ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 28 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 20 : Sutta. Khu. Jā.(2): paññāsa-Mahānipātajātakaṃ

           2 Mahājanakajātakaṃ
   [442] Koyaṃ majjhe samuddasmiṃ      apassantīramāyuhe
        kiṃ 2- tvaṃ atthavasaṃ ñatvā    evaṃ vāyāmase bhusaṃ.
   [443] Nisamma vattaṃ lokassa       vāyamassa ca devate
        tasmā majjhe samuddasmiṃ    apassantīramāyuhe.
   [444] Gambhīre appameyyasmiṃ      tīraṃ yassa na dissati
        mogho te purisavāyāmo      appatvāva marissasi.
@Footnote: 1 Sī. Yu. sohaṃ .  2 Ma. kaṃ.
   [445] Anaṇo ñātīnaṃ hoti       devānaṃ pitunañca so
        karaṃ purisakiccāni          na ca pacchānutappati.
   [446] Apāraṇeyyaṃ yaṃ kammaṃ       aphalaṃ kilamathuddayaṃ
         tattha ko vāyamenattho      maccu yassābhinipphataṃ 1-.
   [447] |447.1| Apāraṇeyyamaccantaṃ yo viditvāna devate
          na rakkhe attano pāṇaṃ     jaññā so yadi hāpaye.
   |447.2| Adhippāyaphalaṃ eke       asmiṃ lokasmi devate
          payojayanti kammāni      tāni ijjhanti vā na vā.
   |447.3| Sandiṭṭhikaṃ kammaphalaṃ       nanu passasi devate
          sannā aññe tarāmahaṃ    tañca passāmi santike.
   |447.4| So ahaṃ vāyamissāmi      yathāsatti yathābalaṃ
          gacchaṃ pāraṃ samuddassa     kassaṃ purisakāriyaṃ.
   [448] Yo tvaṃ evaṃ gate oghe      appameyye mahaṇṇave
        dhammavāyāmasampanno      kammunā nāvasīdati
        so tvaṃ tattheva gacchāhi      yattha te nirato mano.
   [449] Suriyuggamane nidhi          atho oggamane nidhi
        anto nidhi bahi nidhi        na anto na bahi nidhi
        ārohane mahānidhi        atho orohane nidhi
        catūsu mahāsālesu         samantā yojane nidhi
        dantaggesu mahānidhi       bālaggesu ca kepuke 2-
@Footnote: 1 Ma. ...nippataṃ .   2 kebuketipi.
        Rukkhaggesu mahānidhi     soḷasete mahānidhī
        sahassathāmo pallaṅko   sīvalārādhanena ca.
   [450] |450.1| Āsiṃsetheva 1- puriso  na nibbindeyya paṇḍito
          passāmi vohaṃ attānaṃ     yathā icchiṃ tathā ahu.
      |450.2| Āsiṃsetheva 1- puriso   na nibbindeyya paṇḍito
             passāmi vohaṃ attānaṃ  udakā thalamubbhataṃ.
      |450.3| Vāyametheva puriso      na nibbindeyya paṇḍito
             passāmi vohaṃ attānaṃ  yathā icchiṃ tathā ahu.
      |450.4| Vāyametheva puriso      na nibbindeyya paṇḍito
             passāmi vohaṃ attānaṃ  udakā thalamubbhataṃ.
      |450.5| Dukkhūpanītopi naro sapañño
             āsaṃ na chindeyya sukhāgamāya
             bahū hi phassā ahitā hitā ca
             avitakkitāro maccumuppajjanti 2-.
      |450.6| Acintitampi bhavati     cintitampi vinassati
             na hi cintāmayā bhogā  itthiyā purisassa vā.
   [451] |451.1| Aporāṇaṃ 3- vata bho rājā  sabbabhummo disaṃpati
          nājja nacce nisāmeti     na gīte kurute mano.
     |451.2| Na mige napi uyyāne   napi haṃse udikkhati
             mūgova tuṇhīmāsīno    na atthamanusāsati.
@Footnote: 1 Ma. āsīsetheva . 2 Ma. avitakkitā maccumupabbajanti .  3 Sī. Yu. apurāṇaṃ.
   [452] |452.1| Sukhakāmā rahosīlā  vaggabandhā apārutā 1-
          kassa 2- nu ajja ārāme   daharā vuḍḍhā ca acchare
      |452.2| atikkantavanathā dhīrā   namo tesaṃ mahesinaṃ
             ye ussukkamhi lokamhi viharanti anussukā
      |452.3| te chetvā maccuno jālaṃ tantaṃ 3- māyāvino daḷhaṃ
             sandālayantā 4- gacchanti   ko tesaṃ gatimāpaye.
