ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 25 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 17 : Sutta. Khu. khuddakapāṭho-dhammapadagāthā-udānaṃ-itivuttakaṃ-suttanipāto

      Suttanipāte tatiyassa mahāvaggassa sattamaṃ selasuttaṃ
   [373] 7 Evamme sutaṃ . ekaṃ samayaṃ bhagavā aṅguttarāpesu
cārikaṃ caramāno mahatā bhikkhusaṅghena saddhiṃ aḍḍhaterasehi 1- bhikkhusatehi
yena   āpaṇaṃ  nāma  aṅguttarāpānaṃ  nigamo  tadavasari  .
@Footnote: 1 ayaṃ pāṭho aḍḍhateḷasaitipi aḍḍhatelasaitipi valañjiyati.
Assosi kho keṇiyo jaṭilo samaṇo khalu bho gotamo sakyaputto sakyakulā
pabbajito  aṅguttarāpesu  cārikaṃ  caramāno  mahatā  bhikkhusaṅghena
saddhiṃ  aḍḍhaterasehi  bhikkhusatehi  āpaṇaṃ  anuppatto  .  taṃ
kho  pana  bhavantaṃ  gotamaṃ  evaṃ  kalyāṇo  kittisaddo abbhuggato
itipi  so  bhagavā  arahaṃ  sammāsambuddho vijjācaraṇasampanno sugato
lokavidū  anuttaro  purisadammasārathi  satthā  devamanussānaṃ  buddho
bhagavā 1- so imaṃ lokaṃ sadevakaṃ samārakaṃ sabrahmakaṃ sassamaṇabrāhmaṇiṃ
pajaṃ  sadevamanussaṃ  sayaṃ  abhiññā  sacchikatvā  pavedeti  so dhammaṃ
deseti    ādikalyāṇaṃ    majjhekalyāṇaṃ    pariyosānakalyāṇaṃ
sātthaṃ  sabyañjanaṃ  kevalaparipuṇṇaṃ  parisuddhaṃ  brahmacariyaṃ  pakāseti
sādhu kho pana tathārūpānaṃ arahataṃ dassanaṃ hotīti.
   {373.1} Atha kho keṇiyo jaṭilo yena bhagavā tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā  bhagavatā  saddhiṃ  sammodi  sammodanīyaṃ  kathaṃ  sārāṇīyaṃ
vītisāretvā  ekamantaṃ nisīdi . ekamantaṃ nisinnaṃ kho keṇiyaṃ jaṭilaṃ
bhagavā dhammiyā kathāya sandassesi samādapesi samuttejesi sampahaṃsesi.
Atha  kho  keṇiyo  jaṭilo  bhagavatā  dhammiyā  kathāya  sandassito
samādapito  samuttejito  sampahaṃsito  bhagavantaṃ  etadavoca adhivāsetu
me bhavaṃ gotamo svātanāya bhattaṃ saddhiṃ bhikkhusaṅghenāti.
   [374]  Evaṃ  vutte  bhagavā keṇiyaṃ jaṭilaṃ etadavoca mahā
kho  keṇiya  bhikkhusaṅgho  aḍḍhaterasāni  bhikkhusatāni  tvañca  [2]-
@Footnote: 1 Ma. bhagavāti . 2 Yu. kho.
Brāhmaṇesu  abhippasannoti  . dutiyampi kho keṇiyo jaṭilo bhagavantaṃ
etadavoca  kiñcāpi  bho  gotama  mahā  bhikkhusaṅgho  aḍḍhaterasāni
bhikkhusatāni  ahañca  brāhmaṇesu  abhippasanno  adhivāsetu  me bhavaṃ
gotamo  svātanāya  bhattaṃ  saddhiṃ  bhikkhusaṅghenāti  . dutiyampi kho
bhagavā  keṇiyaṃ  jaṭilaṃ  etadavoca  mahā  kho  keṇiya  bhikkhusaṅgho
aḍḍhaterasāni bhikkhusatāni tvañca brāhmaṇesu abhippasannoti.
