ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 28 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 20 : Sutta. Khu. Jā.(2): paññāsa-Mahānipātajātakaṃ

           4 Kuṇālajātakaṃ
   [296]   Evamakkhāyati   evamanusuyyati   sabbosadhadharaṇīdhare
nekapupphamālyavitate gajagavayamahisarurucāmaripasadakhaggagokaṇṇa-
sīhabyagghadīpiacchakokataracchauddārakadalimigaviḷārasasakaṇṇikānucarite
ākiṇṇanelamaṇḍalamahāvarāhanāgakulakareṇusaṅghādhivutthe
issamigasākhamigasarabhamigaeṇimigavātamigapasadamigapurisālukiṃpurisayakkharakkhasanisevite
amajjavamañjaridharapahaṭṭhapupphaphusitaggānekapādapagaṇavitate
kururacaṅkoravāraṇamayūraparābhūtajīvajīvakacelāvaka    1-    (balāka)
bhiṅkārakaravikamattavihaṅgasatasaṅghuṭṭhe 2-
añjanamanosilāharitālahiṅgulakahemarajatakanakānekadhātusatavinaddhapaṭimaṇḍitappadese
evarūpe khalu bho ramme vanasaṇḍe kuṇālo nāma sakuṇo paṭivasati ativiya
citto ativiya cittapattachadano.
   {296.1}  Tasseva  khalu  bho kuṇālassa sakuṇassa aḍḍhuḍḍhāni
itthīsahassāni paricārikā dijakaññāyo . atha khalu bho dve dijakaññāyo
kaṭṭhaṃ mukhena ḍaṃsitvā  taṃ kuṇālaṃ sakuṇaṃ majjhe nisīdāpetvā uḍḍenti
mā naṃ kuṇālaṃ sakuṇaṃ addhānapariyāyapathe kilamatho ubbāhetthāti 4-.
Pañcasatā   dijakaññāyo  heṭṭhato  heṭṭhato  ḍenti  sacāyaṃ
@Footnote:* idaṃ maramma potthakeyeva dissati . 1 Ma. -jīvañjīvaka- . 2 Ma. satatasampaghuṭṭhe.
Kuṇālo sakuṇo āsanā paripatissati mayaṃ taṃ pakkhehi paṭiggahessāmāti.
Pañcasatā dijakaññāyo uparūpari ḍenti mā naṃ kuṇālaṃ sakuṇaṃ ātāpo
paritāpesīti . pañcasatā pañcasatā dijakaññāyo ubhato passena ḍenti
mā naṃ kuṇālaṃ sakuṇaṃ sītaṃ vā uṇhaṃ vā tiṇaṃ vā rajo vā vāto vā ussāvo vā
upapphusīti . pañcasatā dijakaññāyo purato purato ḍenti mā naṃ kuṇālaṃ
sakuṇaṃ gopālakā vā pasupālakā vā tiṇahārakā vā kaṭṭhahārakā vā
vanakammikā vā kaṭṭhena vā kathalāya 1- vā pāṇinā vā (pāsāṇena vā)
leḍḍunā vā daṇḍena vā satthena vā sakkharāhi vā pahāraṃ adaṃsu māyaṃ
kuṇālo sakuṇo gacchehi vā latāhi vā rukkhehi vā sākhāhi vā thambhehi vā
pāsāṇehi vā balavantehi vā pakkhīhi saṅgāmesīti 2-.
   {296.2} Pañcasatā dijakaññāyo pacchato pacchato ḍenti saṇhāhi
sakhilāhi mañjūhi madhurāhi vācāhi samudācarantiyo māyaṃ kuṇālo sakuṇo
āsane  pariyukkaṇṭhīti  .  pañcasatā  dijakaññāyo  disodisaṃ  ḍenti
anekarukkhavividhavikatiphalamāharantiyo  māyaṃ  kuṇālo  sakuṇo  khuddāya
parikilamitthāti . atha khalu bho tā dijakaññāyo taṃ kuṇālaṃ sakuṇaṃ ārāmeneva
ārāmaṃ  uyyāneneva uyyānaṃ nadītittheneva nadītitthaṃ pabbatasikhareneva
pabbatasikharaṃ  ambavaneneva ambavanaṃ jambūvaneneva jambūvanaṃ labujavaneneva
labujavanaṃ  nāḷikerasañcāriyeneva  nāḷikerasañcāriṃ  3-  khippameva
@Footnote: 1 Ma. kaṭhalena vā .  2 Ma. saṅgamesīti . 3 Ma. nāḷikerasañcāriyaṃ.
Abhisambhonti ratitthāya . atha khalu bho kuṇālo sakuṇo tāhi dijakaññāhi
divasaṃ paribyūḷho evaṃ apasādeti nassatha tumhe vasaliyo vinassatha tumhe
vasaliyo coriyo dhuttiyo asatiyo lahucittāyo katassa appaṭikārikāyo
anilo viya yenakāmaṅgamāyoti.
