ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 28 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 20 : Sutta. Khu. Jā.(2): paññāsa-Mahānipātajātakaṃ

page198.

4 Nemirajajatakam 1- [525] |525.1| Accheram vata lokasmim uppajjanti vicakkhana yada ahu nimiraja pandito kusalatthiko |525.2| raja sabbavidehanam ada danam arindamo. Tassa tam dadato danam sankappo upapajjatha danam va brahmacariyam va katamam su mahapphalam. [526] |526.1| Tassa sankappamannaya maghava devakunjaro sahassanetto paturahu vannena vihatantamam. |526.2| Salomahattho manujindo vasavam avaca nimi devata nusi gandhabbo adu sakko purindado. |526.3| Na ca metadiso vanno dittho va yadiva suto acikkha me tvam bhaddante katham janemu tam mayam. |526.4| Salomahattham natvana vasavo avaca nimim sakkohamasmi devindo agatosmi tavantike alomahattho manujinda puccha panham yamicchasi. |526.5| So ca tena katokaso vasavam avaca nimi pucchami tam maharaja sabbabhutanamissara danam va brahmacariyam va katamam su mahapphalam. |526.6| So puttho naradevena vasavo avaca nimim vipakam brahmacariyassa janam akkhasijanato. @Footnote: 1 Ma. nimijatakam.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page199.

|526.7| Hinena brahmacariyena khattiye upapajjati majjhimena ca devattam uttamena visujjhati. |526.8| Na hete sulabha kaya yacayogena kenaci ye kaye upapajjanti anagara tapassino. [527] |527.1| Dudipo sagaro selo mucalindo bhagiraso 1- usinnaro atthako ca assako ca puthuddhano. |527.2| Ete canne ca rajano khattiyaya brahmana bahu puthuyannam yajitvana petattam nativattimsu 2-. [528] Ye adutiya na ramanti ekika vivekajam ye na labhanti pitim kincapi te indasamanabhoga te ve paradhinasukha varaka. [529] |529.1| Addhayime 3- ativattimsu anagara tapassino sattisayo yamahanu somayago manojavo. |529.2| Samuddo magho bharato 4- isi kalapurakkhito angiraso kassapo ca kisavaccho akanti ca. [530] |530.1| Uttarena nadi sida gambhira duratikkama nalaggivanna jotanti sada kancanapabbata. |530.2| Parulhagaccha taggara parulhagaccha vana naga tatrasum dasasahassa porana isayo pure. @Footnote: 1 bhagirathoti manne . 2 Ma. nativattisum . 3 Ma. atha yime . 4 Ma. bharato ca.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page200.

|530.3| Aham setthosmi danena sannamena damena ca anuttaram vatam katva pakiracari samahite. |530.4| Jatimantam ajaccanca ahamujugatam naram ativelam namassissam kammabandhu hi manava. |530.5| Sabbe vanna adhammattha patanti nirayam adho sabbe vanna visujjhanti caritva dhammamuttamam. [531] Idam vatvana maghava devaraja sujampati vedehamanusasitva saggakayam apakkami. [532] |532.1| Imam bhonto nisametha yavantettha samagata dhammikanam manussanam vannam uccavacam bahum. |532.2| Yatha ayam nimiraja pandito kusalatthiko raja sabbavidehanam ada danam arindamo. |532.3| Tassa tam dadato danam sankappo upapajjatha danam va brahmacariyam va katamam su mahapphalam. [533] Abbhuto vata lokasmim uppajji somahamsano dibbo ratho paturahu vedehassa yasassino. [534] |534.1| Devaputto mahiddhiko matali devasarathi nimantayittha rajanam vedeham mithilaggaham. |534.2| Ehimam rathamaruyha raja settha disampati deva dassanakama te tavatimsa saindaka

--------------------------------------------------------------------------------------------- page201.