   [453] |453.1| Kadāhaṃ mithilaṃ phītaṃ   vibhattaṃ bhāgaso mitaṃ
             pahāya pabbajissāmi   taṃ kadā 5- su bhavissati.
      |453.2| Kadāhaṃ mithilaṃ phītaṃ      visālaṃ sabbato pabhaṃ
             pahāya pabbajissāmi   taṃ kadā su bhavissati.
      |453.3| Kadāhaṃ mithilaṃ phītaṃ      bahupākāratoraṇaṃ
             pahāya pabbajissāmi   taṃ kadā su bhavissati.
      |453.4| Kadāhaṃ mithilaṃ phītaṃ      daḷhamaṭṭālakoṭṭhakaṃ
             pahāya pabbajissāmi   taṃ kadā su bhavissati.
      |453.5| Kadāhaṃ mithilaṃ phītaṃ      suvibhattaṃ mahāpathaṃ
             pahāya pabbajissāmi   taṃ kadā su bhavissati.
      |453.6| Kadāhaṃ mithilaṃ phītaṃ      suvibhattantarāpaṇaṃ
             pahāya pabbajissāmi   taṃ kadā su bhavissati.
      |453.7| Kadāhaṃ mithilaṃ phītaṃ      gavassarathapīḷitaṃ
             pahāya pabbajissāmi   taṃ kadā su bhavissati.
@Footnote: 1 Ma. vadhabandhā apāratā .  2 Sī. Yu. kesaṃ . 3 Ma. tataṃ . 4 Ma. chinnālayattā.
@5 Ma. kudāssu. ito paraṃ īdisameva.
     |453.8| Kadāhaṃ mithilaṃ phītaṃ      ārāmavanamāliniṃ
            pahāya pabbajissāmi   taṃ kadā su bhavissati.
     |453.9| Kadāhaṃ mithilaṃ phītaṃ      uyyānavanamāliniṃ
            pahāya pabbajissāmi   taṃ kadā su bhavissati.
    |453.10| Kadāhaṃ mithilaṃ phītaṃ     pāsādavaramāliniṃ
            pahāya pabbajissāmi   taṃ kadā su bhavissati.
    |453.11| Kadāhaṃ mithilaṃ phītaṃ     tipuraṃ rājabandhuniṃ
            māpitaṃ somanassena    vedehena yasassinā
            pahāya pabbajissāmi   taṃ kadā su bhavissati.
    |453.12| Kadāhaṃ videhe 1- phīte  nicite dhammarakkhite
            pahāya pabbajissāmi   taṃ kadā su bhavissati.
    |453.13| Kadāhaṃ videhe phīte    ajeyye dhammarakkhite
            pahāya pabbajissāmi   taṃ kadā su bhavissati.
    |453.14| Kadāhaṃ antepuraṃ rammaṃ  vibhattaṃ bhāgaso mitaṃ
            pahāya pabbajissāmi   taṃ kadā su bhavissati.
    |453.15| Kadāhaṃ antepuraṃ rammaṃ  sudhāmattikalepanaṃ
             pahāya pabbajissāmi  taṃ kadā su bhavissati.
     |453.16| Kadāhaṃ antepuraṃ rammaṃ sucigandhaṃ manoramaṃ
             pahāya pabbajissāmi  taṃ kadā su bhavissati.
     |453.17| Kadāhaṃ kūṭāgāre ca  vibhatte bhāgaso mite
@Footnote: 1 Ma. vedehe. ito paraṃ īdisameva.
            Pahāya pabbajissāmi     taṃ kadā su bhavissati.
    |453.18| Kadāhaṃ kūṭāgāre ca     sudhāmattikalepane
             pahāya pabbajissāmi    taṃ kadā su bhavissati.
     |453.19| Kadāhaṃ kūṭāgāre ca     sucigandhe manorame
             pahāya pabbajissāmi    taṃ kadā su bhavissati.
     |453.20| Kadāhaṃ kūṭāgāre ca     litte candanaphosite
             pahāya pabbajissāmi    taṃ kadā su bhavissati.
     |453.21| Kadāhaṃ suvaṇṇapallaṅke goṇake cittasanthate
             pahāya pabbajissāmi    taṃ kadā su bhavissati.
     |453.22| Kadāhaṃ maṇipallaṅke    goṇake cittasanthate
             pahāya pabbajissāmi    taṃ kadā su bhavissati.
