ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 28 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 20 : Sutta. Khu. Jā.(2): paññāsa-Mahānipātajātakaṃ

                     5 Mahosadhajātakaṃ 3-
   [600] |600.1| Pañcālo sabbasenāya brahmadattoyamāgato.
              Sāyaṃ pañcāliyā senā  appameyyā mahosadha.
       |600.2| Viddhimatī 4- pattimatī    sabbasaṅgāmakovidā
              ohārinī saddavatī      bherīsaṅkhappabodhanā.
       |600.3| Lohavijjā alaṅkārā    dhajinī vāmarohinī
              sippiyehi susampannā   sūrehi suppatiṭṭhitā.
       |600.4| Dasettha paṇḍitā āhu   bhūripaññā rahogatā 5-
              mātā ekādasī rañño   pañcāliyaṃ pasāsati.
@Footnote: 1 Ma. āveṇikaṃ . 2 Yu. paṭidaṃsayi .  3 Ma. umaṅgajātakaṃ . 4 Ma. vīthimatī.
@Sī. Yu. piṭṭhimatī .  5 Ma. rahogamā.
       |600.5| Athetthekasataṃ khatyā     anuyantā yasassino
              acchinnaraṭṭhā byathitā  pañcālīnaṃ 1- vasaṃ gatā.
       |600.6| Yaṃ vadā takkarā rañño   akāmā piyabhāṇino
              pañcālamanuyāyanti    akāmā vasino gatā.
       |600.7| Tāya senāya mithilā     tisandhiparivāritā
              rājadhānī videhānaṃ      samantā parijaññati.
      |600.8| Uddhaṃ tārakajātāva      samantā parivāritā
             mahosadha vijānāhi       kathaṃ mokkho bhavissati.
   [601] Pāde deva pasārehi          bhuñja kāme ramassu ca
       hitvā pañcāliyaṃ senaṃ          brahmadatto palāyati 2-.
   [602] |602.1| Rājā santhavakāmo te  ratanāni pavecchati
              āgacchantu ito dūtā   mañjukā piyabhāṇino.
        |602.2| Bhāsantu mudukā vācā   yā vācā paṭinanditā
            pañcālo ca videho ca 3-   ubho ekā bhavantu te.
       [603] Kathannu kevaṭṭa mahosadhena
            samāgamo āsi tadiṅgha brūhi
            kacci te paṭinijjhatto     kacci tuṭṭho mahosadho.
       [604] Anariyarūpo puriso janinda
            asammodako thaddho asabbhirūpo
            yathā mūgo ca badhiro ca      na kiñcitthaṃ abhāsatha.
@Footnote: 1 Ma. pañcāliyaṃ .  2 Ma. palāyiti . 3 Sī. Yu. pañcālā ca videhā ca.
       [605] Addhā idaṃ mantapadaṃ sududdasaṃ
            attho suddho naravīrena diṭṭho
            tathā hi kāyo mama sampavedhati
            hitvā sayaṃ ko parahatthamessati.
       [606] Channañhi ekāva matī sameti
            ye paṇḍitā uttamabhūripaññā
            yānaṃ ayānaṃ athavāpi ṭhānaṃ
            mahosadha tvaṃpi matiṃ karohi.
   [607] |607.1| Jānāsi kho rāja mahānubhāvo
              mahabbalo cūḷanībrahmadatto
              rājā ca taṃ icchati māraṇatthaṃ
              migaṃ yathā okacarena luddo.
      |607.2| Yathāpi maccho balisaṃ     vaṅkaṃ maṃsena chāditaṃ
             āmagiddho na jānāti    maccho maraṇamattano.
             Evameva tuvaṃ rāja       cūḷaneyyassa dhītaraṃ
       |607.3| kāmagiddho na jānāsi   macchova maraṇamattano.
              Sace gacchasi pañcālaṃ    khippamattaṃ jahissasi
              migaṃ panthānupannaṃva     mahantaṃ bhayamessasi.
       [608] Mayameva bālāmhase elamūgā
            ye uttamatthāni tayī lapimhā
            Kimeva tvaṃ naṅgalakoṭivaḍḍho
            atthāni jānāsi yathāpi aññe.
   [609] Imaṃ gale gahetvāna           nāsetha vijitā mama
        yo me ratanalābhassa           antarāyāya bhāsati.
