ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 28 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 20 : Sutta. Khu. Jā.(2): paññāsa-Mahānipātajātakaṃ

                     5 Mahosadhajatakam 3-
   [600] |600.1| Pancalo sabbasenaya brahmadattoyamagato.
              Sayam pancaliya sena  appameyya mahosadha.
       |600.2| Viddhimati 4- pattimati    sabbasangamakovida
              oharini saddavati      bherisankhappabodhana.
       |600.3| Lohavijja alankara    dhajini vamarohini
              sippiyehi susampanna   surehi suppatitthita.
       |600.4| Dasettha pandita ahu   bhuripanna rahogata 5-
              mata ekadasi ranno   pancaliyam pasasati.
@Footnote: 1 Ma. avenikam . 2 Yu. patidamsayi .  3 Ma. umangajatakam . 4 Ma. vithimati.
@Si. Yu. pitthimati .  5 Ma. rahogama.
       |600.5| Athetthekasatam khatya     anuyanta yasassino
              acchinnarattha byathita  pancalinam 1- vasam gata.
       |600.6| Yam vada takkara ranno   akama piyabhanino
              pancalamanuyayanti    akama vasino gata.
       |600.7| Taya senaya mithila     tisandhiparivarita
              rajadhani videhanam      samanta parijannati.
      |600.8| Uddham tarakajatava      samanta parivarita
             mahosadha vijanahi       katham mokkho bhavissati.
   [601] Pade deva pasarehi          bhunja kame ramassu ca
       hitva pancaliyam senam          brahmadatto palayati 2-.
   [602] |602.1| Raja santhavakamo te  ratanani pavecchati
              agacchantu ito duta   manjuka piyabhanino.
        |602.2| Bhasantu muduka vaca   ya vaca patinandita
            pancalo ca videho ca 3-   ubho eka bhavantu te.
       [603] Kathannu kevatta mahosadhena
            samagamo asi tadingha bruhi
            kacci te patinijjhatto     kacci tuttho mahosadho.
       [604] Anariyarupo puriso janinda
            asammodako thaddho asabbhirupo
            yatha mugo ca badhiro ca      na kincittham abhasatha.
@Footnote: 1 Ma. pancaliyam .  2 Ma. palayiti . 3 Si. Yu. pancala ca videha ca.
       [605] Addha idam mantapadam sududdasam
            attho suddho naravirena dittho
            tatha hi kayo mama sampavedhati
            hitva sayam ko parahatthamessati.
       [606] Channanhi ekava mati sameti
            ye pandita uttamabhuripanna
            yanam ayanam athavapi thanam
            mahosadha tvampi matim karohi.
   [607] |607.1| Janasi kho raja mahanubhavo
              mahabbalo culanibrahmadatto
              raja ca tam icchati maranattham
              migam yatha okacarena luddo.
      |607.2| Yathapi maccho balisam     vankam mamsena chaditam
             amagiddho na janati    maccho maranamattano.
             Evameva tuvam raja       culaneyyassa dhitaram
       |607.3| kamagiddho na janasi   macchova maranamattano.
              Sace gacchasi pancalam    khippamattam jahissasi
              migam panthanupannamva     mahantam bhayamessasi.
       [608] Mayameva balamhase elamuga
            ye uttamatthani tayi lapimha
            Kimeva tvam nangalakotivaddho
            atthani janasi yathapi anne.
   [609] Imam gale gahetvana           nasetha vijita mama
        yo me ratanalabhassa           antarayaya bhasati.
