ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 28 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 20 : Sutta. Khu. Jā.(2): paññāsa-Mahānipātajātakaṃ

           6 Bhuridattajatakam
   [687] Yankinci ratanamatthi          dhataratthanivesane
         sabbani te upayantu        dhitaram dehi rajino.
   [688] Na no vivaho nagehi        katapubbo kudacanam
       tam vivaham asamyuttam            katham amhe karomase.
   [689] |689.1| Jivitam nuna te cattam    rattham va manujadhipa
               na hi nage kuppitamhi ciram jivanti tadisa.
       |689.2| Yo tvam deva manussosi   iddhimantam aniddhima
              varunassa niyam puttam    yamunam atimannasi.
   [690] |690.1| Natimannami rajanam  dhatarattham yasassinam
              dhatarattho hi naganam   bahunamapi issaro.
       |690.2| Ahi mahanubhavopi     na me dhitaramaraho
              khattiyo ca videhanam    abhijata samuddaja.
   [691] Kambalassatara utthentu      sabbe nage nivedaya
        baranasim pavajjantu         ma ca kanci 2- vihethayum.
@Footnote: 1 Ma. avattathati .    2 Si. Yu. kinci.
   [692] |692.1| Nivesanesu sobbhesu   rathiya caccaresu ca
               rukkhaggesu ca lambantu vitata toranesu ca.
       |692.2| Ahampi sabbasetena    mahata sumaham puram
              parikkhipissam bhogehi    kasinam janayam bhayam.
   [693] |693.1| Tassa tam vacanam sutva   uraganekavannino
            baranasim pavajjimsu       na ca kanci vihethayum.
     |693.2| Nivesanesu sobbhesu      rathiya caccaresu ca
            rukkhaggesu ca lambimsu      vitata toranesu ca.
     |693.3| Ete disvana lambante   puthu kandimsu nariyo
            nage sondikate disva   passasante mahum mahum 1-.
     |693.4| Baranasi sabyadhita 2-  atura samapajjatha
            baha paggayha pakkandum  dhitaram dehi rajino.
       [694] |694.1| Pupphabhiharassa vanassa majjhe
                   ko lohitakkho vihatantaramso 3-
                   ka kambukayuradhara suvattha
                   titthanti nariyo dasa vandamana.
           |694.2| Ko tvam brahabahu vanassa majjhe
                 virocasi ghatasitto va aggi
                 mahesakkho annatarosi yakkho
                 udahu nagosi mahanubhavo.
@Footnote: 1 Ma. muhum muhum .    2 Ma. pabyadhita .   3 Ma. vitatantaramso.
   [695] |695.1| Nagohamasmi iddhima tejasi 1- duratikkamo
              damseyyam tejasa kuddho  phitam janapadam api.
       |695.2| Samuddaja hi me mata dhatarattho ca me pita
              sudassanakanitthosmi   bhuridattoti mam vidu.
   [696] |696.1| Yam gambhiram sadavattam  rahadam bhesmam 2- pekkhasi
              eso dibyo mamavaso anekasataporiso.
        |696.2| Mayurakoncabhirudam    nilodam vanamajjhato
               yamunam pavisa ma bhito  khemam vattavatim 3- sivam.
   [697] Tattha patto sanucaro        saha puttena brahmana
        pujito mayham kamehi         sukham brahmana vacchasi.
   [698] |698.1| Sama samantaparito   pahutatagara 4- mahi
              indagopakasanchanna  sobhati harituttama.
     |698.2| Rammani vanacetyani     ramma hamsupakujita
            opupphapaduma titthanti  pokkharanna 5- sunimmita.
     |698.3| Atthamsa sukata thambha   sabbe veluriyamaya
            sahassathambha pasada   pura kannahi jotare.
     |698.4| Vimanam upapannosi      dibbam punnehi attano
            asambadham sivam rammam      accantasukhasanhitam.
     |698.5| Manne sahassanettassa  vimanam nabhikankhasi
            iddhi hi tyayam vipula    sakkasseva jutimato.
@Footnote: 1 Ma. tejassi .  2 Ma. bhismam .  3 Ma. vattavatam .  4 Ma. pahutatagara. Si. Yu.
@bahuka tatgara .  5 Ma. pokkharanno.
   [699] Manasapi na pattabbo        anubhavo jutimato
        paricariyamananam           indanam 1- vasavattinam.
   [700] Tam vimanam abhijjhaya         amaranam sukhesinam
        uposatham upavasanto          semi vammikamuddhani.
