ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้า chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 27 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 19 : Sutta. Khu. Jā.(1): Eka-Cattālīsanipātajātakaṃ

              5 Cullasutasomajātakaṃ
   [2519] Āmantayāmi nigamaṃ      mittāmacce pārisajje 1- ca
         sirasmiṃ palitaṃ jātaṃ       pabbajjaṃdāni rocahaṃ.
   [2520] Abhuṃ me kathaṃ nu bhaṇasi
            sallaṃ me deva urasi kappesi
            sattasatā te bhariyā
@Footnote: 1 Ma. parissaje.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page561.

Kathaṃ nu te tā bhavissanti. [2521] Paññāyihinti etā daharā aññaṃpi tā gamissanti saggañca 1- patthayāno tenāhaṃ pabbajissāmi. [2522] Dulladdhaṃ me āsi sutasoma yassa te homahaṃ mātā yaṃ me vilapantiyā anapekkho pabbajasi deva. Dulladdhaṃ me āsi sutasoma yaṃ taṃ ahaṃ vijāyissaṃ yaṃ me vilapantiyā anapekkho pabbajasi deva. [2523] Ko nāmeso dhammo sutasoma kā ca nāma pabbajjā yaṃ no amhe jiṇṇe pahāya anapekkho pabbajasi deva. [2524] Puttāpi tuyhaṃ bahavo daharā appattayobbanā mañjū tepi taṃ apassantā @Footnote: 1 Ma. saggaṃ cassa.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page562.

Maññe dukkhaṃ nigacchanti. [2525] Puttehi ca me etehi daharehi appattayobbanehi mañjūhi sabbehipi tumhehi ciraṃpi ṭhatvā vinābhāvo 1-. [2526] Chinnaṃ nu tuyhaṃ hadayaṃ ādū 2- karuṇā ca natthi amhesu yaṃ no vikandantiyo anapekkho pabbajasi deva. [2527] Na ca mayhaṃ chinnaṃ hadayaṃ atthi karuṇāpi mayhaṃ tumhesu saggañca patthayamāno tenāhaṃ pabbajissāmi. [2528] Dulladdhaṃ me āsi sutasoma yassa te ahaṃ bhariyā yaṃ me vilapantiyā anapekkho pabbajasi deva. Dulladdhaṃ me āsi sutasoma yassa te ahaṃ bhariyā yaṃ me kucchipaṭisandhiṃ 3- @Footnote: 1 Ma. vināsabhāvo . 2 Ma. adu te . 3 Yu. yaṃ maṃ kucchimatiṃ santiṃ.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page563.

Anapekkho pabbajasi deva. Paripakko me gabbho kucchigato yāva naṃ vijāyāmi māhaṃ ekā vidhavā pacchā dukkhāni addakkhiṃ. [2529] Paripakko te gabbho kucchigato iṅgha tvaṃ vijāyassu puttaṃ anomavaṇṇaṃ taṃ hitvā pabbajissāmi. [2530] Mā tvaṃ cande rudi mā soci vanatimiramattakkhi āroha varapāsādaṃ anapekkho ahaṃ gamissāmi. [2531] Ko taṃ amma kopesi kiṃ rodasi pekkhasi ca maṃ bāḷhaṃ kaṃ avajjhaṃ ghātemi ñātīnaṃ udikkhamānānaṃ. [2532] Na hi so sakkā hantuṃ vijitāvī yo maṃ tāta kopesi pitā te maṃ tāta avaca

--------------------------------------------------------------------------------------------- page564.

Anapekkho ahaṃ gamissāmi. [2533] Yohaṃ pubbe rathena yāmi 1- uyyānaṃ mattakuñjare ca yodhemi sutasoma pabbajite kathaṃ nudāni karissāmi. [2534] Mātu ca me rudantyā jeṭṭhassa ca bhātuno akāmassa hatthepi me gahissaṃ 2- na hi gacchasi no akāmānaṃ. [2535] Uṭṭhehi tvaṃ dhāti imaṃ kumāraṃ ramehi aññattha mā me paripanthamakāsi saggaṃ mama patthayānassa. [2536] Yannūnimaṃ dadeyyaṃ 3- pabhaṅkaraṃ ko nu me iminā attho sutasome pabbajite kiṃ nu menaṃ karissāmi. [2537] Koso ca tuyhaṃ vipulo koṭṭhāgārañca tuyhaṃ paripūraṃ paṭhavī ca tuyhaṃ vijitā @Footnote: 1 Ma. niyyāmi . 2 Ma. te gahessaṃ . 3 Yu. jaheyyaṃ.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page565.

Ramassu mā pabbaji 1- deva. [2538] Koso ca mayhaṃ vipulo koṭṭhāgārañca mayhaṃ paripūraṃ paṭhavī ca mayhaṃ vijitā taṃ hitvā pabbajissāmi. [2539] Mayhaṃpi dhanaṃ pahūtaṃ saṅkhātuṃ nopi deva sakkomi taṃ [2]- te dadāmi sabbampi 3- ramassu mā pabbaji deva. [2540] Jānāmi te dhanaṃ pahūtaṃ kulavaḍḍhana pūjito tayā casmi saggañca patthayamāno tenāhaṃ pabbajissāmi. [2541] Ukkaṇṭhitosmi bāḷhaṃ arati maṃ somadatta āvisati bahukā hi 4- antarāyā ajjevāhaṃ pabbajissāmi. [2542] Idaṃ ca tuyhaṃ rucitaṃ sutasoma ajjevadāni tvaṃ pabbaja ahaṃpi pabbajissāmi @Footnote: 1 Sī. pabbajassu. Yu. pabbaja . 2 Sī. deva . 3 Yu. sabbaṃ . 4 Ma. bahukāpi me.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page566.

