ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 28 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 20 : Sutta. Khu. Jā.(2): paññāsa-Mahānipātajātakaṃ

           5 Mahasutasomajatakam
       [315] Kasma tuvam rasaka edisani
             karosi kammani sudarunani
             hanasi itthi purise ca mulho
             mamsassa hetu adu dhanassa karana.
       [316] Na attahetu na dhanassa karana
             na puttadarassa sahayanatinam
             bhatta ca me bhagava bhumipalo
             so khadati mamsam bhadante edisam.
       [317] Sace tuvam bhatturatthe payutto
             karosi kammani sudarunani
             patova antepuram papunitva
             lapeyyasi me rajino sammukhe tam.
       [318] Tatha karissami aham bhadante
             yatha tuvam 1- bhasasi kalahatthi
             patova antepuram papunitva
@Footnote: 1 Si. yameva tvam.
          Vakkhami te rajino sammukhe tam.
   [319] |319.1| Tato ratya vivasane 1- suriyassuggamanam 2- pati
            kalo rasakamadaya      rajanam upasankami
            upasankamitva 3- rajanam  idam vacanamabravi.
     |319.2| Saccam kira maharaja       rasako pesito taya
            hanati itthipurise        tuvam mamsani khadasi.
   [320] Evameva tatha kala          rasako pesito maya
        mama attham karontassa         kimetam paribhasasi.
   [321] |321.1| Anando sabbamacchanam khaditva rasagiddhima
             parikkhinaya parisaya     attanam khadiya mato.
      |321.2| Evam pamatto rasagarave rato 4-
             balo yadi ayati navabujjhasi
             vidhamma putte caji natake ca
             parivattiya attananneva 5- khadati.
      |321.3| Idam te sutvana vigetu 6- chando
              ma bhakkhayi 7- raja manussamamsam
              ma tvam imam kevalam varijova
              dvipadadhipa sunnamakasi rattham.
   [322] Sujato nama namena         oraso tassa atrajo
        jambupesim aladdhana          mato so tassa sankhaye
@Footnote: 1 Ma. vivasane . 2 Ma. suriyuggamanam . 3 Ma. upasankamma . 4 Ma. ratto.
@5 Si. Yu. attanameva .  6 Si. Yu. vihetu . 7 Si. Yu. ma bhakkhasi.
        Evameva aham kala          bhutva bhakkham rasuttamam
        aladdha manusam mamsam         manne hessami 1- jivitam.
   [323] Manava abhiruposi          kule jatosi sotthiye
        na tvam arahasi tata         abhakkham bhakkhayetave.
   [324] Rasanannataram etam         kasma mam tvam nivaraye
       soham tattha gamissami        yattha lacchami edisam.
       Sovaham nippatissami        na te vacchami santike
       assa me dassanena tvam       nabhinandasi brahmana.
   [325] Addha annepi dayade    putte lacchama manava
        tvanca jamma vinassassu      yattha pattam na tam sune.
   [326] Evameva tuvam raja          dipadinda sunohi me
        pabbajissanti 2- tam rattha   sondam manavakam yatha.
   [327] |327.1| Sujato nama namena  bhavitattana savako
             accharam kamayantova    na so bhunji na so pivi.
       |327.2| Kusaggenudakamadaya 3-  samudde udakam mine
              evam manusika kama dibbakamana santike.
       |327.3| Evameva aham kala    bhutva bhakkham rasuttamam
              aladdha manusam mamsam  manne hessami 5- jivitam.
   [328] |328.1| Yathapi te dhatarattha hamsa vehayasangama
               ayuttaparibhogena 4- sabbe abbhatthatam gata.
@Footnote: 1-5 Ma. hissami . 2 Ma. pabbajessanti . 3 Si. Yu. kusagge udakamadaya.
@4 Ma. abhuttaparibhogena.
       |328.2| Evameva tuvam raja    dipadinda sunohi me
              abhakkham raja bhakkhesi  tasma pabbajissanti 1- tam.
   [329] Titthahiti maya vutto   so tvam gacchasi pammukho
        atthito tvam thitomhiti   lapasi brahmacarini
        idam te samanayuttam     asinca me mannasi kankhapattam 2-.