   [701] |701.1| Ahanca migamesano  saputto pavisim vanam
              te 2- mam matam va jivam va  nabhivedenti nataka.
       |701.2| Amantaye bhuridattam    kasiputtam yasassinam
              taya no samanunnata api passemu natake.
   [702] |702.1| Eso hi vata me chando yam vasesi mamantike
              na hi etadisa kama  sulabha honti manuse.
       |702.2| Sace tvam nicchase vatthum  mama kamehi pujito
              maya tvam samanunnato sotthim passahi natake.
   [703] Dharayimam manim dibyam          pasum putte ca vindasi
        arogo sukhito hohi 3-        gacchevadaya brahmana.
   [704] Kusalam patinandami          bhuridatta vaco tava
        pabbajissami jinnosmi      na kame abhipatthaye.
   [705] Brahmacariyassa ce bhango      hoti bhogehi kariyam
        avikappamano eyyasi      bahum dassami te dhanam.
   [706] Kusalam patinandami          bhuridatta vaco tava
        punapi agamissami         sace attho bhavissati.
@Footnote: 1 Ma. saindanam .    2 Ma. tam .  3 Ma. hoti.
   [707] |707.1| Idam vatva bhuridatto  pesesi caturo jane
              etha gacchatha utthetha    khippam papetha brahmanam.
       |707.2| Tassa tam vacanam sutva    utthaya caturo jana
              pesita bhuridattena    khippam papesum brahmanam.
   [708] Manim paggayha mangalyam       sadhu vittam 1- manoramam
        selam byanjanasampannam       ko imam manimajjhaga.
   [709] Lohitakkhisahassahi         samanta parivaritam
        ajja kalam patham 2- gaccham       ajjhagaham manim imam.
   [710] |710.1| Supacinno ayam selo accito mahito sada
              sudharito sunikkhitto   sabbatthamabhisadhaye.
       |710.2| Upacaravipannassa     nikkhepe dharanaya va
              ayam selo vinasaya    paricinno ayoniso.
       |710.3| Nayimam akusalo dibyam   manim dharetumaraho
              patipajja satam nikkham    dehimam ratanam mama.
   [711] Neva mayam 3- mani keyyo     gohi va ratanehi va
        selo byanjanasampanno      neva keyyo mani mama.
   [712] No ce taya mani keyyo      gohi va ratanehi va
        atha kena mani keyyo        tam me akkhahi pucchito.
   [713] Yo me samse mahanagam        tejasim duratikkamam
@Footnote: 1 Yu. sadhucittam .  2 Si. Yu. padam .  3 Ma. na ca mayayam.
        Tassa dajjam imam selam         jalantariva 1- tejasa.
   [714] Ko nu brahmanavannena     supanno patatam varo
        nagam jigimsamanveti 2-        anvesam bhakkhamattano.
   [715] Naham dijadhipo homi         na dittho garulo maya
        asivisena vittosmi 3-      vejjo brahmana mam vidu.
   [716] Kim nu tuyham balam atthi         kim sippam vijjate tava
        kismim va tvam paratthaddho      uragam napacayasi.
   [717] |717.1| Arannikassa isino ciram rattam tapassino
              supanno kosiyassakkha visavijjam anuttaram.
       |717.2| Tam bhavitattannataram    sammantam pabbatantare
              sakkaccantam upatthasim   rattindivamatandito.
       |717.3| So tada paricinno me  vattam va brahmacariyam 4-
              dibyam patukari mantam    kamasa bhagava mamam.
       |717.4| Tyaham mante paratthaddho naham bhayami bhoginam
              acariyo visaghatanam    alambayanoti 5- mam vidu.
   [718] Ganhamase manim tata        somadatta vijanahi
        ma dandena sirim pattam        kamasa pajahamase 6-.
   [719] |719.1| Sakam nivesanam pattam    yo tam brahmana pujayi
              evam kalyanakarissa   kim moha dubbhimicchasi.
@Footnote: 1 Ma. jalantamiva .  2 Ma. jigi - .  3 cittosmitipi patho. Ma. vittoti.
@4 Ma. vattava brahmacariyava .  5 Ma. alampanoti. Si. Yu. alambanoti.
@6 Ma. pajahimse.
       |719.2| Sace tvam 1- dhanakamosi  bhuridatto padissati 2-
              tameva gantva yacassu  bahum dassati te dhanam.
   [720] Hatthagatam pattagatam           nikkinnam khaditum varam
         ma no sanditthiko attho     somadatta upaccaga.
