ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 3 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 3 : Vinaya. Bhikkhunī

         Lasuṇavaggassa aṭṭhamasikkhāpadaṃ
   [175] Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane
anāthapiṇḍikassa  ārāme  .  tena  kho  pana  samayena aññataro
brāhmaṇo  nibbiṭṭharājabhaṭo  taññeva  bhaṭapathaṃ  yācissāmīti  sīsaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. viññāpetvā. 2 Ma. Yu. koṭṭitvā.
Nahāyitvā bhikkhunūpassayaṃ nissāya rājakulaṃ gacchati.
   {175.1}  Aññatarā  bhikkhunī kaṭāhe vaccaṃ katvā tirokuḍḍe
chaḍḍentī tassa brāhmaṇassa matthake āsumbhi . athakho so brāhmaṇo
ujjhāyati  khīyati  vipāceti  assamaṇiyo imā muṇḍā bandhakiniyo kathaṃ
hi  nāma  gūthakaṭāhaṃ  matthake  āsumbhissanti  imāsaṃ  upassayaṃ
jhāpessāmīti ummukaṃ gahetvā upassayaṃ pavisati . aññataro upāsako
upassayā  nikkhamanto  addasa  taṃ  brāhmaṇaṃ  ummukaṃ 1- gahetvā
upassayaṃ  pavisantaṃ  disvāna  taṃ brāhmaṇaṃ etadavoca kissa tvaṃ bho
ummukaṃ gahetvā upassayaṃ pavisasīti . imā bhomaṃ 2- muṇḍā bandhakiniyo
gūthakaṭāhaṃ  matthake  āsumbhiṃsu imāsaṃ upassayaṃ jhāpessāmīti . gaccha
bho [3]- maṅgalaṃ etaṃ sahassaṃ lacchasi tañca bhaṭapathanti . Athakho so
brāhmaṇo  sīsaṃ  nahāyitvā  rājakulaṃ  gantvā sahassaṃ alattha tañca
bhaṭapathaṃ.
   {175.2}  Athakho  so  upāsako upassayaṃ pavisitvā bhikkhunīnaṃ
etamatthaṃ ārocetvā paribhāsi . yā tā bhikkhuniyo appicchā .pe.
Tā  ujjhāyanti  khīyanti vipācenti kathaṃ hi nāma bhikkhuniyo uccāraṃ
tirokuḍḍe chaḍḍessantīti .pe. saccaṃ kira bhikkhave bhikkhuniyo uccāraṃ
tirokuḍḍe  chaḍḍentīti  .  saccaṃ bhagavāti . vigarahi buddho bhagavā
kathaṃ  hi  nāma  bhikkhave  bhikkhuniyo uccāraṃ tirokuḍḍe chaḍḍessanti
netaṃ  bhikkhave  appasannānaṃ  vā  pasādāya  .pe.  evañca pana
@Footnote: 1 Ma. ummukkaṃ. 2 Ma. Yu. imā maṃ bho. 3 Ma. Yu. etthantare brāhmaṇaiti
@dissati.
Bhikkhave bhikkhuniyo imaṃ sikkhāpadaṃ uddisantu
   {175.3} yā pana bhikkhunī uccāraṃ vā passāvaṃ vā saṅkāraṃ vā
vighāsaṃ vā tirokuḍḍe vā tiropākāre vā chaḍḍeyya vā chaḍḍāpeyya
vā pācittiyanti.
   [176]  Yā panāti yā yādisā .pe. bhikkhunīti .pe. ayaṃ
imasmiṃ attha adhippetā bhikkhunīti . uccāro nāma gūtho vuccati .
Passāvo  nāma  muttaṃ  vuccati . saṅkāraṃ nāma kacavaraṃ vuccati .
Vighāsaṃ nāma calakāni vā aṭṭhikāni vā ucchiṭṭhodakaṃ vā vuccati 1-.
Kuḍḍo  nāma  tayo  kuḍḍā iṭṭhakākuḍḍo silākuḍḍo dārukuḍḍo .
Pākāro  nāma  tayo  pākārā  iṭṭhakāpākāro  silāpākāro
dārupākāro  .  tirokuḍḍeti  kuḍḍassa  parato  . tiropākāreti
pākārassa parato . chaḍḍeyyāti sayaṃ chaḍḍeti āpatti pācittiyassa.
Chaḍḍāpeyyāti  aññaṃ  āṇāpeti  āpatti  dukkaṭassa sakiṃ āṇattā
bahukaṃpi chaḍḍeti āpatti pācittiyassa.
   [177]  Anāpatti  oloketvā  chaḍḍeti  avalañje chaḍḍeti
ummattikāya ādikammikāyāti.
               ----------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 3 page 105-107. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=3&A=2097              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=3&A=2097              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=3&item=175&items=3              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=3&siri=36              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=3&i=175              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=2&A=11335              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=2&A=11335              Contents of The Tipitaka Volume 3 https://84000.org/tipitaka/read/?index_3 https://84000.org/tipitaka/english/?index_3

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]