ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 25 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 17 : Sutta. Khu. khuddakapāṭho-dhammapadagāthā-udānaṃ-itivuttakaṃ-suttanipāto

    Suttanipāte tatiyassa mahāvaggassa ekādasamaṃ nālakasuttaṃ
   [388] |388.1106| 11 Ānandajāte tidasagaṇe patīte
             sakkañca 2- indaṃ sucivasane ca deve
             dussaṃ gahetvā atiriva thomayante
             asito isi addasa divāvihāre.
  |388.1107| Disvāna deve pamuditamane 3- udagge
             cittiṃ karitvā idamavoca 4- tattha
             kiṃ devasaṅgho atiriva kalyarūpo
             dussaṃ gahetvā ramayatha 5- kiṃ paṭicca.
  |388.1108| Yadāpi āsi asurehi saṅgamo 6-
             jayo surānaṃ asurā parājitā
             tadāpi netādiso lomahaṃsano
             kimabbhūtaṃ daṭṭhu marū pamoditā.
  |388.1109| Seḷenti gāyanti ca vādayanti 7-
             bhujāni phoṭenti 8- ca naccayanti ca
@Footnote: 1 Ma. Yu. satataṃ. 2 Po. sakaṃva. Yu. sakkacca . 3 Ma. Yu. muditamane.
@4 Ma. Yu. idamavocāsi. 5 Yu. bhamuyatha. 6 pa. saṅgahe. 7 Ma. Yu. vādayanti ca.
@8 Ma. poṭhenti.
             Pucchāmi vohaṃ merumuddhavāsine
             dhunātha me saṃsayaṃ khippaṃ 1- mārisā.
  |388.1110| So bodhisatto ratanavaro atulyo
             manussaloke hitasukhatāya 2- jāto
             sakyāna gāme janapade lumbineyye
             tenamha tuṭṭhā atiriva kalyarūpā.
  |388.1111| So sabbasattuttamo aggapuggalo
             narāsabho sabbapajānamuttamo
             vattessati 3- cakkaṃ isivhaye vane
             nadaṃva sīho balavā migābhibhū.
  |388.1112| Taṃ saddaṃ sutvā turitamavasarī so
             suddhodanassa (tada) bhavanaṃ upāvisi 4-
             nisajja tattha idamavocāpi 5- sakye
             kuhiṃ kumāro ahampi daṭṭhukāmo.
  |388.1113| Tato kumāraṃ jalitamiva suvaṇṇaṃ
             ukkāmukheva sukusalasampahaṭṭhaṃ
             daddallamānaṃ siriyā anomavaṇṇaṃ
             dassesu puttaṃ asitavhayassa sakyā.
  |388.1114| Disvā kumāraṃ sikhimiva pajjalantaṃ
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. khippa. 2 Ma. Yu. hitasukhatthāya. 3 Po. vattissati. 4 Yu.
@upāgami. 5 Ma. Yu. idamavocāsi.
             Tārāsabhaṃva nabhasigamaṃ visuddhaṃ
             suriyantapantaṃ sāradarivabbhamuttaṃ 1-
             ānandajāto vipulamalattha pītiṃ.
  |388.1115| Anekasākhañca sahassamaṇḍalaṃ
             chattaṃ marū dhāreyyumantalikkhe
             suvaṇṇadaṇḍā vītipatanti cāmarā
             na dissare cāmarachattagāhakā.
  |388.1116| Disvā jaṭī 2- kaṇhasirivhayo isi
             suvaṇṇanikkhaṃ viya paṇḍukambale
             setañca chattaṃ dhārayantamuddhani 3-
             udaggacitto sumano paṭiggahe.
  |388.1117| Paṭiggahetvā pana sakyapuṅgavaṃ
             jigiṃsako lakkhaṇamantapāragū
             pasannacitto giramabbhudīrayi
             anuttarāyaṃ dipadānamuttamo.
  |388.1118| Athattano gamanamanussaranto
             akalyarūpo gaḷayati assukāni
             disvāna sakyā isimavocuṃ rudantaṃ
             no ce kumāre bhavissati antarāyo.
  |388.1119| Disvāna sakye isimavoca akalye
@Footnote: 1 Po. sāradadivābbhamuttaṃ. Ma. Yu. sarasarivab ... 2 Po. Yu. jaṭi. 3 Ma. Yu.
