ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 28 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 20 : Sutta. Khu. Jā.(2): paññāsa-Mahānipātajātakaṃ

          4 Nemirajajatakam 1-
   [525] |525.1| Accheram vata lokasmim    uppajjanti vicakkhana
             yada ahu nimiraja      pandito kusalatthiko
      |525.2| raja sabbavidehanam     ada danam arindamo.
             Tassa tam dadato danam     sankappo upapajjatha
             danam va brahmacariyam va   katamam su mahapphalam.
   [526] |526.1| Tassa sankappamannaya maghava devakunjaro
             sahassanetto paturahu    vannena vihatantamam.
      |526.2| Salomahattho manujindo   vasavam avaca nimi
             devata nusi gandhabbo    adu sakko purindado.
      |526.3| Na ca metadiso vanno   dittho va yadiva suto
             acikkha me tvam bhaddante  katham janemu tam mayam.
      |526.4| Salomahattham natvana     vasavo avaca nimim
             sakkohamasmi devindo    agatosmi tavantike
             alomahattho manujinda    puccha panham yamicchasi.
      |526.5| So ca tena katokaso     vasavam avaca nimi
             pucchami tam maharaja     sabbabhutanamissara
             danam va brahmacariyam va   katamam su mahapphalam.
      |526.6| So puttho naradevena     vasavo avaca nimim
             vipakam brahmacariyassa    janam akkhasijanato.
@Footnote: 1 Ma. nimijatakam.
      |526.7| Hinena brahmacariyena     khattiye upapajjati
             majjhimena ca devattam     uttamena visujjhati.
      |526.8| Na hete sulabha kaya    yacayogena kenaci
             ye kaye upapajjanti     anagara tapassino.
   [527] |527.1| Dudipo sagaro selo   mucalindo bhagiraso 1-
             usinnaro atthako ca     assako ca puthuddhano.
      |527.2| Ete canne ca rajano   khattiyaya brahmana bahu
             puthuyannam yajitvana     petattam nativattimsu 2-.
   [528] Ye adutiya na ramanti ekika
         vivekajam ye na labhanti pitim
         kincapi te indasamanabhoga
         te ve paradhinasukha varaka.
   [529] |529.1| Addhayime 3- ativattimsu anagara tapassino
             sattisayo yamahanu      somayago manojavo.
      |529.2| Samuddo magho bharato 4-  isi kalapurakkhito
             angiraso kassapo ca      kisavaccho akanti ca.
   [530] |530.1| Uttarena nadi sida    gambhira duratikkama
             nalaggivanna jotanti   sada kancanapabbata.
      |530.2| Parulhagaccha taggara    parulhagaccha vana naga
             tatrasum dasasahassa     porana isayo pure.
@Footnote: 1 bhagirathoti manne .  2 Ma. nativattisum . 3 Ma. atha yime . 4 Ma. bharato ca.
      |530.3| Aham setthosmi danena   sannamena damena ca
             anuttaram vatam katva      pakiracari samahite.
      |530.4| Jatimantam ajaccanca     ahamujugatam naram
             ativelam namassissam      kammabandhu hi manava.
      |530.5| Sabbe vanna adhammattha patanti nirayam adho
             sabbe vanna visujjhanti caritva dhammamuttamam.
   [531] Idam vatvana maghava          devaraja sujampati
       vedehamanusasitva            saggakayam apakkami.
   [532] |532.1| Imam bhonto nisametha  yavantettha samagata
             dhammikanam manussanam     vannam uccavacam bahum.
      |532.2| Yatha ayam nimiraja      pandito kusalatthiko
             raja sabbavidehanam     ada danam arindamo.
      |532.3| Tassa tam dadato danam     sankappo upapajjatha
             danam va brahmacariyam va   katamam su mahapphalam.
   [533] Abbhuto vata lokasmim          uppajji somahamsano
        dibbo ratho paturahu          vedehassa yasassino.
   [534] |534.1| Devaputto mahiddhiko   matali devasarathi
           nimantayittha rajanam        vedeham mithilaggaham.
    |534.2| Ehimam rathamaruyha         raja settha disampati
           deva dassanakama te      tavatimsa saindaka
           Saramana hi te deva       sudhammayam samacchare.
   [535] |535.1| Tato raja taramano   vedeho mithilaggaho
           asana vutthahitvana       pamukho rathamaruhi.
    |535.2| Abhirulham ratham dibbam         matali etadabravi
           kena tam nemi maggena        raja settha disampati
           yena va papakammanta     punnakamma ca ye nara.
