ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 26 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 18 : Sutta. Khu. vimāna-petavatthu thera-therīgāthā

              Theragāthāya saṭṭhikanipāto
   [400] |400.1144| 1 Āraññikā 2- piṇḍapātikā  uñchāpattāgate ratā
             dālemu maccuno senaṃ     ajjhattaṃ susamāhitā.
  |400.1145| Āraññikā 2- piṇḍapātikā  uñchāpattāgate ratā
             dhunāmu 3- maccuno senaṃ   naḷāgāraṃva kuñjaro.
  |400.1146| Rukkhamūlikā sātatikā     uñchāpattāgate ratā
             dālemu maccuno senaṃ     ajjhattaṃ susamāhitā.
  |400.1147| Rukkhamūlikā sātatikā     uñchāpattāgate ratā
@Footnote: 1 Ma. sāvakā . 2 Yu. āraññakā . 3 Ma. Yu. dhunāma.
             Dhunāmu 1- maccuno senaṃ   naḷāgāraṃva kuñjaro.
  |400.1148| Aṭṭhikaṅkalakuṭike       maṃsanhāruppasibbite
             dhiratthu pūre duggandhe     paragatte mamāyase.
  |400.1149| Gūthabhaste taconaddhe      uragaṇḍapisācini
             nava sotāni te kāye     yāni sandanti sabbadā.
  |400.1150| Tava sarīraṃ navasotaṃ        duggandhakaṃ 2- parivajjeyya
             bhikkhu parivajjayate taṃ      mīḷhaṃva yathā sucikāmo.
  |400.1151| Evañce taṃ jano jaññā   yathā jānāmi taṃ ahaṃ
             ārakā parivajjeyya      gūthaṭṭhānaṃva pāvuse.
  |400.1152| Evametaṃ mahāvīra        yathā samaṇa bhāsasi
             ettha ceke visīdanti     paṅkamhiva jaraggavo.
  |400.1153| Ākāsamhi haliddāya 3-  yo maññetha rajetave
             aññena vāpi raṅgena     vighātudayameva taṃ.
  |400.1154| Tadākāsasamaṃ cittaṃ       ajjhattaṃ susamāhitaṃ
             mā pāpacitte āsādi    aggikkhandhaṃva pakkhimā.
  |400.1155| Passa cittakataṃ bimbaṃ     arukāyaṃ samussitaṃ
             āturaṃ bahusaṅkappaṃ      yassa natthi dhuvaṃ ṭhiti.
   |400.1156| Tadāsi yaṃ bhiṃsanakaṃ        tadāsi lomahaṃsanaṃ
             anekākārasampanne     sārīputtamhi nibbute.
@Footnote: 1 Ma. Yu. dhunāma .  2 Ma. duggandhakaraṃ paribandhaṃ .  3 Ma. haliddiyā.
  |400.1157| Aniccā vata saṅkhārā     uppādavayadhammino
             uppajjitvā nirujjhanti   tesaṃ vūpasamo sukho.
  |400.1158| Sukhumaṃ te paṭivijjhanti     vālaggaṃ usunā yathā
             ye pañcakkhandhe passanti  parato no ca attato.
  |400.1159| Ye ca passanti saṅkhāre    parato no ca attato
             paccabyādhiṃsu nipuṇaṃ      vālaggaṃ usunā yathā.
   |400.1160| Sattiyā viya omaṭṭho    ḍayhamāneva matthake
             kāmarāgappahānāya     sato bhikkhu paribbaje.
  |400.1161| Sattiyā viya omaṭṭho     ḍayhamāneva matthake
             bhavarāgappahānāya      sato bhikkhu paribbaje.
   |400.1162| Codito bhāvitattena     sarīrantimadhārinā
             migāramātu pāsādaṃ      pādaṅguṭṭhena kampayiṃ.
  |400.1163| Na yidaṃ sithilamārabbha      na yidaṃ appena thāmasā
             nibbānamadhigantabbaṃ     sabbaganthapamocanaṃ.
   |400.1164| Ayañca daharo bhikkhu     ayamuttamaporiso
             dhāreti antimaṃ dehaṃ      jetvā māraṃ savāhanaṃ.
  |400.1165| Vivaramanupatanti vijjutā    vebhārassa ca paṇḍavassa ca
             nagavivaragato ca jhāyati    putto appaṭimassa tādino.