   [721] |721.1| Paccati niraye ghore   mahimassa vindriyati 3-
              mittadubbhi hitaccagi   jivare vapi sussati 4-.
       |721.2| Sace tvam 1- dhanakamosi  bhuridatto padissati
              manne attakatam veram   na ciram vedayissasi.
   [722] Mahayannam yajitvana        evam sujjhanti brahmana
        mahayannam yajissama        evam mokkhama papaka.
   [723] Handadani apayami        naham ajja taya saha
        padamekam 5- na gaccheyyam      evam kibbisakarina.
   [724] Idam vatvana pitaram           somadatto bahussuto
        ujjhapetvana bhutani       tamha thana apakkami.
   [725] |725.1| Ganhahetam mahanagam aharetam manim mama
            indagopakavannabha 6-  yassa rohitako siro.
       |725.2| Kappasapicurasiva     eso kayo padissati 7-
              vammikaggagato seti    tam tvam ganhahi brahmana.
   [726] Athosadhehi dibbehi          jappam mantapadani ca
        evantam asakkhi phutthum 8-       katva parittamattano.
@Footnote: 1 Si. Yu. sace hi . 2 Ma. padassati . 3 Ma. mahissamapi vivarati. Si. Yu.
@mahissamava diyati . 4 Si. Yu. jivare capi sussare . 5 Ma. padampekam.
@6 Ma. ...vannabho . 7 Si. Yu. kayassa dissati . 8 Ma. satthum. Si. Yu. satthum.
   [727] |727.1| Mamam disvana ayantam sabbakamasamiddhinam
              indriyani ahatthani  savam jatam mukham tava.
       |727.2| Padumam yatha hatthagatam    panina parimadditam
              savam jatam mukham tuyham    mamam disvana edisam.
   [728] Kacci nu te nabhissasi        kacci te atthi vedana
        yena savam mukham tuyham          mamam disvana agatam.
   [729] |729.1| Supinam tata addakkhim  ito masam adhogatam
              dakkhinam viya me bahum   chetva ruhiramakkhitam
              puriso adaya pakkami mama rodantiya sati.
        |729.2| Yatoham supinamaddakkhim   sudassana vijanahi
               tato diva va rattim va  sukham me nopalabbhati.
   [730] |730.1| Yam pubbe parivarimsu 1- kanna ruciraviggaha
               hemajalapaticchanna  bhuridatto na dissati.
        |730.2| Yam pubbe parivarimsu 1- nettimsavaradharino
               kanikarava samphulla  bhuridatto na dissati.
        |730.3| Handadani gamissama  bhuridattanivesanam
               dhammattham silasampannam  passama tava bhataram.
   [731] |731.1| Tanca disvana ayantam   bhuridattassa mataram
              baha paggayha pakkandum  bhuridattassa bhariyayo.
        |731.2| Puttanteyye na janama  ito masam adhogatam
@Footnote: 1 Si. Yu. paricarimsu.
                Matam va yadi va jivam   bhuridattam yasassinam.
   [732] |732.1| Sakuni hataputtava    sunnam disva kulavakam
               ciram dukkhena jhayissam  bhuridattam apassati.
        |732.2| Kururi hatacchapava 1-  sunnam disva kulavakam
               ciram dukkhena jhayissam  bhuridattam apassati.
        |732.3| Sa nuna cakkavakkiva   pallalasmim anudake
               ciram dukkhena jhayissam  bhuridattam apassati.
       |732.4| Kammaranam yatha ukka anto jhayati no bahi
              evam jhayami sokena   bhuridattam apassati.
   [733] Salava sampamaddita 2-     malutena pamaddita
        senti putta ca dara ca      bhuridattanivesane.
   [734] |734.1| Tesam sutvana nigghosam bhuridattanivesane
              arittho ca subhogo 3- ca padhavimsu 4- anantara
       |734.2| amma assasa ma soci evamdhamma hi panino
              cavanti upapajjanti    esassa parinamata.
   [735] |735.1| Ahampi tata janami  evamdhamma hi panino
               sokena ca paretasmim   bhuridattam apassati
       |735.2| ajja ce me imam rattim   sudassana vijanahi
              bhuridattam apassanti    manne hissami jivitam.
   [736] |736.1| Amma assasa ma soci  anayissama bhataram
@Footnote: 1 Ma. kurari hatachapava .  2 Ma. sampamathita .  3 Si. Yu. subhago .  4 Si. Yu.
@upadhavimsu.
              Disodisam gamissama     bhatupariyesanam caram
       |736.2| pabbate giriduggesu    gamesu nigamesu ca
              orena sattarattassa 1- bhataram passa agatam.