   [610] |610.1| Tato ca so apakkamma  vedehassa upantikā
              atha āmantayī dūtaṃ     mādhuraṃ 1- suvapaṇḍitaṃ.
       |610.2| Ehi samma haritapakkha    veyyāvaccaṃ karohi me
              atthi pañcālarājassa   sālikā sayanapālikā.
       |610.3| Taṃ santhavena 2- pucchassu  sā hi sabbassa kovidā
              sā nesaṃ sabbaṃ jānāti   rañño ca kosiyassa ca.
       |610.4| Āmoti so paṭisutvā    mādhuro 3- suvapaṇḍito
              agamāsi haritapakkho     sālikāya upantikaṃ.
       |610.5| Tato ca kho so gantvāna  mādhuro suvapaṇḍito
              atha āmantayī sugharaṃ     sālikaṃ mañjubhāṇikaṃ.
       |610.6| Kacci te sughare khamanīyaṃ   kacci vese 4- anāmayaṃ
              kacci te madhunā lājaṃ     labbhate sughare tuvaṃ.
       |610.7| Kusalañceva me samma    atho samma anāmayaṃ
              atho me madhunā lājā    labbhate suvapaṇḍita.
       |610.8| Kuto nu samma āgamma   kassa vā pahito tuvaṃ
@Footnote: 1 Ma. mādharaṃ. Yu. māṭharaṃ .  2 pattharenātipi pāṭho. Ma. bandhanena.
@3 Ma. mādharo. ito paraṃ īdisameva .  4 Ma. vesse.
             Na ca mesi ito pubbe    diṭṭho vā yadi vā suto.
   [611] |611.1| Ahosiṃ sivirājassa     pāsāde sayanapālako
              tato so dhammiko rājā   bandhe moceti bandhanā.
       |611.2| Tassa mekā dutiyāsi    sālikā mañjubhāṇikā
              taṃ tattha avadhi seno     pekkhato sughare mama.
       |611.3| Tassā kāmā hi sammatto  āgatosmi tavantike
              sace kareyu 1- okāsaṃ   ubhayeva vasemhase 2-.
   [612] Suvo ca suviṃ kāmeyya          sāliko pana sālikaṃ
        suvassa sālikāyeva           saṃvāso hoti kīdiso.
   [613] |613.1| Yo yaṃ kāme 3- kāmayati api caṇḍālikāmapi
               sabbo hi sadiso hoti   natthi kāme asādiso.
       |613.2| Atthi jambāvatī 4- nāma mātā sivissa rājino
               sā piyā vāsudevassa   kaṇhassa ca mahesiyā 5-.
        |613.3| Ratanavatī 6- kiṃpurisī     sāpi vacchaṃ akāmayi
               manusso migiyā saddhiṃ   natthi kāme asādiso.
        |613.4| Handa khohaṃ gamissāmi   sālike mañjubhāṇike
               paccakkhānupadaṃ hetaṃ   atimaññasi nūna maṃ.
   [614] Na sirī taramānassa            mādhura suvapaṇḍita
        idheva tāva acchassu           yāva rājāna dakkhasi
        sossi saddaṃ mudiṅgānaṃ         ānubhāvañca rājino.
@Footnote: 1 Ma. kareyya .  2 Ma. vasāmhe . 3 Sī. Yu. yaṃ yaṃ kāmī . 4 Ma. jampāvatī.
@5 Ma. kaṇhassa mahesī piyā .  6 Ma. raṭṭhavatī. Sī. Yu. rathavatī.
   [615] Yo nu khvāyaṃ tibbo          saddo tirojanapade suto
        dhītā pañcālarājassa         osadhī viya vaṇṇinī
        taṃ dassati videhānaṃ           so vivāho bhavissati.
   [616] |616.1| Ediso te 1- amittānaṃ  vivāho hotu mādhura
              yathā pañcālarājassa    vedehena bhavissati.
       |616.2| Ānayitvāna vedehaṃ    pañcālānaṃ rathesabho
              tato naṃ ghātayissati     nāssa sakhi bhavissati.
   [617] Handa kho maṃ anujānāhi        rattiyo sattamattiyo
         yāvāhaṃ sivirājassa           ārocemi mahesino
         laddho ca me āvasatho         sālikāya upantikā.
   [618] Handa kho taṃ anujānāmi        rattiyo sattamattiyo
         sace tvaṃ sattarattena          nāgacchasi mamantikaṃ
         maññe okantasantaṃ 2- maṃ     matāya āgamissasi.
   [619] Tato ca kho so gantvāna        mādhuro suvapaṇḍito
         mahosadhassa akkhāsi          sālikāya vacanaṃ idaṃ.
       [620] Yasseva ghare bhuñjeyya bhogaṃ
            tasseva atthaṃ puriso careyya.
   [621] |621.1| Handāhaṃ gacchāmi pure janinda
             pañcālarājassa puraṃ surammaṃ
       nivesanāni māpetuṃ     vedehassa yasassino.
@Footnote: 1 Ma. mā .  2 Ma. okkantasattaṃ.
     |621.2| Nivesanāni māpetvā      vedehassa yasassino
            yadā te pahiṇeyyāmi     tadā eyyāsi khattiya.
   [622] |622.1| Tato ca pāyāsi pure mahosadho
             pañcālarājassa puraṃ surammaṃ
             nivesanāni māpetuṃ      vedehassa yasassino.
    |622.2| Nivesanāni māpetvā      vedehassa yasassino
            athassa pāhiṇi dūtaṃ       vedehaṃ mithilaggahaṃ
            ehidāni mahārāja       māpitaṃ te nivesanaṃ.