   [330] |330.1| Thitohamasmi sadhammesu raja
               na namagottam parivattayami
               coranca loke athitam vadanti
                apayikam nerayikam ito cutam.
     |330.2| Sace tvam saddahasi 3- raja  sutam ganhahi khattiyam 4-
            tena yannam yajitvana      evam saggam gamissasi.
       [331] Kismim nu ratthe tava jatibhumi
             atha kena atthena idhanupatto
             akkhahi me brahmana etamattham
             kimicchasi demi tayajja patthitam.
       [332] Gatha catasso dharanimahissara
             sugambhiratthavara sagarupama
             taveva atthaya idhagatosmi
             sunohi gatha paramatthasanhita.
   [333] |333.1| Na ve rudanti matimanto sapanna
@Footnote: 1 Ma. pabbajayanti . 2 Ma. kankapattam . 3 Si. Yu. sacepi sahasi . 4. Ma. khattiya.
             Bahussuta ye bahuthanacintino
             dipam hi etam paramam naranam
             yam pandita sokanuda bhavanti.
      |333.2| Attana nati udahu puttadaram
             dhannam dhanam rajatam jatarupam
             kimeva tvam sutasomanutappe
             korabyasettha vacanam sunoma te.
   [334] |334.1| Na cahamattanamanutthunami
             na puttadaram na dhanam na rattham
             satanca dhammo carito purano
             tam sangaram 1- brahmanassanutappe.
      |334.2| Kato maya sangaro brahmanena
              ratthe sake issariye thitena
              tam sangaram brahmanasampadaya
              saccanurakkhi punaravajissam.
   [335] |335.1| Na vahametam abhisaddahami
              sukhi naro maccumukha pamutto
              amittahattham punaravajeyya
              korabyasettha na hi mam upesi.
      |335.2| Mutto tuvam porisadassa hattha
@Footnote: 1 Ma. sankaram. ito param idisameva.
              Gantva sakam mandiram kamakami
              madhuram piyam jivitam laddha raja
              kuto tuvam ehisi me sakasam.
   [336] |336.1| Matam vareyya parisuddhasilo
              na jivitam garahito papadhammo
              na hi tam naram tayate 1- duggatibhi
              yassapi hetu alikam bhaneyya.
       |336.2| Sacepi vato girimavaheyya
              cando ca suriyo ca chama pateyyum
              sabba ca najjo patisotam vajeyyum
              na tvevaham raja musa bhaneyyam.
       [337] Nabham phaleyya udadhi visusse 2-
             samvatteyya 3- bhutadhara vasundhara
             siluccayo meru samulamuppateyya 4-
             na tvevaham raja musa bhaneyyam.
       [338] Asinca sattinca paramasami
             sapathampi te samma aham karomi
             taya pamutto anano bhavitva
             saccanurakkhi punaravajissam.
       [339] Yo te kato sangaro brahmanena
@Footnote: 1 Ma. tayati . 2 Ma. udadhipi susse . 3 Ma. samvattaye . 4 Ma. -muppate.
             Ratthe sake issariye thitena
             tam sangaram brahmanasampadaya
             saccanurakkhi punaravajassu.
       [340] Yo me kato sangaro brahmanena
             ratthe sake issariye thitena
             tam sangaram brahmanasampadaya
             saccanurakkhi punaravajissam.
       [341] Mutto ca so porisadassa hattha
             gantvana tam brahmanam etadavoca
             sunomi 1- gathayo satarahayo
             ya me suta assu hitaya brahme.
   [342] |342.1| Sakideva sutasoma    sabbhi hoti 2- samagamo
              sa nam sangati paleti  nasabbhi bahu sangamo.
     |342.2| Sabbhireva samasetha     sabbhi kubbetha santhavam
            satam saddhammamannaya   seyyo hoti na papiyo.
     |342.3| Jiranti ve rajaratha sucitta
             atho sarirampi jaram upeti
             satanca dhammo na jaram upeti
             santo have sabbhi pavedayanti.
     |342.4| Nabhanca dure pathavi ca dure
@Footnote: 1 Ma. sunoma . 2 Yu. hotu.
