ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้า chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 26 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 18 : Sutta. Khu. vimāna-petavatthu thera-therīgāthā

                      Therigathaya mahanipato
   [474] |474.449| 1 Mantavatiya nagare ranno  koncassa aggamahesiya
            dhita asi 1- sumedha    pasadika sasanakarehi.
  |474.450| Silavati cittakathika      bahussuta buddhasasane vinita
            matapitaro upagamma    bhanati ubhayo nisametha.
   |474.451| Nibbanabhirata aham    asassatam bhavagatam yadipi dibbam
           kimangam pana tuccha kama   appassada bahuvighata.
  |474.452| Kama katuka asivisupama yesu mucchita bala
           te digharattam niraye  samappita hannante 2- dukkhita.
  |474.453| Socanti papakamma     vinipate papabuddhino sada
            kayena vacaya ca      manasa ca asamvuta bala.
  |474.454| Bala te duppanna acetana  dukkhasamudayoruddha
@Footnote: 1 Ma. asim. 2 Ma. hannanti.
            Desente ajananta     na bujjhare ariyasaccani.
  |474.455| Saccani amma buddhavaradesitani  te bahutara ajananta ye
            abhinandanti bhavagatam     pihanti devesu upapattim.
  |474.456| Devesupi upapatti       asassata bhavagate aniccamhi
           na ca uttasanti 1- bala  punappunam jayitabbassa.
   |474.457| Cattaro vinipata      dve ca gatiyo kathanci labbhanti
            na ca vinipatagatanam     pabbajja atthi nirayesu.
  |474.458| Anujanatha mam ubhayo     pabbajitum dasabalassa pavacane
            appossukka ghatissam    jatimaranappahanaya.
  |474.459| Kim bhavagatena 2- abhinanditena kayakalina asarena
            bhavatanhaya nirodha     anujanatha pabbajissami.
  |474.460| Buddhanam uppado vivajjito akkhano khano laddho
            silani brahmacariyam      yavajivam na duseyyam.
  |474.461| Evam bhanati sumedha      atha 3- nam matapitaro ahamsu
          na mayam 4- gahattha maranavasam  gatava jahessama 5-.
  |474.462| Mata dukkhita rodati pita ca  dukkhito 6- tatha sokasamabhibhuto
            ghatenti tam sannapetum   pasadatale chama patitam.
  |474.463| Utthehi puttike kim socitena dinnasi varanavatimhi
@Footnote: 1 Ma. Yu. santasanti. 2 Ma. bhavagate. 3 Ma. matapitaro na tava.
@Yu. matapitaro na tava aharam. 4 Ma. aharam aharissam. Yu. ahariya.
@5 Yu. hessami. 6 Ma. assa sabbaso samabhihato. Yu. assa sabbaso samabhisato.
            Raja anikaratto       abhirupo tassa tvam dinna.
  |474.464| Aggamahesi bhavissasi     anikarattassa rajino bhariya
            silani brahmacariyam      pabbajja dukkara puttike.
  |474.465| Rajje ana dhanamissariyam  bhoga sukha daharikapi 1-
          tasma bhunjahi kamabhoge  vareyyam hotu te putta.
  |474.466| Atha ne bhanati sumedha    ma edisakani bhavagatam asaram
            pabbajja va hotu 2-   maranam va  me na ceva vareyyam.
  |474.467| Kimiva putikayam asucim     savanagandham bhayanakam kunapam
            abhisamviseyyam bhastam      sakipaggharitam asucipunnam.
  |474.468| Kimiva taham jananti     vikulakam mamsalohitupalittam 3-
            kimikulalayam sakunabhattam   kalevaram kissa diyyatiti.
  |474.469| Nibbuyhati susanam aciram  kayo apetavinnano
            chaddito 4- kalingaram viya  jigucchamanehi natihi.
  |474.470| Chadduna 5- nam susane parabhattam  nhayanti jigucchanta
            niyaka matapitaro     kim pana sadharana janata.
  |474.471| Ajjhosita asare kalevare  atthinharusanghate
            khelassuccarassava      paripunne putikayamhi.
  |474.472| Yo nam vinibbhujitva     abbhantaramassa bahiram
@Footnote: 1 Ma. daharikasi. 2 Yu. hohiti. 3 Ma. mamsasonitupalittam. Yu. mamsasonitapalittam.
@4 Ma. chuddho. 5 Ma. chuddhuna.