Saramana hi te deva sudhammayam samacchare. [535] |535.1| Tato raja taramano vedeho mithilaggaho asana vutthahitvana pamukho rathamaruhi. |535.2| Abhirulham ratham dibbam matali etadabravi kena tam nemi maggena raja settha disampati yena va papakammanta punnakamma ca ye nara. [536] Ubhayeneva mam nehi matali devasarathi yena va papakammanta punnakamma ca ye nara. [537] Kena tam pathamam nemi raja settha disampati yena va papakammanta punnakamma ca ye nara. [538] Nirayam 1- tava passami avasam 2- papakamminam thanani luddakammanam dussilananca ya gati. [539] Dassesi matali ranno duggam vetaranim nadim kutthitam kharasamyuttam tattam aggisikhupamam. [540] Nemi have matalimajjhabhasi 3- disva janam patamanam vidugge bhayam hi mam vindati suta disva pucchami tam matali devasarathi ime nu macca kimakamsu papam yeme jana vetaranim patanti. @Footnote: 1 Ma. niraye . 2 Ma. avase . 3 Ma. ...ajjhabhasatha.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page202.

[541] |541.1| Tassa puttho viyakasi matali devasarathi vipakam papakammanam janam akkhasijanato. |541.2| Ye dubbale balavanto jivaloke himsenti rosenti 1- supapadhamma te luddakamma pasavetva papam teme jana vetaranim patanti. [542] Sama ca sona savala ca gijjha kakolusangha ca adenti 2- bherava bhayam hi mam vindati suta disva pucchami tam matali devasarathi ime nu macca kimakamsu papam yeme jane kakolusangha adenti. [543] |543.1| Tassa puttho viyakasi matali devasarathi vipakam papakammanam janam akkhasijanato. |543.2| Yekecime maccharino kadariya paribhasaka samanabrahmananam himsenti rosenti supapadhamma te luddakamma pasavetva papam teme jane kakolusangha adenti. [544] Sanjotibhuta pathavim kamanti @Footnote: 1 Ma. himsanti rosanti. ito param idisameva . 2 Ma. kakolasangha adanti. @ito param idisameva.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page203.

Tattehi khandhehi ca pothayanti bhayam hi mam vindati suta disva pucchami tam matali devasarathi ime nu macca kimakamsu papam yeme jana khandhahata sayanti. [545] |545.1| Tassa puttho viyakasi matali devasarathi vipakam papakammanam janam akkhasijanato. |545.2| Ye jivalokasmim supapadhammino naranca narinca apapadhammam himsenti rosenti supapadhamma te luddakamma pasavetva papam teme jana khandhahata sayanti. [546] Angarakasum apare thunanti 1- nara rudanta paridaddhagatta bhayam hi mam vindati suta disva pucchami tam matali devasarathi ime nu macca kimakamsu papam yeme jana angarakasum thunanti 1-. [547] |547.1| Tassa puttho viyakasi matali devasarathi vipakam papakammanam janam akkhasijanato. @Footnote: 1 Ma. phunanti. Yu. phunanti.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page204.

|547.2| Yekeci pugaya dhanassa 1- hetu sakkhim karitva inam japayanti te japayitva janatam janinda te luddakamma pasavetva papam teme jana angarakasum thunanti. [548] Sanjotibhuta jalita paditta padissati mahati lohakumbhi bhayam hi mam vindati suta disva pucchami tam matali devasarathi ime nu macca kimakamsu papam yeme jana (avamsira) lohakumbhim patanti. [549] |549.1| Tassa puttho viyakasi matali devasarathi vipakam papakammanam janam akkhasijanato. |549.2| Ye silavantam samanam brahmanam va himsenti rosenti supapadhamma te luddakamma pasavetva papam teme jana (avamsira) lohakumbhim patanti. [550] Luncanti givam atha vethayitva unhodakasmim pakilodayitva 2- bhayam hi mam vindati suta disva @Footnote: 1 Si. Yu. pugayatanassa . 2 Ma. pakilotayitva. Si. Yu. pakiledayitva.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page205.

