ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 28 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 20 : Sutta. Khu. Jā.(2): paññāsa-Mahānipātajātakaṃ

          7 Candakumarajatakam 4-
       [775] |775.1| Rajasi luddakakammo
                   ekaraja pupphavatitayam 5-
                   so pucchi brahmabandhum
                   khandahalam purohitam mulham
            |775.2| sagganamaggamacikkha 6-
                   tvamasi brahmana dhammavinayakusalo
                   yatha ito vajanti sugatim
                   nara punnani katvana.
       [776] Atidanam dadatvana 7-
@Footnote: 1 Ma. isam. Si. Yu. iso khaggamva .   2 Ma. cittasibbana .  3 Ma. dhatarattha hi
@te naga .  4 Si. Yu. khandahalajatakam .  5 Ma. pupaphavatiya .  6 Si. Yu.
@saggamaggamacikkha .   7 Ma. daditvana.
            Avajjhe deva ghatetva
            evam vajanti sugatim
            nara punnani katvana.
       [777] Kim panetam 1- atidanam
            ke ca avajjha imasmim lokasmim
            etanca kho no akkhahi
            yajissami dadami 2- danani.
       [778] Puttehi deva yajitabbam
            mahesihi negamehi ca
            usabhehi ajaniyehi catuhi
            sabbacatukkena deva yajitabbam.
       [779] Tam sutva antepure
            kumara mahesiyo ca hannantu
            eko ahosi nigghoso
            bhesma 3- accuggato saddo.
       [780] Gacchatha vadetha kumare
            candanca suriyanca bhaddasenanca
            suranca vamagottanca
            pacura 4- kira hotha yannatthaya.
       [781] Kumariyopi vadetha
@Footnote: 1 Ma. pana tam .  2 Si. Yu. yajissama dadama .  3 Ma. bhisma .  4 Si. Yu. pasura.
@ito param idisameva.
            Upasenanca kokilanca
            muditanca nandancapi kumarikam
            pacura kira hotha yannatthaya.
       [782] Vijayampi mayham mahesim
            eravatim 1- kesinim sunandanca
            lakkhanavarupapanna
            pacura kira hotha yannatthaya.
       [783] Gahapatayopi 2- vadetha
            punnamukham bhaddiyam singalanca
            vaddhancapi gahapatim
            pacura kira hotha yannatthaya.
       [784] Te tattha gahapatayo avocayimsu
            samagata puttadaraparikinna
            sabbe 3- sikhino deva karohi
            athava no dase savehi.
   [785] |785.1| Abhayankarampi me hatthim  nalagirim accuggatam (varunadantam)
               anetha kho te khippam   yannatthaya bhavissati.
     |785.2| Assaratanampi me 4- kesim  suramukham 5- punnakam vinatakanca
            anetha kho te khippam     yannatthaya bhavissati.
@Footnote: 1 Yu. ekapatim .   2 Ma. ca .  3 Ma. sabbeva .  4 Si. Ma. Yu. ayam patho natthi.
@5 Si. surammukham.
       |785.3| Usabhampi me yuthapatim
              anojam nisabham gavampatim
              tepi mayham anetha sammukha 1- karontu sabbam
              yajissami dadami danani.
       |785.4| Sabbampi patiyadetha
              yannam pana uggatamhi suriyamhi
              anapetha candakumare 2-
              abhiramantu imam rattim.
       |785.5| Sabbampi upatthapetha
              yannam pana uggatamhi suriyamhi
              vadethadani kumare
              ajja kho pacchima ratti.
   [786] Tam tam mata avoca     rodanti agata 3- vimanato 4-
       yanno kira te putta   bhavissati catuhi puttehi.
   [787] Sabbepi mayham putta catta  candasmim hannamanasmim
       puttehi yannam yajitvana    sugatim saggam gamissami.
   [788] |788.1| Ma tam putta saddahesi  sugati kira hoti puttayannena
              nirayaneso maggo    neso maggo hi sagganam.
     |788.2| Danani dehi kondanna ahimsa sabbabhutabhabyanam
            esa maggo sugatiya     na ca maggo puttayannena.
@Footnote: 1 Ma. samuha .  2 Ma. -ca kumare .  3 Ma. agantva .  4 savimanatotipi.
   [789] Acariyanam vacana            ghatissam 1- candanca suriyanca
       puttehi yajitva 2- duccajehi    sugatim saggam gamissami.
