ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 25 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 17 : Sutta. Khu. khuddakapāṭho-dhammapadagāthā-udānaṃ-itivuttakaṃ-suttanipāto

               Suttanipāte tatiyassa mahāvaggassa
                dvādasamaṃ dvayatānupassanāsuttaṃ
   [390]  12  Evamme sutaṃ . ekaṃ samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ
viharati  pubbārāme migāramātu pāsāde . tena kho pana samayena
bhagavā   tadahuposathe  paṇṇarase  puṇṇāya  puṇṇamāya  rattiyā
bhikkhusaṅghaparivuto  abbhokāse  nisinno  hoti  .  atha kho bhagavā
tuṇhībhūtaṃ tuṇhībhūtaṃ bhikkhusaṅghaṃ anuviloketvā bhikkhū āmantesi
   {390.214} ye te bhikkhave kusalā dhammā ariyā niyyānikā
sambodhigāmino 2- tesaṃ vo bhikkhave kusalānaṃ dhammānaṃ ariyānaṃ niyyānikānaṃ
sambodhigāmīnaṃ  kā  upanisā savanāyāti iti ce bhikkhave pucchitāro
assu  te  evamassu  vacanīyā yāvadeva dvayatānaṃ dhammānaṃ yathābhūtaṃ
ñāṇāyāti kiñca dvayataṃ vadetha
   {390.215} idaṃ dukkhaṃ ayaṃ dukkhasamudayoti ayamekānupassanā ayaṃ
dukkhanirodho  ayaṃ dukkhanirodhagāminī paṭipadāti ayaṃ dutiyānupassanā evaṃ
sammādvayatānupassino bhikkhave bhikkhuno appamattassa ātāpino pahitattassa
viharato dvinnaṃ phalānaṃ aññataraṃ phalaṃ pāṭikaṅkhaṃ diṭṭheva dhamme aññā sati
@Footnote: 1 Ma. Yu. monamajjagā. 2 Ma. Yu. sambodhagāmino.
Vā upādisese anāgāmitāti.
             Idamavoca bhagavā    idaṃ vatvāna sugato
                athāparaṃ etadavoca satthā
   [391] |391.1151| Ye dukkhaṃ nappajānanti atho dukkhassa sambhavaṃ
             yattha ca sabbaso dukkhaṃ   asesaṃ uparujjhati
             tañca maggaṃ na jānanti   dukkhūpasamagāminaṃ
  |391.1152| cetovimuttihīnā te     atho paññāvimuttiyā
             abhabbā te antakiriyāya te ve jātijarūpagā.
  |391.1153| Ye ca dukkhaṃ pajānanti    atho dukkhassa sambhavaṃ
             yattha ca sabbaso dukkhaṃ   asesaṃ uparujjhati
             tañca maggaṃ pajānanti   dukkhūpasamagāminaṃ
  |391.1154| cetovimuttisampannā    atho paññāvimuttiyā
             bhabbā te antakiriyāya  na te jātijarūpagāti.
   [392]  Siyā  aññenapi  pariyāyena  sammādvayatānupassanāti
iti  ce  bhikkhave  pucchitāro assu siyātissu vacanīyā 1- kathañca
siyā  yaṅkiñci  dukkhaṃ  sambhoti sabbaṃ upadhipaccayāti ayamekānupassanā
upadhīnaṃ  tveva  asesavirāganirodhā  natthi  dukkhassa  sambhavoti  ayaṃ
dutiyānupassanā   evaṃ   sammādvayatānupassino  .pe.  athāparaṃ
etadavoca satthā
  |392.1155| upadhinidānā pabhavanti dukkhā
@Footnote: 1 Po. siyā tissa vacanīyo.
        Ye keci lokasmiṃ anekarūpā
        yo ve avidvā upadhiṃ karoti
        punappunaṃ dukkhamupeti mando
        tasmā pajānaṃ upadhiṃ na kayirā
        dukkhassa jātippabhavānupassīti.