   [737] Hattha pamutto urago        pade te nipati bhusam
         kacci nu damsito 2- tata      ma bhayi sukhito bhava.
   [738] Neva mayham ayam nago        alam dukkhaya kayaci
       yavatatthi ahiggaho         maya bhiyyo na vijjati.
   [739] Ko nu brahmanavannena     datto 3- parisamagato
        avhayatu 4- suyuddhena       sunatu 5- parisa mama.
   [740] Tvam mam nagena alamba       aham mandukachapiya
        hotu no abbhutam tattha        a sahassehi pancahi.
   [741] |741.1| Ahanhi vasuma addho  tvam daliddosi manava
              ko nu te patibhogatthi   upajutanca kim siya.
       |741.2| Upajutanca me assa    patibhogo ca tadiso
              hotu no abbhutam tattha   a sahassehi pancahi.
   [742] Sunohi me maharaja     vacanam bhaddamatthu te
        pancannam me sahassanam   patibhogo hi kittima.
   [743] Pettikam va inam hoti    yam va hoti sayam katam
        kim tvam evam bahum mayham    dhanam yacasi brahmana.
   [744] |744.1| Alambayano 6- hi nagena  mamam abhijigimsati
@Footnote: 1 Si. Yu. dasarattassa .  2 Si. kacci tam nu damsi. Ma. kacci nu tam damsi.
@Yu. kaccitanudasi .  3 Ma. ditto. ito param idisameva . 4 Ma. avhayantu.
@5 Ma. sunantu .  6 Ma. alambano. ito param idisameva.
           Aham mandukachapiya      damsayissami brahmanam.
    |744.2| Tam tvam datthum maharaja     ajja ratthabhivaddhana
           khagga 1- sanghaparibyulho   niyahi ahidassanam 2-.
   [745] Neva tam atimannami         sippavadena manava
        atimattosi sippena         uragam napacayasi.
   [746] |746.1| Ahampi natimannami  sippavadena brahmana
              avisena ca nagena     bhusam vancayase janam.
       |746.2| Evancetam jano janna yatha janami tam aham
              na tvam labhasi alamba   thusamutthim 3- kuto dhanam.
   [747] |747.1| Kharajino jati rummi 4- datto parisamagato
              yo tvam evam gatam nagam   aviso atimannasi
      |747.2| apajja kho nam jannasi  punnam uggassa tejasa 5-
              manne tam bhasmarasimva   khippameso karissati.
   [748] Siya visam siluttassa          duddubhassa 6- silabhuno
        neva lohitasisassa           visam nagassa vijjati.
   [749] |749.1| Sutametam arahatam      sannatanam tapassinam
              idha danani datvana   saggam gacchanti dayaka
              jivanto dehi danani  yadi te atthi datave.
       |749.2| Ayam nago mahiddhiko   tejasi duratikkamo
              tena tam damsayissami   so tam bhasmam karissati.
@Footnote: 1 Ma. khatta- .  2 Si. Yu. abhidassanam . 3 Ma. bhusamutthim. Si. Yu. sattumutthim.
@4 Ma. dummi . 5 Ma. tejaso. ito param idisameva . 6 Ma. deddubhassa.
   [750] |750.1| Mayapetam sutam samma   sannatanam tapassinam
              idha danani datvana   saggam gacchanti dayaka
              tvameva dehi jivanto   yadi te atthi datave.
       |750.2| Ayam accimukhi 1- nama  punna uggassa tejasa
              taya tam damsayissami    sa tam bhasmam karissati.
       |750.3| Ya dhita dhataratthassa   vemata bhagini mama
               sa damsatu accimukhi 2-  punna uggassa tejasa.
   [751] Chamayance nisincissam        brahmadatta vijanahi
         tinalatani osadhyo         ussusseyyum asamsayam.
   [752] Uddhance patayissami       brahmadatta vijanahi
         satta vassani yam devo        na vasse na himam pate.
   [753] Udake ce nisincissam         brahmadatta vijanahi
        yavantodakaja pana       mareyyum macchakacchapa.
   [754] Lokyam sajantam udakam         payagasmim patitthitam
        ko mam ajjhohari bhuto        ogalham yamunam nadim.
       [755] Yadesa lokadhipati yasassi
            baranasim pakirahari 3- samantato
            tassaha putto uragusabhassa
            subhogoti mam brahmana vedayanti.
       [756] Sacesi putto uragusabhassa
@Footnote: 1 Ma. ajamukhi .   2 Ma. sa tam damsatajamukhi . Si. Yu. sa dissatu accimukhi.
@3 Ma. pakriya. Si. Yu. pakirapari.