   [536] Ubhayeneva mam nehi            matali devasarathi
         yena va papakammanta       punnakamma ca ye nara.
   [537] Kena tam pathamam nemi            raja settha disampati
        yena va papakammanta        punnakamma ca ye nara.
   [538] Nirayam 1- tava passami         avasam 2- papakamminam
        thanani luddakammanam         dussilananca ya gati.
   [539] Dassesi matali ranno        duggam vetaranim nadim
         kutthitam kharasamyuttam           tattam aggisikhupamam.
       [540] Nemi have matalimajjhabhasi 3-
             disva janam patamanam vidugge
             bhayam hi mam vindati suta disva
             pucchami tam matali devasarathi
             ime nu macca kimakamsu papam
             yeme jana vetaranim patanti.
@Footnote: 1 Ma. niraye . 2 Ma. avase . 3 Ma. ...ajjhabhasatha.
   [541] |541.1| Tassa puttho viyakasi  matali devasarathi
              vipakam papakammanam    janam akkhasijanato.
        |541.2| Ye dubbale balavanto jivaloke
             himsenti rosenti 1- supapadhamma
             te luddakamma pasavetva papam
             teme jana vetaranim patanti.
       [542] Sama ca sona savala ca gijjha
             kakolusangha ca adenti 2- bherava
             bhayam hi mam vindati suta disva
             pucchami tam matali devasarathi
             ime nu macca kimakamsu papam
             yeme jane kakolusangha adenti.
   [543] |543.1| Tassa puttho viyakasi  matali devasarathi
              vipakam papakammanam    janam akkhasijanato.
       |543.2| Yekecime maccharino kadariya
              paribhasaka samanabrahmananam
              himsenti rosenti supapadhamma
              te luddakamma pasavetva papam
              teme jane kakolusangha adenti.
       [544] Sanjotibhuta pathavim kamanti
@Footnote: 1 Ma. himsanti rosanti. ito param idisameva . 2 Ma. kakolasangha adanti.
@ito param idisameva.
          Tattehi khandhehi ca pothayanti
          bhayam hi mam vindati suta disva
          pucchami tam matali devasarathi
          ime nu macca kimakamsu papam
          yeme jana khandhahata sayanti.
   [545] |545.1| Tassa puttho viyakasi  matali devasarathi
               vipakam papakammanam    janam akkhasijanato.
       |545.2| Ye jivalokasmim supapadhammino
              naranca narinca apapadhammam
              himsenti rosenti supapadhamma
              te luddakamma pasavetva papam
              teme jana khandhahata sayanti.
       [546] Angarakasum apare thunanti 1-
            nara rudanta paridaddhagatta
            bhayam hi mam vindati suta disva
            pucchami tam matali devasarathi
            ime nu macca kimakamsu papam
            yeme jana angarakasum thunanti 1-.
   [547] |547.1| Tassa puttho viyakasi  matali devasarathi
               vipakam papakammanam   janam akkhasijanato.
@Footnote: 1 Ma. phunanti. Yu. phunanti.
        |547.2| Yekeci pugaya dhanassa 1- hetu
              sakkhim karitva inam japayanti
              te japayitva janatam janinda
              te luddakamma pasavetva papam
              teme jana angarakasum thunanti.
       [548] Sanjotibhuta jalita paditta
            padissati mahati lohakumbhi
            bhayam hi mam vindati suta disva
            pucchami tam matali devasarathi
            ime nu macca kimakamsu papam
            yeme jana (avamsira) lohakumbhim patanti.
   [549] |549.1| Tassa puttho viyakasi  matali devasarathi
               vipakam papakammanam    janam akkhasijanato.
        |549.2| Ye silavantam samanam brahmanam va
               himsenti rosenti supapadhamma
               te luddakamma pasavetva papam
               teme jana (avamsira) lohakumbhim patanti.
       [550] Luncanti givam atha vethayitva
            unhodakasmim pakilodayitva 2-
            bhayam hi mam vindati suta disva
@Footnote: 1 Si. Yu. pugayatanassa .  2 Ma. pakilotayitva. Si. Yu. pakiledayitva.
            Pucchami tam matali devasarathi
            ime nu macca kimakamsu papam
            yeme jana luttasira sayanti.