  |400.1166| Upasanto uparato       pantasenāsano muni
             Dāyādo buddhaseṭṭhassa   brahmunā abhivandito.
   |400.1167| Upasantaṃ uparataṃ        pantasenāsanaṃ muniṃ
             dāyādaṃ buddhaseṭṭhassa   vanda brāhmaṇa kassapaṃ.
  |400.1168| Yo ca jātisataṃ gacche      sabbā brāhmaṇajātiyo
             sotthiyo vedasampanno   manussesu punappunaṃ.
  |400.1169| Ajjhāyakopi ce assa    tiṇṇaṃ vedāna pāragū
             etassa vandanāyekaṃ 1-   kalaṃ nāgghati soḷasiṃ.
  |400.1170| Yo so aṭṭha vimokkhāni   purebhattaṃ aphussayi 2-
             anulomaṃ paṭilomaṃ        tato piṇḍāya gacchati
  |400.1171| tādisaṃ bhikkhuṃ māsādi     māttānaṃ khaṇi brāhmaṇa
             abhippasādehi manaṃ      arahantamhi tādine
             khippaṃ pañjaliko vanda     mā te vijaṭi matthakaṃ.
  |400.1172| Na so passati saddhammaṃ    saṃsārena purakkhato
             acaṅkamaṃ 3- jimhapathaṃ     kumaggamanudhāvati.
  |400.1173| Kimīva mīḷhapalitto 4-    saṅkhāre adhimucchito
             pagāḷho lābhasakkāre   tuccho gacchati poṭṭhilo.
  |400.1174| Imañca passa āyantaṃ    sārīputtaṃ sudassanaṃ.
             Vimuttaṃ ubhatobhāge      ajjhattaṃ susamāhitaṃ.
  |400.1175| Visallaṃ khīṇasaṃyogaṃ       tevijjaṃ maccuhāyinaṃ
@Footnote: 1 Ma. vandanāyetaṃ . 2 Ma. aphassayi. Yu. apassayi . 3 Ma. adhogamaṃ.
@4 Ma. Yu. sallitto.
             Dakkhiṇeyyaṃ manussānaṃ    puññakkhettamanuttaraṃ.
  |400.1176| Ete sambahulā devā    iddhimanto yasassino
             dasa devasahassāni       sabbe brahmapurohitā
             moggallānaṃ namassantā  tiṭṭhanti pañjalīkatā
  |400.1177| namo te purisājañña     namo te purisuttama
             yassa te āsavā khīṇā    dakkhiṇeyyosi 1- mārisa.
  |400.1178| Pūjito naradevena        uppanno maraṇābhibhū
             puṇḍarīkaṃva toyena       saṅkhārenopalimpati 2-.
         |400.1179| Yassa muhuttena sahassadhā
                    loko saṃvidito sabrahmakappo
                    vasī iddhiguṇe cutūpapāte
                    kāle passati devatā sa bhikkhu.
  |400.1180| Sārīputtova paññāya    sīlena upasamena ca
             yopi pāraṅgato bhikkhu     etāvaparamo siyā.
  |400.1181| Koṭisatasahassassa       attabhāvaṃ khaṇena nimmine
             ahaṃ vikubbanāsu kusalo    vasībhūtomhi iddhiyā.
         |400.1182| Samādhivijjāvasī pāramīgato
                    moggallānagotto asitassa sāsane
                    dhīro samucchindi samāhitindriyo
@Footnote: 1 Ma. dakkhiṇeyyāsi . 2 Ma. Yu. -palippati.
                    Nāgo yathā pūtilataṃva bandhanaṃ.
  |400.1183| Pariciṇṇo mayā satthā .pe. bhavanetti samūhatā.
  |400.1184| Yassa catthāya pabbajito   agārasmā anagāriyaṃ
             so me attho anuppatto   sabbasaṃyojanakkhayo.
  |400.1185| Kīdiso nirayo āsi       yattha dussī apaccatha
             vidhuraṃ sāvakamāsajja       kakusandhañca brāhmaṇaṃ.
  |400.1186| Sataṃ āsi ayosaṅkū       sabbe paccattavedanā
             īdiso nirayo āsi       yattha dussī apaccatha
             vidhuraṃ sāvakamāsajja       kakusandhañca brāhmaṇaṃ.