            Param samuddassa tadahu dure
            tato have durataram vadanti
            satanca dhammo asatanca raja.
   [343] Sahassiya 1- ima gatha  nayima 2- gatha sataraha
        cattari tvam sahassani     khippam ganhahi brahmana.
         [344] Asitiya navutiya ca gatha
               sataraha capi bhaveyyu 3- gatha
               paccattameva sutasoma janahi
               sahassiya nama ka atthi gatha.
   [345] |345.1| Icchami voham sutavuddhimattano
               santo mamam sappurisa bhajeyyum
               aham savantihi mahodadhiva
               na hi tata tappami subhasitena.
     |345.2| Aggi yatha tinakattham dahanto
            na tappati sagarova nadihi
            evampi te pandita rajasettha
            sutva na tappanti subhasitena.
     |345.3| Sakassa dasassa yada sunomi
            gatham aham atthavatim 4- janinda
            tameva sakkacca nisamayami
@Footnote: 1 Si. Yu. sahassiyo . 2 Ma. nahima gatha . 3 Ma. bhaveyya . 4 Si. Yu. gatha aham
@atthavati.
             Na hi tata dhammesu mamatthi titti.
       [346] Idante rattham sadhanam sayoggam
             sakayuram sabbakamupapannam
             kim kamahetu paribhasase 1- mam
             gacchamaham porisadassa nante 2-.
       [347] Attanurakkhaya bhavanti hete
             hattharoha rathika pattika ca
             assaroha ye ca dhanuggahase
             senam payunjama hanama sattum.
       [348] Sudukkaram porisado akasi
             jivam gahetvana avassaji mam
             tam tadisam pubbakiccam saranto
             dubbhe aham tassa katham janinda.
       [349] Vanditva so pitaram mataranca
             anusasetva negamanca balanca
             saccavadi saccanurakkhamano
             agamasi so yattha porisado.
       [350] Kato maya sangaro brahmanena
             ratthe sake issariye thitena
             tam sangaram brahmanasampadaya
@Footnote: 1 Ma. ...sasimam .  2 Ma. natte. Si. Yu. kante.
             Saccanurakkhi punaragatosmi
             yajassu yannam khada mam porisada.
       [351] Na hayate khaditum 1- mayham paccha
             citaka ayam tava sadhumaka 2- ca
             niddhumake pacitam sadhu pakkam
             sunoma gathayo satarahayo.
       [352] |352.1| Adhammiko tvam purisadakasi
             rattha ca bhattho udarassa hetu
             dhammancima abhivadanti gatha
             dhammo adhammo ca kuhim sameti.
    |352.2| Adhammikassa luddassa     niccam lohitapanino
            natthi saccam kuto dhammo    kim sutena karissasi.
       [353] Yo mamsahetu migavam careyya
             yo va hane purisamattahetu
             ubhopi te pecca sama bhavanti
             kasma no adhammikam brusi mam tvam.
   [354] Panca panca na kha bhakkha  khattiyena pajanata
        abhakkham raja bhakkhesi     tasma adhammiko tuvam.
       [355] Mutto tuvam porisadassa hattha
             gantva sakam mandiram kamakami
@Footnote: 1 Ma. khaditam . 2 Ma. sadhumikava.
             Amittahattham punaragatosi
             na khatyadhamme kusalosi raja.
       [356] Ye khatyadhamme kusala bhavanti
             payena te nerayika bhavanti
             tasma aham khatyadhammam 1- pahaya
             saccanurakkhi punaragatosmi
             yajassu yannam khada mam porisada.
       [357] Pasadavasa pathavigavassa
             kamitthiyo kasikacandananca
             sabbam tahim labhasi 2- samitaya
             saccena kim passati anisamsam.
       [358] Yekecime atthi rasa pathabya
             saccam tesam sadhutaram rasanam
             sacce thita samanabrahmana ca
             taranti jatimaranassa param.