     |453.23| Kadāhaṃ kappāsakoseyyaṃ  khomakodumbarāni ca
             pahāya pabbajissāmi    taṃ kadā su bhavissati.
     |453.24| Kadāhaṃ pokkharaṇī rammā  cākavākapakūjitā 1-
             maṇḍālakehi sañchannā padumuppalakehi ca
             pahāya pabbajissāmi   taṃ kadā su bhavissati.
     |453.25| Kadāhaṃ hatthigumbe ca   sabbālaṅkārabhūsite
             suvaṇṇakacche mātaṅge  hemakappanivāsase
    |453.26| āruḷhe gāmanīyebhi    tomaraṅkusapāṇibhi
             pahāya pabbajissāmi   taṃ kadā su bhavissati.
@Footnote: 1 Ma. cakkavākapakūjitā.
     |453.27| Kadāhaṃ assagumbe ca   sabbālaṅkārabhūsite
              ājānīyeva jātiyā   sindhave sīghavāhane
     |453.28| āruḷhe gāmanīyebhi   indiyācāpadhāribhi 1-
              pahāya pabbajissāmi   taṃ kadā su bhavissati.
     |453.29| Kadāhaṃ rathaseniyo      sannaddhe ussitaddhaje
             dīpe athopi veyyagghe   sabbālaṅkārabhūsite
    |453.30| āruḷhe gāmanīyebhi    cāpahatthehi cammibhi 2-
            pahāya pabbajissāmi    taṃ kadā su bhavissati.
    |453.31| Kadāhaṃ sovaṇṇarathe    sannaddhe ussitaddhaje
             dīpe athopi veyyagghe   sabbālaṅkārabhūsite
    |453.32| āruḷhe gāmanīyebhi    cāpahatthehi cammibhi
             pahāya pabbajissāmi   taṃ kadā su bhavissati.
    |453.33| Kadāhaṃ sajjhurathe ca     sannaddhe ussitaddhaje
            dīpe athopi veyyagghe   sabbālaṅkārabhūsite
    |453.34| āruḷhe gāmanīyebhi    cāpahatthehi cammibhi
            pahāya pabbajissāmi    taṃ kadā su bhavissati.
    |453.35| Kadāhaṃ assarathe ca     sannaddhe ussitaddhaje
             dīpe athopi veyyagghe   sabbālaṅkārabhūsite
    |453.36| āruḷhe gāmanīyebhi    cāpahatthehi cammibhi
             pahāya pabbajissāmi   taṃ kadā su bhavissati.
@Footnote: 1 Ma. illiyācāpadhāribhi . 2 Ma. vammibhi. ito paraṃ īdisameva.
    |453.37| Kadāhaṃ oṭṭharathe ca    sannaddhe ussitaddhaje
            dīpe athopi veyyagghe  sabbālaṅkārabhūsite
    |453.38| āruḷhe gāmanīyebhi   cāpahatthehi cammibhi
            pahāya pabbajissāmi   taṃ kadā su bhavissati.
    |453.39| Kadāhaṃ goṇarathe ca     sannaddhe ussitaddhaje
            dīpe athopi veyyagghe   sabbālaṅkārabhūsite
   |453.40| āruḷhe gāmanīyebhi    cāpahatthehi cammibhi
           pahāya pabbajissāmi    taṃ kadā su bhavissati.
    |453.41| Kadāhaṃ ajarathe ca      sannaddhe ussitaddhaje
            dīpe athopi veyyagghe   sabbālaṅkārabhūsite
    |453.42| āruḷhe gāmanīyebhi   cāpahatthehi cammibhi
            pahāya pabbajissāmi   taṃ kadā su bhavissati.
    |453.43| Kadāhaṃ meṇḍarathe ca   sannaddhe ussitaddhaje
            dīpe athopi veyyagghe  sabbālaṅkārabhūsite
    |453.44| āruḷhe gāmanīyebhi   cāpahatthehi cammibhi
             pahāya pabbajissāmi  taṃ kadā su bhavissati.
    |453.45| Kadāhaṃ migarathe ca     sannaddhe ussitaddhaje
             dīpe athopi veyyagghe  sabbālaṅkārabhūsite
    |453.46| āruḷhe gāmanīyebhi   cāpahatthehi cammibhi
             pahāya pabbajissāmi  taṃ kadā su bhavissati.
    |453.47| Kadāhaṃ hatthārohe ca   sabbālaṅkārabhūsite
             nīlacammadhare sūre      tomaraṅkusapāṇino
            pahāya pabbajissāmi   taṃ kadā su bhavissati.
