ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 28 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 20 : Sutta. Khu. Jā.(2): paññāsa-Mahānipātajātakaṃ

          Suttantapiṭake khuddakanikāyassa jātakaṃ
               dutiyo bhāgo
                ---------
              paññāsanipātaṃ
             1 naḷinikājātakaṃ
   [1] Uddayhate 1- janapado      raṭṭhañcāpi vinassati
      ehi naḷinike gaccha          taṃ me brāhmaṇamānaya.
   [2] Nāhaṃ dukkhakkhamā rāja        nāhaṃ addhānakovidā
      kathaṃ ahaṃ gamissāmi          vanaṃ kuñjarasevitaṃ.
   [3] |3.1| Phītaṃ janapadaṃ gantvā     hatthinā ca rathena ca
          dārusaṅghāṭayānena     evaṃ gaccha naḷinike.
    |3.2| Hatthī assā rathā 2- pattī  gacchevādāya khattiye
          taveva vaṇṇarūpena      vasaṃ tamānayissasi.
   [4] |4.1| Kadaliddhajapaññāṇo    ābhujiparivārito
          eso padissati rammo    isisiṅgassa assamo.
      |4.2| Eso aggissa saṅkhāto  eso dhūmo padissati
          maññe no aggiṃ hāpeti isisiṅgo mahiddhiko.
@Footnote: 1 Sī. Yu. uḍḍayhate .  2 Ma. hatthiassarathe.
   [5] |5.1| Tañca disvāna āyantiṃ  āmuttamaṇikuṇḍalaṃ
          isisiṅgo pāvisi bhīto    assamaṃ paṇṇachādanaṃ.
      |5.2| Assamassa ca sā dvāre  geṇḍukenassa kīḷati
          vidaṃsayantī aṅgāni      guyhaṃ pakāsitāni ca.
      |5.3| Tañca disvāna kīḷantiṃ   paṇṇasālagato jaṭī
           assamā nikkhamitvāna   idaṃ vacanamabravi.
   [6] Ambho ko nāma so rukkho     yassa tevaṃ gataṃ phalaṃ
      dūrepi khittaṃ pacceti          na taṃ ohāya gacchati.
   [7] Assamassa mama brahme       samīpe gandhamādane
      bahavo 1- tādisā rukkhā     yassa tevaṃ gataṃ phalaṃ
      dūrepi khittaṃ pacceti         na maṃ ohāya gacchati.
      [8] Etu bhavaṃ assamimaṃ adetu
         pajjañca bhakkhañca paṭiccha dammi
         idamāsanaṃ atra bhavaṃ nisīdatu
         ito bhavaṃ mūlaphalāni bhuñjatu 2-.
      [9] Kinte idaṃ ūrūnamantarasmiṃ
         supicchitaṃ kaṇharivappakāsati
         akkhāhi me pucchito etamatthaṃ
         kose nu te uttamaṅgaṃ paviṭṭhaṃ.
   [10] |10.1| Ahaṃ vane mūlaphalesanaṃ caraṃ
@Footnote: 1 Sī. pabbate .   2 Sī. khādatu.
         Asādayiṃ acchaṃ sughorarūpaṃ
         so maṃ patitvā sahasajjhappatto
         panujja maṃ abbuhi uttamaṅgaṃ.
    |10.2| Svāyaṃ vaṇo khajjati kaṇḍuvāyati
         sabbañca kālaṃ na labhāmi sātaṃ
         paho bhavaṃ kaṇḍumimaṃ vinetuṃ
         kurutaṃ bhavaṃ yācito brāhmaṇatthaṃ.
   [11] Gambhīrarūpo te vaṇo salohito
         apūtiko pannagandho 1- mahā ca
         karomi te kiñci kasāyayogaṃ
         yathā bhavaṃ paramasukhī bhaveyya.
   [12] Na mantayogā na kasāyayogā
         na osadhā brahmacāri kamanti
         ghaṭṭe mudukena aṅgena 2- vinehi kaṇḍuṃ 3-
         yathā ahaṃ paramasukhī bhaveyyaṃ.
   [13] Ito nu bhoto katamena assamo
         kacci bhavaṃ abhiramasi araññe
         kacci nu te mūlaphalaṃ pahūtaṃ
         kacci bhavantaṃ na vihiṃsanti vāḷā.
@Footnote: 1 Sī. pakkagandho. Ma. vaṇagandho .  2 Sī. yaṃ te mudu tena . 3 Yu. kaṇḍūkaṃ.
