ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้า chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 28 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 20 : Sutta. Khu. Jā.(2): paññāsa-Mahānipātajātakaṃ

             10 Vessantarajātakaṃ
   [1045] Phussatī 1- varavaṇṇābhe      varassu dasadhā vare
         paṭhabyā cārupubbaṅgī        yaṃ tuyhaṃ manaso piyaṃ.
   [1046] Devarāja namo tyatthu        kiṃ pāpaṃ pakataṃ mayā
         rammā cāvesi maṃ ṭhānā       vātova dharaṇīruhaṃ.
   [1047] |1047.1| Na ceva te kataṃ pāpaṃ  na ca me tvamasi appiyā
          puññañca te parikkhīṇaṃ      yena tevaṃ vadāmihaṃ 2-.
   |1047.2| Santike maraṇaṃ tuyhaṃ       vinābhāvo bhavissati
            paṭiggaṇhāhi me ete    vare dasa pavecchato.
   [1048] |1048.1| Varañce me ado sakka sabbabhūtānamissara
            sivirājassa bhaddante      tattha assaṃ nivesane.
   |1048.2| Nīlanettā nīlabhamū       nīlakkhīva 3- yathā migī
            phussatī nāma nāmena      tattha assaṃ 4- purindada.
   |1048.3| Puttaṃ labhetha varadaṃ        yācayogaṃ amacchariṃ
            pūjitaṃ paṭirājūbhi         kittimantaṃ yasassinaṃ.
   |1048.4| Gabbhaṃ me dhārayantiyā     majjhimaṅgaṃ anuṇṇataṃ
            kucchi anuṇṇato assa    cāpaṃva likhitaṃ samaṃ.
   |1048.5| Thanā me nappavatteyyuṃ    palitā nassantu 5- vāsava
            kāye rajo na limpetha     vajjhañcāpi pamocaye.
   |1048.6| Mayūrakoñcābhirude       nārīvaragaṇāyute
@Footnote: 1 Sī. Yu. phsati. ito paraṃ īdisameva .  2 Ma. vadāmahaṃ .  3 Ma. nilakkhī ca.
@4 Ma. tatthapassaṃ .    5 Ma. na santu.
            Khujjacelāvakākiṇṇe 1-  sūdamāgadhavaṇṇite
   |1048.7| citraggaḷerughusite       surāmaṃsappabodhane
            sivirājassa bhaddante     tatthassaṃ mahesī piyā.
   [1049] Ye te dasa varā dinnā       mayā sabbaṅgasobhane
          sivirājassa vijite          sabbe te lacchasī vare.
   [1050] Idaṃ vatvāna maghavā         devarājā sujampati
          phussatiyā varaṃ datvā        anumodittha vāsavo.
          Dasavaragāthā nāma.
   [1051] |1051.1| Tato 2- cutā sā phussatī  khattiye upapajjatha
           jetuttaramhi nagare        sañjayena samāgami.
   |1051.2| Dasa māse dhārayitvā      karontī pura padakkhiṇaṃ
           vessānaṃ vīthiyā majjhe     janesi phussatī mamaṃ.
   |1051.3| Na mayhaṃ mattikaṃ nāmaṃ      napi petikasambhavaṃ
           jātomhi vessavīthiyā      tasmā vessantaro ahuṃ.
   |1051.4| Yadāhaṃ dārako homi      jātiyā aṭṭhavassiko
           tadā nisajja pāsāde     dānaṃ dātuṃ vicintayiṃ
           hadayaṃ dadeyyaṃ cakkhuṃ       maṃsampi rudhirampica
           dadeyyaṃ kāyaṃ sāvetvā    yadi koci yācako mamaṃ.
@Footnote: 1 Ma. khujjacelāpakākiṇṇe .  2 imā cha gāthāyo sīhaḷapotthakeyeva dissanti
@na aññesu.
       |1051.5| Sabhāvaṃ cintayantassa  akampitamasaṇṭhitaṃ
             akampi tattha paṭhavī      sineruvanavaṭaṃsakā.
   [1052] Paruḷhakacchanakhalomā    paṅkadantā rajassirā
            paggayha dakkhiṇaṃ bāhuṃ    kiṃ maṃ yācanti brāhmaṇā.
   [1053] Ratanaṃ deva yācāma       sivīnaṃ raṭṭhavaḍḍhanaṃ
            dadāhi pavaraṃ nāgaṃ       īsādantaṃ uruḷhavaṃ.
   [1054] Dadāmi na vikampāmi     yaṃ maṃ yācanti brāhmaṇā
             pabhinnaṃ kuñjaraṃ dantiṃ     opaguyhaṃ 1- gajuttamaṃ.
   [1055] Hatthikkhandhato oruyha    rājā cāgādhimānaso
             brāhmaṇānaṃ adā dānaṃ  sivīnaṃ raṭṭhavaḍḍhano.
   [1056] |1056.1| Tadāsi yaṃ bhiṃsanakaṃ  tadāsi lomahaṃsanaṃ
           hatthināge padinnamhi     medanī samakampatha.
   |1056.2| Tadāsi yaṃ bhiṃsanakaṃ         tadāsi lomahaṃsanaṃ
           hatthināge padinnamhi     khubbhittha nagaraṃ tadā.
   |1056.3| Samākulaṃ puraṃ āsi        ghoso ca vipulo mahā
           hatthināge padinnamhi     sivīnaṃ raṭṭhavaḍḍhane.
   [1057] Athettha 2- vattati saddo     tumulo bheravo mahā
          hatthināge padinnamhi      khubbhittha nagaraṃ tadā.
          Athettha vattati saddo       tumulo bheravo mahā
@Footnote: 1 Ma. opavayhaṃ .   2 idaṃ gāthādvayaṃ Sī. potthakeyeva dissati.
        Hatthināge padinnamhi        sivīnaṃ raṭṭhavaḍḍhane.
   [1058] |1058.1| Uggā ca rājaputtā ca  vesiyānā ca brāhmaṇā
         hatthārohā anīkaṭṭhā       rathikā pattikārakā
   |1058.2| kevalo cāpi nigamo       siviyo cāpi 1- samāgatā
            disvā nāgaṃ niyyamānaṃ     te rañño paṭivedayuṃ.
   |1058.3| Vidhamaṃ deva te raṭṭhaṃ        putto vessantaro tava
            kathaṃ no hatthinaṃ dajjā     nāgaṃ raṭṭhassa pūjitaṃ.
   |1058.4| Kathaṃ no kuñjaraṃ dajjā     īsādantaṃ uruḷhavaṃ
            khettaññuṃ sabbayuddhānaṃ   sabbasetaṃ gajuttamaṃ.
   |1058.5| Paṇḍukambalasañchannaṃ    pabhinnaṃ sattumaddanaṃ
           dantiṃ savālavījaniṃ         setaṃ kelāsasādisaṃ.
   |1058.6| Sasetacchattaṃ supattheyyaṃ 2- sāthabbanaṃ sahatthipaṃ
            aggayānaṃ rājavāhiṃ       brāhmaṇānaṃ adā dānaṃ 3-.
   [1059] |1059.1| Annaṃ pānañca so 4- dajjā vatthasenāsanāni ca
           etaṃ kho dānapaṭirūpaṃ       etaṃ kho brāhmaṇārahaṃ.
   |1059.2| Ayaṃ te vaṃsarājā no       sivīnaṃ raṭṭhavaḍḍhano 5-
           kathaṃ vessantaro putto     gajaṃ bhājeti sañjaya.
   |1059.3| Sace tvaṃ na karissasi       sivīnaṃ vacanaṃ idaṃ
           maññe taṃ saha puttena     sivihatthe 6- karissare.
@Footnote: 1 Ma. sivayo ca .   2 Ma. saupādheyyaṃ .   3 Ma. gajaṃ. Sī. Yu. dhanaṃ .  4 Ma.
@yo .  5 Sī. raṭṭhavaḍḍhanaṃ. Yu. raṭṭhavaḍḍhana .  6 Ma. sivī hatthe.
   [1060] |1060.1| Kāmaṃ janapado māsi  raṭṭhañcāpi vinassatu
           nāhaṃ sivīnaṃ vacanā        rājaputtaṃ adūsakaṃ
           pabbājeyyaṃ sakā raṭṭhā   putto hi mama oraso.
   |1060.2| Kāmaṃ janapado māsi       raṭṭhañcāpi vinassatu
           nāhaṃ sivīnaṃ vacanā        rājaputtaṃ adūsakaṃ
           pabbājeyyaṃ sakā raṭṭhā   putto hi mama atrajo.
   |1060.3| Na cāhaṃ tasmiṃ dubbheyyaṃ    ariyasīlavato hi so
           asilokopi me assa       pāpañca pasave bahuṃ
           kathaṃ vessantaraṃ puttaṃ      satthena ghātayāmase.
   [1061] Mā naṃ daṇḍena satthena      na hi so bandhanāraho
          pabbājehi ca naṃ raṭṭhā      vaṅke vasatu pabbate.
   [1062] |1062.1| Eso ce sivīnaṃ chando chandaṃ na panudāmase
            imaṃ so vasatu rattiṃ       kāme ca paribhuñjatu.
     |1062.2| Tato ratyā vivasane     suriyassuggamanaṃ pati 1-
           samaggā siviyo 2- hutvā   raṭṭhā pabbājayantu naṃ.
   [1063] |1063.1| Uṭṭhehi katte taramāno gantvā vessantaraṃ vada
            siviyo deva te kuddhā     negamā ca samāgatā
            uggā ca rājaputtā ca    vesiyānā ca brāhmaṇā.
   |1063.2| Hatthārohā anīkaṭṭhā    rathikā pattikārakā
@Footnote: 1 Ma. sūriya---. ito paraṃ īdisameva   2 Ma. sabbattha sivayo.
           Kevalo cāpi nigamo       siviyo cāpi samāgatā.
   |1063.3| Asmā ratyā vivasane      suriyassuggamanaṃ pati
           samaggā siviyo hutvā     raṭṭhā pabbājayanti taṃ.
   [1064] |1064.1| Sa kattā taramānova   sivirājena pesito
            āmuttahatthābharaṇo     suvattho candanapphosito 1-
   |1064.2| sīsaṃ nhāto udake so     āmuttamaṇikuṇḍalo
           upāgami puraṃ rammaṃ        vessantaranivesanaṃ.
   |1064.3| Tatthaddasa kumāraṃ so      ramamānaṃ sake pure
           parikiṇṇaṃ amaccehi       tidasānaṃ va vāsavaṃ.
   [1065] |1065.1| So tattha gantvā taramāno  kattā vessantaraṃ bravi
            dukkhante vedayissāmi     mā me kujjha rathesabha.
   |1065.2| Vanditvā rodamāno so    kattā rājānamabravi
           bhattā mesi mahārāja      sabbakāmarasāharo
           dukkhante vedayissāmi     tattha assāsayantu maṃ.
   |1065.3| Siviyo deva te kuddhā      negamā ca samāgatā
           uggā ca rājaputtā ca     vesiyānā ca brāhmaṇā.
   |1065.4| Hatthārohā anīkaṭṭhā    rathikā pattikārakā
           kevalo cāpi nigamo       siviyo cāpi samāgatā.
   |1065.5| Asmā ratyā vivasane     suriyassuggamanaṃ pati
           samaggā siviyo hutvā     raṭṭhā pabbājayanti taṃ.
@Footnote: 1 Ma. candanabhūsito.
   [1066] Kismiṃ me siviyo kuddhā    yo na passāmi dukkaṭaṃ
             taṃ me katte viyācikkha    kasmā pabbājayanti maṃ.
      [1067] Uggā ca rājaputtā ca   vesiyānā ca brāhmaṇā
             hatthārohā anīkaṭṭhā   rathikā pattikārakā
             nāgadānena khīyanti     tasmā pabbājayanti taṃ.
   [1068] |1068.1| Hadayaṃ cakkhumpahaṃ dajjaṃ  kiṃ me bāhirakaṃ dhanaṃ
             hiraññaṃ vā suvaṇṇaṃ vā   muttā veḷuriyā maṇi
   |1068.2| dakkhiṇaṃ vāmahaṃ 1- bāhuṃ    disvā yācakamāgate
            dadeyyaṃ na vikampeyyaṃ     dāne me ramatī 2- mano.
   |1068.3| Kāmaṃ maṃ siviyo sabbe      pabbājentu hanantu vā
             neva dānā viramissaṃ     kāmaṃ chindantu sattadhā.
   [1069] Evantaṃ siviyo āhu         negamā ca samāgatā
          kontimārāya tīrena        girimārañjaraṃ pati
          yena pabbājitā yanti      tena gacchatu subbato.
   [1070] Sohaṃ tena gamissāmi        yena gacchanti dūsakā
          rattindivaṃ me khamatha         yāva dānaṃ dadāmihaṃ.
   [1071] |1071.1| Āmantayittha rājā naṃ    maddiṃ sabbaṅgasobhaniṃ
          yaṃ te kiñci mayā dinnaṃ      dhanaṃ dhaññañca vijjati
   |1071.2| hiraññaṃ vā suvaṇṇaṃ vā    muttā veḷuriyā bahū
            sabbantaṃ nidaheyyāsi     yañca te pettikaṃ dhanaṃ.
@Footnote: 1 Ma. vāpahaṃ .    2 Ma. ramate.
   [1072] Tamabravi rājaputtī          maddī sabbaṅgasobhanā
          kuhiṃ deva nidahāmi          taṃ me akkhāhi pucchito.
   [1073] Sīlavantesu dajjesi         dānaṃ maddi yathārahaṃ
          na hi dānā paraṃ atthi        patiṭṭhā sabbapāṇinaṃ.
   [1074] |1074.1| Puttesu maddi dayesi  sassuyā sassuramhi ca
          yo ca taṃ bhattā maññeyya    sakkaccantaṃ upaṭṭhahe.
   |1074.2| No ce taṃ bhattā maññeyya  mayā vippavasena te
            aññaṃ bhattāraṃ pariyesa    mā kilittha 1- mayā vinā.
   [1075] Ahaṃ hi vanaṃ gacchāmi         ghoraṃ vāḷamigāyutaṃ
          saṃsayo jīvitaṃ mayhaṃ          ekakassa brahāvane.
   [1076] |1076.1| Tamabravi rājaputtī  maddī sabbaṅgasobhanā
           abhumme kathaṃ nu bhaṇasi      pāpakaṃ vata bhāsasi.
   |1076.2| Nesa dhammo mahārāja     yaṃ tvaṃ gaccheyya ekako
            ahaṃpi tena gacchāmi      yena gacchasi khattiya.
   |1076.3| Maraṇaṃ vā tayā saddhiṃ      jīvitaṃ vā tayā vinā
            tadeva maraṇaṃ seyyo      yañce jīve tayā vinā.
   |1076.4| Aggiṃ ujjālayitvāna     ekajālasamāhitaṃ
            tattheva maraṇaṃ 2- seyyo   yañce jīve tayā vinā.
   |1076.5| Yathā āraññakaṃ nāgaṃ     dantiṃ anveti hatthinī
            jessantaṃ giriduggesu      samesu visamesu ca.
@Footnote: 1 Ma. kilittho .   2 Ma. tattha me maraṇaṃ seyyo.
   |1076.6| Evantaṃ anugacchāmi      putte ādāya pacchato
           subharā te bhavissāmi      na te hessāmi dubbharā.
   [1077] |1077.1| Ime kumāre passanto  mañjuke piyabhāṇine
            āsīne vanagumbasmiṃ      na rajjassa sarissasi.
   |1077.2| Ime kumāre passanto     mañjuke piyabhāṇine
           kīḷante vanagumbasmiṃ      na rajjassa sarissasi.
   |1077.3| Ime kumāre passanto     mañjuke piyabhāṇine
            assame ramaṇīyamhi       na rajjassa sarissasi.
   |1077.4| Ime kumāre passanto     mañjuke piyabhāṇine
           kīḷante assame ramme     na rajjassa sarissasi.
   |1077.5| Ime kumāre passanto     māladhārī alaṅkate
            assame ramaṇīyamhi       na rajjassa sarissasi.
   |1077.6| Ime kumāre passanto     māladhārī alaṅkate
            kīḷante assame ramme    na rajjassa sarissasi.
   |1077.7| Yadā dakkhasi naccante     kumāre māladhārine
            assame ramaṇīyamhi       na rajjassa sarissasi.
   |1077.8| Yadā dakkhasi naccante     kumāre māladhārine
            kīḷante assame ramme     na rajjassa sarissasi.
   |1077.9| Yadā dakkhasi mātaṅgaṃ      kuñjaraṃ saṭṭhihāyanaṃ
            ekaṃ araññe vicarantaṃ 1-   na rajjassa sarissasi.
@Footnote: 1 Ma. carantaṃ.
   |1077.10| Yadā dakkhasi mātaṅgaṃ    kuñjaraṃ saṭṭhihāyanaṃ
             sāyaṃ pāto vicarantaṃ     na rajjassa sarissasi.
   |1077.11| Yadā kareṇusaṅghassa     yūthassa purato vajaṃ
             koñcaṃ kāhati mātaṅgo   kuñjaro saṭṭhihāyano
             tassa taṃ nadato sutvā    na rajjassa sarissasi.
   |1077.12| Ubhato vanavikāse       yadā dakkhasi kāmadaṃ
             vane vāḷamigākiṇṇe    na rajjassa sarissasi.
   |1077.13| Migaṃ disvāna sāyaṇhaṃ    pañcamālinimāgataṃ 1-
             kiṃpurise ca naccante     na rajjassa sarissasi.
   |1077.14| Yadā sussasi 2- nigghosaṃ  sandamānāya sindhuyā
             gītaṃ kiṃpurisānañca       na rajjassa sarissasi.
   |1077.15| Yadā sussasi 2- nigghosaṃ  girigabbharacārino
             vassamānassulūkassa      na rajjassa sarissasi.
   |1077.16| Yadā sīhassa byagghassa   khaggassa gavayassa ca
             vane sussasi 2- vāḷānaṃ   na rajjassa sarissasi.
   |1077.17| Yadā morīhi parikiṇṇaṃ    varahinaṃ 3- matthakāsinaṃ
             moraṃ dakkhasi 4- naccantaṃ  na rajjassa sarissasi.
   |1077.18| Yadā morīhi parikiṇṇaṃ    aṇḍajaṃ citrapekkhanaṃ 5-
             moraṃ dakkhasi naccantaṃ     na rajjassa sarissasi.
@Footnote: 1 Ma. pañcamālinamāgataṃ .  2 Ma. sossasi .  3 Ma. barihīnaṃ .  4 Ma. dakkhisi.
@ito paraṃ īdisameva .  5 Ma. citrapakkhinaṃ.
   |1077.19| Yadā morīhi parikiṇṇaṃ    nīlagīvaṃ sikhaṇḍinaṃ
             moraṃ dakkhasi naccantaṃ     na rajjassa sarissasi.
   |1077.20| Yadā dakkhasi hemante    pupphite dharaṇīruhe
             surabhisampavāyante 1-    na rajjassa sarissasi.
   |1077.21| Yadā hemantike māse    haritaṃ dakkhasi medaniṃ
             indagopakasañchannaṃ     na rajjassa sarissasi.
   |1077.22| Yadā dakkhasi hemante    pupphite dharaṇīruhe
             kuṭajaṃ bimbajālañca     pupphitaṃ loddapadmakaṃ
             surabhisampavāyante 2-    na rajjassa sarissasi.
   |1077.23| Yadā hemantike māse    vanaṃ dakkhasi pupphitaṃ
             opupphāni ca padmāni    na rajjassa sarissasi.
                Himavantaṃ niṭṭhitaṃ.
   [1078] |1078.1| Tesaṃ lālapitaṃ 3- sutvā  puttassa suṇisāya ca
            kalūnaṃ paridevesi          rājaputtī yasassinī.
   |1078.2| Seyyo visaṃ me khāyitaṃ      papātā papateyyahaṃ
               rajjuyā bajjhamiyāhaṃ
            kasmā vessantaraṃ puttaṃ    pabbājenti adūsakaṃ.
   |1078.3| Ajjhāyakaṃ dānapatiṃ       yācayogaṃ amacchariṃ
            kasmā 4- vessantaraṃ puttaṃ pabbājenti adūsakaṃ 5-.