            Kasissa 1- ranno amaradhipassa
            mahesakkho annataro pita te
            maccesu mata pana te atulya
            na tadiso arahati brahmanassa
            dasampi oharitum 2- mahanubhavo.
   [757] |757.1| Rukkham nissaya vijjhittho  eneyyam patumagatam
              so viddho duramacari 3-  saravegena pekkhava 4-.
       |757.2| Tam tvam patitamaddakkhi   arannasmim brahavane
              sa mamsakajamadaya    sayam nigrodhupagami.
       |757.3| Suvasaliyasanghuttham     pingiyam 5- santhatayutam
              kokilabhirudam rammam     dhuvam haritasaddalam.
       |757.4| Tattha te so paturahu   iddhiya yasasa jalam
              mahanubhavo bhata me  kannahi parivarito.
        |757.5| So tena paricinno tvam sabbakamehi tappito
               adutthassa tuvam dubbhi   tante veram idhagatam.
        |757.6| Khippam givam pasarehi    na te dassami jivitam
               bhatu parisaram veram      chedayissami te siram.
   [758] Ajjhayako yacayogi        ahutaggi ca brahmano
        etehi tihi thanehi          avajjho bhavati 6- brahmano.
   [759] |759.1| Yam puram dhataratthassa    ogalham yamunam nadim
@Footnote: 1 Si. Yu. kamsassa .  2 Si. Yu. ohatum .  3 Ma. duramacari. Si. Yu. duramasara.
@4 Ma. sighava. Si. Yu. sekhava .  5 Ma. pingalam .  6 Ma. hoti.
               Jotate sabbasovannam  girimahacca yamunam.
        |759.2| Tattha te purisabyaggha sodariya mama bhataro
               yatha te tattha vakkhanti tatha hessasi brahmana.
       [760] Anittara ittarasampayutta
            yanna ca veda ca subhoga loke
            tadaggarayham hi vinindamano
            jahati vittanca satanca dhammam.
       [761] Ajjhenamariya pathavim janinda
            vessa kasim paricariyanca sudda
            upagu paccekam yathapadesam
            katahu ete vasinati ahu.
       [762] |762.1| Dhata vidhata varuno kuvero
            somo yamo candima vayu suriyo
            etepi yannam puthuso yajitva
            ajjhayakanam atha 1- sabbakame.
        |762.2| Vikasita capasatani panca
               yo ajjuno balava bhimaseno
               sahassabahu asamo pathabya
               sopi tada adahi 2- jatavedam.
       [763] Yo brahmane bhojayi digharattam
@Footnote: 1 Ma. atho .   2 Ma. madahi.
            Annena panena yathanubhavam
            pasannacitto anumodamano
            subhoga devannataro ahosi.
       [764] Mahasanam devamanomavannam
            yo sappina asakkhi bhojetumaggim
            so yannatantam varato yajitva
            dibbam gatim mucalindajjhagacchi.
       [765] Mahanubhavo vassasahassakhivi
            yo pabbaji dassaneyyo ularo
            hitva apariyantam rattham 1- sasenam
            raja dudipopajjhagami 2- saggam.
       [766] |766.1| Yo sagaro sagarantam vijitva
            yupam subham sovannamayam 3- ularam
            ussesi vessanaramadahano
            subhoga devannataro ahosi.
        |766.2| Yassanubhavena subhoga ganga
               pavattati 4- dadhisanninnam samuddam
               so lomapado paricariyamaggim
               ango sahassakkhapuramajjhagacchi.
       [767] Mahiddhiko devavaro yasassi
@Footnote: 1 Si. Yu. ratham .  2 Ma. dudipopi jagama .  3 Ma. sonnamayam .  4 Ma. pavattatha.
          Senapati tidive vasavassa
          so somayagena malam vihantva
          subhoga devannataro ahosi.
       [768] |768.1| Akarayi lokamimam paranca
            bhagirathim himavantanca vijjham 1-
            yo iddhima devavaro yasassi
            sopi tada adahi jatavedam.
        |768.2| Malagiri himava yo ca vijjha 2-
               sudassano nisabho kakaveru 3-
               ete ca anne ca naga mahanta
               citya kata yannakarebhi mahu.
       [769] Ajjhayakam mantagunupapannam
            tapassinam yacayogitidhahu 4-
            tire samuddassudakam sajantam
            tam sagarajjhohari tenapeyyo.
       [770] Ayagavatthuni puthu pathabya
            samvijjanti brahmana vasavassa
            purimam disam pacchimam dakkhinuttaram
            samvijjamana janayanti vedam.
