ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 3 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 3 : Vinaya. Bhikkhunī

             Vinayapiṭake bhikkhunīvibhaṅgo
                   ------
      namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa.
               Paṭhamapārājikaṃ 1-
   [1] Tena  samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane
anāthapiṇḍikassa ārāme . tena kho pana samayena sāḷho migāranattā
bhikkhunīsaṅghassa vihāraṃ kattukāmo hoti . athakho sāḷho migāranattā
bhikkhuniyo  upasaṅkamitvā  etadavoca  icchāmahaṃ  ayye bhikkhunīsaṅghassa
vihāraṃ kātuṃ detha me navakammikaṃ bhikkhuninti.
   {1.1} Tena kho pana samayena catasso bhaginiyo bhikkhunīsu pabbajitā
honti nandā nandavatī sundarīnandā thullanandāti. Tāsu sundarīnandā 2-
bhikkhunī  taruṇapabbajitā  abhirūpā  hoti  dassanīyā pāsādikā paṇḍitā
byattā  medhāvinī  dakkhā analasā tatrupāyāya vīmaṃsāya samannāgatā
alaṃ  kātuṃ  alaṃ  saṃvidhātuṃ . athakho bhikkhunīsaṅgho sundarīnandaṃ bhikkhuniṃ
sammannitvā  sāḷhassa  migāranattuno  navakammikaṃ  adāsi  .  tena
kho pana samayena sundarīnandā bhikkhunī sāḷhassa migāranattuno nivesanaṃ
abhikkhaṇaṃ gacchati vāsiṃ detha pharasuṃ 3- detha kuṭhāriṃ 4- detha kuddālaṃ
detha  nikhādanaṃ  dethāti  .  sāḷhopi  migāranattā  bhikkhunūpassayaṃ
@Footnote: 1 ayaṃ sikkhāpadagaṇanā bhikkhūhi asādhāraṇāpattivasena veditabbā . 2 Ma. sabbattha
@sundarinandanāti dissati . 3 Ma. kudhāriṃ . 4 Ma. pharasuṃ.
Abhikkhaṇaṃ  gacchati  katākataṃ  jānituṃ  .  te  abhiṇhaṃ dassanena 1-
paṭibaddhacittā ahesuṃ.
   {1.2}  Athakho sāḷho migāranattā sundarīnandaṃ bhikkhuniṃ dūsetuṃ
okāsaṃ  alabhamāno etadeva atthāya bhikkhunīsaṅghassa bhattaṃ akāsi .
Athakho  sāḷho migāranattā bhattagge āsanaṃ paññāpento ettakā
bhikkhuniyo  ayyāya  sundarīnandāya  vuḍḍhatarāti  ekamantaṃ  āsanaṃ
paññāpesi  ettakā  navakatarāti  ekamantaṃ  āsanaṃ  paññāpesi
paṭicchanne  okāse  nikuḍḍe  sundarīnandāya  bhikkhuniyā  āsanaṃ
paññāpesi yathā therā bhikkhuniyo jāneyyuṃ navakānaṃ bhikkhunīnaṃ santike
nisinnāti  navakāpi  bhikkhuniyo  jāneyyuṃ  therānaṃ  bhikkhunīnaṃ santike
nisinnāti.
   {1.3} Athakho sāḷho migāranattā bhikkhunīsaṅghassa kālaṃ ārocāpesi
kālo ayye niṭṭhitaṃ bhattanti . sundarīnandā bhikkhunī sallakkhetvā na
bahukato  sāḷho  migāranattā  bhikkhunīsaṅghassa  bhattaṃ akāsi maṃ so
dūsetukāmo  sacāhaṃ  gamissāmi  vissaro  me bhavissatīti antevāsiniṃ
bhikkhuniṃ 2- āṇāpesi gaccha me piṇḍapātaṃ nīhara yo ca maṃ pucchati
gilānāti paṭivedehīti . evaṃ ayyeti kho sā bhikkhunī sundarīnandāya
bhikkhuniyā paccassosi . tena kho pana samayena sāḷho migāranattā
bahidvārakoṭṭhake  ṭhito  hoti  sundarīnandaṃ  bhikkhuniṃ paripucchanto 3-
kahaṃ  ayye ayyā sundarīnandā kahaṃ ayye ayyā sundarīnandāti .
