ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 28 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 20 : Sutta. Khu. Jā.(2): paññāsa-Mahānipātajātakaṃ

          Suttantapitake khuddakanikayassa jatakam
               dutiyo bhago
                ---------
              pannasanipatam
             1 nalinikajatakam
   [1] Uddayhate 1- janapado      ratthancapi vinassati
      ehi nalinike gaccha          tam me brahmanamanaya.
   [2] Naham dukkhakkhama raja        naham addhanakovida
      katham aham gamissami          vanam kunjarasevitam.
   [3] |3.1| Phitam janapadam gantva     hatthina ca rathena ca
          darusanghatayanena     evam gaccha nalinike.
    |3.2| Hatthi assa ratha 2- patti  gacchevadaya khattiye
          taveva vannarupena      vasam tamanayissasi.
   [4] |4.1| Kadaliddhajapannano    abhujiparivarito
          eso padissati rammo    isisingassa assamo.
      |4.2| Eso aggissa sankhato  eso dhumo padissati
          manne no aggim hapeti isisingo mahiddhiko.
@Footnote: 1 Si. Yu. uddayhate .  2 Ma. hatthiassarathe.
   [5] |5.1| Tanca disvana ayantim  amuttamanikundalam
          isisingo pavisi bhito    assamam pannachadanam.
      |5.2| Assamassa ca sa dvare  gendukenassa kilati
          vidamsayanti angani      guyham pakasitani ca.
      |5.3| Tanca disvana kilantim   pannasalagato jati
           assama nikkhamitvana   idam vacanamabravi.
   [6] Ambho ko nama so rukkho     yassa tevam gatam phalam
      durepi khittam pacceti          na tam ohaya gacchati.
   [7] Assamassa mama brahme       samipe gandhamadane
      bahavo 1- tadisa rukkha     yassa tevam gatam phalam
      durepi khittam pacceti         na mam ohaya gacchati.
      [8] Etu bhavam assamimam adetu
         pajjanca bhakkhanca paticcha dammi
         idamasanam atra bhavam nisidatu
         ito bhavam mulaphalani bhunjatu 2-.
      [9] Kinte idam urunamantarasmim
         supicchitam kanharivappakasati
         akkhahi me pucchito etamattham
         kose nu te uttamangam pavittham.
   [10] |10.1| Aham vane mulaphalesanam caram
@Footnote: 1 Si. pabbate .   2 Si. khadatu.
         Asadayim accham sughorarupam
         so mam patitva sahasajjhappatto
         panujja mam abbuhi uttamangam.
    |10.2| Svayam vano khajjati kanduvayati
         sabbanca kalam na labhami satam
         paho bhavam kandumimam vinetum
         kurutam bhavam yacito brahmanattham.
   [11] Gambhirarupo te vano salohito
         aputiko pannagandho 1- maha ca
         karomi te kinci kasayayogam
         yatha bhavam paramasukhi bhaveyya.
   [12] Na mantayoga na kasayayoga
         na osadha brahmacari kamanti
         ghatte mudukena angena 2- vinehi kandum 3-
         yatha aham paramasukhi bhaveyyam.
   [13] Ito nu bhoto katamena assamo
         kacci bhavam abhiramasi aranne
         kacci nu te mulaphalam pahutam
         kacci bhavantam na vihimsanti vala.
@Footnote: 1 Si. pakkagandho. Ma. vanagandho .  2 Si. yam te mudu tena . 3 Yu. kandukam.
   [14] |14.1| Ito ujum uttarayam disayam
         khema nadi himavanta pabhati
         tassa tire assamo mayha rammo
         aho bhavam assamam mayha passe.
    |14.2| Amba ca sala tilaka 1- ca jambuyo
         uddalaka pataliyo ca phulla
         samantato kimpurisabhigitam
         aho bhavam assamam mayha passe.
    |14.3| Tala ca mula ca phala ca mettha
         vannena gandhena upetarupam
         tam bhumibhagehi upetarupam
         aho bhavam assamam mayha passe.
    |14.4| Phala ca mula ca pahutamettha
         vannena gandhena rasenupeta
         ayanti ca luddaka tam padesam
         ma me tato mulaphalam ahasum.