   [623] Tato ca rājā pāyāsi         senāya caturaṅgiyā
        anantavāhanaṃ daṭṭhuṃ           phītaṃ kappiliyaṃ 1- puraṃ.
   [624] |624.1| Tato ca kho so gantvāna brahmadattassa pāhiṇi
              āgatosmi mahārāja    tava pādāni vandituṃ.
       |624.2| Dadāhidāni bhariyaṃ      nāriṃ sabbaṅgasobhaniṃ
              suvaṇṇena paṭicchannaṃ   dāsīgaṇapurakkhitaṃ.
   [625] Svāgatantepi 2- vedeha       atho te adurāgataṃ
        nakkhattaññeva paripuccha        ahaṃ kaññaṃ dadāmi te
        suvaṇṇena paṭicchannaṃ         dāsīgaṇapurakkhitaṃ.
   [626] |626.1| Tato ca rājā vedeho   nakkhattaṃ paripucchati 3-
              nakkhattaṃ paripucchitvā   brahmadattassa pāhiṇi.
       |626.2| Dadāhidāni me bhariyaṃ    nāriṃ sabbaṅgasobhaniṃ
@Footnote: 1 Sī. Yu. kampilliyaṃ .  2 Ma. -teva. Yu. tena . 3 Ma. paripucchatha.
             Suvaṇṇena paṭicchannaṃ    dāsīgaṇapurakkhitaṃ.
   [627] Dadāmidāni te bhariyaṃ          nāriṃ sabbaṅgasobhaniṃ
         suvaṇṇena paṭicchannaṃ         dāsīgaṇapurakkhitaṃ.
   [628] Hatthī assā rathā patti        senā tiṭṭhanti cammikā
        ukkā padittā jhāyanti        kinnu maññanti paṇḍitā.
   [629] Hatthī assā rathā patti        senā tiṭṭhanti cammikā
        ukkā padittā jhāyanti        kinnu kāhanti paṇḍita.
   [630] Rakkhati taṃ mahārāja           cūḷaneyyo mahabbalo
       paduṭṭho te brahmadatto 1-      pāto taṃ ghātayissati.
   [631] |631.1| Ubbedhati me hadayaṃ    mukhañca parisussati
              nibbutiṃ nādhigacchāmi    aggidaḍhḍhova ātape.
       |631.2| Kammārānaṃ yathā ukkā  anto jhāyati no bahi
              evampi hadayaṃ mayhaṃ     anto jhāyati no bahi.
   [632] |632.1| Pamatto mantanātīto  bhinnamantosi khattiya
               idāni kho taṃ tāyantu   paṇḍitā mantino janā.
        |632.2| Akatvāmaccassa vacanaṃ   atthakāmahitesino
               attapītirato rāja      migo kūṭeva ohito.
        |632.3| Yathāpi maccho balisaṃ    vaṅkaṃ maṃsena chāditaṃ
               āmagiddho na jānāti   maccho maraṇamattano.
               Evameva tuvaṃ rāja      cūḷaneyyassa dhītaraṃ
@Footnote: 1 Ma. paduṭṭho brahmadattena.
              Kāmagiddho na jānāsi   macchova maraṇamattano.
       |632.4| Sace gacchasi pañcālaṃ    khippamattaṃ jahissasi
              migaṃ panthānupannaṃva    mahantaṃ bhayamessasi.
       |632.5| Anariyarūpo puriso janinda
              ahīva uccaṅkagato ḍaseyya
              na tena mittiṃ kayirātha dhīro
              dukkho have kāpurisena saṅgamo.
        |632.6| Yaṃ tveva 1- jaññā puriso 2- janinda
              sīlavāyaṃ bahussuto
              teneva mittiṃ kayirātha dhīro
              sukho have sappurisehi saṅgamo.
   [633] |633.1| Bālo tuvaṃ elamūgosi rāja
              yo uttamatthāni mayī lapittho
              kimevahaṃ naṅgalakoṭivaḍḍho
              atthāni jānissaṃ 3- yathāpi aññe.
       |633.2| Imaṃ gale gahetvāna     nāsetha vijitā mama
              yo me ratanalābhassa     antarāyāya bhāsati.
   [634] |634.1| Mahosadha atītena      nānuvijjhanti paṇḍitā
              kiṃ maṃ assaṃva sambandhaṃ    patodeneva vijjhasi.
       |634.2| Sace passasi mokkhaṃ 4- me khemaṃ vā pana passasi
@Footnote: 1 Ma. yadeva .  2 Ma. purisaṃ . 3 Ma. jānāmi . 4 Ma. mokkhaṃ vā.
              Teneva maṃ anusāsa     kiṃ atītena vijjhasi.