       [359] Mutto tuvam porisadassa hattha
             gantva sakam mandiram kamakami
             amittahattham punaragatosi
             nahi nuna te maranabhayam janinda
             alinacitto casi 3- saccavadi.
@Footnote: 1 Ma. khattadhammam .  2 Yu. labbhati .  3 Ma. asi.
   [360] |360.1| Kata me kalyana anekarupa
             yanna yittha ye vipula pasattha
             visodhito paralokassa maggo
             dhamme thito ko maranassa bhaye.
      |360.2| Kata me kalyana anekarupa
             yanna yittha ye vipula pasattha
             ananutappam paralokam gamissam
             yajassu yannam khada 1- mam porisada.
      |360.3| Pita ca mata ca upatthita me
             dhammena me issariyam pasattham
             visodhito paralokassa maggo
             dhamme thito ko maranassa bhaye.
      |360.4| Pita ca mata ca upatthita me
             dhammena me issariyam pasattham
             ananutappam paralokam gamissam
             yajassu yannam khada mam porisada.
      |360.5| Natisu mittesu katupakaro 2-
             dhammena me issariyam pasattham
             visodhito paralokassa maggo
             dhamme thito ko maranassa bhaye.
@Footnote: 1 Ma. ada. ito param idisameva . 2 Ma. kata me kara. ito param idisameva.
      |360.6| Natisu mittesu katupakaro
             dhammena me issariyam pasattham
             ananutappam paralokam gamissam
             yajassu yannam khada mam porisada.
      |360.7| Dinnam me danam bahudha bahunam
             santappita samanabrahmana ca
             visodhito paralokassa maggo
             dhamme thito ko maranassa bhaye.
      |360.8| Dinnam me danam bahudha bahunam
              santappita samanabrahmana ca
              ananutappam paralokam gamissam
              yajassu yannam khada mam porisada.
        [361] Visam pajanam puriso adeyya
              asivisam jalitam uggatejam
              muddhapi tassa viphaleyya 1- sattadha
              yo tadisam saccavadim adeyya.
   [362] Sutva dhammam vijananti   nara kalyanapapakam
       api gatha sunitvana   dhamme me ramate mano.
   [363] |363.1| Sakideva maharaja 2-   sabbhi hoti samagamo
              sa nam sangati paleti    nasabbhi bahu sangamo.
@Footnote: 1 Si. Yu. vipateyya . 2 Si. Yu. sutasoma.
       |363.2| Sabbhireva samasetha     sabbhi kubbetha santhavam
              satam saddhammamannaya  seyyo hoti na papiyo.
       |363.3| Jiranti ve rajaratha sucitta
              atho sarirampi jaram upeti
              satanca dhammo na jaram upeti
             santo have sabbhi pavedayanti.
       |363.4| Nabhanca dure pathavi ca dure
              param samuddassa tadahu dure
              tato have durataram vadanti
              satanca dhammo asatanca raja.
       [364] Gatha ima atthavati subyanjana
              subhasita tuyha janinda sutva
              anandi vitto sumano patito
              cattari te samma vare dadami.
   [365] |365.1| Yo nattano maranam bujjhase 2- tuvam
              hitahitam vinipatanca saggam
              giddho rase duccarite nivittho
              kim tvam varam dassasi papadhamma.
     |365.2| Ahanca tam dehi varanti vajjam
            tvancapi datvana avakareyya
@Footnote: 1 Ma. bujjhasi.
            Sanditthikam kalahamimam vivadam
            ko pandito janamupabbajeyya.
        [366] Na tam varam arahati jantu datum
              yam vapi datvana avakareyya
              varassu samma avikampamano
              panam cajitvanapi dassameva.
        [367] Ariyassa ariyena sameti sakkhi 1-
              pannassa pannanavata sameti
              passeyya tam vassasatam arogam
              etam varanam pathamam varami.
        [368] Ariyassa ariyena sameti sakkhi 1-
              pannassa pannanavata sameti
              passesi mam vassasatam arogam
              evam varanam pathamam dadami.
        [369] Ye khattiyase idha bhumipala
              muddhabhisitta katanamadheyya
              na tadise bhumipati adesi
              etam varanam dutiyam varami.