  |400.1187| Yo etamabhijānāti       bhikkhu buddhassa sāvako
             tādisaṃ bhikkhumāsajja      kaṇha dukkhaṃ nigacchasi.
  |400.1188| Majjhe sāgarasmiṃ tiṭṭhanti  vimānā kappaṭṭhāyino
             veḷuriyavaṇṇā rucirā     accimanto pabhassarā
             accharā tattha naccanti puthū  nānattavaṇṇiyo
  |400.1189| yo etamabhijānāti .pe.  kaṇha dukkhaṃ nigacchasi.
  |400.1190| Yo ca 1- buddhena codito  bhikkhusaṅghassa pekkhato
             migāramātu pāsādaṃ      pādaṅguṭṭhena kampayi.
  |400.1191| Yo etamabhijānāti .pe.  kaṇha dukkhaṃ nigacchasi.
  |400.1192| Yo vejayantapāsādaṃ     pādaṅguṭṭhena kampayi
             iddhibalenupatthaddho     saṃvejesi ca devatā.
@Footnote: 1 Ma. Yu. ve.
   |400.1193| Yo etamabhijānāti .pe.  kaṇha dukkhaṃ nigacchasi.
  |400.1194| Yo vejayantapāsāde     sakkaṃ so paripucchati
             api āvuso jānāsi      taṇhakkhayavimuttiyo
             tassa sakko viyākāsi     pañhaṃ puṭṭho yathātathaṃ
   |400.1195| yo etamabhijānāti .pe.  kaṇha dukkhaṃ nigacchasi.
   |400.1196| Yo brahmānaṃ paripucchati   sudhammāyaṃ abhitosabhaṃ
             ajjāpi te āvuso sā diṭṭhi  yā te diṭṭhi pure ahū
             passasi vītivattantaṃ       brahmaloke pabhassaraṃ
   |400.1197| tassa brahmā viyākāsi   pañhaṃ puṭṭho yathātathaṃ
            na me mārisa sā diṭṭhi      yā me diṭṭhi pure ahū.
  |400.1198| Passāmi vītivattantaṃ      brahmaloke pabhassaraṃ
           sohamajja kathaṃ vajjaṃ       ahaṃ niccomhi passato 1-.
  |400.1199| Yo etamabhijānāti .pe.  kaṇha dukkhaṃ nigacchasi.
  |400.1200| Yo mahāneruno kūṭaṃ      vimokkhena apassayi 2-
             vanaṃ pubbavidehānaṃ       ye ca bhūmisayā narā
  |400.1201| yo etamabhijānāti .pe.  kaṇha dukkhaṃ nigacchasi.
  |400.1202| Na ve aggi cetayati       ahaṃ bālaṃ ḍahāmīti
             bālo ca jalitamaggiṃ      āsajja naṃ paḍayhati
  |400.1203| evameva tuvaṃ māra        āsajja naṃ tathāgataṃ
             sayaṃ ḍahissati attānaṃ     bālo aggiṃva samphusaṃ.
@Footnote: 1 Ma. Yu. sassato . 2 Ma. aphassayi.
  |400.1204| Apuññaṃ pasavī māro      āsajja naṃ tathāgataṃ
             kinnu maññasi pāpima     na me pāpaṃ vipaccati.
  |400.1205| Karato te miyyate 1- pāpaṃ  cirarattāya antaka
             māra nibbinda buddhamhā  āsaṃ mākāsi bhikkhusu.
  |400.1206| Iti māraṃ atajjesi       bhikkhu bhesakaḷāvane
             tato so dummano yakkho   tatthevantaradhāyatīti.
     Itthaṃ sudaṃ āyasmā mahāmoggallāno thero gāthāyo abhāsitthāti.
                        Uddānaṃ bhavati
             saṭṭhikamhi nipātamhi   moggallāno mahiddhiko
             ekova thero gāthāyo   aṭṭhasaṭṭhī bhavanti tāti.
                    Saṭṭhiko nipāto niṭṭhito.
                        ---------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 26 page 425-432. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=26&A=8642              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=26&A=8642              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=26&item=400&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=26&siri=400              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=26&i=400              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=33&A=12299              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=33&A=12299              Contents of The Tipitaka Volume 26 https://84000.org/tipitaka/read/?index_26 https://84000.org/tipitaka/english/?index_26

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]