@dhariyanta ...
             Nāhaṃ kumāre ahitamanussarāmi
             na cāpi assa bhavissati antarāyo
             na orakāyaṃ adhimanasā 1- bhavātha.
  |388.1120| Sambodhiyaggaṃ phusissatāyaṃ kumāro
             so dhammacakkaṃ paramavisuddhadassī
             vattessatāyaṃ bahujanahitānukampī
             vitthārikassa bhavissati brahmacariyaṃ.
  |388.1121| Mamañca āyu na ciramidhāvaseso
             athantarā me bhavissati kālakiriyā
             sohaṃ na sussaṃ 2- asamadhurassa dhammaṃ
             tenamhi aṭṭo byasanagato 3- aghāvī.
  |388.1122| So sākiyānaṃ vipulaṃ janetvāna pītiṃ
             antepuramhā niragamā 4- brahmacārī
             so bhāgineyyaṃ sayaṃ anukampamāno
             samādapesi asamadhurassa dhamme
  |388.1123| buddhoti ghosaṃ yadi parato suṇāsi
             sambodhipatto vivarati 5- dhammamaggaṃ
             gantvāna tattha sayaṃ 6- paripucchamāno
             carassu tasmiṃ bhagavati brahmacariyaṃ.
  |388.1124| Tenānusiṭṭho hitamanena tādinā
@Footnote: 1 Ma. adhimānasā. 2 Ma. sossaṃ . 3 Po. Ma. byasanaṅgato. 4 Po. Ma. nigamā.
@5 Yu. vīcarati. 6 Ma. Yu. samayaṃ.
             Anāgate paramavisuddhadassinā
             so nāḷako upacitapuññasañcayo
             jinaṃ patikkhaṃ parivasi rakkhitindriyo.
  |388.1125| Sutvāna ghosaṃ jinavaracakkavattane
             gantvāna disvā isinisabhaṃ pasanno
             moneyyaseṭṭhaṃ munivaraṃ 1- apucchi
             samāgate asitavhayassa sāsaneti.
               Vatthukathā 2- niṭṭhitā.
   [389] |389.1126| Aññātametaṃ vacanaṃ asitassa yathātathaṃ
             taṃ taṃ gotama pucchāmi 3-  sabbadhammāna pāraguṃ
  |389.1127| anāgāriyupetassa 4-   bhikkhācariyaṃ jigiṃsato
             muniṃ pabrūhi me puṭṭho    moneyyaṃ uttamaṃ padaṃ.
  |389.1128| Moneyyante upaññissanti  (bhagavā) dukkaraṃ durabhisambhavaṃ
             handa te naṃ pavakkhāmi    santhambhassu daḷho bhava.
  |389.1129| Samānabhāvaṃ 5- kubbetha  gāme akuṭṭhavanditaṃ
             manopadosaṃ rakkheyya    santo anuṇṇagocaro 6-.
  |389.1130| Uccāvacā niccharanti    dāye aggisikhūpamā
             nāriyo muniṃ palobhenti   tā su taṃ mā palobheyyuṃ 7-
  |389.1131| virato methunā dhammā    hitvā kāme varāvare 8-
@Footnote: 1 Ma. Yu. munipavaraṃ . 2 Ma. Yu. vatthugāthā . 3 Yu. pucchāma. 4 Ma. Yu.
@anagāriyu .... 5 Po. Ma. samānabhāgaṃ. 6 Yu. vaṇṇanāyañca anuṇṇato care.
@7 Po. Ma. Yu. palobhayuṃ. 8 Ma. paropare. Yu. parovare.
