ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 26 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 18 : Sutta. Khu. vimāna-petavatthu thera-therīgāthā

                   Theragāthāya tiṃsanipāto
   [395] |395.949| 1 Pāsādike bahū disvā  bhāvitatte susaṃvute
            isi paṇḍarasagotto    apucchi pussasavhayaṃ 4-.
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. pārāpariyo . 2 Ma. Yu. telakāni . 3 Ma. parikittitā.
@4 phussasavhayaṃ.
  |395.950| Kiṃchandā kimadhippāyā    kimākappā bhavissare
            anāgatamhi kālamhi    taṃ me akkhāhi pucchito.
  |395.951| Suṇohi vacanaṃ mayhaṃ      isi paṇḍarasavhaya
            sakkaccaṃ upadhārehi      ācikkhissāmyanāgataṃ.
  |395.952| Kodhanā upanāhī ca      makkhī thambhī saṭhā bahū
            issukī nānāvādā ca    bhavissanti anāgate.
  |395.953| Aññātamānino dhamme   gambhīre tīragocarā
            lahukā agarū dhamme      aññamaññamagāravā.
  |395.954| Bahū ādīnavā loke     uppajjissantyanāgate
            sudesitaṃ imaṃ dhammaṃ      kilisissanti dummatī.
   |395.955| Guṇahīnāpi saṅghamhi     voharantā visāradā
            balavanto bhavissanti     mukharā assutāvino.
   |395.956| Guṇavantopi saṅghamhi    voharantā yathatthato
            dubbalā te bhavissanti   hirimanā anatthikā.
  |395.957| Rajataṃ jātarūpañca       khettaṃ vatthuṃ ajeḷakaṃ
            dāsīdāsañca dummedhā   sādiyissantyanāgate.
  |395.958| Ujjhānasaññino bālā  sīlesu asamāhitā
            unnaḷā vicarissanti     kalahābhiratā magā
  |395.959| uddhatā ca bhavissanti    nīlacīvarapārutā
            Kuhā thaddhā lapā siṅgī   carissantyariyā viya.
   |395.960| Telasaṇhehi kesehi     capalā añjanakkhikā
            rathiyāya gamissanti      dantavaṇṇakapārutā 1-.
   |395.961| Ajegucchaṃ vimuttehi      surattaṃ arahaddhajaṃ
            jigucchissanti kāsāvaṃ    odātesu samucchitā.
   |395.962| Lābhakāmā bhavissanti   kusītā hīnavīriyā.
            Kicchantā vanapatthāni    gāmantesu vasissare.
   |395.963| Ye ye lābhaṃ labhissanti   micchājīvaratā sadā
            te te va anusikkhantā    gamissanti 2- asaññatā.
  |395.964| Ye ye alābhino lābhaṃ    na te pujjā bhavissare
            supesalepi te dhīre      sevissanti na te tadā.
   |395.965| Milakkhurajanaṃ rattaṃ       garahantā sakaṃ dhajaṃ
            titthiyānaṃ dhajaṃ keci      dhāressantyavadātakaṃ 3-.
   |395.966| Agāravo ca kāsāve     tadā tesaṃ bhavissati
            paṭisaṅkhā ca kāsāve    bhikkhūnaṃ na bhavissati.
   |395.967| Abhibhūtassa dukkhena      sallaviddhassa ruppato
            paṭisaṅkhā mahāghorā    nāgassāsi acintiyā.
  |395.968| Chaddanto hi tadā disvā  surattaṃ arahaddhajaṃ
            tāvadeva bhaṇī gāthā     gajo atthopasañhitā.
@Footnote: 1 Po. Ma. dantavaṇṇikapārutā .  2 Yu. bhajissanti asaṃyatā .  3 Po. Ma.
@dhārissantyavadātakaṃ.
   |395.969| Anikkasāvo kāsāvaṃ    yo vatthaṃ paridahessati 1-
            apeto damasaccena      na so kāsāvamarahati.
   |395.970| Yo ca vantakasāvassa     sīlesu susamāhito
            upeto damasaccena      sa ve kāsāvamarahati.
   |395.971| Vipannasīlo dummedho    pākaṭo kāmakāriyo
            vibbhantacitto nissukko  na so kāsāvamarahati.
   |395.972| Yo ca sīlena sampanno   vītarāgo samāhito
            odātamanasaṅkappo     sa ve kāsāvamarahati.
   |395.973| Uddhato unnaḷo bālo  sīlaṃ yassa na vijjati
            odātakaṃ arahati       kāsāvaṃ kiṃ karissati.
   |395.974| Bhikkhū ca bhikkhuniyo ca     duṭṭhacittā anādarā
            tādīnaṃ mettacittānaṃ    niggaṇhissantyanāgate.
   |395.975| Sikkhāpentāpi therehi   bālā cīvaradhāraṇaṃ
            na suṇissanti dummedhā  pākaṭā kāmakāriyā.
   |395.976| Te tathā sikkhitā bālā  aññamaññaṃ agāravā
            nādiyissantupajjhāye   khaluṅko viya sārathiṃ.
   |395.977| Evaṃ anāgataddhānaṃ     paṭipatti bhavissati
            bhikkhūnaṃ bhikkhunīnañca     patte kālamhi pacchime.
   |395.978| Purā āgacchate etaṃ    anāgataṃ mahabbhayaṃ
            subbacā hotha sakhilā    aññamaññaṃ sagāravā.
@Footnote: 1 Po. Yu. paridahissati. Ma. paridhassati.
   |395.979| Mettacittā kāruṇikā   hotha sīlesu saṃvutā
            āraddhaviriyā pahitattā   niccaṃ daḷhaparakkamā.
   |395.980| Pamādaṃ bhayato disvā     appamādañca khemato
            bhāvethaṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ     phusanti amataṃpadanti.
                       Pussathero 1-.



             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 26 page 397-401. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=26&A=8077              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=26&A=8077              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=26&item=395&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=26&siri=395              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=26&i=395              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=33&A=9091              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=33&A=9091              Contents of The Tipitaka Volume 26 http://84000.org/tipitaka/read/?index_26

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com