   [297] Tasseva khalu bho himavato pabbatarājassa puratthime disābhāge
susukhumasunipuṇagiripabhavā    haritupayantiyo    .    uppalapaduma-
kumudanaḷinasatapattasogandhikamandālakasampativirūḷhasucigandhamanuññamanāpakappadese
kuravakamucalindaketakavedisavañjulapunnāgabakulatilakapiyakahasanasāla-
salaḷacampakaasokanāgarukkhatiriṭibhujapattaloddacandanoghavane
kālāgarupadumapiyaṅgudevadārukacocagahane kakudhakuṭajaaṅkolakaccikārakaṇikāra-
kaṇaverakoraṇḍakoviḷārakiṃsukayodhikavanamallikamanaṅgaṇamanavajjabhaṇḍisurucibhaginimāla-
malyadhare jātisumanamadhugandhikadhanutakkāritālisatagarausīrakoṭṭhagacchavitate
adhimuttikasaṃkusumitalatāvitatapaṭimaṇḍitappadese haṃsapilavakādambakāraṇḍakābhinādite
vijjādharasiddhasamaṇatāpasagaṇādhivutthe
naradevayakkharakkhasadānavagandhabbakinnaramahoragānuciṇṇappadese
evarūpe  khalu  bho  ramme  vanasaṇḍe puṇṇamukho nāma pussakokilo
paṭivasati ativiya madhuragiro vilāsitanayanamattakkho.
   {297.1} Tasseva khalu bho puṇṇamukhassa pussakokilassa aḍḍhuḍḍhāni
itthīsatāni paricārikā dijakaññāyo . atha khalu bho dve dijakaññāyo
kaṭṭhaṃ  mukhena  ḍaṃsitvā  taṃ puṇṇamukhaṃ pussakokilaṃ majjhe nisīdāpetvā
Uḍḍenti  mā  naṃ  puṇṇamukhaṃ  pussakokilaṃ addhānapariyāyapathe kilamatho
ubbāhetthāti  .  paññāsa  dijakaññāyo heṭṭhato heṭṭhato ḍenti
sacāyaṃ  puṇṇamukho  pussakokilo  āsanā paripatissati mayaṃ taṃ pakkhehi
paṭiggahessāmāti  .  paññāsa  dijakaññāyo uparūpari ḍenti mā naṃ
puṇṇamukhaṃ  pussakokilaṃ  ātāpo  paritāpesīti  .  paññāsa  paññāsa
dijakaññāyo ubhato passena ḍenti mā naṃ puṇṇamukhaṃ pussakokilaṃ sītaṃ vā
uṇhaṃ vā tiṇaṃ vā rajo vā vāto vā ussāvo vā upapphusīti.
   {297.2}  Paññāsa dijakaññāyo purato purato ḍenti mā naṃ
puṇṇamukhaṃ  pussakokilaṃ gopālakā vā pasupālakā vā tiṇahārakā vā
kaṭṭhahārakā vā vanakammikā vā kaṭṭhena vā kathalāya 1- vā pāṇinā vā
(pāsāṇena vā) leḍḍunā vā daṇḍena vā satthena vā sakkharāhi vā
pahāraṃ  adaṃsu  māyaṃ puṇṇamukho pussakokilo gacchehi vā latāhi vā
rukkhehi vā sākhāhi vā thambhehi vā pāsāṇehi vā balavantehi vā
pakkhīhi  saṅgāmesīti . paññāsa dijakaññāyo pacchato pacchato ḍenti
saṇhāhi sakhilāhi mañjūhi madhurāhi vācāhi samudācarantiyo māyaṃ puṇṇamukho
pussakokilo  āsane  pariyukkaṇṭhīti  . paññāsa dijakaññāyo disodisaṃ
ḍenti  anekarukkhavividhavikatiphalamāharantiyo  māyaṃ  puṇṇamukho pussakokilo
khuddāya parikilamitthāti . atha khalu bho tā dijakaññāyo taṃ puṇṇamukhaṃ
@Footnote: 1 Ma. kaṭhalena vā.
Pussakokilaṃ  ārāmeneva ārāmaṃ uyyāneneva uyyānaṃ nadītittheneva
nadītitthaṃ pabbatasikhareneva pabbatasikharaṃ ambavaneneva ambavanaṃ jambūvaneneva
jambūvanaṃ labujavaneneva labujavanaṃ nāḷikerasañcāriyeneva nāḷikerasañcāriṃ
khippameva abhisambhonti ratitthāya . atha khalu bho puṇṇamukho pussakokilo
tāhi dijakaññāhi divasaṃ paribyūḷho evaṃ pasaṃsati sādhu sādhu bhaginiyo etaṃ kho
bhaginiyo tumhākaṃ paṭirūpaṃ kuladhītānaṃ yaṃ tumhe bhattāraṃ paricareyyāthāti.