   [551] |551.1| Tassa puttho viyakasi  matali devasarathi
              vipakam papakammanam    janam akkhasijanato.
       |551.2| Ye jivalokasmim supapadhammino
              pakkhi gahetvana vihethayanti
              te hethayitva sakunam janinda
              te luddakamma pasavetva papam
              teme jana luttasira sayanti.
   [552] |552.1| Bahutatoya anikhatakula 1-
               nadi ayam sandati suppatittha
               ghammabhitatta manuja pivanti
               pivatanca 2- tesam thusa 3- hoti pani
       |552.2| bhayam hi mam vindati suta disva
               pucchami tam matali devasarathi
               ime nu macca kimakamsu papam
              pivatanca tesam thusa hoti pani.
   [553] |553.1| Tassa puttho viyakasi  matali devasarathi
@Footnote: 1 Ma. anigadhakula . 2 Ma. pitanca. ito param idisameva . 3 Ma. bhusa. ito param
@idisameva.
              Vipakam papakammanam    janam akkhasijanato.
       |553.2| Ye suddhadhannam palasena missam
              asuddhakamma kayino dadanti
              ghammabhitattana pipasitanam
              pivatanca tesam thusa hoti pani.
       [554] Usuhi sattihi ca tomarehi
            ubhayani passani tudanti kandatam
            bhayam hi mam vindati suta disva
            pucchami tam matali devasarathi
            ime nu macca kimakamsu papam
            yeme jana sattihata sayanti.
   [555] |555.1| Tassa puttho viyakasi  matali devasarathi
              vipakam papakammanam    janam akkhasijanato.
      |555.2| Ye jivalokasmim asadhukammino
          adinnamadaya karonti jivitam
          dhannam dhanam rajatam jatarupam
          ajelakancapi pasum mahimsam 1-
          te luddakamma pasavetva papam
          teme jana sattihata sayanti.
   [556] Givaya bandha kissime puneke
@Footnote: 1 Si. Yu. mahisam.
            Anne vikanta 1- vilakata sayanti 2-
            bhayam hi mam vindati suta disva
            pucchami tam matali devasarathi
            ime nu macca kimakamsu papam
            yeme jana vilakata sayanti.
   [557] |557.1| Tassa puttho viyakasi  matali devasarathi
              vipakam papakammanam    janam akkhasijanato.
       |557.2| Orabbhika sukarika ca macchika
              pasum mahimsanca ajelakanca
              hantvana sunesu pasarayimsu
              te luddakamma pasavetva papam
              teme jana vilakata sayanti.
       [558] Rahado ayam muttakarisapuro
            duggandharupo asuci puti vati
            khuddapareta manuja adenti
            bhayam hi mam vindati suta disva
            pucchami tam matali devasarathi
            ime nu macca kimakamsu papam
            yeme jana muttakarisabhakkha.
   [559] |559.1| Tassa puttho viyakasi  matali devasarathi
@Footnote: 1 Si. Yu. vikatta .  2 Si. Yu. puneke.
             Vipakam papakammanam   janam akkhasijanato.
      |559.2| Yekecime karanika virosika 1-
             paresam vihimsaya sada nivittha
             te luddakamma pasavetva papam
             mittadduno milhamadenti bala.
       [560] Rahado ayam lohitapubbapuro
            duggandharupo asuci puti vati
            ghammabhitatta manuja pivanti
            bhayam hi mam vindati suta disva
            pucchami tam matali devasarathi
            ime nu macca kimakamsu papam
            yeme jana lohitapubbabhakkha.
   [561] |561.1| Tassa puttho viyakasi  matali devasarathi
              vipakam papakammanam    janam akkhasijanato.
      |561.2| Ye mataram va pitaram va jivaloke
             parajika arahante hananti
             te luddakamma pasavetva papam
             teme jana lohitapubbabhakkha.
   [562] |562.1| Jivhanca passa balisena viddham
              vihatam yatha sankusakena cammam
@Footnote: 1 Ma. virosaka.
              Phandanti macchava thalamhi khitta
              muncanti khelam rudamana kimete
        |562.2| bhayam hi mam vindati suta disva
               pucchami tam matali devasarathi
               ime nu macca kimakamsu papam
               yeme jana vankaghasta sayanti.