   [790] Tam tam pitapi avaca            vasavatti orasam sakam puttam
       yanno kira te putta          bhavissati catuhi puttehi.
   [791] Sabbepi mayham putta catta    candasmim hannamanasmim
       puttehi yannam yajitvana       sugatim saggam gamissami.
   [792] |792.1| Ma tam putta saddahesi  sugati kira hoti puttayannena
              nirayaneso maggo    neso maggo hi sagganam.
    |792.2| Danani dehi kondanna  ahimsa sabbabhutabhabyanam
           esa maggo sugatiya      na ca maggo puttayannena.
   [793] Acariyanam vacana           ghatissam 1- candanca suriyanca
        puttehi yajitva 2- duccajehi   sugatim saggam gamissami.
   [794] Danani dehi kondanna      ahimsa sabbabhutabhabyanam
        puttaparivuto tuvam            rattham janapadanca palehi.
   [795] |795.1| Ma no deva avadhi     dase no dehi khandahalassa
              api nigalabandhakapi   hatthi asse ca palema.
       |795.2| Ma no deva avadhi     dase no dehi khandahalassa
              api nigalabandhakapi   hatthichakanani ujjhema.
       |795.3| Ma no deva avadhi     dase no dehi khandahalassa
              api nigalabandhakapi   assachakanani ujjhema.
@Footnote: 1 Ma. ghatessam .   2 Ma. - yannam yajitvana.
   |795.4| Ma no deva avadhi         dase no dehi khandahalassa
          yassa honti tava kama     api rattha pabbajita
              bhikkhacariyam carissama.
   [796] Dukkham kho me janayittha 1-       vilapanta jivitassa kama hi
        muncathadani kumare          alampi me hotu puttayannena.
   [797] |797.1| Pubbeva khosi me vutto dukkaram durabhisambhavam cetam
        atha no upakkhatassa yannassa   kasma karosi vikkhepam.
   |797.2| Sabbe vajanti sugatim        ye yajanti yepi ceva yajapenti
          ye capi anumodanti       yajantanam edisam mahayannam.
   [798] |798.1| Atha kissa ca no 2- pubbe  sotthanam brahmane avacesi
              atha no akaranasma     yannatthaya deva ghatesi.
   |798.2| Pubbeva no daharakale    na hanesi na ghatesi
         daharamha yobbanappatta  adusaka tata hannama .
   |798.3| Hatthigate assagate      sannaddhe passa no maharaja
          yuddhe va yujjhamane va nahi madisa [3]- honti yannatthaya.
   |798.4| Paccante va kuppite    atavisu va madise niyojenti
          atha no akaranasma    abhumiyam tata hannama.
   |798.5| Yakaci sakunikayo 4-  vasanti tinagharani katvana
          tasampi piya putta     atha no tvam deva ghatesi.
   |798.6| Ma khvassa 5- saddahesi na mam khandahalo ghateyya
@Footnote: 1 Ma. janayatha .  2 Ma. jano . 3 Ma. sura .  4 Ma. yapi hita sakuniyo. 5 Ma. tassa.
          Mamanhi so ghatetvana  anantara tampi deva ghateyya.
   |798.7| Gamavaram nigamavaram dadanti  bhogampissa maharaja
          athaggapindikapi      kule kule hete bhunjanti.
   |798.8| Tesampi tadisanam      icchanti dubbhitum maharaja
          yebhuyyena hi ete     akatannuno brahmana deva.
   |798.9| Ma no deva avadhi      dase no dehi khandahalassa
          api nigalabandhakapi    hatthi asse ca palema.
   |798.10| Ma no deva avadhi     dase no dehi khandahalassa
            api nigalabandhakapi   hatthichakanani ujjhema.
   |798.11| Ma no deva avadhi     dase no dehi khandahalassa
           api nigalabandhakapi   assachakanani ujjhema.
   |798.12| Ma no deva avadhi     dase no dehi khandahalassa
           yassa honti tava kama api rattha pabbajita
               bhikkhacariyam carissama.
   [799] Dukkham kho me janayittha 1-    vilapanta jivitassa kama hi
        muncathadani 2- kumare    alampi me hoti puttayannena.
   [800] |800.1| Pubbeva khosi me vutto  dukkaram durabhisambhavam cetam
              atha no upakkhatassa yannassa  kasma karosi vikkhepam.
   |800.2| Sabbe vajanti sugatim     ye yajanti yepi ceva yajapenti 3-
          ye capi anumodanti    yajantanam edisam mahayannam.