   [635] |635.1| Atītaṃ mānusaṃ kammaṃ    dukkaraṃ durabhisambhavaṃ
             na taṃ sakkomi mocetuṃ   tvaṃ pajānassu 1- khattiya.
      |635.2| Santi vehāyasā nāgā   iddhimanto yasassino
             tepi ādāya gaccheyyuṃ   yassa honti tathāvidhā.
      |635.3| Santi vehāyasā assā   iddhimanto yasassino
             tepi ādāya gaccheyyuṃ    yassa honti tathāvidhā.
      |635.4| Santi vehāyasā pakkhī    iddhimanto yasassino
             tepi ādāya gaccheyyuṃ    yassa honti tathāvidhā.
      |635.5| Santi vehāyasā yakkhā   iddhimanto yasassino
            tepi ādāya gaccheyyuṃ    yassa honti tathāvidhā.
      |635.6| Atītaṃ mānusaṃ kammaṃ      dukkaraṃ durabhisambhavaṃ
            na taṃ sakkomi mocetuṃ     antalikkhena khattiya.
   [636] |636.1| Atīradassī puriso     mahante udakaṇṇave
            yattha so labhate gādhaṃ      tattha so vindate sukhaṃ.
     |636.2| Evaṃ amhañca rañño ca   tvaṃ patiṭṭhā mahosadha
            tvaṃ nosi mantīnaṃ seṭṭho   amhe dukkhā pamocaya.
   [637] Atītaṃ mānusaṃ kammaṃ           dukkaraṃ durabhisambhavaṃ
        na taṃ sakkomi mocetuṃ          tvaṃ pajānassu senaka.
@Footnote: 1 Sī. Yu. tvampi jānassu.
   [638] Suṇohi metaṃ vacanaṃ           passasenaṃ mahabbhayaṃ
        senakadāni pucchāmi          kiṃ kiccaṃ idha maññasi.
   [639] Aggiṃ vā dvārato dema        gaṇhāmase vikantanaṃ 1-
        aññamaññaṃ vadhitvāna        khippaṃ hissāma jīvitaṃ
        mā no rājā brahmadatto     ciraṃ dukkhena mārayi.
   [640] Suṇohi metaṃ vacanaṃ           passasenaṃ mahabbhayaṃ
        pukkusadāni pucchāmi         kiṃ kiccaṃ idha maññasi.
   [641] Visaṃ khāditvā miyyāma        khippaṃ hissāma jīvitaṃ
        mā no rājā brahmadatto     ciraṃ dukkhena mārayi.
   [642] Suṇohi metaṃ vacanaṃ           passasenaṃ mahabbhayaṃ
        kāmindadāni pucchāmi        kiṃ kiccaṃ idha maññasi.
   [643] Rajjuyā bajjha miyyāma        papātā papatemase 2-
        mā no rājā brahmadatto     ciraṃ dukkhena mārayi.
   [644] Suṇohi metaṃ vacanaṃ           passasenaṃ mahabbhayaṃ
        devindadāni pucchāmi         kiṃ kiccaṃ idha maññasi.
   [645] Aggiṃ vā dvārato dema        gaṇhāmase vikantanaṃ
        aññamaññaṃ vadhitvāna        khippaṃ hissāma jīvitaṃ
        na no sakkoti mocetuṃ         sukheneva mahosadho.
   [646] |646.1| Yathā kadalino sāraṃ    anvesaṃ nādhigacchati
              evaṃ anvesamānā naṃ    pañhaṃ nājjhagamāmase.
@Footnote: 1 Sī. Yu. vikattanaṃ .  2 Ma. papatāmase.
        |646.2| Yathā simbalino sāraṃ   anvesaṃ nādhigacchati
               evaṃ anvesamānā naṃ  pañhaṃ nājjhagamāmase.
        |646.3| Adese vata no vuṭṭhaṃ   kuñjarānaṃvanūdake
               sakāse dummanussānaṃ  bālānaṃ avijānataṃ
        |646.4| ubbedhati me hadayaṃ    mukhañca parisussati
               nibbutiṃ nādhigacchāmi  aggidaḍḍhova ātape.
        |646.5| Kammārānaṃ yathā ukkā anto jhāyati no bahi
               evampi hadayaṃ mayhaṃ   anto jhāyati no bahi.