        [370] Ye khattiyase idha bhumipala
              muddhabhisitta katanamadheyya
@Footnote: 1 Ma. sakhyam.
              Na tadise bhumipati ademi
              etam varanam dutiyam dadami.
        [371] Parosatam khattiya te gahita
              talavuta assumukha rudanta
              sake te ratthe patipadayahi
              etam varanam tatiyam varami.
        [372] Parosatam khattiya me gahita
              talavuta assumukha rudanta
              sake te ratthe patipadayami 1-
              etam varanam tatiyam dadami.
        [373] Chiddam te rattham byathita 2- bhaya hi
              puthu nara lenamanuppavittha
              manussamamsam viramahi raja
              etam varanam catuttham varami.
        [374] Addha hi so bhakkho mamam manapo
              etassa hetumhi vanam pavittho
              soham katham etto uparameyyam
              annam varanam catuttham varassu.
        [375] Na ve piyam meti janinda tadiso
              attam nirankatva 3- piyani sevati
@Footnote: 1 Si. sakena ratthe patipadayami te . 2 Si. byathitam. Yu. byadhitam.
@3 Ma. nirankacca.
              Attava seyyo paramava 1- seyyo
              labbha piya ocitattena paccha.
   [376] Piyam me manusam mamsam     sutasoma vijanahi
        namhi sakko nivaretum   annam tuvam samma varam varassu.
   [377] |377.1| Yo ve piyam meti piyanurakkhi
               attam nirankatva 2- piyani sevati
              sondova pitva visamissathalam 3-
              teneva so hoti dukkhi parattha.
     |377.2| Yo cidha sankhaya piyani hitva
             kicchenapi sevati ariyadhamme
            dukkhitova pitvana yathosadhani
            teneva so hoti sukhi parattha.
       [378] Ohayaham pitaram mataranca
             manapike kamagunepi 4- panca
             etassa hetumhi vanam pavittho
             tante varam kintimaham dadami.
       [379] Na pandita digunamahu vakyam
             saccappatinnava bhavanti santo
             varassu samma iti mam avoca
             iccabravi tvam na hi te sameti.
@Footnote: 1 Ma. ca . 2 Ma. nirankacca . 3 Ma. visamissapanam . 4 Ma. manapiye kamagune ca.
       [380] Apunnalabham ayasam akittim
             papam bahum duccaritam kilesam
             manussamamsassa bhavo 1- upaga
             tante varam kintimaham dadeyyam.
       [381] Na tam varam arahati jantu datum
             yam vapi datva na avakareyya
             varassu samma avikampamano
             panam cajitvanapi dassameva.
   [382] |382.1| Panam cajanti satanesa dhammo 2-
               saccappatinnava bhavanti santo
               datva varam khippamavakarohi
               etena sampajja surajasettha.
      |382.2| Caje dhanam 3- angavarassa hetu
              angam caje jivitam rakkhamano
              angam dhanam jivitancapi sabbam
              caje naro dhammamanussaranto.
       [383] Yasma hi dhammam puriso vijanna
             ye cassa kankham vinayanti santo
             tanhissa dipanca parayananca
@Footnote: 1 Ma. kate . 2 Ma. panam cajanti santo napi dhammam . 3 Si. dhanam caje.
             Na tena mettim jirayetha panno.
       [384] Addha hi so bhakkho mama manapo
             etassa hetumhi vanam pavittho
             sace ca mam yacasi etamattham
             etampi te samma varam dadami.
       [385] Sattha ca me hosi sakha ca mesi
             vacanampi te samma aham akasim
             tvampi me samma karohi vakyam
             ubhopi gantvana pamocayama.
       [386] Sattha ca te homi sakha ca tyamhi
             vacanampi me samma tuvam akasi
             ahampi te samma karomi vakyam
             ubhopi gantvana pamocayama.
       [387] Kammasapadena vihethitattha
             talavuta assumukha rudanta
             na jatu dubbhetha imassa ranno
             saccappatinnam me patisunatha.
       [388] Kammasapadena vihethitamha
             talavuta assumukha rudanta
             na jatu dubbhema imassa ranno
             Saccappatinnam te patisunoma.