@Footnote: 1 Ma. janayatha .  2 Ma. muncetha - .  3 Ma. yepi yapenti. ito param idisameva.
   [801] |801.1| Yadi kira yajitva puttehi  devalokam ito cuta yanti
          brahmano tava yajatu   pacchapi yajissasi raja 1-.
   |801.2| Yadi kira yajitva puttehi  devalokam ito cuta yanti
          eseva khandahalo     yajatu sakehi puttehi.
   |801.3| Evam janam ce 2- khandahalo  kim puttake na ghatesi
          sabbanca natijanam     attananca na ghatesi.
   |801.4| Sabbe vajanti nirayam     ye yajanti yepi ceva yajapenti
          ye capi anumodanti    yajantanam edisam mahayannam.
             [3]-
      [802] |802.1| Kathanca kira puttakamayo
                   gahapatayo gharaniyo ca
                   nagaramhi na upavadanti rajanam
                   ma ghatayi orasam puttam.
           |802.2| Kathanca kira puttakamayo
                  gahapatayo gharaniyo ca
                  nagaramhi na upavadanti rajanam
                  ma ghatayi atrajam puttam.
          |802.3| Ranno camhi atthakamo
                 hito ca sabbajanapadassa 4-
                 na koci assa patigham maya
@Footnote: 1 Si. pacchapi yakhissate raja. Ma. pacchapi yajasi tuvam raja . 2 Ma. jananto.
@3 Ma.  sace hi so sjjhati yo hanati hatopi so saggamupeti thanam
@    bhovadi bhovadina marayeyyum  ye capi tesam abhisaddaheyyum.
@4 Si. Yu. sabbada janapadassa.
                 Janapado na pavedeti.
   [803] |803.1| Gacchatha vo gharaniyo tatanca vadetha khandahalanca
          ma ghatetha kumare     adusake sihasankase
   |803.2| gacchatha vo gharaniyo     tatanca vadetha khandahalanca
          ma ghatetha kumare     apekkhite sabbalokassa.
       [804] Yannunaham jayeyyam rathakarakule 1- va
            pukkusakule 2- va vessesu va jayeyyam
            na hajja mam raja yanne 3- ghateyya.
   [805] |805.1| Sabbapi mantiniyo 4-  gacchatha ayyassa khandahalassa
              padesu nipatatha   aparadhaham na passami.
   |805.2| Sabbapi gharaniyo 5-   gacchatha ayyassa khandahalassa
          padesu nipatatha       kinte bhante mayam adusema.
   [806] Kapana 6- vilapati sela    disvana bhataro upanitatte
        yanno kira me ukkhipito   tatena saggakamena.
   [807] Avatti ca parivatti ca      vasulo sammukha ranno
        ma no deva pitaram avadhi     daharamha ayobbanappatta.
   [808] Eso te vasula pita       samehi pitara saha
       dukkham kho me janayasi       vilapanto antepurasmim
       muncathadani kumare      alampi me hotu puttayannena.
   [809] |809.1| Pubbeva khosi me vutto    dukkaram durabhisambhavam cetam
@Footnote: 1 Ma. rathakarakulesu va .  2 Ma. pukkusakulesu va .  3 Si. Yu. yannatthaya.
@4-5 Ma. sabba simantiniyo .  6 Si. Yu. kapanam.
          Atha no upakkhatassa yannassa  kasma karosi vikkhepam
   |809.2| sabbe vajanti sugatim   ye yajanti yepi ceva yajapenti
          ye capi anumodanti   yajantanam edisam mahayannam.
   [810] Sabbaratanassa yanno upakkhato  ekaraja tava patiyatto
       abhinikkhamassu deva       saggam gato tvam pamodissasi.
   [811] |811.1| Dahara sattasata eta  candakumarassa bhariyayo
          kese vikiritvana      rodantiyo maggamanuyayanti 1-.
   |811.2| Apara pana sokena    nikkhanta nandane viya deva
          kesa vikiritvana 2-   rodantiyo maggamanuyayanti 3-.