   [563] |563.1| Tassa puttho viyakasi  matali devasarathi
              vipakam papakammanam    janam akkhasijanato.
       |563.2| Yekeci santhanagata 1- manussa
              agghena aggham kayam hapayanti
              kutena kutam dhanalobhahetu
              channam yatha varicaram vadhaya.
       |563.3| Na hi kutakarissa bhavanti tana
              sakehi kammehi purakkhitassa 2-
             te luddakamma pasavetva papam
             teme jana vankaghasta sayanti.
   [564] |564.1| Nariyo ima samparibhinnagatta
              paggayha kandanti bhuje dujacca
              samakkhita lohitapubbalitta
              gavo yatha aghatane vikanta
@Footnote: 1 Ma. sandhanagata. Si. Yu. santhanagata .  2 Ma. purakkhatassa. ito param
@idisameva.
             Ta bhumibhagasmim sada nikhata
             khandhativattanti sajotibhuta.
      |564.2| Bhayam hi mam vindati suta disva
             pucchami tam matali devasarathi
             ima nu nariyo kimakamsu papam
             ya bhumibhagasmim sada nikhata
             khandhativattanti sajotibhuta.
   [565] |565.1| Tassa puttho viyakasi  matali devasarathi
             vipakam papakammanam      janam akkhasijanato.
      |565.2| Kolitthiyayo 1- idha jivaloke
             asuddhakamma asatam 2- acarum
            ta dittarupa pati vippahaya
            annam acarum ratikhiddahetu
            ta jivalokasmim ramapayitva
            khandhativattanti sajotibhuta.
       [566] Pade gahetva kissime puneke
            avamsira narake patayanti
            bhayam hi mam vindati suta disva
            pucchami tam matali devasarathi
@Footnote: 1 Si. Yu. koliniyayo . 2 ayuttantipi.
            Ime nu macca kimakamsu papam
            yeme jana (avamsira) narake patayanti.
   [567] |567.1| Tassa puttho viyakasi  matali devasarathi
              vipakam papakammanam    janam akkhasijanato.
       |567.2| Ye jivalokasmim asadhukammino
               parassa darani atikkamanti
              te tadisa uttamabhandathena
              teme jana (avamsira) narake patayanti.
       |567.3| Te vassapugani bahuni tattha
              nirayesu dukkham vedanam vedayanti
              na hi papakarissa bhavanti tana
              sakehi kammehi purakkhitassa
              te luddakamma pasavetva papam
              teme jana (avamsira) narake patayanti.
       [568] Uccavacame vividha upakkama
            nirayesu dissanti sughorarupa
            bhayam hi mam vindati suta disva
            pucchami tam matali devasarathi
            ime nu macca kimakamsu papam
            yeme jana adhimatta dukkha tippa 1-
@Footnote: 1 Ma. tibba. ito param idisameva.
          Khara katuka vedana vedayanti.
   [569] |569.1| Tassa puttho viyakasi  matali devasarathi
              vipakam papakammanam    janam akkhasijanato.
       |569.2| Ye jivalokasmim supapaditthino
               vissasakammani karonti moha
              paranca ditthisu samadapenti
              te papaditthi 1- pasavetva papam
              teme jana adhimatta dukkha tippa
              khara katuka vedana vedayanti.
   [570] Viditani te maharaja          avasam papakamminam
       thanani luddakammanam          dussilananca ya gati
       uyyahidani rajisi            devarajassa santike.
   [571] |571.1| Pancathupam dissatidam vimanam
             malapilandha sayanassa majjhe
             tatthacchati nari mahanubhava
             uccavacam iddhi vikubbamana
       |571.2| vitti hi mam vindati suta disva
              pucchami tam matali devasarathi
              ayam nu nari kimakasi sadhum
              ya modati saggappatta vimane.
@Footnote: 1 Yu. papaditthisu.
   [572] Tassa puttho viyakasi         matali devasarathi
        vipakam punnakammanam          janam akkhasijanato.
              Yadi te suta birani 1- jivaloke
              amayadasi ahu brahmanassa
              sa pattakalam 2- atithim viditva
              matava puttam sakimabhinandi
        sannama samvibhaga ca          sa vimanasmi modati.
   [573] |573.1| Daddallamana abhanti 3-  vimana satta nimmita
              tattha yakkho mahiddhiko   sabbabharanabhusito
              samanta anupariyayati   nariganapurakkhito.
         |573.2| Vitti hi mam vindati suta disva
                pucchami tam matali devasarathi
                ayam nu macco kimakasi sadhum
                yo modati saggappatto vimane.