Pucchami tam matali devasarathi ime nu macca kimakamsu papam yeme jana luttasira sayanti. [551] |551.1| Tassa puttho viyakasi matali devasarathi vipakam papakammanam janam akkhasijanato. |551.2| Ye jivalokasmim supapadhammino pakkhi gahetvana vihethayanti te hethayitva sakunam janinda te luddakamma pasavetva papam teme jana luttasira sayanti. [552] |552.1| Bahutatoya anikhatakula 1- nadi ayam sandati suppatittha ghammabhitatta manuja pivanti pivatanca 2- tesam thusa 3- hoti pani |552.2| bhayam hi mam vindati suta disva pucchami tam matali devasarathi ime nu macca kimakamsu papam pivatanca tesam thusa hoti pani. [553] |553.1| Tassa puttho viyakasi matali devasarathi @Footnote: 1 Ma. anigadhakula . 2 Ma. pitanca. ito param idisameva . 3 Ma. bhusa. ito param @idisameva.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page206.

Vipakam papakammanam janam akkhasijanato. |553.2| Ye suddhadhannam palasena missam asuddhakamma kayino dadanti ghammabhitattana pipasitanam pivatanca tesam thusa hoti pani. [554] Usuhi sattihi ca tomarehi ubhayani passani tudanti kandatam bhayam hi mam vindati suta disva pucchami tam matali devasarathi ime nu macca kimakamsu papam yeme jana sattihata sayanti. [555] |555.1| Tassa puttho viyakasi matali devasarathi vipakam papakammanam janam akkhasijanato. |555.2| Ye jivalokasmim asadhukammino adinnamadaya karonti jivitam dhannam dhanam rajatam jatarupam ajelakancapi pasum mahimsam 1- te luddakamma pasavetva papam teme jana sattihata sayanti. [556] Givaya bandha kissime puneke @Footnote: 1 Si. Yu. mahisam.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page207.

Anne vikanta 1- vilakata sayanti 2- bhayam hi mam vindati suta disva pucchami tam matali devasarathi ime nu macca kimakamsu papam yeme jana vilakata sayanti. [557] |557.1| Tassa puttho viyakasi matali devasarathi vipakam papakammanam janam akkhasijanato. |557.2| Orabbhika sukarika ca macchika pasum mahimsanca ajelakanca hantvana sunesu pasarayimsu te luddakamma pasavetva papam teme jana vilakata sayanti. [558] Rahado ayam muttakarisapuro duggandharupo asuci puti vati khuddapareta manuja adenti bhayam hi mam vindati suta disva pucchami tam matali devasarathi ime nu macca kimakamsu papam yeme jana muttakarisabhakkha. [559] |559.1| Tassa puttho viyakasi matali devasarathi @Footnote: 1 Si. Yu. vikatta . 2 Si. Yu. puneke.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page208.

Vipakam papakammanam janam akkhasijanato. |559.2| Yekecime karanika virosika 1- paresam vihimsaya sada nivittha te luddakamma pasavetva papam mittadduno milhamadenti bala. [560] Rahado ayam lohitapubbapuro duggandharupo asuci puti vati ghammabhitatta manuja pivanti bhayam hi mam vindati suta disva pucchami tam matali devasarathi ime nu macca kimakamsu papam yeme jana lohitapubbabhakkha. [561] |561.1| Tassa puttho viyakasi matali devasarathi vipakam papakammanam janam akkhasijanato. |561.2| Ye mataram va pitaram va jivaloke parajika arahante hananti te luddakamma pasavetva papam teme jana lohitapubbabhakkha. [562] |562.1| Jivhanca passa balisena viddham vihatam yatha sankusakena cammam @Footnote: 1 Ma. virosaka.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page209.