   [812] |812.1| Kasikasucivatthadhara   kundalino aggalucandanavilitta
          niyanti candasuriya    yannatthaya ekarajassa.
   |812.2| Kasikasucivatthadhara    kundalino aggalucandanavilitta
          niyanti candasuriya    matu katva hadayasokam.
   |812.3| Kasikasucivatthadhara    kundalino aggalucandanavilitta
          niyanti candasuriya    janassa katva hadayasokam.
   |812.4| Mamsarasabhojana nhapakasunhata 4-  kundalino aggalucandanavilitta
          niyanti candasuriya    yannatthaya ekarajassa.
   |812.5| Mamsarasabhojana nhapakasunhata  kundalino aggalucandanavilitta
          niyanti candasuriya    matu katva hadayasokam.
   |812.6| Mamsarasabhojana nhapakasunhata  kundalino aggalucandanavilitta
@Footnote: 1-3 Ma. maggamanuyayimsu. Si. Yu. maggamanuyanti .  2 Ma. pakiritvana.
@4 Ma. sunhapita. ito param idisameva.
          Niyanti candasuriya       janassa katva hadayasokam.
   |812.7| Yassu pubbe hatthivaradhuragate hatthika 1- anuvajanti
          tyajja candasuriya       ubhova pattika yanti.
   |812.8| Yassu pubbe assavaradhuragate assaka 2- anuvajanti
          tyajja candasuriya       ubhova pattika yanti.
   |812.9| Yassu pubbe rathavaradhuragate  rathika 3- anuvajanti
          tyajja candasuriya       ubhova pattika yanti.
   |812.10| Ye hissu pubbe niyimsu    tapaniyakappanehi turangehi
          tyajja candasuriya       ubhova pattika yanti.
   [813] |813.1| Yadi sakuni mamsamicchasi uyyassu 4- pubbena pupphavatiyayam 5-
          yajatettha ekaraja       sammulho catuhi puttehi.
   |813.2| Yadi sakuni mamsamicchasi      uyyassu pubbena pupphavatiyayam
          yajatettha ekaraja       sammulho catuhi kannahi.
   |813.3| Yadi sakuni mamsamicchasi      uyyassu pubbena pupphavatiyayam
          yajatettha ekaraja       sammulho catuhi mahesihi.
   |813.4| Yadi sakuni mamsamicchasi      uyyassu pubbena pupphavatiyayam
          yajatettha ekaraja       sammulho catuhi gahapatihi.
   |813.5| Yadi sakuni mamsamicchasi      uyyassu pubbena pupphavatiyayam
          yajatettha ekaraja       sammulho catuhi hatthihi.
@Footnote: 1 Ma. hatthihi .  2 Ma. assehi .  3 Ma. rathehi .  4 Ma. dayassu.
@5 Ma. pupphavatiya. ito param idisameva.
   |813.6| Yadi sakuni mamsamicchasi      uyyassu pubbena pupphavatiyayam
          yajatettha ekaraja       sammulho catuhi assehi.
   |813.7| Yadi sakuni mamsamicchasi      uyyassu pubbena pupphavatiyayam
          yajatettha ekaraja       sammulho catuhi usabhehi.
   |813.8| Yadi sakuni mamsamicchasi      uyyassu pubbena pupphavatiyayam
          yajatettha ekaraja       sammulho sabbacatukkena.
   [814] |814.1| Ayamassa pasado   sovanno pupphamalyabhikinno 1-
          tedani ayyaputta       cattaro vadhaya ninnita.
   |814.2| Idamassa kutagaram       sovannam pupphamalyabhikinnam 2-
          tedani ayyaputta      cattaro vadhaya ninnita.
   |814.3| Idamassa uyyanam        supupphitam sabbakalikam rammam
          tedani ayyaputta      cattaro vadhaya ninnita.
   |814.4| Idamassa asokavanam       supupphitam sabbakalikam rammam
          tedani ayyaputta      cattaro vadhaya ninnita.
   |814.5| Idamassa kanikaravanam      supupphitam sabbakalikam rammam
          tedani ayyaputta       cattaro vadhaya ninnita.
   |814.6| Idamassa patalivanam       supupphitam sabbakalikam rammam
          tedani ayyaputta       cattaro vadhaya ninnita.
   |814.7| Idamassa ambavanam        supupphitam sabbakalikam rammam
@Footnote: 1 Si. Ma. idam antepuram surammaniyam .  2 Ma. pupphamalyavikinnam.
          Tedani ayyaputta       cattaro vadhaya ninnita.
   |814.8| Ayamassa pokkharani       sanchanna padumapundarikehi
          nava ca sovannavikata    pupphavalliya 1- citta surammaniya
          tedani ayyaputta       cattaro vadhaya ninnita.
