ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 28 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 20 : Sutta. Khu. Jā.(2): paññāsa-Mahānipātajātakaṃ

                   Asītinipātaṃ
                1 cullahaṃsajātakaṃ
   [163] Sumukha anupacinantā        pakkamanti vihaṅgamā
        gaccha tuvaṃpi mā kaṅkhi        natthi bandhe 1- sahāyatā.
   [164] |164.1| Gacche vāhaṃ na vā gacche   na tena amaro siyaṃ
           sukhitantaṃ upāsitvā     dukkhitantaṃ kathaṃ jahe.
    |164.2| Maraṇaṃ vā tayā saddhiṃ     jīvitaṃ vā tayā vinā
           tadeva maraṇaṃ seyyo      yañce jīve tayā vinā.
    |164.3| Nesa dhammo mahārāja    yantaṃ evaṃ gataṃ jahe
           yā gati tuyhaṃ sā mayhaṃ   ruccate vihagādhipa.
   [165] |165.1| Kā nu pāsena bandhassa 2-  gati aññā mahānasā
           sā kathaṃ cetayānassa     muttassa tava ruccati.
    |165.2| Kaṃ vā tvaṃ passase atthaṃ   mama tuyhañca pakkhima
           ñātīnaṃvāvasiṭṭhānaṃ     ubhinnaṃ jīvitakkhaye.
    |165.3| Yanna kañcanadvepiccha 3- andhena tamasā kataṃ
           tādise sañcajaṃ pāṇaṃ    kimatthamabhijotaye 4-.
   [166] |166.1| Kathaṃ nu patataṃ seṭṭha dhamme atthaṃ na bujjhasi
           dhammo apacito santo    atthaṃ dasseti pāṇinaṃ.
    |166.2| Sohaṃ dhammaṃ apekkhāno   dhammā catthaṃ samuṭṭhitaṃ
@Footnote: 1 Ma. baddhe .  2 Ma. baddhassa . 3 Ma. kañcanadepiñcha . 4 Ma. kamattha ....
           Bhattiñca tayi sampassaṃ   nāvakaṅkhāmi jīvitaṃ.
    |166.3| Addhā eso sataṃ dhammo  yo mitto mittamāpade
           na caje jīvitassāpi      hetu dhammamanussaraṃ.
   [167] |167.1| Svāyaṃ dhammo ca te ciṇṇo  bhatti ca viditā mayi
           kāmaṃ karassu mayhetaṃ     gacchevānumato mayā.
    |167.2| Apitvevaṃ gate kāle     yaṃ khaṇḍaṃ 1- ñātinaṃ mayā
           tayā taṃ buddhisampanna 2- assa paramasaṃvutaṃ.
   [168] |168.1| Iccevaṃ mantayantānaṃ   ariyānaṃ ariyavuttinaṃ
           paccadissatha nesādo    āturānamivantako.
    |168.2| Te sattumabhisañcikkha    dīgharattaṃ hitā dijā
           tuṇhī māsittha ubhayo   na sañcalesumāsanā.
    |168.3| Dhataraṭṭhe ca disvāna     samuḍḍente tato tato
           abhikkamatha vegena      dijasattu dijādhipe.
    |168.4| So ca vegenabhikkamma    āsajja parame dije
           paccakampittha 3- nesādo  bandhā iti vicintayaṃ.
    |168.5| Ekañca bandhamāsīnaṃ    abandhañca punāparaṃ
           āsajja bandhamāsīnaṃ    pekkhamānamadīnavaṃ.
    |168.6| Tato so vimatoyeva     paṇḍare ajjhabhāsatha
           pavaḍḍhakāye āsīne   dijasaṅghagaṇādhipe.
    |168.7| Yannu pāsena mahatā    bandho na kurute disaṃ
@Footnote: 1 Sī. baddhaṃ. Yu. bandhaṃ . 2 Ma. buddhisampannaṃ .   3 Ma. paccakamittha.
           Atha kasmā abandho tvaṃ   balī pakkhī na gacchasi.
    |168.8| Kiṃ nu tyāyaṃ dijo hoti    mutto bandhaṃ upāsasi
           ohāya sakuṇā yanti    kiṃ eko avahīyasi.
   [169] Rājā me so dijāmitta     sakhā pāṇasamo ca me
           neva naṃ vijahissāmi      yāva kālapariyāyaṃ 1-.
   [170] Kathaṃ panāyaṃ vihaṅgo        nāddasa pāsamoḍḍitaṃ
       padaṃ hetaṃ mahantānaṃ        boddhumarahanti āpadaṃ.
