ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 28 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 20 : Sutta. Khu. Jā.(2): paññāsa-Mahānipātajātakaṃ

             3 Mahābodhijātakaṃ
   [52] Kinnu daṇḍaṃ kimājinaṃ        kiṃ chattaṃ kiṃ upāhanaṃ
       kiṃ aṅkusañca pattañca       saṅghāṭiñcāpi brāhmaṇa
       taramānarūpo gaṇhāsi        kinnu patthayase disaṃ.
   [53] |53.1| Dvādasetāni vassāni  vasitāni tavantike
            nābhijānāmi soṇena   piṅgalenābhikūjitaṃ.
       |53.2| Svāyaṃ dittova nadati   sukkadāṭhaṃ vidaṃsayaṃ
             tava sutvā sabhariyassa   vītasaddhassa maṃ pati.
   [54] Ahu esa kato doso          yathā bhāsasi brāhmaṇa
     esa bhiyyo pasīdāmi          vasa brāhmaṇa mā gamā.
[55] |55.1| Sabbaseto pure āsi     tatopi sabalo ahu
           sabbalohitakodāni     kālo pakkamituṃ mama.
     |55.2| Abbhantaraṃ pure āsi     tato majjhe tato bahi
           purā niddhamanā hoti    sayameva vajāmahaṃ.
     |55.3| Vītasaddhaṃ na seveyya      udapānaṃvanodakaṃ
           sacepi naṃ anukhaṇe       vārikaddamagandhikaṃ.
     |55.4| Pasannameva seveyya     appasannaṃ vivajjaye
           pasannaṃ payirupāseyya    rahadaṃvudakatthiko.
     |55.5| Bhaje bhajantaṃ purisaṃ       abhajantaṃ na bhajjaye
           asappurisadhammo so     yo bhajantaṃ na bhajjati.
     |55.6| Yo bhajantaṃ na bhajati      sevamānaṃ na sevati
           save manussapāpiṭṭho    migo sākhassito yathā.
     |55.7| Accābhikkhaṇasaṃsaggā    asamo saraṇena ca
           etena mittā jīranti    akāle yācanāya ca.
     |55.8| Tasmā nābhikkhaṇaṃ gacche  na ca gacche cirāciraṃ
           kālena yācaṃ yāceyya    evaṃ mittā na jirare 1-.
      |55.9| Aticiraṃ nivāsena       piyo bhavati appiyo
            āmanta kho taṃ gacchāma  purā te homa appiyā.
   [56] Evaṃ ce yācamānānaṃ         añjaliṃ nāvabujjhasi
       paricārikānaṃ sattānaṃ 2-      vacanaṃ na karosi no
       evantaṃ abhiyācāma         puna kayirāsi pariyāyaṃ.
   [57] Evañce no viharataṃ          antarāyo na hessati
       tuyha vāpi 3- mahārāja      mayha vā 4- raṭṭhavaḍḍhana
       appeva nāma passema        ahorattānamaccaye.
   [58] |58.1| Udīraṇā ce saṅgatyā   bhāvāyamanuvattati.
          Akāmā akaraṇīyaṃ vā     karaṇīyaṃ vāpi krubbati 5-
          akāmakaraṇīyasmiṃ       kavidha pāpena limpati 6-.
     |58.2| So ce attho ca dhammo ca   kalyāṇo na ca pāpako
           bhoto ce vacanaṃ saccaṃ     suhato vānaro mayā.
     |58.3| Attano ce hi vādassa   aparādhaṃ vijāniya 7-
@Footnote: 1 Ma. jīyare . 2 Ma. paricārakānaṃ sataṃ . 3 Sī. tumhañcāpi. Yu. tuyhañcāpi.
@4 Sī. amhaṃ vā. Yu. mayhañca . 5 Ma. kubbati . 6 Ma. lippati. ito paraṃ
@īdisameva. 7 Ma. vijāniyā.
          Na maṃ tvaṃ garaheyyāsi     bhoto vādo hi tādiso.
   [59] |59.1| Issaro sabbalokassa  sace kappeti jīvitaṃ
            iddhiṃ byasanabhāvañca  kammaṃ kalyāṇapāpakaṃ
            niddesakārī puriso    issaro tena limpati.
  |59.2| So ce attho ca dhammo ca     kalyāṇo na ca pāpako
        bhoto ce vacanaṃ saccaṃ        suhato vānaro mayā.
        Attano ce hi vādassa      aparādhaṃ vijāniya 1-
        na maṃ tvaṃ garaheyyāsi       bhoto vādo hi tādiso.