@Footnote: 1-2 Ma. surabhiṃ . 3 lālappitaṃ .   4-5 Ma. idaṃ gāthāpādadvayaṃ natthi.
   |1078.4| Pūjitaṃ paṭirājūhi         kittimantaṃ yasassinaṃ
            kasmā vessantaraṃ puttaṃ    pabbājenti adūsakaṃ.
   |1078.5| Mātāpetibharaṃ jantuṃ      kule jeṭṭhāpacāyinaṃ
            kasmā vessantaraṃ puttaṃ    pabbājenti adūsakaṃ.
   |1078.6| Rañño hitaṃ devahitaṃ 1-    ñātīnaṃ sakhinaṃ hitaṃ
            hitaṃ sabbassa raṭṭhassa
            kasmā vessantaraṃ puttaṃ    pabbājenti adūsakaṃ.
   [1079] |1079.1| Madhūnīva palitāni 2- ambāva patitā chamā
            evaṃ hessati te raṭṭhaṃ      pabbājenti adūsakaṃ.
   |1079.2| Haṃso nikkhīṇapattova      pallalasmiṃ anūdake
            apaviṭṭho amaccehi       eko rājā vihiyyasi.
   |1079.3| Tantaṃ brūmi mahārāja      attho te mā upaccagā
            mā naṃ sivīnaṃ vacanā       pabbājesi adūsakaṃ.
   [1080] Dhammassāpacitiṃ kummiṃ 3-     sivīnaṃ vinayaṃ dhajaṃ
          pabbājemi sakaṃ puttaṃ       pāṇā piyataro hi me.
   [1081] |1081.1| Yassa pubbe dhajaggāni  kaṇikārāva pupphitā
            yāyantamanuyāyanti      svajjekova gamissati.
   |1081.2| Yassa pubbe dhajaggāni     kaṇikāravanāniva
            yāyantamanuyāyanti      svajjekova gamissati.
   |1081.3| Yassa pubbe anīkāni     kaṇikārāva pupphitā
@Footnote: 1 Ma. devihitaṃ .  2 Ma. palātāni .   3 Ma. kummi.
            Yāyantamanuyāyanti      svajjekova gamissati.
   |1081.4| Yassa pubbe anīkāni     kaṇikāravanāni va
            yāyantamanuyāyanti      svajjekova gamissati.
   |1081.5| Indagopakavaṇṇābhā     gandhārā paṇḍukambalā
            yāyantamanuyāyanti      svajjekova gamissati.
   |1081.6| Yo pubbe hatthinā yāti   sivikāya rathena ca
            svajja vessantaro rājā   kathaṃ gacchati pattiko.
   |1081.7| Kathaṃ candanalittaṅgo       naccagītappabodhano
            khurājinaṃ pharasuñca        khārikājañca hāriti 1-.
   |1081.8| Kasmā nābhiharīyanti      kāsāvā ajināni ca
            pavisantaṃ brahāraññaṃ     kasmā cīraṃ na bajjhare.
   |1081.9| Kathaṃ nu cīraṃ dhārenti       rājapabbajitā janā
            kathaṃ kusamayaṃ cīraṃ          maddī paridahessati 2-.
   |1081.10| Kāsiyāni ca dhāretvā    khomakodumbarāni ca
             kusacīrāni dhārentī      kathaṃ maddī karissati.
   |1081.11| Vayhāhi pariyāyitvā     sivikāya rathena ca
             sā kathajja anuccaṅgī     pathaṃ gacchati pattikā.
   |1081.12| Yassā mudutalā hatthā   calanā 3- ca sukhe ṭhitā
             sā kathajja anuccaṅgī     pathaṃ gacchati pattikā.
@Footnote: 1 Ma. hāhiti .  2 Ma. paridahissati .   3 Sī. Ma. caraṇā.
   |1081.13| Yassā mudutalā pādā   calanā 1- ca sukhe ṭhitā
             pādukāhi suvaṇṇāhi    pīḷamānāva gacchati
             sā kathajja anuccaṅgī     pathaṃ gacchati pattikā.
   |1081.14| Yassu itthīsahassassa 2-  purato gacchati mālinī
             sā kathajja anuccaṅgī     vanaṃ gacchati ekikā.
   |1081.15| Yā sā 3- sivāya sutvāna muhuṃ uttasate pure
             sā kathajja anuccaṅgī     vanaṃ gacchati bhīrukā.
   |1081.16| Yā sā 3- indasagottassa  ulūkassa pavassato
             sutvāna nadato bhītā    vāruṇīva pavedhati
             sā kathajja anuccaṅgī     vanaṃ gacchati bhīrukā.
   |1081.17| Sakuṇī hataputtāva      suññaṃ disvā kulāvakaṃ
             ciraṃ dukkhena jhāyissaṃ    suññaṃ āgammimaṃ puraṃ.
   |1081.18| Sakuṇī hataputtāva      suññaṃ disvā kulāvakaṃ
             kīsā paṇḍu bhavissāmi    piye putte apassatī.
   |1081.19| Sakuṇī hataputtāva      suññaṃ disvā kulāvakaṃ
             tena tena padhāvissaṃ     piye putte apassatī.
   |1081.20| Kururī 4- hatacchāpāva    suññaṃ disvā kulāvakaṃ
             ciraṃ dukkhena jhāyissaṃ     suññaṃ āgammimaṃ puraṃ.
   |1081.21| Kururī hatacchāpāva      suññaṃ disvā kulāvakaṃ
             kīsā paṇḍu bhavissāmi   piye putte apassatī.
@Footnote: 1 Sī. Ma. caraṇā .  2 Ma. yāssu itthisahassānaṃ .  3 Ma. yāssu.
@4 Ma. kurarī. ito paraṃ īdisameva.
   |1081.22| Kururī hatacchāpāva       suññaṃ disvā kulāvakaṃ
             tena tena padhāvissaṃ      piye putte apassatī.
   |1081.23| Sā nūna cakkavakkīva 1-   pallalasmiṃ anūdake
             ciraṃ dukkhena jhāyissaṃ     suññaṃ āgammimaṃ puraṃ.
   |1081.24| Sā nūna cakkavakkīva      pallalasmiṃ anūdake
             kīsā paṇḍu bhavissāmi    piye putte apassatī.
   |1081.25| Sā nūna cakkavakkīva      pallalasmiṃ anūdake
             tena tena padhāvissaṃ      piye putte apassatī.
   |1081.26| Evaṃ me vilapantiyā      rājaputtaṃ adūsakaṃ
             pabbājesi ca 2- naṃ raṭṭhā maññe hessāmi jīvitaṃ.
   [1082] |1082.1| Tassā lālapitaṃ sutvā  sabbā antepure ahu 3-
           bāhā paggayha pakkanduṃ   sivikaññā samāgatā.
   |1082.2| Sālāva sampamadditā 4-   mālutena pamadditā
            senti puttā ca dārā ca   vessantaranivesane.
   |1082.3| Orodhā ca kumārā ca      vesiyānā ca brāhmaṇā
            bāhā paggayha pakkanduṃ  vessantaranivesane.
   |1082.4| Hatthārohā anīkaṭṭhā    rathikā pattikārakā
            bāhā paggayha pakkanduṃ  vessantaranivesane.
   |1082.5| Tato ratyā vivasane       suriyassuggamanaṃ pati
            atha vessantaro rājā     dānaṃ dātuṃ upāgami.
@Footnote: 1 Ma. cakkavāthīva. ito paraṃ īdisameva . 2 Ma. va. . 3 ma bahū . 4 Ma. sampamathitā.
   |1082.6| Vatthāni vatthakāmānaṃ     soṇḍānaṃ detha vāruṇiṃ
            bhojanaṃ bhojanatthīnaṃ       sammadeva pavecchatha.
   |1082.7| Mā ca kiñci vanibbake     heṭhayittha idhāgate
            tappetha annapānena     gacchantu paṭipūjitā.
   |1082.8| (athettha vattati saddo     tumulo bheravo mahā
            dānena taṃ nīharanti       puna dānaṃ adā tuvaṃ 1- .)
   [1083] |1083.1| Te su mattā kilantāva sampatanti vanibbakā
            nikkhamante mahārāje     sivīnaṃ raṭṭhavaḍḍhane.
   |1083.2| Acchecchuṃ vata bho rukkhaṃ     nānāphaladadaṃ dumaṃ
            yathā vessantaraṃ raṭṭhā    pabbājenti adūsakaṃ.
   |1083.3| Acchecchuṃ vata bho rukkhaṃ     nānāphaladharaṃ dumaṃ
            yathā vessantaraṃ raṭṭhā    pabbājenti adūsakaṃ.
   |1083.4| Acchecchuṃ vata bho rukkhaṃ     sabbakāmadadaṃ dumaṃ
            yathā vessantaraṃ raṭṭhā    pabbājenti adūsakaṃ.
   |1083.5| Acchecchuṃ vata bho rukkhaṃ     sabbakāmarasāharaṃ
            yathā vessantaraṃ raṭṭhā    pabbājenti adūsakaṃ.
   |1083.6| Ye vuḍḍhā ye ca daharā    ye ca majjhimaporisā
            bāhā paggayha pakkanduṃ
            nikkhamante mahārāje     sivīnaṃ raṭṭhavaḍḍhane.
@Footnote: 1 ayaṃ gāthā Ma. potthakeyeva dissati.
   |1083.7| Atiyakkhā vessavarā 1-    itthāgārā ca rājino
           bāhā paggayha pakkanduṃ
           nikkhamante mahārāje     sivīnaṃ raṭṭhavaḍḍhane.
   |1083.8| Thiyopi tattha pakkanduṃ     yā tamhi nagare ahu
           nikkhamante mahārāje     sivīnaṃ raṭṭhavaḍḍhane.
   |1083.9| Ye brāhmaṇā ye ca samaṇā aññe vāpi vanibbakā
            bāhā paggayha pakkanduṃ  adhammo kira bho iti.
   |1083.10| Yathā vessantaro rājā    yajamāno sake pure
            sivīnaṃ vacanatthena        samhā raṭṭhā nirajjati.
   |1083.11| Satta hatthisate datvā    sabbālaṅkārabhūsite
            suvaṇṇakacche mātaṅge    hemakappanivāsase 2-
            āruḷhe gāmaṇīyebhi     tomaraṅkusapāṇibhi
            esa vessantaro rājā    samhā raṭṭhā nirajjati.
   |1083.12| Satta assasate datvā    sabbālaṅkārabhūsite
             ājāniyeva jātiyā     sindhave sīghavāhane
            āruḷhe gāmaṇīyebhi     indiyācāpadhāribhi 3-
            esa vessantaro rājā    samhā raṭṭhā nirajjati.
   |1083.13| Satta rathasate datvā     sannaddhe ussitaddhaje
             dīpe athopi veyyagghe    sabbālaṅkārabhūsite
   |1083.14| āruḷhe gāmaṇīyebhi    cāpahatthehi cammibhi 4-
@Footnote: 1 Ma. vassavarā .  2 Ma. hemakappanavāsase . 3 Ma. illiyā ... .  4 Ma. vammibhi.
            Esa vessantaro rājā    samhā raṭṭhā nirajjati.
   |1083.15| Satta itthīsate datvā    ekamekā rathe ṭhitā
            sannaddhā nikkharajjūhi     suvaṇṇehi alaṅkatā
   |1083.16| pītālaṅkārā pītavasanā   pītābharaṇabhūsitā 1-
            āḷārappamukhā 2- hasulā susaññā tanumajjhimā
            esa vessantaro rājā    samhā raṭṭhā nirajjati.
   |1083.17| Satta dhenusate datvā     sabbā kaṃsupadhārino 3-
            esa vessantaro rājā    samhā raṭṭhā nirajjati.
   |1083.18| Satta dāsīsate datvā    satta dāsasatāni ca
            esa vessantaro rājā    samhā raṭṭhā nirajjati.
   |1083.19| Hatthī asse rathe datvā    nāriyo ca alaṅkatā
            esa vessantaro rājā    samhā raṭṭhā nirajjati.
   |1083.20| Tadāsi yaṃ bhiṃsanakaṃ        tadāsi lomahaṃsanaṃ
            mahādāne padinnamhi    medanī samakampatha.
   |1083.21| Tadāsi yaṃ bhiṃsanakaṃ        tadāsi lomahaṃsanaṃ
            yaṃ pañjalīkato rājā     samhā raṭṭhā nirajjati.
   [1084] Athettha vattati saddo  tumulo bheravo mahā
        dānena taṃ nīharanti    puna dānaṃ dadāti so 4-.
@Footnote: 1 Ma. -vibhūsitā . 2 Ma. āḷārapamhā. pamhanti akkhigaṇḍo .  3 Ma. kaṃspadhāraṇā.
@4 Sī. Ma. puna dānaṃ adā tuvaṃ.
   [1085] Te su mattā kilantāva      sampatanti vanibbakā
          nikkhamante mahārāje       sivīnaṃ raṭṭhavaḍḍhane.
   [1086] |1086.1| Āmantayittha rājānaṃ  sañjayaṃ dhammikaṃ 1- varaṃ
             avaruddhasi maṃ deva       vaṅkaṃ gacchāmi pabbataṃ.
    |1086.2| Ye hi keci mahārāja      bhūtā ye ca bhavissare
            atittāyeva kāmehi      gacchanti yamasādhanaṃ.
    |1086.3| Sohaṃ sake abhisasiṃ        yajamāno sake pure
            sivīnaṃ vacanatthena        samhā raṭṭhā nirajjahaṃ
   |1086.4| aghantaṃ paṭisevissaṃ
            vane vāḷamigākiṇṇe     khaggadīpinisevite
            ahaṃ puññāni karomi      tumhe paṅkamhi sīdatha.
   [1087] Anujānāhi maṃ amma        pabbajjā mama ruccati
          sohaṃ sake abhisasiṃ          yajamāno sake pure
          sivīnaṃ vacanatthena          samhā raṭṭhā nirajjahaṃ
     |1087.1| aghantaṃ paṭisevissaṃ
            vane vāḷamigākiṇṇe    khaggadīpinisevite
            ahaṃ puññāni karomi     vaṅkaṃ gacchāmi pabbataṃ 2-.
   [1088] Anujānāmi taṃ putta          pabbajjā te samijjhatu
        ayañca maddī kalyāṇī       susaññā tanumajjhimā
        acchataṃ saha puttehi          kiṃ araññe karissati.
@Footnote: 1 Ma. dhamminaṃ .   2 Ma. tumhe paṅkamhi sīdatha.
   [1089] Nāhaṃ akāmā dāsiṃpi       araññaṃ netumussahe
          sace icchati anvetu        sace nicchati acchatu.
   [1090] |1090.1| Tato suṇhaṃ mahārājā  yācituṃ paṭipajjatha
            mā candanasamācāre     rajojallaṃ adhārayi.
    |1090.2| Kāsiyāni padhāretvā 1-  kusacīraṃ adhārayi
            dukkho vāso araññasmiṃ   mā hi tvaṃ lakkhaṇe gami.
   [1091] Tamabravi rājaputtī         maddī sabbaṅgasobhanā
          nāhantaṃ sukhamiccheyyaṃ       yaṃ me vessantaraṃ vinā.
   [1092] |1092.1| Tamabravi mahārājā sivīnaṃ raṭṭhavaḍḍhano
            iṅgha maddi nisāmehi     vane ye honti dussahā.
    |1092.2| Bahū kīṭā paṭaṅgā ca     makasā madhumakkhikā
            tepi taṃ tattha hiṃseyyuṃ     tante dukkhataraṃ siyā.
    |1092.3| Apare passa santāse     nadīnūpanisevite
            sappā ajagarā nāma     avisā te mahabbalā.
    |1092.4| Te manussaṃ migaṃ vāpi     apicāsannamāgataṃ
            parikkhipitvā bhogehi     vasamānenti attano.
    |1092.5| Aññepi kaṇhā jaṭino   acchā nāma aghammigā
            na tehi puriso diṭṭho     rukkhamāruyha muccati.
    |1092.6| Saṅghaṭṭayantā siṅgāni   tikkhaggāni pahārino
            mahisā 2- vicarantettha    nadiṃ sotumbaraṃ pati.
@Footnote: 1 Ma. mā kāsiyāni dhāretvā .  2 Ma. mahiṃsā.
    |1092.7| Disvā migānaṃ yūthānaṃ     gavaṃ sañcaritaṃ 1- vane
            dhenuva vacchagiddhāva       kathaṃ maddi karissasi.
    |1092.8| Disvā sampatite ghore    dummaggesu plavaṅgame
            akhettaññāya te maddi  bhavissate mahabbhayaṃ.
    |1092.9| Yā tvaṃ sivāya sutvāna    muhuṃ uttasate 2- pure
            sā tvaṃ vaṅkaṃ anuppattā   kathaṃ maddi karissasi.
    |1092.10| Ṭhite majjhantike kāle  sannisinnesu pakkhisu
              suṇateva brahāraññaṃ   tattha kiṃ gantumicchasi.
   [1093] |1093.1| Tamabravi rājaputtī maddī sabbaṅgasobhanā
              yāni etāni akkhāsi   vane paṭibhayāni me
              sabbāni abhisambhossaṃ  gacchaññeva rathesabha.
    |1093.2| Kāsaṃ kusaṃ potakilaṃ       usiraṃ muñjapabbajaṃ
             urasā panūdahissāmi    nāssa hessāmi dunnayā.
    |1093.3| Bahūhi vattacariyāhi      kumārī vindate patiṃ
             udarassuparodhena       gohanuveṭṭhanena ca
             aggissa pāricariyāya    udakummujjanena ca
             vedhabyaṃ 3- kaṭukaṃ loke   gacchaññeva rathesabha.
    |1093.4| Apissā hoti appatto  ucchiṭṭhaṃ paribhuñjituṃ 4-
             yo naṃ hatthe gahetvāna   akāmaṃ parikaḍḍhati
             vedhabyaṃ kaṭukaṃ loke     gacchaññeva rathesabha.
@Footnote: 1 Ma. sañcarataṃ .  2 Ma. uttasayī .  3 Sī. Yu. vedhabbaṃ. ito paraṃ īdisameva.
@4 Ma. ucchiṭṭhampi bhuñjituṃ.
    |1093.5| Kesaggahaṇamukkhepā     bhūmyā ca parisumbhanā
             datvā ca no pakkamati    bahuṃ dukkhaṃ anappakaṃ
             vedhabyaṃ kaṭukaṃ loke      gacchaññeva rathesabha.
    |1093.6| Sukkacchavī vedhaverā      datvā subhaggamānino
             akāmaṃ parikaḍḍhanti     ulūkaññeva vāyasā
             vedhabyaṃ kaṭukaṃ loke      gacchaññeva rathesabha.
    |1093.7| Api ñātikule phīte      kaṃsappajjotane vasaṃ
             nevātivākyaṃ na labhe    bhātūhi sakhinīhi 1- ca
             vedhabyaṃ kaṭukaṃ loke      gacchaññeva rathesabha.
    |1093.8| Naggā nadī anūdakā     naggaṃ raṭṭhaṃ arājikaṃ
             itthīpi vidhavā naggā     yassāpi dasa bhātaro
             vedhabyaṃ kaṭukaṃ loke      gacchaññeva rathesabha.
    |1093.9| Dhajo rathassa paññāṇaṃ    dhūmo paññāṇamaggino
             rājā raṭṭhassa paññāṇaṃ bhattā paññāṇamitthiyā
             vedhabyaṃ kaṭukaṃ loke      gacchaññeva rathesabha.
    |1093.10| Yā daliddī daliddassa   aḍḍhā aḍḍhassa kittimā
              taṃ ve devā pasaṃsanti    dukkaraṃ hi karoti sā.
    |1093.11| Sāmikaṃ anubandhissaṃ     sadā kāsāyavāsinī
              paṭhabyāpi abhijjantyā  vedhabyaṃ kaṭukitthiyā.
    |1093.12| Api sāgarapariyantaṃ     bahuvittadharaṃ mahiṃ
@Footnote: 1 Ma. sakhinīhipi . Sī. Yu. sakhikāhi ca.
