ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 28 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 20 : Sutta. Khu. Jā.(2): paññāsa-Mahānipātajātakaṃ

            Sattatinipatam
            1 kusajatakam
   [94] Idante rattham sadhanam sayoggam
         sakayuram sabbakamupapannam
         idante rajjam anusasa amma
         gacchamaham yattha piya pabhavati.
   [95] Anujubhutena haram mahantam
         diva ca ratto ca nisithakale
         patigaccha tvam khippam kusavatim [1]-
         nicchami dubbannamaham vasantam.
   [96] |96.1| Naham gamissami ito kusavatim
         pabhavati vannapalobhito tava
         ramami maddassa niketaramme
         hitvana rattham tava dassane rato.
   |96.2| Pabhavati vannapalobhito tava
         sammulharupo vicarami medanim 2-
         disam na janami kutomhi agato
         tayimhi matto migamandalocane
  |96.3| sovannaciravasane       jatarupasumekhale
@Footnote: 1 Ma. kusa .  2 Ma. medinim.
         Sussoni tava kama hi   naham rajjena matthiko.
   [97] Abhuti tassa bho hoti     yo anicchantamicchati
         akamam raja kamehi 1-  akanto kantamicchasi 2-.
   [98] Akamam va sakamam va     yo naro labhate piyam
         labhamettha pasamsama     alabho tattha papako.
   [99] Pasanasaram khanasi     kanikarassa daruna
         vatam jalena badhesi    yo anicchantamicchasi.
   [100] |100.1| Pasano nuna te hadaye  ohito mudulakkhane
              yo te satam na vindami   tirojanapadagato.
  |100.2| Yada mam bhakutim 3- katva  rajaputti udikkhati 4-
         alariko tada homi    ranno maddassantepure 5-.
  |100.3| Yada umhayamana mam    rajaputti udikkhati 4-
         nalariko tada homi    raja homi tada kuso.
   [101] Sace hi vacanam saccam      nemittanam bhavissati
         neva me tvam pati assa    kamam chindantu sattadha.
   [102] Sace hi vacanam saccam      annesam yadi va mamam
         neva tuyham pati atthi     anno sihassara kusa.
   [103] |103.1| Nekkham givam te karessam  patva khujje kusavatim
                sace mam naganasurum     olokeyya pabhavati.
@Footnote: 1 Ma. kamesi . 2 Ma. akantam kantumicchasi . 3 Si. Yu. bhukutim . 4 Si. Yu.
@rajaputti adikkhasi . 5 Si. Yu. maddassa thipure.
  |103.2| Nekkham givam te karessam   patva khujje kusavatim
         sace mam naganasurum      alapeyya pabhavati.
  |103.3| Nekkham givam te karessam   patva khujje kusavatim
         sace mam naganasurum      umhayeyya pabhavati.
  |103.4| Nekkham givam te karessam   patva khujje kusavatim
         sace mam naganasurum      pamhayeyya pabhavati.
  |103.5| Nekkham givam te karessam   patva khujje kusavatim
         sace mam naganasurum      panibhi upasamphuse.
   [104] Na hi nunayam rajaputti   kuse satampi vindati
         alarike bhate pose    vettanena anatthike.
   [105] Na hi nuna ayam khujja      labhati jivhaya chedanam
         sunisitena satthena      evam dubbhasitam bhanam.
   [106] |106.1| Ma nam rupena pamesi   arohena pabhavati
          mahayasoti katvana    karassu rucire piyam.
  |106.2| Ma nam rupena pamesi    arohena pabhavati 1-
         mahaddhanoti katvana    karassu rucire piyam.
  |106.3| Ma nam rupena pamesi    arohena pabhavati
         mahabbaloti katvana    karassu rucire piyam.
  |106.4| Ma nam rupena pamesi    arohena pabhavati
         maharatthoti katvana    karassu rucire piyam.
@Footnote: 1 Yu. pabhavati. ito param idisameva.
  |106.5| Ma nam rupena pamesi    arohena pabhavati
         maharajati katvana    karassu rucire piyam.
  |106.6| Ma nam rupena pamesi    arohena pabhavati
         sihassaroti katvana     karassu rucire piyam.
  |106.7| Ma nam rupena pamesi    arohena pabhavati
         vaggussaroti katvana    karassu rucire piyam.
  |106.8| Ma nam rupena pamesi    arohena pabhavati
         bindussaroti katvana   karassu rucire piyam.
  |106.9| Ma nam rupena pamesi    arohena pabhavati
         manjussaroti katvana   karassu rucire piyam.
 |106.10| Ma nam rupena pamesi   arohena pabhavati
          madhurassaroti 1- katvana karassu rucire piyam.
 |106.11| Ma nam rupena pamesi   arohena pabhavati
         satasippoti katvana    karassu rucire piyam.
 |106.12| Ma nam rupena pamesi   arohena pabhavati
         khattiyotipi katvana    karassu rucire piyam.
 |106.13| Ma nam rupena pamesi   arohena pabhavati
         kusarajati katvana    karassu rucire piyam.