   [60] |60.1| Sace pubbekatahetu    sukhadukkhaṃ nigacchati
            porāṇakaṃ kataṃ pāpaṃ    tameso muñcate iṇaṃ
             porāṇakaiṇamokkho  kvidha pāpena limpati.
      |60.2| So ce attho ca dhammo ca kalyāṇo na ca pāpako
            bhoto ce vacanaṃ saccaṃ    suhato vānaro mayā.
       |60.3| Attano ce hi vādassa  aparādhaṃ vijāniya
            na maṃ tvaṃ garaheyyāsi   bhoto vādo hi tādiso.
   [61] |61.1| Catunnaṃyevupādāya     rūpaṃ sambhoti pāṇinaṃ
            yato ca rūpaṃ sambhoti    tatthevānupagacchati.
       |61.2| Idheva jīvati jīvo       pecca pecca vinassati
            ucchijjati ayaṃ loko    ye bālā ye ca paṇḍitā
            ucchijjamāne lokasmiṃ  kvidha pāpena limpati.
@Footnote: 1 Ma. vijāniyā. ito paraṃ īdisameva.
     |61.3| So ce attho ca dhammo ca   kalyāṇo na ca pāpako
           bhoto ce vacanaṃ saccaṃ     suhato vānaro mayā.
     |61.4| Attano ce hi vādassa    aparādhaṃ vijāniya
           na maṃ tvaṃ garaheyyāsi     bhoto vādo hi tādiso.
   [62] Āhu khattavidhā 1- loke       bālā paṇḍitamānino
       mātaraṃ pitaraṃ haññe         atho jeṭṭhaṃpi bhātaraṃ
       haneyya puttadāre ca        attho ce tādiso siyā.
   [63] |63.1| Yassa rukkhassa chāyāya  nisīdeyya sayeyya vā
            na tassa sākhaṃ bhañjeyya mittadubbho 2- hi pāpako.
      |63.2| Atha atthe samuppanne   samūlamapi abbhuhe
            attho me sambalenāpi  suhato vānaro mayā.
      |63.3| So ce attho ca dhammo ca kalyāṇo na ca pāpako
            bhoto ce vacanaṃ saccaṃ    suhato vānaro mayā.
      |63.4| Attano ce hi vādassa   aparādhaṃ vijāniya
            na maṃ tvaṃ garaheyyāsi   bhoto vādo hi tādiso.
   [64] |64.1| Ahetuvādo puriso     yo ca issarakuttiko
          pubbekatī ca ucchedī     yo ca khattavidho 3- naro.
  |64.2| Ete asappurisā loke      bālā paṇḍitamānino
        kareyya tādiso pāpaṃ       atho aññampi kāraye
@Footnote: 1 Ma. khattavidā . 2 Yu. mittadūbhī . 3 Ma. khattavido.
         Asappurisasaṃsaggo        dukkhanto 1- kaṭukudrayo.
   [65] |65.1| Urabbharūpena bakāsu 2- pubbe
         asaṅkito ajayūthaṃ upeti
         hantvā uraṇiṃ ajiyaṃ 3- ajañca
         hantvā sayitvā 4- yenakāmaṃ paleti.
    |65.2| Tathāvidheke samaṇabrāhmaṇāse
         chadanaṃ katvā vañcayanti manusse
         anāsakā thaṇḍilaseyyakā ca
         rajojallaṃ ukkuṭikappadhānaṃ
         pariyāyabhattañca apānakattā
         pāpācārā arahanto vadānā.
    |65.3| Ete asappurisā loke    bālā paṇḍitamānino
          kareyya tādiso pāpaṃ     atho aññampi kāraye
          asappurisasaṃsaggo        dukkhanto kaṭukudrayo.
    |65.4| Yamāhu natthi vīriyanti      hetuñca apavadanti 5- ye
          parakāraṃ attakārañca     ye tucchaṃ samavaṇṇayuṃ.
    |65.5| Ete asappurisā loke    bālā paṇḍitamānino
          kareyya tādiso pāpaṃ     atho aññampi kāraye
          asappurisasaṃsaggo       dukkhanto kaṭukudrayo.
    |65.6| Sace hi vīriyaṃ nāssa      kammaṃ kalyāṇapāpakaṃ
@Footnote: 1 Sī. dukkaṭo. ito paraṃ īdisameva . 2 Ma. vakassu. Yu. vakāsu . 3 Ma.
