ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 26 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 18 : Sutta. Khu. vimāna-petavatthu thera-therīgāthā

   [33] |33.311| 5 Sattatantiṃ sumadhuraṃ rāmaṇeyyaṃ avācayiṃ
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. apucachimha.
     Somaṃ raṅgamhi avheti         saraṇaṃ me hohi kosiyāti.
   |33.312| Ahaṃ te saraṇaṃ homi     ahamācariyapūjako
     na taṃ jahissati sisso          sissamācariya jessasīti.
   |33.313| Abhikkantena vaṇṇena  yā tvaṃ tiṭṭhasi devate
     obhāsentī disā sabbā       osadhī viya tārakā
   |33.314| kena tetādiso vaṇṇo  kena te idhamijjhati
     uppajjanti ca te bhogā       ye keci manaso piyā
   |33.315| pucchāmi taṃ devi mahānubhāve
         manussabhūtā kimakāsi puññaṃ
         kenāsi evañjalitānubhāvā
         vaṇṇo ca te sabbadisā pabhāsatīti.
   |33.316| Sā devatā attamanā   moggallānena pucchitā
         pañhaṃ puṭṭhā viyākāsi     yassa kammassidaṃ phalaṃ
   |33.317| vatthuttamadāyikā nāri
         pavarā hoti naresu nārīsu
         evaṃ piyarūpadāyikā manāpaṃ
         dibbaṃ sā labhate upecca ṭhānaṃ
   |33.318| tassā me passa vimānaṃ
         accharā kāmavaṇṇinīhamasmi
         accharāsahassāhaṃ pavarā
         Passa puññānaṃ vipākaṃ
   |33.319| tena metādiso vaṇṇo   ... Pe ...
         Vaṇṇo ca me sabbadisā pabhāsatīti.
Itaraṃ caturavimānaṃ yathā vatthadāyikavimānaṃ tathā vitthāretabbaṃ.
   |33.320| (1) Abhikkantena vaṇṇena    ... Pe ...
         Vaṇṇo ca te sabbadisā pabhāsatīti.
   |33.321| Sā devatā attamanā   moggallānena pucchitā
     ... Pe ...      yassa kammassidaṃ phalaṃ
   |33.322| pupphuttamadāyikā nārī
         pavarā hoti naresu nārīsu
         evaṃ piyarūpadāyikā manāpaṃ
         dibbaṃ sā labhate upecca ṭhānaṃ
   |33.323| tassā me passa vimānaṃ
         accharā kāmavaṇṇinīhamasmi
         accharāsahassāhaṃ pavarā
         passa puññānaṃ vipākaṃ
   |33.324| tena metādiso vaṇṇo   ... Pe ...
         Vaṇṇo ca me sabbadisā pabhāsatīti.
           ------------
   |33.325| (2) Abhikkantena vaṇṇena    yā tvaṃ tiṭṭhasi devate
     ... Pe ...      osadhī viya tārakā
   |33.326| kena tetādiso vaṇṇo   ... Pe ...
         Vaṇṇo ca te sabbadisā pabhāsatīti.
   |33.327| Sā devatā attamanā   moggallānena pucchitā
     ... Pe ...      yassa kammassidaṃ phalaṃ
   |33.328| gandhuttamadāyikā nārī
         pavarā hoti naresu nārīsu
         evaṃ piyarūpadāyikā manāpaṃ
         dibbaṃ sā labhate upecca ṭhānaṃ
   |33.329| tassā me passa vimānaṃ
         accharā kāmavaṇṇinīhamasmi
         accharāsahassāhaṃ pavarā
         passa puññānaṃ vipākaṃ
   |33.330| tena metādiso vaṇṇo   ... Pe ...
         Vaṇṇo ca me sabbadisā pabhāsatīti.
           ------------
   |33.331| (3) Abhikkantena vaṇṇena    yā tvaṃ tiṭṭhasi devate
     obhāsentī disā sabbā  osadhī viya tārakā
   |33.332| kena tetādiso vaṇṇo   ... Pe ...
         Vaṇṇo ca te sabbadisā pabhāsatīti.
   |33.333| Sā devatā attamanā   moggallānena pucchitā
     ... Pe ...      yassa kammassidaṃ phalaṃ
   |33.334| phaluttamadāyikā nārī
         pavarā hoti naresu nārīsu
         evaṃ piyarūpadāyikā manāpaṃ
         dibbaṃ sā labhate upecca ṭhānaṃ
   |33.335| tassā me passa vimānaṃ
         accharā kāmavaṇṇinīhamasmi
         accharāsahassāhaṃ pavarā
         passa puññānaṃ vipākaṃ
   |33.336| tena metādiso vaṇṇo    ... Pe ...
         Vaṇṇo ca me sabbadisā pabhāsatīti.