              Nānāratanaparipūraṃ      nicche vessantaraṃ vinā.
    |1093.13| Kathannu tāsaṃ hadayaṃ     sukharā vata itthiyo
              yā sāmike dukkhitamhi  sukhamicchanti attano.
    |1093.14| Nikkhamante mahārāje   sivīnaṃ raṭṭhavaḍḍhane
              tamahaṃ anubandhissaṃ     sabbakāmadado hi me.
   [1094] Tamabravī mahārājā         maddiṃ sabbaṅgasobhanaṃ
          ime te daharā puttā       jālī kaṇhājinā cubho
          nikkhippa lakkhaṇe gaccha      mayante posayāmase.
   [1095] Tamabravī rājaputtī         maddī sabbaṅgasobhanā
          piyā me puttakā deva       jālī kaṇhājinā cubho
          tyamhaṃ tattha ramissanti      araññe jīvisokinaṃ.
   [1096] |1096.1| Tamabravī mahārājā sivīnaṃ raṭṭhavaḍḍhano
             sālīnamodanaṃ bhutvā     sucimaṃsūpasecanaṃ
             rukkhaphalāni bhuñjantā    kathaṃ kāhanti dārakā.
    |1096.2| Bhutvā satapale kaṃse     sovaṇṇe satarājike
             rukkhapattesu bhuñjantā   kathaṃ kāhanti dārakā.
    |1096.3| Kāsiyāni ca dhāretvā    khomakodumbarāni ca
             kusacīrāni dhārentā     kathaṃ kāhanti dārakā.
    |1096.4| Vayhāhi pariyāyitvā     sivikāya rathena ca
             pattikā paridhāvantā    kathaṃ kāhanti dārakā.
    |1096.5| Kūṭāgāre sayitvāna     nivāte phusitaggaḷe
             sayantā rukkhamūlasmiṃ     kathaṃ kāhanti dārakā.
    |1096.6| Pallaṅkesu sayitvāna     gonake citrasanthate
             sayantā tiṇasanthāre    kathaṃ kāhanti dārakā.
    |1096.7| Gandhakena vilimpitvā    aggalucandanena ca
             rajojallāni dhārentā   kathaṃ kāhanti dārakā.
    |1096.8| Cāmarīmorahatthehi       vījitaṅgā sukhe ṭhitā 1-
             phuṭṭhā ḍaṃsehi makasehi    kathaṃ kāhanti dārakā.
   [1097] |1097.1| Tamabravī rājaputtī maddī sabbaṅgasobhanā
             mā deva paridevasi       mā ca tvaṃ vimano ahu
             yathā mayaṃ bhavissāma      tathā hessanti dārakā.
    |1097.2| Idaṃ vatvāna pakkāmi    maddī sabbaṅgasobhanā
             sivimaggena anvesi      putte ādāya lakkhaṇā.
   [1098] |1098.1| Tato vessantaro rājā    dānaṃ datvāna khattiyo
             pitu mātuñca vanditvā   katvā ca naṃ padakkhiṇaṃ.
    |1098.2| Catuvāhiṃ rathaṃ yuttaṃ       sīghamāruyha sandanaṃ
             ādāya putta dārañca   vaṅkaṃ pāyāsi pabbataṃ.
   [1099] Tato vessantaro rājā       yenāsi bahuko jano
          āmanta kho taṃ gacchāma      arogā hontu ñātayo
   [1100] Nikkhamitvāna nagarā        nivattitvā vilokite
@Footnote: 1 Ma. sukhedhitā.
          Tadāpi paṭhavī kampi         sineruvanavaṭaṃsakā.
   [1101] Iṅgha maddi nisāmehi        rammarūpaṃva dissati
          āvāso siviseṭṭhassa       pettikaṃ bhavanaṃ mama.
   [1102] Taṃ brāhmaṇā anvagamuṃ      te taṃ asse ayācisuṃ
          yācito paṭipādesi         catunnaṃ caturo haye.
   [1103] Iṅgha maddi nisāmehi       cittarūpaṃ na dissati
          migā rohiccavaṇṇena       dakkhiṇassā vahanti maṃ.
   [1104] Athettha pañcamo āgā      so taṃ rathamayācatha
          tassa taṃ paṭiyādāsi 1-      na cassu pahato mano.
   [1105] Tato vessantaro rājā      oropetvā sakaṃ janaṃ
        assāsayi assarathaṃ           brāhmaṇassa dhanesino.
   [1106] Tvaṃ maddi kaṇhaṃ gaṇhāhi     lahukā esā kaniṭṭhakā 2-
          ahaṃ jāliṃ gahessāmi        garuko bhātiko hi so.
   [1107] Rājā kumāramādāya        rājaputtī ca dārikaṃ
          sammodamānā pakkāmuṃ     aññamaññaṃ piyaṃvadā.
               Dānakaṇḍaṃ nāma.
   [1108] |1108.1| Yadi keci manujā enti  anumagge paṭipathe
             maggante paṭipucchāma    kuhiṃ vaṅkatapabbato.
    |1108.2| Te tattha amhe passitvā  kalūnaṃ paridevayuṃ
@Footnote: 1 Ma. tassa taṃ yācito dāsi .  2 Ma. kaniṭṭhikā.
             Dukkhante paṭivedenti    dūre vaṅkatapabbato.
   [1109] |1109.1| Yadi passanti pavane dārakā phalite 1- dume
             tesaṃ phalānaṃ hetumhi     uparodanti dārakā.
    |1109.2| Rodante dārake disvā   ubbiggā 2- vipulā dumā
             sayamevonamitvāna      upagacchanti dārake.
    |1109.3| Idaṃ accherakaṃ disvā     abbhūtaṃ lomahaṃsanaṃ
             sādhukāraṃ pavattesi      maddī sabbaṅgasobhanā.
    |1109.4| Accheraṃ vata lokasmiṃ      abbhūtaṃ lomahaṃsanaṃ
             vessantarassa tejena     sayamevonatā dumā.
   [1110] Saṅkhipiṃsu pathaṃ yakkhā         anukampāya dārake
          nikkhantadivaseneva         cetaraṭṭhamupāgamuṃ.
   [1111] Te gantvā dīghamaddhānaṃ     cetaraṭṭhamupāgamuṃ
          iddhaṃ phītaṃ janapadaṃ          bahumaṃsasurodakaṃ.
   [1112] |1112.1| Cetiyo parikariṃsu 3- disvā lakkhaṇamāgataṃ
             sukhumālī vatāyayyā 4-   pattikā paridhāvati.
    |1112.2| Vayhāhi pariyāyitvā    sivikāya rathena ca
             sājja maddī araññasmiṃ  pattikā paridhāvati.
   [1113] |1113.1| Taṃ disvā cetapāmokkhā  rodamānā upāgamuṃ
             kacci nu deva kusalaṃ       kacci deva anāmayaṃ.
@Footnote: 1 Ma. phaline . 2 Ma. ubbiddhā .  3 Ma. parivāriṃsu . 4 Ma. vata ayyā.
    |1113.2| Kacci pitā arogā te    sivīnañca anāmayaṃ
             ko te balaṃ mahārāja     ko nu te rathamaṇḍalaṃ.
    |1113.3| Anassako arathako       dīghamaddhānamāgato
             kaccāmittehi pakato     anuppattosimaṃ disaṃ.
   [1114] |1114.1| Kusalañceva me sammā  atho sammā anāmayaṃ
             atho pitā arogā me    sivīnañca anāmayaṃ.
    |1114.2| Ahaṃ hi kuñjaraṃ dajjaṃ      īsādantaṃ uruḷhavaṃ
             khettaññuṃ sabbayuddhānaṃ  sabbasetaṃ gajuttamaṃ.
    |1114.3| Paṇḍukambalasañchannaṃ   pabhinnaṃ sattumaddanaṃ
             dantiṃ savālavījaniṃ       setaṃ kelāsasādisaṃ.
    |1114.4| Sasetacchattaṃ supattheyyaṃ 1- sāthabbanaṃ sahatthipaṃ
             aggayānaṃ rājavāhiṃ     brāhmaṇānaṃ adāsahaṃ.
    |1114.5| Tasmiṃ me siviyo kuddhā    pitā cupahatomano
             avaruddhasi maṃ rājā      vaṅkaṃ gacchāmi pabbataṃ
             okāsaṃ sammā jānātha   vane yattha vasemhase 2-.
   [1115] |1115.1| Svāgatante mahārāja   atho te adurāgataṃ
             issarosi anuppatto    yaṃ idhatthi pavedaya.
    |1115.2| Sākaṃ bhiṃsaṃ madhuṃ maṃsaṃ       suddhaṃ sālīnamodanaṃ
             paribhuñja mahārāja      pāhuno nosi āgato.
@Footnote: 1 Ma. saupādheyyaṃ .  2 Ma. vasāmase. ito paraṃ īdisameva.
   [1116] Paṭiggahitaṃ yaṃ dinnaṃ         sabbassa agghiyaṃ kataṃ
          avaruddhasi maṃ rājā         vaṅkaṃ gacchāmi pabbataṃ
          okāsaṃ sammā jānātha      vane yattha vasemhase.
   [1117] |1117.1| Idheva tāva acchassu cetaraṭṭhe rathesabha
             yāva cetā gamissanti    rañño santika yācituṃ.
    |1117.2| Nijjhāpetuṃ mahārājaṃ     sivīnaṃ raṭṭhavaḍḍhanaṃ
             taṃ taṃ cetā purakkhitvā 1-  patītā laddhapaccayā
             parivāretvāna gacchanti   evaṃ jānāhi khattiya.
   [1118] |1118.1| Mā vo rucittha gamanaṃ  rañño santika yācituṃ
             nijjhāpetuṃ mahārājaṃ    rājāpi tattha nissaro.
    |1118.2| Accuggatā hi siviyo     balaggā negamā ca ye
             te padhaṃsetumicchanti 2-   rājānaṃ mama kāraṇā.
   [1119] |1119.1| Sace esā pavattettha raṭṭhasmiṃ raṭṭhavaḍḍhana
             idheva rajjaṃ kārehi       cetehi parivārito.
    |1119.2| Iddhaṃ phītañcidaṃ raṭṭhaṃ     iddho janapado mahā
             matiṃ karohi tvaṃ deva      rajjassamanusāsituṃ.
   [1120] |1120.1| Na me chando mati atthi rajjassamanusāsituṃ
             pabbājitassa raṭṭhasmā  cetaputtā suṇātha me.
    |1120.2| Atuṭṭhā siviyo assu     balaggā negamā ca ye
            pabbājitassa raṭṭhasmā   cetā rajjebhisecayuṃ.
@Footnote: 1 Ma. purakkhatvā .  2 Ma. te vidhaṃsetu....
    |1120.3| Asammodiyaṃpi vo assa    accantaṃ mama kāraṇā
             sivīhi bhaṇḍanañcāpi    viggaho me na ruccati.
    |1120.4| Athassa bhaṇḍanaṃ ghoraṃ     sampahāro anappako
             ekassa kāraṇā mayhaṃ   hiṃseyya bahuko jano.
    |1120.5| Paṭiggahitaṃ yaṃ dinnaṃ      sabbassa agghiyaṃ kataṃ
             avaruddhasi maṃ rājā      vaṅkaṃ gacchāmi pabbataṃ
             okāsaṃ sammā jānātha   vane yattha vasemhase.
   [1121] |1121.1| Taggha te mayamakkhāma yathāpi kusalā tathā
             rājisī yattha sammanti    āhutaggī samāhitā.
    |1121.2| Esa selo mahārāja     pabbato gandhamādano
             yattha tvaṃ saha puttehi    saha bhariyāya cacchasi.
   [1122] |1122.1| Taṃ cetā anusāsiṃsu assunettā rudammukhā
             ito gaccha mahārāja     ujuṃ yenuttarāmukho.
    |1122.2| Atha dakkhasi bhaddante    vepullaṃ nāma pabbataṃ
             nānādumagaṇākiṇṇaṃ    sītacchāyaṃ manoramaṃ.
    |1122.3| Tamatikkamma bhaddante    atha dakkhasi āpakaṃ
             nadiṃ ketumatiṃ nāma       gambhīraṃ girigabbharaṃ.
    |1122.4| Puthulomamacchākiṇṇaṃ     supatitthaṃ mahodakaṃ
             tattha nhātvā pivitvā ca assāsetvā saputtake.
    |1122.5| Atha dakkhasi bhaddante     nigrodhaṃ madhuvipphalaṃ
             Rammake sikhare jātaṃ      sītacchāyaṃ manoramaṃ.
    |1122.6| Atha dakkhasi bhaddante     nālikaṃ nāma pabbataṃ
             nānādijagaṇākiṇṇaṃ    selaṃ kiṃpurisāyutaṃ.
    |1122.7| Tassa uttarapubbena     mucalindo nāma so saro
             puṇḍarīkehi sañchanno   setasogandhiyehi ca.
    |1122.8| So vanaṃ meghasaṅkāsaṃ      dhuvaṃ haritasaddalaṃ
             sīhovāmisapekkhīva      vanasaṇḍaṃ vigāhiya
             puppharukkhehi sañchannaṃ    phalarukkhehi cūbhayaṃ.
    |1122.9| Tattha bindussarā vaggū   nānāvaṇṇā bahū dijā
             kūjantamupakūjanti       utusampupphite dume.
    |1122.10| Gantvā girividuggāni   nadīnaṃ pabhavāni ca
              so addasa 1- pokkharaṇiṃ karañjakakudhāyutaṃ.
    |1122.11| Puthulomamacchākiṇṇaṃ   supatitthaṃ mahodakaṃ
              samañca caturassañca    sādhuṃ appaṭigandhiyaṃ.
    |1122.12| Tassā uttarapubbena   paṇṇasālaṃ amāpaya
              paṇṇasālaṃ amāpetvā uñchācariyāya īhatha.
                 Vanappavesanaṃ nāma.
   [1123] |1123.1| Ahu vāsī kaliṅgesu jūjako nāma brāhmaṇo
             tassāpi daharā bhariyā    nāmenāmittatāpanā.
    |1123.2| Tā naṃ tattha gatāvocuṃ     nadīudakahāriyā
@Footnote: 1 Sī. Yu. dakkhasi.
             Thiyo naṃ paribhāsiṃsu       samāgantvā kutūhalā.
    |1123.3| Amittā nūna te mātā   amitto nūna te pitā
             ye taṃ jiṇṇassa pādaṃsu   evaṃ dahariyaṃ satiṃ.
    |1123.4| Ahitaṃ vata te ñātī      mantayiṃsu rahogatā
             ye taṃ jiṇṇassa pādaṃsu   evaṃ dahariyaṃ satiṃ.
                 [1]-
    |1123.5| Dukkaṭaṃ vata te ñātī     mantayiṃsu rahogatā
             ye taṃ jiṇṇassa pādaṃsu   evaṃ dahariyaṃ satiṃ.
    |1123.6| Pāpakaṃ vata te ñātī      mantayiṃsu rahogatā
             ye taṃ jiṇṇassa pādaṃsu   evaṃ dahariyaṃ satiṃ.
    |1123.7| Amanāpaṃ vata te ñātī    mantayiṃsu rahogatā
             ye taṃ jiṇṇassa pādaṃsu   evaṃ dahariyaṃ satiṃ.
    |1123.8| Amanāpavāsaṃ vasi        jiṇṇena patinā saha 2-
             yā tvaṃ vasasi jiṇṇassa   matante jīvitā varaṃ.
    |1123.9| Na hi nūna tuyhaṃ kalyāṇī   pitā mātā ca sobhane
             aññaṃ bhattāraṃ vindiṃsu
             ye taṃ jiṇṇassa pādaṃsu   evaṃ dahariyaṃ satiṃ.
    |1123.10| Duyiṭṭhante navamiyaṃ     akataṃ aggihuttakaṃ
             ye taṃ jiṇṇassa pādaṃsu   evaṃ dahariyaṃ satiṃ.
    |1123.11| Samaṇe brāhmaṇe nūna  brahmacariyaparāyane
@Footnote: 1 Ma.  amittā vata te ñātī    mantayiṃsu rahogatā
@    ye taṃ jiṇṇassa pādaṃsu    evaṃ dahāriyaṃ satiṃ.
@2 Sī. Yu. evaṃ dahariyā satī.
             Sā tvaṃ loke abhissasi 1- sīlavante bahussute
             yā tvaṃ vasasi jiṇṇassa   evaṃ dahariyaṃ satiṃ 2-.
    |1123.12| Na dukkhaṃ ahinā daṭṭhaṃ    na dukkhaṃ sattiyā hataṃ
              tañca dukkhañca tippañca yaṃ passe jiṇṇakaṃ patiṃ.
    |1123.13| Natthi khiḍḍā natthi rati   jiṇṇena patinā saha
              natthi allāpasallāpo  jagghitampi 3- na sobhati.
    |1123.14| Yadā ca daharo daharā    mantayiṃsu 4- rahogatā
              sabbe sokā vinassanti 5- yekeci hadayassitā.
    |1123.15| Daharā tvaṃ rūpavatī       purisānaṃbhipatthitā
              gaccha ñātikule accha    kiṃ jiṇṇo ramayissati.
   [1124] Na te brāhmaṇa gacchāmi      nadiṃ udakahāriyā
          thiyo maṃ paribhāsanti         tayā jiṇṇena brāhmaṇa.
   [1125] Mā me tvaṃ akarā kammaṃ       mā me udakamāhari
          ahaṃ udakamāhissaṃ          mā bhotī kuppitā ahu.
   [1126] |1126.1| Nāhaṃ tamhi kule jātā   yaṃ tvaṃ udakamāhare
             evaṃ brāhmaṇa jānāhi   na te vacchāmihaṃ ghare.
    |1126.2| Sace me dāsaṃ dāsiṃ vā    nānayissasi brāhmaṇa
             evaṃ brāhmaṇa jānāhi   na te vacchāmi santike.
   [1127] Natthi me sippaṭṭhānaṃ vā       dhanaṃ dhaññañca brāhmaṇi
@Footnote: 1 Ma. abhisapi .  2 Ma. dahariyā satī .  3 Ma. jagghitumpi .  4 Ma. mantayanti.
@5 Ma. sabbesaṃ sokā nassanti.
             Kutohaṃ dāsaṃ dāsiṃ vā     ānayissāmi bhotiyā
             ahaṃ bhotiṃ upaṭṭhissaṃ      mā bhotī kuppitā ahu.
   [1128] |1128.1| Ehi te ahamakkhissaṃ yathā me vacanaṃ sutaṃ
             esa vessantaro rājā    vaṅke vasati pabbate.
    |1128.2| Taṃ tvaṃ gantvāna yācassu  dāsaṃ dāsiñca brāhmaṇa
             so te dassati yācito    dāsaṃ dāsiñca khattiyo.
   [1129] Jiṇṇohamasmi dubbalo 1-   dīgho caddhā suduggamo
          mā bhotī paridevesi         mā bhotī 2- vimanā ahu
          ahaṃ bhotiṃ upaṭṭhissaṃ        mā bhotī kuppitā ahu.
   [1130] |1130.1| Yathā agantvā saṅgāmaṃ ayuddheva parājito
             evameva tuvaṃ brahme     agantvāva parājito.
    |1130.2| Sace me dāsaṃ dāsiṃ vā    nānayissasi brāhmaṇa
             evaṃ brāhmaṇa jānāhi   na te vacchāmihaṃ ghare
             amanāpante karissāmi   tante dukkhaṃ bhavissati.
    |1130.3| Nakkhatte utupubbesu    yadā maṃ dakkhasilaṅkataṃ
             aññehi saddhiṃ ramamānaṃ   tante dukkhaṃ bhavissati.
    |1130.4| Adassanena mayhante    jiṇṇassa paridevato
             bhiyyo vaṅkā palitā ca   bahū hessanti brāhmaṇa.
   [1131] |1131.1| Tato so brāhmaṇo bhīto brāhmaṇiyā vasānugo
             aṭṭito kāmarāgena     brāhmaṇiṃ etadabravi.