            Kayira gandhassa asahamana sakapi mata jiguccheyya.
  |474.473| Khandhadhatuayatanam       sankhatam jatimulakam dukkham
           yoniso arucim 1- bhananti  vareyyam kissa iccheyyam.
  |474.474| Divase divase tisattisatani  navanava pateyyum kayamhi
            vassasatampi paghato 2-  seyyo dukkhassa ceva khayo.
  |474.475| Ajjhupagacche ghatam yo   vinnayevam satthuno vacanam
            digho ca 3- tesam samsaro   punappunam hannamananam.
  |474.476| Devesu manussesu ca      tiracchanayoniya asurakaye
           petesu ca nirayesu ca   aparimita diyante 4- ghata.
  |474.477| Nirayesu bahu vinipatagatassa  kilissamanassa
            devesupi attanam      nibbanasukha param natthi.
  |474.478| Patta te nibbanam ye yutta  dasabalassa pavacane
          appossukka ghatenti   jatimaranappahanaya.
  |474.479| Ajjeva tata abhinikkhamissam  bhogehi kim asarehi
            nibbinna me kama   vantasama talavatthukata.
  |474.480| Sa cevam bhanati pitaram     anikaratto ca yassa dinna
           upayasipi 5- tarunavuto  vareyyam upatthite kale.
  |474.481| Atha asitanicitamuduke     kese khaggena chindiya
        sumedha pasadanca pidhetva 6-  pathamajjhanam samapajji.
@Footnote: 1 Ma. anuvicinanti. 2 Yu. ca ghato. 3 Ma. Yu. casaddo natthi. 4 Ma. dissare.
@5 Ma. upayasi varanavate. Yu. upayasi pitarunavuto. 6 Ma. pidahitva.
  |474.482| Samapattihi 1- samapanna  anikaratto ca agato nagaram
            pasadeva sumedha      aniccasanna subhaveti.
  |474.483| Sa ca manasi karoti       anikaratto ca aruhi turitam
            manikanakabhusitango      katanjali yacati sumedham.
  |474.484| Rajje ana dhanamissariyam  bhoga sukha daharikapi 2-
            bhunjahi kamabhoge     kamasukha dullabha loke.
  |474.485| Nissattham te rajjam bhogeva  bhunjassu dehi danani
            ma dummana ahosi     matapitaro te dukkhita.
  |474.486| Tantam bhanati sumedha     kamehi anatthika vigatamoha
            ma kame abhinandi     kamesvadinavam passa.
  |474.487| Catuddipo raja mandhata  asi kamabhoginam aggo
            atitto kalakato      na cassa paripurita iccha.
  |474.488| Satta ratanani vasseyya   vutthima dasadisa samantena
            na catthi titti kamanam    atittava maranti nara.
  |474.489| Asisunupama kama      kama sappasiropama
            ukkopama anudahanti   atthikankalasannibha.
  |474.490| Anicca addhuva kama  bahudukkha mahavisa
            ayogulova santatto    aghamula dukkhapphala.
  |474.491| Rukkhapphalupama kama    mamsapesupama dukha
@Footnote: 1 Yu. sa ca tahim. 2 Ma. daharikasi.
            Supinopama vancaniya   kama yacitakupama.
  |474.492| Sattisulupama kama    rogo gando agham nigham
            angarakasusadisa      aghamulam bhayam vadho.
  |474.493| Evam bahudukkha kama    akkhata antarayika
            gacchatha na me bhavagate    vissaso atthi attano.
  |474.494| Kim mama paro karissati     attano sisamhi dayhamanamhi
            anubandhe jaramarane    tassa ghataya ghatitabbam.
  |474.495| Dvaram apapunitvanayam 1- matapitaro anikarattanca
            disvana chamam nisinne    rodante idamavoca
  |474.496| digho balanam samsaro    punappunanca rodatam
            anamatagge pitu marane   bhatu vadhe attano ca vadhe.
  |474.497| Assu thannam rudhiram samsaram  anamataggato saratha
            sattanam samsaratam sarahi   atthinanca sannicayam.
  |474.498| Sara caturodadhi upanite    assuthannarudhiramhi
            sara ekakappamatthinam     sancayam vipulena samam.
  |474.499| Anamatagge samsarato     mahim jambudipamupanitam
            kolatthimattagulika     matapitusveva nappahonti.
  |474.500| Sara tinakatthasakhapalasam  upanitam anamataggato
           pitusu caturangulika ghatika  pitupitusve nappahonti.
  |474.501| Sara kanakacchapam pubbe   samudde aparato ca yugacchiddam
@Footnote: 1 Ma. apapuritvanaham ... idamavocam.