   [298] Atha khalu bho puṇṇamukho pussakokilo yena kuṇālo sakuṇo
tenupasaṅkami . addasaṃsu kho kuṇālassa sakuṇassa paricārikā dijakaññāyo
taṃ  puṇṇamukhaṃ  pussakokilaṃ dūratova āgacchantaṃ disvāna yena puṇṇamukho
pussakokilo tenupasaṅkamiṃsu upasaṅkamitvā taṃ puṇṇamukhaṃ pussakokilaṃ etadavocuṃ
ayaṃ samma puṇṇamukha kuṇālo sakuṇo ativiya pharuso ativiya pharusavāco appevanāma
tuvaṃpi āgamma piyavācaṃ labheyyāmāti. Appevanāma bhaginiyoti vatvā yena
kuṇālo  sakuṇo  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā kuṇālena sakuṇena saddhiṃ
paṭisammoditvā  ekamantaṃ  nisīdi . ekamantaṃ nisinno kho puṇṇamukho
pussakokilo taṃ kuṇālaṃ sakuṇaṃ etadavoca kissa tvaṃ samma kuṇāla itthīnaṃ
sujātānaṃ  kuladhītānaṃ  sammāpaṭipannānaṃ  micchāpaṭipannosi amanāpabhāṇīnaṃpi
kira  samma  kuṇāla  itthīnaṃ  manāpabhāṇinā  bhavitabbaṃ  kimaṅgaṃ  pana
Manāpabhāṇīnanti  .  evaṃ  vutte  kuṇālo  sakuṇo  taṃ  puṇṇamukhaṃ
pussakokilaṃ evaṃ apasādesi nassa tvaṃ samma jamma vasala vinassa tvaṃ samma
jamma vasala ko nu tayā viyatto jāyājinenāti. Evaṃ apasādito ca pana
puṇṇamukho pussakokilo tatoyeva paṭinivatti.
   [299] Atha khalu bho puṇṇamukhassa pussakokilassa aparena samayena acirasseva
accayena kharo ābādho uppajji. Lohitapakkhandikā bāḷhā vedanā vattanti
maraṇantikā . atha khalu bho puṇṇamukhassa pussakokilassa paricārikānaṃ dijakaññānaṃ
etadahosi ābādhiko kho ayaṃ puṇṇamukho pussakokilo appevanāma imamhā
ābādhā vuṭṭhaheyyāti. Taṃ 1- ekakaṃ 2- adutiyaṃ ohāya yena kuṇālo sakuṇo
tenupasaṅkamiṃsu . addasā kho kuṇālo sakuṇo tā dijakaññāyo dūratova
āgacchantiyo disvāna tā dijakaññāyo etadavoca kahaṃ pana tumhaṃ vasaliyo
bhattāti . ābādhiko kho samma kuṇāla puṇṇamukho pussakokilo appevanāma
tamhā ābādhā vuṭṭhaheyyāti.
   {299.1} Evaṃ vutte kuṇālo sakuṇo tā dijakaññāyo evaṃ apasādesi
nassatha tumhe vasaliyo vinassatha tumhe vasaliyo coriyo dhuttiyo asatiyo
lahucittāyo  katassa  appaṭikārikāyo  anilo viya yenakāmaṅgamāyoti
vatvā  yena  puṇṇamukho  pussakokilo  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā
@Footnote: 1 Ma. tantisaddo natthi . 2 Ma. ekaṃ.
Taṃ puṇṇamukhaṃ pussakokilaṃ etadavoca haṃ samma puṇṇamukhāti. Haṃ samma kuṇālāti.
Atha khalu bho kuṇālo sakuṇo taṃ puṇṇamukhaṃ pussakokilaṃ pakkhehi ca mukhatuṇḍena ca
pariggahetvā vuṭṭhāpetvā nānābhesajjāni pāyāpesi . atha khalu bho
puṇṇamukhassa pussakokilassa so ābādho paṭipassambhīti.
   [300] Atha khalu bho kuṇālo sakuṇo taṃ puṇṇamukhaṃ pussakokilaṃ gilānā
vuṭṭhitaṃ aciravuṭṭhitaṃ gelaññā etadavoca diṭṭhā mayā samma puṇṇamukha kaṇhā
dvepitikā pañcapatikāya chaṭṭhe purise cittaṃ paṭibaddhantiyā yadidaṃ kabandhe
pīṭhasappimhi. Bhavati ca panuttarettha vākyaṃ
          athajjuno nakulo bhīmaseno
          yudhiṭṭhilo sahadevo ca rājā
          ete patī pañcamaticca nārī
          akāsi khujjavāmanakena pāpanti.
Diṭṭhā mayā samma puṇṇamukha pañcatapāvī 1- nāma samaṇī susānamajjhe vasantī
catutthabhattaṃ pariṇāmayamānā surādhuttakena pāpamakāsi . Diṭṭhā mayā samma
puṇṇamukha kākavatī nāma devī samuddamajjhe vasantī bhariyā venateyyassa
naṭakuverena pāpamakāsi . diṭṭhā mayā samma puṇṇamukha kuruṅgadevī nāma
lomasundarī eḷakakumāraṃ kāmayamānā chaḷaṅgakumāradhanantevāsinā pāpamakāsi.
@Footnote: 1 Ma. saccatapāpi.
Evañhetaṃ  mayā  ñātaṃ  brahmadattassa  mātukā ohāya kosalarājaṃ
pañcālacaṇḍena pāpamakāsi.
  |300.1| Etā ca aññā ca akaṃsu pāpaṃ
          tasmāhaṃ itthīnaṃ na vissase nappasaṃse
          mahī yathā jagati samānarattā
          vasundharā itarītarānaṃ 1- patiṭṭhā
          sabbassahā aphandanā akuppā
          tathitthiyo tāyo na vissase naro
   |300.2| sīho yathā lohitamaṃsabhojano
          vāḷamigo pañcāvudho suruddho
          pasayha khādī parahiṃsane rato
          tathitthiyo tāyo na vissase naro.