   [14] |14.1| Ito ujuṃ uttarāyaṃ disāyaṃ
         khemā nadī himavantā pabhāti
         tassā tīre assamo mayha rammo
         aho bhavaṃ assamaṃ mayha passe.
    |14.2| Ambā ca sālā tilakā 1- ca jambuyo
         uddālakā pāṭaliyo ca phullā
         samantato kiṃpurisābhigītaṃ
         aho bhavaṃ assamaṃ mayha passe.
    |14.3| Tālā ca mūlā ca phalā ca mettha
         vaṇṇena gandhena upetarūpaṃ
         taṃ bhūmibhāgehi upetarūpaṃ
         aho bhavaṃ assamaṃ mayha passe.
    |14.4| Phalā ca mūlā ca pahūtamettha
         vaṇṇena gandhena rasenupetā
         āyanti ca luddakā taṃ padesaṃ
         mā me tato mūlaphalaṃ ahāsuṃ.
   [15] Pitā mama mūlaphalesanaṃ gato
         idāni āgacchati sāyakāle
         ubhova gacchāmase assamantaṃ
@Footnote: 1 tiṇḍukātipi.
         Yāva pitā mūlaphalato etu.
   [16] Aññe bahū isayo sādhurūpā
         rājīsayo anumagge vasanti
         teyeva pucchesi mamassamantaṃ
         te taṃ nayissanti mamaṃ sakāse.
   [17] |17.1| Na te kaṭṭhāni bhinnāni  na te udakamābhataṃ
         aggipi te na hāpito     kinnu mandova jhāyasi.
   |17.2| Bhinnāni kaṭṭhāni huto ca aggi
         tapanīpi te samitā brahmacārī
         pīṭhañca mayhaṃ udakañca hoti
         ramasi tuvaṃ brahmabhūto puratthā.
   |17.3| Abhinnakaṭṭhosi anābhatodako
         ahāsitaggīsi asiddhabhojano
         na me tuvaṃ ālapasi mamajja
         naṭṭhaṃ nu kiṃ cetasikañca dukkhaṃ.
   [18] |18.1| Idhāgamā jaṭilo brahmacārī
         sudassaneyyo sutanū vineti
         nevātidīgho na panātirasso
         sukaṇhakaṇhacchadanehi bhoto.
   |18.2| Amassujāto apurāṇavaṇṇī
         ādhārarūpañca panassa kaṇṭhe
         dve yamā 1- gaṇḍā ure sujātā 2-
         suvaṇṇatiṇḍusannibhā 3- pabhassarā.
   |18.3| Mukhañca tassa bhusadassaneyyaṃ
         kaṇṇesu lambanti ca kuñcitaggā
         te jotare carato māṇavassa
         suttañca yaṃ saṃyamānaṃ jaṭānaṃ
   |18.4| aññā ca tassa saṃyamāni catasso
         nīlā pītā lohitakā ca setā
         tā saṃsare carato māṇavassa
         tiriṭisaṅghāriva pāvusamhi.
   |18.5| Na mekhalaṃ muñjamayaṃ dhāreti
         na santhare no pana pabbajassa
         tā jotare jaṅghanantare 4- vilaggā
         sateritā 5- vijjurivantalikkhe.
    |18.6| Akhilakāni ca avaṇṭakāni
         heṭṭhā nabhyā kaṭisamohitāni
         aghaṭṭitā niccakīḷaṃ karonti
         hantāta kiṃ rukkhaphalāni tāni.
@Footnote: 1 Sī. dvepassa. Yu. dvāssa. 2 Ma. uresu jātā . 3 Ma. suvaṇṇatindukanibhā.
@Yu. sovaṇṇapiṇḍūpanibhā . 4 Ma. jaghanantare .  5 Ma. sateratā.
   |18.7| Jaṭā ca tassa bhusadassaneyyā
         parosataṃ vellitaggā sugandhā
         dvedhāsiro sādhuvibhattarūpo
         aho nukho mayha tathā jaṭāssu.
    |18.8| Yadā ca so pakirati tā jaṭāyo
         vaṇṇena gandhena upetarūpā
         nīluppalaṃ vātasameritaṃva
         tatheva saṃvāyati 1- panassamo ayaṃ.
   |18.9| Paṅko ca tassa bhusadassaneyyo
         netādiso yādiso mayha kāyo 2-
         so vāyati erito mālutena
         vanaṃ yathā aggagimhe suphullaṃ.
  |18.10| Nihanti so rukkhaphalaṃ paṭhabyā
         sucittarūpaṃ ruciraṃ dassaneyyaṃ
         khittañca tassa punareti hatthaṃ
         hantāta kiṃ rukkhaphalaṃ nukho taṃ.
  |18.11| Dantā ca tassa bhusadassaneyyā
         suddhā samā saṅkhavarūpapannā
         mano pasādenti vivariyamānā
         na hi 3- nūna so sākamakhādi tehi.