   [393]  Siyā  aññenapi  pariyāyena  sammādvayatānupassanāti
iti  ce  bhikkhave pucchitāro assu siyātissu vacanīyā kathañca siyā
yaṅkiñci  dukkhaṃ  sambhoti  sabbaṃ  avijjāpaccayāti  ayamekānupassanā
avijjāya  tveva  asesavirāganirodhā  natthi  dukkhassa sambhavoti ayaṃ
dutiyānupassanā  evaṃ  sammādvayatānupassino  .  .pe.  athāparaṃ
etadavoca satthā
  |393.1156| jātimaraṇasaṃsāraṃ        ye vajanti punappunaṃ
             itthabhāvaññathābhāvaṃ    avijjāyeva sā gati.
  |393.1157| Avijjā hāyaṃ mahāmoho  yadidaṃ sassataṃ 1- ciraṃ
          vijjāgatā ca ye sattā   na 3- te gacchanti punabbhavanti.
   [394] Siyā aññenapi pariyāyena .pe. kathañca siyā yaṅkiñci
dukkhaṃ  sambhoti  sabbaṃ  saṅkhārapaccayāti  ayamekānupassanā saṅkhārānaṃ
tveva asesavirāganirodhā natthi dukkhassa sambhavoti ayaṃ dutiyānupassanā
evaṃ sammādvayatānupassino .pe. Athāparaṃ etadavoca satthā
@Footnote: 1 Ma. Yu. yenidaṃ saṃsitaṃ . 3 Yu. nāgacchanti.
  |394.1158| Yaṅkiñci dukkhaṃ sambhoti   sabbaṃ saṅkhārapaccayā
             saṅkhārānaṃ nirodhena     natthi dukkhassa sambhavo.
  |394.1159| Etamādīnavaṃ ñatvā     dukkhaṃ saṅkhārapaccayā
             sabbasaṅkhārasamathā     saññānaṃ 1- uparodhanā
             evaṃ dukkhakkhayo hoti    etaṃ ñatvā yathātathaṃ.
  |394.1160| Sammaddasā vedaguno    sammadaññāya paṇḍitā
             abhibhuyya 2- mārasaṃyogaṃ   na gacchanti punabbhavanti.
   [395]  Siyā  aññenapi  pariyāyena  .pe.  kathañca  siyā
yaṅkiñci    dukkhaṃ    sambhoti    sabbaṃ    viññāṇapaccayāti
ayamekānupassanā  viññāṇassa  tveva  asesavirāganirodhā  natthi
dukkhassa  sambhavoti  ayaṃ  dutiyānupassanā  evaṃ sammādvayatānupassino
.pe. Athāparaṃ etadavoca satthā
  |395.1161| yaṅkiñci dukkhaṃ sambhoti   sabbaṃ viññāṇapaccayā
             viññāṇassa nirodhena   natthi dukkhassa sambhavo.
  |395.1162| Etamādīnavaṃ ñatvā     dukkhaṃ viññāṇapaccayā
             viññāṇūpasamā bhikkhu   nicchāto parinibbutoti.
   [396]  Siyā  aññenapi  pariyāyena  .pe.  kathañca  siyā
yaṅkiñci  dukkhaṃ  sambhoti  sabbaṃ  phassapaccayāti  ayamekānupassanā
phassassa  tveva  asesavirāganirodhā  natthi  dukkhassa  sambhavoti ayaṃ
dutiyānupassanā   evaṃ   sammādvayatānupassino  .pe.  athāparaṃ
@Footnote: 1 Yu. saññāya. 2 Po. abhibhū.
Etadavoca satthā
  |396.1163| tesaṃ phassaparetānaṃ      bhavasotānusārinaṃ
             kummaggaṃ paṭipannānaṃ    ārā saṃyojanakkhayo.
  |396.1164| Ye ca phassaṃ pariññāya   paññāya 1- upasame ratā
             tepi 2- phassābhisamayā   nicchātā parinibbutāti.
   [397] Siyā aññenapi pariyāyena .pe. kathañca siyā yaṅkiñci
dukkhaṃ  sambhoti  sabbaṃ  vedanāpaccayāti  ayamekānupassanā  vedanānaṃ
tveva asesavirāganirodhā natthi dukkhassa sambhavoti ayaṃ dutiyānupassanā
evaṃ sammādvayatānupassino .pe. Athāparaṃ etadavoca satthā
  |397.1165| sukhaṃ vā yadi vā dukkhaṃ     adukkhamasukhaṃ saha
             ajjhattañca bahiddhā ca  yaṅkiñci atthi veditaṃ
  |397.1166| etaṃ dukkhanti ñatvāna   mosadhammaṃ palokinaṃ
             phussa phussa vayaṃ passaṃ    evaṃ tattha vijānati 3-.