   {374.1}  Tatiyampi  kho keṇiyo jaṭilo bhagavantaṃ etadavoca
kiñcāpi  bho  gotama  mahā  bhikkhusaṅgho  aḍḍhaterasāni  bhikkhusatāni
ahañca  brāhmaṇesu  abhippasanno  adhivāsetu  me  bhavaṃ  gotamo
svātanāya  bhattaṃ  saddhiṃ  bhikkhusaṅghenāti  .  adhivāsesi  bhagavā
tuṇhībhāvena  . atha kho keṇiyo jaṭilo bhagavato adhivāsanaṃ viditvā
uṭṭhāyāsanā  yena  sako  assamo  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā
mittāmacce  ñātisālohite  āmantesi  suṇantu  me  bhonto 1-
mittāmaccā  ñātisālohitā  samaṇo  me  gotamo  nimantito
svātanāya  bhattaṃ  saddhiṃ  bhikkhusaṅghena  yena  me  kāyaveyyāvaṭikaṃ
kareyyāthāti  .  evaṃ  bhoti  kho keṇiyassa jaṭilassa mittāmaccā
ñātisālohitā   keṇiyassa   jaṭilassa   paṭissutvā  appekacce
uddhanāni  khaṇanti  appekacce  kaṭṭhāni  phālenti  appekacce
bhājanāni  dhovanti  appekacce  udakamaṇikaṃ patiṭṭhāpenti appekacce
āsanāni  paññāpenti  .  keṇiyo  pana  jaṭilo  sāmaṃ  yeva
@Footnote: 1 Po. Ma. bhavanto.
Maṇḍalamālaṃ paṭiyādeti.
   [375] Tena kho pana samayena selo brāhmaṇo āpaṇe paṭivasati
tiṇṇaṃ   vedānaṃ   pāragū   sanighaṇḍukeṭubhānaṃ   sākkharappabhedānaṃ
itihāsapañcamānaṃ   padako  veyyākaraṇo  lokāyatamahāpurisalakkhaṇesu
anavayo  tīṇi  ca  māṇavakasatāni mante vāceti . tena kho pana
samayena  keṇiyo  jaṭilo  sele  brāhmaṇe abhippasanno hoti .
Atha  kho  selo brāhmaṇo tīhi māṇavakasatehi parivuto jaṅghāvihāraṃ
anucaṅkamamāno  anuvicaramāno  yena  keṇiyassa  jaṭilassa  assamo
tenupasaṅkami.
   {375.1} Addasā kho selo brāhmaṇo keṇiyassa 1- jaṭilassa
assame  appekacce uddhanāni khaṇante .pe. appekacce āsanāni
paññāpente  keṇiyaṃ  pana jaṭilaṃ sāmaṃ yeva maṇḍalamālaṃ paṭiyādentaṃ
disvāna keṇiyaṃ jaṭilaṃ etadavoca kiṃ nu kho bhoto keṇiyassa āvāho
vā bhavissati vivāho vā bhavissati mahāyañño vā paccupaṭṭhito rājā
vā  māgadho  seniyo  bimbisāro  nimantito  svātanāya  saddhiṃ
balakāyenāti.
   {375.2} Na me bho sela āvāho vā bhavissati napi 2- vivāho
bhavissati napi rājā māgadho seniyo bimbisāro nimantito svātanāya
saddhiṃ  balakāyena  .  api  ca  kho  me mahāyañño paccupaṭṭhito
atthi   samaṇo   gotamo   sakyaputto   sakyakulā  pabbajito
aṅguttarāpesu  cārikaṃ  caramāno  mahatā  bhikkhusaṅghena  saddhiṃ
@Footnote: 1 Yu. keṇiyassamiye jaṭile . 2 Po. Ma. vivāho vā nāpi rājā.
Aḍḍhaterasehi  bhikkhusatehi  āpaṇaṃ  anuppatto  taṃ  kho pana bhavantaṃ
gotamaṃ  evaṃ  kalyāṇo  kittisaddo  abbhuggato  itipi so bhagavā
.pe.  buddho  bhagavāti  .  so  me nimantito svātanāya bhattaṃ
saddhiṃ  bhikkhusaṅghenāti  .  buddhoti  bho keṇiya vadesi . buddhoti
bho  sela vadāmi . buddhoti bho keṇiya vadesi .  buddhoti bho
sela vadāmīti.