    |453.48| Kadāhaṃ assārohe ca   sabbālaṅkārabhūsite
             nīlacammadhare sūre      indiyācāpadhārino 1-
             pahāya pabbajissāmi   taṃ kadā su bhavissati.
    |453.49| Kadāhaṃ rathārohe ca    sabbālaṅkārabhūsite
             nīlacammadhare sūre      cāpahatthe kalāpino 2-
            pahāya pabbajissāmi   taṃ kadā su bhavissati.
     |453.50| Kadāhaṃ dhanuggahe ca    sabbālaṅkārabhūsite
             nīlacammadhare sūre      cāpahatthe kalāpino 2-
             pahāya pabbajissāmi   taṃ kadā su bhavissati.
     |453.51| Kadāhaṃ rājaputte ca   sabbālaṅkārabhūsite
             citracammadhare 3- sūre  kañcanāveḷudhārino 4-
             pahāya pabbajissāmi   taṃ kadā su bhavissati.
     |453.52| Kadāhaṃ ariyagaṇe    vatthavante 5- alaṅkate
              haricandanalittaṅge   kāsikuttamadhārino 6-
              pahāya pabbajissāmi  taṃ kadā su bhavissati.
      |453.53| Kadāhaṃ amaccagaṇe  sabbālaṅkārabhūsite
              pītacammadhare sūre    purato gacchamālino 7-
@Footnote: 1 Ma. illiyācāpadhārine .  2 Ma. kalāpine . 3 Ma. citravammadhare . 4-6 Ma. ...
@dhārine . 5 Ma. vatavante . 7 Ma. gacchamāline.
              Pahāya pabbajissāmi   taṃ kadā su bhavissati.
     |453.54| Kadāhaṃ sattasatā bhariyā sabbālaṅkārabhūsitā
             pahāya pabbajissāmi    taṃ kadā su bhavissati.
    |453.55| Kadāhaṃ sattasatā bhariyā  susaññā tanumajjhimā
            pahāya pabbajissāmi    taṃ kadā su bhavissati.
    |453.56| Kadāhaṃ sattasatā bhariyā  assavā piyabhāṇinī
            pahāya pabbajissāmi    taṃ kadā su bhavissati.
    |453.57| Kadāhaṃ satapalakaṃsaṃ      sovaṇṇaṃ satarājikaṃ
            pahāya pabbajissāmi    taṃ kadā su bhavissati.
    |453.58| Kadā su maṃ hatthigumbā   sabbālaṅkārabhūsitā
            suvaṇṇakacchā mātaṅgā  hemakappanivāsasā
    |453.59| āruḷhā gāmanīyebhi    tomaraṅkusapāṇibhi
             yantaṃ maṃ nānuyissanti   taṃ kadā su bhavissati.
    |453.60| Kadā su maṃ assagumbā   sabbālaṅkārabhūsitā
            ājānīyāva jātiyā     sindhavā sīghavāhanā
   |453.61| āruḷhā gāmanīyebhi     indiyācāpadhāribhi
           yantaṃ maṃ nānuyissanti     taṃ kadā su bhavissati.
   |453.62| Kadā su maṃ rathaseniyo     sannaddhā ussitaddhajā
           dīpā athopi veyyagghā    sabbālaṅkārabhūsitā
   |453.63| āruḷhā gāmanīyebhi     cāpahatthehi cammibhi
            Yantaṃ maṃ nānuyissanti   taṃ kadā su bhavissati.
    |453.64| Kadā su maṃ suvaṇṇarathā   sannaddhā ussitaddhajā
            dīpā athopi veyyagghā  sabbālaṅkārabhūsitā
   |453.65| āruḷhā gāmanīyebhi    cāpahatthehi cammibhi
           yantaṃ maṃ nānuyissanti    taṃ kadā su bhavissati.
   |453.66| Kadā su maṃ sajjhurathā     sannaddhā ussitaddhajā
           dīpā athopi veyyagghā   sabbālaṅkārabhūsitā
    |453.67| āruḷhā gāmanīyebhi   cāpahatthehi cammibhi
             yantaṃ maṃ nānuyissanti   taṃ kadā su bhavissati.
   |453.68| Kadā su maṃ assarathā     sannaddhā ussitaddhajā
           dīpā athopi veyyagghā   sabbālaṅkārabhūsitā
   |453.69| āruḷhā gāmanīyebhi    cāpahatthehi cammibhi
           yantaṃ maṃ nānuyissanti    taṃ kadā su bhavissati.