       [771] |771.1| Kalihi dhirana katam maganam
@Footnote: 1 Ma. gijjham .  2 Ma. gijjho .  3 Ma. kuveru. Si. Yu. kakaneru .  4 Ma. ...
@yogotidhahu. Si. Yu. ...ticaha.
               Bhavanti vedajjhagata arittha
               maricidhammam asamekkhitatta
               mayaguna nativahanti pannam.
        |771.2| Veda na tanaya bhavantirassa 1-
               mittadduno bhunahuno narassa
               na tayate paricinnova 2- aggi
               dosantaram maccamanariyakammam.
        |771.3| Sabbanca macca sadhana sabhoga 3-
               adipitam daru tinena missam
               daham na tappe asamatthatejo
               ko tam subhikkham dirasannu kayira.
        |771.4| Yathapi khiram viparinamadhammam
               dadhi bhavitva navanitampi hoti
               evampi aggi viparinamadhammo
               tejo samaruhati yogayutto.
        |771.5| Na dissati aggimanuppavittho
               sukkhesu katthesu navesu capi
               namatthamano 4- araninarena
               nakammuna jayati jatavedo.
        |771.6| Sace hi aggi antarato vaseyya
@Footnote: 1 Ma. bhavanti dassa . 2 Ma. ...ca . 3 Ma. sadhanam sabhogam . 4 Si.Yu. namanthamano.
               Sukkhesu katthesu navesu capi
               sabbani susseyyum vanani loke
               sukkhani katthani ca pajjaleyyum.
        |771.7| Karoti ce darutinena punnam
               bhojam naro dhumasikhim patapavam
               angarika lonakara ca suda
               sariradahapi kareyyu punnam.
        |771.8| Atha ce hi etepi karonti punnam
               ajjhenamaggim idha tappayitva
               na koci lokasmim karoti punnam
               bhojam naro dhumasikhim patapavam.
        |771.9| Katham hi lokapacito samano
               amanunnagandham bahunam akantam
               yadeva macca parivajjayanti
               tadappasattham dirasannu bhunje.
        |771.10| Sikhinhi 1- devesu vadanti eke
                apam milakkhu 2- pana devamahu
                sabbeva ete vitatham bhananti
                aggi na devannataro na apo.
        |771.11| Anindriyam santamasannakayam
@Footnote: 1 Ma. sikhimhi .     2 Si. Yu. milakkha.
                Vessanaram kammakaram pajanam
                paricariyamaggim sugatim katham vajje
                papani kammani pakrubbamano 1-.
        |771.12| Sabbabhibhutahudha jivikattha
                aggissa brahma paricarikoti
                sabbanubhavi ca vasi kimattham
                animmito nimmitam vanditassa.
        |771.13| Hasam 2- anijjhanakkhamam ataccham
                sakkarahetu parikarimsu pubbe
                te labhasakkare apatubhute 3-
                sandhabhita 4- jantubhi santidhammam.
        |771.14| Ajjhenamariya pathavim janinda
                 vessa kasim paricariyanca sudda
                 upagu paccekam yathapadesam
                 katahu ete vasinati ahu.
         |771.15| Etanca saccam vacanam bhaveyya
                 yatha idam bhasitam brahmanehi
                 nakhattiyo jatu labhetha rajjam
                 nabrahmano mantapadani sikkhe
                 nannatra vessa hi kasim kareyya
@Footnote: 1 Ma. pakubbamano .  2 Ma. hassam .  3 Ma. apatubhonte .  4 Ma. sandhapita.
@Si. Yu. santhambhita.
                  Suddo na munce parapesanaya 1-.
          |771.16| Yasma ca etam vacanam abhutam
                   musavime odariya bhananti
                   tadappapanna abhisaddahanti
                   passanti tam pandita attanava.
           |771.17| Khatya hi vessanam 2- balim haranti
                   adaya satthani caranti brahmana
                   tam tadisam sankhubhitam pabhinnam
                   kasma brahma na ujum karoti lokam.
           |771.18| Sace hi so issaro sabbaloke
                    brahmapahu bhutapati 3- pajanam
                    kim sabbalokam vidahi alakkhim
                    kim sabbalokam na sukhim akasi.
           |771.19| Sace hi so issaro sabbaloke
                    brahmapahu bhutapati pajanam
                    maya musavajjamadena capi
                    lokam adhammena kimatthakari 4-.
           |771.20| Sace hi so issaro sabbaloke
                    brahmapahu bhutapati pajanam
@Footnote: 1 Si. Yu. parapessitaya .  2 Si. Yu. khatta na vessana .  3 Ma. brahma
@bahbhutapati. ito param idisameva .  4 Ma. kimatthamakari. Si. Yu. kimatthakasi.