   {375.3}  Atha kho selassa brāhmaṇassa etadahosi ghosopi
kho  eso  dullabho lokasmiṃ yadidaṃ buddhoti . āgatāni kho pana
asmākaṃ  1-  mantesu  dvattiṃsa  2-  mahāpurisalakkhaṇāni  yehi
samannāgatassa  mahāpurisassa  dveva  gatiyo  bhavanti  anaññā  sace
agāraṃ  ajjhāvasati  rājā  hoti  cakkavattī  dhammiko  dhammarājā
cāturanto   vijitāvī   janapadatthāvariyappatto  sattaratanasamannāgato
tassimāni  sattaratanāni  bhavanti  seyyathīdaṃ  cakkaratanaṃ  hatthiratanaṃ
assaratanaṃ   maṇiratanaṃ   itthiratanaṃ   gahapatiratanaṃ  pariṇāyakaratanameva
sattamaṃ . parosahassaṃ kho panassa puttā bhavanti 3- sūrā viraṅgarūpā
parasenappamaddanā  .  so  imaṃ  paṭhaviṃ  sāgarapariyantaṃ  adaṇḍena
asatthena  dhammena abhivijiya ajjhāvasati . sace kho pana agārasmā
anagāriyaṃ   pabbajati   arahaṃ   hoti   sammāsambuddho  loke
vivaṭacchado  4- . kahaṃ pana bho keṇiya etarahi so bhavaṃ gotamo
@Footnote: 1 Po. panasmākaṃ. Ma. panamhākaṃ. 2 battiṃsātipi pāṭho. 3 Po. santi.
@4 itisaddo idha bhavituṃ vaṭṭati.
Viharati arahaṃ sammāsambuddhoti.
   [376] Evaṃ vutte keṇiyo jaṭilo dakkhiṇaṃ bāhaṃ 1- paggahetvā
selaṃ  brāhmaṇaṃ  etadavoca  yenesā  bho  sela nīlavanarājīti .
Atha  kho  selo  brāhmaṇo tīhi māṇavakasatehi saddhiṃ yena bhagavā
tenupasaṅkami . atha kho selo brāhmaṇo te māṇavake āmantesi
appasaddā   bhonto   āgacchantu   pade   padaṃ  nikkhipantā
durāsadā  hi  te  bhavanto 2- sīhāva ekacarā yadā cāhaṃ bho
samaṇena  gotamena  saddhiṃ  manteyyaṃ  mā me bhonto antarantarā
kathaṃ opātetha kathāpariyosānaṃ me bhavanto āgamentūti.
   {376.1} Atha kho selo brāhmaṇo yena bhagavā tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā  bhagavatā  saddhiṃ  sammodi  sammodanīyaṃ  kathaṃ  sārāṇīyaṃ
vītisāretvā  ekamantaṃ  nisīdi  .  ekamantaṃ  nisinno kho selo
brāhmaṇo   bhagavato   kāye   dvattiṃsa   mahāpurisalakkhaṇāni
sammannesi . addasā kho selo brāhmaṇo bhagavato kāye dvattiṃsa
mahāpurisalakkhaṇāni  yebhuyyena  ṭhapetvā dve dvīsu mahāpurisalakkhaṇesu
kaṅkhati  vicikicchati  nādhimuccati na sampasīdati kosohite ca vatthaguyhe
pahutajivhatāya ca 3-.
   {376.2} Atha kho bhagavato etadahosi passati kho me ayaṃ selo brāhmaṇo
dvattiṃsa mahāpurisalakkhaṇāni yebhuyyena ṭhapetvā dve dvīsu mahāpurisalakkhaṇesu
kaṅkhati  vicikicchati  nādhimuccati na sampasīdati kosohite ca vatthaguyhe
@Footnote: 1 Po. Ma. bāhuṃ. 2 Ma. Yu. bhagavanto. 3 Po. Ma. cāti.
Pahutajivhatāya  cāti  .  atha  kho  bhagavā tathārūpaṃ iddhābhisaṅkhāraṃ
abhisaṅkhāresi  1- yathā addasa selo brāhmaṇo bhagavato kosohitaṃ
vatthaguyhaṃ . atha kho bhagavā jivhaṃ ninnāmetvā ubhopi kaṇṇasotāni
anumasi  paṭimasi  ubhopi  nāsikasotāni  anumasi  paṭimasi  kevalampi
nalāṭamaṇḍalaṃ jivhāya chādesi.
