ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 28 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 20 : Sutta. Khu. Jā.(2): paññāsa-Mahānipātajātakaṃ

               Satthinipatam
              1 sonakajatakam
   [66] |66.1| Kassa sutva satam dammi  sahassam ditthasonakam 1-
          ko me sonakamakkhati     sahayam pamsukilitam.
    |66.2| Atha bravi manavako       daharo pancaculako
          mayham sutva satam dehi     sahassam ditthasonakam 2-
          aham te 3- sonakamakkhissam  sahayam pamsukilitam.
   [67] Katarasmim so janapade         ratthesu nigamesu ca
       kattha sonakamaddakkhi 4-      tam me akkhahi pucchito.
   [68] |68.1| Taveva deva vijite      tavevuyyanabhumiya
            ujuvamsa mahasala    nilobhasa manorama.
      |68.2| Titthanti meghasamana  ramma annonnanissita
            tesam mulasmi sonako   jhayati anupadino
            upadanesu lokesu    dayhamanesu nibbuto.
   [69] |69.1| Tato ca raja payasi  senaya caturangiya
            karapetva samam maggam  agama yena sonako.
      |69.2| Uyyanabhumim gantvana  vicaranto brahavane
@Footnote: 1-2 Si. Yu. datthu-.  3 Si. Yu. ayam patho natthi . 4 Si. Yu. kattha te sonako
@dittho.
           Asinam sonakam dakkhi     dayhamanesu nibbutam.
   [70] Kapano vatayam 1- bhikkhu       mundo sanghatiparuto
       amatiko apitiko           rukkhamulasmi jhayati.
   [71] |71.1| Imam vakyam nisametva  sonako etadabravi
           na raja kapano hoti     dhammam kayena phassayam.
     |71.2| Yodha 2- dhammam nirankatva  adhammam anuvattati
          sa raja kapano hoti      papo papaparayano.
   [72] Arindamoti me namam         kasirajati mam vidu
      kacci bhoto sukhaseyya         idha pattassa sonaka.
   [73] |73.1| Sadapi bhadramadhanassa   anagarassa bhikkhuno
          na tesam kotthe openti   na kumbhe na kalopiya
          parinitthitamesana      tena yapenti subbata.
    |73.2| Dutiyampi bhadramadhanassa    anagarassa bhikkhuno
          anavajjapindo bhottabbo na ca kocuparodhati.
    |73.3| Tatiyampi bhadramadhanassa     anagarassa bhikkhuno
        nibbuto pindo bhottabbo   na ca kocuparodhati.
    |73.4| Catutthampi bhadramadhanassa    anagarassa bhikkhuno
          muttassa ratthe carato      sango yassa na vijjati.
    |73.5| Pancamampi bhadramadhanassa   anagarassa bhikkhuno
          nagaramhi dayhamanamhi    nassa kinci adayhatha.
@Footnote: 1 Ma. vatayam .  2 Ma. yo ca.
    |73.6| Chatthampi bhadramadhanassa    anagarassa bhikkhuno
          ratthe vilumpamanamhi     nassa kanci aharatha 1-.
    |73.7| Sattamampi bhadramadhanassa   anagarassa bhikkhuno
          corehi rakkhitam maggam       ye canne paripanthika
          pattacivaramadaya        sotthim gacchati subbato.
    |73.8| Atthamampi bhadramadhanassa   anagarassa bhikkhuno
          yam yam disam pakkamati        anapekkhova gacchati.
   [74] |74.1| Bahupi bhadra etesam 2- yo tvam bhikkhu pasamsasi
            ahanca giddho kamesu  katham kahami sonaka.
    |74.2| Piya me manusa kama   atho dibyapi me piya
            atha kena nu vannena   ubho loke labhamase.
   [75] |75.1| Kame 3- giddha kamarata  kamesu adhimucchita
            nara papani katvana  upapajjanti duggatim.
      |75.2| Ye ca kame pahantvana 4-  nikkhanta akutobhaya
            ekodibhavadhigata    na te gacchanti duggatim.
      |75.3| Upamante karissami    tam sunohi arindama
            upamaya midhekacce 5-  attham jananti pandita.
      |75.4| Gangaya kunapam diva     vuyhamanam mahannave
           vayaso samacintesi     appapanno acetaso.
@Footnote: 1 Ma. ahiratha .  2 Si. bahuni samanabhadrani. Yu. bahupi bhadraka ete.
@3 Si. Yu. kamesu . 4 Si. Yu. pahatvana . 5 Si. Yu. pidhekacce.
    |75.5| Yananca vatidam laddham      bhakkho cayam anappako
          tattha rattim tattha diva     tattheva nirato mano.
    |75.6| Khadam nagassa mamsani      pivam bhagirasodakam
          sampassam vanacetyani     na palettha vihangamo.
    |75.7| Tanca otarani ganga      pamattam kunape ratam
          samuddam ajjhagahasi     agati yattha pakkhinam.
    |75.8| So ca bhakkhaparikkhino      udapatva 1- vihangamo
          na pacchato na purato      nuttaram nopi dakkhinam.
    |75.9| Dipam so najjhaga ganchi    agati yattha pakkhinam
          so ca tattheva papattha     yatha dubbalako tatha.
   |75.10| Tanca samuddika maccha   kumbhila makara susu
          pasayhakara khadimsu      phandamanam vipakkhikam 2-.
    |75.11| Evameva tuvam raja        ye canne kamabhogino
           giddha ce na vamissanti   kakapannaya 3- te vidu.
    |75.12| Esa te upama raja    atthasandassani kata
           tvanca pannayase tena  yadi kahasi va na va.
   [76] Ekavacampi dvivacam          bhaneyya anukampako
       tatuttarim na bhaseyya         daso vayyassa 4- santike.
