ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 26 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 18 : Sutta. Khu. vimāna-petavatthu thera-therīgāthā

   [112] |112.391| 2 Kuṇḍinagariyo thero  sānavāsinivāsiko 1-
                poṭṭhapādoti nāmena  samaṇo bhāvitindriyo.
   |112.392| Tassa mātā pitā bhātā   duggatā yamalokikā
            pāpakammaṃ karitvāna       petalokaṃ ito gatā.
   |112.393| Te duggatā sūcikaṭṭhā     kilantā naggino kisā
            ottappantā 2- mahattāsā  na dessanti kurūrino.
   |112.394| Tassa bhātā vitaritvā     naggo ekapathekako
           catukuṇḍiko bhavitvāna      therassa dassayitumaṃ.
   |112.395| Thero cāmanasikatvā      tuṇhībhūto atikkami 3-
           so ca viññāpayi theraṃ       bhātā petaṃ 4- gato ahaṃ.
   |112.396| Mātā pitā ca te bhante   duggatā yamalokikā
@Footnote: 1 Yu. sānuvāsinivāsino . 2 Ma. Yu. uttasantā mahātāsā . 3 Yu. apakkami.
@3 Yu. apakkami. 4 Yu. petāgato.
           Pāpakammaṃ karitvāna       petalokaṃ ito gatā
   |112.397| te duggatā sūcikaṭṭhā    kilantā naggino kisā
            ottappantā 1- mahattāsā  na dessanti kurūrino.
   |112.398| Anukampassu kāruṇiko   datvā anvādisāhi no
            tava dinnena dānena       yāpessanti kurūrinoti.
   |112.399| Thero caritvā piṇḍāya   bhikkhū aññe ca dvādasa
            ekajjhaṃ sannipatiṃsu       bhattavissaggakāraṇā.
   |112.400| Thero sabbepi te āha    yathā laddhaṃ dadātha me
           saṅghabhattaṃ karissāmi       anukampāya ñātīnaṃ.
   |112.401| Niyyādayiṃsu 2- therassa   thero saṅghaṃ nimantayi
           datvā anvādisi thero     pitu mātu ca bhātuno
           idaṃ me ñātīnaṃ hotu       sukhitā hontu ñātayo.
   |112.402| Samanantarānudiṭṭhe      bhojanaṃ upapajjatha
            suciṃ paṇītaṃ sampannaṃ       anekarasabyañjanaṃ
   |112.403| tato uddissati 3- bhātā vaṇṇavā balavā sukhī.
           Pahūtaṃ bhojanaṃ bhante        passa naggamhase mayaṃ
           tathā bhante parakkamma 4-  yathā vatthaṃ labhāmhase.
   |112.404| Thero saṅkārakūṭato     uccinitvāna nantake
@Footnote: 1 Yu. uttasantā mahātāsā . 2 Yu. niyyātayiṃsu . 3 Ma. uddassayī.
@4 Yu. parakkāma.
          Pilotikaṃ paṭaṃ katvā         saṅghe cātuddise adā.
   |112.405| Datvā anvādisi thero     pitu mātu ca bhātuno
           idaṃ me ñātīnaṃ hotu        sukhitā hontu ñātayo.
   |112.406| Samanantarānudiṭṭhe       vatthāni upapajjiṃsu 1-
           tato suvatthavasano         therassa dassayītumaṃ.
   |112.407| Vaṇṇavā balavā sukhī 2-    yāvatā nandarājassa
           vijitasmiṃ paṭicchādā        tato bahuttarā bhante.
   |112.408| Vatthānicchādanāni no    koseyyakambalīyāni
            khomakappāsikāni ca       vipulā ca mahagghā ca
   |112.409| te cākāsevalambare 3-   te mayaṃ paridahāma
                yaṃ yaṃ hi manaso piyaṃ
           tathā bhante parakkāma       yathā gehaṃ labhāmase.
   |112.410| Thero paṇṇakuṭiṃ katvā     saṅghe cātuddise adā.
           Datvā ca 4- uddisi thero    pitu mātu ca bhātuno
           idaṃ me ñātīnaṃ hotu        sukhitā hontu ñātayo.
   |112.411| Samanantarānudiṭṭhe       gharāni upapajjiṃsu 1-
           kūṭāgārā nivesanā        vibhattā bhāgaso mitā.
   |112.412| Na manussesu īdisā       yādisā no gharā idha
           api dibbesu yādisā       tādisā no gharā idha
@Footnote: 1 Ma. udapajjisuṃ . 2 Ma. Yu. vaṇṇavā ... sukhīti ime pāṭhā natthi.
@3 Ma. pākāsevalambare. 4 Ma. Yu. anvādisi.
   |112.413| Daddallamānā ābhenti samantā caturo disā.
            Tathā bhante parakkama      yathā pānaṃ labhāmase.
   |112.414| Thero karakaṃ 1- pūretvā   saṅghe cātuddise adā.
           Datvā anvādisi thero     pitu mātu ca bhātuno
           idaṃ me ñātīnaṃ hotu       sukhitā hontu ñātayo.
   |112.415| Samanantarānudiṭṭhe     pānīyaṃ upapajjatha 2-
           gambhīrā caturassā ca      pokkharaññā 3- sunimmitā
   |112.416| sītudakā supatitthā ca    sītā appaṭigandhiyā
           padumuppalasañchannā     vārikiñjakkhapūritā.
   |112.417| Tattha nahātvā pivitvā  therassa paṭidassayuṃ
            pahūtaṃ pānīyaṃ bhante       pāpā 4- dukkhaphalanti no
   |112.418| āhiṇḍamānā khañjāma sakkhare kusakaṇṭake
           tathā bhante parakkama      yathā yānaṃ labhāmase.
   |112.419| Thero sipāṭikaṃ laddhā    saṅghe cātuddise adā.
           Datvā anvādisi thero     pitu mātu ca bhātuno
           idaṃ me ñātīnaṃ hotu       sukhitā hontu ñātayo.
   |112.420| Samanantarānudiṭṭhe     petā rathena māgamuṃ
           anukampitamha bhadante     bhattena chādanena ca
   |112.421| gharena pānīyadānena    yānadānena cūbhayaṃ
           muniṃ kāruṇikaṃ loke     taṃ 5- bhante vanditumāgatāti.
               Sānuvāsittherapetavatthu 6- dutiyaṃ.
@Footnote: 1 Ma.karaṇaṃ. 2 Ma. udapajjatha . 3 pokkharañño. 4 Ma. pādā dukkhā.
@5 Ma. ayaṃ pāṭho natthi . 6 Ma. sāṇavāsītherapetavatthu.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 26 page 207-210. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=26&A=4206              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=26&A=4206              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=26&item=112&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=26&siri=112              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=26&i=112              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=31&A=4166              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=31&A=4166              Contents of The Tipitaka Volume 26 https://84000.org/tipitaka/read/?index_26 https://84000.org/tipitaka/english/?index_26

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]