ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 3 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 3 : Vinaya. Bhikkhunī

              Nissaggiyakaṇḍaṃ
   ime kho panayyāyo tiṃsa nissaggiyā pācittiyā dhammā uddesaṃ
āgacchanti.
          Pattavaggassa paṭhamasikkhāpadaṃ
   [93] Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane
anāthapiṇḍikassa  ārāme  .  tena  kho  pana samayena chabbaggiyā
bhikkhuniyo  bahupatte  1-  sannicayaṃ karonti . manussā vihāracārikaṃ
āhiṇḍantā  passitvā  ujjhāyanti  khīyanti  vipācenti  kathaṃ  hi
nāma  bhikkhuniyo  bahupatte  sannicayaṃ  karissanti pattavaṇijjaṃ 2- vā
bhikkhuniyo  karissanti  āmattikāpaṇaṃ  vā  pasāressantīti . assosuṃ
kho bhikkhuniyo tesaṃ manussānaṃ ujjhāyantānaṃ khīyantānaṃ vipācentānaṃ.
   {93.1} Yā tā bhikkhuniyo appicchā .pe. Tā ujjhāyanti khīyanti
vipācenti  kathaṃ  hi  nāma  chabbaggiyā  bhikkhuniyo  pattasannicayaṃ
karissantīti .pe. saccaṃ kira bhikkhave chabbaggiyā bhikkhuniyo pattasannicayaṃ
karontīti  .  saccaṃ  bhagavāti  .  vigarahi  buddho bhagavā kathaṃ hi
nāma  bhikkhave  chabbaggiyā  bhikkhuniyo  pattasannicayaṃ  karissanti netaṃ
bhikkhave  appasannānaṃ  vā  pasādāya  .pe. evañca pana bhikkhave
bhikkhuniyo imaṃ sikkhāpadaṃ uddisantu
   {93.2}    yā    pana    bhikkhunī    pattasannicayaṃ
@Footnote: 1 Ma. bahūpatte 2 Ma. pattavāṇijjaṃ.
Kareyya nissaggiyaṃ pācittiyanti.
   [94]  Yā  panāti yā yādisā .pe. bhikkhunīti .pe. ayaṃ
imasmiṃ  atthe  adhippetā  bhikkhunīti  . patto nāma dve pattā
ayopatto  mattikāpatto  .  tayo  pattassa  vaṇṇā  ukkaṭṭho
patto  majjhimo  patto  omako patto . ukkaṭṭho nāma patto
aḍḍhāḷhakodanaṃ  gaṇhāti  catubhāgaṃ  khādanīyaṃ  1- tadūpiyaṃ byañjanaṃ .
Majjhimo  nāma  patto  nāḷikodanaṃ  gaṇhāti  catubhāgaṃ  khādanīyaṃ
tadūpiyaṃ  byañjanaṃ  .  omako  nāma  patto  patthodanaṃ  gaṇhāti
catubhāgaṃ  khādanīyaṃ  tadūpiyaṃ  byañjanaṃ  .  tato  ukkaṭṭho  apatto
omako  apatto  .  sannicayaṃ kareyyāti anadhiṭṭhito avikappito .
Nissaggiyo hoti 2- saha aruṇuggamanā nissaggiyo hoti nissajjitabbo
saṅghassa vā gaṇassa vā ekabhikkhuniyā vā . evañca pana bhikkhave
nissajjitabbo.
   [95]  Tāya bhikkhuniyā saṅghaṃ upasaṅkamitvā ekaṃsaṃ uttarāsaṅgaṃ
karitvā  vuḍḍhānaṃ  bhikkhunīnaṃ  pāde  vanditvā  ukkuṭikaṃ  nisīditvā
añjaliṃ  paggahetvā  evamassa  vacanīyo  ayaṃ  me  ayye patto
rattātikkanto  nissaggiyo  imāhaṃ  saṅghassa  nissajjāmīti  .
@Footnote: 1 Ma. Yu. khādanaṃ. 2 ito paraṃ sabbattha itisaddo dissati so atirekoti veditabbo
@īdisānaṃ pāṭhānaṃ mātikāyaṃ anāgatattā.