Phandanti macchava thalamhi khitta muncanti khelam rudamana kimete |562.2| bhayam hi mam vindati suta disva pucchami tam matali devasarathi ime nu macca kimakamsu papam yeme jana vankaghasta sayanti. [563] |563.1| Tassa puttho viyakasi matali devasarathi vipakam papakammanam janam akkhasijanato. |563.2| Yekeci santhanagata 1- manussa agghena aggham kayam hapayanti kutena kutam dhanalobhahetu channam yatha varicaram vadhaya. |563.3| Na hi kutakarissa bhavanti tana sakehi kammehi purakkhitassa 2- te luddakamma pasavetva papam teme jana vankaghasta sayanti. [564] |564.1| Nariyo ima samparibhinnagatta paggayha kandanti bhuje dujacca samakkhita lohitapubbalitta gavo yatha aghatane vikanta @Footnote: 1 Ma. sandhanagata. Si. Yu. santhanagata . 2 Ma. purakkhatassa. ito param @idisameva.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page210.

Ta bhumibhagasmim sada nikhata khandhativattanti sajotibhuta. |564.2| Bhayam hi mam vindati suta disva pucchami tam matali devasarathi ima nu nariyo kimakamsu papam ya bhumibhagasmim sada nikhata khandhativattanti sajotibhuta. [565] |565.1| Tassa puttho viyakasi matali devasarathi vipakam papakammanam janam akkhasijanato. |565.2| Kolitthiyayo 1- idha jivaloke asuddhakamma asatam 2- acarum ta dittarupa pati vippahaya annam acarum ratikhiddahetu ta jivalokasmim ramapayitva khandhativattanti sajotibhuta. [566] Pade gahetva kissime puneke avamsira narake patayanti bhayam hi mam vindati suta disva pucchami tam matali devasarathi @Footnote: 1 Si. Yu. koliniyayo . 2 ayuttantipi.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page211.

Ime nu macca kimakamsu papam yeme jana (avamsira) narake patayanti. [567] |567.1| Tassa puttho viyakasi matali devasarathi vipakam papakammanam janam akkhasijanato. |567.2| Ye jivalokasmim asadhukammino parassa darani atikkamanti te tadisa uttamabhandathena teme jana (avamsira) narake patayanti. |567.3| Te vassapugani bahuni tattha nirayesu dukkham vedanam vedayanti na hi papakarissa bhavanti tana sakehi kammehi purakkhitassa te luddakamma pasavetva papam teme jana (avamsira) narake patayanti. [568] Uccavacame vividha upakkama nirayesu dissanti sughorarupa bhayam hi mam vindati suta disva pucchami tam matali devasarathi ime nu macca kimakamsu papam yeme jana adhimatta dukkha tippa 1- @Footnote: 1 Ma. tibba. ito param idisameva.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page212.

Khara katuka vedana vedayanti. [569] |569.1| Tassa puttho viyakasi matali devasarathi vipakam papakammanam janam akkhasijanato. |569.2| Ye jivalokasmim supapaditthino vissasakammani karonti moha paranca ditthisu samadapenti te papaditthi 1- pasavetva papam teme jana adhimatta dukkha tippa khara katuka vedana vedayanti. [570] Viditani te maharaja avasam papakamminam thanani luddakammanam dussilananca ya gati uyyahidani rajisi devarajassa santike. [571] |571.1| Pancathupam dissatidam vimanam malapilandha sayanassa majjhe tatthacchati nari mahanubhava uccavacam iddhi vikubbamana |571.2| vitti hi mam vindati suta disva pucchami tam matali devasarathi ayam nu nari kimakasi sadhum ya modati saggappatta vimane. @Footnote: 1 Yu. papaditthisu.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page213.

[572] Tassa puttho viyakasi matali devasarathi vipakam punnakammanam janam akkhasijanato. Yadi te suta birani 1- jivaloke amayadasi ahu brahmanassa sa pattakalam 2- atithim viditva matava puttam sakimabhinandi sannama samvibhaga ca sa vimanasmi modati. [573] |573.1| Daddallamana abhanti 3- vimana satta nimmita tattha yakkho mahiddhiko sabbabharanabhusito samanta anupariyayati nariganapurakkhito. |573.2| Vitti hi mam vindati suta disva pucchami tam matali devasarathi ayam nu macco kimakasi sadhum yo modati saggappatto vimane. [574] |574.1| Tassa puttho viyakasi matali devasarathi vipakam punnakammanam janam akkhasijanato. |574.2| Sonadinno gahapati esa danapati ahu esa pabbajituddissa vihare satta karayi. |574.3| Sakkaccante upatthasi bhikkhavo tattha vasike acchadananca bhattanca senasanam padipayam @Footnote: 1 varunitipi . 2 Ma. pattakale . 3 Ma. abhenti.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page214.

