ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 28 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 20 : Sutta. Khu. Jā.(2): paññāsa-Mahānipātajātakaṃ

               2 Saṅkiccajātakaṃ
   [90] |90.1| Disvā nisinnaṃ rājānaṃ  brahmadattaṃ rathesabhaṃ
          athassa paṭivedesi        yassāsi anukampako.
    |90.2| Saṅkiccāyaṃ anuppatto    isīnaṃ sādhusammato
          taramānarūpo niyyāhi     khippaṃ passa mahesinaṃ.
    |90.3| Tato ca rājā taramāno     yuttamāruyha sandanaṃ
          mittāmaccaparibyūḷho 1-  agamāsi rathesabho.
    |90.4| Nikkhippa pañca kakudhāni    kāsīnaṃ raṭṭhavaḍḍhano
          vālavījanimuṇhīsaṃ        khaggaṃ chattañcupāhanaṃ.
    |90.5| Oruyha rājā yānamhā    ṭhapayitvā paṭicchadaṃ
@Footnote: 1 Sī. Yu. -paribbūḷho.
          Āsīnaṃ dāyapassasmiṃ     saṅkiccamupasaṅkami.
    |90.6| Upasaṅkamitvā so rājā    sammodi isinā saha
          taṃ kathaṃ vītisāretvā       ekamantaṃ upāvisi.
    |90.7| Ekamantaṃ nisinnova      atha kālaṃ amaññatha
          tato pāpāni kammāni    pucchituṃ paṭipajjatha.
    |90.8| Isiṃ pucchāma 1- saṅkiccaṃ    isīnaṃ sādhusammataṃ
          āsīnaṃ dāyapassasmiṃ      isisaṅghapurakkhataṃ.
    |90.9| Kaṃ gatiṃ pecca gacchanti      narā dhammāticārino
          aticiṇṇo mayā dhammo    taṃ me akkhāhi pucchito.
   [91] |91.1| Isi avaca saṅkicco     kāsīnaṃ raṭṭhavaḍḍhanaṃ
          āsīnaṃ dāyapassasmiṃ      mahārāja suṇohi me.
    |91.2| Uppathena vajantassa       yo maggamanusāsati
          tassa ce vacanaṃ kayirā      nāssa maggeyya kaṇṭako.
    |91.3| Adhammaṃ paṭipannassa       yo dhammamanusāsati
          tassa ce vacanaṃ kayirā      na so gaccheyya duggatiṃ.
   [92] |92.1| Dhammo patho mahārāja   adhammo pana uppatho
            adhammo nirayaṃ neti     dhammo pāpeti suggatiṃ.
    |92.2| Adhammacārino rāja       narā visamajīvino
          yaṃ gatiṃ pecca gacchanti     niraye te suṇohi me.
    |92.3| Sañjīvo kāḷasutto ca     saṅghāṭo 2- dve ca roruvā
@Footnote: 1 Sī. Yu. pucchāmi .  2 Ma. saṅghāto.
          Athāparo mahāvīci        tāpano ca patāpano.
    |92.4| Iccete aṭṭha nirayā      akkhātā dūratikkamā
          ākiṇṇā luddakammehi   paccekā soḷasussadā.
    |92.5| Kadariyā tāpanā 1- ghorā  accimanto 2- mahabbhayā
          lomahaṃsanarūpā ca         bhesmā paṭibhayā dukhā.
    |92.6| Catukkaṇṇā 3- catudvārā  vibhattā bhāgaso mitā
          ayopākārapariyantā     ayasā paṭikujjitā.
    |92.7| Tesaṃ ayomayā bhūmi        jalitā tejasā yutā
          samantā yojanasataṃ       phuṭā tiṭṭhanti sabbadā.
    |92.8| Ete patanti niraye       uddhaṃpādā avaṃsirā
          isīnaṃ ativattāro        saññatānaṃ tapassinaṃ.
    |92.9| Te bhūnahuno paccanti      macchā bilakatā yathā
          saṃvacchare asaṅkheyye      narā kibbisakārino.
    |92.10| Ḍayhamānena gattena    niccaṃ santarabāhiraṃ
          nirayā nādhigacchanti      dvāraṃ nikkhamanesino.
    |92.11| Puratthimena dhāvanti      tato dhāvanti pacchato
          uttarenapi dhāvanti       tato dhāvanti dakkhiṇaṃ
          yaṃ yañhi dvāraṃ gacchanti    tantadeva pithiyyare 4-.
    |92.12| Bahūni satasahassāni      janā nirayagāmino
          bāhā paggayha kandanti   patvā dukkhaṃ anappakaṃ.
@Footnote: 1 Sī. Yu. kadarīyatapanā. Ma. kadariyatāpanā . 2 Yu. accimantā . 3 catukkoṇātipi.