Nissajjitvā  āpatti  desetabbā  . byattāya bhikkhuniyā paṭibalāya
āpatti paṭiggahetabbā. Nissaṭṭhapatto dātabbo
   {95.1}  suṇātu me ayye saṅgho ayaṃ patto itthannāmāya
bhikkhuniyā  nissaggiyo  saṅghassa  nissaṭṭho . yadi saṅghassa pattakallaṃ
saṅgho imaṃ pattaṃ itthannāmāya bhikkhuniyā dadeyyāti.
   [96]  Tāya  bhikkhuniyā  sambahulā  bhikkhuniyo  upasaṅkamitvā
ekaṃsaṃ  uttarāsaṅgaṃ  karitvā  vuḍḍhānaṃ  bhikkhunīnaṃ  pāde  vanditvā
ukkuṭikaṃ  nisīditvā  añjaliṃ  paggahetvā  evamassu  vacanīyā  ayaṃ
me  ayyāyo  patto  rattātikkanto  nissaggiyo  imāhaṃ ayyānaṃ
nissajjāmīti  .  nissajjitvā  āpatti  desetabbā  .  byattāya
bhikkhuniyā  paṭibalāya  āpatti  paṭiggahetabbā  .  nissaṭṭhapatto
dātabbo
   {96.1} suṇantu me ayyāyo ayaṃ patto itthannāmāya bhikkhuniyā
nissaggiyo  ayyānaṃ  nissaṭṭho  . yadi ayyānaṃ pattakallaṃ ayyāyo
imaṃ pattaṃ itthannāmāya bhikkhuniyā dadeyyunti.
   [97] Tāya bhikkhuniyā ekaṃ bhikkhuniṃ upasaṅkamitvā ekaṃsaṃ uttarāsaṅgaṃ
karitvā  ukkuṭikaṃ  nisīditvā  añjaliṃ  paggahetvā evamassa vacanīyā
ayaṃ  me  ayye  patto rattātikkanto nissaggiyo imāhaṃ ayyāya
nissajjāmīti  . nissajjitvā āpatti desetabbā . tāya bhikkhuniyā
āpatti  paṭiggahetabbā  .  nissaṭṭhapatto  dātabbo  imaṃ  pattaṃ
ayyāya dammīti.
   [98]  Rattātikkante  atikkantasaññā  nissaggiyaṃ pācittiyaṃ .
Rattātikkante  vematikā  nissaggiyaṃ  pācittiyaṃ  .  rattātikkante
anatikkantasaññā  nissaggiyaṃ  pācittiyaṃ  .  anadhiṭṭhite  adhiṭṭhitasaññā
nissaggiyaṃ    pācittiyaṃ    .   avikappite   vikappitasaññā
nissaggiyaṃ  pācittiyaṃ  .  avissajjite  vissajjitasaññā  nissaggiyaṃ
pācittiyaṃ  .  anaṭṭhe naṭṭhasaññā ... avinaṭṭhe vinaṭṭhasaññā ...
Abhinne  bhinnasaññā  ...  avilutte  viluttasaññā  nissaggiyaṃ
pācittiyaṃ.
   [99]  Nissaggiyaṃ  1-  pattaṃ anissajjitvā paribhuñjati āpatti
dukkaṭassa  .  rattānatikkante  2-  atikkantasaññā  āpatti
dukkaṭassa  .  rattānatikkante  vematikā  āpatti  dukkaṭassa .
Rattānatikkante anatikkantasaññā anāpatti.
   [100] Anāpatti antoaruṇaṃ 3- adhiṭṭheti vikappeti vissajjeti
nassati  vinassati  bhijjati  acchinditvā  gaṇhanti  vissāsaṃ  gaṇhanti
ummattikāya ādikammikāyāti.
   [101] Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhuniyo nissaṭṭhapattaṃ
na denti . bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ . Na bhikkhave bhikkhuniyā 4-
nissaṭṭhapatto na dātabbo yā na dadeyya āpatti dukkaṭassāti.
                  -------
@Footnote: 1 Ma. nissaggiya. 2 Ma. rattātikkante. 3 Ma. antoaruṇe.
@4 Po. Ma. Yu. ayaṃ pāṭho natthi.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 3 page 64-67. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=3&A=1254              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=3&A=1254              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=3&item=93&items=9              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=3&siri=16              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=3&i=93              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=2&A=11125              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=2&A=11125              Contents of The Tipitaka Volume 3 https://84000.org/tipitaka/read/?index_3 https://84000.org/tipitaka/english/?index_3

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]