   [15] Pita mama mulaphalesanam gato
         idani agacchati sayakale
         ubhova gacchamase assamantam
@Footnote: 1 tindukatipi.
         Yava pita mulaphalato etu.
   [16] Anne bahu isayo sadhurupa
         rajisayo anumagge vasanti
         teyeva pucchesi mamassamantam
         te tam nayissanti mamam sakase.
   [17] |17.1| Na te katthani bhinnani  na te udakamabhatam
         aggipi te na hapito     kinnu mandova jhayasi.
   |17.2| Bhinnani katthani huto ca aggi
         tapanipi te samita brahmacari
         pithanca mayham udakanca hoti
         ramasi tuvam brahmabhuto purattha.
   |17.3| Abhinnakatthosi anabhatodako
         ahasitaggisi asiddhabhojano
         na me tuvam alapasi mamajja
         nattham nu kim cetasikanca dukkham.
   [18] |18.1| Idhagama jatilo brahmacari
         sudassaneyyo sutanu vineti
         nevatidigho na panatirasso
         sukanhakanhacchadanehi bhoto.
   |18.2| Amassujato apuranavanni
         adhararupanca panassa kanthe
         dve yama 1- ganda ure sujata 2-
         suvannatindusannibha 3- pabhassara.
   |18.3| Mukhanca tassa bhusadassaneyyam
         kannesu lambanti ca kuncitagga
         te jotare carato manavassa
         suttanca yam samyamanam jatanam
   |18.4| anna ca tassa samyamani catasso
         nila pita lohitaka ca seta
         ta samsare carato manavassa
         tiritisanghariva pavusamhi.
   |18.5| Na mekhalam munjamayam dhareti
         na santhare no pana pabbajassa
         ta jotare janghanantare 4- vilagga
         saterita 5- vijjurivantalikkhe.
    |18.6| Akhilakani ca avantakani
         hettha nabhya katisamohitani
         aghattita niccakilam karonti
         hantata kim rukkhaphalani tani.
@Footnote: 1 Si. dvepassa. Yu. dvassa. 2 Ma. uresu jata . 3 Ma. suvannatindukanibha.
@Yu. sovannapindupanibha . 4 Ma. jaghanantare .  5 Ma. saterata.
   |18.7| Jata ca tassa bhusadassaneyya
         parosatam vellitagga sugandha
         dvedhasiro sadhuvibhattarupo
         aho nukho mayha tatha jatassu.
    |18.8| Yada ca so pakirati ta jatayo
         vannena gandhena upetarupa
         niluppalam vatasameritamva
         tatheva samvayati 1- panassamo ayam.
   |18.9| Panko ca tassa bhusadassaneyyo
         netadiso yadiso mayha kayo 2-
         so vayati erito malutena
         vanam yatha aggagimhe suphullam.
  |18.10| Nihanti so rukkhaphalam pathabya
         sucittarupam ruciram dassaneyyam
         khittanca tassa punareti hattham
         hantata kim rukkhaphalam nukho tam.
  |18.11| Danta ca tassa bhusadassaneyya
         suddha sama sankhavarupapanna
         mano pasadenti vivariyamana
         na hi 3- nuna so sakamakhadi tehi.