                   Adhammiko bhutapati arittha
                   dhamme sati so vidahi adhammam.
           |771.21| Kita patanga uraga ca bhenga 1-
                    hantva kimim sujjhati makkhika ca
                    ete hi dhamma anariyarupa
                    kambojakanam vitatha bahunam.
       [772] |772.1| Sace hi so sujjhati yo hanati
                   hatopi so saggamupeti thanam
                   bhovadi bhovadinamarayeyyum
                   ye vapi tesam abhisaddaheyyum.
            |772.2| Neva miga na pasunopi gavo
                   ayacanti attavadhaya keci
                   vipphandamana idha jivikattha
                   yannesu pane pasumarabhanti 2-.
           |772.3| Yupassa ne 3- pasubandhe ca bala
                  citrehi vannehi mukham nayanti
                  ayante yupo kamaduho parattha
                  bhavissati sassato samparaye.
|772.4| Sace ca yupe manisankhamuttam
@Footnote: 1 Ma. bheka . 2 pasumaharantitipi patho .  3 Si. yupassa te.
                   Dhannam dhanam rajatam jatarupam
                   sukkhesu katthesu navesu capi
                   sace duhe tidive sabbakame
                   tevijjasanghava puthu yajeyyum
                   na brahmana 1- kinci na yajayeyyum.
            |772.5| Kuto ca yupe manisankhamuttam
                   dhannam dhanam rajatam jatarupam
                   sukkhesu katthesu navesu capi
                   kuto duhe tidive sabbakame.
            |772.6| Satha ca ludda ca paluddhabala 2-
                   citrehi 3- vannehi mukham nayanti
                   adaya aggim mama dehi vittam
                   tato sukhi hohisi sabbakame.
            |772.7| Tamaggihuttam saranam pavissa
                   citrehi 3- vannehi mukham nayanti
                   oropayitva kesamassum nakhanca
                   vedehi vittam atigalhayanti.
            |772.8| Kaka ulukamva raho labhitva
                   ekam samanam bahuka samecca
                   annani bhutva kuhaka kuhitva
@Footnote: 1 Ma. abrahmanam .  2 Si. Yu. upaladadhabala .   3 Ma. citatehi.
                    Mundam karitva yannapathosajanti 1-.
             |772.9| Evam hi so vancito brahmanehi
                     eko samano bahuka samecca
                     te yogayogena vilumpamana
                     dittham aditthena dhanam haranti.
            |772.10| Akasiya rajuhi vanusittha
                     tadassa adaya dhanam haranti
                     te tadisa corasama asanta
                     vajjha na hannanti arittha loke.
            |772.11| Indassa baharasi dakkhinati
                     yannesu chindanti palasayatthim
                     tancepi saccam maghava chinnabahu
                     kenassa indo asure jinati.
            |772.12| Tanceva tuccham maghava samangi
                     hantva avajjho paramo sudevo 2-
                     manta ime brahmana tuccharupa
                     sanditthika vancana esa loke.
            |772.13| Malagiri himava yo ca vijjha
                     sudassano nisabho kakaveru 3-
                     ete ca anne ca naga mahanta
@Footnote: 1 Ma. ...pathossajanti .   2 Ma. sa devo .  3 Ma. kuveru.
                    Citya kata yannakarebhimahu.
            |772.14| Yathapakarani hi itthakani
                    citya kata yannakarebhimahu
                    na pabbata honti tathapakara
                    annadisa acala ditthasela.
           |772.15| Na itthaka honti sila cirena
                    na tattha sanjayati ayo na loham
                    yannanca etam parivannayanta
                    citya kata yannakarebhimahu.
           |772.16| Ajjhayakam mantagunupapannam
                    tapassinam yacayogitidhahu 1-
                    tire samuddassudakam sajantam
                    tam sagarajjhohari 2- tenapeyyo.
           |772.17| Parosahassampi samantavede
                    mantupapanne nadiyo vahanti
                    na tena byapannarasudakani
                    kasma samuddo atulo apeyyo.
           |772.18| Yekeci kupa idha jivaloke
                   lonudaka kupakhanehi khata
                   na brahmanajjhoharanena tesu
@Footnote: 1 Ma. ...yogoti... .  2 Ma. sagarojjhohari.