   [610] |610.1| Tato ca so apakkamma  vedehassa upantika
              atha amantayi dutam     madhuram 1- suvapanditam.
       |610.2| Ehi samma haritapakkha    veyyavaccam karohi me
              atthi pancalarajassa   salika sayanapalika.
       |610.3| Tam santhavena 2- pucchassu  sa hi sabbassa kovida
              sa nesam sabbam janati   ranno ca kosiyassa ca.
       |610.4| Amoti so patisutva    madhuro 3- suvapandito
              agamasi haritapakkho     salikaya upantikam.
       |610.5| Tato ca kho so gantvana  madhuro suvapandito
              atha amantayi sugharam     salikam manjubhanikam.
       |610.6| Kacci te sughare khamaniyam   kacci vese 4- anamayam
              kacci te madhuna lajam     labbhate sughare tuvam.
       |610.7| Kusalanceva me samma    atho samma anamayam
              atho me madhuna laja    labbhate suvapandita.
       |610.8| Kuto nu samma agamma   kassa va pahito tuvam
@Footnote: 1 Ma. madharam. Yu. matharam .  2 pattharenatipi patho. Ma. bandhanena.
@3 Ma. madharo. ito param idisameva .  4 Ma. vesse.
             Na ca mesi ito pubbe    dittho va yadi va suto.
   [611] |611.1| Ahosim sivirajassa     pasade sayanapalako
              tato so dhammiko raja   bandhe moceti bandhana.
       |611.2| Tassa meka dutiyasi    salika manjubhanika
              tam tattha avadhi seno     pekkhato sughare mama.
       |611.3| Tassa kama hi sammatto  agatosmi tavantike
              sace kareyu 1- okasam   ubhayeva vasemhase 2-.
   [612] Suvo ca suvim kameyya          saliko pana salikam
        suvassa salikayeva           samvaso hoti kidiso.
   [613] |613.1| Yo yam kame 3- kamayati api candalikamapi
               sabbo hi sadiso hoti   natthi kame asadiso.
       |613.2| Atthi jambavati 4- nama mata sivissa rajino
               sa piya vasudevassa   kanhassa ca mahesiya 5-.
        |613.3| Ratanavati 6- kimpurisi     sapi vaccham akamayi
               manusso migiya saddhim   natthi kame asadiso.
        |613.4| Handa khoham gamissami   salike manjubhanike
               paccakkhanupadam hetam   atimannasi nuna mam.
   [614] Na siri taramanassa            madhura suvapandita
        idheva tava acchassu           yava rajana dakkhasi
        sossi saddam mudinganam         anubhavanca rajino.
@Footnote: 1 Ma. kareyya .  2 Ma. vasamhe . 3 Si. Yu. yam yam kami . 4 Ma. jampavati.
@5 Ma. kanhassa mahesi piya .  6 Ma. ratthavati. Si. Yu. rathavati.
   [615] Yo nu khvayam tibbo          saddo tirojanapade suto
        dhita pancalarajassa         osadhi viya vannini
        tam dassati videhanam           so vivaho bhavissati.
   [616] |616.1| Ediso te 1- amittanam  vivaho hotu madhura
              yatha pancalarajassa    vedehena bhavissati.
       |616.2| Anayitvana vedeham    pancalanam rathesabho
              tato nam ghatayissati     nassa sakhi bhavissati.
   [617] Handa kho mam anujanahi        rattiyo sattamattiyo
         yavaham sivirajassa           arocemi mahesino
         laddho ca me avasatho         salikaya upantika.
   [618] Handa kho tam anujanami        rattiyo sattamattiyo
         sace tvam sattarattena          nagacchasi mamantikam
         manne okantasantam 2- mam     mataya agamissasi.
   [619] Tato ca kho so gantvana        madhuro suvapandito
         mahosadhassa akkhasi          salikaya vacanam idam.
       [620] Yasseva ghare bhunjeyya bhogam
            tasseva attham puriso careyya.
   [621] |621.1| Handaham gacchami pure janinda
             pancalarajassa puram surammam
       nivesanani mapetum     vedehassa yasassino.
@Footnote: 1 Ma. ma .  2 Ma. okkantasattam.
     |621.2| Nivesanani mapetva      vedehassa yasassino
            yada te pahineyyami     tada eyyasi khattiya.
