ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้า chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 27 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 19 : Sutta. Khu. Jā.(1): Eka-Cattālīsanipātajātakaṃ

              5 Cullasutasomajātakaṃ
   [2519] Āmantayāmi nigamaṃ      mittāmacce pārisajje 1- ca
         sirasmiṃ palitaṃ jātaṃ       pabbajjaṃdāni rocahaṃ.
   [2520] Abhuṃ me kathaṃ nu bhaṇasi
            sallaṃ me deva urasi kappesi
            sattasatā te bhariyā
@Footnote: 1 Ma. parissaje.
            Kathaṃ nu te tā bhavissanti.
   [2521] Paññāyihinti etā daharā
            aññaṃpi tā gamissanti
            saggañca 1- patthayāno
            tenāhaṃ pabbajissāmi.
   [2522] Dulladdhaṃ me āsi sutasoma
            yassa te homahaṃ mātā
            yaṃ me vilapantiyā
            anapekkho pabbajasi deva.
            Dulladdhaṃ me āsi sutasoma
            yaṃ taṃ ahaṃ vijāyissaṃ
            yaṃ me vilapantiyā
            anapekkho pabbajasi deva.
   [2523] Ko nāmeso dhammo sutasoma
            kā ca nāma pabbajjā
            yaṃ no amhe jiṇṇe pahāya
            anapekkho pabbajasi deva.
   [2524] Puttāpi tuyhaṃ bahavo
            daharā appattayobbanā
            mañjū tepi taṃ apassantā
@Footnote: 1 Ma. saggaṃ cassa.
            Maññe dukkhaṃ nigacchanti.
   [2525] Puttehi ca me etehi
            daharehi appattayobbanehi
            mañjūhi sabbehipi tumhehi
            ciraṃpi ṭhatvā vinābhāvo 1-.
   [2526] Chinnaṃ nu tuyhaṃ hadayaṃ
            ādū 2- karuṇā ca natthi amhesu
            yaṃ no vikandantiyo
            anapekkho pabbajasi deva.
   [2527] Na ca mayhaṃ chinnaṃ hadayaṃ
            atthi karuṇāpi mayhaṃ tumhesu
            saggañca patthayamāno
            tenāhaṃ pabbajissāmi.
   [2528] Dulladdhaṃ me āsi sutasoma
            yassa te ahaṃ bhariyā
            yaṃ me vilapantiyā
            anapekkho pabbajasi deva.
            Dulladdhaṃ me āsi sutasoma
            yassa te ahaṃ bhariyā
            yaṃ me kucchipaṭisandhiṃ 3-
@Footnote: 1 Ma. vināsabhāvo .  2 Ma. adu te . 3 Yu. yaṃ maṃ kucchimatiṃ santiṃ.
            Anapekkho pabbajasi deva.
            Paripakko me gabbho kucchigato
            yāva naṃ vijāyāmi
            māhaṃ ekā vidhavā
            pacchā dukkhāni addakkhiṃ.
   [2529] Paripakko te gabbho kucchigato
            iṅgha tvaṃ vijāyassu
            puttaṃ anomavaṇṇaṃ
            taṃ hitvā pabbajissāmi.
   [2530] Mā tvaṃ cande rudi
            mā soci vanatimiramattakkhi
            āroha varapāsādaṃ
            anapekkho ahaṃ gamissāmi.
   [2531] Ko taṃ amma kopesi
            kiṃ rodasi pekkhasi ca maṃ bāḷhaṃ
            kaṃ avajjhaṃ ghātemi
            ñātīnaṃ udikkhamānānaṃ.
   [2532] Na hi so sakkā hantuṃ
            vijitāvī yo maṃ tāta kopesi
            pitā te maṃ tāta avaca
            Anapekkho ahaṃ gamissāmi.
   [2533] Yohaṃ pubbe rathena yāmi 1-
            uyyānaṃ mattakuñjare ca yodhemi
            sutasoma pabbajite
            kathaṃ nudāni karissāmi.