           ------------
   |33.337| (4) Abhikkantena vaṇṇena    yā tvaṃ tiṭṭhasi devate
     obhāsentī disā sabbā  osadhī viya tārakā
   |33.338| kena tetādiso vaṇṇo   ... Pe ...
         Vaṇṇo ca te sabbadisā pabhāsatīti.
   |33.339| Sā devatā attamanā   moggallānena pucchitā
     ... Pe ...      yassa kammassidaṃ phalaṃ
   |33.340| rasuttamadāyikā nārī
         Pavarā hoti naresu nārīsu
         evaṃ piyarūpadāyikā manāpaṃ
         dibbaṃ sā labhate upecca ṭhānaṃ
   |33.341| tassā me passa vimānaṃ
         accharā kāmavaṇṇinīhamasmi
         accharāsahassāhaṃ pavarā
         passa puññānaṃ vipākaṃ
   |33.342| tena metādiso vaṇṇo   ... Pe ...
         Vaṇṇo ca me sabbadisā pabhāsatīti.
          --------------
   |33.343| Abhikkantena vaṇṇena    yā tvaṃ tiṭṭhasi devate
     ... Pe ...      osadhī viya tārakā
   |33.344| kena tetādiso vaṇṇo   ... Pe ...
         Vaṇṇo ca te sabbadisā pabhāsatīti.
   |33.345| Sā devatā attamanā   moggallānena pucchitā
     ... Pe ...      yassa kammassidaṃ phalaṃ
   |33.346| gandhapañcaṅgulikaṃ ahamadāsiṃ
         kassapassa bhagavato thūpasmiṃ
   |33.347| tassā me passa vimānaṃ
         accharā kāmavaṇṇinīhamasmi
         Accharāsahassāhaṃ pavarā
         passa puññānaṃ vipākaṃ
        |33.348| tena metādiso vaṇṇo   ... Pe ...
         Vaṇṇo ca me sabbadisā pabhāsatīti.
   Itaraṃ  caturavimānaṃ  yathā  gandhapañcaṅgulikaṃ  vimānaṃ  tathā
vitthāretabbaṃ.
   |33.349| (1) Abhikkantena vaṇṇena    ... Pe ...
         Vaṇṇo ca te sabbadisā pabhāsatīti.
   |33.350| Sā devatā attamanā   moggallānena pucchitā
     ... Pe ...      yassa kammassidaṃ phalaṃ
   |33.351| bhikkhū cāhaṃ bhikkhuniyo ca
         addasāmi panthapaṭipanne
         tesāhaṃ dhammaṃ sutvāna
         ekūposathaṃ upavasissaṃ
   |33.352| tassā me passa vimānaṃ
         accharā kāmavaṇṇinīhamasmi
         accharāsahassāhaṃ pavarā
         passa puññānaṃ vipākaṃ
   |33.353| tena metādiso vaṇṇo   ... Pe ...
         Vaṇṇo ca me sabbadisā pabhāsatīti.
   |33.354| (2) Abhikkantena vaṇṇena    ... Pe ...
         Vaṇṇo ca te sabbadisā pabhāsatīti.
   |33.355| Sā devatā attamanā   moggallānena pucchitā
     ... Pe ...      yassa kammassidaṃ phalaṃ
   |33.356| udake ṭhitā udakaṃ adāsiṃ
         bhikkhuno cittena vippasannena
   |33.357| tassā me passa vimānaṃ
         accharā kāmavaṇṇinīhamasmi
         accharāsahassāhaṃ pavarā
         passa puññānaṃ vipākaṃ
   |33.358| tena metādiso vaṇṇo   ... Pe ...
         Vaṇṇo ca me sabbadisā pabhāsatīti.
          ----------------
   |33.359| (3) Abhikkantena vaṇṇena    ... Pe ...
         Vaṇṇo ca te sabbadisā pabhāsatīti.
   |33.360| Sā devatā attamanā   moggallānena pucchitā
     ... Pe ...      yassa kammassidaṃ phalaṃ
   |33.361| sassuñcāhaṃ sassure ca
         caṇḍike kodhane ca pharuse ca
         anussuyyikā upaṭṭhāsiṃ
         Appamattā sakena sīlena
   |33.362| tassā me passa vimānaṃ
         accharā kāmavaṇṇinīhamasmi
         accharāsahassāhaṃ pavarā
         passa puññānaṃ vipākaṃ
   |33.363| tena metādiso vaṇṇo   ... Pe ...
         Vaṇṇo ca me sabbadisā pabhāsatīti.
          -----------------
   |33.364| (4) Abhikkantena vaṇṇena    ... Pe ...