@4 Ma. pidhīyare. Sī. pithiyyati.
    |92.13| Āsīvisaṃva kuppitaṃ       tejasiṃ dūratikkamaṃ
           na sādhurūpe āsīde     saññatānaṃ tapassinaṃ.
    |92.14| Atikāyo mahissāso    ajjuno kekakādhipo
           sahassabāhu ucchinno   isimāsajja gotamaṃ.
    |92.15| Arajaṃ rajasā vacchaṃ       kīsaṃ avakrīya 1- daṇḍakī
           tālova mūlato chinno    sa rājā vibhavaṅgato.
    |92.16| Upahacca manaṃ mejjho 2-  mātaṅgasmiṃ yasassine
           sapārisajjo ucchinno   mejjhāraññaṃ 3- tadā ahu.
    |92.17| Kaṇhadīpāyanāsajja    isiṃ andhakavendayo 4-
           aññamaññaṃ musale 5- hantvā   sampattā yamasādhanaṃ.
    |92.18| Athāyaṃ isinā satto    antalikkhacaro pure
           pāvekkhi paṭhaviṃ cecco    hīnatto kālapariyāyaṃ.
    |92.19| Tasmā hi chandāgamanaṃ   nappasaṃsanti paṇḍitā
           aduṭṭhacitto bhāseyya   giraṃ saccūpasañhitaṃ.
    |92.20| Manasā ce paduṭṭhena     yo naro pekkhate muniṃ
           vijjācaraṇasampannaṃ     gantvā so nirayaṃ adho.
    |92.21| Ye vuḍḍhe paribhāsanti   pharusūpakkamā janā
           anapaccā adāyādā    tālavatthū 6- bhavanti te.
    |92.22| Yo ca pabbajitaṃ hanti     katakiccaṃ mahesinaṃ
           sa kāḷasutte niraye     ciraṃ rattāya paccati.
@Footnote: 1 Ma. avakiriya .  2 Ma. majjho . 3 Ma. majjhāraññaṃ . 4 Sī. Yu. andhakaveṇhuyo.
@Ma. -veṇḍayo . 5 Ma. aññoññaṃ musalā .  6 Ma. tālavatthu. Yu. tālāvatthu.
    |92.23| Yo ca rājā adhammaṭṭho   raṭṭhaviddhaṃsano mato 1-
           tāpayitvā janapadaṃ      tāpane pecca paccati.
    |92.24| So ca vassasahassānaṃ 2-  sataṃ dibyāni paccati
           accisaṅghapareto so     dukkhaṃ vedeti vedanaṃ.
     |92.25| Tassa aggisikhā kāyā   niccharanti pabhassarā
           tejobhakkhassa gattāni   lomaggehi 3- nakhehi ca.
     |92.26| Ḍayhamānena gattena   niccaṃ santarabāhiraṃ
           dukkhābhitunno nadati    nāgo tuṇḍaṭṭito 4- yathā.
    |92.27| Yo lobhā pitaraṃ hanti    dosā vā purisādhamo
           sa kāḷasutte niraye     ciraṃ rattāya paccati.
  |92.28| Sa tādiso paccati lohakumbhiyaṃ
         pakkañca sattīhi hananti nittacaṃ
         andhaṃ karitvā muttakarīsabhakkhaṃ
         khāre nimujjanti tathāvidhaṃ naraṃ.
  |92.29| Tattaṃ pakkuṭṭhitamayoguḷañca
         dīghe ca phāle cirarattatāpite
         vikkhambhamādāya vibhajja 5- rajjubhi
         vivaṭe mukhe saṃsavayanti 6- rakkhasā.
  |92.30| Sāmā ca soṇā sabalā ca gijjhā
         kākolasaṅghā ca dijā ayomukhā
@Footnote: 1 Sī. cto. Ma. mago . 2 Ma. -sahassāni . 3 Ma. lomehi ca.
@4 Sī. tuttaddito. Ma. tuttaṭṭito . 5 Sī. vibaddha. Ma. vibandha . 6 Sī. Yu.
@saṃcavayanti. Ma. sampavisanti.
         Saṅgamma khādanti viphandamānaṃ
         jivhaṃ vibhajja vighāsaṃ salohitaṃ.
  |92.31| Taṃ daḍḍhatālaṃ paribhinnagattaṃ
         nippothayantā anuvicaranti rakkhasā
         ratī hi tesaṃ dukhino panītare
         etādisasmiṃ niraye vasanti
         yekeci loke idha pettighātino.
  |92.32| Putto ca mātaraṃ hantvā    ito gantvā yamakkhayaṃ
         bhusamāpajjate dukkhaṃ       attakammaphalūpago.
  |92.33| Amanussā atibālā      hantāraṃ janayantiyā
         ayomayehi vālehi        pīḷayanti punappunaṃ.
  |92.34| Taṃ passavaṃ 1- sakā gattā   rudhiraṃ 2- attasambhavaṃ
         tambalohavilīnaṃva          tattaṃ pāyenti mattighaṃ.
  |92.35| Jigucchaṃ kuṇapaṃ pūtiṃ        duggandhaṃ gūthakaddamaṃ
        pubbalohitasaṅkāsaṃ        rahadoggayha 3- tiṭṭhati.
  |92.36| Tamenaṃ kimiyo 4- tattha     atikāyā ayomukhā
        chaviṃ bhetvāna 5- khādanti    pagiddhā 6- maṃsalohite.
 |92.37| So ca taṃ nirayaṃ patto        nimuggo sataporisaṃ
        pūtikaṃ kuṇapaṃ vāti          samantā satayojanaṃ.
 |92.38| Cakkhumāpi hi cakkhūni 7-      tena gandhena jiyyati
@Footnote: 1 Ma. tamassavaṃ. Yu. taṃ passutaṃ . 2 Ma. ruhiraṃ .  3 Ma. rahadamogayha.
