ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 27 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 19 : Sutta. Khu. Jā.(1): Eka-Cattālīsanipātajātakaṃ

              4 Saṅkhapālajātakaṃ
   [2495] Ariyāvakāsosi pasannanetto
@Footnote: 1 Ma. yo ca tassāsi .  2 Ma. nisippalobhikā.
            Maññe bhavaṃ pabbajito kulamhā
            kathaṃ nu vittāni pahāya bhoge
            pabbaji nikkhamma gharā sapañño 1-.
   [2496] Sayaṃ vimānaṃ naradeva disvā
            mahānubhāvassa mahoragassa
            disvāna puññāna mahāvipākaṃ
            saddhāyahaṃ pabbajitomhi rāja.
   [2497] Na kāmakāmā na bhayā na dosā
            vācaṃ musā pabbajitā bhaṇanti
            akkhāhi me pucchito etamatthaṃ
            sutvāna me jāyihitippasādo.
   [2498] Vāṇijja raṭṭhādhipa gacchamāno
            pathe addasāsimhi bhojaputte 2-
            pavaḍḍhakāyaṃ uragaṃ mahantaṃ
            ādāya gacchante pamodamāne.
            Sohaṃ samāgamma janinda tehi
            pahaṭṭhalomo avacamhi bhīto
            kuhiṃ ayaṃ nīyati bhīmakāyo
            nāgena kiṃ kāhatha bhojaputtā 3-.
            Nāgo ayaṃ nīyati bhojanatthaṃ 4-
@Footnote: 1 Ma. sapañña. Yu. sapaññā . 2-3 Sī. Yu. milā ca putte.
@4 Ma. bhojanatthā. evamupari.
            Pavaḍḍhakāyo urago mahanto
            sāduñca thūlañca muduñca maṃsaṃ
            na tvaṃ rasaññāsi videhaputta.
            Ito mayaṃ gantvā sakaṃ niketaṃ 1-
            ādāya satthāni vikopayitvā
            maṃsāni bhakkhāma 2- pamodamānā
            mayaṃ hi vo 3- sattavo pannagānaṃ.
            Sace ayaṃ nīyati bhojanatthaṃ
            pavaḍḍhakāyo urago mahanto
            dadāmi vo balibaddhāni soḷasa
            nāgaṃ imaṃ muñcatha bandhanasmā.
            Addhā hi no bhakkho ayaṃ manāpo
            bahū ca no oragā 4- bhuttapubbā
            karoma te taṃ vacanaṃ aḷāra
            mittañca no hohi videhaputta.
            Tadassu te bandhanā mocayiṃsu
            yaṃ natthuto paṭimokkhassa pāse
            mutto ca so bandhanā nāgarājā
            pakkāmi pācīnamukho muhuttaṃ.
            Gantvāna pācīnamukho muhuttaṃ
@Footnote: 1 Yu. niketanaṃ . 2 Ma. bhokkhāma . 3 Ma. ve . 4 Ma. uragā.
            Puṇṇehi nettehi palokayī maṃ
            tadassahaṃ piṭṭhito anvagacchiṃ
            dasaṅgulī 1- añjaliṃ paggahetvā.
            Gaccheva kho tvaṃ taramānarūpo
            mā taṃ amittā punaraggahesuṃ
            dakkho hi luddehi punā samāgamo
            adassanaṃ bhojaputtāna gaccha.
            Agamāsi so rahadaṃ vippasannaṃ
            nīlobhāsaṃ ramaṇīyaṃ sutitthaṃ
            samonataṃ 2- jambuhi vedisāhi
            pāvekkhi nittiṇṇabhayo patīto.
            So taṃ pavissa na cirassa nāgo
            dibbena me pāturahū 3- janinda
            upaṭṭhahī maṃ pitaraṃva putto
            hadayaṅgamaṃ kaṇṇasukhaṃ bhaṇanto.
            Tvaṃ mesi mātā ca pitā aḷāra
            abbhantaro pāṇadado sahāyo
            sakañca iddhiṃ paṭilābhakosmi 4-
            aḷāra passa me nivesanāni
            pahūtabhakkhaṃ bahuannapānaṃ
@Footnote: 1 Ma. dasaṅguthiṃ . 2 Ma. samotataṃ . 3 Ma. pāturahuṃ .  4 Yu. paṭilābhitosmi.
            Masakkasāraṃ viya vāsavassa.
   [2499] Taṃ bhūmibhāgehi upetarūpaṃ
            asakkharā ceva mudū sabhā ca
            nīcātiṇā 1- apparajā ca bhūmi
            pāsādikā yattha jahanti sokaṃ.