   [107] Ete naga upatthaddha   sabbe titthanti vammika 2-
       pura maddanti pakaram    anetetam pabhavatim.
@Footnote: 1 Ma. madhussaroti .  2 Ma. vammita.
   [108] Satta bile 1- karitvana    ahametam pabhavatim
       khattiyanam padassami      ye mam hantum idhagata.
   [109] Avutthahi rajaputti       sama koseyyavasini
       assupunnehi nettehi    dasiganapurakkhata.
   [110] |110.1| Tam nuna kakkupanisevitam mukham
         adasadantatharupaccavekkhitam
         subham sunettam virajam ananganam
         chuddam vane thassati khattiyehi.
  |110.2| Te nuna me asite vellitagge
         kese mudu candanasaralitte
         samakule sivathikaya majjhe
         padehi gijjha parikaddhayanti 2-.
  |110.3| Ta nuna me tambanakha suloma
         baha mudu candanasaralitta
         chinna vane ujjhita khattiyehi
         gayha dhanko 3- gacchati yena kamam.
  |110.4| Te nuna talupanibhe alambe
         nisevite kasikacandanena
         thanesu me lambissati sigalo
         matuva putto taruno tanujo.
@Footnote: 1 Si. Yu. khande .   2 ma parikaddhissanti . 3 Yu. vako.
  |110.5| Tam nuna sonim puthulam sukottitam
         nisevitam kancanamekhalahi
         chinnam vane khattiyehi avattham
         sigalasangha parikaddhayanti 1-.
  |110.6| Sona dhanka 2- sigala ca ye canne santi dathino
         ajara nuna hessanti      bhakkhayitva pabhavatim.
  |110.7| Sace mamsani harimsu        khattiya duragamino
         atthini amma yacitva     anupanthe dahatha nam.
  |110.8| Khettani amma karetva   kanikarettha ropaye 3-
         yada te pupphita assu    hemantanam himaccaye
         sareyyatha mamam amma      evamvanna pabhavati.
   [111] Tassa mata udatthasi     khattiya devavannini
       disva asinca sunanca       ranno maddassantepure.
   [112] Imina nuna asina         susannam tanumajjhimam
       dhitaram madda 4- hantvana     khattiyanam padassasi 5-.
   [113] |113.1| Na me akasi vacanam  atthakamaya puttike
          sajja lohitasanchanna   gacchasi yamasadhanam.
   |113.2| Evamapajjati poso      papiyanca nigacchati
          yo ce 6- hitanam vacanam    na karoti atthadassinam.
   |113.3| Saceva ajja dharesi       kumaram carudassanam
@Footnote: 1 Ma. parikaddhissanti .  2 Yu. vaka . 3 Ma. ropaya . 4 Yu. maddo.
@5 Yu. padassati .  6 Ma. ve.
          Kusena jatam khattiyam      suvannamanimekhalam.
   |113.4| Pujitam 1- natisanghehi    na gacchasi yamakkhayam
          yatthassu bheri nadati      kunjaro ca nikujati
          khattiyanam kule bhadde    kim nu sukhataram tato.
   |113.5| Asso hasiyati 2- dvare  kumaro uparodati
          khattiyanam kule bhadde    kim nu sukhataram tato.
   |113.6| Mayurakoncabhirude      kokilabhinikujite
          khattiyanam kule bhadde    kim nu sukhataram tato.
   [114] Kaham nu so sattumaddano     pararatthappamaddano
       kuso solarapannano     yo no dukkha pamocaye.
   [115] Idheva so sattumaddano      pararatthappamaddano
       kuso solarapannano     yo ne sabbe vadhissati 3-.
   [116] Ummattika nu bhanasi       andhabala pabhasasi
       kuso ce agato assa       kim nu 4- janemu tam mayam.
   [117] Eso alariko poso      kumaripuramantare
       dalham katvana samvellam 5-    kumbhim dhovati onato.
   [118] Veni tvamasi candali      adusi kulagandhini
       katham maddakule jata       dasam kayirasi kamukam.
   [119] Namhi veni na candali     na camhi kulagandhini
       okkakaputto bhaddante    tvam nu dasoti mannasi.
@Footnote: 1 Yu. pujita . 2 Ma. asso ca sisati . 3 Si. yo no dukkha pamocaye.
@4 Ma. na .  5 Ma. vellim.
   [120] |120.1| Yo brahmanasahassani  sada bhojeti vimsati 1-
           okkakaputto bhaddante   tvam nu dasoti mannasi.
    |120.2| Yassa nagasahassani      sada yojenti visati
           okkakaputto bhaddante   tvam nu dasoti mannasi.
    |120.3| Yassa assasahassani      sada yojenti visati
           okkakaputto bhaddante   tvam nu dasoti mannasi.
    |120.4| Yassa rathasahassani        sada yojenti visati
           okkakaputto bhaddante   tvam nu dasoti mannasi.