@Footnote: 1 Sī. Yu. abalo .   2 Ma. mā ca tavaṃ.
    |1131.2| Pātheyyaṃ me karohi tvaṃ    saṅkulā saṅguḷāni 1- ca
             madhupiṇḍikā ca sukatāyo  sattubhattañca brāhmaṇi.
    |1131.3| Ānayissaṃ methunake      ubho dāsakumārake
             te ca 2- paricarissanti    rattindivamatanditā.
   [1132] |1132.1| Idaṃ vatvā brahmabandhu   paṭimuñci upāhanaṃ 3-
             tato so mantayitvāna    bhariyaṃ katvā padakkhiṇaṃ.
    |1132.2| Pakkāmi so ruṇṇamukho   brāhmaṇo sahitabbato
             sivīnaṃ nagaraṃ phītaṃ         dāsapariyesanañcaraṃ.
   [1133] |1133.1| So tattha gantvā avacāsi 4-  ye tatthāsuṃ samāgatā
             kuhiṃ vessantaro rājā    kattha passemu khattiyaṃ.
    |1133.2| Te janā taṃ avaciṃsu       ye tatthāsuṃ samāgatā
             tumhehi brahme pakato   atidānena khattiyo
             pabbājito sakā raṭṭhā   vaṅke vasati pabbate.
    |1133.3| Tumhehi brahme pakato   atidānena khattiyo
             ādāya puttadārañca    vaṅke vasati pabbate.
   [1134] |1134.1| So codito brāhmaṇiyā  brāhmaṇo kāmagiddhimā
             aghantaṃ paṭisevittha
             vane vāḷamigākiṇṇe    khaggadīpinisevite.
    |1134.2| Ādāya veluvaṃ daṇḍaṃ     aggihuttaṃ kamaṇḍaluṃ
             so pāvisi brahāraññaṃ   yattha assosi kāmadaṃ.
@Footnote: 1 Ma. saṅkulyā saguḷāni ca .  2 Ma. taṃ .  3 Ma. upāhanā .  4 Ma. avaca.
    |1134.3| Taṃ paviṭṭhaṃ brahāraññaṃ    kokā naṃ parivārayuṃ
             vikkandi so vippanaṭṭho   dūre panthā apakkami.
    |1134.4| Tato so brāhmaṇo gantvā bhogaluddho asaññato
             vaṅkassoharaṇe naṭṭho 1-  (sunakhehi parivārito 2-)
             (rukkhasmiñca nisinno va 3-) imā gāthā abhāsatha.
   [1135] |1135.1| Ko rājaputtaṃ nisabhaṃ jayantamaparājitaṃ
             bhaye khemassa dātāraṃ     ko me vessantaraṃ vidū.
    |1135.2| Yo yācataṃ patiṭṭhāsi     bhūtānaṃ dharaṇīriva
             dharaṇūpamaṃ mahārājaṃ      ko me vessantaraṃ vidū.
    |1135.3| Yo yācataṃ gatī āsi      savantīnaṃva sāgaro
             udadhūpamaṃ 4- mahārājaṃ    ko me vessantaraṃ vidū.
   |1135.4| Kalyāṇatitthaṃ supivaṃ       sītūdakaṃ manoramaṃ
             puṇḍarīkehi sañchannaṃ    yuttaṃ kiñjakkhareṇunā
             rahadūpamaṃ mahārājaṃ      ko me vassantaraṃ vidū.
    |1135.5| Assatthaṃva pathe jātaṃ     sītacchāyaṃ manoramaṃ
             samantānaṃ visametāraṃ 5-  kilantānaṃ paṭiggahaṃ
             tathūpamaṃ mahārājaṃ       ko me vessantaraṃ vidū.
    |1135.6| Nigrodhaṃva pathe jātaṃ   sītacchāyaṃ manoramaṃ
@Footnote: 1 Ma. vaṅkassorohaṇe naṭṭhe . 2-3 idaṃ pādadvayaṃ sabbattha potthakesu na dissati
@ṭhapetvā aṭṭhakathāpotthakaṃyeva .  4 Ma. sāgarūpamaṃ .  5 visametānantipi.
             Santānaṃ visametāraṃ      kilantānaṃ paṭiggahaṃ
             tathūpamaṃ mahārājaṃ       ko me vessantaraṃ vidū.
    |1135.7| Ambaṃ iva pathe jātaṃ      sītacchāyaṃ manoramaṃ
             santānaṃ visametāraṃ      kilantānaṃ paṭiggahaṃ
             tathūpamaṃ mahārājaṃ       ko me vessantaraṃ vidū.
    |1135.8| Sālaṃ iva pathe jātaṃ      sītacchāyaṃ manoramaṃ
             santānaṃ visametāraṃ      kilantānaṃ paṭiggahaṃ
             tathūpamaṃ mahārājaṃ       ko me vessantaraṃ vidū.
    |1135.9| Dumaṃ iva pathe jātaṃ       sītacchāyaṃ manoramaṃ
             santānaṃ visametāraṃ      kilantānaṃ paṭiggahaṃ
             tathūpamaṃ mahārājaṃ       ko me vessantaraṃ vidū.
    |1135.10| Evañca me vilapato    paviṭṭhassa brahāvane
             ahaṃ jānanti yo vajjā    nandiṃ so janaye mama.
    |1135.11| Evañca me vilapato     paviṭṭhassa brahāvane
             ahaṃ jānanti yo vajjā   vessantaranivāsanaṃ 1-
             tāya so ekavācāya    pasave puññaṃ anappakaṃ.
   [1136] |1136.1| Tassa ceto paṭissosi  araññaṃ luddako caro
             tumhehi brahme pakato   atidānena khattiyo
             pabbājito sakā raṭṭhā   vaṅke vasati pabbate.
    |1136.2| Tumhehi brahme pakato   atidānena khattiyo
@Footnote: 1 Ma. ayaṃ gāthāpādo natthi.
             Ādāya puttadārañca   vaṅke vasati pabbate.
    |1136.3| Akiccakārī dummedho    raṭṭhā vivanamāgato 1-
             rājaputtaṃ gavesanto    bako macchamivodake.
    |1136.4| Tassa tyāhaṃ na dassāmi  jīvitaṃ idha brāhmaṇa
             ayaṃ hi te mayā nunno   saro pāssati 2- lohitaṃ.
    |1136.5| Siro te vajjhayitvāna    hadayaṃ chetvā sabandhanaṃ
             panthasakuṇaṃ yajissāmi    tuyhaṃ maṃsena brāhmaṇa.
    |1136.6| Tuyhaṃ maṃsena medena     matthakena ca brāhmaṇa
             āhutiṃ paggahessāmi   chetvāna hadayaṃ tava.
    |1136.7| Taṃ me suyiṭṭhaṃ suhutaṃ     tuyhaṃ maṃsena brāhmaṇa
             na ca tvaṃ rājaputtassa    bhariyaṃ putte ca nessasi.
   [1137] |1137.1| Avajjho brāhmaṇo dūto  cetaputta suṇohi me
             tasmā hi dūtaṃ na hanti    esa dhammo sanantano.
    |1137.2| Nijjhattā siviyo sabbe  pitā naṃ daṭṭhumicchati
             mātā ca dubbalā tassa  acirā cakkhūni jīyare.
    |1137.3| Tesāhaṃ pahito dūto     cetaputta suṇohi me
             rājaputtaṃ nayissāmi    yadi jānāsi saṃsa me.
   [1138] Piyassa me piyo dūto        puṇṇapattaṃ dadāmi te
          imañca madhuno tumbaṃ        migasatthiñca brāhmaṇa
@Footnote: 1 Ma. pavanamāgato .   2 Ma. pissati.
          Tañca te desamakkhissaṃ   yattha sammati kāmado.
          Jūjakapabbaṃ nāma.
   [1139] |1139.1| Esa selo mahābrahme   pabbato gandhamādano
            yattha vessantaro rājā   saha puttehi sammati.
    |1139.2| Dhārento brāhmaṇavaṇṇaṃ  āsadañca masañjaṭaṃ
            cammavāsī chamā seti      jātavedaṃ namassati.
    |1139.3| Ete nīlā padissanti    nānāphaladharā dumā
             uggatā abbhakūṭāva     nīlā añjanapabbatā.
    |1139.4| Dhavassakaṇṇā khadirā     sālā phandanamāluvā
            sampavedhenti 1- vātena   sakiṃ pītāva māṇavā.
    |1139.5| Upari dumapariyāyesu     saṅgītiyova suyyare
             najjuhā kokilā saṅghā    sampatanti dumā dumaṃ.
    |1139.6| Avhayanteva gacchantaṃ     sākhāpattasamīritā
             ramayanteva āgantuṃ      modayanti nivāsanaṃ 2-.
    |1139.7| Yattha vessantaro rājā     saha puttehi sammati
             dhārento brāhmaṇavaṇṇaṃ   āsadañca masañjaṭaṃ
             cammavāsī chamā seti       jātavedaṃ namassati.
   [1140] |1140.1| Ambā kapitthā panasā   sālā jambū vibhedakā
             harītakī āmalakā       assatthā badarāni ca.
@Footnote: 1 Ma. sampavedhanti .  2 Ma. nivāsinaṃ.
    |1140.2| Cārutimbarukkhā cettha    nigrodhā ca kapitthanā
             madhumadhukā thevanti      nīce pakkā cudumbarā
    |1140.3| pārevatā bhaveyyā ca    muddikā ca madhutthikā
             madhuṃ anelakaṃ tattha      sakamādāya bhuñjare.
    |1140.4| Aññettha pupphitā ambā  aññe tiṭṭhanti dovilā
             aññe āmā ca pakkā ca   bhiṅgavaṇṇā 1- tadūbhayaṃ.
    |1140.5| Athettha heṭṭhā puriso    ambapakkāni gaṇhati
             āmāni ceva pakkāni    vaṇṇagandharasuttamā 2-.
    |1140.6| Ateva me acchariyaṃ       hiṅkāro paṭibhāti maṃ
             devānamiva āvāso     sobhati nandanūpamo.
    |1140.7| Vibhedakā nāḷikerā    khajjurīnaṃ brahāvane
             mālāva ganthitā ṭhanti   dhajaggāneva dissare.
             Nānāvaṇṇehi pupphehi  nabhaṃ tārā citāmiva
    |1140.8| kuṭajī kuṭṭhataggarā      pāṭaliyo ca pupphitā
             punnāgā giripunnāgā   koviḷārā ca pupphitā.
    |1140.9| Uddhālakā somarukkhā    agarubhalliyā 3- bahū
             pattajīvā ca kukkuṭā 4-  asanā cettha pupphitā.
    |1140.10| Kuṭajā salaḷā nīpā    kosambalabujā dhavā
              sālā ca pupphitā tattha  palālakhalasannibhā.
@Footnote: 1 Ma. bheṅgavaṇṇā .  2 Ma. ...suttame .  3 Ma. agaruphalliyā .  4 Sī. Ma.
@kakudhā.
    |1140.11| Tassāvidūre pokkharaṇī   bhūmibhāge manorame
              padumuppalasañchannā   devānamiva nandane.
    |1140.12| Athettha puppharasamattā  kokilā mañjubhāṇikā
              abhinādenti taṃ vanaṃ 1-  utusampupphite dume.
    |1140.13| Bhassanti makarandehi   pokkhare pokkhare madhū
              athettha vātā vāyanti  dakkhiṇā atha pacchimā.
    |1140.14| Padumakiñjakkhareṇūhi    okiṇṇo hoti assamo
              thūlā siṅghāṭakā cettha  sasādiyā pasādiyā 2-.
    |1140.15| Macchakacchapabyāvidhā   bahū cettha mupayānakā
              madhuṃ bhiṃsehi 3- savati    khīraṃ sappi muḷālibhi
              surabhi taṃ vanaṃ vāti      nānāgandhasameritaṃ 4-.
    |1140.16| Sammoditeva 5- gandhena  pupphasākhāhi taṃ vanaṃ
              bhamarā pupphagandhena     samantāmabhināditā.
    |1140.17| Athettha sakuṇā santi    nānāvaṇṇā bahū dijā
              modanti saha bhariyāhi    aññamaññaṃ pakūjino.
    |1140.18| Nandikā jīvaputtā ca    jīvaputtā piyā ca no
              piyā puttā piyā nandā dijā pokkharaṇīgharā.
    |1140.19| Mālāva ganthitā ṭhanti   dhajaggāneva dissare
              nānāvaṇṇehi pupphehi  kusalehi 6- suganthitā.
@Footnote: 1 Ma. pavanaṃ .  2 saṃsāriyā pasāriyātipi pāṭho. Ma. saṃsādiyā pasādiyā.
@3 Ma. bhisehi .  4 Ma. ...samoditaṃ .  5 Ma. sammaddateva .  6 Ma. kusaleheva.
              Yattha vessantaro rājā  saha puttehi sammati
    |1140.20| dhārento brāhmaṇavaṇṇaṃ  āsadañca masañjaṭaṃ
              cammavāsī chamā seti       jātavedaṃ namassati.
   [1141] Idañca me sattubhattaṃ        madhunā paṭisaṃyutaṃ
          madhupiṇḍikā ca sukatāyo      sattubhattaṃ dadāmi te.
   [1142] |1142.1| Tuyheva sambalaṃ hotu     nāhaṃ icchāmi sambalaṃ
              itopi brahme gaṇhāhi  gaccha brahme yathāsukhaṃ.
    |1142.2| Ayaṃ ekapadī eti        ujuṃ gacchati assamaṃ
             isīpi accuto tattha       paṅkadanto rajassiro
             dhārento brāhmaṇavaṇṇaṃ  āsadañca masañjaṭaṃ.
    |1142.3| Cammavāsī chamā seti      jātavedaṃ namassati
             taṃ tvaṃ gantvāna pucchassu  so te maggaṃ pavakkhati.
   [1143] Idaṃ sutvā brahmabandhu       cetaṃ katvā padakkhiṇaṃ
          udaggacitto pakkāmi        yenāsi accuto isi.
          Cullavanavaṇṇanā 1-.
   [1144] |1144.1| Gacchanto so bhāradvājo   addasa accutaṃ isiṃ
             disvāna taṃ bhāradvājo    sammodi isinā saha.
    |1144.2| Kacci nu bhoto kusalaṃ      kacci bhoto anāmayaṃ
             kacci uñchena yāpetha     kacci mūlaphalā bahū.
    |1144.3| Kacci ḍaṃsā makasā ca      appameva siriṃsapā 2-
@Footnote: 1 Ma. cūḷavanavaṇṇā .  2 Ma. sarisapā. ito paraṃ īdisameva.
             Vane vāḷamigākiṇṇe    kacci hiṃsā na vijjati.
   [1145] |1145.1| Kusalañceva me brahme atho brahme anāmayaṃ
             atho uñchena yāpemi   atho mūlaphalā bahū.
    |1145.2| Atho ḍaṃsā makasā ca    appameva siriṃsapā
             vane vāḷamigākiṇṇe   hiṃsā mayhaṃ na vijjati.
    |1145.3| Bahūni vassapūgāni      assame sammato mama
             nābhijānāmi uppannaṃ   ābādhaṃ amanoramaṃ.
    |1145.4| Svāgatante mahābrahme  atho te adurāgataṃ
             anto pavisa bhaddante     pāde pakkhālayassu te.
    |1145.5| Tiṇḍukāni piyālāni    madhuke kāsamāriyo
             phalāni khuddakappāni    bhuñja brahme varaṃ varaṃ.
    |1145.6| Idaṃpi pāniyaṃ sītaṃ       ābhataṃ girigabbharā
             tato piva mahābrahme    sace tvaṃ abhikaṅkhasi.
   [1146] Paṭiggahitaṃ yaṃ dinnaṃ     sabbassa agghiyaṃ kataṃ
             sañjayassa sakaṃ puttaṃ    sivīhi vippavāsitaṃ
             tamahaṃ dassanamāgato    yadi jānāsi saṃsa me.
   [1147] |1147.1| Na bhavaṃ eti puññatthaṃ    sivirājassa dassanaṃ
             maññe bhavaṃ patthayati    rañño bhariyaṃ patibbataṃ.
             Maññe kaṇhājinaṃ dāsiṃ  jāliṃ dāsañca icchasi
    |1147.2| athavā tayo mātāputte   araññā netumāgato
             Na tassa bhogā vijjanti     dhanaṃ dhaññañca brāhmaṇa.
   [1148] |1148.1| Akuddharūpohaṃ bhoto 1-  nāhaṃ yācitumāgato
             sāhu dassanamariyānaṃ   sannivāso sadā sukho
    |1148.2| adiṭṭhapubbo sivirājā    sivīhi vippavāsito
             tamahaṃ dassanamāgato     yadi jānāsi saṃsa me.
   [1149] |1149.1| Esa selo mahābrahme  pabbato gandhamādano
             yattha vessantaro rājā  saha puttehi sammati.
    |1149.2| Dhārento brāhmaṇavaṇṇaṃ  āsadañca masañjaṭaṃ
             cammavāsī chamā seti      jātavedaṃ namassati.
    |1149.3| Ete nīlā padissanti    nānāphaladharā dumā
             uggatā abbhakūṭāva     nīlā añjanapabbatā
    |1149.4| dhavassakaṇṇā khadirā     sālā phandanamāluvā
             sampavedhenti vātena      sakiṃ pītāva māṇavā.
    |1149.5| Upari dumapariyāyesu      saṅgītiyova suyyare
             najjuhā kokilā saṅghā    sampatanti dumā dumaṃ.
    |1149.6| Avhayanteva gacchantaṃ     sākhā pattasamīritā
             ramayanteva āgantuṃ       modayanti nivāsinaṃ.
             Yattha vessantaro rājā    saha puttehi sammati
    |1149.7| dhārento brāhmaṇavaṇṇaṃ  āsadañca masañjaṭaṃ
             cammavāsī chamā seti      jātavedaṃ namassati.
@Footnote: 1 Sī. Yu. bhotā.
    |1149.8| Kirerīmālā vitatā       bhūmibhāge manorame
             saddalā haritā bhūmi      na tatthuddhaṃsate rajo.
    |1149.9| Mayūragīvasaṅkāsā        tūlaphassasamūpamā
             tiṇāni nātivattanti     samantā caturaṅgulā.
    |1149.10| Ambā jambū kapiṭṭhā ca  nīce pakkā cudumbarā
             paribhogehi rukkhehi       vanantaṃ rativaḍḍhanaṃ.
    |1149.11| Veḷuriyavaṇṇasannibhaṃ     macchagumbanisevitaṃ
             suci sugandhaṃ salilaṃ       āpo tatthapi sandati.
    |1149.12| Tassāvidūre pokkharaṇī   bhūmibhāge manorame
             padumuppalasañchannā    devānamiva nandane.
    |1149.13| Tīṇi uppalajātāni     tasmiṃ sarasi brāhmaṇa
             vicitranīlānekāni      setā lohitakāni ca.
   [1150] |1150.1| Khomāva tattha padumā   setasogandhiyehi ca 1-
             kalambakehi sañchanno  mucalindo nāma so saro.
    |1150.2| Athettha padumā phullā    apariyantāva dissare
             gimhā hemantikā phullā  jaṇṇutagghā upattharā.
    |1150.3| Surabhī sampavāyanti       vicitrā pupphasanthatā
             bhamarā pupphagandhena      samantāmabhināditā.
   [1151] |1151.1| Athettha udakantasmiṃ   rukkhā tiṭṭhanti brāhmaṇa
             kadambā pāṭalī phullā koviḷārā ca pupphitā.
|1151.2| Aṅkolā kaccikārā ca    pārijaññā ca pupphitā
@Footnote: 1 ma ...gandhikehi ca.
             Vāraṇā vuyhanā 1- rukkhā mucalindamubhato 2- saraṃ.
    |1151.3| Sirīsā setapārisā 3-     sādhu vāyanti padmakā
             niggaṇḍī saraniggaṇḍī 4-  asanā cettha pupphitā.
    |1151.4| Paṅkurā 5- bahulā selā    sobhañjanā ca pupphitā
             ketakā kaṇikārā ca      kaṇaverā ca pupphitā.
    |1151.5| Ajjunā ajjukaṇṇā ca    mahānāmā ca pupphitā
             sampupphitaggā tiṭṭhanti    pajjalanteva kiṃsukā.
    |1151.6| Setapaṇṇi sattapaṇṇā   kadaliyo kusumbharā
             dhanutakkāripupphehi       sīsapāvaraṇāni ca.
    |1151.7| Acchipā simbalīrukkhā 6-   sallakiyo ca pupphitā
             setagerūtagarikā          maṃsikoṭṭhakulāvarā 7-.
    |1151.8| Daharā rukkhā vuḍḍhā ca    akuṭilā cettha pupphitā
             assamaṃ ubhato ṭhanti      agyāgāraṃ samantato.