   [171] Yadā parābhavo hoti       poso jīvitasaṅkhaye
       atha jālañca pāsañca       āsajjāpi na bujjhati.
   [172] Api tveva mahāpañña      pāsā bahuvidhā katā
        guyhamāsajja 2- bajjhanti   athevaṃ jīvitakkhaye.
   [173] Api nāyaṃ tayā saddhiṃ      saṃvāsassa 3- sukhudrayo
        api no anumaññāsi      api no jīvitaṃ dade.
   [174] Na ceva me tvaṃ bandhosi     napi icchāmi te vadhaṃ
        kāmaṃ khippamito gantvā     jīva tvaṃ anigho ciraṃ.
   [175] |175.1| Nevāhametamicchāmi aññatretassa jīvitā
           sace ekena tuṭṭhosi     muñcetaṃ mañca bhakkhaya.
    |175.2| Ārohapariṇāhena      tulyasmā vayasā ubho
           na te lābhena jinatthi 4-  etena niminā tuvaṃ.
@Footnote: 1 kālaparissayantipi .  2 Sī. Yu. gūḷhamāsajja .  3 Sī. Yu. sambhāsassa.
@4 Ma. jīvatthi. onatātipi.
    |175.3| Tadiṅgha samapekkhassu 1-  hotu giddhi tavasmasu 2-
           maṃ pubbe bandhapāsena   pacchā muñca dijādhipaṃ.
    |175.4| Tāvadeva ca te lābho    katassa 3- yācanāya ca
           mitti ca dhataraṭṭhehi      yāva jīvāya te siyā.
   [176] |176.1| Passantu no mahāsaṅghā  tayā muttaṃ ito gataṃ
           mittāmaccā ca bhaccā ca  puttadārā ca bandhavā.
    |176.2| Na ca te tādisā mittā   bahūnaṃ idha vijjare
           yathā tvaṃ dhataraṭṭhassa     pāṇasādhāraṇo sakhā.
    |176.3| So te sahāyaṃ muñcāmi   hoti rājā tavānugo
           kāmaṃ khippamito gantvā  ñātimajjhe virocatha.
   [177] |177.1| So patīto pamuttena  bhattunā bhattugāravo
           ajjhabhāsatha vaṅkaṅgo    vācaṃ kaṇṇasukhaṃ bhaṇaṃ
    |177.2| evaṃ luddaka nandassu    saha sabbehi ñātibhi
           yathāhamajja nandāmi    muttaṃ disvā dijādhipaṃ.
   [178] |178.1| Ehi taṃ anusikkhāmi yathā tvamapi lacchase
           lābhaṃ tavāyaṃ dhataraṭṭho   pāpaṃ kiñci na dakkhati.
    |178.2| Khippamantepuraṃ gantvā 4-  rañño dassehi no ubho
           abandhe pakatībhūte      kāje ubhayato ṭhite.
    |178.3| Dhataraṭṭhā mahārāja     haṃsādhipatino ime
@Footnote: 1 Sī. Yu. samavekkhassu . 2 Ma. tavamhasu . 3 Ma. katāssa . 4 Ma. netvā.
           Ayaṃ hi rājā haṃsānaṃ     ayaṃ senāpatītaro.
    |178.4| Asaṃsayaṃ imaṃ disvā      haṃsarājaṃ narādhipo
           patīto sumano vitto     bahuṃ dassati te dhanaṃ.
   [179] |179.1| Tassa taṃ vacanaṃ sutvā kammunā upapādayi
           khippamantepuraṃ gantvā  rañño haṃse adassayi
           abandhe pakatībhūte      kāje ubhayato ṭhite.
    |179.2| Dhataraṭṭhā mahārāja     haṃsādhipatino ime
           ayaṃ hi rājā haṃsānaṃ     ayaṃ senāpatītaro.
   [180] Kathaṃ panime vihaṅgā        tava hatthatthamāgatā 1-
       kathaṃ luddo mahantānaṃ       issare idha ajjhagā.
   [181] |181.1| Vihitā santime pāsā pallalesu janādhipa
           yaṃ yadāyatanaṃ maññe    dijānaṃ pāṇarodhanaṃ.
    |181.2| Tādisaṃ pāsamāsajja    haṃsarājā abajjhatha
           taṃ abandho upāsīno    mamāyaṃ ajjhabhāsatha.
    |181.3| Sudukkaraṃ anariyehi      dahate bhāvamuttamaṃ
           bhatturatthe parakkanto   dhammayutto vihaṅgamo.
    |181.4| Attanoyaṃ 2- cajitvāna   jīvitaṃ jīvitāraho
           anutthunanto āsīno    bhattu yācittha jīvitaṃ.
    |181.5| Tassa taṃ vacanaṃ sutvā     pasādamahamajjhagā
           tato naṃ pāmuciṃ pāsā    anuññāsiṃ sukhena ca.