   [2534] Mātu ca me rudantyā
            jeṭṭhassa ca bhātuno akāmassa
            hatthepi me gahissaṃ 2-
            na hi gacchasi no akāmānaṃ.
   [2535] Uṭṭhehi tvaṃ dhāti
            imaṃ kumāraṃ ramehi aññattha
            mā me paripanthamakāsi
            saggaṃ mama patthayānassa.
   [2536] Yannūnimaṃ dadeyyaṃ 3- pabhaṅkaraṃ
            ko nu me iminā attho
            sutasome pabbajite
            kiṃ nu menaṃ karissāmi.
   [2537] Koso ca tuyhaṃ vipulo
            koṭṭhāgārañca tuyhaṃ paripūraṃ
            paṭhavī ca tuyhaṃ vijitā
@Footnote: 1 Ma. niyyāmi . 2 Ma. te gahessaṃ .  3 Yu. jaheyyaṃ.
            Ramassu mā pabbaji 1- deva.
   [2538] Koso ca mayhaṃ vipulo
            koṭṭhāgārañca mayhaṃ paripūraṃ
            paṭhavī ca mayhaṃ vijitā
            taṃ hitvā pabbajissāmi.
   [2539] Mayhaṃpi dhanaṃ pahūtaṃ
            saṅkhātuṃ nopi deva sakkomi
            taṃ [2]- te dadāmi sabbampi 3-
            ramassu mā pabbaji deva.
   [2540] Jānāmi te dhanaṃ pahūtaṃ
            kulavaḍḍhana pūjito tayā casmi
            saggañca patthayamāno
            tenāhaṃ pabbajissāmi.
   [2541] Ukkaṇṭhitosmi bāḷhaṃ
            arati maṃ somadatta āvisati
            bahukā hi 4- antarāyā
            ajjevāhaṃ pabbajissāmi.
   [2542] Idaṃ ca tuyhaṃ rucitaṃ sutasoma
            ajjevadāni tvaṃ pabbaja
            ahaṃpi pabbajissāmi
@Footnote: 1 Sī. pabbajassu. Yu. pabbaja .  2 Sī. deva . 3 Yu. sabbaṃ .  4 Ma. bahukāpi me.
            Na ussahe tayā vinā ahaṃ ṭhātuṃ.
   [2543] Na hi sakkā pabbajituṃ nagare
            na hi paccati janapade ca.
   [2544] Sutasome pabbajite
            kathannudāni karissāma.
   [2545] Upaniyyatidaṃ maññe
            parittaṃ udakaṃva paṅkavāramhi 1-
            evaṃ suparittake jīvite
            na ca pamajjituṃ kālo.
            Upaniyyatidaṃ maññe
            parittaṃ udakaṃva paṅkavāramhi 2-
            evaṃ suparittake jīvite
            atha bālā 3- pamajjanti.
            Te vaḍḍhayanti nirayaṃ
            tiracchānayoniñca pittivisayañca 4-
            taṇhābandhanabandhā
            vaḍḍhenti asurakāyaṃ.
   [2546] Ūhaññate rajaggaṃ avidūre
            pupphakamhi 5- ca pāsāde
            maññe no kesā chinnā
@Footnote: 1-2 Ma. caṅkavālamuhi . 3 Ma. andhabālā . 4 Ma. pettivisayaṃ . 5 Ma. pubbakamhi.
            Yasassino dhammarājassa.
   [2547] Ayamassa pāsādo
            sovaṇṇapupphamālyavītikiṇṇo
            yahimanuvicari rājā
            parikiṇṇo itthāgārehi.
            Ayamassa pāsādo
            sovaṇṇapupphamālyavītikiṇṇo
            yahimanuvicari rājā
            parikiṇṇo ñātisaṅghena.
            Idamassa kūṭāgāraṃ
            sovaṇṇapupphamālyavītikiṇṇaṃ
            yahimanuvicari rājā
            parikiṇṇo itthāgārehi.