   |453.70| Kadā su maṃ oṭṭharathā    sannaddhā ussitaddhajā
           dīpā athopi veyyagghā   sabbālaṅkārabhūsitā
   |453.71| āruḷhā gāmanīyebhi    cāpahatthehi cammibhi
           yantaṃ maṃ nānuyissanti    taṃ kadā su bhavissati.
   |453.72| Kadā su maṃ goṇarathā     sannaddhā ussitaddhajā
           dīpā athopi veyyagghā   sabbālaṅkārabhūsitā
   |453.73| āruḷhā gāmanīyebhi     cāpahatthehi cammibhi
          Yantaṃ maṃ nānuyissanti     taṃ kadā su bhavissati.
   |453.74| Kadā su maṃ ajarathā      sannaddhā ussitaddhajā
           dīpā athopi veyyagghā   sabbālaṅkārabhūsitā
  |453.75| āruḷhā gāmanīyebhi    cāpahatthehi cammibhi
           yantaṃ maṃ nānuyissanti    taṃ kadā su bhavissati.
  |453.76| Kadā su maṃ meṇḍarathā    sannaddhā ussitaddhajā
          dīpā athopi veyyagghā    sabbālaṅkārabhūsitā
  |453.77| āruḷhā gāmanīyebhi     cāpahatthehi cammibhi
          yantaṃ maṃ nānuyissanti     taṃ kadā su bhavissati.
  |453.78| Kadā su maṃ migarathā       sannaddhā ussitaddhajā
          dīpā athopi veyyagghā    sabbālaṅkārabhūsitā
  |453.79| āruḷhā gāmanīyebhi     cāpahatthehi cammibhi
          yantaṃ maṃ nānuyissanti     taṃ kadā su bhavissati.
  |453.80| Kadā su maṃ hatthārohā    sabbālaṅkārabhūsitā
           nīlacammadharā sūrā       tomaraṅkusapāṇino
           yantaṃ maṃ nānuyissanti    taṃ kadā su bhavissati.
  |453.81| Kadā su maṃ assārohā    sabbālaṅkārabhūsitā
          nīlacammadharā sūrā       indiyācāpadhārino
          yantaṃ maṃ nānuyissanti     taṃ kadā su bhavissati.
  |453.82| Kadā su maṃ rathārohā      sabbālaṅkārabhūsitā
          Nīlacammadharā sūrā        cāpahatthā kalāpino
          yantaṃ maṃ nānuyissanti     taṃ kadā su bhavissati.
  |453.83| Kadā su maṃ dhanuggahā      sabbālaṅkārabhūsitā
          nīlacammadharā sūrā       cāpahatthā kalāpino
          yantaṃ maṃ nānuyissanti     taṃ kadā su bhavissati.
  |453.84| Kadā su maṃ rājaputtā    sabbālaṅkārabhūsitā
           citracammadharā sūrā      kañcanāveḷadhārino
           yantaṃ maṃ nānuyissanti    taṃ kadā su bhavissati.
   |453.85| Kadā su maṃ ariyagaṇā     vatthavantā 1- alaṅkatā
           haricandanalittaṅgā     kāsikuttamadhārino
           yantaṃ maṃ nānuyissanti    taṃ kadā su bhavissati.
   |453.86| Kadā su maṃ amaccagaṇā   sabbālaṅkārabhūsitā
           pītacammadharā sūrā      purato gacchamālinī 2-
           yantaṃ maṃ nānuyissanti    taṃ kadā su bhavissati.
    |453.87| Kadā su maṃ sattasatā    bhariyā sabbālaṅkārabhūsitā
            yantaṃ maṃ nānuyissanti   taṃ kadā su bhavissati.
    |453.88| Kadā su maṃ sattasatā bhariyā susaññā tanumajjhimā
            yantaṃ maṃ nānuyissanti     taṃ kadā su bhavissati.
    |453.89| Kadā su maṃ sattasatā bhariyā assavā piyabhāṇinī
             yantaṃ maṃ nānuyissanti    taṃ kadā su bhavissati.