             Vedanānaṃ khayā yeva 4-   natthi dukkhassa sambhavoti.
   [398] Siyā aññenapi pariyāyena .pe. kathañca siyā yaṅkiñci
dukkhaṃ  sambhoti  sabbaṃ  taṇhāpaccayāti  ayamekānupassanā  taṇhāya
tveva asesavirāganirodhā natthi dukkhassa sambhavoti ayaṃ dutiyānupassanā
evaṃ sammādvayatānupassino .pe. Athāparaṃ etadavoca satthā
@Footnote: 1 Ma. aññāyupasame. Yu. aññāya upasame. 2 Ma. Yu. te ve.
@3 Po. Yu. virajjati . 4 Ma. Yu. bhikkhu.
  |398.1167| Taṇhādutiyo puriso     dīghamaddhāna saṃsaraṃ
             itthabhāvaññathābhāvaṃ   saṃsāraṃ nātivattati.
  |398.1168| Etamādīnavaṃ ñatvā     taṇhā 1- dukkhassa sambhavaṃ
             vītataṇho anādāno    sato bhikkhu paribbajeti.
   [399] Siyā aññenapi pariyāyena .pe. kathañca siyā yaṅkiñci
dukkhaṃ sambhoti sabbaṃ upādānapaccayāti ayamekānupassanā upādānassa 2-
tveva asesavirāganirodhā natthi dukkhassa sambhavoti ayaṃ dutiyānupassanā
evaṃ sammādvayatānupassino .pe. Athāparaṃ etadavoca satthā
  |399.1169| upādānapaccayā bhavo   bhūto dukkhaṃ nigacchati
             jātassa maraṇaṃ hoti     eso dukkhassa sambhavo.
  |399.1170| Tasmā upādānakkhayā   sammadaññāya paṇḍitā
             jātikkhayaṃ abhiññāya    na gacchanti punabbhavanti.
   [400] Siyā aññenapi pariyāyena .pe. kathañca siyā yaṅkiñci
dukkhaṃ  sambhoti  sabbaṃ  ārambhapaccayāti  ayamekānupassanā ārambhānaṃ
tveva asesavirāganirodhā natthi dukkhassa sambhavoti ayaṃ dutiyānupassanā
evaṃ sammādvayatānupassino .pe. Athāparaṃ etadavoca satthā
  |400.1171| yaṅkiñci dukkhaṃ sambhoti   sabbaṃ ārambhapaccayā
             ārambhānaṃ nirodhena     natthi dukkhassa sambhavo.
@Footnote: 1 Ma. taṇhaṃ. 2 Ma. upādānānaṃ.
  |400.1172| Etamādīnavaṃ ñatvā     dukkhaṃ ārambhapaccayā
             sabbārambhaṃ paṭinissajja  anārambhe vimuttino
  |400.1173| ucchinnabhavataṇhassa    santacittassa bhikkhuno
             vikkhīṇo 1- jātisaṃsāro  natthi tassa punabbhavoti.
   [401] Siyā aññenapi pariyāyena .pe. kathañca siyā yaṅkiñci
dukkhaṃ  sambhoti  sabbaṃ  āhārapaccayāti  ayamekānupassanā āhārānaṃ
tveva asesavirāganirodhā natthi dukkhassa sambhavoti ayaṃ dutiyānupassanā
evaṃ sammādvayatānupassino .pe. Athāparaṃ etadavoca satthā
  |401.1174| yaṅkiñci dukkhaṃ sambhoti   sabbaṃ āhārapaccayā
             āhārānaṃ nirodhena     natthi dukkhassa sambhavo.
  |401.1175| Etamādīnavaṃ ñatvā     dukkhaṃ āhārapaccayā
             sabbāhāre 2- pariññāya sabbāhāramanissito
  |401.1176| ārogyaṃ sammadaññāya  āsavānaṃ parikkhayā
             saṅkhāya sevī dhammaṭṭho   saṅkhayannopeti 3- vedagūti.