@ajikaṃ . 4 Ma. utrāsayitvā . 5 Ma. ahetuñca pavadanti.
          Na bhare vaḍḍhakiṃ rājā     napi yantāni kāraye.
    |65.7| Yasmā ca vīriyaṃ atthi      kammaṃ kalyāṇapāpakaṃ
          tasmā yantāni kāreti    rājā bharati vaḍḍhakiṃ.
    |65.8| Yadi vassasataṃ devo        na vasse na himaṃ pate
          ucchijjeyya ayaṃ loko     vinasseyya ayaṃ pajā.
    |65.9| Yasmā ca vassatī devo     himañcānuphusīyati 1-
          tasmā sassāni paccanti   raṭṭhañca pālayate ciraṃ.
    |65.10| Gavañce taramānānaṃ     jimhaṃ gacchati puṅgavo
          sabbā tā jimhaṃ gacchanti  nette jimhaṃ gate sati.
   |65.11| Evameva manussesu       yo hoti seṭṭhasammato
          so ce adhammaṃ carati      pageva itarā pajā
          sabbaṃ raṭṭhaṃ dukkhaṃ seti     rājā ce hoti adhammiko.
    |65.12| Gavañce taramānānaṃ     ujuṃ gacchati puṅgavo
           sabbā tā 2- ujuṃ gacchanti 3- nette ujuṃ gate sati.
    |65.13| Evameva manussesu       yo hoti seṭṭhasammato
           so cepi dhammaṃ carati      pageva itarā pajā
           sabbaṃ raṭṭhaṃ sukhaṃ seti     rājā ce hoti dhammiko.
    |65.14| Mahārukkhassa phalino     āmaṃ chindati yo phalaṃ
           rasañcassa na jānāti    bījañcassa vinassati.
@Footnote: 1 Ma. himañcānuphusāyati . 2 Ma. gāvī . 3 Ma. yanti.
    |65.15| Mahārukkhūpamaṃ raṭṭhaṃ      adhammena yo pasāsati
           rasañcassa na jānāti    raṭṭhañcassa vinassati.
    |65.16| Mahārukkhassa phalino     pakkaṃ chindati yo phalaṃ
           rasañcassa vijānāti     bījañcassa na nassati.
    |65.17| Mahārukkhūpamaṃ raṭṭhaṃ      dhammena yo pasāsati
           rasañcassa vijānāti     raṭṭhañcassa na nassati.
    |65.18| Yo ca rājā janapadaṃ      adhammena pasāsati
           sabbosadhībhi so rājā    viruddho hoti khattiyo.
    |65.19| Tatheva negame hiṃsaṃ       ye yuttā kayavikkaye
           ojadānabalīkāre      sa kosena virujjhati.
    |65.20| Pahāravarakhettaññū     saṅgāme katanissame
           ussite hiṃsayaṃ rājā     sa balena virujjhati.
    |65.21| Tatheva isayo hiṃsaṃ       saṃyame brahmacāriye 1-
           adhammacārī khattiyo      so saggena virujjhati.
    |65.22| Yo ca rājā adhammaṭṭho   bhariyaṃ hanti adūsakaṃ 2-
           luddaṃ pasavate ṭhānaṃ 3-   puttehi ca virujjhati
    |65.23| dhammaṃ care jānapade     negamesu 4- balesu ca
           isayo ca na hiṃseyya     puttadāre samañcare.
    |65.24| Sa tādiso bhūmipati      raṭṭhapālo akodhano
@Footnote: 1 Sī. brahmacārino. Ma. saññate brahmacāriyo . 2 Ma. adūsikaṃ . 3 Sī. pāpaṃ.
@4 Sī. nigamesu.
          Sāmante 1- sampakampeti  indova asurādhipoti.
           Mahābodhijātakaṃ tatiyaṃ.
                -----------
              Tassuddānaṃ.
         Saniḷīnikamavhayano paṭhamo
         dutiyo pana saummadantīvaro
         tatiyo pana bodhisirīvhayano
         kathitā pana tīṇi jinena subhā.
         Paññāsanipātaṃ niṭṭhitaṃ.
                --------
@Footnote: 1 Ma. sapatte.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 28 page 23-30. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=28&A=453              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=28&A=453              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=28&item=52&items=14              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=28&siri=3              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=28&i=52              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=42&A=1064              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=42&A=1064              Contents of The Tipitaka Volume 28 https://84000.org/tipitaka/read/?index_28 https://84000.org/tipitaka/english/?index_28

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่