   [647] |647.1| Tato so paṇḍito dhīro atthadassī mahosadho
               vedehaṃ dukkhitaṃ disvā  idaṃ vacanamabravi.
        |647.2| Mā tvaṃ bhāyi mahārāja mā tvaṃ bhāyi rathesabha
               ahantaṃ mocayissāmi   rāhuggahitaṃva candimaṃ.
        |647.3| Mā tvaṃ bhāyi mahārāja mā tvaṃ bhāyi rathesabha
               ahantaṃ mocayissāmi   rāhuggahitaṃva suriyaṃ.
        |647.4| Mā tvaṃ bhāyi mahārāja mā tvaṃ bhāyi rathesabha
               ahantaṃ mocayissāmi   paṅke sannaṃva kuñjaraṃ.
        |647.5| Mā tvaṃ bhāyi mahārāja mā tvaṃ bhāyi rathesabha
               ahantaṃ mocayissāmi   peḷabandhaṃva pannagaṃ.
        |647.6| Mā tvaṃ bhāyi mahārāja mā tvaṃ bhāyi rathesabha
               ahantaṃ mocayissāmi   pakkhiṃ bandhaṃva pañjare.
        |647.7| Mā tvaṃ bhāyi mahārāja mā tvaṃ bhāyi rathesabha
               ahantaṃ mocayissāmi   macche jālagateriva.
        |647.8| Mā tvaṃ bhāyi mahārāja mā tvaṃ bhāyi rathesabha
               ahantaṃ mocayissāmi   sayoggabalavāhanaṃ.
        |647.9| Mā tvaṃ bhāyi mahārāja mā tvaṃ bhāyi rathesabha
               pañcālaṃ bāhayissāmi kākasenaṃva leḍḍunā.
        |647.10| Ādū paññā kimatthiyā  amacco vāpi tādiso
               yo taṃ sambādhapakkhantaṃ 1- dukkhā na parimocaye.
   [648] Etha māṇavā uṭṭhetha        mukhaṃ sodhetha sandhino
         vedeho sahamaccehi         ummaṅgena gamissati.
   [649] Tassa taṃ vacanaṃ sutvā         paṇḍitassānusārino
         ummaṅgadvāraṃ vivariṃsu         yantayutte ca aggaḷe.
   [650] Purato senako yāti          pacchato ca mahosadho
         majjhe ca rājā vedeho       amaccaparivārito.
   [651] |651.1| Ummaṅgā nikkhamitvāna  vedeho nāvamāruhi
             abhiruyhañca ñatvāna   anusāsi mahosadho.
      |651.2| Ayaṃ te sassuro deva     ayaṃ sassu janādhipa
             yathā mātu paṭipatti     evaṃ te hotu sassuyā.
      |651.3| Yathāpi niyako bhātā    sodariyo ekamātuko
             evaṃ pañcālacando te   dayitabbo rathesabha.
@Footnote: 1 Ma. sambādhapakkhandaṃ.
      |651.4| Ayaṃ pañcālacandī te   rājaputtī abhijjhitā 1-
             kāmaṃ karohi te tāya    bhariyā te rathesabha.
   [652] Āruyha nāvaṃ taramāno       kiṃ nu tīramhi tiṭṭhasi
             kicchā muttamha dukkhato yāmadāni mahosadha.
   [653] |653.1| Nesa dhammo mahārāja yohaṃ senāya nāyako
             senāṅgaṃ parihāpetvā  attānaṃ parimocaye.
      |653.2| Nivesanamhi te deva    senāṅgaṃ parihāpitaṃ
             taṃ dinnaṃ brahmadattena  ānayissaṃ rathesabha.
   [654] Appaseno mahāsenaṃ         kathaṃ niggayha 2- ṭhassasi
        dubbalo balavantena         vihaññissasi paṇḍita.
   [655] Appasenopi ce mantī        mahāsenaṃ amantinaṃ
        jānāti rājā rājāno       ādiccovudayantamaṃ.
   [656] Susukhaṃ vata saṃvāso           paṇḍitehīti senaka
        pakkhīva pañjare bandhe        macche jālagateriva
        amittahatthatthagate 3-       mocayi no mahosadho.
   [657] Evameva 4- mahārāja        paṇḍitā hi sukhāvahā
        pakkhīva pañjare bandhe        macche jālagateriva
        amittahatthatthagate 3-       mocayi no mahosadho.
   [658] |658.1| Rakkhitvā kasiṇaṃ rattiṃ  cūḷaneyyo mahabbalo
             udentaṃ aruṇuggasmiṃ  upakāraṃ upāgami.
@Footnote: 1 Ma. abhicchitā .  2 Ma. viggayha . 3 Ma. amittahatthattagate .  4 Ma. evametaṃ.
      |658.2| Āruyha pavaraṃ nāgaṃ     balavantaṃ saṭṭhihāyanaṃ
             rājā avoca pañcālo   cūḷaneyyo mahabbalo.
      |658.3| Sannaddho maṇicammena   saramādāya pāṇinā
             pesiye ajjhabhāsittha    puthugumbe samāgate.
      |658.4| Hatthārohe anīkaṭṭhe    rathike pattikārake
             upāsanamhi katahatthe   vālavedhe samāgate.