Adasi ujubhutesu vippasannena cetasa. |574.4| Catuddasim pancadasim ya ca pakkhassa atthami patihariyapakkhanca atthangasusamahitam uposatham upavasi sada silesu samvuto sannamo samvibhago ca so vimanasmi modati. [575] |575.1| Pabhasatimidam byamham phalikasu sunimmitam narivaraganakinnam kutagaravirocitam upetam annapanehi naccagitehi cubhayam. |575.2| Vitti hi mam vindati suta disva pucchami tam matali devasarathi ima nu nari 1- kimakamsu sadhum ya 2- modare saggappatta vimane. [576] |576.1| Tassa puttho viyakasi matali devasarathi vipakam punnakammanam janam akkhasijanato. |576.2| Yakaci nari idha jivaloke silavantiyo upasika dane rata niccapasannacitta sacce thita uposathe appamatta sannama samvibhaga ca ta vimanasmi modare. [577] |577.1| Pabhasatimidam byamham veluriyasu nimmitam @Footnote: 1 Ma. ime nu macca . 2 Ma. ye.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page215.

Upetam bhumibhagehi vibhattam bhagaso mitam. |577.2| Alambara mudinga ca naccagita suvadita dibba sadda niccharanti savaniya manorama. |577.3| Naham evam gatam jatu evam suruciram pure saddam samabhijanami dittham va yadiya sutam. |577.4| Vitti hi mam vindati suta disva pucchami tam matali devasarathi ime nu macca kimakamsu sadhum ye modare saggappatta vimane. [578] |578.1| Tassa puttho viyakasi matali devasarathi vipakam punnakammanam janam akkhasijanato. |578.2| Yekeci macca idha jivaloke silavanta 1- upasaka arame udapane ca papa sankamanani ca arahante sitibhute sakkaccam patipadayum |578.3| civaram pindapatanca paccayam sayanasanam adamsu ujubhutesu vippasannena cetasa. |578.4| Catuddasim pancadasim ya ca pakkhassa atthami patihariyapakkhanca atthangasusamahitam |578.5| uposatham upavasum sada silesu samvuta sannama samvibhaga ca te vimanasmi modare. @Footnote: 1 Si. Yu. silavanto.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page216.

[579] |579.1| Pabhasatimidam byamham phalikasu sunimmitam narivaraganakinnam kutagaravirocitam |579.2| upetam annapanehi naccagitehi cubhayam najjo anupariyayati 1- nanapupphadumayuta. |579.3| Vitti hi mam vindati suta disva pucchami tam matali devasarathi ayam nu macco kimakasi sadhum yo modati saggappatto vimane. [580] |580.1| Tassa puttho viyakasi matali devasarathi vipakam punnakammanam janam akkhasijanato. |580.2| Mithilayam gahapati esa danapati ahu arame udapane ca papa sankamanani ca arahante sitibhute sakkaccam patipadayi |580.3| civaram pindapatanca paccayam sayanasanam adasi ujubhutesu vippasannena cetasa. |580.4| Catuddasim pancadasim ya ca pakkhassa atthami patihariyapakkhanca atthangasusamahitam |580.5| uposatham upavasi sada silesu samvuto sannamo samvibhago ca so vimanasmi modati. [581] |581.1| Pabhasatimidam byamham phalikasu sunimmitam 2- @Footnote: 1 Ma. canupariyati . 2 Yu. veluriyasu nimmitam.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page217.