   [1152] |1152.1| Athettha udakantasmiṃ   bahū jātā phaṇijjakā
             muggatiyo karatiyo     sevālaṃ sīsakaṃ bahu 8-.
    |1152.2| Uddhāpavattaṃ 9- ulluḷitaṃ   makkhikā hiṅgujālikā
             dāsimakañcako cettha      bahū nīce kalambakā.
    |1152.3| Eḷambakehi sañchannā    rukkhā tiṭṭhanti brāhmaṇa
             sattāhaṃ dhāriyamānānaṃ     gandho tesaṃ na chijjati.
@Footnote: 1 Ma. vayanā. Sī. Yu. sāyanā . 2 Sī. Yu. ...mabhito .  3 Sī. Yu. setavārisā.
@4 Ma. nigguṇḍī sirīnigguṇḍī . 5 Ma. paṅgurā . 6 Ma. acchivā sallavā. Sī. ..
@sabalā. Yu. ... simalā .  7 Ma. ...kaṭṭha... .  8 Ma. sevālasīsakā bahū .  9 Ma.
@uddāpavattaṃ.
    |1152.4| Ubhato sarañca mucalindaṃ   pupphā tiṭṭhanti bhāgaso
             indivarehi sañchannaṃ    vanantamupasobhati
    |1152.5| aḍḍhamāsaṃ dhāriyamānānaṃ  gandho tesaṃ na chijjati.
             Nīlapupphisetavārī        pupphitā girikaṇṇikā
             kalerukkhehi 1- sañchannaṃ   vanantaṃ tulasīhi ca.
    |1152.6| Sammoditeva 2- gandhena   pupphasākhāhi taṃ vanaṃ
             bhamarā pupphagandhena      samantāmabhināditā.
    |1152.7| Tīṇi kakkārujātāni      tasmiṃ sarasi brāhmaṇa
             kumbhamattāni cekāni     muramattāni 3- vā ubho.
   [1153] |1153.1| Athettha sāsapo bahuko  nādiyo haritāyuto
             asītālāva tiṭṭhanti    chejjā indivarā bahū.
    |1153.2| Apphoṭā suriyavallī ca    kāḷiyā madhugandhiyā
             asokā mudayantī ca     vallibho khuddapupphiyo.
    |1153.3| Koraṇḍakā anojā ca   pupphitā nāgamallikā 4-
             rukkhamāruyha tiṭṭhanti   phullā kiṃsukavalliyo.
    |1153.4| Kaṭeruhā pavāsenti    yodhikā madhugandhiyā
             niliyā sumanā bhaṇḍī    sobhati padumuttaro.
    |1153.5| Pāṭalisamuddakappāsī   kaṇikārā ca pupphitā
             hemajālāva dissanti   rucirā aggisikhūpamā 5-.
    |1153.6| Yāni tāni ca pupphāni    thalajānūdakāni ca
@Footnote: 1 Sī. kaṭerukehi. Yu. kaṭerukkhehi . 2 Ma. sammaddateva .  3 Ma. murajamattāni
@tā ubho .  4 Sī. Yu. nāgavallitā .  5 Ma. ruciraggi sikhūpamā.
             Sabbāni tattha dissanti    evaṃ rammo mahodadhi.
   [1154] |1154.1| Athassā pokkharaṇiyā   bahukā vārigocarā
             rohitā nalapesiṅgū 1-   kumbhilā makarā susū.
    |1154.2| Madhu ca madhulaṭṭhi ca        tāliyā ca piyaṅgukā
             kuddajā bhaddamuṭṭhā 2- ca  sattapupphā 3- ca lolupā.
    |1154.3| Surabhimarutagarā 4-         bahukā tuṅgavalliyo 5-
             padmakā nāradā koṭṭhā   jhāmakā ca hareṇukā.
    |1154.4| Haliddakā gandhaselā      hariverā ca guggulā
             vibhedakā corakoṭṭhā 6-    kappurā ca kaliṅgukā.
   [1155] |1155.1| Athettha sīhā byagghā ca  purisālū ca hatthiyo
             eṇeyyā pasadā ceva    rohitā 7- sarabhā migā.
    |1155.2| Koṭṭhasuṇā suṇopi ca      tuliyā naḷasannibhā
             cāmarī calanī laṅghī        jhāpitā makkaṭā picu.
    |1155.3| Kakkaṭā katamāyā ca      ikkā goṇasirā bahū
             khaggā varāhā nakulā      kāḷakettha bahutaso.
    |1155.4| Mahisā 8- soṇā sigālā  cappakā 9- ca samantato
             ākuccā pacalākā ca     citrakā cāpi dīpiyo.
    |1155.5| Pelakā ca vighāsādā      sīhā kokanisātakā 10-
             aṭṭhapādā ca morā ca     bhassarā ca kukuṭṭhakā.
@Footnote: 1 Ma. naḷapī siṅgū .  2 Ma. kuṭaṇḍajā bhaddamuttā .  3 satapupphātipi pāṭho.
@Ma. setapupphā .  4 Ma. surabhī ca rukkhā tagarā .  5 Ma. tuvaṅgavaṇṭakā.
@6 Ma. vibhedikā corakā kuṭaṭhā .  7 Ma. rohiccā . 8 Ma. mahiṃsā .  9 Ma.
@pampakā .   10 Ma. gogaṇisādakā.
    |1155.6| Caṅkorā kukkuṭā nāgā    aññamaññaṃ pakūjino
             bakā balākā najjuhā    dindibhā koñcavādikā 1-
    |1155.7| byagghinasā lohapiṭṭhā   cappakā 2- jīvajīvakā
             kapiñjarā tittirāyo     kulāvā paṭikuṭṭhakā.
    |1155.8| Maṇḍālakā celakeḷu     bhaṇḍutittiranāmakā
             celāvakā piṅgulāyo     godhakā aṅgahetukā.
    |1155.9| Karavikā 3- ca saggā ca    uhuṅkārā ca kukkuhā
             nānādijagaṇākiṇṇaṃ     nānāsaranikūjitaṃ.
   [1156] |1156.1| Athettha sakuṇā santi    nīlakā 4- mañjubhāṇikā
             modanti saha bhariyāhi    aññamaññaṃ pakūjino.
    |1156.2| Athettha sakuṇā santi     dijā mañjussarāsitā
             setakkhikūṭā bhadrakkhā    aṇḍajā citrapekkhaṇā 5-.
    |1156.3| Athettha sakuṇā santi    dijā mañjussarāsitā
             sikhaṇḍī nīlagīvāhi      aññamaññaṃ pakūjino.
    |1156.4| Kukkuṭṭhakā kuḷīrakā     koṭṭhā pokkharasātakā
             kāḷaveyyā balīyakkhā    kadambā suvasālikā.
    |1156.5| Haliddā lohitā setā    athettha naḷakā bahū
             vāraṇā bhiṅgarājā ca    kadambā suvakokilā.
    |1156.6| Ukkusā kururā haṃsā      āṭā parivadentikā
@Footnote: 1 Ma. kuñjavājitā. Sī. Yu. kuṇjavādikā .  2 Ma. pammakā. Sī. Yu. pampakā.
@3 Ma. karaviyā .  4 Ma. sālikātipi pāṭho . 5 Ma. citrapekkhuṇā.
            Cākahaṃsā 1- atibalā    najjuhā jīvajīvakā.
    |1156.7| Pārevatā ravihaṃsā      cākavākā 2- nadīcarā
             vāraṇābhirudā rammā    ubho kālupakūjino
    |1156.8| athettha sakuṇā santi    nānāvaṇṇā bahū dijā
             modanti saha bhariyāhi    aññamaññaṃ pakūjino.
    |1156.9| Athettha sakuṇā santi    nānāvaṇṇā bahū dijā
             sabbe mañjū nikūjanti   mucalindamubhato saraṃ.
    |1156.10| Athettha sakuṇā santi   karavīkā 3- nāma te dijā
             modanti saha bhariyāhi    aññamaññaṃ pakūjino.
    |1156.11| Athettha sakuṇā santi   karavīkā 3- nāma te dijā
              sabbe mañjū nikūjanti  mucalindamubhato saraṃ.
    |1156.12| Eṇeyyā pasadākiṇṇaṃ nāgasaṃsevitaṃ vanaṃ
              nānālatāhi sañchannaṃ  kadalimigasevitaṃ.
    |1156.13| Athettha sāmā bahukā 4- nivāro varako bahu
              sāli akaṭṭhapāko ca   ucchu tattha anappako.
    |1156.14| Ayaṃ ekapadī eti      ujuṃ gacchati assamaṃ
              khuddaṃ pipāsaṃ aratiṃ     tattha patto na vindati.
              Yattha vessantaro rājā  saha puttehi sammati
    |1156.15| dhārento brāhmaṇavaṇṇaṃ āsadañca masañjaṭaṃ
              cammavāsī chamā seti    jātavedaṃ namassati.
@Footnote: 1 Ma. pākahaṃsā .  2 Ma. cakkavākā .  3 Ma. karaviyā nāma .  4 Ma. sāsapo
@bahuko.
   [1157] Idaṃ sutvā brahmabandhu   isiṃ katvā padakkhiṇaṃ
          udaggacitto pakkāmi   yattha vessantaro ahu.
            Mahāvanavaṇṇanā.
   [1158] Uṭṭhehi jāli patiṭṭha     porāṇaṃ viya dissati
          brāhmaṇaṃ viya passāmi   nandiyo mābhikīrare.
   [1159] Ahaṃpi tāta passāmi       yo so brahmāva dissati
          addhiko 1- viya āyāti     atithī no bhavissati.
   [1160] |1160.1| Kacci nu bhoto kusalaṃ  kacci bhoto anāmayaṃ
            kacci uñchena yāpetha     kacci mūlaphalā bahū.
    |1160.2| Kacci ḍaṃsā makasā ca      appameva siriṃsapā
            vane vāḷamigākiṇṇe      kacci hiṃsā na vijjati.
   [1161] |1161.1| Kusalañceva no brahme  atho brahme anāmayaṃ
            atho uñchena yāpema   atho mūlaphalā bahū.
    |1161.2| Atho ḍaṃsā makasā ca      appameva siriṃsapā
            vane vāḷamigākiṇṇe     hiṃsā mayhaṃ 2- na vijjati.
    |1161.3| Satta no māse vasataṃ      araññe jīvisokinaṃ 3-
            idaṃpi paṭhamaṃ passāmi 4-    brāhmaṇaṃ devavaṇṇinaṃ
            ādāya veḷuvaṃ daṇḍaṃ     aggihuttaṃ kamaṇḍaluṃ.
    |1161.4| Svāgatante mahābrahme  atho te adurāgataṃ
            anto pavisa bhaddante     pāde pakkhālayassu te.
@Footnote: 1 Sī. Yu. atthiko .  2 Ma. amhaṃ . 3 Ma. jīvasokinaṃ . 4 Ma. passāma.
    |1161.5| Tiṇḍukāni piyālāni     madhuke kāsamāriyo
            phalāni khuddakappāni     bhuñja brahme varaṃ varaṃ.
    |1161.6| Idaṃpi pāniyaṃ sītaṃ        ābhataṃ girigabbharā
            tato piva mahābrahme     sace tvaṃ abhikaṅkhasi.
    |1161.7| Atha tvaṃ kena vaṇṇena     kena vā pana hetunā
            anuppatato brahāraññaṃ   taṃ me akkhāhi pucchito.
   [1162] Yathā vārivaho pūro         sabbakālaṃ na khīyati
          evantaṃ yācitāgañchiṃ       putte me dehi yācito.
   [1163] |1163.1| Dadāmi na vikampāmi    issaro naya brāhmaṇa
            pāto gatā rājaputtī   sāyaṃ uñchāto ehiti
    |1163.2| ekarattiṃ vasitvāna          pāto gacchasi brāhmaṇa.
            Tassā nhāto upagghāte 1-   atha ne māladhārine
    |1163.3| ekarattiṃ vasitvāna      pāto gacchasi brāhmaṇa.
            Nānāpupphehi sañchanne  nānāgandhehi bhūsite
            nānāmūlaphalākiṇṇe    gaccha svādāya brāhmaṇa.
   [1164] |1164.1| Na vāsamabhirocāmi     gamanaṃ mayhaṃpi 2- ruccati
            antarāyopi me assa   gacchaññeva rathesabha.
    |1164.2| Na hetā yācayogī naṃ       antarāyassa kāriyā
            itthikā 3- mantaṃ jānanti   sabbaṃ gaṇhanti vāmato.
    |1164.3| Saddhāya dānaṃ dadato     mā samadakkhi mātaraṃ 4-
@Footnote: 1 Ma. ... nhāte upaghāte . 2 Ma. mayha . 3 Ma. atthiyo . 4 Ma. māsaṃ
@adakkhi mātaraṃ.
            Antarāyaṃpi sā kayirā     gacchaññeva rathesabha.
    |1164.4| Āmantayassu te putte    mā te mātaramaddasuṃ
            saddhāya dānaṃ dadato     evaṃ puññaṃ pavaḍḍhati.
    |1164.5| Āmantayassu te putte   mā te mātaramaddasuṃ
            mādisassa dhanaṃ datvā     rāja saggaṃ gamissasi.
   [1165] |1165.1| Sace tvaṃ nicchase daṭṭhuṃ    mama bhariyaṃ patibbataṃ
            ayyakassapime dehi 1-   jāliṃ kaṇhājinaṃ cubho.
    |1165.2| Ime kumāre disvāna     mañjuke piyabhāṇine
            patīto sumano vitto     bahuṃ dassati te dhanaṃ.
   [1166] Acchedanassa bhāyāmi       rājaputta suṇohi me
          rājadaṇḍāya maṃ dajjā      vikkīṇeyya haneyya vā
          chinno 2- dhanañca dāse ca    gārayhassa brahmabandhuyā.
   [1167] Ime kumāre disvāna        mañjuke piyabhāṇine
          dhamme ṭhito mahārājā       sivīnaṃ raṭṭhavaḍḍhano
          laddhā pītisomanassaṃ         bahuṃ dassati te dhanaṃ.
   [1168] Nāhantaṃpi karissāmi        yaṃ maṃ tvaṃ anusāsasi
          dārakeva ahaṃ nessaṃ         brāhmaṇiyā paricārike.
   [1169] Tato kumārā byatthitā 3-    sutvā luddassa bhāsitaṃ
          tena tena padhāviṃsu          jālī kaṇhājinā cubho.
   [1170] |1170.1| Ehi tāta piyaputta pūretha mama pāramiṃ
@Footnote: 1 Ma. ayyathassapi dassehi . 2 Ma. jino . 3 Ma. byathitā. Sī. Yu. byadhitā.
            Hadayaṃ mebhisiñcetha   karotha vacanaṃ mama.
    |1170.2| Yānanāvāva 1- me hotha   acalā bhavasāgare
            jātipāraṃ tarissāmi      santāressaṃ sadevakaṃ.
    |1170.3| Ehi amma piyā dhītā 2-  piyā me dānapāramī 3-
            hadayaṃ mebhisiñcetha      karotha vacanaṃ mama.
    |1170.4| Yānanāvāva 4- me hotha  acalā bhavasāgare
            jātipāraṃ tarissāmi      uddharissaṃ sadevakaṃ.
   [1171] |1171.1| Tato kumāre ādāya     jāliṃ kaṇhājinaṃ cubho
            brāhmaṇassa adā dānaṃ  sivīnaṃ raṭṭhavaḍḍhano.
    |1171.2| Tato kumāre ādāya         jāliṃ kaṇhājinaṃ cubho
            brāhmaṇassa adā citto 5-  puttake dānamuttamaṃ.
    |1171.3| Tadāsi yaṃ bhiṃsanakaṃ       tadāsi lomahaṃsanaṃ
            yaṃ kumāre padinnamhi    medanī samakampatha 6-.
    |1171.4| Tadāsi yaṃ bhiṃsanakaṃ       tadāsi lomahaṃsanaṃ
            yaṃ pañjalikato rājā     kumāre sukhavacchite
            brāhmaṇassa adā dānaṃ  sivīnaṃ raṭṭhavaḍḍhano.
   [1172] |1172.1| Tato so brāhmaṇo luddo  lataṃ dantehi chindiya
            latāya hatthe bandhitvā    latāya anupajjatha 7-.
    |1172.2| Tato so rajjumādāya     daṇḍañcādāya brāhmaṇo
@Footnote: 1-4 Ma. yānā nāvā ca . 2 Ma. piyadhīti .  3 Ma. pūretha mama pāramiṃ.
@5 vittotipi pāṭho .  6 Ma. sampakampatha .  7 Ma. anumajjatha.
           Ākoṭayanto te neti    sivirājassa pekkhato.
   [1173] |1173.1| Tato kumārā pakkāmuṃ    brāhmaṇassa pamuñciya
            assupuṇṇehi nettehi   pitaraṃ so udikkhati.
    |1173.2| Vedhamassatthapattaṃva      pitu pādāni vandati
            pitu pādāni vanditvā   idaṃ vacanamabravi.
    |1173.3| Ammā ca tāta nikkhantā  tvañca no tāta dassasi
             yāva ammaṃpi passemu     atha no tāta dassasi.
    |1173.4| Ammā ca tāta nikkhantā  tavañca no tāta dassasi
             mā no tvaṃ tāta adadā   yāva ammāpi eti 1- no.
             Tadāyaṃ brāhmaṇo kāmaṃ   vikkīṇātu hanātu vā
    |1173.5| balaṅkapādo addhanakho 2-  atho obaddhapiṇḍiko 3-
             dīghottaroṭṭho capalo    kaḷāro bhagganāsako.
    |1173.6| Kumbhodaro bhaggapiṭṭhī    atho visamacakkhuko
             lohamassu haritakeso     valīnaṃ tilakāhato.
    |1173.7| Piṅgalo ca vinato ca      vikaṭo ca brahā kharo
             ajinānipi 4- sannaddho  amanusso bhayānako.
    |1173.8| Manusso udāhu yakkho    maṃsalohitabhojano
             gāmā araññamāgamma   dhanaṃ taṃ tāta yācati.
    |1173.9| Nīyamāne pisācena      kinnu tāta udikkhasi
             asmā nūna te hadayaṃ     ayasā 5- daḷhabandhanaṃ.
@Footnote: 1 Ma. et . 2 Ma. andhanakho .  3 Ma. ovaddha ... .  4 Ma. ajināni ca.
@5 Ma. āyasaṃ.
    |1173.10| Yo no bandhe 1- na jānāsi  brāhmaṇena dhanesinā
             accāyikena luddena       yo no gāvova sumbhati.
    |1173.11| Idheva acchataṃ kaṇhā      na sā jānāti kismiñci
             migīva khīrasammattā       yūthā hīnā va kandati 2-.
   [1174] |1174.1| Na me idaṃ tathā dukkhaṃ      labbhā hi pumunā idaṃ
             yañca ammaṃ na passissaṃ 3-  taṃ me dukkhataraṃ ito.
    |1174.2| Na me idaṃ tathā dukkhaṃ       labbhā hi pumunā idaṃ
             yañca tātaṃ na passissaṃ 4-   taṃ me dukkhataraṃ ito.
    |1174.3| Sā nūna kapaṇā ammā     ciraṃ rattāya 5- ruccati
             kaṇhājinaṃ apassantī      kumāriṃ cārudassaniṃ.
    |1174.4| So nūna kapaṇo tāto      ciraṃ rattāya ruccati
             kaṇhājinaṃ apassanto     kumāriṃ cārudassaniṃ.
    |1174.5| Sā nūna kapaṇā ammā     ciraṃ ruccati assame
             kaṇhājinaṃ apassantī      kumāriṃ cārudassaniṃ.
    |1174.6| So nūna kapaṇo tāto      ciraṃ ruccati assame
             kaṇhājinaṃ apassanto     kumāriṃ cārudassaniṃ.
    |1174.7| Sā nūna kapaṇā ammā     ciraṃ rattāya ruccati
             aḍḍharatteva ratte vā     nadīva avasussati 6-.
    |1174.8| So nūna kapaṇo tāto      ciraṃ rattāya ruccati
             aḍḍharatteva ratte vā     nadīva avasussati 7-.