   [659] |659.1| Pesetha kuñjare dantī  balavante saṭṭhihāyane
             maddantu kuñjarā nagaraṃ  vedehena sumāpitaṃ.
      |659.2| Vacchadantamukhā setā    tikkhaggā aṭṭhivedhino
             panuṇṇā dhanuvegena    sampatantutarītarā.
      |659.3| Māṇavā cammino sūrā   cittadaṇḍayutāvudhā
             pakkhandino mahānāgā  hatthīnaṃ hontu sammukhā.
      |659.4| Sattiyo teladhotāyo    acchimanto 1- pabhassarā
             vijjotamānā tiṭṭhantu  sataraṃsīva tārakā.
      |659.5| Āvudhabalavantānaṃ      guṇikāyuradhārinaṃ
             etādisānaṃ yodhānaṃ    saṅgāme apalāyinaṃ
             vedeho kuto muccissati  sace pakkhīva kāhiti.
      |659.6| Tiṃsa me purisanāvutyo    sabbe ekekaniccitā 2-
             yesaṃ samaṃ na passāmi    kevalaṃ mahimaṃ caraṃ.
      |659.7| Nāgā ca kappitā dantī  balavantā saṭṭhihāyanā
@Footnote: 1 Sī. Ma. acchimantī. Ma. icchimantā .  2 Ma. sabbevekekaniccitā.
             Yesaṃ khandhesu sobhanti    kumārā cārudassanā.
      |659.8| Pītālaṅkārā pītavasanā  pītuttaranivāsanā
             nāgakkhandhesu sobhanti   devaputtāva nandane.
      |659.9| Pāṭhīnavaṇṇā nettiṃsā  teladhotā pabhassarā
             niṭṭhitā naravīrehi 1-    samadhārā sunissitā.
      |659.10| Vellāḷino vītamalā   sikkāyasamayā daḷhā
              gahitā balavantehi     suppahārappahāribhi.
      |659.11| Suvaṇṇatharusampannā   lohitakañcūpadhāritā
              vivattamānā sobhanti   vijjuvabbhaghanantare.
      |659.12| Pathakā cammino 2- sūrā asicammassa kovidā
              dhanuggahā sikkhitarā 3- nāgakkhandhanipātino 4-.
      |659.13| Etādisehi parikkhitto natthi mokkho ito tava
              pabhāvante na passāmi  yena tvaṃ mithilaṃ vaje.
   [660] |660.1| Kinnu santaramānova  nāgaṃ pesesi kuñjaraṃ
              pahaṭṭharūpo āgamasi 5- laddhatthosmīti 6- maññasi.
      |660.2| Oharetaṃ dhanucāpaṃ      khurappaṃ paṭisaṃhara
              oharetaṃ subhaṃ cammaṃ    veḷuriyamaṇisannibhaṃ 7-.
   [661] Pasannamukhavaṇṇosi         mitapubbañca 8- bhāsasi
         hoti kho maraṇakāle         edisī vaṇṇasampadā.
   [662] |662.1| Moghante gajjitaṃ rāja bhinnamantosi khattiya
@Footnote: 1 Ma. naradhīrehi . 2 Sī. Yu. patākā. Ma. paṭākā cammino .  3 Sī. Yu.
@tharuggāhā sikkhitāro . 4 Sī. Yu. nāgakhandhātipātino. Ma. nāgakhandhe nipātino.
@5 Ma. āpatasi . 6 Ma. siddhatthosmīti . 7 Ma. -santhataṃ . 8 mihitapubbaṃ itipi.
         Duggaṇho hi 1- tayā rājā   khaluṅkeneva sindhavo.
      |662.2| Tiṇṇo hiyyo rājā gaṅgaṃ  sāmacco saparijjano
             haṃsarājaṃ yathā dhaṅko     anujjavaṃ patissati.
   [663] |663.1| Sigālā rattibhāgena  phullaṃ disvāna kiṃsukaṃ
             maṃsapesīti maññantā   paribyūḷhā migādhamā.
      |663.2| Vītivattāsu rattīsu      uggatasmiṃ divākare 2-
             kiṃsukaṃ phullitaṃ disvā     āsāchinnā migādhamā.
      |663.3| Evameva tuvaṃ rāja       vedehaṃ parivāraya 3-
             āsacchinno gamissasi   sigālā kiṃsukaṃ yathā.
   [664] |664.1| Imassa hatthapāde ca  kaṇṇanāsañca chindatha
             yo me amittaṃ hatthagataṃ  vedehaṃ parimocayi.
      |664.2| Imaṃ maṃsaṃva pātabyaṃ 4-   sūle katvā pacantu naṃ
             yo me amittaṃ hatthagataṃ  vedehaṃ parimocayi.
      |664.3| Yathāpi usabhacammaṃ      paṭhabyā vihanīyati 5-
             sīhassa atho byagghassa  hoti saṅkusamāhataṃ.
      |664.4| Evantaṃ vihanitvāna     vedhayissāmi sattiyā
             yo me amittaṃ hatthagataṃ  vedehaṃ parimocayi.
   [665] |665.1| Sace me hatthapāde ca kaṇṇanāsañca chedasi 6-
             evaṃ pañcālacandassa   vedeho chedayissati.
      |665.2| Sace me hatthapāde ca   kaṇṇanāsañca chedasi
@Footnote: 1 Ma. duggaṇhosi .  2 Ma. divaṅkare .  3 Ma. parivāriya . 4 Sī. Yu. pātabbaṃ.
