ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 28 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 20 : Sutta. Khu. Jā.(2): paññāsa-Mahānipātajātakaṃ

               Saṭṭhinipātaṃ
              1 soṇakajātakaṃ
   [66] |66.1| Kassa sutvā sataṃ dammi  sahassaṃ diṭṭhasoṇakaṃ 1-
          ko me soṇakamakkhāti     sahāyaṃ paṃsukīḷitaṃ.
    |66.2| Atha bravi māṇavako       daharo pañcacūḷako
          mayhaṃ sutvā sataṃ dehi     sahassaṃ diṭṭhasoṇakaṃ 2-
          ahaṃ te 3- soṇakamakkhissaṃ  sahāyaṃ paṃsukīḷitaṃ.
   [67] Katarasmiṃ so janapade         raṭṭhesu nigamesu ca
       kattha soṇakamaddakkhi 4-      taṃ me akkhāhi pucchito.
   [68] |68.1| Taveva deva vijite      tavevuyyānabhūmiyā
            ujuvaṃsā mahāsālā    nīlobhāsā manoramā.
      |68.2| Tiṭṭhanti meghasamānā  rammā aññoññanissitā
            tesaṃ mūlasmi soṇako   jhāyati anupādino
            upādānesu lokesu    ḍayhamānesu nibbuto.
   [69] |69.1| Tato ca rājā pāyāsi  senāya caturaṅgiyā
            kārāpetvā samaṃ maggaṃ  agamā yena soṇako.
      |69.2| Uyyānabhūmiṃ gantvāna  vicaranto brahāvane
@Footnote: 1-2 Sī. Yu. daṭṭhu-.  3 Sī. Yu. ayaṃ pāṭho natthi . 4 Sī. Yu. kattha te soṇako
@diṭṭho.
           Āsīnaṃ soṇakaṃ dakkhi     ḍayhamānesu nibbutaṃ.
   [70] Kapaṇo vatāyaṃ 1- bhikkhu       muṇḍo saṅghāṭipāruto
       amātiko apitiko           rukkhamūlasmi jhāyati.
   [71] |71.1| Imaṃ vākyaṃ nisāmetvā  soṇako etadabravi
           na rāja kapaṇo hoti     dhammaṃ kāyena phassayaṃ.
     |71.2| Yodha 2- dhammaṃ niraṅkatvā  adhammaṃ anuvattati
          sa rāja kapaṇo hoti      pāpo pāpaparāyano.
   [72] Arindamoti me nāmaṃ         kāsirājāti maṃ vidū
      kacci bhoto sukhaseyyā         idha pattassa soṇaka.
   [73] |73.1| Sadāpi bhadramadhanassa   anāgārassa bhikkhuno
          na tesaṃ koṭṭhe openti   na kumbhe na kaḷopiyā
          pariniṭṭhitamesānā      tena yāpenti subbatā.
    |73.2| Dutiyampi bhadramadhanassa    anāgārassa bhikkhuno
          anavajjapiṇḍo bhottabbo na ca kocūparodhati.
    |73.3| Tatiyampi bhadramadhanassa     anāgārassa bhikkhuno
        nibbuto piṇḍo bhottabbo   na ca kocūparodhati.
    |73.4| Catutthampi bhadramadhanassa    anāgārassa bhikkhuno
          muttassa raṭṭhe carato      saṅgo yassa na vijjati.
    |73.5| Pañcamampi bhadramadhanassa   anāgārassa bhikkhuno
          nagaramhi ḍayhamānamhi    nāssa kiñci aḍayhatha.
@Footnote: 1 Ma. vatayaṃ .  2 Ma. yo ca.
    |73.6| Chaṭṭhampi bhadramadhanassa    anāgārassa bhikkhuno
          raṭṭhe vilumpamānamhi     nāssa kañci ahāratha 1-.
    |73.7| Sattamampi bhadramadhanassa   anāgārassa bhikkhuno
          corehi rakkhitaṃ maggaṃ       ye caññe paripanthikā
          pattacīvaramādāya        sotthiṃ gacchati subbato.
    |73.8| Aṭṭhamampi bhadramadhanassa   anāgārassa bhikkhuno
          yaṃ yaṃ disaṃ pakkamati        anapekkhova gacchati.
   [74] |74.1| Bahūpi bhadrā etesaṃ 2- yo tvaṃ bhikkhu pasaṃsasi
            ahañca giddho kāmesu  kathaṃ kāhāmi soṇaka.
    |74.2| Piyā me mānusā kāmā   atho dibyāpi me piyā
            atha kena nu vaṇṇena   ubho loke labhāmase.
