ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 26 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 18 : Sutta. Khu. vimāna-petavatthu thera-therīgāthā

                  Theragāthāya paññāsanipāto
[399] |399.1089| 1 Kadā nuhaṃ pabbatakandarāsu
             ekākiyo addutiyo vihassaṃ
             aniccato sabbabhavaṃ vipassaṃ
             taṃ me idantaṃ nu kadā bhavissati.
  |399.1090| Kadā nuhaṃ bhinnapaṭandharo muni
@Footnote: 1 Ma. natthi dāni punabbhavo .  2 Ma. mulālapupphaṃ.
             Kāsāvavattho amamo nirāsayo 1-
             rāgañca dosañca tatheva mohaṃ
             hitvā 2- sukhī pavanagato vihassaṃ.
  |399.1091| Kadā aniccaṃ vadharoganiddhaṃ 3-
             kāyaṃ imaṃ maccurājassa 4- padūtaṃ
             vipassamāno vītabhayo vihassaṃ
             eko vane taṃ nu kadā bhavissati.
   |399.1092| Kadā nuhaṃ bhayajananiṃ dukkhāvahaṃ
             taṇhālataṃ bahuvidhānuvattaniṃ
             paññāmayaṃ tikhiṇamasiṃ gahetvā
             chetvā vase tampi kadā bhavissati.
   |399.1093| Kadā nu paññāmayamuggatejaṃ
             satthaṃ isīnaṃ ahamādayitvā 5-
             māraṃ sasenaṃ sahasā bhañjissaṃ
             sīhāsane tannu kadā bhavissati.
   |399.1094| Kadā nuhaṃ sabbhi samāgamesu
             diṭṭho bhave dhammagarūhi tādihi
             yathāvadassīhi jitindriyehi
@Footnote: 1 Ma. nirāso . 2 Ma. Yu. hantvā . 3 Yu. vadharoganīḷaṃ.
@4 Yu. maccujarāyupaddutaṃ . 5 Yu. sahasādiyitvā.
             Padhāniyo tannu kadā bhavissati.
   |399.1095| Kadā nu maṃ tandikhudāpipāsā
             vātātapā kīṭasiriṃsapā vā
             nibādhayissanti 1- na taṃ giribbaje
             attatthiyaṃ tannu kadā bhavissati.
   |399.1096| Kadā nu kho yaṃ viditaṃ mahesinā
             cattāri saccāni sududdasāni
             samāhitatto satimā agacchaṃ
             paññāya taṃ tannu kadā bhavissati.
   |399.1097| Kadā nu rūpe amite ca sadde
             gandhe rase phusitabbe ca dhamme
             ādittatohaṃ samathehi yutto
             paññāya dakkhaṃ tadidaṃ kadā me.
   |399.1098| Kadā nuhaṃ dubbacanena vutto
             tatonimittaṃ vimano na hessaṃ
             atho pasaṭṭhopi tatonimittaṃ
             tuṭṭho na hessaṃ tadidaṃ kadā me.
   |399.1099| Kadā nu kaṭṭhe ca tiṇe latā ca
             khandhe imehaṃ amite ca dhamme
             ajjhatikāneva ca bāhirāni ca
@Footnote: 1 Ma. na bādhayissanti.
             Samaṃ tuleyyaṃ tadidaṃ kadā me.
   |399.1100| Kadā nu maṃ pāvusakālamegho
             navena toyena sacīvaraṃ vane
             isippayātamhi pathe vajantaṃ
             ovassate tannu kadā bhavissati.
   |399.1101| Kadā mayūrassa sikhaṇḍino vane
             dijassa sutvā girigabbhare rutaṃ
             paccuṭṭhahitvā amatassa pattiyā
             sañcintaye tannu kadā bhavissati.
   |399.1102| Kadā nu gaṅgaṃ yamunaṃ sarassatiṃ
             pātālakhittaṃ vaḷavāmukhañca
             asajjamāno patareyyamiddhiyā
             vibhiṃsanaṃ taṃ nu kadā bhavissati.
   |399.1103| Kadā nu nāgova saṅgāmacārī
             padālaye kāmaguṇesu chandaṃ
             nibbajjayaṃ sabbasubhaṃ nimittaṃ
             jhāne yutto 1- tannu kadā bhavissati.
   |399.1104| Kadā iṇaṭṭova daliddako nidhiṃ
             ārādhayitvā dhanikehi pīḷito
@Footnote: 1 Ma. Yu. yuto.