@Footnote: 1 Ma. baddhe .  2 Ma. hīnā pakandati .  3-4 Ma. passāmi . 5 Ma. cirarattāya.
@6-7 Ma. avasucchati.
    |1174.9| Ime te jambukā rukkhā     vedisā sindhuvāritā 1-
             vividhāni rukkhajātāni      tāni ajja jahāmase.
    |1174.10| Assatthā panasā ceme    nigrodhā ca kapitthanā
              vividhāni phalajātāni      tāni ajja jahāmase.
    |1174.11| Ime tiṭṭhanti ārāmā   ayaṃ sītūdakā nadī
              yatthassu pubbe kīḷāma    tāni ajja jahāmase.
    |1174.12| Vividhāni pupphajātāni     asmiṃ upari pabbate
              yānassu pubbe dhārema    tāni ajja jahāmase.
    |1174.13| Vividhāni phalajātāni      asmiṃ upari pabbate
              yānassu pubbe bhuñjāma  tāni ajja jahāmase.
    |1174.14| Ime no hatthikā assā   balibaddhā ca no ime
              yehissu pubbe kīḷāma    tāni ajja jahāmase.
   [1175] |1175.1| Nīyamānā kumārā te    pitaraṃ etadabravuṃ
              ammaṃ ārogyaṃ vajjāsi   tvañca tāta sukhī bhava.
    |1175.2| Ime no hatthikā assā     balibaddhā ca no ime
             tāni ammāya dajjāsi 2-   sokantehi vinessati.
    |1175.3| Ime no hatthikā assā     balibaddhā ca no ime
             tāni ammā udikkhantī     sokaṃ paṭivinessati.
   [1176] |1176.1| Tato vessantaro rājā   dānaṃ datvāna khattiyo
              paṇṇasālaṃ pavisitvā    kalūnaṃ paridevayi.
@Footnote: 1 Ma. sinduvārakā .  2 Ma. dajjesi.
    |1176.2| Kanvajjacchātā 1- tasitā  uparucchenti 2- dārakā
             sāyaṃ saṃvesanākāle      ko ne dassati bhojanaṃ.
    |1176.3| Kanvajjacchātā 3- tasitā  uparucchenti 4- dārakā
             sāyaṃ saṃvesanākāle      amma chātamha detha no.
    |1176.4| Kathannu pathaṃ gacchanti      pattikā anupāhanā
             santā sūnehi pādehi     ko ne hatthe gahessati.
    |1176.5| Kathannu so na lajjeyya    sammukhā paharaṃ mama
             adūsakānaṃ puttānaṃ      alajjī vata brāhmaṇo.
    |1176.6| Yopime dāsīdāsassa     añño vāpana pesiyo
             tassāpi suvihīnassa       ko lajjī paharissati.
    |1176.7| Vārijasseva me sato      bandhassa kumināmukhe
             akkosati paharati        piye putte apassato.
   [1177] |1177.1| Ādū cāpaṃ gahetvāna  khaggaṃ bandhiya vāmato
             ānissāmi sake putte    puttānaṃ hi vadho dukkho.
    |1177.2| Aṭṭhānametaṃ 5- dukkharūpaṃ   yaṃ kumārā vihaññare
             satañca dhammamaññāya    ko datvā anutappati.
   [1178] |1178.1| Saccaṃ kirevamāhaṃsu   narā ekacciyā idha
             yassa natthi sakā mātā    yathā natthi 6- tatheva so.
    |1178.2| Ehi kaṇhe marissāma     natthattho jīvitena no
@Footnote: 1-3 Ma. kaṃ navajaja chātā . 2-4 Ma. uparucchanti .  5 Yu. addhā hi metaṃ.
@6 pitā atthītipi.
             Dinnamhāpi 1- janindena brāhmaṇassa dhanesino
             accāyikassa luddassa    yo no gāvova sumbhati.
    |1178.3| Ime te jambukā rukkhā   vedisā sindhuvāritā
             vividhāni rukkhajātāni     tāni kaṇhe jahāmase.
    |1178.4| Assatthā panasā ceme    nigrodhā ca kapitthanā
             vividhāni phalajātāni      tāni kaṇhe jahāmase.
    |1178.5| Ime tiṭṭhanti ārāmā   ayaṃ sītūdakā nadī
             yatthassu pubbe kīḷāma   tāni kaṇhe jahāmase.
    |1178.6| Vividhāni pupphajātāni     asmiṃ upari pabbate
             yānassu pubbe dhārema   tāni kaṇhe jahāmase.
    |1178.7| Vividhāni phalajātāni      asmiṃ upari pabbate
             yānassu pubbe bhuñjāma  tāni kaṇhe jahāmase.
    |1178.8| Ime no hatthikā assā   balibaddhā ca no ime
             yehissu pubbe kīḷāma    tāni kaṇhe jahāmase.
   [1179] Nīyamānā kumārā te       brāhmaṇassa pamuñciya
             tena tena padhāviṃsu       jālī kaṇhājinā cubho.
   [1180] Tato so rajjumādāya        daṇḍañcādāya brāhmaṇo
          ākoṭayanto te neti       sivirājassa pekkhato.
   [1181] |1181.1| Taṃ taṃ kaṇhājināvoca ayaṃ maṃ tāta brāhmaṇo
            laṭṭhiyā paṭikoṭeti      ghare jātaṃva dāsiyaṃ.
    |1181.2| Na cāyaṃ brāhmaṇo tāta  dhammikā honti brāhmaṇā
@Footnote: 1 Ma. dinnamhāti.
             Yakkho brāhmaṇavaṇṇena khādituṃ tāta neti no
             nīyamāne pisācena      kinnu tāta udikkhasi.
   [1182] |1182.1| Ime no pādukā dukkhā dīgho caddhā suduggamo
             nīce volambake suriye 1-  brāhmaṇova tareti 2- no.
    |1182.2| Okandāmhase 3- bhūtāni pabbatāni vanāni ca
             sarassa sirasā vandāma    supatitthe ca āpake.
    |1182.3| Tiṇalatāni osadhyo     pabbatāni vanāni ca
             ammaṃ ārogyaṃ vajjātha   ayaṃ no neti brāhmaṇo.
    |1182.4| Vajjantu bhonto ammañca maddiṃ asmāka mātaraṃ
             sace anuppatitukāmā 4-  khippaṃ anuppateyya 5- no.
    |1182.5| Ayaṃ ekapadī eti       ujuṃ gacchati assamaṃ
             tamevānuppateyyāsi    api passesi no 6- lahuṃ.
    |1182.6| Aho vata re jaṭinī       vanamūlaphalahāriyā 7-
             suññaṃ disvāna assamaṃ   tante dukkhaṃ bhavissati.
    |1182.7| Ativelaṃ nu ammāya      uñchāladdhaṃ anappakaṃ 8-
            yā no bandhe na jānāti   brāhmaṇena dhanesinā.
    |1182.8| Accāyikena luddena     yo no gāvova sumbhati
             apajja ammaṃ passemu    sāyaṃ uñchāto āgataṃ.
    |1182.9| Dajjā ammā brāhmaṇassa phalaṃ khuddena missitaṃ
@Footnote: 1 Ma. colambate sūriyo .  2 Ma. brāhmaṇo ca dhāreti . 3 Ma. okandāmase.
@4 Ma. anupatitukāmāsi . 5 Ma. anupatiyāsi . 6 Ma. ne . 7 Ma. ...hārike.
@8 Ma. uñchā laddho anappako.
              Tadāyaṃ asito chāto    na bāḷhaṃ tarayeyya no.
    |1182.10| Sūnā ca vata no pādā   bāḷhaṃ tāreti brāhmaṇo
              iti tattha vilapiṃsu      kumārā mātugiddhino.
              Dārakapabbaṃ nāma.
   [1183] |1183.1| Tesaṃ lālapitaṃ sutvā tayo vāḷā vane migā
             sīho byaggho ca dīpi ca    idaṃ vacanamabravuṃ.
    |1183.2| Mā heva no rājaputtī    sāyaṃ uñchāto āgamā
             mā hevamhāka nibbhoge  heṭhayittha vane migā.
    |1183.3| Sīho ca naṃ viheṭheyya      byaggho dīpi ca lakkhaṇaṃ
             neva jālikumārassa      kuto kaṇhājinā siyā
             ubhayeneva jiyyetha      patiputte ca lakkhaṇā.
   [1184] |1184.1| Khaṇittikaṃ me patitaṃ dakkhiṇakkhi ca phandati
             aphalā phalino rukkhā     sabbā muyhanti me disā.
    |1184.2| Tassā sāyaṇhakālamhi  assamāgamanaṃ pati
             atthaṅgatamhi suriye     vāḷā panthe upaṭṭhahuṃ.
    |1184.3| Nīce volambake suriye 2-  dūre ca vata assamo
             yañca nesaṃ ito hissaṃ 3-  tante bhuñjeyyu bhojanaṃ.
    |1184.4| So nūna khattiyo eko    paṇṇasālāya acchati
             tosento dārake chāte   mamaṃ disvā anāyatiṃ.
    |1184.5| Te nūna puttakā mayhaṃ    kapaṇāya varākiyā
@Footnote: 1 Ma. lālappitaṃ .  2 Ma. colambate sūriyo .  3 Ma. hassaṃ.
             Sāyaṃ saṃvesanākāle     khīrapītāva acchare.
    |1184.6| Te nūna puttakā mayhaṃ    kapaṇāya varākiyā
             sāyaṃ saṃvesanākāle     vāripītāva acchare.
    |1184.7| Te nūna puttakā mayhaṃ    kapaṇāya varākiyā
            paccuggatā maṃ tiṭṭhanti   vacchā bālāva mātaraṃ.
    |1184.8| Te nūna puttakā mayhaṃ    kapaṇāya varākiyā
            paccuggatā maṃ tiṭṭhanti    haṃsāvuparipallale.
    |1184.9| Te nūna puttakā mayhaṃ    kapaṇāya varākiyā
             paccuggatā maṃ tiṭṭhanti   assamassāvidūrato.
    |1184.10| Ekāyano ekapatho    sarā sobbhā ca passato
              aññaṃ maggaṃ na passāmi yena gaccheyya assamaṃ.
    |1184.11| Migā namatthu rājāno   kānanasmiṃ mahabbalā
              dhammena bhātaro hotha    maggaṃ me detha yācitā.
    |1184.12| Avaruddhassāhaṃ bhariyā   rājaputtassa sirīmato
              tañcāhaṃ nātimaññāmi rāmaṃ sītāvanubbatā.
    |1184.13| Tumhe ca putte passetha 1- sāyaṃ saṃvesanaṃ pati
              ahañca putte passeyyaṃ jāliṃ kaṇhājinaṃ cubho.
    |1184.14| Bahuñcidaṃ mūlaphalaṃ      bhakkho cāyaṃ anappako
              tato upaḍḍhaṃ dassāmi  maggaṃ me detha yācitā.
    |1184.15| Rājaputtī ca no mātā  rājaputto ca no pitā
@Footnote: 1 Ma. passatha.
              Dhammena bhātaro hotha    maggaṃ me detha yācitā.
   [1185] Tassā lālappamānāya      bahuṃ kāruññasañhitaṃ
          sutvā nelapatiṃ vācaṃ         vāḷā panthā apakkamuṃ.
   [1186] |1186.1| Imamhi naṃ padesamhi puttakā paṃsukuṇṭhitā
             paccuggatā maṃ tiṭṭhanti   vacchā bālāva mātaraṃ.
    |1186.2| Imamhi naṃ padesamhi     puttakā paṃsukuṇṭhitā
            paccuggatā maṃ tiṭṭhanti    haṃsāvuparipallale.
    |1186.3| Imamhi naṃ padesamhi     puttakā paṃsukuṇṭhitā
            paccuggatā maṃ tiṭṭhanti    assamassāvidūrato.
    |1186.4| Te 1- migā viya ukkaṇṇā samantāmabhidhāvino
            ānandino pamuditā     vaggamānāva kampare
            tyajja putte na passāmi   jāliṃ kaṇhājinaṃ cubho.
    |1186.5| Chagilīva 2- migī chāpaṃ     pakkhī muttāva pañjarā
            ohāya putte nikkhamma 3- sīhīvāmisagiddhinī
            tyajja putte na passāmi  jāliṃ kaṇhājinaṃ cubho.
    |1186.6| Idaṃ nesaṃ parakkantaṃ 4-    nāgānamiva pabbate
            citakā parikiṇṇāyo     assamassāvidūrato
            tyajja putte na passāmi   jāliṃ kaṇhājinaṃ cubho.
    |1186.7| Vālukāyapi okiṇṇā    puttakā paṃsukuṇṭhitā
            samantāmabhidhāvanti      na te passāmi dārake.
@Footnote: 1 Ma. dve . 2 Ma. chakalīva .  3 Ma. nikkhamiṃ .  4 Ma. padakkantaṃ.
    |1186.8| Ye maṃ pure paccudenti 1-   araññā dūramāyatiṃ
             tyajja putte na passāmi   jāliṃ kaṇhājinaṃ cubho.
    |1186.9| Chagilīva migī 2- chāpā     paccuggantvāna mātaraṃ
             dūre maṃ paṭivilokenti 3-   te na passāmi dārake.
    |1186.10| Idañca nesaṃ kīḷanaṃ 4-   patitaṃ paṇḍuveluvaṃ
              tyajja putte na passāmi  jāliṃ kaṇhājinaṃ cubho.
    |1186.11| Thanā ca mayha me 5- pūrā uro ca sampadālati
              tyajja putte na passāmi  jāliṃ kaṇhājinaṃ cubho.
    |1186.12| Uccaṅke me ko vicinati 6- thanā mekāva lambati
              tyajja putte na passāmi  jāliṃ kaṇhājinaṃ cubho.
    |1186.13| Yassā 7- sāyaṇhasamayaṃ  puttakā paṃsukuṇṭhitā
              uccaṅke 8- me vivattanti  te na passāmi dārake.
    |1186.14| Ayaṃ so assamo pubbe    samajjo paṭibhāti maṃ
              tyajja putte apassantyā bhamate viya assamo.
    |1186.15| Kimidaṃ appasaddova      assamo paṭibhāti maṃ
              kākolāpi na vassanti    matā me nūna dārakā.
    |1186.16| Kimidaṃ appasaddova      assamo paṭibhāti maṃ
              sakuṇāpi na vassanti     matā me nūna dārakā.
   [1187] |1187.1| Kimidaṃ tuṇhībhūtosi  api ratteva me mano
              kākolāpi na vassanti    matā me nūna dārakā.
@Footnote: 1 Ma. paccuṭṭhenti .   2 Ma. chakaliṃva migiṃ .  3 Ma. pavilokenti . 4 Ma. idaṃ
@nesaṃ kīḷānakaṃ .   5 Ma. mayhime . 6 Ma. ucchaṅgeko vicināti . 7 Ma. yassu.
@8 Ma. ucchaṅge.
    |1187.2| Kimidaṃ tuṇhībhūtosi        api ratteva me mano
             sakuṇāpi na vassanti      matā me nūna dārakā.
    |1187.3| Kacci nu me ayyaputta     migā khādiṃsu dārake
             araññe īriṇe vivane     kena nītā me dārakā.
    |1187.4| Ādū te pahitā dūtā      ādū suttā piyaṃvadā
             ādū bahi no nikkhantā    khiḍḍāsu pasutā nu te.
    |1187.5| Nevāsaṃ kesā dissanti     hatthapādā ca jālino
             sakuṇānañca opāto     kena nītā me dārakā.
   [1188] |1188.1| Idaṃ tato dukkhataraṃ   sallaviddho yathā vaṇo
             tyajja putte na passāmi   jāliṃ kaṇhājinaṃ cubho.
    |1188.2| Idaṃpi dutiyaṃ sallaṃ        kampeti hadayaṃ mama
             yañca putte na passāmi    tvañca maṃ nābhibhāsasi.
    |1188.3| Ajja ce 1- me imaṃ rattiṃ    rājaputta na saṃsasi
             maññe okkantasantaṃ 2- maṃ pāto dakkhasi no mataṃ.
   [1189] Nanu maddī varārohā         rājaputtī yasassinī
          pāto gatāsi uñchāya       kimidaṃ sāyamāgatā.
   [1190] |1190.1| Nanu tvaṃ saddamassosi ye saraṃ pātumāgatā
             sīhassa vinadantassa 3-    byagghassa ca nikūjitaṃ.
    |1190.2| Ahu pubbanimittaṃ me      vicarantyā brahāvane
             khaṇitto me hatthā patito  uggīvañcāpi aṃsato.
@Footnote: 1 Ma. ajjeva .  2 okkantasattantipi .  3 Ma. sīhassapi nadantassa.
    |1190.3| Tadāhaṃ byatthitā bhītā   puthuṃ katvāna añjaliṃ
             sabbā disā namassissaṃ   api sotthi ito siyā.
    |1190.4| Mā heva no rājaputto    hato sīhena dīpinā
             dārakā vā parāmaṭṭhā    acchakokataracchibhi.
    |1190.5| Sīho byaggho ca dīpi ca    tayo vāḷā vane migā
             te maṃ pariyāvaruṃ maggaṃ     tena sāyamhi āgatā.
   [1191] |1191.1| Ahaṃ patiñca putte ca  ācariyamiva māṇavo
             anuṭṭhitā divārattiṃ     jaṭinī brahmacārinī.
    |1191.2| Ajināni paridahitvā     vanamūlaphalahāriyā
            vicarāmi divārattiṃ        tumhaṃ kāmā hi puttakā.
    |1191.3| Idaṃ suvaṇṇahāliddaṃ     ābhataṃ paṇḍuveluvaṃ
             rukkhapakkāni cāhāsiṃ    ime vo puttakīḷanā.
    |1191.4| Idaṃ mūḷālivattakaṃ       sālukaṃ jiñjarodakaṃ 1-
             bhuñja khuddena saṃyuttaṃ    saha puttehi khattiya.
    |1191.5| Padumaṃ jālino dehi      kumudaṃ pana kumāriyā
             māline passa naccante   siviputtāni avhaya.
    |1191.6| Tato kaṇhājinā yāti   nisāmehi rathesabha
             mañjussarāya vagguyā    assamaṃ upagacchantiyā 2-.
    |1191.7| Samānasukhadukkhamhā     raṭṭhā pabbājitā ubho
@Footnote: 1 Ma. ciñcabhedakaṃ .  2 Ma. upayantiyā.
             Api siviputte passesi     jāliṃ kaṇhājinaṃ cubho.
    |1191.8| Samaṇe brāhmaṇe nūna    brahmacariyaparāyane
             ahaṃ loke abhisasiṃ 1-      sīlavante bahussute
             tyajja putte na passāmi   jāliṃ kaṇhājinaṃ cubho.
   [1192] |1192.1| Ime te jambukā rukkhā vedisā sindhuvāritā
             vividhāni rukkhajātāni      te kumārā na dissare.
    |1192.2| Assatthā panasā ceme     nigrodhā ca kapitthanā
             vividhāni phalajātāni       te kumārā na dissare.
    |1192.3| Ime tiṭṭhanti ārāme     ayaṃ sītūdakā nadī
             yatthassu pubbe kīḷiṃsu     te kumārā na dissare.
    |1192.4| Vividhāni pupphajātāni     asmiṃ upari pabbate
             yānassu pubbe dhāriṃsu     te kumārā na dissare.
    |1192.5| Vividhāni phalajātāni       asmiṃ upari pabbate
             yānassu pubbe bhuñjiṃsu    te kumārā na dissare.
    |1192.6| Ime te hatthikā assā    balibaddhā ca no ime
             yehissu pubbe kīḷiṃsu     te kumārā na dissare.