                    [2]-
   |120.5| Yassa dhenusahassani    sada duhanti visati
       okkakaputto bhaddante   tvam nu dasoti mannasi.
   [121] Taggha te dukkatam bale     yam khattiyam mahabbalam
       nagam mandukavannena     na nam akkhasi magatam 3-.
   [122] Aparadham maharaja        tvam no khama rathesabha
        yam tvam 4- annatavesena  nannasimha idhagatam.
   [123] Madisassa na tam channam      yoham alariko bhave
        tvanneva me pasidassu    natthi te deva dukkatam.
   [124] Gaccha bale khamapehi      kusarajam mahabbalam
       khamapito kusaraja       so te dassati jivitam.
   [125] Pitussa vacanam sutva       devavanni pabhavati
        sirasa aggahi pade      kusarajam mahabbalam.
@Footnote: 1 Ma. visatim. ito param idisameva.
@2 Si. Yu. yassa usabhasahassani      sada yojenti visatim.
@    okkaka ... ... ...  ... ... ... ... dasoti mannasi.
@3 Ma. na nam akkhasidhagatam .  4 Ma. tam.
   [126] |126.1| Yava 1- ratyo atikkanta  tama deva taya vina
         vande te sirasa pade    ma me kujjha rathesabha.
  |126.2| Saccante 2- patijanami  maharaja sunohi me
         na capi appiyam tuyham     kareyyami aham puna.
  |126.3| Evanca yacamanaya     vacanam me na kahasi
         idani mam tato hantva  khattiyanam padassati.
   [127] |127.1| Evante yacamanaya  kim na kahami te vaco
         vikuddho tyasmi kalyani  ma tvam bhayi pabhavati.
  |127.2| Saccante 2- patijanami  rajaputti sunohi me
         na capi appiyam tuyham     kareyyami aham puna.
  |127.3| Tava kama hi sussoni    bahudukkham titikkhisam
         bahumaddakulam hantva     nayitum tam pabhavati.
   [128] |128.1| Yojayantu rathe asse nanacitte samahite
         atha dakkhatha me vegam      vidhamentassa 3- sattavo.
  |128.2| Tanca tattha udikkhimsu     ranno maddassantepure 4-
         vijambhamanam sihamva       pothentam digunam bhujam.
   [129] |129.1| Hatthikkhandhanca aruyha   aropetva pabhavatim
         sangamam otaritvana     sihanadam nadi kuso.
  |129.2| Tassa tam nadato sutva     sihassevitare miga
@Footnote: 1 Ma. yama . 2 Ma. sabbam te . 3 Ma. vidhamantassa . 4 Si. maddassa thipure.
         Khattiya vipalayimsu      kusasaddabhayattita 1-.
  |129.3| Hattharoha anikattha    rathika pattikaraka
         annamannassa chindanti  kusasaddabhayattita.
  |129.4| Tasmim sangamasisasmim     passitva hatthamanaso 2-
         kusassa ranno devindo   ada verocanam manim.
  |129.5| So tam vijitva sangamam     laddha verocanam manim
         hatthikkhandhagato raja    pavekkhi nagaram puram.
  |129.6| Jivaggaham gahetvana      bandhitva satta khattiye
         sassurassupanamesi       ime te deva sattavo.
  |129.7| Sabbeva te vasam gata      amitta vihata tava
         kamam karohi te taya      munca va te hanassu va.
   [130] Tuyheva sattavo ete       nahi te mayha sattavo
       tvanneva no maharaja     munca va te hanassu va.
   [131] Ima te dhitaro satta       devakannupama subha
       dadahi nesam ekekam        hontu jamataro tava.
   [132] Amhakanceva tasanca     tvam no sabbesamissaro
       tvanneva no maharaja     dehi nesam yadicchasi.
   [133] |133.1| Ekamekassa ekekam ada sihassaro kuso
         khattiyanam tada tesam     ranno maddassa dhitaro.
|133.2| Pinita tena labhena       tuttha sihassare kuse
@Footnote: 1 Yu. kusasaddabhayatthita .   2 Si. tutthamanaso.
         Sakaratthani payimsu       khattiya satta tavade.
  |133.3| Pabhavatinca adaya     manim verocanam subham 1-
         kusavatim kuso raja      agamasi mahabbalo.
  |133.4| Tyassu ekarathe yanta    pavisanta kusavatim
         samana vannarupena     nannamannatirocisum 2-.
  |133.5| Mata puttena sanganchi   ubhayo ca jayampati
         samagga te tada asum    phitam dharanimavasunti.
            Kusajatakam pathamam.
                --------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 28 page 47-57. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=28&A=936&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=28&A=936&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=28&item=94&items=40              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=28&siri=6              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=28&i=94              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=42&A=2635              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=42&A=2635              Contents of The Tipitaka Volume 28 https://84000.org/tipitaka/read/?index_28 https://84000.org/tipitaka/english/?index_28

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]