   [622] |622.1| Tato ca payasi pure mahosadho
             pancalarajassa puram surammam
             nivesanani mapetum      vedehassa yasassino.
    |622.2| Nivesanani mapetva      vedehassa yasassino
            athassa pahini dutam       vedeham mithilaggaham
            ehidani maharaja       mapitam te nivesanam.
   [623] Tato ca raja payasi         senaya caturangiya
        anantavahanam datthum           phitam kappiliyam 1- puram.
   [624] |624.1| Tato ca kho so gantvana brahmadattassa pahini
              agatosmi maharaja    tava padani vanditum.
       |624.2| Dadahidani bhariyam      narim sabbangasobhanim
              suvannena paticchannam   dasiganapurakkhitam.
   [625] Svagatantepi 2- vedeha       atho te aduragatam
        nakkhattanneva paripuccha        aham kannam dadami te
        suvannena paticchannam         dasiganapurakkhitam.
   [626] |626.1| Tato ca raja vedeho   nakkhattam paripucchati 3-
              nakkhattam paripucchitva   brahmadattassa pahini.
       |626.2| Dadahidani me bhariyam    narim sabbangasobhanim
@Footnote: 1 Si. Yu. kampilliyam .  2 Ma. -teva. Yu. tena . 3 Ma. paripucchatha.
             Suvannena paticchannam    dasiganapurakkhitam.
   [627] Dadamidani te bhariyam          narim sabbangasobhanim
         suvannena paticchannam         dasiganapurakkhitam.
   [628] Hatthi assa ratha patti        sena titthanti cammika
        ukka paditta jhayanti        kinnu mannanti pandita.
   [629] Hatthi assa ratha patti        sena titthanti cammika
        ukka paditta jhayanti        kinnu kahanti pandita.
   [630] Rakkhati tam maharaja           culaneyyo mahabbalo
       paduttho te brahmadatto 1-      pato tam ghatayissati.
   [631] |631.1| Ubbedhati me hadayam    mukhanca parisussati
              nibbutim nadhigacchami    aggidadhdhova atape.
       |631.2| Kammaranam yatha ukka  anto jhayati no bahi
              evampi hadayam mayham     anto jhayati no bahi.
   [632] |632.1| Pamatto mantanatito  bhinnamantosi khattiya
               idani kho tam tayantu   pandita mantino jana.
        |632.2| Akatvamaccassa vacanam   atthakamahitesino
               attapitirato raja      migo kuteva ohito.
        |632.3| Yathapi maccho balisam    vankam mamsena chaditam
               amagiddho na janati   maccho maranamattano.
               Evameva tuvam raja      culaneyyassa dhitaram
@Footnote: 1 Ma. paduttho brahmadattena.
              Kamagiddho na janasi   macchova maranamattano.
       |632.4| Sace gacchasi pancalam    khippamattam jahissasi
              migam panthanupannamva    mahantam bhayamessasi.
       |632.5| Anariyarupo puriso janinda
              ahiva uccankagato daseyya
              na tena mittim kayiratha dhiro
              dukkho have kapurisena sangamo.
        |632.6| Yam tveva 1- janna puriso 2- janinda
              silavayam bahussuto
              teneva mittim kayiratha dhiro
              sukho have sappurisehi sangamo.
   [633] |633.1| Balo tuvam elamugosi raja
              yo uttamatthani mayi lapittho
              kimevaham nangalakotivaddho
              atthani janissam 3- yathapi anne.
       |633.2| Imam gale gahetvana     nasetha vijita mama
              yo me ratanalabhassa     antarayaya bhasati.
   [634] |634.1| Mahosadha atitena      nanuvijjhanti pandita
              kim mam assamva sambandham    patodeneva vijjhasi.
       |634.2| Sace passasi mokkham 4- me khemam va pana passasi
@Footnote: 1 Ma. yadeva .  2 Ma. purisam . 3 Ma. janami . 4 Ma. mokkham va.
              Teneva mam anusasa     kim atitena vijjhasi.