             Tuṭṭho bhavissaṃ adhigamma sāsanaṃ
             mahesino tannu kadā bhavissati.
   |399.1105| Bahūni vassāni tayāmhi yācito
             agāravāsena alaṃ nu te idaṃ
             taṃ dāni maṃ pabbajitaṃ samānaṃ
             kiṃkāraṇaṃ 1- citta tuvaṃ na yuñjasi.
   |399.1106| Nanu ahaṃ citta tayāmhi yācito
             giribbaje citrachadā vihaṅgamā
             mahindaghosatthanitābhigajjino
             te taṃ ramissanti vanamhi jhāyinaṃ.
   |399.1107| Kulamhi mitte ca piye ca ñātake
             khiḍḍāratiṃ kāmaguṇañca loke
             sabbaṃ pahāya idamajjhupāgato
             athopi tvaṃ citta na mayha tussasi.
   |399.1108| Mameva etaṃ na hitaṃ paresaṃ
             sannāhakāle paridevitena kiṃ
             sabbaṃ idaṃ calaṃ iti pekkhamāno
             abhinikkhamiṃ amataṃ padaṃ jigīsaṃ.
   |399.1109| Suvuttavādī 3- dvipadānamuttamo
             mahābhisakko naradammasārathi
@Footnote: 1 Ma. kiṃkāraṇā .  2 Ma. na hi tvaṃ . 3 Ma. suyuttavādī.
             Cittaṃ calaṃ makkaṭasannibhaṃ iti
             avītarāgena sudunnivāriyaṃ.
   |399.1110| Kāmāhi citrā madhurā manoramā
             aviddasū yattha sitā puthujjanā
             te dukkhamicchanti punabbhavesino
             cittena nītā niraye niraṅkatā 1-.
   |399.1111| Mayūrakoñcābhirudamhi kānane
             dīpīhi byagghehi purakkhato vasaṃ
             kāye apekkhaṃ jaha mā padhāraya 2-
             itissu maṃ citta pure niyuñjasi.
   |399.1112| Bhāvehi jhānāni ca indriyāni ca
             balāni bojjhaṅgasamādhibhāvanā
             tisso ca vijjā phusa buddhasāsane
             itissu maṃ citta pure niyuñjasi.
   |399.1113| Bhāvehi maggaṃ amatassa pattiyā
             niyyānikaṃ sabbadukkhakkhayogadhaṃ
             aṭṭhaṅgikaṃ sabbakilesasodhanaṃ
             itissu maṃ citta pure niyuñjasi.
   |399.1114| Dukkhanti khandhe paṭipassa yoniso
@Footnote: 1 Ma. nirākatā .  2 Ma. virādhaya.
             Yato ca dukkhaṃ samudeti taṃ jaha
             idheva dukkhassa karohi antaṃ
             itissu maṃ citta pure niyuñjasi.
   |399.1115| Aniccaṃ dukkhanti vipassa yoniso
             suññaṃ anattāti aghaṃ vadhanti ca
             manovicāre uparundha cetaso
             itissu maṃ citta pure niyuñjasi.
   |399.1116| Muṇḍo virūpo abhisāpamāgato
             kapālahatthova kulesu bhikkhassu 1-
             yuñjassu satthu vacane mahesino
             itissu maṃ citta pure niyuñjasi.
   |399.1117| Susaṃvutatto visikhantaraṃ 2- caraṃ
             kulesu kāmesu asaṅgamānaso
             cando yathā dosinapuṇṇamāsiyā
             itissu maṃ citta pure niyuñjasi.
   |399.1118| Āraññiko hoti ca piṇḍapātiko
              sosāniko hoti ca paṃsukūliko
             nesajjiko hoti sadā dhute rato
             itissu maṃ citta pure niyuñjasi.