   [1193] |1193.1| Ime sāmā sasolūkā bahukā kadalīmigā
             yehissu pubbe kīḷiṃsu      te kumārā na dissare.
    |1193.2| Ime haṃsā ca koñcā ca    mayurā citrapekhuṇā
             yehissu pubbe kīḷiṃsu     te kumārā na dissare.
@Footnote: 1 Ma. abhissapiṃ.
   [1194] |1194.1| Imā tā vanagumbāyo pupphitā sabbakālikā
             yatthassu pubbe kīḷiṃsu     te kumārā na dissare.
    |1194.2| Imā tā pokkharaṇī rammā  cakkavākūpakūjitā
             maṇḍālakehi sañchannā   padumuppalakehi ca
             yatthassu pubbe kīḷiṃsu     te kumārā na dissare.
   [1195] |1195.1| Na te kaṭṭhāni bhinnāni na te udakamābhataṃ
             aggipi te na hāpito     kinnu mandova jhāyasi.
    |1195.2| Piyo piyena saṅgamma      samohaṃ 1- byapahaññati
             tyajja putte na passāmi   jāliṃ kaṇhājinaṃ cubho.
   [1196] |1196.1| Na kho no deva passāmi  yena te nīhaṭā matā
             kākolāpi na vassanti     matā me nūna dārakā.
    |1196.2| Na kho no deva passāmi     yena te nīhaṭā matā
             sakuṇāpi na vassanti      matā me nūna dārakā.
   [1197] |1197.1| Sā tattha paridevitvā pabbatāni vanāni ca
             punadevassamaṃ gantvā     sāmikassanti rodati 2-.
    |1197.2| Na kho no deva passāmi     yena te nīhaṭā matā
             kākolāpi na vassanti     matā me nūna dārakā.
    |1197.3| Na kho no deva passāmi    yena te nīhaṭā matā
             sakuṇāpi na vassanti      matā me nūna dārakā.
    |1197.4| Na kho no deva passāmi     yena te nīhaṭā matā
@Footnote: 1 Ma. samo me . 2 Ma. rodi sāmikasantike. sāmikasantike rodi itipi.
             Vicarantī rukkhamūlesu       pabbatesu guhāsu ca.
    |1197.5| Iti maddī varārohā       rājaputtī yasassinī
             bāhā paggayha kanditvā  tattheva patitā chamā.
   [1198] |1198.1| Tamajjhapattaṃ rājaputtiṃ  udakenābhisiñcatha
             assatthaṃ naṃ viditvāna     atha naṃ etadabravi.
    |1198.2| Ādiyeneva te maddi      dukkhaṃ nakkhātumicchisaṃ
             daliddo yācako vuḍḍho   brāhmaṇo gharamāgato.
    |1198.3| Tassa dinnā mayā puttā   maddi mā bhāyi assasa
             maṃ passa maddi mā putte   mā bāḷhaṃ paridevayi
             lacchāma putte jīvantā    arogā ca bhavāmase.
    |1198.4| Putte pasuñca dhaññañca   yañca aññaṃ ghare dhanaṃ
             dajjā sappuriso dānaṃ     disvā yācakamāgate
             anumodāhi me maddi     puttake dānamuttamaṃ.
   [1199] |1199.1| Anumodāmi te deva puttake dānamuttamaṃ
             datvā cittaṃ pasādehi     bhiyyo dānaṃ dado bhava.
    |1199.2| Yo tvaṃ maccherabhūtesu      manussesu janādhipa
             brāhmaṇassa adā dānaṃ   sivīnaṃ raṭṭhavaḍḍhano.
   [1200] Ninnāditā te paṭhavī         saddo te tidivaṅgato
          samantā vijjutā āgū 2-      girīnaṃva paṭissutā.
   [1201] |1201.1| Tassa te anumodanti ubho nāradapabbatā
@Footnote: 1 Ma. paridevasi .  2 Ma. āguṃ.
             Indo ca brahmā ca pajāpatī ca
             somo yamo vessavaṇo ca rājā
             sabbe devānumodanti    tāvatiṃsā saindakā.
    |1201.2| Iti maddī varārohā      rājaputtī yasassinī
             vessantarassa anumodi    puttake dānamuttamaṃ.
                Maddīpabbaṃ nāma.
   [1202] Tato ratyā vivasane 1-        suriyassuggamanaṃ pati
         sakko brāhmaṇavaṇṇena      pāto nesaṃ adissatha.
   [1203] |1203.1| Kacci nu bhoto kusalaṃ  kacci bhoto anāmayaṃ
             kacci uñchena yāpetha     kacci mūlaphalā bahū.
    |1203.2| Kacci ḍaṃsā makasā ca      appameva siriṃsapā
             vane vāḷamigākiṇṇe     kacci hiṃsā na vijjati.
   [1204] |1204.1| Kusalañceva no brahme atho brahme anāmayaṃ
             atho uñchena yāpema     atho mūlaphalā bahū.
    |1204.2| Atho ḍaṃsā makasā ca       appameva siriṃsapā
             vane vāḷamigākiṇṇe     hiṃsā mayhaṃ na vijjati.
    |1204.3| Satta no māse vasataṃ      araññe jīvisokinaṃ
             idaṃpi dutiyaṃ passāma      brāhmaṇaṃ devavaṇṇinaṃ
             ādāya veluvaṃ daṇḍaṃ      dhārentaṃ ajinakkhipaṃ.
    |1204.4| Svāgatante mahābrahme   atho te adurāgataṃ
@Footnote: 1 Ma. vivasāne. sabbattha īdisameva.
            Anto pavisa bhaddante     pāde pakkhālayassu te.
    |1204.5| Tiṇḍukāni piyālāni     madhuke kāsamāriyo
            phalāni khuddakappāni      bhuñje brahme varaṃ varaṃ.
    |1204.6| Idaṃpi pāniyaṃ sītaṃ        ābhataṃ girigabbharā
            tato piva mahābrahme      sace tvaṃ abhikaṅkhasi.
    |1204.7| Atha tvaṃ kena vaṇṇena     kena vā pana hetunā
            anuppattosi brahāraññaṃ  taṃ me akkhāhi pucchito.
   [1205] Yathā vārivaho pūro          sabbakālaṃ na khīyati
          evantaṃ yācitāgacchiṃ         bhariyaṃ me dehi yācito.
   [1206] Dadāmi na vikampāmi         yaṃ maṃ yācasi brāhmaṇa
          santaṃ nappaṭigūhāmi 1-       dāne me ramate mano.
   [1207] |1207.1| Maddiṃ hatthe gahetvāna udakassa kamaṇḍaluṃ
            brāhmaṇassa adā dānaṃ   sivīnaṃ raṭṭhavaḍḍhano.
    |1207.2| Tadāsi yaṃ bhiṃsanakaṃ        tadāsi lomahaṃsanaṃ
            maddiṃ pariccajantassa      medanī samakampatha 2-.
    |1207.3| Nevassa maddī bhakuṭī 3-    na sandhīyati na rodati
            pekkhatevassa tuṇhiyā 4-  esa jānāti yaṃ varaṃ.
   [1208] |1208.1| Jāliṃ kaṇhājinaṃ dhītaṃ    maddiṃ deviṃ patibbataṃ
            cajamāno na cintesiṃ   bodhiyāyeva kāraṇā.
    |1208.2| Na me dessā ubho puttā  maddī devī na appiyā
@Footnote: 1 Ma. nappaṭiguyhāmi. 2 Ma. sampakampatha. 3 Ma. neva sā maddī bhākuṭī.
@4 Ma. tuṇhī sā.
          Sabbaññutaṃ piyaṃ mayhaṃ        tasmā piye adāsahaṃ 1-.
   [1209] Komārī yassāhaṃ bhariyā       sāmiko mama issaro
          yassicche tassa maṃ dajjā      vikkīṇeyya haneyya vā.
   [1210] |1210.1| Tesaṃ saṅkappamaññāya devindo etadabravi
            sabbe jitā te paccuhā    ye dibbā ye ca mānusā
    |1210.2| ninnāditā te paṭhavī      saddo te tidivaṅgato
             samantā vijjutā āgū     girīnaṃva paṭissutā.
    |1210.3| Tassa te anumodanti      ubho nāradapabbatā
            indo ca brahmā ca pajāpatī ca
             somo yamo vessavaṇo ca rājā
             sabbe devānumodanti    dukkaraṃ hi karoti so.
    |1210.4| Duddadaṃ dadamānānaṃ      dukkaraṃ kammakubbataṃ
            asanto nānukubbanti     sataṃ dhammo duranvayo.
    |1210.5| Tasmā satañca asatañca 2- nānā hoti ito gati
            asanto nirayaṃ yanti       santo saggaparāyanā.
    |1210.6| Yametaṃ kumāre adadā 3-   bhariyaṃ adadā 3- vane vasaṃ
            brahmayānamanokkamma    sagge te taṃ vipaccatu.
   [1211] |1211.1| Dadāmi bhoto bhariyaṃ  maddiṃ sabbaṅgasobhiniṃ
            tvañceva maddiyā channo   maddī ca patinā saha.
@Footnote: 1 Ma. imā dve gāthā na dissanti .   2 Ma. asataṃ .  3 adā.
    |1211.2| Yathā payo ca saṅkho ca     ubho samānavaṇṇino
             evaṃ tuvañca maddī ca      samānamanacetasā.
    |1211.3| Avaruddhettha araññasmiṃ    ubho sammatha assame
             khattiyā gottasampannā  sujātā mātupetito
             yathā puññāni kayirātha   dadantā aparāparaṃ.
   [1212] Sakkohamasmi devindo       āgatosmi tavantike
          varaṃ varassu rājisi           vare aṭṭha dadāmi te.
   [1213] |1213.1| Varañce me ado sakka sabbabhūtānamissara
             pitā maṃ anumodeyya      ito pattaṃ sakaṃ gharaṃ
             āsanena nimanteyya     paṭhametaṃ varaṃ vare.
    |1213.2| Purisassa vadhaṃ na roceyyaṃ    api kibbisakārakaṃ
             vajjhaṃ vadhamhā moceyyaṃ    dutiyetaṃ varaṃ vare.
    |1213.3| Ye vuḍḍhā ye ca daharā    ye ca majjhimaporisā
             mameva upajīveyyuṃ        tatiyetaṃ varaṃ vare.
    |1213.4| Paradāraṃ na gaccheyyaṃ      sadārapasuto siyaṃ
             thīnaṃ vasaṃ na gaccheyyaṃ      catutthetaṃ varaṃ vare.
    |1213.5| Putto me sakka jāyetha    so ca dīghāyuko siyā
             dhammena jine paṭhaviṃ       pañcametaṃ varaṃ vare.
    |1213.6| Tato ratyā vivasane       suriyassuggamanaṃ pati
             dibyā bhakkhā pātubhaveyyuṃ chaṭṭhametaṃ varaṃ vare.
    |1213.7| Dadato me na khīyetha       datvā nānutapeyyahaṃ
            dadaṃ cittaṃ pasādeyyaṃ      sattametaṃ varaṃ vare.
    |1213.8| Ito vimuccamānāhaṃ      saggagāmī visesagū
            anibbattī 1- tato assaṃ   aṭṭhametaṃ varaṃ vare.
   [1214] |1214.1| Tassa taṃ vacanaṃ sutvā devindo etadabravi
            aciraṃ vata te tāto        pitā taṃ daṭṭhumessati.
    |1214.2| Idaṃ vatvāna maghavā      devarājā sujampati
            vessantare varaṃ datvā     saggakāyaṃ apakkami.
            Sakkapabbaṃ nāma.
   [1215] |1215.1| Kassetaṃ mukhamābhāti hemaṃvuttattamagginā
            nikkhaṃva jātarūpassa       ukkāmukhapahaṃsitaṃ.
    |1215.2| Ubho sadisapaccaṅgā      ubho sadisalakkhaṇā
            jālissa sadiso eko      ekā kaṇhājinā yathā.
    |1215.3| Sīhā vilāva nikkhantā    ubho sampattirūpakā
            jātarūpamayāyeva        ime dissanti dārakā.
   [1216] Kuto nu tvaṃ bhāradvāja       ime ānesi dārake
          ajja raṭṭhamanuppatto       kuto āgacchasi brāhmaṇa 2-.
   [1217] Mayhante dārakā deva       dinnā vittena sañjaya
          ajja paṇṇarasā ratti       yato laddhā 3- me dārakā.
@Footnote: 1 anivattītipi pāṭho . 2 kuhiṃ gacchasi brāhmaṇātipi pāṭho .  3 sī Yu. dinnā.
   [1218] Kena vācāya peyyena 1-      sammā ñāyena saddahe
          ko te taṃ dānamadadā         puttake dānamuttamaṃ.
   [1219] |1219.1| Yo yācataṃ patiṭṭhāsi bhūtānaṃ dharaṇīriva
            so me vessantaro rājā    puttedāsi vane vasaṃ.
    |1219.2| Yo yācataṃ gati āsi       savantīnaṃva sāgaro
            so me vessantaro rājā   puttedāsi vane vasaṃ.
   [1220] |1220.1| Dukkaṭaṃ vata bho raññā saddhena gharamesinā
             kathaṃ nu puttake dajjā     araññe avaruddhako.
    |1220.2| Imaṃ bhonto nisāmetha     yāvantettha samāgatā
             kathaṃ vessantaro rājā     puttedāsi vane vasaṃ.
    |1220.3| Dāsaṃ dāsiñca so dajjā   assaṃ cassatarīrathaṃ
             hatthiñca kuñjaraṃ dajjā    kathaṃ so dajja dārake.
   [1221] Yassa nāssa ghare dāso       asso cassatarīratho
          hatthī ca kuñjaro nāgo       kiṃ so dajjā pitāmaha.
   [1222] Dānamassa pasaṃsāma          nāvanindāma potaka 3-
          kathaṃ nu hadayaṃ āsi           tumhe datvā vanibbake.
   [1223] (pitā mayhaṃ mahārāja        amhe datvā vanibbake
          sutvāna kalūnaṃ vācaṃ          acchakaṇhāya bhāsitaṃ 4-).
   [1224] Dukkhassa hadayaṃ āsi         atho uṇhaṃpi assasi
@Footnote: 1 Ma. kena vā vācapeyyena . 2 Sī. Yu. natthi . 3 Ma. na ca nindāma puttakā.
@4 ayaṃ gāthā aṭṭhakathāpotthakeyeva dissati.
          Rohaṇī heva tāmbakkhī        pitā assūni vattayi.
   [1225] |1225.1| Yantaṃ kaṇhājināvoca  ayaṃ maṃ tāta brāhmaṇo
             laṭṭhiyā paṭikoṭeti      ghare jātaṃva dāsiyaṃ.
    |1225.2| Na cāyaṃ brāhmaṇo tāta   dhammikā honti brāhmaṇā
             yakkho brāhmaṇavaṇṇena  khādituṃ tāta neti no.
             Nīyamāne pisācena       kinnu tāta udikkhasi.
   [1226] Rājaputtī ca vo mātā        rājaputto ca vo pitā
          pubbe me aṅkamāruyha       kinnu tiṭṭhatha ārakā.
   [1227] Rājaputtī ca no mātā        rājaputto ca no pitā
          dāsā mayaṃ brāhmaṇassa      tasmā tiṭṭhāma ārakā.
   [1228] |1228.1| Mā sammevaṃ avacuttha ḍayhate hadayaṃ mama
             citakāyaṃva me kāyo       āsane na sukhaṃ labhe.
    |1228.2| Mā sammevaṃ avacuttha      bhiyyo sokaṃ janetha maṃ
             nikkīṇissāmi dabbena    na vo dāsā bhavissatha.
    |1228.3| Kimagghiyaṃ hi vo tāta      brāhmaṇassa pitā adā
             yathābhūtaṃ me akkhātha      paṭipādentu brāhmaṇaṃ.
   [1229] Sahassagghaṃ hi maṃ tāta        brāhmaṇassa pitā adā
          acchaṃ 1- kaṇhājinaṃ kañña     hatthiādisatena 2- ca.
   [1230] Uṭṭhehi katte taramāno       brāhmaṇassa avākara
          dāsīsataṃ dāsasataṃ           gavaṃ hatthūsabhaṃ sataṃ
@Footnote: 1 Ma. atha .   2 Ma. hatthinā ca satena ca.
          Jātarūpasahassañca          potānaṃ 1- dehi nikkayaṃ.
   [1231] Tato kattā taramāno        brāhmaṇassa avākari
          dāsīsataṃ dāsasataṃ           gavaṃ hatthūsabhaṃ sataṃ
          jātarūpasahassañca          potānaṃdāsi nikkayaṃ.
   [1232] (dāsīsataṃ dāsasataṃ          gavaṃ hatthūsabhaṃ sataṃ
          assatarīrathañceva           sabbabhoge sataṃ sataṃ
          jātarūpasahassañca          brāhmaṇassa dhanesino
          accāyikassa luddassa        potānaṃdāsi nikkayaṃ 2-).
   [1233] |1233.1| Nikkīṇitvā ca nhāpetvā bhojayitvāna dārake
             samalaṅkaritvā bhaṇḍehi 3-  uccaṅke upavesayuṃ.
    |1233.2| Sīsaṃ nhāte sucivatthe      sabbābharaṇabhūsite
             rājā aṅke karitvāna     ayyako paripucchatha.
    |1233.3| Kuṇḍale ghusite māle     sabbālaṅkārabhūsite
             rājā aṅke karitvāna     idaṃ vacanamabravi.
    |1233.4| Kacci ubho arogā te      jāli mātāpitā tava
             kacci uñchena yāpenti    kacci mūlaphalā bahū.
    |1233.5| Kacci ḍaṃsā makasā ca      appameva siriṃsapā
             vane vāḷamigākiṇṇe     kacci hiṃsā na vijjati.
   [1234] |1234.1| Atho ubho arogā te deva mātāpitā mama
@Footnote: 1 Ma. puttānaṃ .  2 imā dve gāthā aṭṭhakathāpotthakeyeva dissanti.
@3 Ma. bhaṇḍena.
            Atho uñchena yāpenti   atho mūlaphalā bahū.
    |1234.2| Atho ḍaṃsā makasā ca     appameva siriṃsapā
            vane vāḷamigākiṇṇe    hiṃsā nesaṃ na vijjati.
    |1234.3| Khaṇantālukalambāni     viḷānitakkalāni ca
             kolaṃ bhallātakaṃ belaṃ 1-   sā no āhacca posati.
    |1234.4| Yañceva sā āharati     vanamūlaphalahāriyā
             taṃ no sabbe samāgantvā rattiṃ bhuñjāma no divā.
    |1234.5| Ammā ca no kīsā paṇḍu  āharantī dumapphalaṃ
            vātātapena sukhumālī     padumaṃ hatthagataṃmiva.
    |1234.6| Ammāya patanūkesā     vicarantyā brahāvane
            vane vāḷamigākiṇṇe     khaggadīpinisevite.
    |1234.7| Kesesu jaṭaṃ bandhitvā     kacche jallamadhārayi
            (dhārento brāhmaṇavaṇṇaṃ āsadañcamasañjaṭaṃ 2-)
            cammavāsī chamā seti      jātavedaṃ namassati.
   [1235] Puttā piyā manussānaṃ       lokasmiṃ upapajjisuṃ
          na hi nūnamhākaṃ ayyassa     putte sineho ajāyatha.
   [1236] |1236.1| Dukkaṭañca hi no pota 3- bhūnahaccaṃ kataṃ mayā
            yohaṃ sivīnaṃ vacanā        pabbājesiṃ adūsakaṃ.
    |1236.2| Yaṃ me kiñci idha atthi     dhanaṃ dhaññañca vijjati
@Footnote: 1 Ma. bellaṃ .  2 idaṃ aṭṭhakathāpotthakeyeva dissati .  3 Ma. putta.
            Etu vessantaro rājā    siviraṭṭhe pasāsatu.
   [1237] Na deva mayhaṃ vacanā         ehiti sivisuttamo
         sayameva devo gantvāna       siñca bhogehi atrajaṃ.