   [635] |635.1| Atitam manusam kammam    dukkaram durabhisambhavam
             na tam sakkomi mocetum   tvam pajanassu 1- khattiya.
      |635.2| Santi vehayasa naga   iddhimanto yasassino
             tepi adaya gaccheyyum   yassa honti tathavidha.
      |635.3| Santi vehayasa assa   iddhimanto yasassino
             tepi adaya gaccheyyum    yassa honti tathavidha.
      |635.4| Santi vehayasa pakkhi    iddhimanto yasassino
             tepi adaya gaccheyyum    yassa honti tathavidha.
      |635.5| Santi vehayasa yakkha   iddhimanto yasassino
            tepi adaya gaccheyyum    yassa honti tathavidha.
      |635.6| Atitam manusam kammam      dukkaram durabhisambhavam
            na tam sakkomi mocetum     antalikkhena khattiya.
   [636] |636.1| Atiradassi puriso     mahante udakannave
            yattha so labhate gadham      tattha so vindate sukham.
     |636.2| Evam amhanca ranno ca   tvam patittha mahosadha
            tvam nosi mantinam settho   amhe dukkha pamocaya.
   [637] Atitam manusam kammam           dukkaram durabhisambhavam
        na tam sakkomi mocetum          tvam pajanassu senaka.
@Footnote: 1 Si. Yu. tvampi janassu.
   [638] Sunohi metam vacanam           passasenam mahabbhayam
        senakadani pucchami          kim kiccam idha mannasi.
   [639] Aggim va dvarato dema        ganhamase vikantanam 1-
        annamannam vadhitvana        khippam hissama jivitam
        ma no raja brahmadatto     ciram dukkhena marayi.
   [640] Sunohi metam vacanam           passasenam mahabbhayam
        pukkusadani pucchami         kim kiccam idha mannasi.
   [641] Visam khaditva miyyama        khippam hissama jivitam
        ma no raja brahmadatto     ciram dukkhena marayi.
   [642] Sunohi metam vacanam           passasenam mahabbhayam
        kamindadani pucchami        kim kiccam idha mannasi.
   [643] Rajjuya bajjha miyyama        papata papatemase 2-
        ma no raja brahmadatto     ciram dukkhena marayi.
   [644] Sunohi metam vacanam           passasenam mahabbhayam
        devindadani pucchami         kim kiccam idha mannasi.
   [645] Aggim va dvarato dema        ganhamase vikantanam
        annamannam vadhitvana        khippam hissama jivitam
        na no sakkoti mocetum         sukheneva mahosadho.
   [646] |646.1| Yatha kadalino saram    anvesam nadhigacchati
              evam anvesamana nam    panham najjhagamamase.
@Footnote: 1 Si. Yu. vikattanam .  2 Ma. papatamase.
        |646.2| Yatha simbalino saram   anvesam nadhigacchati
               evam anvesamana nam  panham najjhagamamase.
        |646.3| Adese vata no vuttham   kunjaranamvanudake
               sakase dummanussanam  balanam avijanatam
        |646.4| ubbedhati me hadayam    mukhanca parisussati
               nibbutim nadhigacchami  aggidaddhova atape.
        |646.5| Kammaranam yatha ukka anto jhayati no bahi
               evampi hadayam mayham   anto jhayati no bahi.
   [647] |647.1| Tato so pandito dhiro atthadassi mahosadho
               vedeham dukkhitam disva  idam vacanamabravi.
        |647.2| Ma tvam bhayi maharaja ma tvam bhayi rathesabha
               ahantam mocayissami   rahuggahitamva candimam.
        |647.3| Ma tvam bhayi maharaja ma tvam bhayi rathesabha
               ahantam mocayissami   rahuggahitamva suriyam.
        |647.4| Ma tvam bhayi maharaja ma tvam bhayi rathesabha
               ahantam mocayissami   panke sannamva kunjaram.
        |647.5| Ma tvam bhayi maharaja ma tvam bhayi rathesabha
               ahantam mocayissami   pelabandhamva pannagam.