@Footnote: 1 Ma. vatavantā .  2 Ma. gacchamālino.
    |453.90| Kadāhaṃ pattaṃ gahetvāna  muṇḍo saṅghāṭipāruto
             piṇḍikāya carissāmi    taṃ kadā su bhavissati.
    |453.91| Kadāhaṃ paṃsukūlānaṃ      ujjhitānaṃ mahāpathe
             saṅghāṭiṃ dhārayissāmi    taṃ kadā su bhavissati.
     |453.92| Kadāhaṃ sattāhaṃ meghe 1- ovuṭṭhe allacīvaro
             piṇḍikāya carissāmi   taṃ kadā su bhavissati.
     |453.93| Kadāhaṃ sabbaṇhaṃ 2- gantvā rukkhā rukkhaṃ vanā vanaṃ
             anapekkho carissāmi 3-  taṃ kadā su bhavissati.
     |453.94| Kadāhaṃ giriduggesu     pahīnabhayabheravo
             adutiyo gamissāmi 4-   taṃ kadā su bhavissati.
     |453.95| Kadāhaṃ vīṇarujjakova 5-  sattatantiṃ manoramaṃ
              cittaṃ ujuṃ karissāmi     taṃ kadā su bhavissati.
      |453.96| Kadāhaṃ rathakārova      parikantaṃ upāhanaṃ
              kāmasaṃyojane checchaṃ    ye dibbe ye ca mānuse.
   [454] |454.1| Tā ca sattasatā bhariyā  sabbālaṅkārabhūsitā
             bāhā paggayha pakkanduṃ  kasmā no vijahissasi.
      |454.2| Tā ca sattasatā bhariyā    susaññā tanumajjhimā
             bāhā paggayha pakkanduṃ  kasmā no vijahissasi.
      |454.3| Tā ca sattasatā bhariyā    assavā piyabhāṇinī
             bāhā paggayha pakkanduṃ  kasmā no vijahissasi.
@Footnote: 1 Ma. sattāhasammeghe . 2 Sī. Ma. sabbahaṃ ṭhānaṃ. Yu. sabbāhaṃ ṭhānaṃ.
@3 Ma. gamissāmi. Sī. Yu. viharissāmi . 4 Sī. Yu. viharissāmi.
@5 Ma. vīṇaṃva rujjako.
   |454.4| Tā ca sattasatā bhariyā    sabbālaṅkārabhūsitā
          hitvā sampadavī 1- rājā   pabbajjāya purakkhito.
   |454.5| Tā ca sattasatā bhariyā    susaññā tanumajjhimā
          hitvā sampadavī 1- rājā   pabbajjāya purakkhito.
   |454.6| Tā ca sattasatā bhariyā    assavā piyabhāṇinī
          hitvā sampadavī 1- rājā   pabbajjāya purakkhito.
   |454.7| Hitvā satapallakaṃsaṃ       sovaṇṇaṃ satarājikaṃ
          aggahi mattikāpattaṃ      taṃ dutiyābhisecanaṃ.
   [455] |455.1| Bhesmā aggisamā jālā  kosā ḍayhanti bhāgaso
              rajataṃ jātarūpañca        muttā veḷuriyā bahū
   |455.2| maṇayo saṅkhamuttā ca     vatthakaṃ 2- haricandanaṃ
          ajinaṃ dantabhaṇḍañca     lohaṃ kāḷāyasaṃ bahuṃ
          ehi rāja nivattassu      mā te taṃ vinassā 3- dhanaṃ.
   [456] Susukhaṃ vata jīvāma          yesanno natthi kiñcanaṃ
        mithilāya ḍayhamānāya      na me kiñci aḍayhatha.
   [457] Aṭaviyo samuppannā       raṭṭhaṃ viddhaṃsayanti te
       ehi rāja nivattassu        mā raṭṭhaṃ vinassā 3- idaṃ.
   [458] |458.1| Susukhaṃ vata jīvāma   yesanno natthi kiñcanaṃ
         raṭṭhe vilumpamānamhi      na me kiñci ahāratha
@Footnote: 1 Sī. sampaddayī. Ma. sampaddavī . 2 Ma. vatthikaṃ . 3 Ma. vinasā.
       |458.2| Susukhaṃ vata jīvāma     yesanno natthi kiñcanaṃ
              pītibhakkhā bhavissāma  devā ābhassarā yathā.
   [459] Kimheso mahato ghoso      kā nu gāmeva kīḷiyā
        samaṇa tveva pucchāmi       katthesobhisaṭo jano.
   [460] Mamaṃ ohāya gacchantaṃ       etthesobhisaṭo jano
       sīmātikkamanaṃ yantaṃ         munimonassa pattiyā
       missaṃ nandīhi gacchantaṃ       kiṃ jānamanupucchasi.
   [461] Māssu tiṇṇo amaññittho 1- sarīraṃ dhārayaṃ imaṃ
       atīraṇeyyamidaṃ kammaṃ        bahū hi paripanthayo.
   [462] Ko nu me paripanthassa      mama evaṃvihārino
       yo neva diṭṭhe nādiṭṭhe     kāmānamabhipatthaye.