Na khalu bho samma puṇṇamukha vesiyo nāriyo gamaniyo nahetā bandhakiyo nāma
vadhikāyo nāma etāyo yadidaṃ vesiyo nāriyo gamaniyoti. Corā 2- viya
veṇikatā madirā viya visaduṭṭhā 3- vāṇijo viya vācāsanthutiyo issasiṅgamiva
viparivattāyo  uragamiva  dujivhāyo  sobbhamiva  paṭicchannā pātālamiva
duppūrā  rakkhasī  viya duttosā yamovekantahāriyo sikhīriva sabbabhakkhā
nadīriva sabbavāhanī 4- anilo viya yenakāmaṃcarā neru viya avisesakarā
visarukkho viya niccaphalitāyo 5-. Bhavati ca panuttarettha vākyaṃ
@Footnote: 1 Ma. itarītarāpatiṭṭhā .  2 Ma. coro viya .  3 Ma. madirāva diddhā.
@4 Ma. sabbavāhī . 5 Ma. -yoti.
    |300.3| Yathā coro yathā duṭṭho 1-  vāṇijova vikatthanī
           issasiṅgamiva parivattā 2-  dujivhā urago yathā.
    |300.4| Sobbhamiva paṭicchannā    pātālamiva duppurā
            rakkhasī viya duttosā     yamovekantahāriyo.
     |300.5| Yathā sikhī nadī vāho 3-   anilo kāmapāravā 4-
            nerūva avisesā ca       visarukkhova niccaphalī 5-
            nāsayanti ghare bhogaṃ     ratanānantakaritthiyoti.
   [301]  Cattārīmāni  samma  puṇṇamukha  yāni  parakule  na
vāsetabbāni  goṇaṃ dhenuṃ yānaṃ bhariyā cattāri dhanāni 6- paṇḍito
yāni 7- gharā na vippavāsaye.
          Goṇaṃ dhenuñca yānañca
          bhariyaṃ ñātikule na vāsaye
          bhuñjanti rathaṃ ayānakā
          ativāhena hananti puṅgavaṃ
          dohena hananti vacchakaṃ
          bhariyā ñātikule padussatīti.
   [302]  Cha  imāni samma puṇṇamukha yāni vatthūni kicce jāte
anatthacarāni bhavanti
          aguṇaṃ dhanu ñātikule ca bhariyā
          pāraṃ nāvā akkhabhaggañca yānaṃ
@Footnote: 1 Ma. diddho . 2 Sī. -mivāvaṭṭā. Yu. -mivāvattā . 3 Ma. vāto . 4 Ma. nerunāva
@samāgatā . 5 Ma. visarukkhoviya niccaphalā . 6 Ma. etāni . 7 Ma. dhanāni.
          Dūre mitto pāpasahāyako ca
          kicce jāte anatthacarāni bhavantīti.
   [303]  Aṭṭhahi  khalu  samma  puṇṇamukha  ṭhānehi  itthī sāmikaṃ
avajānāti  daliddatā  āturatā jiṇṇakatā 1- surāsoṇḍatā muddhatā
pamattatā  sabbakiccesu  anuvattanatā  sabbadhanamanuppādanena  imehi
khalu  samma  puṇṇamukha  aṭṭhahi  ṭhānehi  itthī sāmikaṃ avajānāti .
Bhavati ca panuttarettha vākyaṃ
     daliddaṃ āturañcāpi     jiṇṇakaṃ surasoṇḍakaṃ
     pamattaṃ muddhapattañca     dattaṃ kiccesu 2- hāpanaṃ
     sabbakāmapaṇidhānena 3-  avajānāti sāmikanti.
   [304]  Navahi  khalu samma puṇṇamukha ṭhānehi itthī padosamāharati
ārāmagamanasīlā ca hoti uyyānagamanasīlā ca hoti nadītitthagamanasīlā ca
hoti  ñātikulagamanasīlā  ca  hoti  parakulagamanasīlā  ca  hoti
ādāsadussamaṇḍanānuyogamanuyuttasīlā    ca   hoti   majjapāyinī
ca  hoti  nillokanasīlā  ca  hoti  padvāraṭṭhāyinī  4- ca hoti
imehi  khalu  samma  puṇṇamukha navahi ṭhānehi itthī padosamāharatīti .
Bhavati ca panuttarettha vākyaṃ
   |304.1| ārāmagamanasīlā 5- ca uyyānaṃ
          nadiṃ ñātiparakulaṃ
          [6]- Dussamaṇḍanamanuyuttā
@Footnote: 1 Ma. jiṇṇatā . 2 Ma. sabbakiccesu. Sī. Yu. rattaṃ . 3 Ma. sabbakāmappadānena.
@4 Ma. sadvāraṭhāyinī . 5 Ma. ārāmasīlā ca . 6 Ma. ādāsa.
          Yā citthī majjapāyinī
  |304.2| yā ca nillokanasīlā
          yā ca padvāraṭṭhāyinī 1-
          navahetehi ṭhānehi
          padosamāharanti itthiyo 2-.