            Siram tassa ca patimukkam     manussalabhamhi opammam.
  |474.502| Sara rupam phenapindopamassa kayakalino asarassa
            khandhe passa anicce     sarahi niraye bahuvighate.
  |474.503| Sara katasim vaddhente    punappunam tasu tasu jatisu
            sara kumbhilabhayani ca     sarahi cattari saccani.
  |474.504| Amatamhi vijjamane     kim tava pancakatukena pitena
            sabba hi kamaratiyo    katukatara pancakatukena.
  |474.505| Amatamhi vijjamane     kim tava kamehi ye parilaha
          sabba hi kamaratiyo   jalita ca kuthita kupita 1- santapita.
  |474.506| Asapattamhi samane     kim tava kamehi ye bahusapatta
          rajaggicoraudakappiyehi  sadharana kama bahusapatta.
  |474.507| Mokkhamhi vijjamane    kim tava kamehi yesu vadhabandho
            kamesu hi vadhabandho     kamakama dukkhani anubhonti.
  |474.508| Adipita tinukka ganhantam  dahanti neva muncanti 2-
            ukkopama hi kama     dahanti ye te na muncanti.
  |474.509| Ma appakassa hetu kama-  sukhassa vipulam jahi sukham
            ma puthulomova balisam    gilitva paccha vihannasi.
  |474.510| Kamehi 3- ma paribbhamasi   sunakhova sankhalabaddho
          kahanti 4- khu tam kama chata  sunakhamva candala.
@Footnote: 1 Ma. kampita. 2 Ma. Yu. muncantam. 3 Ma. Yu. kamam kamesu damassu tava.
@4 Yu. kahinti.
  |474.511| Aparimitanca dukkham      bahuni ca cittadomanassani
            anubhohisi kamayutto 1-  patinissaja addhuve kame.
  |474.512| Ajaramhi vijjamane      kim tava kamehi ye sujara 2-
            maranabyadhigahita      sabba sabbattha jatiyo.
  |474.513| Idamajaramidamaranam       idamajaramaranapadamasokam 3-
            asapattamasambadham      akhalitamabhayam nirupatapam.
  |474.514| Adhigatamidam bahuhi amatam   ajjapi ca labhaniyam idam
            yo yoniso payunjati     na ca sakka aghatamanena.
  |474.515| Evam bhanati sumedha      sankharagate ratim alabhamana
            anunenti anikarattam     keseva chamam khipi sumedha.
  |474.516| Utthaya anikaratto panjaliko  yaci tassa pitaram so
           vissajjetha sumedham pabbajitum   vimokkhasaccadassavi 4-.
  |474.517| Sa 5- vissajjita matapituhi  pabbaji sokabhayabhita
            cha abhinna sacchikata   aggaphalam sikkhamanaya.
  |474.518| Acchariyamabbhutantam      nibbanam asi rajakannaya
            pubbenivasacaritam yatha   byakari pacchime kale.
  |474.519| Bhagavati konagamane     sangharamamhi navanivesamhi
            sakhiyo tisso 6- janiyo   viharadanam adasimha 7-.
  |474.520| Dasakkhattum satakkhattum    dasasatakkhattum satani ca satakkhattum
@Footnote: 1 Yu. kamesu yutto. 2 Ma. yesu jara. 3 Ma. idamajaramidamamaram idamajaramaram padamasokam.
@4 Ma. Yu. ... dassa. 5 Ma. Yu. ayam patho natthi. 6 Yu. tini. 7 Ma. adasimhi.
            Devesu upapajjimha    ko pana vado manusakesu 1-.
  |474.521| Devesu mahiddhika ahumha  manusakamhi ko pana vado
            sattaratanassa mahesi     itthiratanam aham asim.
  |474.522| So hetu so pabhavo      tam mulam ca sasane khamam 2-
            tam pathamasamodhanam       tam dhammarataya nibbanam.
  |474.523| Evam kathenti 3- ye saddahanti  vacanam anomapannassa
            nibbindanti bhavagate    nibbinditva virajjantiti.
                       Sumedha.
                  Mahanipato samatto.
            Gathasatani cattari    asiti puna cuddasa
            theriyekuttarasatta 4-   sabba ta asavakkhayati.
                  Theriya gathayo samatta.
                      ------------------
@Footnote: 1 Yu. manussesu. 2 Ma. tam mulam tava sasane khanti. 3 Ma. evam karonti.
@4 theriyekuttarasattati iti vacanam yuttataram.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 26 page 499-507. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=26&A=10142&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=26&A=10142&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=26&item=474&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=26&siri=474              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=26&i=474              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=34&A=7270              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=34&A=7270              Contents of The Tipitaka Volume 26 https://84000.org/tipitaka/read/?index_26 https://84000.org/tipitaka/english/?index_26

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้า chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]