   [463] Niddā tandi vijambhitā     arati bhattasammado
       āvasanti sarīraṭṭhā         bahū hi paripanthayo.
   [464] Kalyāṇaṃ vata maṃ bhavaṃ       brāhmaṇa anusāsasi
       brāhmaṇa tveva pucchāmi    ko nu tvamasi mārisa.
   [465] |465.1| Nārado iti nāmena  kassapo iti maṃ vidū
          bhoto saṅkāse āgacchiṃ   sādhu sabbhi samāgamo.
   |465.2| Tassa te sabbo ānando vihāro upavattatu
          yadūnaṃ taṃ paripūrehi       khantiyā upasamena ca.
   |465.3| Pasāraya sannatañca     unnatañca pahāraya 2-
@Footnote: 1 Ma. amaññittha .  2 Ma. pasārayu.
            Kammaṃ vijjañca dhammañca   sakkatvāna paribbaja.
   [466] |466.1| Bahū hatthī ca asse ca   nagare janapadāni ca
             hitvā janaka pabbajito    kapāle 1- ratimajjhagā
      |466.2| kacci nu te jānapadā    mittāmaccā ca ñātakā
             dūbhiṃ akaṃsu janaka        kasmā te taṃ aruccatha.
      [467] Na migājina jātucche      ahaṃ kiñci kudācanaṃ
            adhammena jine ñātiṃ      na cāpi ñātayo mamaṃ.
   [468] Disvāna lokavattantaṃ         khajjantaṃ kaddamīkataṃ
        haññare vajjhare cettha        yattha sanno 2- puthujjano
        etāhaṃ upamaṃ katvā          bhikkhakosmi migājina.
   [469] Ko nu te bhagavā satthā        kassetaṃ vacanaṃ suciṃ 3-
         na hi kappaṃ vā vijjaṃ vā        paccakkhāya rathesabha
         samaṇamāhu vattantaṃ          yathā dukkhassatikkamo.
   [470] |470.1| Na migājana jātucche   ahaṃ kiñci kudācanaṃ
             samaṇaṃ brāhmaṇaṃ vāpi    sakkatvā anupāvisiṃ.
      |470.2| Mahatā cānubhāvena      gacchanto siriyā jalaṃ
             gīyamānesu gītesu       vajjamānesu vaggusu
      |470.3| tūriyatālitasaṅghuṭṭhe 4-   sammatālasamāhite
             sa migājina maddakkhiṃ      phaliṃ ambaṃ tirocchadaṃ
             tudamānaṃ 5- manussehi    phalakāmehi jantubhi
@Footnote: 1 Sī. Yu. kapalle . 2 Sī. satto . 3 Ma. suci . 4 Ma. tūriyatāḷasaṅghuṭṭhe.
@5 Sī. tujjamānaṃ. Ma. haññamānaṃ. Yu. taddamānaṃ.
     |470.4| So khohataṃ siriṃ hitvā      orohitvā migājina
            mūlaṃ ambassupāgañchiṃ     phalino nipphalassa ca
     |470.5| phaliṃ ambaṃ hataṃ disvā      viddhastaṃ vinalīkataṃ 1-
             athekaṃ itaraṃ ambaṃ       nīlobhāsaṃ manoramaṃ
     |470.6| evameva nūnamhepi       issare bahukaṇṭake
            amittā no vadhissanti     yathā ambo phalī hato
     |470.7| ajinamhi haññate dīpi    nāgo dantehi haññati
             dhanamhi dhanino hanti      aniketamasanthavaṃ
             phalī ambo aphalo ca      te satthāro ubho mama.
   [471] |471.1| Sabbo jano sabyādhito 2-  rājā pabbajito iti
              hatthārohā anīkaṭṭhā   rathikā pattikārakā
       |471.2| assāsayitvā janataṃ     ṭhapayitvā paṭicchadaṃ
              puttaṃ rajje ṭhapetvāna   atha pacchā pabbajissasi.
   [472] Cattā mayā jānapadā         mittāmaccā ca ñātakā
       santi puttā videhānaṃ          dīghāvu raṭṭhavaḍḍhano
       te rajjaṃ kārayissanti           mithilāyaṃ pajāpati.
   [473] |473.1| Ehi taṃ anusikkhāmi    yaṃ vākyaṃ mama ruccati
             rajjaṃ tuvaṃ kārayantī 3-    pāpaṃ duccaritaṃ bahuṃ
             kāyena vācā manasā     yena gacchasi duggatiṃ
      |473.2| paradinnakena paraniṭṭhitena
             piṇḍena yāpeti 4- sa dhīradhammo.