@Footnote: 1 Ma. Yu. bhikkhasu .  2 Ma. visikhantare.
   |399.1119| Ropetvā rukkhāni yathā phalesī
             mūle taruṃ chettu tameva icchasi
             tathūpamaṃ citta 1- idaṃ karosi
             yammaṃ aniccamhi cale niyuñjasi.
   |399.1120| Arūpa dūraṅgama ekacāri
              na te karissaṃ vacanaṃ idānihaṃ
             dukkhā hi kāmā kaṭukā mahabbhayā
             nibbānamevābhimano carissaṃ.
   |399.1121| Nāhaṃ alakkhyā ahirīkatāya vā
             na cittahetū na ca dūrakantanā
             ājīvahetū ca ahaṃ na nikkhamiṃ
             kato ca te citta paṭissavo mayā.
   |399.1122| Appicchatā sappurisehi vaṇṇitā
             makkhappahānaṃ vūpasamo dukkhassa
             itissu maṃ citta tadā niyuñjasi
             idāni tvaṃ gacchasi pubbaciṇṇaṃ.
   |399.1123| Taṇhaṃ 2- virajjañca piyāpiyañca
             subhāni rūpāni sukhā ca vedanā
             manopiyā 3- kāmaguṇā ca vantā
             vante ahaṃ āvasituṃ 4- na ussahe.
@Footnote: 1 Ma. cittamidaṃ .  2 Ma. taṇhā avijjā . 3 Ma. Yu. manāpiyā . 4 Yu. āgamituṃ.
   |399.1124| Sabbattha te citta vaco kataṃ mayā
             bahūsu jātisu na mesi kopito
             ajjhattasambhavo kataññutāya te
             dukkhe ciraṃ saṃsaritaṃ tayā kate.
   |399.1125| Tvaññeva no citta karosi brāhmaṇo
             tvaṃ khattiyo rājādisī karosi
             vessā ca suddā ca bhavāma ekadā
             devattanaṃ vāpi taveva vāhasā.
   |399.1126| Taveva hetū asurā bhavāmase
             tvaṃmūlakaṃ nerayikā bhavāmase
             atho tiracchānagatāpi ekadā
             petattanaṃ vāpi taveva vāhasā.
   |399.1127| Na 1- nūna dubbhissasi maṃ punappunaṃ
             muhuṃ muhuṃ vāraṇikaṃva dussahaṃ 2-
             ummattakeneva mayā palobhasi
             kiñcāpi te citta virādhitaṃ mayā.
   |399.1128| Idaṃ pure cittamacāri cārikaṃ
             yenicchakaṃ yatthakāmaṃ yathāsukhaṃ
             tadajjahaṃ niggahissāmi yoniso
@Footnote: 1 Ma. nanu. nasaddo natthi .  2 Ma. dassayaṃ. Yu. dassahaṃ.
             Hatthiṃ pabhinnaṃ viya aṅkusaggaho.
   |399.1129| Satthā ca me lokamimaṃ adhiṭṭhahi
             aniccato addhuvato asārato
             pakkhanda maṃ citta jinassa sāsane
             tārehi oghā mahatā suduttarā.
   |399.1130| Na te idaṃ citta yathāpurāṇakaṃ
             nāhaṃ alaṃ tuyha vase nivattituṃ
             mahesino pabbajitomhi sāsane
             na mādisā honti vināsadhārino.
   |399.1131| Nagā samuddā saritā vasundharā
             disā catasso vidisā adhodisā
             sabbe aniccā tibhavā upaddutā
             kuhiṃ gato citta sukhaṃ ramissasi.
   |399.1132| Dhī dhī paraṃ 1- kiṃ mama citta kāhasi
             na te alaṃ citta vasānuvattako
             na jātu bhastaṃ ubhatomukhaṃ chupe
             dhiratthu pūraṃ navasotasandaniṃ.
   |399.1133| Varāhaeṇeyyavigāḷhasevite
             pabbhārakūṭe pakaṭeva 2- sundare
             navambunā pāvusasittakānane
@Footnote: 1 Ma. dhitipparaṃ . 2 Ma. pabbhārakuṭṭe pakateva.