   [75] |75.1| Kāme 3- giddhā kāmaratā  kāmesu adhimucchitā
            narā pāpāni katvāna  upapajjanti duggatiṃ.
      |75.2| Ye ca kāme pahantvāna 4-  nikkhantā akutobhayā
            ekodibhāvādhigatā    na te gacchanti duggatiṃ.
      |75.3| Upamante karissāmi    taṃ suṇohi arindama
            upamāya midhekacce 5-  atthaṃ jānanti paṇḍitā.
      |75.4| Gaṅgāya kuṇapaṃ divā     vuyhamānaṃ mahaṇṇave
           vāyaso samacintesi     appapañño acetaso.
@Footnote: 1 Ma. ahīratha .  2 Sī. bahūni samaṇabhadrāni. Yu. bahūpi bhadrakā ete.
@3 Sī. Yu. kāmesu . 4 Sī. Yu. pahatvāna . 5 Sī. Yu. pidhekacce.
    |75.5| Yānañca vatidaṃ laddhaṃ      bhakkho cāyaṃ anappako
          tattha rattiṃ tattha divā     tattheva nirato mano.
    |75.6| Khādaṃ nāgassa maṃsāni      pivaṃ bhāgīrasodakaṃ
          sampassaṃ vanacetyāni     na palettha vihaṅgamo.
    |75.7| Tañca otaraṇī gaṅgā      pamattaṃ kuṇape rataṃ
          samuddaṃ ajjhagāhāsi     agatī yattha pakkhinaṃ.
    |75.8| So ca bhakkhaparikkhīṇo      udapatvā 1- vihaṅgamo
          na pacchato na purato      nuttaraṃ nopi dakkhiṇaṃ.
    |75.9| Dīpaṃ so najjhagā gañchi    agatī yattha pakkhinaṃ
          so ca tattheva pāpattha     yathā dubbalako tathā.
   |75.10| Tañca sāmuddikā macchā   kumbhīlā makarā susū
          pasayhakārā khādiṃsu      phandamānaṃ vipakkhikaṃ 2-.
    |75.11| Evameva tuvaṃ rāja        ye caññe kāmabhogino
           giddhā ce na vamissanti   kākapaññāya 3- te vidū.
    |75.12| Esā te upamā rāja    atthasandassanī katā
           tvañca paññāyase tena  yadi kāhasi vā na vā.
   [76] Ekavācaṃpi dvivācaṃ          bhaṇeyya anukampako
       tatuttariṃ na bhāseyya         dāso vayyassa 4- santike.
   [77] Idaṃ vatvāna pakkāmi         soṇako amitabuddhimā
      vehāse antalikkhasmiṃ        anusāsitvāna khattiyaṃ.
@Footnote: 1 Sī. uppatitvā. Yu. udāpatvā . 2 Ma. vipakkhakaṃ. Sī. Yu. vipakkhinaṃ.
@3 kākapaññāva . 4 Sī. dāso ayyassa . Yu. dāso ayirassa.
   [78] |78.1| Ko nume rājakattāro  sūtā veyyattimāgatā 1-
          rajjaṃ niyyādayissāmi     nāhaṃ rajjena matthiko.
    |78.2| Ajjeva pabbajissāmi     ko jaññā maraṇaṃ suve
          nāhaṃ kākova dummedho    kāmānaṃ vasamanvagā 2-.
   [79] Atthi te daharo putto        dīghāvu raṭṭhavaḍḍhano
       taṃ rajje abhisiñcassu         so no rājā bhavissati.
   [80] Khippaṃ kumāraṃ ānetha         dīghāvuṃ raṭṭhavaḍḍhanaṃ
       taṃ rajje abhisiñcassu        so vo rājā bhavissati.
   [81] |81.1| Tato kumāramānesuṃ    dīghāvuṃ raṭṭhavaḍḍhanaṃ
          taṃ disvā ālapi rājā     ekaputtaṃ manoramaṃ.
    |81.2| Saṭṭhī gāmasahassāni      paripuṇṇāni sabbaso
          te putta paṭipajjassu      rajjaṃ niyyādayāmi te.
    |81.3| Ajjeva pabbajissāmi      ko jaññā maraṇaṃ suve
          māhaṃ kākova dummedho    kāmānaṃ vasamanvagaṃ.
    |81.4| Saṭṭhī nāgasahassāni      sabbālaṅkārabhūsitā
          suvaṇṇakacchā mātaṅgā   hemakappanavāsasā.
    |81.5| Ārūḷhā gāmaṇīyebhi     tomaraṅkusapāṇibhi
          te putta paṭipajjassu     rajjaṃ niyyādayāmi te.
    |81.6| Ajjeva pabbajissāmi     ko jaññā maraṇaṃ suve
          māhaṃ kākova dummedho    kāmānaṃ vasamanvagaṃ.