       [389] Yatha pita va athavapi mata
             anukampaka atthakama pajanam
             evampi 1- vo hotu ayanca raja
             tumhe ca vo hotha yatheva putta.
       [390] Yatha pita va athavapi mata
             anukampaka atthakama pajanam
             evampi 1- no hotu ayanca raja
             mayampi hessama yatheva putta.
   [391] |391.1| Catuppadam sakunancapi mamsam
               sudehi randham sukatam sunitthitam
               sudhamva indo paribhunjiyano
                hitva katheko ramasi aranne.
      |391.2| Ta khattiya vellivilakamajjha
              alankata samparivarayitva
              indamva devesu pamodayimsu
             hitva katheko ramasi aranne.
      |391.3| Tambupadhane bahugonakamhi
              subhamhi 2- sabbassayanamhilankate
              sayanassa 3- majjhamhi sukham sayitva
@Footnote: 1 Ma. evameva . 2 Si. Yu. sucimhi . 3 Ma. seyyassa.
             Hitva katheko ramasi aranne.
       |391.4| Panissaram kumbhathunam niside 1-
              athopi ve nippurisampi turiyam
              bahum sugitanca suvaditanca
              hitva katheko ramasi aranne.
       |391.5| Uyyana sampannapahutamalyam
              migajinupetapuram 2- surammam
              hayehi nagehi rathehupetam
              hitva katheko ramasi aranne.
   [392] |392.1| Kalapakkhe yatha cando hayateva suve suve
             kalapakkhupamo raja    asatam hoti samagamo.
      |392.2| Yathaham rasakamagamma    sudam kapurisadhamam 3-
             akasim papakam dhammam    yena gacchami duggatim.
      |392.3| Sukkapakkhe yatha cando  vaddhateva suve suve
             sukkapakkhupamo raja    satam hoti samagamo.
      |392.4| Yathaham tuvamagamma     sutasoma vijanahi
             kahami kusalam kammam    yena gacchami suggatim.
      |392.5| Thale yatha vari janinda vuttham
              anaddhaneyyam na ciratthitikam
@Footnote: 1 nissivetipi . 2 Si. Yu. migacirupetapuram . 3 Si. Yu. sudakam purisadhamam.
              Evam me hoti asatam samagamo
              anaddhaneyyo udakam thaleva.
       |392.6| Sare yatha vari janinda vuttham
              ciratthitikam naravirasettha
              evampi me 1- hoti satam samagamo
              ciratthitiko udakam sareva.
      |392.7| Abyayiko hoti satam samagamo
              yavampi tittheyya tatheva hoti
              khippam hi veti asatam samagamo
              tasma satam dhammo asabbhi araka.
   [393] |393.1| Na so raja yo ajeyyam jinati
              na so sakha yo sakharam jinati
              na sa bhariya ya patino na vibheti
              na te putta ye na bharanti jinnam.
      |393.2| Na sa sabha yattha na santi santo
              na te santo ye na bhananti dhammam
             raganca dosanca pahaya moham
             dhammam bhanantava bhavanti santo.
      |393.3| Nabhasamanam jananti   missam balehi panditam
             bhasamananca jananti  desentam amatampadam.
@Footnote: 1 Ma. ve.
      |393.4| Bhasaye jotaye dhammam   pagganhe isinam dhajam
             subhasitaddhaja isayo   dhammo hi isinam dhajoti
           sutasomajatakam pancamam.
                --------
              Tassuddanam.
          Sumukho pana hamsavaro ca maha
          sudhabhojaniko ca paro pavaro
          sakunaladijadhipativhayano
          sutasomavaruttamasavhayano.
          Asitinipatam nitthitam.
              ----------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 28 page 130-152. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=28&A=2687&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=28&A=2687&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=28&item=315&items=79              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=28&siri=12              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=28&i=315              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=42&A=8275              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=42&A=8275              Contents of The Tipitaka Volume 28 https://84000.org/tipitaka/read/?index_28 https://84000.org/tipitaka/english/?index_28

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]