   [305]  Cattālīsāya  khalu  samma puṇṇamukha ṭhānehi itthī purisaṃ
accāvadati  3-  vijambhati  vinamati  vilāsati  vilajjati  nakhena
nakhaṃ  ghaṭṭeti  pādena  pādaṃ  akkamati kaṭṭhena paṭhaviṃ vilekhati 4-
dārakaṃ   ullaṅghati   ullaṅghāpeti   kīḷati  kīḷāpeti  cumbati
cumbāpeti  bhuñjati  bhuñjāpeti  dadāti  yācati  katamanukaroti  uccaṃ
bhāsati  nīcaṃ  bhāsati  āviccaṃ  bhāsati  viviccaṃ  bhāsati  naccena
gītena  vāditena  roditena  5-  vilāsitena  vibhūsitena  jagghati
pekkhati  kaṭiṃ  cāleti  guyhabhaṇḍakaṃ  sañcāleti  ūruṃ  vivarati
ūruṃ  pidahati  thanaṃ  dasseti  kacchaṃ  dasseti  nābhiṃ  dasseti akkhiṃ
nikhanati  bhamukaṃ  ukkhipati  oṭṭhaṃ  palikkhati  jivhaṃ  nillāleti
dussaṃ  muñcati  dussaṃ  6-  paṭibandhati  sirasaṃ  muñcati  sirasaṃ bandhati
imehi  khalu  samma  puṇṇamukha  cattālīsāya  ṭhānehi  itthī  purisaṃ
accāvadati.
   [306]  Pañcavīsāya  khalu  samma  puṇṇamukha  ṭhānehi  itthī
paduṭṭhā  veditabbā  bhavati  sāmikassa  pavāsaṃ  vaṇṇeti  pavutthaṃ
@Footnote: 1 Ma. sadvāraṭhāyinī . 2 Ma. itthiyoti . 3 Ma. accācarati . 4 Ma. vilikhati.
@Sī. Yu. likhati . 5 Ma. rodanena .  6 sīsantipi.
Na  sarati  āgataṃ  nābhinandati  avaṇṇaṃ  tassa  bhaṇati  vaṇṇaṃ
tassa  na  bhaṇati  anatthaṃ  tassa  carati  atthaṃ  tassa  na  carati
akiccaṃ  tassa  karoti  kiccaṃ  tassa  na  karoti  paridahitvā sayati
parammukhī  nipajjati  parivattakajātā  kho  pana  hoti  kuṅkumiyajātā
dīghaṃ   assāsati  dukkhaṃ  vedayati  uccārapassāvaṃ  abhiṇhaṃ  gacchati
vilomamācarati  parapurisasaddaṃ  sutvā  kaṇṇasotaṃ vidahati 1- nīhatabhogā
kho  pana  hoti  paṭivissakehi  santhavaṃ  karoti  nikkhantapādā  kho
pana  hoti  visikhānucārinī  aticārinī kho pana hoti [2]- sāmike
agāravā  paduṭṭhamanasaṅkappā  abhiṇhaṃ  dvāre  tiṭṭhati  kacchāni
aṅgāni  thanāni  dasseti  disodisaṃ  gantvā  pekkhati  imehi khalu
samma  puṇṇamukha  pañcavīsāya  ṭhānehi  itthī  paduṭṭhā  veditabbā
bhavati. Bhavati ca panuttarettha vākyaṃ
         |306.1| pavāsaṃ tassa vaṇṇeti
                gataṃ tassa na socati 3-
                disvāna patimāgataṃ 4-
                nābhinandati bhattaraṃ
                vaṇṇaṃ na kadāci bhāsati 4-
                ete paduṭṭhāya bhavanti lakkhaṇā.
        |306.2| Anatthaṃ tassa carati asaññatā
               atthañca hāpeti akiccakārinī
@Footnote: 1 Yu. vivarati tamodahati . 2 Ma. niccaṃ . 3 Sī. yu gatiṃ nānusocati.
@4-5 disvāna patimāgataṃ nābhinandati bhattāravaṇṇaṃ na kadāci bhāsati.
               Paridahitvā sayati parammukhī
               ete paduṭṭhāya bhavanti lakkhaṇā.
       |306.3| Parivattajātā ca bhavati kuṅkumī
               dīghañca assāsati dukkhavedinī
               uccārapassāvamabhiṇha gacchati
               ete paduṭṭhāya bhavanti lakkhaṇā.
       |306.4| Vilomamācarati akiccakārinī
              saddaṃ nisāmeti parassa bhāsato
              nīhatabhogā ca karoti santhavaṃ
              ete paduṭṭhāya bhavanti lakkhaṇā.
       |306.5| Kicchena laddhaṃ kasirābhataṃ dhanaṃ
              vittaṃ vināseti dukkhena sambhataṃ
              paṭivissakehi ca karoti santhavaṃ
              ete paduṭṭhāya bhavanti lakkhaṇā.
       |306.6| Nikkhantapādā visikhānucārinī
              niccañca sāmimhi paduṭṭhamānasā
              aticārinī hoti apetagāravā
              ete paduṭṭhāya bhavanti lakkhaṇā.
       |306.7| Abhikkhaṇaṃ tiṭṭhati dvāramūle
              thanāni kacchāni ca dassayantī
             Disodisaṃ pekkhati bhantacittā
             ete paduṭṭhāya bhavanti lakkhaṇā.
     |306.8| Sabbā nadī vaṅkagatī    sabbe kaṭṭhamayā vanā
            sabbitthiyo kare pāpaṃ   labbhamāne nivātake.
     |306.9| Sace labhetha khaṇaṃ vā raho vā
            nivātakaṃ vāpi labhetha tādisaṃ
            sabbāva itthī kayiruṃ nu 1- pāpaṃ
            aññaṃ aladdhā 2- pīṭhasappinā saddhiṃ.
    |306.10| Narānamārāmakarāsu nārisu
            anekacittāsu aniggahāsu ca
            sabbatthatā pītikarāpi ce siyuṃ 3-
            na vissase titthasamā hi nāriyoti.