@Footnote: 1 Ma. vinaḷīkataṃ .  2 Ma. pabyādhito . 3 Ma. kārayasi . 4 Ma. yāpehi.
       [474] Yopi catutthe bhattakāle na bhuñje
            ajjhuṭṭhamāriva 1- khudāya miyye
            na tveva piṇḍaṃ lulitaṃ anariyaṃ
            kulaputtarūpo sappuriso nu seve
            tayidaṃ na sādhu tayidaṃ na suṭṭhu
            sunakhucchiṭṭhakaṃ janaka bhuñjase tuvaṃ.
       [475] Na cāpi me sīvali so abhakkho
            yaṃ hoti cattaṃ gihino sunakhassa vā
            yekeci bhogā idha dhammaladdhā
            sabbo so bhakkho anavayoti 2- vutto.
   [476] Kumārike upaseniye           niccaṃ niggalamaṇḍite
        kasmā te eko bhujo janati 3-    eko te na janatī 3- bhujo.
   [477] |477.1| Imasmiṃ me samaṇa hatthe paṭimukkā dunīvarā 4-
              saṅghaṭṭā jāyate saddo dutiyasseva sā gati
       |477.2| imasmiṃ me samaṇa hatthe  paṭimukko ekanīvaro 5-
              so adutiyo na janati     munibhūtova tiṭṭhati
       |477.3| vivādappatto dutiyo    keneko vivadissati
              tassa te saggakāmassa   ekattamuparocataṃ.
   [478] |478.1| Suṇasi sīvali gāthā    kumāriyā paveditā
             pesiyā maṃ garahittho     dutiyasseva sā gati
@Footnote: 1 Sī. ajaddhumārīva. Ma. ajṭṭhamārīva. Yu. ajaddhumāriva . 2 Sī. Yu. anavajjoti.
@3 saṇati ... saṇatī itipi . 4 Sī. Yu. dunīdhurā . 5 Sī. Yu. ekanīdhuro.
     |478.2| Ayaṃ dvedhā patho bhadde    anuciṇṇo pathāvihi
             tesaṃ tvaṃ ekaṃ gaṇhāhi    ahamekaṃ punāparaṃ
     |478.3| mā ca 1- maṃ tvaṃ pati meti   nāhaṃ bhariyāti taṃ puna 2-.
             Imameva kathayantā       thūṇaṃ nagaramupāgamuṃ.
     |478.4| Koṭṭhake usukārassa      bhattakāle upaṭṭhite
             tatra ca so usukāro      ekaṃ daṇḍaṃ ujuṃ kataṃ
            ekañca cakkhuṃ niggayha    jimhamekena pekkhati.
   [479] Evanno sādhu passasi         usukāra suṇohi me
         yadekaṃ cakkhuṃ niggayha         jimhamekena pekkhasi.
   [480] |480.1| Dvīhi samaṇa cakkhūhi    visālaṃ viya khāyati
             appatvā 3- paramaṃ 4- liṅgaṃ  nujubhāvāya kappati.
      |480.2| Ekañca cakkhuṃ niggayha   jimhamekena pekkhato
             sampatvā paramaṃ liṅgaṃ     ujubhāvāya kappati.
      |480.3| Vivādappatto dutiyo    keneko vivadissati
             tassa te saggakāmassa    ekattamuparocataṃ.
   [481] |481.1| Suṇasi sīvali gāthā    usukārena veditā
             pesiyā maṃ garahittho     dutiyasseva sā gati
      |481.2| ayaṃ dvedhā patho bhadde   anuciṇṇo pathāvihi
             tesaṃ tvaṃ ekaṃ gaṇhāhi   ahamekaṃ punāparaṃ
      |481.3| neva maṃ 5- tvaṃ pati meti   nāhaṃ bhariyāti taṃ puna 6-
@Footnote: 1-5 Ma. mā vaca . 2-6 Ma. vā puna . 3 Ma. asampatvā . 4 Sī. Yu. paraṃ.
             Muñjā isakā pabyūḷhā 1-  ekā vihara sīvalīti.
           Mahājanakajātakaṃ dutiyaṃ.
                 ---------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 28 page 165-185. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=28&A=3426              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=28&A=3426              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=28&item=442&items=40              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=28&siri=14              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=28&i=442              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=43&A=1078              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=43&A=1078              Contents of The Tipitaka Volume 28 https://84000.org/tipitaka/read/?index_28 https://84000.org/tipitaka/english/?index_28

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]