   {376.3} Atha kho selassa brāhmaṇassa etadahosi samannāgato
kho  samaṇo  gotamo  dvattiṃsāya  2- mahāpurisalakkhaṇehi paripuṇṇehi
no aparipuṇṇehi no ca kho naṃ jānāmi buddho vā no vā. Sutaṃ
kho  panetaṃ  3-  brāhmaṇānaṃ vuḍḍhānaṃ mahallakānaṃ ācariyapācariyānaṃ
bhāsamānānaṃ  ye  te  bhagavanto 4- arahanto sammāsambuddhā te
sake  vaṇṇe  bhaññamāne  attānaṃ  pātukarontīti  yannūnāhaṃ  samaṇaṃ
gotamaṃ sammukhā sāruppāhi gāthāhi abhitthaveyyanti . atha kho selo
brāhmaṇo bhagavantaṃ sammukhā sāruppāhi gāthāhi abhitthavi
   |376.975| paripuṇṇakāyo suruci    sujāto cārudassano
             suvaṇṇavaṇṇosi bhagavā  susukkadāḍhosi 5- viriyavā
   |376.976| narassa hi sujātassa     ye bhavanti viyañjanā
             sabbe te tava kāyasmiṃ   mahāpurisalakkhaṇā.
   |376.977| Pasannanetto sumukho    brahā uju patāpavā
@Footnote: 1 Ma. Yu. abhisaṃkhāsi. 2 Po. Ma. Yu. dvattiṃsamahāpurisalakkhaṇehi. 3 Ma. Yu.
@pana metaṃ . 4 Ma. Yu. bhavanti. 5 susukkadāṭhosītipi.
             Majjhe samaṇasaṅghassa    ādiccova virocasi.
   |376.978| Kalyāṇadassano bhikkhu   kāñcanasannibhataco 1-
             kinte samaṇabhāvena     evaṃ uttamavaṇṇino.
   |376.979| Rājā arahasi bhavituṃ      cakkavattī rathesabho
             cāturanto vijitāvī      jambusaṇḍassa issaro
   |376.980| khattiyā bhojarājāno 2-  anuyantā 3- bhavanti te
             rājābhirājā manujindo  rajjaṃ kārehi gotama.
   [377] |377.981| Rājāhamasmi selā (ti bhagavā) dhammarājā anuttaro
             dhammena cakkaṃ vattemi    cakkaṃ appativattiyaṃ.
   |377.982| Sambuddho paṭijānāsi    (iti selo brāhmaṇo)
                           dhammarājā anuttaro
             dhammena cakkaṃ vattemi    iti bhāsasi gotama
   |377.983| ko nu senāpatī bhoto     sāvako satthuranvayo 4-
             ko te imaṃ anuvatteti 5-  dhammacakkaṃ pavattitaṃ.
   |377.984| Mayā pavattitaṃ cakkaṃ      (lesāti bhagavā) dhammacakkaṃ anuttaraṃ
             sārīputto anuvatteti    anujāto tathāgataṃ.
   |377.985| Abhiññeyyaṃ abhiññātaṃ   bhāvetabbañca bhāvitaṃ
             pahātabbaṃ pahīnamme    tasmā buddhosmi brāhmaṇa
   |377.986| vinayassu mayi kaṅkhaṃ       adhimuñcassu 6- brāhmaṇa
             dullabhaṃ dassanaṃ hoti     sambuddhānaṃ abhiṇhaso.
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. kañcana ... . 2 Po. bhoga .... Ma. bhogi ... . 3 Yu.
@anuyuttā. 4 Yu. satthadanvayo. 5 Po. ko te maṃ anuvattati. Ma. ...
@tamanuvatteti. 6 Po. Ma. Yu. adhimuccassu.
   |377.987| Yassa 1- ve dullabho loke pātubhāvo abhiṇhaso
              sohaṃ brāhmaṇa sambuddho sallakatto anuttaro.
   |377.988| Brahmabhūto atitulo     mārasenappamaddano
              sabbāmitte vasīkatvā   modāmi akutobhayo.
   |377.989| Imaṃ bhonto 2- nisāmetha  yathā bhāsati cakkhumā
              sallakatto mahāvīro    sīhova nadatī vane.
   |377.990| Brahmabhūtaṃ atitulaṃ       mārasenappamaddanaṃ
              ko disvā nappasīdeyya  api kaṇhābhijātiko.
   |377.991| Yo maṃ icchati anvetu     yo vā nicchati gacchatu
              idhāhaṃ pabbajissāmi    varapaññassa santike.
   |377.992| Evaṃ ce 3- ruccati bhoto   sammāsambuddhasāsanaṃ 4-
              mayampi pabbajissāma    varapaññassa santike.
   |377.993| Brāhmaṇā tisatā ime  yācanti pañjalīkatā
              brahmacariyaṃ carissāma    bhagavā tava santike.
   |377.994| Svākkhātaṃ brahmacariyaṃ (selāti bhagavā) sandiṭṭhikaṃ akālikaṃ
              yattha amoghā pabbajjā  appamattassa sikkhatoti.