   [77] Idam vatvana pakkami         sonako amitabuddhima
      vehase antalikkhasmim        anusasitvana khattiyam.
@Footnote: 1 Si. uppatitva. Yu. udapatva . 2 Ma. vipakkhakam. Si. Yu. vipakkhinam.
@3 kakapannava . 4 Si. daso ayyassa . Yu. daso ayirassa.
   [78] |78.1| Ko nume rajakattaro  suta veyyattimagata 1-
          rajjam niyyadayissami     naham rajjena matthiko.
    |78.2| Ajjeva pabbajissami     ko janna maranam suve
          naham kakova dummedho    kamanam vasamanvaga 2-.
   [79] Atthi te daharo putto        dighavu ratthavaddhano
       tam rajje abhisincassu         so no raja bhavissati.
   [80] Khippam kumaram anetha         dighavum ratthavaddhanam
       tam rajje abhisincassu        so vo raja bhavissati.
   [81] |81.1| Tato kumaramanesum    dighavum ratthavaddhanam
          tam disva alapi raja     ekaputtam manoramam.
    |81.2| Satthi gamasahassani      paripunnani sabbaso
          te putta patipajjassu      rajjam niyyadayami te.
    |81.3| Ajjeva pabbajissami      ko janna maranam suve
          maham kakova dummedho    kamanam vasamanvagam.
    |81.4| Satthi nagasahassani      sabbalankarabhusita
          suvannakaccha matanga   hemakappanavasasa.
    |81.5| Arulha gamaniyebhi     tomarankusapanibhi
          te putta patipajjassu     rajjam niyyadayami te.
    |81.6| Ajjeva pabbajissami     ko janna maranam suve
          maham kakova dummedho    kamanam vasamanvagam.
@Footnote: 1 Ma. sudda veyyattamagata . 2 Ma. vasamanvagam. ito param idisameva.
    |81.7| Satthi assasahassani      sabbalankarabhusita
          ajaniya ca 1- jatiya   sindhava sighavahana
    |81.8| arulha gamaniyebhi     indiyacapadharibhi
          te putta patipajjassu     rajjam niyyadayami te.
    |81.9| Ajjeva pabbajissami     ko janna maranam suve
          maham kakova dummedho    kamanam vasamanvagam.
    |81.10| Satthi rathasahassani      sannaddha ussitaddhaja
           dipa athopi veyyaggha   sabbalankarabhusita.
    |81.11| Arulha gamaniyebhi   capahatthehi cammibhi 2-
           te putta patipajjassu    rajjam niyyadayami te.
    |81.12| Ajjeva pabbajissami    ko janna maranam suve
           maham kakova dummedho   kamanam vasamanvagam.
    |81.13| Satthi dhenusahassani     rohanna pungavusabha
            ta putta patipajjassu   rajjam niyyadayami te.
    |81.14| Ajjeva pabbajissami    ko janna maranam suve
           maham kakova dummedho   kamanam vasamanvagam.
    |81.15| Solasitthisahassani     sabbalankarabhusita
           vicitravatthabharana      amuttamanikundala
           ta putta patipajjassu    rajjam niyyadayami te.
    |81.16| Ajjeva pabbajissami    ko janna maranam suve
@Footnote: 1 Ma. va . 2 Ma. vammibhi.
          Maham kakova dummedho    kamanam vasamanvagam.
   [82] |82.1| Daharasseva me tata    mata matati me sutam
          taya vina aham tata      jivitumpi na ussahe.
    |82.2| Yatha arannakam nagam     poto anveti pacchato
          jessantam giriduggesu      samesu visamesu ca.
    |82.3| Evantam anugacchami       puttamadaya 1- pacchato
          subharo te bhavissami       na te hessami dubbharo.
   [83] Yatha samuddikam navam         vanijanam dhanesinam
       voharo tattha ganheyya      vanija byasani siya
       evamevayam puttaka 2-        antarayakaro mama.
   [84] Imam kumaram papetha          pasadam rativaddhanam
       tattha kambusahatthayo        yatha sakkamva acchara
       ta nam tattha ramissanti 3-     tahi ceso 4- ramissati.
   [85] |85.1| Tato kumaram papesum    pasadam rativaddhanam
          tam disva avacum kanna    dighavum ratthavaddhanam.
    |85.2| Devata nusi gandhabbo     adu sakko purindado
          ko va tvam kassa va putto  katham janemu tam mayam.
   [86] Namhi devo na gandhabbo      napi sakko purindado
      kasiranno aham putto        dighavu ratthavaddhano
      mamam bharatha bhaddam vo           aham bhatta bhavami vo.
@Footnote: 1 Ma. pattamadaya . 2 Ma. puttakali . 3 ma ramessanti . 4 Yu. meso.
   [87] Tam tattha avacum kanna        dighavum ratthavaddhanam
       kuhim raja anuppatto        ito raja kuhim gato.
   [88] |88.1| Pankam raja atikkanto  thale raja patitthito
            akantakam agahanam      patipanno mahapatham.
    |88.2| Ahanca patipannosmi     maggam duggatigaminam
          sakantakam sagahanam        yena gacchanti duggatim.
   [89] Tassa te svagatam raja      sihasseva giribbajam
       anusasa maharaja        tvam no sabbasamissaroti.
               Sonakajatakam pathamam.
                   --------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 28 page 31-38. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=28&A=611&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=28&A=611&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=28&item=66&items=24              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=28&siri=4              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=28&i=66              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=42&A=1637              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=42&A=1637              Contents of The Tipitaka Volume 28 https://84000.org/tipitaka/read/?index_28 https://84000.org/tipitaka/english/?index_28

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]