@Footnote: 1 Ma. abhiṇhadassanena . 2 Yu. antevāsibhikkhuniṃ. Ma. antevāsiṃ bhikkhuniṃ.
@3 Ma. Yu. paṭipucchanto.
Evaṃ  vutte  sundarīnandāya  bhikkhuniyā  antevāsinī  bhikkhunī sāḷhaṃ
migāranattāraṃ  etadavoca  gilānāvuso  piṇḍapātaṃ  nīharissāmīti .
Athakho  sāḷho  migāranattā  yaṃpāhaṃ  1-  bhikkhunīsaṅghassa  bhattaṃ
akāsiṃ  ayyāya  sundarīnandāya  kāraṇāti  manusse  āṇāpetvā
bhikkhunīsaṅghaṃ  bhattena  parivisathāti  vatvā  yena  bhikkhunūpassayo
tenupasaṅkami  .  tena  kho  pana  samayena  sundarīnandā  bhikkhunī
bahārāmakoṭṭhake ṭhitā hoti sāḷhaṃ migāranattāraṃ paṭimānentī.
   {1.4} Addasā 2- kho sundarīnandā bhikkhunī sāḷhaṃ migāranattāraṃ
dūrato  va  āgacchantaṃ  disvāna upassayaṃ pavisitvā sasīsaṃ pārupitvā
mañcake  nipajji  .  athakho sāḷho migāranattā yena sundarīnandā
bhikkhunī  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  sundarīnandaṃ  bhikkhuniṃ  etadavoca
kinte  ayye  aphāsu  kissa  nipannāsīti  . evaṃ hetaṃ āvuso
hoti  yā  anicchantaṃ  icchatīti  . kyāhantaṃ ayye na icchissāmi
apicāhaṃ  okāsaṃ  na  labhāmi  taṃ  dūsetunti  avassuto avassutāya
sundarīnandāya bhikkhuniyā kāyasaṃsaggaṃ samāpajji.
   {1.5} Tena kho pana samayena aññatarā bhikkhunī jarādubbalā caraṇagilānā
sundarīnandāya  bhikkhuniyā avidūre nipannā hoti . addasā kho sā
bhikkhunī sāḷhaṃ migāranattāraṃ [3]- avassutāya sundarīnandāya bhikkhuniyā
@Footnote: 1 ito paraṃ atthāyāti tesu potthakesu dissati. 2 Ma. Yu. addasa. 3 Ma. Yu. ito
@paraṃ avassutanti tesu potthakesu dissati.
Kāyasaṃsaggaṃ  samāpajjantaṃ  disvāna  ujjhāyati  khīyati  vipāceti  kathaṃ
hi  nāma  ayyā  sundarīnandā  avassutā  avassutassa purisapuggalassa
kāyasaṃsaggaṃ  sādiyissatīti  .  athakho  sā bhikkhunī bhikkhunīnaṃ etamatthaṃ
ārocesi  .  yā  tā  bhikkhuniyo  appicchā santuṭṭhā lajjiniyo
kukkuccikā  sikkhākāmā  tā  ujjhāyanti  khīyanti  vipācenti  kathaṃ
hi  nāma  ayyā  sundarīnandā  avassutā  avassutassa purisapuggalassa
kāyasaṃsaggaṃ sādiyissatīti.
   {1.6} Athakho tā bhikkhuniyo bhikkhūnaṃ etamatthaṃ ārocesuṃ. Te bhikkhū
ujjhāyanti  khīyanti  vipācenti  kathaṃ  hi  nāma sundarīnandā bhikkhunī
avassutā  avassutassa  purisapuggalassa  kāyasaṃsaggaṃ  sādiyissatīti .
Athakho te bhikkhū bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. Athakho bhagavā etasmiṃ
nidāne  etasmiṃ  pakaraṇe bhikkhusaṅghaṃ sannipātāpetvā bhikkhū paṭipucchi
saccaṃ kira bhikkhave sundarīnandā bhikkhunī avassutā avassutassa purisapuggalassa
kāyasaṃsaggaṃ sādiyatīti 1- . saccaṃ bhagavāti . vigarahi buddho bhagavā
ananucchavikaṃ  2- bhikkhave sundarīnandāya bhikkhuniyā ananulomikaṃ appaṭirūpaṃ
assāmaṇakaṃ akappiyaṃ akaraṇīyaṃ kathaṃ hi nāma bhikkhave sundarīnandā bhikkhunī
avassutā avassutassa purisapuggalassa kāyasaṃsaggaṃ sādiyissati netaṃ bhikkhave
appasannānaṃ vā pasādāya pasannānaṃ vā bhiyyobhāvāya athakhvetaṃ 3-
@Footnote: 1 Ma. Yu. sādiyīti . 2 Ma. Yu. ananucchaviyaṃ . 3 Ma. Yu. athakho taṃ.