   [574] |574.1| Tassa puttho viyakasi  matali devasarathi
              vipakam punnakammanam   janam akkhasijanato.
       |574.2| Sonadinno gahapati     esa danapati ahu
              esa pabbajituddissa    vihare satta karayi.
       |574.3| Sakkaccante upatthasi  bhikkhavo tattha vasike
              acchadananca bhattanca  senasanam padipayam
@Footnote: 1 varunitipi .  2 Ma. pattakale .  3 Ma. abhenti.
               Adasi ujubhutesu      vippasannena cetasa.
        |574.4| Catuddasim pancadasim   ya ca pakkhassa atthami
                patihariyapakkhanca   atthangasusamahitam
                uposatham upavasi      sada silesu samvuto
                sannamo samvibhago ca  so vimanasmi modati.
   [575] |575.1| Pabhasatimidam byamham   phalikasu sunimmitam
               narivaraganakinnam    kutagaravirocitam
               upetam annapanehi    naccagitehi cubhayam.
        |575.2| Vitti hi mam vindati suta disva
               pucchami tam matali devasarathi
               ima nu nari 1- kimakamsu sadhum
               ya 2- modare saggappatta vimane.
   [576] |576.1| Tassa puttho viyakasi  matali devasarathi
              vipakam punnakammanam   janam akkhasijanato.
       |576.2| Yakaci nari idha jivaloke
              silavantiyo upasika
              dane rata niccapasannacitta
              sacce thita uposathe appamatta
              sannama samvibhaga ca   ta vimanasmi modare.
   [577] |577.1| Pabhasatimidam byamham   veluriyasu nimmitam
@Footnote: 1 Ma. ime nu macca .  2 Ma. ye.
              Upetam bhumibhagehi      vibhattam bhagaso mitam.
       |577.2| Alambara mudinga ca    naccagita suvadita
              dibba sadda niccharanti savaniya manorama.
       |577.3| Naham evam gatam jatu     evam suruciram pure
              saddam samabhijanami     dittham va yadiya sutam.
       |577.4| Vitti hi mam vindati suta disva
              pucchami tam matali devasarathi
              ime nu macca kimakamsu sadhum
              ye modare saggappatta vimane.
   [578] |578.1| Tassa puttho viyakasi  matali devasarathi
              vipakam punnakammanam   janam akkhasijanato.
       |578.2| Yekeci macca idha jivaloke  silavanta 1- upasaka
              arame udapane ca    papa sankamanani ca
              arahante sitibhute      sakkaccam patipadayum
       |578.3| civaram pindapatanca     paccayam sayanasanam
              adamsu ujubhutesu        vippasannena cetasa.
       |578.4| Catuddasim pancadasim    ya ca pakkhassa atthami
               patihariyapakkhanca    atthangasusamahitam
       |578.5| uposatham upavasum       sada silesu samvuta
               sannama samvibhaga ca  te vimanasmi modare.
@Footnote: 1 Si. Yu. silavanto.
   [579] |579.1| Pabhasatimidam byamham   phalikasu sunimmitam
               narivaraganakinnam    kutagaravirocitam
       |579.2| upetam annapanehi    naccagitehi cubhayam
              najjo anupariyayati 1-  nanapupphadumayuta.
          |579.3| Vitti hi mam vindati suta disva
                 pucchami tam matali devasarathi
                 ayam nu macco kimakasi sadhum
                yo modati saggappatto vimane.
   [580] |580.1| Tassa puttho viyakasi  matali devasarathi
              vipakam punnakammanam   janam akkhasijanato.
       |580.2| Mithilayam gahapati       esa danapati ahu
              arame udapane ca    papa sankamanani ca
              arahante sitibhute      sakkaccam patipadayi
        |580.3| civaram pindapatanca   paccayam sayanasanam
               adasi ujubhutesu      vippasannena cetasa.
        |580.4| Catuddasim pancadasim    ya ca pakkhassa atthami
               patihariyapakkhanca    atthangasusamahitam
        |580.5| uposatham upavasi      sada silesu samvuto
               sannamo samvibhago ca  so vimanasmi modati.
   [581] |581.1| Pabhasatimidam byamham   phalikasu sunimmitam 2-
@Footnote: 1 Ma. canupariyati .  2 Yu. veluriyasu nimmitam.