@4 Ma. kimayo . 5 Sī. Yu. chetvāna .  6 Ma. saṃgiddhā . 7 Ma. cakkhūhi.
        Etādisaṃ brahmadatta       mātugho labhate dukhaṃ.
  |92.39| Khuradhāramanukkamma         tikkhaṃ dūrabhisambhavaṃ
        patanti gabbhapātiniyo 1-    duggaṃ vettaraṇiṃ nadiṃ.
  |92.40| Ayomayā simbaliyo       soḷasaṅgulikaṇṭakā
        ubhato mabhilambanti        duggaṃ vettaraṇiṃ nadiṃ.
  |92.41| Te accimanto tiṭṭhanti     aggikkhandhāva ārakā
        ādittā jātavedena       uddhaṃ yojanamuggatā.
  |92.42| Ete pajjanti 2- niraye     tatte tikhiṇakaṇṭake
         nāriyo ca aticāriniyo 3-    narā ca paradāragū.
  |92.43| Te patanti adhokkhandhā     vivattā vihatā puthū
         sayanti vinividdhaṅgā       dīghaṃ jagganti sabbadā 4-.
  |92.44| Tato ratyā vivasane 5-      mahatiṃ pabbatūpamaṃ
         lohakumbhiṃ pavajjanti       tattaṃ aggisamūdakaṃ.
  |92.45| Evaṃ divā ca ratto ca       dussīlā mohapārutā
         anubhonti sakaṃ kammaṃ       pubbe dukkaṭamattano.
  |92.46| Yā ca bhariyā dhanakkītā     sāmikaṃ atimaññati
         sassuṃ vā sassuraṃ vāpi       jeṭṭhaṃ vāpi nanandanaṃ 6-
  |92.47| tassā vaṅkena jivhaggaṃ     nibbahanti sabandhanaṃ.
         Sa byāmamattaṃ kiminaṃ       jivhaṃ passati attano 7-
@Footnote: 1 Ma. gabbhapātiyo . 2 Ma. vajanti. Sī. Yu. sajanti . 3 Ma. aticārā.
@4 Sī. Yu. saṃvariṃ . 5 Ma. vivasāne . 6 Ma. nanandaraṃ . 7 Ma. attani.
         Viññāpetuṃ na sakkoti     tāpane pecca paccati.
  |92.48| Orabbhikā sūkarikā       macchikā migabandhakā
         corā goghātakā luddā    avaṇṇe vaṇṇakārakā.
  |92.49| Sattīhi lohakūṭehi        nettiṃsehi usūhi ca
         haññamānā khāranadiṃ      papatanti avaṃsirā.
  |92.50| Sāyaṃ pāto kūṭakārī       ayokūṭehi haññati
         tato vantaṃ durattānaṃ       paresaṃ bhuñjate 1- sadā.
  |92.51| Dhaṅkā bheraṇḍakā gijjhā   kākolā ca ayomukhā
         vipphandamānaṃ khādanti      naraṃ kibbisakārakaṃ.
  |92.52| Ye migena migaṃ hanti       pakkhiṃ vā pana pakkhinā
         asanto rajasā channā      gantvā 2- te nirayussadaṃ 3-.
   [93] Santova 4- uddhaṃ gacchanti     suciṇṇenīdha kammunā
       suciṇṇassa phalaṃ passa        sindā 5- devā sabrahmakā
       tantaṃ brūmi mahārāja         dhammaṃ raṭṭhapatī cara
         tathā tathā 6- rāja carāhi dhammaṃ
         yathā taṃ suciṇṇaṃ nānutappeyya pacchāti.
          Saṅkiccajātakaṃ dutiyaṃ.
              ------------
            Tassuddānaṃ.
     Atha saṭṭhinipātamhi      suṇātha mama bhāsitaṃ
@Footnote: 1 Ma. bhuñjare . 2 Ma. gantā . 3 Yu. nirayaṃ adho . 4 Ma. -ca.
@5 Ma. saindā .  6 Ma. ayaṃ pāṭho natthi.
         Jātakasavhayano pavaro
         soṇakaarindamasavhayano
         tathāvuttarathesabhasaṅkiccavaro.
           Saṭṭhinipātaṃ niṭṭhitaṃ.
               -------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 28 page 38-46. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=28&A=767              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=28&A=767              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=28&item=90&items=4              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=28&siri=5              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=28&i=90              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=42&A=2118              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=42&A=2118              Contents of The Tipitaka Volume 28 https://84000.org/tipitaka/read/?index_28 https://84000.org/tipitaka/english/?index_28

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]