Bhikkhave  appasannānañceva  appasādāya  pasannānañca  ekaccānaṃ
aññathattāyāti.
   {1.7} Athakho bhagavā sundarīnandaṃ bhikkhuniṃ anekapariyāyena vigarahitvā
dubbharatāya  dupposatāya  mahicchatāya  asantuṭṭhatāya  1-  saṅgaṇikāya
kosajjassa  avaṇṇaṃ  bhāsitvā  anekapariyāyena  subharatāya suposatāya
appicchassa  2-  santuṭṭhassa sallekhassa dhūtassa pāsādikassa apacayassa
viriyārambhassa  vaṇṇaṃ  bhāsitvā  bhikkhūnaṃ  tadanucchavikaṃ tadanulomikaṃ dhammiṃ
kathaṃ  katvā  bhikkhū  āmantesi  tenahi  bhikkhave bhikkhunīnaṃ sikkhāpadaṃ
paññāpessāmi  dasa  atthavase  paṭicca  saṅghasuṭṭhutāya  saṅghaphāsutāya
dummaṅkūnaṃ  bhikkhunīnaṃ  niggahāya  pesalānaṃ  bhikkhunīnaṃ  phāsuvihārāya
diṭṭhadhammikānaṃ  āsavānaṃ  saṃvarāya  samparāyikānaṃ āsavānaṃ paṭighātāya
appasannānaṃ  pasādāya  pasannānaṃ  bhiyyobhāvāya  saddhammaṭṭhitiyā
vinayānuggahāya evañca pana bhikkhave bhikkhuniyo imaṃ sikkhāpadaṃ uddisantu
   {1.8} yā pana bhikkhunī avassutā avassutassa purisapuggalassa adhakkhakaṃ
ubbhajānumaṇḍalaṃ āmasanaṃ vā parāmasanaṃ vā gahaṇaṃ vā chupanaṃ vā paṭipīḷanaṃ
vā sādiyeyya ayampi pārājikā hoti asaṃvāsā ubbhajānumaṇḍalikāti.
   [2] Yā panāti yā yādisā yathāyuttā yathājaccā yathānāmā
yathāgottā yathāsīlā yathāvihārinī yathāgocarā therā vā navā vā
majjhimā  vā  esā  vuccati  yā  panāti  . bhikkhunīti bhikkhakāti
@Footnote: 1 Ma. Yu. asantuṭṭhiyā . 2 Ma. Yu. appicchatāya santuṭṭhiyā.
Bhikkhunī  bhikkhācariyaṃ  ajjhupagatāti  bhikkhunī  bhinnapaṭadharāti  bhikkhunī
samaññāya  bhikkhunī  paṭiññāya  bhikkhunī  ehi  bhikkhunīti  bhikkhunī  tīhi
saraṇagamanehi  upasampannāti  bhikkhunī  bhadrāti  bhikkhunī  1-  sārāti
bhikkhunī  2-  sekkhāti bhikkhunī 3- asekkhāti bhikkhunī 4- samaggena
ubhatosaṅghena ñatticatutthena kammena akuppena ṭhānārahena upasampannāti
bhikkhunī  tatra 5- yāyaṃ bhikkhunī samaggena ubhatosaṅghena ñatticatutthena
kammena  akuppena  ṭhānārahena  upasampannā  ayaṃ  imasmiṃ  atthe
adhippetā bhikkhunīti.
   {2.1} Avassutā nāma sārattā apekkhavatī 6- paṭibaddhacittā.