            Anāvakalā veḷuriyūpanīlā
            catuddisaṃ ambavanaṃ surammaṃ
            pakkā ca pesī ca phalā suphullā
            niccotukā dhārayanti phalāni.
   [2500] Tesaṃ vanānaṃ naradeva majjhe
            nivesanaṃ bhassarasannikāsaṃ
            rajataggaḷaṃ sovaṇṇamayaṃ uḷāraṃ
            obhāsati vijjurivantalikkhe.
            Maṇimayā sovaṇṇamayā 2- uḷārā
            anekacittā sasataṃ sunimmitā
            paripūrā kaññāhi alaṅkatāhi
            suvaṇṇakāyūradharāhi rāja.
            So saṅkhapālo taramānarūpo
            pāsādamāruyha anomavaṇṇo
            sahassathambhaṃ atulānubhāvaṃ
@Footnote: 1 Ma. nīcattinā .  2 Ma. soṇṇamayā.
            Yatthassa bhariyā mahesī ahosi.
            Ekā ca nārī taramānarūpā
            ādāya veḷuriyamayaṃ mahagghaṃ
            subhaṃ maṇiṃ jātimantūpapannaṃ
            acoditā āsanamabbhihāsi.
            Tato maṃ hatthe urago gahetvā
            nisīdayī pāmukhaāsanasmiṃ
            idamāsanaṃ atra bhavaṃ nisīdatu
            bhavañhi me aññataro garūnaṃ.
            Aññā ca nārī taramānarūpā
            ādāya vāriṃ upasaṅkamitvā
            pādāni pakkhālayi me janinda
            bhariyāva bhattū patino piyassa.
            Aparā ca nārī taramānarūpā
            paggayha sovaṇṇamayāya pātiyā
            anekasūpaṃ vividhaṃ viyañjanaṃ
            upanāmayī bhatta manuññarūpaṃ.
            Turiyehi maṃ bhārata bhuttavantaṃ
            upaṭṭhahuṃ bhattu mano viditvā
            tatuttariṃ maṃ nipatī mahantaṃ
            Dibbehi kāmehi anappakehi.
   [2501] Bhariyā mametā tisatā aḷāra
            sabbattamajjhā padumuttarābhā
            aḷāra etāsu te kāmakārā
            dadāmi te tā paricārayassu.
   [2502] Saṃvaccharaṃ dibbarasānubhutvā
            tadāssuhaṃ uttari paccabhāsiṃ 1-
            nāgassidaṃ kinti kathañca laddhaṃ
            kathajjhagamāsi vimānaseṭṭhaṃ.
            Adhicca laddhaṃ parināmajante
            sayaṃ kataṃ udāhu devehi dinnaṃ
            pucchāmi taṃ 2- nāgarājetamatthaṃ
            kathajjhagamāsi vimānaseṭṭhaṃ.
   [2503] Nādhicca laddhaṃ na pariṇāmajaṃ me
            na sayaṃ kataṃ nāpi devehi dinnaṃ
            sakehi kammehi apāpakehi
            puññehi me laddhamidaṃ vimānaṃ.
   [2504] Kinte vataṃ kiṃ pana brahmacariyaṃ
            kissa suciṇṇassa ayaṃ vipāko
            akkhāhi me nāgarājetamatthaṃ
@Footnote: 1 Ma. uttarimajjhabhāsiṃ .   2 Yu. te.
            Kathaṃ nu te laddhamidaṃ vimānaṃ.
   [2505] Rājā ahosiṃ magadhānamissaro
            duyyodhano nāma mahānubhāvo
            so ittaraṃ jīvitaṃ saṃviditvā
            asassataṃ vipariṇāmadhammaṃ.
            Annañca pānañca pasannacitto
            sakkacca dānaṃ vipulaṃ adāsiṃ
            opānabhūtaṃ me gharaṃ tadāsi
            santappitā samaṇabrāhmaṇā ca.
            Mālañca gandhañca vilepanañca
            padīpayaṃ yānamupassayañca
            acchādanaṃ seyyamathannapānaṃ
            sakkacca dānāni adamha tattha.
            Taṃ me vataṃ taṃ pana brahmacariyaṃ
            tassa suciṇṇassa ayaṃ vipāko
            teneva me laddhamidaṃ vimānaṃ
            pahūtabhakkhaṃ bahuannapānaṃ.
   [2506] Naccehi gītehi cupetarūpaṃ
            ciraṭṭhitīkaṃ na ca sassatāyaṃ
            appānubhāvā taṃ mahānubhāvaṃ
            Tejassinaṃ hanti atejavanto
            kimeva dāṭhāvudha kiṃ paṭicca
            hatthatthamāgacchi 1- vanibbakānaṃ.