   [1238] |1238.1| Tato senāpatiṃ rājā sañjayo ajjhabhāsatha
            atthī assā rathā patti    senā sannāhayantu naṃ
            negamā ca maṃ anventu    brāhmaṇā ca purohitā
    |1238.2| tato saṭṭhī sahassāni     yodhino cārudassanā
            khippamāyantu sannaddhā   nānāvaṇṇehilaṅkatā.
    |1238.3| Nīlavatthadharāneke 1-     pītāneke nivāsitā
            aññe lohitauṇhīsā    suddhāneke nivāsitā
            khippamāyantu sannaddhā   nānāvaṇṇehilaṅkatā.
    |1238.4| Himavā yathā gandharo      pabbato gandhamādano
            nānārukkhehi sañchanno   mahābhūtagaṇālayo.
    |1238.5| Osadhehi ca dibbehi      disā bhāti pavāti ca
            khippamāyantu sannaddhā   disā bhantu pavantu ca.
    |1238.6| Tato nāgasahassāni      yojayantu catuddasa
            suvaṇṇakacche mātaṅge    hemakappanivāsase 2-.
    |1238.7| Āruḷhe 3- gāmaṇīyebhi   tomaraṅkusapāṇibhi
            khippamāyantu sannaddhā   hatthikkhandhehi dassitā.
    |1238.8| Tato assasahassāni     yojayantu catuddasa
@Footnote: 1 Sī. Yu. nīlavaṇṇadharāneke .  2 Ma. suvaṇṇakacchā mātaṅgā hemakappanavāsasā.
@3 Ma. āruḷhā. aparaṃpi īdisameva.
            Ājāniyeva 1- jātiyā   sindhave sīghavāhane 2-.
    |1238.9| Āruḷhe gāmaṇīyebhi     indiyācāpadhāribhi
             khippamāyantu sannaddhā  assapiṭṭhe alaṅkatā.
    |1238.10| Tato rathasahassāni     yojayantu catuddasa
              ayosukatanemiyo       suvaṇṇacitrapokkhare.
    |1238.11| Āropentu dhaje tattha   cammāni kavacāni ca
              vipphālentu 3- ca cāpāni  daḷhadhammā pahārino
              khippamāyantu sannaddhā  rathesu rathajīvino.
   [1239] |1239.1| Lājā olokiyā pupphā mālāgandhavilepanā
              agghiyāni ca tiṭṭhantu   yena maggena ehiti.
    |1239.2| Gāme gāme sataṃ kumbhā   merayassa surāya ca
            maggamhi patitā ṭhantu 4-  yena maggena ehiti.
    |1239.3| Maṃsā pūvā ca saṅkulyā 5-  kummāsā macchasaṃyutā
            maggamhi patitā ṭhantu     yena maggena ehiti.
    |1239.4| Sappi telaṃ dadhi khīraṃ       kaṅgupiṭṭhā 6- bahū surā
            maggamhi patitā ṭhantu     yena maggena ehiti.
    |1239.5| Āḷārikā ca sūdā ca     naṭanaṭṭakagāyino
            pāṇissarā kumbhathūniyo   muddikā 7- sokajjhāyikā.
    |1239.6| Āhaññantu sabbavīṇā  bheriyo dindimāni ca
@Footnote: 1 Ma. ājānīyāva . 2 Ma. sindhavā sīghavāhanā . 3 Ma. vippālentu.
@4 Ma. patitiṭṭhantu. ito paraṃ īdisameva . 5 Ma. maṃsā pūvā saṅkuliyo.
@6 Ma. kaṅgubījā. 7 Ma. maṇḍakā.
           Kharamukhāni dhamantu 1-       nadantu ekapokkharā
    |1239.7| mudiṅgā paṇḍavā saṅkhā   godhā parivadantikā 2-
           dindimāni ca haññantu    kuṭumbā dindimāni 3- ca.
   [1240] |1240.1| Sā senā mahatī āsi uyyuttā sivivāhinī
            jālinā magganāyena     vaṅkaṃ pāyāsi pabbataṃ.
    |1240.2| Koñcaṃ nadati mātaṅgo    kuñjaro saṭṭhihāyano
             kacchāya bajjhamānāya    koñcaṃ nadati vāraṇo.
    |1240.3| Ājāniyā hasiyanti 4-   nemighoso ajāyatha
             nabhaṃ rajo achādesi       uyyuttā sivivāhinī.
    |1240.4| Sā senā mahatī āsi     uyyuttā hārihāriṇī
             jālinā magganāyena     vaṅkaṃ pāyāsi pabbataṃ.
    |1240.5| Te pāviṃsu brahāraññaṃ    bahusākhaṃ mahodakaṃ 5-
             puppharukkhehi sañchannaṃ    phalarukkhehi cūbhayaṃ.
    |1240.6| Tattha vindussarā vaggū    nānāvaṇṇā bahū dijā
             kūjantamupakūjanti       utusaṃpupphite dume.
    |1240.7| Te gantvā dīghamaddhānaṃ   ahorattānamaccaye
             padesantaṃ upāgañchuṃ     yattha vessantaro ahu.
                Mahārājapabbaṃ nāma.
   [1241] |1241.1| Tesaṃ sutvāna nigghosaṃ bhīto vessantaro ahu
             pabbataṃ abhirūhitvā      bhīto senaṃ udikkhati.
@Footnote: 1 Ma. dhamentu. Sī.Yu. vadantu. 2 Ma. parivadentikā . 3 Ma. kutumpadindimāni ca.
@4 Sī. Yu. ahissiṃsu .  5 Yu. bahudijaṃ.
    |1241.2| Iṅgha maddi nisāmehi    nigghoso yādiso vane
             ājāniyā hasiyanti     dhajaggāneva dissare.
    |1241.3| Ime nūna araññamhi     migasaṅghāni luddakā
           vāgurāhi parikkhippa        sobbhe 1- pātetvā tāvade
             vikkosamānā tippāhi   hanti nesaṃ varaṃ varaṃ.
    |1241.4| Tathā mayaṃ adūsakā       araññe avaruddhakā
             amittahatthatthagatā 2-   passa dubbalaghātakaṃ.
   [1242] Amittā nappasaheyyuṃ       aggiva udakaṇṇave
          tadeva tvaṃ vicintehi         api sotthi ito siyā.
   [1243] Tato vessantaro rājā       orohitvāna pabbatā
          nisīdi paṇṇasālāyaṃ        daḷhaṃ katvāna mānasaṃ.
   [1244] |1244.1| Nivattayitvāna rathaṃ vuṭṭhāpetvāna seniyo
             ekaṃ araññe viharantaṃ    pitā puttaṃ upāgami.
    |1244.2| Hatthikkhandhato oruyha    ekaṃso pañjalīkato
             parikiṇṇo 3- amaccehi   puttaṃ siñcitupāgami
    |1244.3| tatthaddasa kumāraṃ so     rammarūpaṃ samāhitaṃ
             nisinnaṃ paṇṇasālāyaṃ    jhāyantaṃ akutobhayaṃ.
   [1245] |1245.1| Tañca disvāna āyantaṃ pitaraṃ puttagiddhinaṃ
             vessantaro ca maddī ca    paccuggantvā avandisuṃ.
    |1245.2| Maddī ca sirasā pāde     sassurassābhivādayi
@Footnote: 1 Ma. sobbhaṃ .  2 Ma. amittahatthattaṃ gatā .  3 Sī. Yu. parikhitto.
             Maddī ahañhi te deva    pāde vandāmi te husā 1-
             tesu tattha palisajja      pāṇinā parimajjatha.
   [1246] |1246.1| Kacci vo kusalaṃ putta kacci putta anāmayaṃ
             kacci uñchena yāpetha    kacci mūlaphalā bahū.
    |1246.2| Kacci ḍaṃsā makasā ca      appameva siriṃsapā
             vane vāḷamigākiṇṇe     kacci hiṃsā na vijjati.
   [1247] |1247.1| Atthi no jīvikā deva sā ca yādisikīdisā
             kasirā jīvikā homa       uñchācariyāya jīvitaṃ.
    |1247.2| Aniddhinaṃ mahārāja       dametyassaṃva 2- sārathi
             tyamhā aniddhikā dantā asamiddhi dameti no.
    |1247.3| Api no kīsāni maṃsāni     pitu mātu adassanā
             avaruddhānaṃ mahārāja     araññe jīvisokinaṃ.
   [1248] |1248.1| Yepi te siviseṭṭhassa dāyādappattamānasā
             jālī kaṇhājinā cubho    brāhmaṇassa vasānugā
             accāyikassa luddassa    yo ne gāvova sumbhati.
    |1248.2| Te rājaputtiyā putte    yadi jānātha saṃsatha
             pariyāpuṇātha no khippaṃ    sappadaṭṭhaṃva māṇavaṃ.
   [1249] Ete 3- kumārā nikkītā     jālī kaṇhājinā cubho
          brāhmaṇassa dhanaṃ datvā     putta mā bhāyi assasa.
   [1250] Kacci nu tāta kusalaṃ          kacci tāta anāmayaṃ
@Footnote: 1 Ma. suṇhā .  2 Ma. dametassaṃva .  3 Ma. ubho.
          Kacci nu tāta me mātu       cakkhu na parihāyati.
   [1251] Kusalañceva me putta        atho putta anāmayaṃ
          atho ca putta te mātu        cakkhu na parihāyati.
   [1252] Kacci arogaṃ yoggante       kacci vahati vāhanaṃ
          kacci phīto janapado         kacci vuṭṭhi na chijjati.
   [1253] Atho arogaṃ yoggamme       atho vahati vāhanaṃ
          atho phīto janapado          atho vuṭṭhi na chijjati.
   [1254] |1254.1| Iccevaṃ mantayantānaṃ  mātā nesaṃ adissatha
             rājaputtī giridvāre      pattikā anupāhanā.
    |1254.2| Tañca disvāna āyantiṃ   mātaraṃ puttagiddhiniṃ
             vessantaro ca maddī ca    paccuggantvā avandisuṃ.
    |1254.3| Maddī ca sirasā pāde     sassuyā abhivādayi
             maddī ahañhi te ayye   pāde vandāmi te husā.
   [1255] |1255.1| Maddiñca puttakā disvā dūrato sotthimāgatā
             kandantā abhidhāviṃsu     vacchā bālāva mātaraṃ.
    |1255.2| Maddī ca puttake disvā    dūrato sotthimāgate
             vāruṇīva pavedhenti       thanadhārābhisiñcatha.
   [1256] |1256.1| Samāgatāna ñātīnaṃ  mahāghoso ajāyatha
             pabbatā samanādiṃsu      mahī ākampitā ahu
             vuṭṭhidhāraṃ pavattento     devo pāvassi tāvade.
    |1256.2| Atha vessantaro rājā     ñātīhi samagacchatha
             nattāro suṇisā putto   rājā devī ca ekato.
    |1256.3| Yadā samāgatā āsuṃ     tadāsi lomahaṃsanaṃ
             pañjalikā tassa yācanti  rodantā bherave vane.
    |1256.4| Vessantarañca maddiñca   sabbe raṭṭhā samāgatā
             tvaṃ nosi issaro rājā    rajjaṃ kāretha no ubho.
              Chakkhattiyapabbaṃ nāma.
   [1257] Dhammena rajjaṃ kārentaṃ        raṭṭhā pabbājayittha maṃ
          tvañca jānapadā ceva        negamā ca samāgatā.
   [1258] Dukkaṭañca hi no putta       bhūnahaccaṃ kataṃ mayā
          yohaṃ sivīnaṃ vacanā           pabbājesiṃ adūsakaṃ.
   [1259] Yenakenaci vaṇṇena         pitu dukkhaṃ udabbahe
          mātuyā bhaginiyāpi          api pāṇehi attano.
          (nhānakālo mahārāja      rajojallaṃ pavāhaya 1-)
   [1260] Tato vessantaro rājā       rajojallaṃ pavāhayi
          rajojallaṃ pavāhetvā        saṅkhaṃ vaṇṇaṃ adhārayi. 2-
   [1261] |1261.1| Sīsanhāto sucivattho sabbābharaṇabhūsito
             paccayaṃ nāgamāruyha      khaggaṃ bandhi parantapaṃ.
@Footnote: 1 katthaci potthake dissati . 3 katthaci potthake evaṃ dissati sabbaṃ vattaṃ
@cajetvāna rājavesamadhārayi.
    |1261.2| Tato saṭṭhī sahassāni    yodhino cārudassanā
             sahajātā parikariṃsu 1-   nandayantā rathesabhaṃ.
    |1261.3| Tato maddiṃpi nhāpesuṃ   sivikaññā samāgatā
             vessantaro taṃ pāletu   jālī kaṇhājinā cubho
             athopi taṃ mahārājā     sañjayo abhirakkhatu.
   [1262] |1262.1| Idañca paccayaṃ laddhā  pubbe kilesamattano 2-
             ānandiyaṃ ācāriṃsu     ramaṇīye giribbaje.
    |1262.2| Idañca paccayaṃ laddhā    pubbe kilesamattano 3-
             ānandacittā sumanā   putte saṅgamma lakkhaṇā.
    |1262.3| Idañca paccayaṃ laddhā    pubbe kilesamattano 4-
             ānandacittā patītā   saha puttehi lakkhaṇā.
   [1263] |1263.1| Ekabhattī 5- pure āsiṃ niccaṃ thaṇḍilasāyinī
           iti metaṃ vataṃ āsi        tumhaṃ kāmā hi puttakā.
    |1263.2| Taṃ me vataṃ samiddhajja     tumhe saṅgamma puttakā
             mātujaṃpi taṃ pāletu     pitujaṃpi ca puttakā
             athopi taṃ mahārājā     sañjayo abhirakkhatu.
    |1263.3| Yaṅkiñcitthi kataṃ puññaṃ  mayhañceva pitucca te
             sabbena tena kusalena   ajaro tvaṃ 6- amaro bhava.
   [1264] |1264.1| Kappāsikañca koseyyaṃ  khomakodumbarāni ca
@Footnote: 1 Ma. pakiriṃsu. 2-3-4 Ma. sallekhamattano. 5 ekabhattātipi. 6 Ma. ayaṃ pāṭho natthi.
             Sassu suṇhāya pāhesi    yehi maddī asobhatha.
    |1264.2| Tato khomañca kāyūraṃ      gīveyyaṃ ratanāmayaṃ
             sassu suṇhāya pāhesi    yehi maddī asobhatha.
    |1264.3| Tato khomañca kāyūraṃ      aṅgadaṃ maṇimekhalaṃ
             sassu suṇhāya pāhesi    yehi maddī asobhatha.
    |1264.4| Uṇṇataṃ mukhaphullañca     nānāratte ca māṇiye 1-
             sassu suṇhāya pāhesi    yehi maddī asobhatha.
    |1264.5| Uggatthanaṃ giṅgamakaṃ       mekhalaṃ paṭipādukaṃ 2-
             sassu suṇhāya pāhesi    yehi maddī asobhatha.
    |1264.6| Suttañca suttavajjañca    upanijjhāya seyyasi
             asobhatha rājaputtī       devakaññāva nandane.
    |1264.7| Sīsanhātā sucivatthā     sabbābharaṇabhūsitā
             asobhatha rājaputtī       tāvatiṃsāva accharā.
    |1264.8| Kadalīva vātacchupitā      jātā cittalatāvane
             dantāvaraṇasampannā     rājaputtī asobhatha.
    |1264.9| Sakuṇī mānusinīva        jātā cittappattā pati
             nigrodhapakkabimboṭṭhī    rājaputtī asobhatha.
   [1265] |1265.1| Tassā ca nāgamānesuṃ nātivuḍḍhaṃva kuñjaraṃ
             sattikkhamaṃ sarakkhamaṃ      īsādantaṃ uruḷhavaṃ.
    |1265.2| Sā maddī nāgamāruhi     nātivuḍḍhaṃva kuñjaraṃ
@Footnote: 1 Ma. māṇike .  2 Ma. paṭipādakaṃ. Yu. pālipādakaṃ.
             Sattikkhamaṃ sarakkhamaṃ      īsādantaṃ uruḷhavaṃ.
   [1266] |1266.1| Sabbamhi taṃ araññamhi  yāvantettha migā ahu
             vessantarassa tejena     nāññamaññaṃ viheṭhayuṃ.
    |1266.2| Sabbamhi taṃ araññamhi   yāvantettha dijā ahu
             vessantarassa tejena     nāññamaññaṃ viheṭhayuṃ.
    |1266.3| Sabbamhi taṃ araññamhi   yāvantettha migā ahu
             ekajjhaṃ sannipātiṃsu
             vessantare payātamhi    sivīnaṃ raṭṭhavaḍḍhane.
    |1266.4| Sabbamhi taṃ araññamhi   yāvantettha dijā ahu
             ekajjhaṃ sannipātiṃsu
             vessantare payātamhi    sivīnaṃ raṭṭhavaḍḍhane.
    |1266.5| Sabbamhi taṃ araññamhi   yāvantettha migā ahu
             nāssa mañjūni kūjiṃsu
             vessantare payātamhi    sivīnaṃ raṭṭhavaḍḍhane.
    |1266.6| Sabbamhi taṃ araññamhi   yāvantettha dijā ahu
             nāssa mañjūni kūjiṃsu
             vessantare payātamhi    sivīnaṃ raṭṭhavaḍḍhane.
   [1267] |1267.1| Paṭiyatto rājamaggo vicitto pupphasanthato
             vasi vessantaro rājā 1-  yattha yāva 2- jetuttarā.
    |1267.2| Tato saṭṭhī sahassāni     yodhino cārudassanā
@Footnote: 1 Ma. yattha .   2 Ma. yāva tāva.
             Samantā parikariṃsu
             vessantare payātamhi    sivīnaṃ raṭṭhavaḍḍhane.
    |1267.3| Orodhā ca kumārā ca     vesiyānā ca brāhmaṇā
             samantā parikariṃsu
             vessantare payātamhi    sivīnaṃ raṭṭhavaḍḍhane.
    |1267.4| Hatthārohā anīkaṭṭhā    rathikā pattikārakā
             samantā parikariṃsu
             vessantare payātamhi    sivīnaṃ raṭṭhavaḍḍhane.
    |1267.5| Samāgatā jānapadā      negamā ca samāgatā
             samantā parikariṃsu
             vessantare payātamhi    sivīnaṃ raṭṭhavaḍḍhane.
    |1267.6| Karoṭiyā cammadharā       indihatthā suvammikā 1-
             purato paṭipajjiṃsu
             vessantare payātamhi    sivīnaṃ raṭṭhavaḍḍhane.
   [1268] |1268.1| Te pāviṃsu 2- puraṃ rammaṃ bahupākāratoraṇaṃ 3-
             upetaṃ annapānehi      naccagītehi cūbhayaṃ.
    |1268.2| Vittā jānapadā āsuṃ    negamā ca samāgatā
             anuppatte kumāramhi     sivīnaṃ raṭṭhavaḍḍhane.
    |1268.3| Celukkhepo pavattittha 4-   āgate dhanadāyake
             nandippavesi 5- nagare    bandhanā mokkho aghosatha.
@Footnote: 1 Ma. illīhatthā. Sī. Yu. khaggahatthā . 2 Ma. pāvisuṃ . 3 Ma. mahāpākāra-.
@4 Ma. avattittha . 5 Ma. nandiṃ pavesi.
   [1269] |1269.1| Jātarūpamayaṃ vassaṃ   devo pāvassi tāvade
             vessantare paviṭṭhamhi    sivīnaṃ raṭṭhavaḍḍhane.
    |1269.2| Tato vessantaro rājā    dānaṃ datvāna khattiyo
             kāyassa bhedā sappañño  saggaṃ so upapajjathāti.
                 Nagarakaṇḍaṃ nāma.
             Mahāvessantarajātakaṃ dasamaṃ.
               Mahānipātaṃ niṭṭhitaṃ


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 28 page 365-453. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=28&A=7624              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=28&A=7624              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=28&item=1045&items=225              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=28&siri=22              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=28&i=1045              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=44&A=6531              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=44&A=6531              Contents of The Tipitaka Volume 28 https://84000.org/tipitaka/read/?index_28 https://84000.org/tipitaka/english/?index_28

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้า chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]