   [815] |815.1| Idamassa hatthiratanam   eravano gajo bali danti
          tedani ayyaputta       cattaro vadhaya ninnita.
   |815.2| Idamassa assaratanam       ekakhuro vego asso 2-
          tedani ayyaputta       cattaro vadhaya ninnita.
          Ayamassa assaratho        saliya viya nigghoso 3-
    |815.3| subho ratanavicitto yatthassu  ayyaputtasobhimsunandaneviyadeva
           tedani ayyaputta       cattaro vadhaya ninnita.
    |815.4| Kathannama samasamasundarehi candanamudukagattehi
           raja yajissate yannam     sammulho catuhi puttehi.
   |815.5| Kathannama samasamasundarahi candanamudukagattahi
          raja yajissate yannam     sammulho catuhi kannahi.
   |815.6| Kathannama samasamasundarahi candanamudukagattahi
          raja yajissate yannam     sammulho catuhi mahesihi.
   |815.7| Kathannama samasamasundarehi candanamudukagattehi
          raja yajissate yannam     sammulho catuhi gahapatihi.
   |815.8| Yatha honti gamanigama sunna  amanussaka braharanna
@Footnote: 1 Si. Yu. pupphavaliya .  2 Ma. ekakhuro asso . 3 Ma. saliya nigghoso.
          Tatha hessati pupphavatiya   yitthesu candasuriyesu.
   [816] |816.1| Ummattika bhavissami bhunahata pamsunava 1- parikinna
           sace candakumaram 2- hanti   pana me deva bhijjanti 3-.
    |816.2| Ummattika bhavissami     bhunahata pamsunava 1- parikinna
           sace suriyakumaram hanti     pana me deva bhijjanti 4-.
   [817] Kinnuma na ramapeyyum        annamannam piyamvada
       ghattika uparikkhi ca          pokkharani ca gayika
       candasuriyesu naccantiyo        sama tasam na vijjati.
   [818] |818.1| Imam mayham hadayasokam   patimuncatu khandahala tava mata
          yo mayham hadayasoko      candasmim vadhaya ninnite.
   |818.2| Imam mayham hayadasokam      patimuncatu khandahala tava mata
          yo mayham hadayasoko      suriyasmim vadhaya ninnite.
   |818.3| Imam mayham hadayasokam       patimuncatu khandahala tava jaya
          yo mayham hadayasoko      candasmim vadhaya ninnite.
   |818.4| Imam mayham hadayasokam      patimuncatu khandahala tava jaya
          yo mayham hadayasoko      suriyasmim vadhaya ninnite.
   |818.5| Ma ca putte ma ca patim     addakkhi khandahala tava mata
          yo ghatesi kumare       adusake sihasankase.
   |818.6| Ma ca putte ma ca patim     addakkhi khandahala tava mata
          yo ghatesi kumare       apekkhite sabbalokassa.
@Footnote: 1 Ma. - ca .  2 Ma. candavaram . 3-4 Ma. rujjhanti.
    |818.7| Ma ca putte ma ca patim    addakkhi khandahala tava jaya
           yo ghatesi kumare       adusake sihasankase.
   |818.8| Ma ca putte ma ca patim     addakkhi khandahala tava jaya
          yo ghatesi kumare       apekkhite sabbalokassa.
   [819] |819.1| Ma no deva avadhi    dase no dehi khandahalassa
          api nigalabandhakapi      hatthi asse ca palema.
   |819.2| Ma no deva avadhi        dase no dehi khandahalassa
          api nigalabandhakapi      hatthichakanani ujjhema.
   |819.3| Ma no deva avadhi        dase no dehi khandahalassa
          api nigalabandhakapi      assachakanani ujjhema.
   |819.4| Ma no deva avadhi        dase no dehi khandahalassa
          yassa honti tava kama     api rattha pabbajita
          bhikkhacariyam carissama.
   |819.5| Dibyam deva upayacanti     puttatthika daliddapi
          patibhananipi hitva      putte na labhanti ekacca
   |819.6| asasikani 1- karonti   putta no jayantu tato paputta
          atha no akaranasma      yannatthaya deva ghatesi.
   |819.7| Upayacitakena puttam labhanti  ma tata no aghatesi
          ma kicchaladdhakehi puttehi  yajittho imam yannam.
   |819.8| Upayacitakena puttam labhanti ma tata no aghatesi
@Footnote: 1 Ma. asisikani.