@Footnote: 1 Ma. suddā veyyattamāgatā . 2 Ma. vasamanvagaṃ. ito paraṃ īdisameva.
    |81.7| Saṭṭhī assasahassāni      sabbālaṅkārabhūsitā
          ājānīyā ca 1- jātiyā   sindhavā sīghavāhanā
    |81.8| ārūḷhā gāmaṇīyebhi     indiyācāpadhāribhi
          te putta paṭipajjassu     rajjaṃ niyyādayāmi te.
    |81.9| Ajjeva pabbajissāmi     ko jaññā maraṇaṃ suve
          māhaṃ kākova dummedho    kāmānaṃ vasamanvagaṃ.
    |81.10| Saṭṭhī rathasahassāni      sannaddhā ussitaddhajā
           dīpā athopi veyyagghā   sabbālaṅkārabhūsitā.
    |81.11| Ārūḷhā gāmaṇīyebhi   cāpahatthehi cammibhi 2-
           te putta paṭipajjassu    rajjaṃ niyyādayāmi te.
    |81.12| Ajjeva pabbajissāmi    ko jaññā maraṇaṃ suve
           māhaṃ kākova dummedho   kāmānaṃ vasamanvagaṃ.
    |81.13| Saṭṭhī dhenusahassāni     rohaññā puṅgavūsabhā
            tā putta paṭipajjassu   rajjaṃ niyyādayāmi te.
    |81.14| Ajjeva pabbajissāmi    ko jaññā maraṇaṃ suve
           māhaṃ kākova dummedho   kāmānaṃ vasamanvagaṃ.
    |81.15| Soḷasitthīsahassāni     sabbālaṅkārabhūsitā
           vicitravatthābharaṇā      āmuttamaṇikuṇḍalā
           tā putta paṭipajjassu    rajjaṃ niyyādayāmi te.
    |81.16| Ajjeva pabbajissāmi    ko jaññā maraṇaṃ suve
@Footnote: 1 Ma. va . 2 Ma. vammibhi.
          Māhaṃ kākova dummedho    kāmānaṃ vasamanvagaṃ.
   [82] |82.1| Daharasseva me tāta    mātā matāti me sutaṃ
          tayā vinā ahaṃ tāta      jīvituṃpi na ussahe.
    |82.2| Yathā āraññakaṃ nāgaṃ     poto anveti pacchato
          jessantaṃ giriduggesu      samesu visamesu ca.
    |82.3| Evantaṃ anugacchāmi       puttamādāya 1- pacchato
          subharo te bhavissāmi       na te hessāmi dubbharo.
   [83] Yathā sāmuddikaṃ nāvaṃ         vāṇijānaṃ dhanesinaṃ
       vohāro tattha gaṇheyya      vāṇijā byasanī siyā
       evamevāyaṃ puttaka 2-        antarāyakaro mama.
   [84] Imaṃ kumāraṃ pāpetha          pāsādaṃ rativaḍḍhanaṃ
       tattha kambusahatthāyo        yathā sakkaṃva accharā
       tā naṃ tattha ramissanti 3-     tāhi ceso 4- ramissati.
   [85] |85.1| Tato kumāraṃ pāpesuṃ    pāsādaṃ rativaḍḍhanaṃ
          taṃ disvā avacuṃ kaññā    dīghāvuṃ raṭṭhavaḍḍhanaṃ.
    |85.2| Devatā nusi gandhabbo     ādū sakko purindado
          ko vā tvaṃ kassa vā putto  kathaṃ jānemu taṃ mayaṃ.
   [86] Namhi devo na gandhabbo      napi sakko purindado
      kāsirañño ahaṃ putto        dīghāvu raṭṭhavaḍḍhano
      mamaṃ bharatha bhaddaṃ vo           ahaṃ bhattā bhavāmi vo.
@Footnote: 1 Ma. pattamādāya . 2 Ma. puttakali . 3 ma ramessanti . 4 Yu. meso.
   [87] Taṃ tattha avacuṃ kaññā        dīghāvuṃ raṭṭhavaḍḍhanaṃ
       kuhiṃ rājā anuppatto        ito rājā kuhiṃ gato.
   [88] |88.1| Paṅkaṃ rājā atikkanto  thale rājā patiṭṭhito
            akaṇṭakaṃ agahanaṃ      paṭipanno mahāpathaṃ.
    |88.2| Ahañca paṭipannosmi     maggaṃ duggatigāminaṃ
          sakaṇṭakaṃ sagahanaṃ        yena gacchanti duggatiṃ.
   [89] Tassa te svāgataṃ rāja      sīhasseva giribbajaṃ
       anusāsa mahārāja        tvaṃ no sabbāsamissaroti.
               Soṇakajātakaṃ paṭhamaṃ.
                   --------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 28 page 31-38. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=28&A=611              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=28&A=611              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=28&item=66&items=24              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=28&siri=4              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=28&i=66              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=42&A=1637              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=42&A=1637              Contents of The Tipitaka Volume 28 https://84000.org/tipitaka/read/?index_28 https://84000.org/tipitaka/english/?index_28

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]