       [307] Yañca disvā kinnarakinnarīnaṃ 4-
            sabbitthiyo na ramanti agāre
            taṃ tādisaṃ maccaṃ cajitvā bhariyā
            aññaṃ disvā parapurisaṃ 5- pīṭhasappiṃ.
   [308] Bakassa ca bāvariyassa 6- rañño
            accantakāmānugatassa bhariyā
            anācarī 7- paṭṭhavasānugassa
            kaṃ vā itthī nāticare tadaññaṃ.
@Footnote: 1 Sī. kareyyu no. Yu. kareyyuṃ no . 2 Ma. alattha . 3 Ma. sabbattha nāpītikarāpi
@ce siyā . 4 Ma. yaṃ ce disvā kaṇḍarīkinnarānaṃ . 5 Ma. purisaṃ . 6 Ma. bāvarikassa
@Sī. pāvārikassa . 7 Ma. avācarī.
       [309] Piṅgiyānī sabbalokissarassa
            rañño piyā brahmadattassa bhariyā
            anācarī 1- paṭṭhavasānugassa
            taṃ vāpi sā nājjhagā kāmakāminī.
   [310] |310.1| Khuddānaṃ 2- lahucittānaṃ  akataññūna dubbhinaṃ
              nādevasatto puriso     thīnaṃ saddhātumarahati.
       |310.2| Na tā pajānanti kataṃ na kiccaṃ
              na mātaraṃ pitaraṃ bhātaraṃ vā
              anariyā samatikkantadhammā
              sasseva cittassa vasaṃ vajanti.
       |310.3| Cirānuvutthaṃpi piyaṃ manāpaṃ
              anukampakaṃ pāṇasamaṃpi santaṃ 3-
              āvāsu kiccesu ca naṃ jahanti
              tasmāhaṃ itthīnaṃ na vissasāmi.
       |310.4| Thīnaṃ hi cittaṃ yathā vānarassa
              kannappakannaṃ yathā rukkhachāyā
             calācalaṃ hadayaṃ itthiyānaṃ
             cakkassa nemi viya parivattati.
      |310.5| Yadā tā passanti samekkhamānā
             ādeyyarūpaṃ purisassa vittaṃ
@Footnote: 1 Ma. avācarī . 2 Ma. luddhānaṃ . 3 Ma. bhattaraṃ.
           Saṇhāhi vācāhi nayantimenaṃ
           kambojakā jalajeneva assaṃ.
    |310.6| Yadā na passanti samekkhamānā
           ādeyyarūpaṃ purisassa vittaṃ
           samantato taṃ parivajjayanti
           tiṇṇo nadīpāragatova kullaṃ.
    |310.7| Silesūpamā sikhīriva sabbabhakkhā
           tikkhamāyā nadīriva sīghasotā
           sevanti hetā piyamappiyañca
           nāvā yathā orakūlaṃ parañca.
    |310.8| Na tā ekassa na dvinnaṃ  āpaṇova pasārito
           yo tā mayhanti maññeyya vātaṃ jālena bandhaye.
    |310.9| Yathā nadī ca pantho ca    pānāgāraṃ sabhā papā
           evaṃ lokitthiyo nāma    velā tāsaṃ na vijjati.
    |310.10| Ghatāsanasamā etā   kaṇhasappasirūpamā
           gāvo bahi tiṇasseva    omasanti varaṃ varaṃ.
    |310.11| Ghatāsanaṃ kuñjaraṃ kaṇhasappaṃ
             muddhābhisittaṃ pamadā ca sabbā
             ete naro niccayato bhajetha
             tesaṃ have dubbidu saccabhāvo 1-.
@Footnote: 1 Ma. sabbabhāvo.
    |310.12| Nāccantavaṇṇā na bahūna kantā
             na dakkhiṇā pamudā sevitabbā
             na parassa bhariyā na dhanassa hetu
             etitthiyo pañca na sevitabbā.
   [311] |311.1| Atha khalu bho ānando gijjharājā kuṇālassa
sakuṇassa  ādimajjhagāthāpariyosānaṃ  viditvā  tāyaṃ  velāyaṃ  imā
gāthāyo abhāsi
    |311.2| puṇṇampi cemaṃ paṭhaviṃ dhanena
          dajjitthiyā puriso sammatāya
          laddhā khaṇaṃ atimaññeyya taṃpi
          tāsaṃ vasaṃ asatīnaṃ na gacche.
    |311.3| Uṭṭhāhakañceva alīnavuttiṃ
          komārabhattāraṃ piyaṃ manāpaṃ
          āvāsu kiccesu ca naṃ jahanti
          tasmāhaṃ itthīnaṃ na vissasāmi.
    |311.4| Na vissase icchati manti poso
          na vissase rodati me sakāse
          sevanti hetā piyamappiyañca
          nāvā yathā orakūlaṃ parañca.