          Ma kapanaladdhakehi puttehi  ammaya no vippavasesi.
   [820] |820.1| Bahudukkham 1- posiya candam  amma tuvam jiyase puttam
           vandami kho te pade     labhatam tato paralokam
    |820.2| handa ca mam upaguha 2-     pade te amma vanditum dehi
           gacchamidani pavasam      yannatthaya ekarajassa.
   |820.3| Handa ca mam upaguha 3-     pade te amma vanditum dehi
           gacchamidani pavasam      matu katva hadayasokam.
    |820.4| Handa ca mam upaguha 4-     pade te amma vanditum dehi
           gacchamidani pavasam      janassa katva hadayasokam.
   [821] |821.1| Handa ca padumapattanam molim bandhassu gotamiputta
           campakadalamissayo      esa te poranika pakati.
   |821.2| Handa ca vilepanante      pacchimakam candanam vilimpassu
          yehi ca suvilitto         sobhasi rajaparisayam.
   |821.3| Handa ca mudukani vatthani   pacchimam kasikam nivasehi
          yehi ca sunivattho         sobhasi rajaparisayam.
   |821.4| Muttamanikanakavibhusitani  ganhassu hatthabharanani
          yehi ca hatthabharanehi     sobhasi rajaparisayam.
   [822] Na hi nunayam ratthapalo       bhumipati janapadassa dayado
       lokissaro mahanto          putte sineham janayati.
@Footnote: 1 Ma. badudukkha . 2-3-4 Ma. upaguyha.
   [823] Mayham piya 1- putta athopi   piya 2- tumhe ca bhariyayo
       sagganca patthayamano 3-     tenaham ghatayissami.
   [824] |824.1| Mam pathamam ghatehi     ma me hadayam dukkham aphalesi
          alankato sundarako putto  deva tava sukhumalo.
   |824.2| Handayya mam hanassu       sasoka 4- candakena 5- hessami
          punnam karassu vipulam       vicarama ubho paraloke.
   [825] Ma tvam cande rucci (maranam)     bahuka tava devara visalakkhi
        te tam ramayissanti           yitthasmim gotamiputte.
   [826] |826.1| Evam vutte canda attanam  hanti hatthatalakehi
          alamettha 6- jivitena      pissami visam marissami.
   |826.2| Na hi nunimassa ranno     natimitta 7- ca vijjare
          suhada yena vadanti rajanam  ma ghatayi orase putte
   |826.3| na hi nunimassa ranno     natimitta 7- ca vijjare
          suhada yena vadanti rajanam  ma ghatayi atraje putte.
   |826.4| Ime tepi mayham putta     gunino kayuradharino
          raja tehipi yajassu yannam  atha muncatu gotamiputte.
   |826.5| Vilasatampi mam katva       yajassu sattadha maharaja
          ma jetthaputtam avadhi      adusakam sihasankasam.
   |826.6| Vilasatampi mam katva       yajassu sattadha maharaja
@Footnote: 1 Ma. mayhampi .  2 attapi piyotipi patho. Ma. atta ca piyo . 3 Ma. patthayano.
@4 Ma. paraloke . 5 Si. Yu. candiyena . 6 Si. Yu. alamatathu . 7 Ma. mittamacca ca.
          Ma jetthaputtam avadhi      apekkhitam sabbalokassa.
   [827] Bahuka tava dinna abharana   uccavaca subhanitamhi
        mutta mani veluriya        etante pacchimakam danam.
   [828] |828.1| Yesam pubbe khandhesu phulla    malaguna vivattimsu
          tesajjapi sunisito 1- nettimso vivattissati khandhesu.
   |828.2| Yesam pubbe khandhesu citta    malaguna vivattimsu
          tesajjapi sunisito 1- nettimso vivattissati khandhesu.
   |828.3| Acira vata nettimso       vivattissati rajaputtanam khandhesu
          atha mama hadayam na phalati     tava dalhabandhananca me asi.
    |828.4| Kasikasucivatthadhara      kundalino aggalucandanavilitta
           niyyatha candasuriya     yannatthaya ekarajassa.
    |828.5| Kasikasucivatthadhara      kundalino aggalucandanavilitta
           niyyatha candasuriya     matu katva hadayasokam.
    |828.6| Kasikasucivatthadhara      kundalino aggalucandanavilitta
           niyyatha candasuriya     janassa katva hadayasokam.
    |828.7| Mamsarasabhojana nhapakasunhata  kundalino aggalucandanavilitta
           niyyatha candasuriya      yannatthaya ekarajassa.
    |828.8| Mamsarasabhojana nhapakasunhata  kundalino aggalucandanavilitta
           niyyatha candasuriya      matu katva hadayasokam.
    |828.9| Mamsarasabhojana nhapakasunhata  kundalino aggalucandanavilitta
@Footnote: 1 Si. Yu. pitanisito .   2 Ma. aciram.