@Footnote: 1 Ma. hatthattamāgatā . 2 Ma. attanāyaṃ.
    |181.6| So patīto pamuttena     bhattunā bhattugāravo
           ajjhabhāsatha vaṅkaṅgo    vācaṃ kaṇṇasukhaṃ bhaṇaṃ.
    |181.7| Evaṃ luddaka nandassu    saha sabbehi ñātibhi
           yathāhamajja nandāmi    muttaṃ disvā dijādhipaṃ.
    |181.8| Ehi taṃ anusikkhāmi      yathā tvamapi lacchase
           lābhaṃ tyāyaṃ 1- dhataraṭṭho pāpaṃ kiñci na dakkhati.
    |181.9| Khippamantepuraṃ gantvā 2- rañño dassehi no ubho
           abandhe pakatībhūte      kāje ubhayato ṭhite.
    |181.10| Dhataraṭṭhā mahārāja    haṃsādhipatino ime
            ayañhi rājā haṃsānaṃ  ayaṃ senāpatītaro.
    |181.11| Asaṃsayaṃ imaṃ disvā     haṃsarājaṃ narādhipo
            patīto sumano vitto   bahuṃ dassati te dhanaṃ.
    |181.12| Evametassa vacanā     ānītāme ubho mayā
            ettheva hi ime assu 3- ubho anumatā mayā.
    |181.13| Soyaṃ evaṅgato pakkhī   dijo paramadhammiko
            mādisassa hi luddassa  janayeyyātha maddavaṃ.
    |181.14| Upayānañca te deva    nāññaṃ passāmi edisaṃ
            sabbasākuṇikagāme 4- taṃ passa manujādhipa.
   [182] |182.1| Disvā nisinnaṃ rājānaṃ   pīṭhe sovaṇṇaye subhe
            ajjhabhāsatha vaṅkaṅgo    vācaṃ kaṇṇasukhaṃ bhaṇaṃ.
@Footnote: 1 Ma. tavāyaṃ . 2 Ma. netvā . 3 Ma. āsuṃ . 4 Ma...kuṇikāgāme.
    |182.2| Kacci nu bhoto kusalaṃ     kacci bhoto anāmayaṃ
            kacci raṭṭhamidaṃ phītaṃ     dhammena manusāsasi.
      [183] Kusalañceva me haṃsa     atho haṃsa anāmayaṃ
            atho raṭṭhamidaṃ phītaṃ     dhammena manusāsahaṃ.
      [184] Kacci nu te 1- amaccesu doso koci na vijjati
            kacci ca te tavatthesu    nāvakaṅkhanti jīvitaṃ.
      [185] Athopi me amaccesu    doso koci na vijjati
            athopi te mamatthesu    nāvakaṅkhanti jīvitaṃ.
      [186] Kacci te sādisī bhariyā   assavā piyabhāṇinī
            puttarūpayasūpetā      tava chandavasānugā.
      [187] Atho me sādisī bhariyā   assavā piyabhāṇinī
            puttarūpayasūpetā     mama chandavasānugā.
   [188] |188.1| Bhavannu 2- kacci nu mahā- sattuhatthatthataṃ 3- gato
            dukkhamāpajja 4- vipulaṃ  tasmiṃ paṭhamamāpade.
    |188.2| Kacci yannāpatitvāna    daṇḍena samapothayi
           evametesaṃ jammānaṃ     pātikaṃ bhavati tāvade.
   [189] |189.1| Khemamāsi mahārāja evamāpariyāsati 5-
           na cāyaṃ kiñcirasmāsu    sattūva samapajjatha.
    |189.2| Paccakampittha 6- nesādo pubbeva ajjhabhāsatha
           tadāyaṃ sumukhoyeva       paṇḍito paccabhāsatha.
@Footnote: 1 Ma. kacci bhoto . 2 Ma. bhavantaṃ. Sī. Yu. bhavaṃ tu . 3 Ma. ...sattuhatthattaṃ.
@4 Ma. dukkhamāpajji . 5 Ma. evamāpadiyā sati . Sī. Yu. evamāpadi saṃsati.