@5 vitanīyati itipi .   6 Ma. checchasi. ito paraṃ īdisameva.
              Evaṃ pañcālacandiyā   vedeho chedayissati.
      |665.3| Sace me hatthapāde ca   kaṇṇanāsañca chedasi
             evaṃ nandāya deviyā    vedeho chedayissati.
      |665.4| Sace me hatthapāde ca   kaṇṇanāsañca chedasi
             evante puttadārassa   vedeho chedayissati.
      |665.5| Sace maṃsañca pātabyaṃ   sūle katvā pacissasi
             evaṃ pañcālacandassa   vedeho pācayissati.
      |665.6| Sace maṃsañca pātabyaṃ   sūle katvā pacissasi
             evaṃ pañcālacandiyā   vedeho pācayissati.
      |665.7| Sace maṃsañca pātabyaṃ   sūle katvā pacissasi
             evaṃ nandāya deviyā    vedeho pācayissati.
      |665.8| Sace maṃsañca pātabyaṃ   sūle katvā pacissasi
             evante puttadārassa   vedeho pācayissati.
      |665.9| Sace maṃ vihanitvāna 1-   vedhayissasi sattiyā
             evaṃ pañcālacandassa   vedeho vedhayissati.
      |665.10| Sace maṃ vihanitvāna    vedhayissasi sattiyā
              evaṃ pañcālacandiyā  vedeho vedhayissati.
      |665.11| Sace maṃ vihanitvāna    vedhayissasi sattiyā
              evaṃ nandāya deviyā   vedeho vedhayissati.
      |665.12| Sace maṃ vihanitvāna    vedhayissasi sattiyā
@Footnote: 1 Ma. vitanitvāna. ito paraṃ īdisameva.
             Evante puttadārassa   vedeho vedhayissati.
     |665.13| Evaṃ no mantitaṃ raho     vedehena mayā saha
             yathā 1- palasataṃ cammaṃ   kontimantāsuniṭṭhitaṃ 2-
             upeti tanutāṇāya     sarānaṃ paṭihantave.
     |665.14| Sukhāvaho dukkhanūdo     vedehassa yasassino
              matinte paṭihaññāmi  usuṃ palasatena vā.
   [666] Iṅgha passa mahārāja         suññaṃ antepuraṃ tava
        orodhā ca kumārā ca         tava mātā ca khattiya
        ummaṅgā nīharitvāna         vedehassupanāmitā.
   [667] Iṅgha antepuraṃ mayhaṃ         gantvāna vicinātha naṃ
        yathā imassa vacanaṃ           saccaṃ vā yadi vā musā.
   [668] Evametaṃ mahārāja           yathā āha mahosadho
        suññaṃ antepuraṃ sabbaṃ        kākapatanakaṃ yathā.
   [669] |669.1| Ito gatā mahārāja   nārī sabbaṅgasobhanā
            kosumbhaphalakasussoṇī 3-   haṃsagaggarabhāṇinī.
     |669.2| Ito nītā mahārāja      nārī sabbaṅgasobhanā
            koseyyavasanā sāmā     jātarūpasumekhalā.
     |669.3| Surattapādā kalyāṇī     suvaṇṇamaṇimekhalā
            pārevatakkhī sutanū        bimboṭṭhā tanumajjhimā.
     |669.4| Sujātā bhujalaṭṭhīva        vedīva 4- tanumajjhimā
@Footnote: 1 Ma. yathāpi .  2 Sī. Yu. kontīmantī suniṭṭhitaṃ .  3 Ma. kosambaphalaka....
@4 Ma. vellīva.
              Dīghassā kesā asitā  īsakaggapavellitā.
       |669.5| Sujātā migacchāpīva    hemantaggisikhāriva
              nadīva giriduggesu      sañchannā khuddaveḷubhi.
       |669.6| Nāganāsūrukalyāṇī    paṭhamā 1- timbarutthanī
              nātidīghā nātirassā   nālomā nātilomakā 2-.
       |669.7| Nandāya nūna maraṇena  nandasi sirivāhana
              ahañca nūna nandā ca  gacchāma yamasādhanaṃ.
   [670] Dibbaṃ adhiyase māyaṃ         akāsi cakkhumohanaṃ
        yo me amittaṃ hatthagataṃ       vedehaṃ parimocayi.
   [671] |671.1| Adhiyanti ve 3- mahārāja dibbamāyīdha paṇḍitā
              te mocayanti attānaṃ   paṇḍitā mantino janā.
       |671.2| Santi māṇavaputtā me kusalā sandhichedakā
              yesaṃ katena maggena    vedeho mithilaṃ gato.