        |647.6| Ma tvam bhayi maharaja ma tvam bhayi rathesabha
               ahantam mocayissami   pakkhim bandhamva panjare.
        |647.7| Ma tvam bhayi maharaja ma tvam bhayi rathesabha
               ahantam mocayissami   macche jalagateriva.
        |647.8| Ma tvam bhayi maharaja ma tvam bhayi rathesabha
               ahantam mocayissami   sayoggabalavahanam.
        |647.9| Ma tvam bhayi maharaja ma tvam bhayi rathesabha
               pancalam bahayissami kakasenamva ledduna.
        |647.10| Adu panna kimatthiya  amacco vapi tadiso
               yo tam sambadhapakkhantam 1- dukkha na parimocaye.
   [648] Etha manava utthetha        mukham sodhetha sandhino
         vedeho sahamaccehi         ummangena gamissati.
   [649] Tassa tam vacanam sutva         panditassanusarino
         ummangadvaram vivarimsu         yantayutte ca aggale.
   [650] Purato senako yati          pacchato ca mahosadho
         majjhe ca raja vedeho       amaccaparivarito.
   [651] |651.1| Ummanga nikkhamitvana  vedeho navamaruhi
             abhiruyhanca natvana   anusasi mahosadho.
      |651.2| Ayam te sassuro deva     ayam sassu janadhipa
             yatha matu patipatti     evam te hotu sassuya.
      |651.3| Yathapi niyako bhata    sodariyo ekamatuko
             evam pancalacando te   dayitabbo rathesabha.
@Footnote: 1 Ma. sambadhapakkhandam.
      |651.4| Ayam pancalacandi te   rajaputti abhijjhita 1-
             kamam karohi te taya    bhariya te rathesabha.
   [652] Aruyha navam taramano       kim nu tiramhi titthasi
             kiccha muttamha dukkhato yamadani mahosadha.
   [653] |653.1| Nesa dhammo maharaja yoham senaya nayako
             senangam parihapetva  attanam parimocaye.
      |653.2| Nivesanamhi te deva    senangam parihapitam
             tam dinnam brahmadattena  anayissam rathesabha.
   [654] Appaseno mahasenam         katham niggayha 2- thassasi
        dubbalo balavantena         vihannissasi pandita.
   [655] Appasenopi ce manti        mahasenam amantinam
        janati raja rajano       adiccovudayantamam.
   [656] Susukham vata samvaso           panditehiti senaka
        pakkhiva panjare bandhe        macche jalagateriva
        amittahatthatthagate 3-       mocayi no mahosadho.
   [657] Evameva 4- maharaja        pandita hi sukhavaha
        pakkhiva panjare bandhe        macche jalagateriva
        amittahatthatthagate 3-       mocayi no mahosadho.
   [658] |658.1| Rakkhitva kasinam rattim  culaneyyo mahabbalo
             udentam arunuggasmim  upakaram upagami.
@Footnote: 1 Ma. abhicchita .  2 Ma. viggayha . 3 Ma. amittahatthattagate .  4 Ma. evametam.
      |658.2| Aruyha pavaram nagam     balavantam satthihayanam
             raja avoca pancalo   culaneyyo mahabbalo.
      |658.3| Sannaddho manicammena   saramadaya panina
             pesiye ajjhabhasittha    puthugumbe samagate.
      |658.4| Hattharohe anikatthe    rathike pattikarake
             upasanamhi katahatthe   valavedhe samagate.