@Footnote: 1 Ma. saṃvāti . 2 Ma. mayhaṃ kāye .  3 Sī. Yu. sabbattha na ha....
  |18.12| Akakkasaṃ aggaḷitaṃ muhuṃ muduṃ
         ujuṃ anuddhataṃ acapalamassa bhāsitaṃ
         rudaṃ manuññaṃ karavīkasussaraṃ
         hadayaṅgamaṃ rañjayateva me mano.
  |18.13| Bindussaro nātivissaṭṭhavākyo 1-
         na nūna sajjhāyamatippayutto
         icchāmi kho 2- taṃ punadeva daṭṭhuṃ
         mittañhi 3- me māṇavāhu 4- puratthā.
  |18.14| Susandhi sabbattha vimaṭṭhimaṃ vaṇaṃ
         puthu sujātaṃ kharapattasannibhaṃ
         teneva maṃ uttariyāna māṇavo
         vivariya ūraṃ jaghanena pīḷayi.
  |18.15| Tapanti ābhanti virocare ca
         sateritā 5- vijjurivantalikkhe
         bāhā mudū añjanalomasadisā
         vicitravaṭṭaṅgulikassa sobhare.
  |18.16| Akakkasaṅgo na ca dīghalomo
         nakhassa dīghā api lohitaggā
         mudūhi bāhāhi palissajanto
         kalyāṇarūpo ramayaṃ upaṭṭhahi.
@Footnote: 1 Ma. nātivisaḷavākyo .  2 Ma. bho . 3 Ma. mitto hi . 4 Ma. māṇavohu.
@5 Ma. sateratā.
  |18.17| Dumassa tūlūpanibhā pabhassarā
         suvaṇṇakambūtalavaṭṭasucchavī
         hatthā mudū tehi maṃ saṃphusitvā
         ito gato tena maṃ dahanti tāta.
  |18.18| Na nūna so khārividhaṃ ahāsi
         na nūna so kaṭṭhāni sayaṃ abhañji
         na nūna so hanti dume kuṭhāriyā
         napissa hatthesu khilāni atthi.
  |18.19| Acchova kho tassa vaṇaṃ akāsi
         so maṃ bravī sukhitaṃ maṃ karohi
         tāhaṃ kariṃ tena mamāpi 1- sokhyaṃ
         so ca bravī sukhitosmīti brahme.
  |18.20| Ayañca te māluvapaṇṇasanthatā
         vikiṇṇarūpāva mayā ca tena ca
         kilantarūpā udake ramitvā
         punappunaṃ paṇṇakuṭiṃ vajāma.
  |18.21| Na majja mantā paṭibhanti tāta
         na aggihuttaṃ napi yañña tatra 2-
         na cāpi te mūlaphalāni bhuñje
@Footnote: 1 Ma. mamāsi . 2 Sī. yaññatantraṃ. Ma. yaññatantaṃ.
         Yāva na passāmi taṃ brahmacāriṃ.
  |18.22| Addhā pajānāsi tuvaṃpi tāta
         yassaṃ disāyaṃ 1- vasate brahmacārī
         taṃ maṃ disaṃ pāpaya tāta khippaṃ
         mā te ahaṃ amarimassamamhi.
  |18.23| Vicitraphullañhi 2- vanaṃ sutaṃ mayā
         dijābhighuṭṭhaṃ dijasaṅghasevitaṃ
         taṃ maṃ vanaṃ pāpaya tāta khippaṃ
         purā te pāṇaṃ vijahāmi assame.
   [19] |19.1| Imasmāhaṃ jotirase vanamhi
          gandhabbadevaccharasaṅghasevite
          isīnamāvāse sanantanamhi
          netādisaṃ aratiṃ pāpuṇetha.
    |19.2| Bhavanti mittāni atho na honti
          ñātīsu mittesu karonti pemaṃ
          ayañca jammo kissa divā 3- niviṭṭho
          yo neva jānāti kutomhi āgato.
    |19.3| Saṃvāsena hi mittāni       sandhiyanti punappunaṃ
          sveva mitto 4- asaṅgantu   asaṃvāsena jīrati.
@Footnote: 1 Ma. disaṃ. 2 Sī.Yu. vicitarapupphaṃ . 3 Sī. rivā. Ma. vā . 4 Yu. sā ca metti.
    |19.4| Sace tuvaṃ dakkhasi brahmacāriṃ
         sace tuvaṃ sallape 1- brahmacārinā
         sampannasassaṃva mahodakena
         tapoguṇaṃ khippamimaṃ pahassasi.
   |19.5| Punapi ce dakkhasi brahmacāriṃ
         punapi ce sallape 2- brahmacārinā
         sampannasassaṃva mahodakena
         usmāgataṃ khippamimaṃ pahassasi.
   |19.6| Bhūtāni hetāni caranti tāta
         virūparūpena manussaloke
         na tāni sevetha naro sapañño
         āsajjanaṃ 3- nassati brahmacārīti.
           Naḷinikājātakaṃ paṭhamaṃ.
              --------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 28 page 1-11. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=28&A=1              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=28&A=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=28&item=1&items=19              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=28&siri=1              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=28&i=1              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=42&A=1              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=42&A=1              Contents of The Tipitaka Volume 28 https://84000.org/tipitaka/read/?index_28 https://84000.org/tipitaka/english/?index_28

แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]