    |311.5| Na vissase sākhapurāṇasanthataṃ
          Na vissase mittapurāṇacoraṃ
          na vissase rāja sakhā 1- mananti
          na vissase itthi dasanna mātaraṃ.
    |311.6| Na vissase rāmakarāsu nārisu
          accantasīlāsu asaññatāsu
          accantapemānugatassa bhariyā
          na vissase titthasamā hi nāriyo.
    |311.7| Haneyyuṃpi chindeyyuṃpi chedāpeyyuṃpi 2-
          kaṇṭhaṃpi 3- chetvā rudhiraṃ piveyyuṃ
          mā dīnakāmāsu asaññatāsu
          bhāvaṃkare gaṅgatitthūpamāsu.
    |311.8| Musā tāsaṃ yathā saccaṃ    saccaṃ tāsaṃ yathā musā
           gāvo bahi tiṇasseva    omasanti varaṃ varaṃ.
    |311.9| Gatena tā palobhenti    pekkhitena hasitena ca 4-
           athopi dunnivatthena     mañjunā bhaṇitena ca.
    |311.10| Coriyo kaṭhinā 5- hetā vāḷā ca lapasakkharā
           na tā kiñci na jānanti  yaṃ manussesu vañcanaṃ.
    |311.11| Asā lokitthiyo nāma  velā tāsaṃ na vijjati
            sārattā ca pagabbhā ca  sikhī sabbaghaso yathā.
@Footnote: 1 Ma. rājānaṃ sakhā. Sī.Yu. rājā sakhā. 2 Ma. haneyyuṃ chindeyyuṃ. Sī.Yu. haneyyu
@chindeyyuṃpi chedayeyyuṃ. 3 Ma.kaṇṭhepi. 4 Ma.pekkhitenamhitena ca. 5 Ma.kathinā.
    |311.12| Natthitthīnaṃ piyo nāma   appiyopi na vijjati
              sevanti hetā piyamappiyañca
              nāvā yathā orakulaṃ parañca.
    |311.13| Natthitthīnaṃ piyo nāma  appiyopi na vijjati
            dhanatthā paṭivellanti   latāva dumanissitā.
    |311.14| Hatthibandhaṃ assabandhaṃ  gopurisañca caṇḍālaṃ
            chavadāhakaṃ pupphachaḍḍakaṃ sadhanaṃ anupatanti nāriyo.
    |311.15| Kulaputtaṃpi jahanti    akiñcinaṃ chavakasamaṃ
            sadisaṃ anupatanti      dhanahetu ca nāriyoti.
   [312] |312.1| Atha khalu bho nārado devabrāhmaṇo ānandassa
gijjharājassa  ādimajjhagāthāpariyosānaṃ  viditvā  tāyaṃ  velāyaṃ imā
gāthāyo abhāsi
          cattārome na pūrenti    te me suṇātha bhāsato
          samuddo brāhmaṇo rājā itthī cāpi dijampati.
    |312.2| Saritā sāgaraṃ yanti     yākāci paṭhavissitā
           tā samuddaṃ na pūrenti   onattā 1- hi na pūrati.
    |312.3| Brāhmaṇo ca adhiyāna 2- vedamakkhānapañcamaṃ
           bhiyyopi sutamiccheyya   onattā hi na pūrati.
    |312.4| Rājā ca paṭhaviṃ sabbaṃ    sasamuddaṃ sapabbataṃ
           ajjhāvasaṃ vijinitvā    anantaratanocitaṃ
@Footnote: 1 Ma. ūnattā. ito paraṃ idisameva .  2 adhiyānaṃ itipi.
           Pāraṃ samuddaṃ pattheti    onattā hi na pūrati.
    |312.5| Ekamekāya itthiyā    aṭṭhaṭṭha patino siyuṃ 1-
           sūrā ca balavanto ca     sabbakāmarasāharā
           kareyya navame chandaṃ     onattā hi na pūrati.
    |312.6| Sabbitthiyo sikhīriva sabbabhakkhā
           sabbitthiyo nadīriva sabbavāhinī
           sabbitthiyo kaṇṭakānaṃva sākhā
           sabbitthiyo dhanahetu vajanti.
    |312.7| Vātañca jālena naro parāmase
           osiñcaye sāgaramekapāṇinā
           sakena hatthena haneyya 2- ghosaṃ
           yo sabbabhāvaṃ pamadāsu ossaje.
    |312.8| Corīnaṃ bahubuddhīnaṃ      yāsu saccaṃ sudullabhaṃ
           thīnaṃ bhāvo durājāno    macchassevodake gataṃ.
    |312.9| Analā mudusambhāsā    duppūrā tā nadīsamā
           sīdanti naṃ viditvāna    ārakā parivajjaye.
    |312.10| Āvaṭṭanī mahāmāyā  brahmacariyavikopanā
            sīdanti naṃ viditvāna   ārakā parivajjaye.
    |312.11| Yañcetā upasevanti  chandasā vā dhanena vā
            jātavedova saṇṭhānaṃ   khippaṃ anudahanti nanti.
@Footnote: 1 Ma. siyā .  2 Ma. kareyya.
