ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 26 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 18 : Sutta. Khu. vimāna-petavatthu thera-therīgāthā

   [471] |471.338| 5 Daharāhaṃ suddhavasanā  yaṃ pure dhammamassuṇiṃ
           tassā me appamattāya  saccābhisamayo ahu.
  |471.339| Tatohaṃ sabbakāmesu     bhusaṃ aratimajjhagaṃ
           sakkāyasmiṃ bhayaṃ disvā   nekkhammasseva 2- pihaye.
@Footnote: 1 Ma. kalyāṇī . 2 Yu. nekkhammaṃyeva.
  |471.340| Hitvānāhaṃ ñātigaṇaṃ   dāsakammakarāni ca
           gāmakhettāni phītāni    ramaṇīye pamodite
  |471.341| pahāyāhaṃ pabbajitā    sāpateyyaṃ anappakaṃ.
           Evaṃ saddhāya nikkhamma   saddhamme suppavedite
 |471.342| na me 1- taṃ assa paṭirūpaṃ  ākiñcaññaṃ hi patthaye2- jātarūparajataṃ     ṭhapetvā 3- punarāgame.
  |471.343| Rajataṃ jātarūpaṃ vā       natthetassapi santiyā 4-
           na etaṃ samaṇasāruppaṃ    na etaṃ ariyadhanaṃ.
  |471.344| Lobhanaṃ madanaṃ cetaṃ      samohanaṃ 5- rajabandhanaṃ 6-
           sāsaṅkaṃ bahuāyāsaṃ     natthi cettha dhuvaṃ ṭhiti.
  |471.345| Ettāvatā 7- pamattā ca  saṅkiliṭṭhamanā narā
          aññamaññena byāruddhā puthu kubbanti medhagaṃ.
 |471.346| Vadho bandho parikleso    jāni sokapariddavo
           kāmesu adhipannānaṃ     dissate byasanaṃ bahuṃ.
  |471.347| Taṃ maṃñātī amittāva     kiṃ maṃ 8- kāmesu yuñjatha
           jānātha maṃ pabbajitaṃ     kāmesu bhayadassiniṃ.
  |471.348| Na hiraññasuvaṇṇena    parikkhīyanti āsavā
           amittā vadhakā kāmā   sapattā sallabandhanā.
@Footnote: 1 Ma. netaṃ assa . 2 Ma. yo. 3 Ma. chaḍḍetvā . 4 Ma. Yu. na bodhāya
@na santaye . 5 Yu. mohanaṃ . 6 Yu. rajavaḍḍhanaṃ . 7 Yu. ettha rattā.
@8 Ma. kiṃ vo.
  |471.349| Taṃ maṃ ñātī amittāva    kiṃ maṃ kāmesu yuñjatha
           jānātha maṃ pabbajitaṃ     muṇḍaṃ saṅghāṭipārutaṃ.
  |471.350| Uttiṭṭhapiṇḍo uñcho ca  paṃsukūlañca cīvaraṃ
           etaṃ kho mama sāruppaṃ    anagārūpanissayo.
  |471.351| Vantā mahesīhi 1- kāmā  ye dibbā ye ca mānusā
           khemaṭṭhāne vimuttā te   pattā te acalaṃ sukhaṃ.
  |471.352| Māhaṃ kāmehi saṅgacchiṃ   yesu tāṇaṃ na vijjati
           amittā vadhakā kāmā   aggikhandhūpamā dukhā.
  |471.353| Aparisuddho 2- eso sabhayo  savighāto sakaṇṭako
           gedho suvisamo ceso      mahanto mohanāmukho.
  |471.354| Upasaggo bhīmarūpo ca     kāmā sappasirūpamā
           ye bālā abhinandanti   andhabhūtā puthujjanā.
  |471.355| Kāmasaṃsaggasattā 3- hi janā  bahū loke avindiṃsu 4-
           pariyantaṃ nābhijānanti   jātiyā maraṇassa ca.
  |471.356| Duggatigamanaṃ maggaṃ      manussā kāmahetukaṃ
           bahuṃ ve paṭipajjanti     attano rogamāvahaṃ.
  |471.357| Evaṃ amittajananā      tāpanā saṅkilesikā
           lokāmisā bandhanīyā    kāmā maraṇabandhanā.
@Footnote: 1 Yu. mahesinā. 2 Yu. paripantho . 3 Ma. Yu. kāmapaṅkena sattā.
@4 Ma. Yu. aviddasū.
  |471.358| Ummādanā ullapanā   kāmā cittappamādino 1-
           sattānaṃ saṅkilesāya    khippaṃ mārena oḍḍitaṃ.
  |471.359| Anantādīnavā kāmā   bahudukkhā mahāvisā
           appassādā raṇakarā    sukkapakkhavisosanā.
  |471.360| Sāhaṃ etādisaṃ hitvā 2- byasanaṃ kāmahetukaṃ
           na taṃ paccāgamissāmi    nibbānābhiratā sadā.
  |471.361| Raṇaṃ karitvā kāmānaṃ    sītibhāvābhikaṅkhinī
           appamattā viharissāmi 3- ratā 4- saṃyojanakkhaye.
 |471.362| Asokaṃ virajaṃ khemaṃ        ariyaṭṭhaṅgikaṃ ujuṃ
           taṃ maggaṃ anugacchāmi     yena tiṇṇā mahesino.
  |471.363| Imaṃ passatha dhammaṭṭhaṃ    subhaṃ kammāradhītaraṃ
           anejaṃ upasampajja      rukkhamūlamhi jhāyati.
  |471.364| Ajjaṭṭhamī pabbajitā    saddhā saddhammasobhaṇā
           vinītā uppalavaṇṇāya   tevijjā maccuhāyinī.
  |471.365| Sāyaṃ bhujissā anaṇā    bhikkhunī bhāvitindriyā
           sabbayogavisaṃyuttā     katakiccā anāsavā.
  |471.366| Taṃ sakko devasaṅghena    upasaṅgamma iddhiyā
           namassati bhūtapati       subhaṃ kammāradhītaranti.
                      Subhā kammāradhītā.
                    Vīsatinipāto samatto.
                      ----------------
@Footnote: 1 Ma. pamaddino. Yu. pamāthino. 2 Ma. Yu. katvā. 3 Ma. vihassāmi.
@Yu. vihissāmi . 4 Ma. sabbasaṃyojanakkhaye . 5 Yu. tesaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 26 page 486-489. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=26&A=9885              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=26&A=9885              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=26&item=471&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=26&siri=471              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=26&i=471              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=34&A=6401              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=34&A=6401              Contents of The Tipitaka Volume 26 http://84000.org/tipitaka/read/?index_26

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com