               Narivaraganakinnam    kutagaravirocitam
     |581.2| upetam annapanehi       naccagitehi cubhayam
            najjo anupariyayati 1-     nanapupphadumayuta
    |581.3| rajayatana kapittha ca     amba sala ca jambuyo
           tinduka ca piyala ca      duma niccaphala bahu.
    |581.4| Vitti hi mam vindati suta disva
           pucchami tam matali devasarathi
           ayam nu macco kimakasi sadhum
           yo modati saggappatto vimane.
   [582] |582.1| Tassa puttho viyakasi  matali devasarathi
              vipakam punnakammanam   janam akkhasijanato.
      |582.2| Mithilayam gahapati        esa danapati ahu
             arame udapane ca     papa sankamanani ca
             arahante sitibhute       sakkaccam patipadayi
      |582.3| civaram pindapatanca     paccayam sayanasanam
             adasi ujubhutesu        vippasannena cetasa.
      |582.4| Catuddasim pancadasim     ya ca pakkhassa atthami
              patihariyapakkhanca     atthangasusamahitam
      |582.5| uposatham upavasi         sada silesu samvuto
             sannamo samvibhago ca    so vimanasmi modati.
@Footnote: 1 Ma. canupariyati.
   [583] |583.1| Pabhasatimidam byamham    veluriyasu nimmitam
              upetam bhumibhagehi      vibhattam bhagaso mitam
       |583.2| alambara mudinga ca    naccagita suvadita
              dibba sadda niccharanti savaniya manorama
       |583.3| naham evam gatam jatu     evam suruciram pure
               saddam samabhijanami    dittham va yadiva sutam.
       |583.4| Vitti hi mam vindati suta disva
              pucchami tam matali devasarathi
              ayam nu macco kimakasi sadhum
              yo modati saggappatto vimane.
   [584] |584.1| Tassa puttho viyakasi  matali devasarathi
              vipakam punnakammanam   janam akkhasijanato.
       |584.2| Baranasiyam gahapati    esa danapati ahu
              arame udapane ca    papa sankamanani ca
              arahante sitibhute      sakkaccam patipadayi
       |584.3| civaram pindapatanca    paccayam sayanasanam
               adasi ujubhutesu      vippasannena cetasa.
       |584.4| Catuddasim pancadasim    ya ca pakkhassa atthami
               patihariyapakkhanca   atthangasusamahitam
       |584.5| uposatham upavasi        sada silesu samvuto
                Sannamo samvibhago ca  so vimanasmi modati.
   [585] |585.1| Yatha udayamadicco   hoti lohitako maha
              tathupamam idam byamham     jatarupassa nimmitam.
       |585.2| Vitti hi mam vindati suta disva
               pucchami tam matali devasarathi
               ayam nu macco kimakasi sadhum
              yo modati saggappatto vimane.
   [586] |586.1| Tassa puttho viyakasi  matali devasarathi
              vipakam punnakammanam   janam akkhasijanato.
       |586.2| Savatthiyam gahapati      esa danapati ahu
              arame udapane ca     papa sankamanani ca
              arahante sitibhute       sakkaccam patipadayi
       |586.3| civaram pindapatanca    paccayam sayanasanam
              adasi ujubhutesu       vippasannena cetasa.
       |586.4| Catuddasim pancadasim    ya ca pakkhassa atthami
              patihariyapakkhanca    atthangasusamahitam
       |586.5| uposatham upavasi       sada silesu samvuto
              sannamo samvibhago ca   so vimanasmi modati.
   [587] |587.1| Vehayasame bahuka   jatarupassa nimmita
              daddallamana abhanti vijjuvabbhaghanantare
              Tattha 1- yakkha mahiddhika sabbabharanabhusita
              samanta anupariyayanti   nariganaparivuta 1-.
       |587.2| Vitti hi mam vindati suta disva
              pucchami tam matali devasarathi
              ime nu macca kimakamsu sadhum
             ye modare saggappatta vimane.
   [588] |588.1| Tassa puttho viyakasi  matali devasarathi
               vipakam punnakammanam  janam akkhasijanato.
       |588.2| Saddhaya sunivitthaya    saddhamme suppavedite
              akamsu satthu vacanam       sammasambuddhasavaka 2-
              tesam etani thanani    yani tvam raja passasi.
   [589] Viditani te maharaja         avasam papakamminam
        atho kalyanakammanam         thanani viditani te
        uyyahidani rajisi          devarajassa santike.