        [672] Iṅgha passa mahārāja    ummaṅgaṃ sādhumāpitaṃ
             hatthīnaṃ atha assānaṃ    rathānaṃ atha pattinaṃ
              ālokabhūtaṃ tiṭṭhantaṃ   ummaṅgaṃ sādhuniṭṭhitaṃ 4-.
   [673] Lābhā vata videhānaṃ       yassime edisā paṇḍitā
           ghare vasanti vijite        yathā tvamasi mahosadha.
   [674] Vuttiñca parihārañca      diguṇaṃ bhattavettanaṃ
           dadāmi vipule bhoge       bhuñja kāme ramassu ca
@Footnote: 1 Ma. paramā .  2 Ma. -lomasā .  3 Ma. adhīyanti .  4 Ma. sādhu māpitaṃ.
           Mā videhaṃ paccagamā       kiṃ videho karissati.
   [675] |675.1| Yo cajetha mahārāja   bhattāraṃ dhanakāraṇā
              ubhinnaṃ hoti gārayho  attano ca parassa ca
              yāva jīveyya vedeho   nāññassa puriso siyaṃ 1-.
       |675.2| Yo cajetha mahārāja     bhattāraṃ dhanakāraṇā
              ubhinnaṃ hoti gārayho  attano ca parassa ca
              yāva tiṭṭheyya vedeho  nāññassa vijite vase.
       [676] Dammi nikkhasahassante    gāmāsītiñca kāsisu
          dāsīsatāni cattāri        dammi bhariyāsatañca te
          sabbaṃ senāṅgamādāya      sotthiṃ gaccha mahosadha.
       [677] Yāva dadantu hatthīnaṃ     assānaṃ diguṇaṃ vidhaṃ
            tappentu annapānena   rathike pattikārake.
       [678] Hatthī asse rathe pattī    gacchevādāya paṇḍita
           passatu taṃ mahārājā      vedeho mithilaṃ gataṃ.
       [679] Hatthī assā rathā pattī  senā sādissate mahā
          caturaṅginī bhiṃsarūpā 2-   kinnu maññanti 3- paṇḍitā.
       [680] Ānando te mahārāja   uttamo paṭidissati
          sabbaṃ senāṅgamādāya     sotthippatto mahosadho.
   [681] |681.1| Yathā petaṃ susānasmiṃ chaḍḍetvā caturo janā
              evaṃ kappiliye tyamhā   chaḍḍayitvā idhāgatā.
@Footnote: 1 Ma. puriso siyā .  2 Ma. bhīsarūpā . 3 Ma. maññasi paṇḍita.
       |681.2| Atha tvaṃ kena vaṇṇena   kena vā pana hetunā
              kena vā atthajātena   attānaṃ parimocayi.
   [682] |682.1| Atthaṃ atthena vedeha  mantaṃ mantena khattiya
              parivārayissaṃ 1- rājānaṃ jambūdīpaṃva sāgaro.
       |682.2| Dinnaṃ nikkhasahassaṃ me  gāmāsītiñca 2- kāsisu
              dāsīsatāni cattāri   dinnaṃ bhariyāsatañca me
              sabbaṃ senāṅgamādāya sotthināmhi idhāgato.
   [683] Susukhaṃ vata saṃvāso           paṇḍitehīti senaka
        pakkhīva pañjare bandhe        macche jālagateriva
        amittahatthatthagate 3-       mocayi no mahosadho.
   [684] Evameva mahārāja          paṇḍitā hi sukhāvahā
        pakkhīva pañjare bandhe        macche jālagateriva
        amittahatthatthagate 3-       mocayi no mahosadho.
   [685] Āhaññantu sabbavīṇā      bheriyo dendimāni ca
        dhamantu māgadhā saṅkhā        vaggū nadantu dundubhī.
   [686] |686.1| Orodhā ca kumārā ca  vesiyānā ca brāhmaṇā
              bahuṃ annañca pānañca paṇḍitassābhihārayuṃ.
       |686.2| Hatthārohā anīkaṭṭhā  rathikā pattikārakā
              bahuṃ annañca pānañca paṇḍitassābhihārayuṃ.
       |686.3| Samāgatā jānapadā    negamā ca samāgatā
@Footnote: 1 Ma. parivārayiṃ .   2 Ma. gāmāsīti ca .  3 Ma. amittahatthattagate.
             Bahuṃ annañca pānañca  paṇḍitassābhihārayuṃ.
      |686.4| Bahujjano pasannosi    disvā paṇḍitamāgataṃ
              paṇḍitamhi anuppatte celukkhepo pavattathāti 1-.
          Mahosadhajātakaṃ pañcamaṃ.
                 --------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 28 page 223-245. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=28&A=4644              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=28&A=4644              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=28&item=600&items=87              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=28&siri=17              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=28&i=600              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=43&A=4561              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=43&A=4561              Contents of The Tipitaka Volume 28 https://84000.org/tipitaka/read/?index_28 https://84000.org/tipitaka/english/?index_28

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]