             Tahiṃ guhāgehagato ramissasi.
   |399.1134| Sunīlagīvā susikhā supekhuṇā
             sucittapattacchadanā vihaṅgamā
             sumañjughosatthanitābhigajjino
             te taṃ ramissanti vanamhi jhāyinaṃ.
   |399.1135| Vuṭṭhamhi deve caturaṅgule tiṇe
             sampupphite meghanibhamhi kānane
             nagantare viṭapisamo sayissaṃ
             taṃ me mudu hohiti tūlasannibhaṃ.
   |399.1136| Tathā tu karissāmi 1- yathāpi issaro
             yaṃ labbhati tenapi hotu me alaṃ
             taṃ taṃ 2- karissāmi 1- yathā atandito
             biḷārabhastaṃva yathā sumadditaṃ.
   |399.1137| Tathā tu karissāmi 1- yathāpi issaro
             yaṃ labbhati tenapi hoti me alaṃ
             viriyena taṃ mayha vasānayissaṃ
             gajaṃva mattaṃ kusalaṅkusaggaho.
   |399.1138| Tayā sudantena avatthitena 3- hi
@Footnote: 1 Ma. Yu. kassāmi . 2 Ma. na tāhaṃ . 3 Yu. avaṭṭhitena.
             Hayena yoggācariyova ujjunā
             pahomi maggaṃ paṭipajjituṃ sivaṃ
             cittānurakkhīhi sadā nisevitaṃ.
   |399.1139| Ārammaṇe taṃ balasā nibandhisaṃ
             nāgaṃva thambhamhi daḷhāya rajjuyā
             tamme suguttaṃ satiyā subhāvitaṃ
             anissitaṃ sabbabhavesu hehisi.
   |399.1140| Paññāya chetvā vipathānusārinaṃ
             yogena niggayha pathe nivesiya
             disvā samudayaṃ vibhavañca sambhavaṃ
             dāyādako hehisi aggavādino.
   |399.1141| Catubbipallāsavasaṃ adhiṭṭhitaṃ
             gāmaṇḍalaṃva parinesi citta maṃ
             nanu 1- saññojanabandhanacchidaṃ
             saṃsevase kāruṇikaṃ mahāmuniṃ.
   |399.1142| Migo yathā seri sucittakānane
             rammaṃ giriṃ pāvisi abbhamālinaṃ 2-
             anākule tattha nage ramissasi 3-
             asaṃsayaṃ citta parābhavissasi.
@Footnote: 1 nūnātipi .  2 Ma. pāvusaabbhamāliniṃ . 3 Ma. ramissaṃ.
   |399.1143| Ye tuyha chandena vasena vattino
             narā ca nārī ca anubhonti yaṃ sukhaṃ
             aviddasū māravasānuvattino
             bhavābhinandī tava citta sevakāti.
             Tālapuṭo thero.
                     Uddānaṃ
      paññāsamhi nipātamhi    eko tālapuṭo suci
     gāthāyo tattha paññāsa    puna pañca ca uttarīti.
              Paññāsanipāto samatto.
                  -----------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 26 page 413-425. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=26&A=8402              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=26&A=8402              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=26&item=399&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=26&siri=399              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=26&i=399              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=33&A=11694              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=33&A=11694              Contents of The Tipitaka Volume 26 http://84000.org/tipitaka/read/?index_26

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com