          Niyyatha candasuriya      janassa katva hadayasokam.
   [829] |829.1| Sabbasmim upakkhatasmim nisidite  candasuriyasmim 1- yannatthaya
        pancalarajadhita panjalika   sabbaparisantaramanupariyasi 2-.
    |829.2| Yena saccena khandahalo   papakammam karoti dummedho
           etena saccavajjena       samangini samikena homi.
   |829.3| Ye idhatthi amanussa      yani ca yakkhabhutabhabyani
           karontu me veyyavatikam    samangini samikena homi.
   |829.4| Ya devata idhagata      yani ca sabbabhutabhabyani 3-
           saranesinim anatham tayatha mam  yacami vo patimaham ajeyyam.
[830] |830.1| Tam sutva amanusso    ayokutam paribbhamitvana
           bhayamassa janayanto       rajanam idamavoca.
   |830.2| Bujjhassu kho rajakali      ma teham matthakam nitalesim
           ma jetthaputtam avadhi      adusakam sihasankasam.
   |830.3| Ko te dittho rajakali     puttabhariyayo hannamanayo
           setthi ca gahapatayo       adusaka saggakama hi.
   [831] |831.1| Tam sutva khandahalo  raja ca abbhutamidam disvana
           sabbesam bandhanani mocesum  yatha tam anupaghatam 4-.
    |831.2| Sabbesu vippamuttesu     ye tattha samagata tada asum
           sabbe ekekaleddumadamsu  esa vadho khandahalassa.
@Footnote: 1 Ma. candasmim .  2 Ma. sabbaparisaya samanapariyayi . 3 Ma. yakkhabhutabhabyani.
@4 Si. apapanam.
   [832] Sabbe pavittha 1- nirayam      yatha tam papakammam karitvana
       na hi papakammam katva        labbha sugati 2- ito gantum.
   [833] |833.1| Sabbesu vippamuttesu ye tattha samagata tada asum
          candam abhisincimsu        samagata rajapurisa 3- ca.
   |833.2| Sabbesu vippamuttesu     ya 4- tattha samagata tada asum
          candam abhisincimsu        samagata rajakannayo.
   |833.3| Sabbesu vippamuttesu     ye tattha samagata tada asum
          candam abhisincimsu        samagata devapurisa 5- ca.
   |833.4| Sabbesu vippamuttesu     ya 4- tattha samagata tada asum
          candam abhisincimsu         samagata devakannayo.
   |833.5| Sabbesu vippamuttesu     ye tattha samagata tada asum
          celukkhepamakarum          samagata rajapurisa 3- ca.
   |833.6| Sabbesu vippamuttesu     ya 4- tattha samagata tada asum
          celukkhepamakarum          samagata rajakannayo.
   |833.7| Sabbesu vippamuttesu     ye tattha samagata tada asum
          celukkhepamakarum          samagata devapurisa 5- ca.
   |833.8| Sabbesu vippamuttesu     ya 4- tattha samagata tada asum
          celukkhepamakarum          samagata devakannayo.
   |833.9| Sabbesu vippamuttesu     bahu anandino ahu 6-
@Footnote: 1 Si. patisu. Yu. patitva .  2 Ma. sugatim . 3 Ma. rajaparisa .  4 Ma. ye.
@5 Ma. devaparisa .  6 Ma. bahu anandita ahum.
     Vadimsu nandippavesanagaram 1-  bandhana mokkho aghositthati.
         Candakumarajatakam sattamam.
           -----------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 28 page 272-292. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=28&A=5686&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=28&A=5686&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=28&item=775&items=59              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=28&siri=19              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=28&i=775              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=44&A=1951              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=44&A=1951              Contents of The Tipitaka Volume 28 https://84000.org/tipitaka/read/?index_28 https://84000.org/tipitaka/english/?index_28

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]