                Apo apeyyo dirasannurahu 1-.
        |772.19| Pure purattha ka kassa bhariya
                mano manussam ajanesi pubbe
                tenapi dhammena na koci hino
                evampi vossaggavibhangamahu.
        |772.20| Candalaputtopi adhicca vede
                bhaseyya mante kusalo matima 2-
                na tassa muddha viphaleyya sattadha
                manta ime attavadhaya kata 3-.
        |772.21| Vaca kata giddhi kata gahita
                dummocaya kabyapathanupanna
                balana cittam visame nivittham
                tadappapanna abhisaddahanti.
       |772.22| Sihassa byagghassa ca dipino ca
                na vijjati porisiyambalena
                manussabhavo ca gavamva pekkho
                jati hi tesam asama samanam 4-.
       |772.23| Sace ca raja pathavim vijitva
                sajivava assava parisajjo
                sayameva so sattusangham vijeyya
@Footnote: 1 Ma. dvarasannumahu . 2 Si.Yu. mutima . 3 Si.Yu. katta . 4 Ma. samana.
                Tassappaja nicca sukhi bhaveyya.
       |772.24| Khattiyamanta ca tayo ca veda
                atthena ete samaka bhavanti
                tesanca attham avinicchinitva
                na bujjhati oghapathamva channam.
       |772.25| Khattiyamanta ca tayo ca veda
               atthena ete samaka bhavanti
               labho alabho yaso ayaso ca
               sabbeva tesam catunnanca 1- dhamma.
       |772.26| Yathapi ibbha dhanadhannahetu
                kammani karenti 2- puthu pathabya
                tevijjasanghapi tatheva ajja
                kammani karenti 2- puthu pathabya.
       |772.27| Ibbhehi ete samaka bhavanti
               niccussuka kamagunesu yutta
               kammani karenti 2- puthu pathabya
               tadappapanna dirasannura te.
   [773] |773.1| Kassa bheri mudinga ca   sankha panavadindima
              purato patipannani    hasayanta rathesabham.
       |773.2| Kassa kancanapattena  puthuna vijjuvannina
@Footnote: 1 Si. Yu. sabbe te sabbesam catunna .   2 Ma. karonti.
             Yuva kalapasannaddho   ko eti siriya jalam.
      |773.3| Ukkamukhe pahatthamva    khadirangarasannibham
             mukham carurivabhati      ko eti siriya jalam.
      |773.4| Kassa jambonadam chattam   sasalakam manoramam
             adiccaramsavaranam      ko eti siriya jalam.
      |773.5| Kassa angapariggayha 1-  valavijanimuttamam
             ubhato varapannassa 2-   muddhani uparupari.
      |773.6| Kassa pekkhunahatthani   citrani ca muduni ca
             suvannamanidandani 3- caranti ubhatomukham.
      |773.7| Khadirangaravannabha    ukkamukhapahamsita
             kassete kundala vaggu  sobhanti ubhatomukham.
      |773.8| Kassa vatena chupita    siniddhagga dumu kalika 4-
             sobhayanti nalatantam    nabha vijjurivuggata.
      |773.9| Kassa etani akkhini    ayatani puthuni ca
             ko sobhati visalakkho   kassetam unnajam mukham.
     |773.10| Kassete lapanajata    suddha sankhavarupama
             bhasamanassa sobhanti   danta kuppilasadisa.
     |773.11| Kassa lakharasasama    hatthapada sukhe thita
             ko so bimbotthasampanno  diva suriyova sobhati.
     |773.12| Himaccaye himavato 5-    brahasalova 6- pupphito
@Footnote: 1 Ma. angam pariggayha. Si. Yu. ankam ... .  2 Si. Yu. carate varapannassa .  3 Ma.
@kancanamanidandani. Si. Yu. tapannamanidandani .  4 Ma. niddhanta mudukalaka.
@5 Ma. himavati .  6 Ma. mahasalo va.
            Ko so odatapavaro    jayam indova sobhati.
     |773.13| Suvannapilakakinnam    manidandavicittakam
             ko so parisamoggayha   amse 1- khaggam pamuncati.
     |773.14| Suvannavikata citra    sukata citrasibbini 2-
             ko so omuncate pada  namo katva mahesino.
   [774] Dhataratthassa te naga 3-       iddhimanto yasassino
        samuddajaya uppanna        ete naga mahiddhikati.
           Bhuridattajatakam chattham.
               ---------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 28 page 245-272. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=28&A=5103&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=28&A=5103&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=28&item=687&items=88              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=28&siri=18              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=28&i=687              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=44&A=1              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=44&A=1              Contents of The Tipitaka Volume 28 https://84000.org/tipitaka/read/?index_28 https://84000.org/tipitaka/english/?index_28

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]