   [659] |659.1| Pesetha kunjare danti  balavante satthihayane
             maddantu kunjara nagaram  vedehena sumapitam.
      |659.2| Vacchadantamukha seta    tikkhagga atthivedhino
             panunna dhanuvegena    sampatantutaritara.
      |659.3| Manava cammino sura   cittadandayutavudha
             pakkhandino mahanaga  hatthinam hontu sammukha.
      |659.4| Sattiyo teladhotayo    acchimanto 1- pabhassara
             vijjotamana titthantu  sataramsiva taraka.
      |659.5| Avudhabalavantanam      gunikayuradharinam
             etadisanam yodhanam    sangame apalayinam
             vedeho kuto muccissati  sace pakkhiva kahiti.
      |659.6| Timsa me purisanavutyo    sabbe ekekaniccita 2-
             yesam samam na passami    kevalam mahimam caram.
      |659.7| Naga ca kappita danti  balavanta satthihayana
@Footnote: 1 Si. Ma. acchimanti. Ma. icchimanta .  2 Ma. sabbevekekaniccita.
             Yesam khandhesu sobhanti    kumara carudassana.
      |659.8| Pitalankara pitavasana  pituttaranivasana
             nagakkhandhesu sobhanti   devaputtava nandane.
      |659.9| Pathinavanna nettimsa  teladhota pabhassara
             nitthita naravirehi 1-    samadhara sunissita.
      |659.10| Vellalino vitamala   sikkayasamaya dalha
              gahita balavantehi     suppaharappaharibhi.
      |659.11| Suvannatharusampanna   lohitakancupadharita
              vivattamana sobhanti   vijjuvabbhaghanantare.
      |659.12| Pathaka cammino 2- sura asicammassa kovida
              dhanuggaha sikkhitara 3- nagakkhandhanipatino 4-.
      |659.13| Etadisehi parikkhitto natthi mokkho ito tava
              pabhavante na passami  yena tvam mithilam vaje.
   [660] |660.1| Kinnu santaramanova  nagam pesesi kunjaram
              pahattharupo agamasi 5- laddhatthosmiti 6- mannasi.
      |660.2| Oharetam dhanucapam      khurappam patisamhara
              oharetam subham cammam    veluriyamanisannibham 7-.
   [661] Pasannamukhavannosi         mitapubbanca 8- bhasasi
         hoti kho maranakale         edisi vannasampada.
   [662] |662.1| Moghante gajjitam raja bhinnamantosi khattiya
@Footnote: 1 Ma. naradhirehi . 2 Si. Yu. pataka. Ma. pataka cammino .  3 Si. Yu.
@tharuggaha sikkhitaro . 4 Si. Yu. nagakhandhatipatino. Ma. nagakhandhe nipatino.
@5 Ma. apatasi . 6 Ma. siddhatthosmiti . 7 Ma. -santhatam . 8 mihitapubbam itipi.
         Dugganho hi 1- taya raja   khalunkeneva sindhavo.
      |662.2| Tinno hiyyo raja gangam  samacco saparijjano
             hamsarajam yatha dhanko     anujjavam patissati.
   [663] |663.1| Sigala rattibhagena  phullam disvana kimsukam
             mamsapesiti mannanta   paribyulha migadhama.
      |663.2| Vitivattasu rattisu      uggatasmim divakare 2-
             kimsukam phullitam disva     asachinna migadhama.
      |663.3| Evameva tuvam raja       vedeham parivaraya 3-
             asacchinno gamissasi   sigala kimsukam yatha.
   [664] |664.1| Imassa hatthapade ca  kannanasanca chindatha
             yo me amittam hatthagatam  vedeham parimocayi.
      |664.2| Imam mamsamva patabyam 4-   sule katva pacantu nam
             yo me amittam hatthagatam  vedeham parimocayi.
      |664.3| Yathapi usabhacammam      pathabya vihaniyati 5-
             sihassa atho byagghassa  hoti sankusamahatam.
      |664.4| Evantam vihanitvana     vedhayissami sattiya
             yo me amittam hatthagatam  vedeham parimocayi.
   [665] |665.1| Sace me hatthapade ca kannanasanca chedasi 6-
             evam pancalacandassa   vedeho chedayissati.
      |665.2| Sace me hatthapade ca   kannanasanca chedasi
@Footnote: 1 Ma. dugganhosi .  2 Ma. divankare .  3 Ma. parivariya . 4 Si. Yu. patabbam.