Na ussahe tayā vinā ahaṃ ṭhātuṃ. [2543] Na hi sakkā pabbajituṃ nagare na hi paccati janapade ca. [2544] Sutasome pabbajite kathannudāni karissāma. [2545] Upaniyyatidaṃ maññe parittaṃ udakaṃva paṅkavāramhi 1- evaṃ suparittake jīvite na ca pamajjituṃ kālo. Upaniyyatidaṃ maññe parittaṃ udakaṃva paṅkavāramhi 2- evaṃ suparittake jīvite atha bālā 3- pamajjanti. Te vaḍḍhayanti nirayaṃ tiracchānayoniñca pittivisayañca 4- taṇhābandhanabandhā vaḍḍhenti asurakāyaṃ. [2546] Ūhaññate rajaggaṃ avidūre pupphakamhi 5- ca pāsāde maññe no kesā chinnā @Footnote: 1-2 Ma. caṅkavālamuhi . 3 Ma. andhabālā . 4 Ma. pettivisayaṃ . 5 Ma. pubbakamhi.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page567.

Yasassino dhammarājassa. [2547] Ayamassa pāsādo sovaṇṇapupphamālyavītikiṇṇo yahimanuvicari rājā parikiṇṇo itthāgārehi. Ayamassa pāsādo sovaṇṇapupphamālyavītikiṇṇo yahimanuvicari rājā parikiṇṇo ñātisaṅghena. Idamassa kūṭāgāraṃ sovaṇṇapupphamālyavītikiṇṇaṃ yahimanuvicari rājā parikiṇṇo itthāgārehi. Idamassa kūṭāgāraṃ sovaṇṇapupphamālyavītikiṇṇaṃ yahimanuvicari rājā parikiṇṇo ñātisaṅghena. Ayamassa asokavanikā supupphitā sabbakālikā rammā yahimanuvicari rājā

--------------------------------------------------------------------------------------------- page568.

Parikiṇṇo itthāgārehi. Ayamassa asokavanikā supupphitā sabbakālikā rammā yahimanuvicari rājā parikiṇṇo ñātisaṅghena. Idamassa uyyānaṃ supupphitaṃ sabbakālikaṃ rammaṃ yahimanuvicari rājā parikiṇṇo itthāgārehi. Idamassa uyyānaṃ supupphitaṃ sabbakālikaṃ rammaṃ yahimanuvicari rājā parikiṇṇo ñātisaṅghena. Idamassa kaṇikāravanaṃ supupphitaṃ sabbakālikaṃ rammaṃ yahimanuvicari rājā parikiṇṇo itthāgārehi. Idamassa kaṇikāravanaṃ supupphitaṃ sabbakālikaṃ rammaṃ yahimanuvicari rājā

--------------------------------------------------------------------------------------------- page569.

Parikiṇṇo ñātisaṅghena. Idamassa pāṭalivanaṃ supupphitaṃ sabbakālikaṃ rammaṃ yahimanuvicari rājā parikiṇṇo itthāgārehi. Idamassa pāṭalivanaṃ supupphitaṃ sabbakālikaṃ rammaṃ yahimanuvicari rājā parikiṇṇo ñātisaṅghena. Idamassa ambavanaṃ supupphitaṃ sabbakālikaṃ rammaṃ yahimanuvicari rājā parikiṇṇo itthāgārehi. Idamassa ambavanaṃ supupphitaṃ sabbakālikaṃ rammaṃ yahimanuvicari rājā parikiṇṇo ñātisaṅghena. Ayamassa pokkharaṇī sañchannā aṇḍajehi vītikiṇṇā yahimanuvicari rājā

--------------------------------------------------------------------------------------------- page570.

Parikiṇṇo itthāgārehi. Ayamassa pokkharaṇī sañchannā aṇḍajehi vītikiṇṇā yahimanuvicari rājā parikiṇṇo ñātisaṅghena. [2548] Rājā kho 1- pabbajito sutasomo rajjaṃ imaṃ pahantvāna kāsāyavatthavasano nāgova ekako 2- carati. [2549] Māssu pubbe ratikīḷitāni hasitāni anussarittha 3- mā vo kāmā haniṃsu surammañhi 4- sudassanaṃ nagaraṃ mettacittañca bhāvetha appamāṇaṃ divā ca ratto ca atha gacchittha 5- devapuraṃ āvāsaṃ puññakamminanti 6-. Cullasutasomajātakaṃ pañcamaṃ. --------- @Footnote: 1 Ma. rājā vo kho . 2 Sī. ekakova . 3 Yu. anussarittho . 4 Ma. rammaṃ hi. @5 Ma. agacchittha . 6 Yu. puññakammānanti.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page571.

Tassuddānaṃ suvapaṇḍitajambuka kuṇḍalino varakaññamalambusajātakaṃ ca pavaruttamasaṅkhasirīvhayako sutasomaarindamarājavaro. Cattālīsanipātaṃ niṭṭhitaṃ.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 27 page 560-571. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=27&A=11569&pagebreak=1              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=27&A=11569&pagebreak=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=27&item=2519&items=31              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=27&siri=525              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=27&i=2519              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=41&A=8921              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=41&A=8921              Contents of The Tipitaka Volume 27 https://84000.org/tipitaka/read/?index_27 https://84000.org/tipitaka/english/?index_27

First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้า chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]