             Aviruddho asāratto     pāṇesu tasathāvare.
  |389.1132| Yathā ahaṃ tathā ete     yathā ete tathā ahaṃ
             attānaṃ upamaṃ katvā    na haneyya na ghātaye.
  |389.1133| Hitvā icchañca lobhañca  yattha satto puthujjano
             cakkhumā paṭipajjeyya    tareyya narakaṃ imaṃ.
  |389.1134| Onodaro 1- mitāhāro  appicchassa alolupo
             sadā 2- icchāya nicchāto  aniccho hoti nibbuto.
  |389.1135| Sa piṇḍacāraṃ caritvā    vanantamabhihāraye
             upaṭṭhito rukkhamūlasmiṃ    āsanūpagato muni.
  |389.1136| Sa jhānapasuto dhīro      vanante ramito siyā
             jhāyetha rukkhamūlasmiṃ     attānamabhitosayaṃ.
  |389.1137| Tato ratyā vivasane 3-   gāmantamabhihāraye
             avhānaṃ nābhinandeyya  abhihārañca gāmato.
  |389.1138| Na munī gāmamāgamma     kulesu sahasā care
             ghāsesanaṃ 4- chinnakatho   na vācampayuttaṃ bhaṇe.
  |389.1139| Alatthaṃ yadidaṃ sādhu      nālatthaṃ kusalāmiti 5-
             ubhayeneva so tādi     rukkhaṃva upātivattati 6-.
  |389.1140| Sapattapāṇī caranto    amūgo mūgasammato
             appaṃ dānaṃ na hiḷeyya   dātāraṃ nāvajāniyā.
  |389.1141| Uccāvacā hi paṭipadā   samaṇena pakāsitā
@Footnote: 1 Ma. Yu. ūnūdaro . 2 Yu. save. 3 Ma. vivasāne . 4 Po. ghāsenaṃ.
@5 Po. kusalamiti. Ma. kusalaṃ iti. 6 Ma. rukkhaṃ upanivattati. Yu. ūpanivattati.
             Na pāraṃ diguṇaṃ yanti     na yidaṃ ekaguṇamuttaṃ 1-.
  |389.1142| Yassa ca visatā natthi     chinnasotassa bhikkhuno
             kiccākiccappahīnassa    pariḷāho na vijjati.
  |389.1143| Moneyyante upaññissanti  (bhagavā) khuradhārūpamo bhave
             jivhāya tāluṃ āhacca    udare saññato siyā.
  |389.1144| Alīnacitto ca siyā      na cāpi bahu cintaye
             nirāmagandho asito     brahmacariyaparāyano
  |389.1145| ekāsanassa sikkhetha     samaṇopāsanassa ca
             ekattaṃ monamakkhātaṃ    eko ve 2- abhiramissasi.
                 (atha bhāsihi 3- dasa disā)
  |389.1146| sutvā dhīrānaṃ nigghosaṃ    jhāyīnaṃ kāmacāginaṃ
             tato hiriñca saddhañca   bhiyyo kubbetha māmako.
  |389.1147| Taṃ nadīhi vijānātha      sobbhesu padaresu ca
             sanantā 4- yanti kusubbhā  tuṇhī yanti mahodadhi.
  |389.1148| Yadūnakaṃ taṃ sanati        yaṃ pūraṃ santameva taṃ
             aḍḍhakumbhūpamo bālo  rahado pūrova paṇḍito.
  |389.1149| Yaṃ samaṇo bahu bhāsati    upetaṃ atthasañhitaṃ
             jānaṃ so dhammaṃ deseti    jānaṃ so bahu bhāsati.
  |389.1150| Yo ca jānaṃ saṃyatatto 5- jānaṃ na bahu bhāsati
@Footnote: 1 Ma. Yu. --- ekaguṇaṃ mutaṃ . 2 Ma. Yu. ce. 3 Ma. bāhisi. 4 Po. suṇantā.
@Ma. Yu. saṇantā . 5 Yu. yatatto.
             Sa muni monamarahati      sa muni monamajjhaggāti 1-.
                    Nālakasuttaṃ ekādasamaṃ.
                         ----------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 25 page 466-473. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=25&A=9686              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=25&A=9686              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=25&item=388&items=2              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=25&siri=264              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=25&i=388              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=29&A=7078              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=29&A=7078              Contents of The Tipitaka Volume 25 https://84000.org/tipitaka/read/?index_25 https://84000.org/tipitaka/english/?index_25

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]