   [402]  Siyā  aññenapi  pariyāyena  .pe.  kathañca  siyā
yaṅkiñci  dukkhaṃ  sambhoti  sabbaṃ  iñjitapaccayāti  ayamekānupassanā
iñjitānaṃ  tveva  asesavirāganirodhā  natthi  dukkhassa sambhavoti ayaṃ
dutiyānupassanā   evaṃ   sammādvayatānupassino  .pe.  athāparaṃ
etadavoca satthā
@Footnote: 1 Yu. vitiṇṇo. 2 Ma. Yu. sabbāhāraṃ. 3 Yu. saṅkhaṃ na upeti.
  |402.1177| Yaṅkiñci dukkhaṃ sambhoti  sabbaṃ iñjitapaccayā
             iñjitānaṃ nirodhena     natthi dukkhassa sambhavo.
  |402.1178| Etamādīnavaṃ ñatvā     dukkhaṃ iñjitapaccayā
             tasmā hi 1- ejaṃ vossajja  saṅkhāre uparundhiyā 2-
             anejo anupādāno     tato bhikkhu paribbajeti.
   [403]  Siyā  aññenapi  pariyāyena  .pe.  kathañca  siyā
nissitassa  calitaṃ  hotīti  ayamekānupassanā  anissito  na  calatīti
ayaṃ  dutiyānupassanā  evaṃ  sammādvayatānupassino  .  .pe.
Athāparaṃ etadavoca satthā
  |403.1179| anissito na calati      nissito ca upādiyaṃ
             itthabhāvaññathābhāvaṃ   saṃsāraṃ nātivattati.
  |403.1180| Etamādīnavaṃ ñatvā     nissayesu mahabbhayaṃ
             anissito anupādāno   sato bhikkhu paribbajeti.
   [404]  Siyā  aññenapi  pariyāyena  .pe.  kathañca  siyā
rūpehi  bhikkhave  arūpā  3-  santatarāti ayamekānupassanā arūpehi
nirodho  santataroti  ayaṃ  dutiyānupassanā evaṃ sammādvayatānupassino
.pe. Athāparaṃ etadavoca satthā
  |404.1181| ye ca rūpūpagā sattā    ye ca arūpaṭṭhāyino 4-
             nirodhaṃ appajānantā    āgantāro te punabbhavaṃ
  |404.1182| ye ca rūpe pariññāya    arūpesu susaṇṭhitā 5-
@Footnote: 1 Yu. hisaddo natthi . 2 Ma. Yu. uparandhiya . 3 Yu. sabbattha āruppāti
@dissati . 4 Yu. āruppavāsino . 5 Po. ārūpesu ca saṇṭhitā. Ma. arūpesu
@asaṇṭhitā.
             Nirodhe yeva muccanti 1-   te janā maccuhāyinoti.
   [405] Siyā aññenapi pariyāyena .pe. Kathañca siyā yaṃ bhikkhave
sadevakassa  lokassa  samārakassa  sabrahmakassa  sassamaṇabrāhmaṇiyā
pajāya  sadevamanussāya  idaṃ  saccanti  upanijjhāyitaṃ  tadamariyānaṃ
etaṃ  musāti  yathābhūtaṃ  sammappaññāya  sudiṭṭhaṃ  ayamekānupassanā
yaṃ bhikkhave sadevakassa .pe. sadevamanussāya idaṃ musāti upanijjhāyitaṃ
tadamariyānaṃ  etaṃ  saccanti  yathābhūtaṃ  sammappaññāya  sudiṭṭhaṃ  ayaṃ
dutiyānupassanā   evaṃ   sammādvayatānupassino  .pe.  athāparaṃ
etadavoca satthā
  |405.1183| anattani attamānī 2-   passa lokaṃ sadevakaṃ
             niviṭṭhaṃ nāmarūpasmiṃ     idaṃ saccanti maññati.
  |405.1184| Yena yena hi maññanti   tato taṃ hoti aññathā
             tañhi tassa musā hoti   mosadhammañhi ittaraṃ.
  |405.1185| Amosadhammaṃ nibbānaṃ    tadariyā saccato vidū
             te ve saccābhisamayā    nicchātā parinibbutāti.
   [406]  Siyā  aññenapi  pariyāyena  sammādvayatānupassanāti
iti  ce  bhikkhave pucchitāro assu siyātissu vacanīyā kathañca siyā
yaṃ   bhikkhave  sadevakassa  lokassa  samārakassa  sabrahmakassa
sassamaṇabrāhmaṇiyā  pajāya  sadevamanussāya  idaṃ  sukhanti upanijjhāyitaṃ
tadamariyānaṃ   etaṃ   dukkhanti  yathābhūtaṃ  sammappaññāya  sudiṭṭhaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. nirodhe ye vimuccanti. 2 Ma. attamāniṃ. Yu. attamānaṃ.