            Bhayaṃ nu te anvagataṃ mahantaṃ
            tejo nu te nānvagataṃ dantamūlaṃ
            kimeva dāṭhāvudha kiṃ paṭicca
            kilesamāpajji vanibbakānaṃ.
   [2507] Na me bhayaṃ anvagataṃ mahantaṃ
            tejo na sakkā mama tebhihantuṃ 2-
            satañca dhammāni sukittitāni
            samuddavelāva duraccayāni.
            Cātuddasiṃ pañcadasiṃ aḷāra
            uposathaṃ niccamupāvasāmi
            athāgamuṃ soḷasa bhojaputtā
            rajjuṃ gahetvāna daḷhañca pāsaṃ.
            Bhetvāna nāsaṃ atikassa rajjuṃ
            nayiṃsu maṃ samparigayha luddā
            etādisaṃ dukkhamahaṃ titikkhaṃ
            uposathaṃ appaṭikopayanto.
   [2508] Ekāyane taṃ pathe addasaṃsu
@Footnote: 1 Ma. hatthattamāgacchi .   2 Ma. tehi hantuṃ.
            Balena vaṇṇena cupetarūpaṃ
            siriyā paññāya ca bhāvitosi
            kimatthiyaṃ 1- nāga tapo karosi.
   [2509] Na puttahetu na dhanassa hetu
            na āyuno cāpi aḷāra hetu
            manussayoniṃ abhipatthayāno
            tasmā parakkamma tapo karomi.
   [2510] Tvaṃ lohitakkho vihatantaraṃso
            alaṅkato kappitakesamassu
            surosito lohitacandanena
            gandhabbarājāva disā pabhāsasi.
            Deviddhipattosi mahānubhāvo
            sabbehi kāmehi samaṅgibhūto
            pucchāmi taṃ nāgarājetamatthaṃ
            seyyo ito kena manussaloko.
   [2511] Aḷāra nāññatra manussalokā
            saddhī va saṃvijjati saṃyamo vā
            ahañca laddhāna manussayoniṃ
            kāhāmi jātimaraṇassa antaṃ.
@Footnote: 1 Ma. kiṃ patthayaṃ.
   [2512] Saṃvaccharo me vasato 1- tavantike
            annena pānena upaṭṭhitosmi
            āmantayitvāna palemi nāga
            cirappavuṭṭhosmi ahaṃ janinda.
   [2513] Puttā ca dārā anujīvino ca
            niccānusiṭṭhā upatiṭṭhate taṃ
            kaccinu te nābhisaṃsittha koci
            piyañhi me dassanaṃ tuyha aḷāra.
   [2514] Yathāpi mātu ca pitu agāre
            putto piyo paṭivihito vaseyya 2-
            tatopi mayhaṃ idhameva seyyo
            cittañhi te nāga mayi pasannaṃ.
   [2515] Maṇi mamaṃ vijjati lohitaṅgo
            dhanāharo maṇiratanaṃ uḷāraṃ
            ādāya tvaṃ gaccha sakaṃ niketaṃ
            laddhā dhanantaṃ maṇimossajassu.
   [2516] Diṭṭhā mayā mānusakāpi kāmā
            asassatā vipariṇāmadhammā
            ādīnavaṃ kāmaguṇesu disvā
            saddhāyahaṃ pabbajitomhi rāja.
@Footnote: 1 Yu. vusito .  2 Yu. vaseyyo.
            Dumapphalāneva patanti māṇavā
            daharā ca vuḍḍhā ca sarīrabhedā
            etaṃpi disvā pabbajitomhi rāja
            apaṇṇakaṃ sāmaññameva seyyo.
   [2517] Addhā have sevitabbā sapaññā
            bahussutā ye bahuṭhānacintino
            nāgañca sutvāna tuvañcaḷāra
            kāhāmi puññāni anappakāni.
   [2518] Addhā have sevitabbā sapaññā
            bahussutā ye bahuṭhānacintino
            nāgañca sutvāna mamañca rāja
            karohi puññāni anappakānīti.
             Saṅkhapālajātakaṃ catutthaṃ.
                  ----------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 27 page 549-560. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=27&A=11344              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=27&A=11344              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=27&item=2495&items=24              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=27&siri=524              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=27&i=2495              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=41&A=8443              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=41&A=8443              Contents of The Tipitaka Volume 27 https://84000.org/tipitaka/read/?index_27 https://84000.org/tipitaka/english/?index_27

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]