   [313] |313.1| Atha khalu bho kuṇālo sakuṇo nāradassa devabrāhmaṇassa
ādimajjhagāthāpariyosānaṃ     viditvā    tāyaṃ    velāyaṃ
imā gāthāyo abhāsi
          sallape nisitakhaggapāṇinā
          paṇḍito api pisācadosinā
          uggatejaṃ uragaṃpi āside
          eko ekāya pamudāya nālape.
    |313.2| Lokacittamathanā hi nāriyo
          naccagītabhaṇitamhitāvudhā
          bādhayanti anupaṭṭhitassatiṃ
          dīpe rakkhasigaṇāva vāṇije.
   |313.3| Natthi tāsaṃ vinayo na saṃvaro
          majjamaṃsaniratā asaññatā
          tā gilanti purisassa pābhataṃ
          sāgareva makaraṃ timiṅgalo 1-.
   |313.4| Pañcakāmaguṇasātagocarā
          uddhatā aniyatā asaññatā
          osaranti pamudā pamādinaṃ
          loṇatoyavatiyaṃva āpagā.
   |313.5| Yaṃ naraṃ upalapenti 2- nāriyo
@Footnote: 1 Sī. Yu. timiṅgilo .  2 Sī. Yu. uparamanti.
          Chandasā vā ratiyā vā dhanena vā
          jātavedasadisaṃpi tādisaṃ
          rāgadosavadhiyo 1- dahanti naṃ.
    |313.6| Addhaṃ ñatvā purisaṃ mahaddhanaṃ
          osaranti sadhanaṃ 2- sahattanā
          rattacittaṃ ativeṭhayanti naṃ
          sālaṃ māluvalatāva kānane.
   |313.7| Tā upenti vividhena chandasā
          citrabimbamukhiyo alaṅkatā
          ohasanti 3- pahasanti nāriyo
          saṃvarova 4- satamāyakovidā.
   |313.8| Jātarūpamaṇimuttabhūsitā
          sakkatā patikulesu nāriyo
          rakkhitā aticaranti sāmikaṃ
          dānavaṃva hadayantaranissitā 5-.
   |313.9| Tejavāpi hi naro vicakkhaṇo
          sakkato bahujanassa pūjito
          nārīnaṃ vasaṅgato na bhāsati
          rāhunā upahatova candimā.
   |313.10| Yaṃ kareyya kupito diso disaṃ
@Footnote: 1 Sī. Yu. -vatiyo .  2 Ma. sadhanā . 3 Ma. uhasanti. Sī. Yu. ūhasanti.
@4 Ma. sambarova .  5 Ma. -rassitā.
          Duṭṭhacittova samāgataṃ ariṃ
          tena bhiyyo byasanaṃ nigacchati
          nārīnaṃ vasaṅgato apekkhavā.
   |313.11| Kesalūnanakhachinnatajjitā
          pādapāṇikasadaṇḍatāḷitā
          hīnamevupagatā hi nāriyo
          tā ramanti kuṇapeva makkhikā.
   |313.12| Tā kulesu visikhantaresu vā
          rājadhānīsu nigamesu vā pana 1-
          oḍḍitaṃ namucipāsavāguraṃ 2-
          cakkhumā parivajjeyya sukhatthiko.
  |313.13| Ossajitvā kusalaṃ tapoguṇaṃ
          yo anariyacaritāni mācari
          devatāhi nirayaṃ nimissati
          chedagāmimaṇiyaṃva vāṇijo.
  |313.14| So idha garahito parattha ca
          dummatī upahato 3- sakammunā
          gacchati aniyato galāgalaṃ
          duṭṭhagadrabharathova uppathe.
  |313.15| So upeti nirayaṃ patāpanaṃ
@Footnote: 1 Ma. puna . 2 Ma. -vākaraṃ . 3 Sī. Yu. upagato.
          Sattisimbalivanañca āyasaṃ
          āvasitvāna tiracchānayoniyaṃ
          petarājavisayaṃ na muñcati.
  |313.16| Dibyā khiḍḍā ratiyo ca nandane
          cakkavatticaritañca mānuse
          nāsayanti pamudā pamādinaṃ
          duggatiñca paṭipādayanti naṃ.
  |313.17| Dibyā khiḍḍā ratiyo na dullabhā
          cakkavatticaritañca mānuse
          sovaṇṇabyamhanilayā ca accharā
          ye caranti pamudāhanatthikā.
  |313.18| Kāmadhātusamatikkamā gati
          rūpadhātusambhavo na dullabho
          vītarāgavisayūpapatti yā
          ye caranti pamudāhanatthikā.
  |313.19| Sabbadukkhasamatikkamaṃ sivaṃ
          accantaṃ acalitaṃ asaṅkhataṃ
          nibbutehi sucīhi na dullabhaṃ
          ye caranti pamudāhanatthikāti.
   [314] Kuṇālohaṃ tadā āsiṃ   udāyī pussakokilo
       Ānando gijjharājāsi  sārīputto ca nārado
       parisā buddhaparisā     evaṃ dhāretha jātakanti.
             Kuṇālajātakaṃ catutthaṃ.
                --------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 28 page 106-130. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=28&A=2193              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=28&A=2193              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=28&item=296&items=19              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=28&siri=11              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=28&i=296              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=42&A=6718              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=42&A=6718              Contents of The Tipitaka Volume 28 https://84000.org/tipitaka/read/?index_28 https://84000.org/tipitaka/english/?index_28

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]