@Footnote: 1 Ma. samvati . 2 Ma. mayham kaye .  3 Si. Yu. sabbattha na ha....
  |18.12| Akakkasam aggalitam muhum mudum
         ujum anuddhatam acapalamassa bhasitam
         rudam manunnam karavikasussaram
         hadayangamam ranjayateva me mano.
  |18.13| Bindussaro nativissatthavakyo 1-
         na nuna sajjhayamatippayutto
         icchami kho 2- tam punadeva datthum
         mittanhi 3- me manavahu 4- purattha.
  |18.14| Susandhi sabbattha vimatthimam vanam
         puthu sujatam kharapattasannibham
         teneva mam uttariyana manavo
         vivariya uram jaghanena pilayi.
  |18.15| Tapanti abhanti virocare ca
         saterita 5- vijjurivantalikkhe
         baha mudu anjanalomasadisa
         vicitravattangulikassa sobhare.
  |18.16| Akakkasango na ca dighalomo
         nakhassa digha api lohitagga
         muduhi bahahi palissajanto
         kalyanarupo ramayam upatthahi.
@Footnote: 1 Ma. nativisalavakyo .  2 Ma. bho . 3 Ma. mitto hi . 4 Ma. manavohu.
@5 Ma. saterata.
  |18.17| Dumassa tulupanibha pabhassara
         suvannakambutalavattasucchavi
         hattha mudu tehi mam samphusitva
         ito gato tena mam dahanti tata.
  |18.18| Na nuna so kharividham ahasi
         na nuna so katthani sayam abhanji
         na nuna so hanti dume kuthariya
         napissa hatthesu khilani atthi.
  |18.19| Acchova kho tassa vanam akasi
         so mam bravi sukhitam mam karohi
         taham karim tena mamapi 1- sokhyam
         so ca bravi sukhitosmiti brahme.
  |18.20| Ayanca te maluvapannasanthata
         vikinnarupava maya ca tena ca
         kilantarupa udake ramitva
         punappunam pannakutim vajama.
  |18.21| Na majja manta patibhanti tata
         na aggihuttam napi yanna tatra 2-
         na capi te mulaphalani bhunje
@Footnote: 1 Ma. mamasi . 2 Si. yannatantram. Ma. yannatantam.
         Yava na passami tam brahmacarim.
  |18.22| Addha pajanasi tuvampi tata
         yassam disayam 1- vasate brahmacari
         tam mam disam papaya tata khippam
         ma te aham amarimassamamhi.
  |18.23| Vicitraphullanhi 2- vanam sutam maya
         dijabhighuttham dijasanghasevitam
         tam mam vanam papaya tata khippam
         pura te panam vijahami assame.
   [19] |19.1| Imasmaham jotirase vanamhi
          gandhabbadevaccharasanghasevite
          isinamavase sanantanamhi
          netadisam aratim papunetha.
    |19.2| Bhavanti mittani atho na honti
          natisu mittesu karonti pemam
          ayanca jammo kissa diva 3- nivittho
          yo neva janati kutomhi agato.
    |19.3| Samvasena hi mittani       sandhiyanti punappunam
          sveva mitto 4- asangantu   asamvasena jirati.
@Footnote: 1 Ma. disam. 2 Si.Yu. vicitarapuppham . 3 Si. riva. Ma. va . 4 Yu. sa ca metti.
    |19.4| Sace tuvam dakkhasi brahmacarim
         sace tuvam sallape 1- brahmacarina
         sampannasassamva mahodakena
         tapogunam khippamimam pahassasi.
   |19.5| Punapi ce dakkhasi brahmacarim
         punapi ce sallape 2- brahmacarina
         sampannasassamva mahodakena
         usmagatam khippamimam pahassasi.
   |19.6| Bhutani hetani caranti tata
         viruparupena manussaloke
         na tani sevetha naro sapanno
         asajjanam 3- nassati brahmacariti.
           Nalinikajatakam pathamam.
              --------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 28 page 1-11. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=28&A=1&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=28&A=1&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=28&item=1&items=19              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=28&siri=1              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=28&i=1              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=42&A=1              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=42&A=1              Contents of The Tipitaka Volume 28 https://84000.org/tipitaka/read/?index_28 https://84000.org/tipitaka/english/?index_28

แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]