ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 26 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 18 : Sutta. Khu. vimāna-petavatthu thera-therīgāthā

   [387] |387.747| 3 Cirarattaṃ vatātāpī     dhammaṃ anuvicintayaṃ
             samaṃ cittassa nālatthaṃ     pucchaṃ samaṇabrāhmaṇe.
   |387.748| Ko so pāragato 2- loke  ko patto amatogadhaṃ
             kassa dhammaṃ paṭicchāmi     paramatthavijānanaṃ.
   |387.749| Antovaṅkagato āsiṃ      macchova ghasamāmisaṃ
             baddho mahindapāsena     vepacityāsuro yathā.
   |387.750| Añchāmi naṃ na muñcāmi    asmā sokapariddavā
             ko me bandhaṃ muñcaṃ loke   sambodhiṃ vedayissati.
   |387.751| Samaṇaṃ brāhmaṇaṃ vā kaṃ    ādisantaṃ pabhaṅguṇaṃ
             kassa dhammaṃ paṭicchāmi     jarāmaccupavāhanaṃ.
   |387.752| Vicikicchākaṅkhāgadhitaṃ 3-   sārambhabalasaññutaṃ
             kodhappattamanatthaddhaṃ     abhijappapadāraṇaṃ.
   |387.753| Taṇhādhanusamuṭṭhānaṃ     dve ca pannarasāyutaṃ
@Footnote: 1 Yu. pārāpariyo .   2 Ma. Yu. pāraṅgato .  3 Ma. vicikicchākaṅkhāganthitaṃ.
@Yu. ...gathitaṃ.
             Passa orasikaṃ bālaṃ      bhetvāna yadi tiṭṭhati.
   |387.754| Anudiṭṭhīnaṃ appahānaṃ     saṅkappasaratejitaṃ
             tena viddho pavedhāmi      pattaṃva māluteritaṃ.
   |387.755| Ajjhattaṃ me samuṭṭhāya    khippaṃ pacceti 1- pāpakaṃ
             chaphassāyatanī kāyo      yattha sarati sabbadā.
   |387.756| Taṃ na passāmi tekicchaṃ     yo me taṃ sallamuddhare
             nānārajjena satthena     nāññena vicikicchitaṃ.
   |387.757| Ko me asattho avaṇo     sallamabbhantarāpassayaṃ
             ahiṃsaṃ sabbagattāni      lallaṃ me uddharissati.
   |387.758| Dhammappati hi so seṭṭho    visadosapavāhako
             gambhīre patitassa me      thalaṃ pāṇiva dassaye.
   |387.759| Rahadehamasmi ogāḷho   ahāriyarajamantike
             māyāussuyyasārambha    thīnamiddhamapatthaṭe.
   |387.760| Uddhaccameghathanitaṃ       saṃyojanavalāhakaṃ
             vāhā vahanti kuddiṭṭhiṃ    saṅkappā rāganissitā.
   |387.761| Savanti sabbadhī sotā     latā ubbhijja tiṭṭhati
             te sote ko nivāreyya    taṃ lataṃ ko hi checchati.
   |387.762| Velaṃ karotha bhadante      sotānaṃ sannivāraṇaṃ
             mā te manomayo soto    rukkhaṃva sahasā luve.
@Footnote: 1 Ma. Yu. paccati māmakaṃ.
   |387.763| Evaṃ me bhayajātassa      apārā pāramesato
             tāṇo paññāvudho satthā  isisaṅghanisevito.
   |387.764| Sopāṇaṃ sukataṃ suddhaṃ      dhammasāramayaṃ daḷhaṃ
             pādāsi vuyhamānassa     mā bhāyīti ca mabravī.
   |387.765| Satipaṭṭhānapāsādaṃ      āruyha paccavekkhisaṃ
             yantaṃ pubbe amaññissaṃ   sakkāyābhirataṃ pajaṃ.
   |387.766| Yadā ca maggamaddakkhiṃ     nāvāya abhirūhanaṃ
             anadhiṭṭhāya attānaṃ      titthamaddakkhimuttamaṃ.
   |387.767| Sallaṃ attasamuṭṭhānaṃ     bhavanettipabhāvitaṃ
             etesaṃ appavattāya      desesi maggamuttamaṃ.
   |387.768| Dīgharattānusayitaṃ         cirarattapatiṭṭhitaṃ
             buddho me pānudī gandhaṃ    visadosapavāhanoti.
                      Telukāni 1- thero.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 26 page 374-376. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=26&A=7605              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=26&A=7605              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=26&item=387&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=26&siri=387              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=26&i=387              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=33&A=7126              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=33&A=7126              Contents of The Tipitaka Volume 26 https://84000.org/tipitaka/read/?index_26 https://84000.org/tipitaka/english/?index_26

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]