Avassuto  nāma  sāratto  apekkhavā paṭibaddhacitto . purisapuggalo
nāma manussapuriso na yakkho na peto na tiracchānagato viññū paṭibalo
kāyasaṃsaggaṃ  samāpajjituṃ . adhakkhakanti heṭṭhakkhakaṃ . ubbhajānumaṇḍalanti
uparijānumaṇḍalaṃ  .  āmasanaṃ  nāma  āmaṭṭhamattaṃ . parāmasanaṃ nāma
ito  cito  ca sañcopanaṃ . gahaṇaṃ nāma gahitamattaṃ . chupanaṃ nāma
phuṭṭhamattaṃ  .  paṭipīḷanaṃ  vā  sādiyeyyāti  aṅgaṃ gahetvā nipīḷanaṃ
sādiyati. Ayampīti purimāyo upādāya vuccati.
   {2.2}  Pārājikā  hotīti  seyyathāpi  nāma  puriso
sīsacchinno  abhabbo  tena  sarīrabandhanena  jīvituṃ  evameva  bhikkhunī
avassutā   avassutassa   purisapuggalassa  adhakkhakaṃ  ubbhajānumaṇḍalaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. bhadrā bhikkhunī . 2 Ma. Yu. sārā bhikkhunī . 3 sekhā bhikkhunī.
@4 asekhā bhikkhunī . 5 Ma. tatrāyaṃ . 6 Ma. Yu. apekkhavā.
Āmasanaṃ vā parāmasanaṃ vā gahaṇaṃ vā chupanaṃ vā paṭipīḷanaṃ vā sādiyantī
assamaṇī hoti asakyadhītā tena vuccati pārājikā hotīti. Asaṃvāsāti
saṃvāso nāma ekakammaṃ ekuddeso samasikkhātā 1- eso saṃvāso nāma
so tāya saddhiṃ natthi tena vuccati asaṃvāsāti.
   [3]  Ubhato  avassute adhakkhakaṃ ubbhajānumaṇḍalaṃ kāyena kāyaṃ
āmasati  āpatti  pārājikassa  .  kāyena  kāyapaṭibaddhaṃ  āmasati
āpatti  thullaccayassa  .  kāyapaṭibaddhena  kāyaṃ  āmasati  āpatti
thullaccayassa  .  kāyapaṭibaddhena  kāyapaṭibaddhaṃ  āmasati  āpatti
dukkaṭassa  .  nissaggiyena  kāyaṃ  āmasati  āpatti  dukkaṭassa .
Nissaggiyena  kāyapaṭibaddhaṃ  āmasati āpatti dukkaṭassa . nissaggiyena
nissaggiyaṃ āmasati āpatti dukkaṭassa.
   [4]  Ubbhakkhakaṃ adhojānumaṇḍalaṃ kāyena kāyaṃ āmasati āpatti
thullaccayassa  .  kāyena kāyapaṭibaddhaṃ āmasati āpatti dukkaṭassa .
Kāyapaṭibaddhena  kāyaṃ  āmasati  āpatti dukkaṭassa . kāyapaṭibaddhena
kāyapaṭibaddhaṃ āmasati āpatti dukkaṭassa . nissaggiyena kāyaṃ āmasati
āpatti  dukkaṭassa  .  nissaggiyena  kāyapaṭibaddhaṃ  āmasati āpatti
dukkaṭassa. Nissaggiyena nissaggiyaṃ āmasati āpatti dukkaṭassa.
   [5]  Ekato avassute adhakkhakaṃ ubbhajānumaṇḍalaṃ kāyena kāyaṃ
@Footnote: 1 Ma. samasikkhatā.
Āmasati  āpatti  thullaccayassa  .  kāyena  kāyapaṭibaddhaṃ  āmasati
āpatti  dukkaṭassa  .  kāyapaṭibaddhena  kāyaṃ  āmasati  āpatti
dukkaṭassa  .  kāyapaṭibaddhena  kāyapaṭibaddhaṃ  āmasati  āpatti
dukkaṭassa  .  nissaggiyena  kāyaṃ  āmasati  āpatti  dukkaṭassa .
Nissaggiyena   kāyapaṭibaddhaṃ   āmasati  āpatti  dukkaṭassa  .
Nissaggiyena nissaggiyaṃ āmasati āpatti dukkaṭassa.
   [6]  Ubbhakkhakaṃ  adhojānumaṇḍalaṃ  kāyena  kāyaṃ  āmasati
āpatti  dukkaṭassa  .  kāyena  kāyapaṭibaddhaṃ  āmasati  āpatti
dukkaṭassa  .  kāyapaṭibaddhena  kāyaṃ  āmasati āpatti dukkaṭassa .