Ayamekānupassanā yaṃ bhikkhave sadevakassa lokassa .pe. Sadevamanussāya
idaṃ  dukkhanti  upanijjhāyitaṃ  tadamariyānaṃ  etaṃ  sukhanti  yathābhūtaṃ
sammappaññāya  sudiṭṭhaṃ  ayaṃ  dutiyānupassanā ayaṃ sammādvayatānupassino
kho  bhikkhave  bhikkhuno  appamattassa  ātāpino pahitattassa viharato
dvinnaṃ  phalānaṃ  aññataraṃ  phalaṃ pāṭikaṅkhaṃ diṭṭheva dhamme aññā sati
vā upādisese anāgāmitāti.
             Idamavoca bhagavā     idaṃ vatvāna sugato
                 athāparaṃ etadavoca satthā
  |406.1186| rūpā saddā gandhā rasā 1- phassā dhammā ca kevalā
             iṭṭhā kantā manāpā ca  yāvatatthīti vuccati
  |406.1187| sadevakassa lokassa      ete vo sukhasammatā
             yattha cete nirujjhanti    taṃ nesaṃ dukkhasammataṃ.
  |406.1188| Sukhanti diṭṭhamariyehi      sakkāyassuparodhanaṃ
             paccanīkamidaṃ hoti       sabbalokena passataṃ.
  |406.1189| Yaṃ pare sukhato āhu       tadariyā āhu dukkhato
             yaṃ pare dukkhato āhu     tadariyā sukhato vidū
  |406.1190| passa dhammaṃ durājānaṃ     sampamūḷhettha aviddasū 2-.
             Nivutānaṃ tamo hoti      andhakāro apassataṃ
  |406.1191| satañca vivaṭaṃ hoti       āloko passatāmiva
             santike na vijānanti     magā dhammassa kovidā.
@Footnote: 1 Ma. Yu. rasā gandhā .  2 Ma. sampamūḷhetthaviddasu.
  |406.1192| Bhavarāgaparetehi        bhavasotānusārihi
             māradheyyānuppannehi   nāyaṃ dhammo susambudho.
  |406.1193| Ko nu aññatra ariyehi 1- padaṃ sambuddhamarahati
             yaṃ padaṃ sammadaññāya    parinibbanti anāsavāti.
   [407]  Idamavoca  bhagavā  .  attamanā te bhikkhū bhagavato
bhāsitaṃ  abhinandunti  . imasmiñca pana 2- veyyākaraṇasmiṃ bhaññamāne
saṭṭhimattānaṃ bhikkhūnaṃ anupādāya āsavehi cittāni vimucciṃsūti.
            Dvayatānupassanāsuttaṃ dvādasamaṃ.
                   Tassuddānaṃ
      saccaṃ upadhi avijjā ca     saṅkhāraviññāṇapañcamaṃ 3-
      phassavedaniyā taṇhā    upādānārambhaāharā 4-
      iñjitaṃ phanditaṃ 5- rūpaṃ    saccaṃ dukkhena 6- soḷasāti.
                Mahāvaggo tatiyo.
                   Tassuddānaṃ
      pabbajjā ca padhānā ca   subhā ca sundarī tathā
      māghasuttasabhiyo ca      selo sallaṃ pavuccati
      vāseṭṭho cāpi kokāli   nālako dvayatānupassanaṃ
      dvādasetāni suttāni    mahāvaggoti vuccatīti.
                 --------------
@Footnote: 1 Ma. Yu. aññatramariyehi . 2 Yu. ... abhinanduṃ imasmiṃ kho pana.
@3 Ma. saṅkhāre. Yu. saṅkhārā. 4 Ma. Yu. ... bhā āhārā.
@5 Ma. iñjitaṃ calitaṃ. Yu. iñjite phanditaṃ . 6 Po. Yu. saccā dukkhena.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 25 page 473-483. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=25&A=9837              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=25&A=9837              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=25&item=390&items=18              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=25&siri=265              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=25&i=390              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=29&A=7544              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=29&A=7544              Contents of The Tipitaka Volume 25 https://84000.org/tipitaka/read/?index_25 https://84000.org/tipitaka/english/?index_25

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]