@5 vitaniyati itipi .   6 Ma. checchasi. ito param idisameva.
              Evam pancalacandiya   vedeho chedayissati.
      |665.3| Sace me hatthapade ca   kannanasanca chedasi
             evam nandaya deviya    vedeho chedayissati.
      |665.4| Sace me hatthapade ca   kannanasanca chedasi
             evante puttadarassa   vedeho chedayissati.
      |665.5| Sace mamsanca patabyam   sule katva pacissasi
             evam pancalacandassa   vedeho pacayissati.
      |665.6| Sace mamsanca patabyam   sule katva pacissasi
             evam pancalacandiya   vedeho pacayissati.
      |665.7| Sace mamsanca patabyam   sule katva pacissasi
             evam nandaya deviya    vedeho pacayissati.
      |665.8| Sace mamsanca patabyam   sule katva pacissasi
             evante puttadarassa   vedeho pacayissati.
      |665.9| Sace mam vihanitvana 1-   vedhayissasi sattiya
             evam pancalacandassa   vedeho vedhayissati.
      |665.10| Sace mam vihanitvana    vedhayissasi sattiya
              evam pancalacandiya  vedeho vedhayissati.
      |665.11| Sace mam vihanitvana    vedhayissasi sattiya
              evam nandaya deviya   vedeho vedhayissati.
      |665.12| Sace mam vihanitvana    vedhayissasi sattiya
@Footnote: 1 Ma. vitanitvana. ito param idisameva.
             Evante puttadarassa   vedeho vedhayissati.
     |665.13| Evam no mantitam raho     vedehena maya saha
             yatha 1- palasatam cammam   kontimantasunitthitam 2-
             upeti tanutanaya     saranam patihantave.
     |665.14| Sukhavaho dukkhanudo     vedehassa yasassino
              matinte patihannami  usum palasatena va.
   [666] Ingha passa maharaja         sunnam antepuram tava
        orodha ca kumara ca         tava mata ca khattiya
        ummanga niharitvana         vedehassupanamita.
   [667] Ingha antepuram mayham         gantvana vicinatha nam
        yatha imassa vacanam           saccam va yadi va musa.
   [668] Evametam maharaja           yatha aha mahosadho
        sunnam antepuram sabbam        kakapatanakam yatha.
   [669] |669.1| Ito gata maharaja   nari sabbangasobhana
            kosumbhaphalakasussoni 3-   hamsagaggarabhanini.
     |669.2| Ito nita maharaja      nari sabbangasobhana
            koseyyavasana sama     jatarupasumekhala.
     |669.3| Surattapada kalyani     suvannamanimekhala
            parevatakkhi sutanu        bimbottha tanumajjhima.
     |669.4| Sujata bhujalatthiva        vediva 4- tanumajjhima
@Footnote: 1 Ma. yathapi .  2 Si. Yu. kontimanti sunitthitam .  3 Ma. kosambaphalaka....
@4 Ma. velliva.
              Dighassa kesa asita  isakaggapavellita.
       |669.5| Sujata migacchapiva    hemantaggisikhariva
              nadiva giriduggesu      sanchanna khuddavelubhi.
       |669.6| Naganasurukalyani    pathama 1- timbarutthani
              natidigha natirassa   naloma natilomaka 2-.
       |669.7| Nandaya nuna maranena  nandasi sirivahana
              ahanca nuna nanda ca  gacchama yamasadhanam.
   [670] Dibbam adhiyase mayam         akasi cakkhumohanam
        yo me amittam hatthagatam       vedeham parimocayi.
   [671] |671.1| Adhiyanti ve 3- maharaja dibbamayidha pandita
              te mocayanti attanam   pandita mantino jana.
       |671.2| Santi manavaputta me kusala sandhichedaka
              yesam katena maggena    vedeho mithilam gato.
        [672] Ingha passa maharaja    ummangam sadhumapitam
             hatthinam atha assanam    rathanam atha pattinam
              alokabhutam titthantam   ummangam sadhunitthitam 4-.