Kāyapaṭibaddhena  kāyapaṭibaddhaṃ  āmasati  āpatti  dukkaṭassa  .
Nissaggiyena  kāyaṃ  āmasati  āpatti  dukkaṭassa  .  nissaggiyena
kāyapaṭibaddhaṃ   āmasati   āpatti  dukkaṭassa  .  nissaggiyena
nissaggiyaṃ āmasati āpatti dukkaṭassa.
   [7] Ubhato avassute yakkhassa vā petassa vā paṇḍakassa vā
tiracchānagatamanussaviggahassa  vā  adhakkhakaṃ  ubbhajānumaṇḍalaṃ  kāyena
kāyaṃ  āmasati  āpatti  thullaccayassa  .  kāyena  kāyapaṭibaddhaṃ
āmasati  āpatti  dukkaṭassa  .  kāyapaṭibaddhena  kāyaṃ  āmasati
āpatti  dukkaṭassa  .  kāyapaṭibaddhena  kāyapaṭibaddhaṃ  āmasati
āpatti dukkaṭassa . nissaggiyena kāyaṃ āmasati āpatti dukkaṭassa.
Nissaggiyena   kāyapaṭibaddhaṃ   āmasati  āpatti  dukkaṭassa  .
Nissaggiyena nissaggiyaṃ āmasati āpatti dukkaṭassa.
   [8]  Ubbhakkhakaṃ adhojānumaṇḍalaṃ kāyena kāyaṃ āmasati āpatti
dukkaṭassa  .  kāyena  kāyapaṭibaddhaṃ  āmasati āpatti dukkaṭassa .
Kāyapaṭibaddhena  kāyaṃ  āmasati  āpatti dukkaṭassa . kāyapaṭibaddhena
kāyapaṭibaddhaṃ  āmasati  āpatti  dukkaṭassa  .  nissaggiyena  kāyaṃ
āmasati  āpatti  dukkaṭassa  .  nissaggiyena  kāyapaṭibaddhaṃ āmasati
āpatti  dukkaṭassa  .  nissaggiyena  nissaggiyaṃ  āmasati  āpatti
dukkaṭassa.
   [9]  Ekato avassute adhakkhakaṃ ubbhajānumaṇḍalaṃ kāyena kāyaṃ
āmasati  āpatti  dukkaṭassa  .  kāyena  kāyapaṭibaddhaṃ  āmasati
āpatti  dukkaṭassa  .  kāyapaṭibaddhena  kāyaṃ  āmasati  āpatti
dukkaṭassa  .  kāyapaṭibaddhena  kāyapaṭibaddhaṃ  āmasati  āpatti
dukkaṭassa  .  nissaggiyena  kāyaṃ  āmasati  āpatti  dukkaṭassa .
Nissaggiyena   kāyapaṭibaddhaṃ   āmasati  āpatti  dukkaṭassa  .
Nissaggiyena nissaggiyaṃ āmasati āpatti dukkaṭassa.
   [10]  Ubbhakkhakaṃ  adhojānumaṇḍalaṃ  kāyena  kāyaṃ  āmasati
āpatti  dukkaṭassa  .  kāyena  kāyapaṭibaddhaṃ  āmasati  āpatti
dukkaṭassa  .  kāyapaṭibaddhena  kāyaṃ  āmasati āpatti dukkaṭassa .
Kāyapaṭibaddhena  kāyapaṭibaddhaṃ  āmasati  āpatti  dukkaṭassa  .
Nissaggiyena  kāyaṃ  āmasati  āpatti  dukkaṭassa  .  nissaggiyena
Kāyapaṭibaddhaṃ  āmasati  āpatti  dukkaṭassa  . nissaggiyena nissaggiyaṃ
āmasati āpatti dukkaṭassa.
   [11]  Anāpatti  asañcicca asatiyā ajānantiyā asādiyantiyā
ummattikāya khittacittāya vedanaṭṭāya ādikammikāyāti.
               Paṭhamapārājikaṃ niṭṭhitaṃ.
                   ----------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 3 page 1-10. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=3&A=1              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=3&A=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=3&item=1&items=11              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=3&siri=1              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=3&i=1              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=2&A=10689              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=2&A=10689              Contents of The Tipitaka Volume 3 https://84000.org/tipitaka/read/?index_3 https://84000.org/tipitaka/english/?index_3

แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]