Narivaraganakinnam kutagaravirocitam |581.2| upetam annapanehi naccagitehi cubhayam najjo anupariyayati 1- nanapupphadumayuta |581.3| rajayatana kapittha ca amba sala ca jambuyo tinduka ca piyala ca duma niccaphala bahu. |581.4| Vitti hi mam vindati suta disva pucchami tam matali devasarathi ayam nu macco kimakasi sadhum yo modati saggappatto vimane. [582] |582.1| Tassa puttho viyakasi matali devasarathi vipakam punnakammanam janam akkhasijanato. |582.2| Mithilayam gahapati esa danapati ahu arame udapane ca papa sankamanani ca arahante sitibhute sakkaccam patipadayi |582.3| civaram pindapatanca paccayam sayanasanam adasi ujubhutesu vippasannena cetasa. |582.4| Catuddasim pancadasim ya ca pakkhassa atthami patihariyapakkhanca atthangasusamahitam |582.5| uposatham upavasi sada silesu samvuto sannamo samvibhago ca so vimanasmi modati. @Footnote: 1 Ma. canupariyati.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page218.

[583] |583.1| Pabhasatimidam byamham veluriyasu nimmitam upetam bhumibhagehi vibhattam bhagaso mitam |583.2| alambara mudinga ca naccagita suvadita dibba sadda niccharanti savaniya manorama |583.3| naham evam gatam jatu evam suruciram pure saddam samabhijanami dittham va yadiva sutam. |583.4| Vitti hi mam vindati suta disva pucchami tam matali devasarathi ayam nu macco kimakasi sadhum yo modati saggappatto vimane. [584] |584.1| Tassa puttho viyakasi matali devasarathi vipakam punnakammanam janam akkhasijanato. |584.2| Baranasiyam gahapati esa danapati ahu arame udapane ca papa sankamanani ca arahante sitibhute sakkaccam patipadayi |584.3| civaram pindapatanca paccayam sayanasanam adasi ujubhutesu vippasannena cetasa. |584.4| Catuddasim pancadasim ya ca pakkhassa atthami patihariyapakkhanca atthangasusamahitam |584.5| uposatham upavasi sada silesu samvuto

--------------------------------------------------------------------------------------------- page219.

Sannamo samvibhago ca so vimanasmi modati. [585] |585.1| Yatha udayamadicco hoti lohitako maha tathupamam idam byamham jatarupassa nimmitam. |585.2| Vitti hi mam vindati suta disva pucchami tam matali devasarathi ayam nu macco kimakasi sadhum yo modati saggappatto vimane. [586] |586.1| Tassa puttho viyakasi matali devasarathi vipakam punnakammanam janam akkhasijanato. |586.2| Savatthiyam gahapati esa danapati ahu arame udapane ca papa sankamanani ca arahante sitibhute sakkaccam patipadayi |586.3| civaram pindapatanca paccayam sayanasanam adasi ujubhutesu vippasannena cetasa. |586.4| Catuddasim pancadasim ya ca pakkhassa atthami patihariyapakkhanca atthangasusamahitam |586.5| uposatham upavasi sada silesu samvuto sannamo samvibhago ca so vimanasmi modati. [587] |587.1| Vehayasame bahuka jatarupassa nimmita daddallamana abhanti vijjuvabbhaghanantare

--------------------------------------------------------------------------------------------- page220.

Tattha 1- yakkha mahiddhika sabbabharanabhusita samanta anupariyayanti nariganaparivuta 1-. |587.2| Vitti hi mam vindati suta disva pucchami tam matali devasarathi ime nu macca kimakamsu sadhum ye modare saggappatta vimane. [588] |588.1| Tassa puttho viyakasi matali devasarathi vipakam punnakammanam janam akkhasijanato. |588.2| Saddhaya sunivitthaya saddhamme suppavedite akamsu satthu vacanam sammasambuddhasavaka 2- tesam etani thanani yani tvam raja passasi. [589] Viditani te maharaja avasam papakamminam atho kalyanakammanam thanani viditani te uyyahidani rajisi devarajassa santike. [590] Sahassayuttam hayavahim dibbayanamadhitthito yayamano maharaja adda sidantare nage disvanamantayi sutam ime ke nama pabbata. [3]- [591] |591.1| Sudassano karaviko isindharo 4- yugandharo nemindharo vinatako assakanno giribraha |591.2| ete sidantare naga anupubbasamuggata @Footnote:1-1 Ma. ayam gatha natthi . 2 Si. Yu. sammasambuddhasasanam. @3 Ma. tassa puttho viyakasi matali devasarathi @ vipakam punnakammanam janam akkhasijanato. @4 Ma. isadharo.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page221.