   [673] Labha vata videhanam       yassime edisa pandita
           ghare vasanti vijite        yatha tvamasi mahosadha.
   [674] Vuttinca pariharanca      digunam bhattavettanam
           dadami vipule bhoge       bhunja kame ramassu ca
@Footnote: 1 Ma. parama .  2 Ma. -lomasa .  3 Ma. adhiyanti .  4 Ma. sadhu mapitam.
           Ma videham paccagama       kim videho karissati.
   [675] |675.1| Yo cajetha maharaja   bhattaram dhanakarana
              ubhinnam hoti garayho  attano ca parassa ca
              yava jiveyya vedeho   nannassa puriso siyam 1-.
       |675.2| Yo cajetha maharaja     bhattaram dhanakarana
              ubhinnam hoti garayho  attano ca parassa ca
              yava tittheyya vedeho  nannassa vijite vase.
       [676] Dammi nikkhasahassante    gamasitinca kasisu
          dasisatani cattari        dammi bhariyasatanca te
          sabbam senangamadaya      sotthim gaccha mahosadha.
       [677] Yava dadantu hatthinam     assanam digunam vidham
            tappentu annapanena   rathike pattikarake.
       [678] Hatthi asse rathe patti    gacchevadaya pandita
           passatu tam maharaja      vedeho mithilam gatam.
       [679] Hatthi assa ratha patti  sena sadissate maha
          caturangini bhimsarupa 2-   kinnu mannanti 3- pandita.
       [680] Anando te maharaja   uttamo patidissati
          sabbam senangamadaya     sotthippatto mahosadho.
   [681] |681.1| Yatha petam susanasmim chaddetva caturo jana
              evam kappiliye tyamha   chaddayitva idhagata.
@Footnote: 1 Ma. puriso siya .  2 Ma. bhisarupa . 3 Ma. mannasi pandita.
       |681.2| Atha tvam kena vannena   kena va pana hetuna
              kena va atthajatena   attanam parimocayi.
   [682] |682.1| Attham atthena vedeha  mantam mantena khattiya
              parivarayissam 1- rajanam jambudipamva sagaro.
       |682.2| Dinnam nikkhasahassam me  gamasitinca 2- kasisu
              dasisatani cattari   dinnam bhariyasatanca me
              sabbam senangamadaya sotthinamhi idhagato.
   [683] Susukham vata samvaso           panditehiti senaka
        pakkhiva panjare bandhe        macche jalagateriva
        amittahatthatthagate 3-       mocayi no mahosadho.
   [684] Evameva maharaja          pandita hi sukhavaha
        pakkhiva panjare bandhe        macche jalagateriva
        amittahatthatthagate 3-       mocayi no mahosadho.
   [685] Ahannantu sabbavina      bheriyo dendimani ca
        dhamantu magadha sankha        vaggu nadantu dundubhi.
   [686] |686.1| Orodha ca kumara ca  vesiyana ca brahmana
              bahum annanca pananca panditassabhiharayum.
       |686.2| Hattharoha anikattha  rathika pattikaraka
              bahum annanca pananca panditassabhiharayum.
       |686.3| Samagata janapada    negama ca samagata
@Footnote: 1 Ma. parivarayim .   2 Ma. gamasiti ca .  3 Ma. amittahatthattagate.
             Bahum annanca pananca  panditassabhiharayum.
      |686.4| Bahujjano pasannosi    disva panditamagatam
              panditamhi anuppatte celukkhepo pavattathati 1-.
          Mahosadhajatakam pancamam.
                 --------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 28 page 223-245. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=28&A=4644&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=28&A=4644&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=28&item=600&items=87              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=28&siri=17              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=28&i=600              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=43&A=4561              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=43&A=4561              Contents of The Tipitaka Volume 28 https://84000.org/tipitaka/read/?index_28 https://84000.org/tipitaka/english/?index_28

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]