   [590] Sahassayuttam hayavahim          dibbayanamadhitthito
       yayamano maharaja          adda sidantare nage
       disvanamantayi sutam           ime ke nama pabbata.
             [3]-
   [591] |591.1| Sudassano karaviko     isindharo 4- yugandharo
              nemindharo vinatako      assakanno giribraha
       |591.2| ete sidantare naga     anupubbasamuggata
@Footnote:1-1 Ma. ayam gatha natthi . 2 Si. Yu. sammasambuddhasasanam.
@3 Ma.  tassa puttho viyakasi    matali devasarathi
@    vipakam punnakammanam     janam akkhasijanato.
@4 Ma. isadharo.
              Maharajanamavasa    yani tvam raja passasi.
   [592] |592.1| Anekarupam ruciram        nanacittam pakasati
             akinnam indasadisehi byaggheheva surakkhitam.
      |592.2| Vitti hi mam vindati suta disva
             pucchami tam matali devasarathi
             imam nu dvaram kimabhannamahu 1-
             manoramam dissati duratova.
   [593] |593.1| Tassa puttho viyakasi  matali devasarathi
               vipakam punnakammanam   janam akkhasijanato.
       |593.2| Cittakutoti yam ahu     devarajappavesanam
              sudassanassa girino     dvaram hetam pakasati
       |593.3| anekarupam ruciram         nanacittam pakasati
              akinnam indasadisehi  byaggheheva surakkhitam
               pavisetena rajisi      arujam bhumi pakkama.
   [594] |594.1| Sahassayuttam hayavahim   dibbayanamadhitthito
             yayamano maharaja    adda devasabham idam.
      |594.2| Yatha sarade akaso 2-   nilobhaso padissati
             tathupamam idam byamham      veluriyasu nimmitam.
      |594.3| Vitti hi mam vindati suta disva
              pucchami tam matali devasarathi
@Footnote: 1 Si. Yu. kimabhinnamahu . 2 Ma. akase.
              Imam nu byamham kimabhannamahu 1-.
   [595] |595.1| Tassa puttho viyakasi  matali devasarathi
               vipakam punnakammanam  janam akkhasijanato
       |595.2| sudhammaiti yam ahu    esesa 2- dissate sabha
               veluriyarucira citra   dharayanti sunimmita
       |595.3| atthamsa sukata thambha  sabbe veluriyamaya
              yattha deva tavatimsa    sabbe indapurohita
        |595.4| attham devamanussanam   cintayanta samacchare
               pavisetena rajisi      devanam anumodanam.
   [596] |596.1| Tam deva patinandimsu    disva rajanamagatam
              svagatante maharaja   atho te aduragatam
              nisidadani rajisi      devarajassa santike.
       |596.2| Sakko tam 3- patinandittha vedeham mithilaggaham
              nimantayittha 4- kamehi  asanena ca vasavo.
       |596.3| Sadhu khosi anuppatto    avasam vasavattinam
              vasa devesu rajisi       sabbakamasamiddhisu
              tavatimsesu devesu      bhunja kame amanuse.
   [597] |597.1| Yatha yacitakam yanam    yatha yacitakam dhanam
             evam sampadamevetam       yam parato danapaccaya.
      |597.2| Na cahametamicchami      yam parato danapaccaya
@Footnote: 1 Si.Yu. kimabhinnamahu . 2 Ma. passesa . 3 Ma. sakkopi . 4 Si.Yu. nimantayi ca.
             Sayam katani punnani     tam me aveniyam 1- dhanam.
    |597.3| Soham gantva manussesu     kahami kusalam bahum
           danena samacariyaya        sannamena damena ca
           yam katva sukhito hoti       na ca pacchanutappati.
   [598] Bahupakaro no bhavam           matali devasarathi
       yo me kalyanakammanam         papanam patidassayi 2-.
   [599] Idam vatva nimiraja          vedeho mithilaggaho
       puthuyannam yajitvana           sannamam ajjhupagamiti.
                  Nemirajajatakam catuttham.
                        ---------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 28 page 198-223. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=28&A=4107&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=28&A=4107&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=28&item=525&items=75              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=28&siri=16              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=28&i=525              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=43&A=3284              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=43&A=3284              Contents of The Tipitaka Volume 28 https://84000.org/tipitaka/read/?index_28 https://84000.org/tipitaka/english/?index_28

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]