            Idamassa kūṭāgāraṃ
            sovaṇṇapupphamālyavītikiṇṇaṃ
            yahimanuvicari rājā
            parikiṇṇo ñātisaṅghena.
            Ayamassa asokavanikā
            supupphitā sabbakālikā rammā
            yahimanuvicari rājā
            Parikiṇṇo itthāgārehi.
            Ayamassa asokavanikā
            supupphitā sabbakālikā rammā
            yahimanuvicari rājā
            parikiṇṇo ñātisaṅghena.
            Idamassa uyyānaṃ
            supupphitaṃ sabbakālikaṃ rammaṃ
            yahimanuvicari rājā
            parikiṇṇo itthāgārehi.
            Idamassa uyyānaṃ
            supupphitaṃ sabbakālikaṃ rammaṃ
            yahimanuvicari rājā
            parikiṇṇo ñātisaṅghena.
            Idamassa kaṇikāravanaṃ
            supupphitaṃ sabbakālikaṃ rammaṃ
            yahimanuvicari rājā
            parikiṇṇo itthāgārehi.
            Idamassa kaṇikāravanaṃ
            supupphitaṃ sabbakālikaṃ rammaṃ
            yahimanuvicari rājā
            Parikiṇṇo ñātisaṅghena.
            Idamassa pāṭalivanaṃ
            supupphitaṃ sabbakālikaṃ rammaṃ
            yahimanuvicari rājā
            parikiṇṇo itthāgārehi.
            Idamassa pāṭalivanaṃ
            supupphitaṃ sabbakālikaṃ rammaṃ
            yahimanuvicari rājā
            parikiṇṇo ñātisaṅghena.
            Idamassa ambavanaṃ
            supupphitaṃ sabbakālikaṃ rammaṃ
            yahimanuvicari rājā
            parikiṇṇo itthāgārehi.
            Idamassa ambavanaṃ
            supupphitaṃ sabbakālikaṃ rammaṃ
            yahimanuvicari rājā
            parikiṇṇo ñātisaṅghena.
            Ayamassa pokkharaṇī
            sañchannā aṇḍajehi vītikiṇṇā
            yahimanuvicari rājā
            Parikiṇṇo itthāgārehi.
            Ayamassa pokkharaṇī
            sañchannā aṇḍajehi vītikiṇṇā
            yahimanuvicari rājā
            parikiṇṇo ñātisaṅghena.
   [2548] Rājā kho 1- pabbajito sutasomo
            rajjaṃ imaṃ pahantvāna
            kāsāyavatthavasano
            nāgova ekako 2- carati.
   [2549] Māssu pubbe ratikīḷitāni
            hasitāni anussarittha 3-
            mā vo kāmā haniṃsu
            surammañhi 4- sudassanaṃ nagaraṃ
            mettacittañca bhāvetha
            appamāṇaṃ divā ca ratto ca
            atha gacchittha 5- devapuraṃ
            āvāsaṃ puññakamminanti 6-.
            Cullasutasomajātakaṃ pañcamaṃ.
                   ---------
@Footnote: 1 Ma. rājā vo kho .  2 Sī. ekakova . 3 Yu. anussarittho . 4 Ma. rammaṃ hi.
@5 Ma. agacchittha .  6 Yu. puññakammānanti.
                   Tassuddānaṃ
            suvapaṇḍitajambuka kuṇḍalino
            varakaññamalambusajātakaṃ ca
            pavaruttamasaṅkhasirīvhayako
            sutasomaarindamarājavaro.
             Cattālīsanipātaṃ niṭṭhitaṃ.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 27 page 560-571. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=27&A=11569              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=27&A=11569              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=27&item=2519&items=31              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=27&siri=525              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=27&i=2519              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=41&A=8921              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=41&A=8921              Contents of The Tipitaka Volume 27 https://84000.org/tipitaka/read/?index_27 https://84000.org/tipitaka/english/?index_27

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้า chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]