Maharajanamavasa yani tvam raja passasi. [592] |592.1| Anekarupam ruciram nanacittam pakasati akinnam indasadisehi byaggheheva surakkhitam. |592.2| Vitti hi mam vindati suta disva pucchami tam matali devasarathi imam nu dvaram kimabhannamahu 1- manoramam dissati duratova. [593] |593.1| Tassa puttho viyakasi matali devasarathi vipakam punnakammanam janam akkhasijanato. |593.2| Cittakutoti yam ahu devarajappavesanam sudassanassa girino dvaram hetam pakasati |593.3| anekarupam ruciram nanacittam pakasati akinnam indasadisehi byaggheheva surakkhitam pavisetena rajisi arujam bhumi pakkama. [594] |594.1| Sahassayuttam hayavahim dibbayanamadhitthito yayamano maharaja adda devasabham idam. |594.2| Yatha sarade akaso 2- nilobhaso padissati tathupamam idam byamham veluriyasu nimmitam. |594.3| Vitti hi mam vindati suta disva pucchami tam matali devasarathi @Footnote: 1 Si. Yu. kimabhinnamahu . 2 Ma. akase.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page222.

Imam nu byamham kimabhannamahu 1-. [595] |595.1| Tassa puttho viyakasi matali devasarathi vipakam punnakammanam janam akkhasijanato |595.2| sudhammaiti yam ahu esesa 2- dissate sabha veluriyarucira citra dharayanti sunimmita |595.3| atthamsa sukata thambha sabbe veluriyamaya yattha deva tavatimsa sabbe indapurohita |595.4| attham devamanussanam cintayanta samacchare pavisetena rajisi devanam anumodanam. [596] |596.1| Tam deva patinandimsu disva rajanamagatam svagatante maharaja atho te aduragatam nisidadani rajisi devarajassa santike. |596.2| Sakko tam 3- patinandittha vedeham mithilaggaham nimantayittha 4- kamehi asanena ca vasavo. |596.3| Sadhu khosi anuppatto avasam vasavattinam vasa devesu rajisi sabbakamasamiddhisu tavatimsesu devesu bhunja kame amanuse. [597] |597.1| Yatha yacitakam yanam yatha yacitakam dhanam evam sampadamevetam yam parato danapaccaya. |597.2| Na cahametamicchami yam parato danapaccaya @Footnote: 1 Si.Yu. kimabhinnamahu . 2 Ma. passesa . 3 Ma. sakkopi . 4 Si.Yu. nimantayi ca.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page223.

Sayam katani punnani tam me aveniyam 1- dhanam. |597.3| Soham gantva manussesu kahami kusalam bahum danena samacariyaya sannamena damena ca yam katva sukhito hoti na ca pacchanutappati. [598] Bahupakaro no bhavam matali devasarathi yo me kalyanakammanam papanam patidassayi 2-. [599] Idam vatva nimiraja vedeho mithilaggaho puthuyannam yajitvana sannamam ajjhupagamiti. Nemirajajatakam catuttham. ---------


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 28 page 198-223. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=28&A=4107&modeTY=2&pagebreak=1              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=28&A=4107&modeTY=2&pagebreak=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=28&item=525&items=75              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=28&siri=16              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=28&i=525              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=43&A=3284              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=43&A=3284              Contents of The Tipitaka Volume 28 https://84000.org/tipitaka/read/?index_28 https://84000.org/tipitaka/english/?index_28

First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]