   [378]  Alattha  kho  selo   brāhmaṇo sapariso bhagavato
santike  pabbajjaṃ  alattha  upasampadaṃ  .  atha kho keṇiyo jaṭilo
@Footnote: 1 Po. yo sa ve ... Ma. yesaṃ ve ... Yu. yesaṃ ve. 2 Ma. bhavanto.
@3 Yu. etañce. 4 Po. Ma. .. sāsane.
Tassā  rattiyā  accayena  sake  assame  paṇītaṃ khādanīyaṃ bhojanīyaṃ
paṭiyādāpetvā  bhagavato  kālaṃ  ārocāpesi  kālo  bho gotama
niṭṭhitaṃ  bhattanti  .  atha  kho  bhagavā  pubbaṇhasamayaṃ  nivāsetvā
pattacīvaramādāya  yena  keṇiyassa  jaṭilassa  assamo  tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā paññatte āsane nisīdi saddhiṃ bhikkhusaṅghena.
   {378.1} Atha kho keṇiyo jaṭilo buddhappamukhaṃ bhikkhusaṅghaṃ paṇītena
khādanīyena  bhojanīyena  sahatthā santappesi sampavāresi . atha kho
keṇiyo  jaṭilo  bhagavantaṃ  bhuttāviṃ  onītapattapāṇiṃ  aññataraṃ  nīcaṃ
āsanaṃ gahetvā ekamantaṃ nisīdi . ekamantaṃ nisinnaṃ kho keṇiyaṃ jaṭilaṃ
bhagavā imāhi gāthāhi anumodi
   |378.995| aggihutaṃ mukhā yaññā   sāvitti chandaso mukhaṃ
             rājā mukhaṃ manussānaṃ    nadīnaṃ sāgaro mukhaṃ.
   |378.996| Nakkhattānaṃ mukhaṃ cando   ādicco tapataṃ mukhaṃ
             puññamākaṅkhamānānaṃ   saṅgho ve yajataṃ mukhanti.
   [379] Atha kho bhagavā keṇiyaṃ jaṭilaṃ imāhi gāthāhi anumoditvā
uṭṭhāyāsanā  pakkāmi . atha kho āyasmā selo sapariso eko
vūpakaṭṭho  appamatto  ātāpī  pahitatto  viharanto  na  cirasseva
yassatthāya   kulaputtā   sammadeva   agārasmā   anagāriyaṃ
pabbajanti  tadanuttaraṃ  brahmacariyapariyosānaṃ  diṭṭheva  dhamme  sayaṃ
abhiññā  sacchikatvā  upasampajja  vihāsi  khīṇā  jāti  vusitaṃ
Brahmacariyaṃ  kataṃ  karaṇīyaṃ  nāparaṃ  itthattāyāti  abbhaññāsi .
Aññataro  kho  panāyasmā  selo  sapariso arahataṃ ahosi . atha
kho āyasmā selo sapariso yena bhagavā tenupasaṅkami upasaṅkamitvā
ekaṃsaṃ   cīvaraṃ   katvā  yena  bhagavā  tenañjalimpaṇāmetvā
bhagavantaṃ gāthāya 1- ajjhabhāsi
   |379.997| yantaṃ saraṇamāgamma 2-   ito aṭṭhami cakkhumā 3-
             sattarattena bhagavā     dantamhā 4- tava sāsane.
   |379.998| Tuvaṃ buddho tuvaṃ satthā    tuvaṃ mārābhibhū muni
             tuvaṃ anusaye 5- chetvā   tiṇṇo tāresimaṃ pajaṃ
   |379.999| upadhī te samatikkantā   āsavā te padālitā
             sīhosi anupādāno     pahīnabhayabheravo
   |379.1000| bhikkhavo tisatā ime    tiṭṭhanti pañjalīkatā
             pāde vīra pasārehi     nāgā vandantu satthunoti.
                 Selasuttaṃ sattamaṃ.
                    ------------



             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 25 page 437-447. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=25&A=9075              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=25&A=9075              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=25&item=373&items=7              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=25&siri=260              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=25&i=373              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=29&A=5919              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=29&A=5919              Contents of The Tipitaka Volume 25 http://84000.org/tipitaka/read/?index_25

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com