         Vaṇṇo ca te sabbadisā pabhāsatīti.
   |33.365| Sā devatā attamanā   moggallānena pucchitā
     ... Pe ...      yassa kasmassidaṃ phalaṃ
   |33.366| parakammakārinī 1- āsiṃ
         atthenātanditā dāsī
         akkodhanā anatimānī 2-
         saṃvibhāginī sakassa bhāgassa
   |33.367| tassā me passa vimānaṃ
         accharā kāmavaṇṇinīhamasmi
         accharāsahassāhaṃ pavarā
@Footnote: 1 Po. Ma. parakammakārī. yu parakammakāri . 2 Ma. nātimāninī.
         Passa puññānaṃ vipākaṃ
   |33.368| tena metādiso vaṇṇo   ... Pe ...
         Vaṇṇo ca me sabbadisā pabhāsatīti.
          -----------------
   |33.369| Abhikkantena vaṇṇena    yā tvaṃ tiṭṭhasi devate
     ... Pe ...      osadhī viya tārakā
   |33.370| kena tetādiso vaṇṇo   ... Pe ...
         Vaṇṇo ca te sabbadisā pabhāsatīti.
   |33.371| Sā devatā attamanā   moggallānena pucchitā
     ... Pe ...      yassa kammassidaṃ phalaṃ
   |33.372| khīrodanamahaṃ adāsiṃ
         bhikkhuno piṇḍāya carantassa
   |33.373| tassā me passa vimānaṃ
         accharā kāmavaṇṇinīhamasmi
         accharāsahassāhaṃ pavarā
         passa puññānaṃ vipākaṃ
   |33.374| tena metādiso vaṇṇo   ... Pe ...
         Vaṇṇo ca me sabbadisā pabhāsatīti.
   Tesu pañcavīsativimānaṃ yathā khīrodanadāyikāvimānaṃ tathā vitthāretabbaṃ.
   |33.375| Abhikkantena vaṇṇena    ... Pe ...
         Vaṇṇo ca te sabbadisā pabhāsatīti.
   |33.376| Sā devatā attamanā   moggallānena pucchitā
     ... Pe ...      yassa kammassidaṃ phalaṃ
   |33.377|  (1) phāṇitaṃ       ahamadāsiṃ
   |33.378| (2) ucchukhaṇḍikaṃ      ... Pe ...
   |33.379| (3) Timbarūsakaṃ
   |33.380|  (4) kakkārukaṃ 1-
   |33.381|  (5) eḷālukaṃ
   |33.382| (6) vallīpakkaṃ 2-
   |33.383|  (7) phārūsakaṃ
   |33.384|  (8) hatthappatāpakaṃ
   |33.385|  (9) sākamuṭṭhiṃ
   |33.386| (10) pupphakamuṭṭhiṃ
   |33.387| (11) mūlakaṃ
   |33.388|  (12) nimbamuṭṭhiṃ
   |33.389| (13) ambakañjikaṃ
   |33.390|  (14) doṇinimmujjanaṃ 3-
   |33.391|  (15) kāyabandhanaṃ
   |33.392|  (16) aṃsabandhakaṃ 4-
@Footnote: 1 Ma. Yu. kakkārikaṃ . 2 Ma. Yu. valliphalaṃ . 3 ma ... nimmajjaniṃ . 4 Po. Ma.
@aṃsabaddhakaṃ. Yu. aṃsavaṭṭakaṃ.
   |33.393|  (17) Ayogapattaṃ
   |33.394|  (18) vidhūpanaṃ
   |33.395|  (19) tālapaṇṇaṃ 1-
   |33.396|  (20) morahatthaṃ
   |33.397| (21) chattaṃ
   |33.398|  (22) upāhanaṃ
   |33.399| (23) pūvaṃ
   |33.400|  (24) modakaṃ
   |33.401|  (25) sakkhaliṃ 2-
         bhikkhuno piṇḍāya carantassa
   |33.402| tassā me passa vimānaṃ
         accharā kāmavaṇṇinīhamasmi
         accharāsahassāhaṃ pavarā
         passa puññānaṃ vipākaṃ
   |33.403| tena metādiso vaṇṇo   ... Pe ...
         Vaṇṇo ca me sabbadisā pabhāsatīti.
   |33.404| Svāgataṃ vata me ajja    suppabhātaṃ suhuṭṭhitaṃ
          yaṃ addasaṃ devatāyo     accharā kāmavaṇṇiniyo
   |33.405| tāsāhaṃ dhammaṃ sutvāna  kāhāmi kusalaṃ bahuṃ
          dānena samacariyāya     saṃyamena damena ca
          sāhaṃ tattha gamissāmi    yattha gantvā na socareti.
           Guttilavimānaṃ pañcamaṃ.
@Footnote: 1 Ma. Yu. tālavaṇṭhaṃ . 2 Ma. sakkhalikaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 26 page 47-58. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=26&A=958              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=26&A=958              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=26&item=33&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=26&siri=33              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=26&i=33              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=30&A=3304              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=30&A=3304              Contents of The Tipitaka Volume 26 http://84000.org/tipitaka/read/?index_26

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com