@6 Ma. paccakamittha.
    |189.3| Tassa taṃ vacanaṃ sutvā     pasādamayamajjhagā
           tato maṃ pāmuci pāsā    anuññāsi sukhena ca.
    |189.4| Idañca sumukheneva      etadatthāya cintitaṃ
           bhoto sakāse āgamanaṃ   etassa dhanamicchatā.
   [190] Svāgatañcevidaṃ bhavataṃ      patīto casmi dassanā
           eso cāpi bahuvittaṃ     labhataṃ yāvadicchati.
   [191] Santappayitvā nesādaṃ     bhogehi manujādhipo
           ajjhabhāsatha vaṅkaṅgo 1- vācaṃ kaṇṇasukhaṃ bhaṇaṃ.
   [192] |192.1| Yaṃ khalu dhammamādhīnaṃ  vaso vattati kiñci naṃ 2-
            sabbatthissariyaṃ bhavataṃ   pasāsatha yadicchatha.
     |192.2| Dānatthaṃ upabhottuṃ vā  yañcaññaṃ upakappati
            etaṃ dadāmi vo vittaṃ   issariyaṃ vissajāmi vo.
   [193] Yathā ca myāyaṃ sumukho       ajjhabhāseyya paṇḍito
        kāmasā buddhisampanno     tamassa 3- paramappiyaṃ.
   [194] |194.1| Ahaṃ khalu mahārāja  nāgarājārivantaraṃ
           paṭivattuṃ na sakkomi     na me so vinayo siyā.
    |194.2| Amhākañceva so 4- seṭṭho  tvañca uttamasattavo
           bhūmipālo manussindo    pūjā bahūhi hetubhi.
    |194.3| Tesaṃ ubhinnaṃ bhaṇataṃ      vattamāne vinicchaye
           nantaraṃ 5- paṭivattabbaṃ   pessena manujādhipa.
@Footnote: 1 Ma. vakukaṅgaṃ . 2 Ma. kiñcanaṃ . 3 Ma. taṃ myāssa . 4 Sī. Yu. yo.
@5 Sī. Yu. nāntaraṃ.
   [195] |195.1| Dhammena kira nesādo paṇḍito aṇḍajo iti
           na heva akatattassa      nayo etādiso siyā.
    |195.2| Evaṃ aggapakatimā      evaṃ uttamasattavo
           yāvatatthi mayā diṭṭhā    nāññaṃ passāmi edisaṃ.
    |195.3| Tuṭṭhosmi vo pakatiyā    vākyena madhurena ca
           eso cāpi mamacchando   ciraṃ passeyya vo ubho.
   [196] |196.1| Yaṃ kiccaṃ parame mitte katamasmāsu taṃ tayā
           pattā nissaṃsayaṃ tyamhā  bhattirasmāsu yā tava.
    |196.2| Aduñca nūna sumahā-     ñātisaṅghassamantaraṃ
           adassanena asmākaṃ     dukkhaṃ bahūsu pakkhisu.
    |196.3| Tesaṃ sokavighātāya      tayā anumatā mayaṃ
           taṃ padakkhiṇato katvā    ñātī passemurindama.
    |196.4| Addhāhaṃ vipulaṃ pītiṃ      bhavataṃ vindāmi dassanā
           eso vāpi mahāattho   ñātivissāsanā siyā.
   [197] |197.1| Idaṃ vatvā dhataraṭṭho  haṃsarājā narādhipaṃ
           uttamaṃ javamanvāya      ñātisaṅghamupāgamuṃ.
    |197.2| Te aroge anuppatte    disvāna parame dije
           kekātimakaruṃ haṃsā       puthusaddo ajāyatha.
    |197.3| Te patītā pamuttena     bhattunā bhattugāravā
           samantā parikariṃsu 1-     aṇḍajā laddhapaccayā.
@Footnote: 1 Ma. parikiriṃsu.
   [198] Evaṃ mittavataṃ atthā       sabbe honti padakkhiṇā
       haṃsā yathā dhataraṭṭhā        ñātisaṅghamupāgamunti.
           Cullahaṃsajātakaṃ paṭhamaṃ.
               -----------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 28 page 68-77. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=28&A=1380              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=28&A=1380              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=28&item=163&items=36              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=28&siri=8              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=28&i=163              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=42&A=4264              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=42&A=4264              Contents of The Tipitaka Volume 28 https://84000.org/tipitaka/read/?index_28 https://84000.org/tipitaka/english/?index_28

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]