ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 3 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 3 : Vinaya. Bhikkhunī

           Pāṭidesanīyakaṇḍaṃ
   ime  kho  panayyāyo  aṭṭha  pāṭidesanīyā  dhammā uddesaṃ
āgacchanti.
   [484] Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane
anāthapiṇḍikassa  ārāme  .  tena  kho  pana samayena chabbaggiyā
bhikkhuniyo  sappiṃ  viññāpetvā  bhuñjanti  .  manussā  ujjhāyanti
khīyanti  vipācenti  kathaṃ  hi  nāma  bhikkhuniyo  sappiṃ viññāpetvā
bhuñjissanti kassa sampannaṃ na manāpaṃ kassa sāduṃ na ruccatīti.
   {484.1} Assosuṃ kho bhikkhuniyo tesaṃ manussānaṃ ujjhāyantānaṃ
khīyantānaṃ  vipācentānaṃ . yā tā bhikkhuniyo appicchā .pe. tā
ujjhāyanti  khīyanti  vipācenti  kathaṃ  hi nāma chabbaggiyā bhikkhuniyo
sappiṃ  viññāpetvā  bhuñjissantīti  .pe.  saccaṃ  kira  bhikkhave
bhikkhuniyo  sappiṃ  viññāpetvā  bhuñjantīti  .  saccaṃ  bhagavāti .
Vigarahi  buddho  bhagavā  kathaṃ hi nāma bhikkhave chabbaggiyā bhikkhuniyo
sappiṃ  viññāpetvā  bhuñjissanti  netaṃ  bhikkhave  appasannānaṃ
vā  pasādāya .pe. evañca pana bhikkhave bhikkhuniyo imaṃ sikkhāpadaṃ
uddisantu
   {484.2}  yā  pana  bhikkhunī  sappiṃ  viññāpetvā bhuñjeyya
paṭidesetabbaṃ  tāya  bhikkhuniyā  gārayhaṃ  ayye  dhammaṃ  āpajjiṃ
asappāyaṃ   pāṭidesanīyaṃ   taṃ   paṭidesemīti   .   evañcidaṃ
Bhagavatā bhikkhunīnaṃ sikkhāpadaṃ paññattaṃ hoti.
   [485]  Tena kho pana samayena bhikkhuniyo gilānā honti .
Gilānapucchikā  bhikkhuniyo  gilānā  bhikkhuniyo  etadavocuṃ  kacci
ayye  khamanīyaṃ  kacci  yāpanīyanti  .  pubbe  mayaṃ  ayye sappiṃ
viññāpetvā  bhuñjāma  tena  no phāsu hotu idāni pana bhagavatā
paṭikkhittanti  kukkuccāyantā  na  viññāpema  tena  no  na phāsu
hotīti  .  bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ .pe. anujānāmi bhikkhave
gilānāya  bhikkhuniyā  sappiṃ  viññāpetvā  bhuñjituṃ  . evañca pana
bhikkhave bhikkhuniyo imaṃ sikkhāpadaṃ uddisantu
   {485.1}  yā  pana  bhikkhunī  agilānā  sappiṃ viññāpetvā
bhuñjeyya  paṭidesetabbaṃ  tāya  bhikkhuniyā  gārayhaṃ  ayye  dhammaṃ
āpajjiṃ asappāyaṃ pāṭidesanīyaṃ taṃ paṭidesemīti.
   [486]  Yā panāti yā yādisā .pe. bhikkhunīti .pe. ayaṃ
imasmiṃ  atthe  adhippetā  bhikkhunīti  .  agilānā  nāma  yassā
vinā  sappinā  phāsu hoti . gilānā nāma yassā vinā sappinā
na  phāsu  hoti  .  sappi  nāma  gosappi  vā ajikāsappi vā
mahisasappi  1-  vā  yesaṃ  maṃsaṃ  kappati tesaṃ sappi . agilānā
attano   atthāya   viññāpeti  payoge  dukkaṭaṃ  paṭilābhena
bhuñjissāmīti   paṭiggaṇhāti   āpatti   dukkaṭassa   ajjhohāre
@Footnote: 1 Yu. māhisaṃ vā sappi. Ma. māhiṃsā vā sappi.
Ajjhohāre āpatti pāṭidesanīyassa.
   [487]  Agilānā  agilānasaññā  sappiṃ  viññāpetvā bhuñjati
āpatti  pāṭidesanīyassa  .  agilānā vematikā sappiṃ viññāpetvā
bhuñjati  āpatti  pāṭidesanīyassa  .  agilānā  gilānasaññā  sappiṃ
viññāpetvā   bhuñjati  āpatti  pāṭidesanīyassa  .  gilānā
agilānasaññā  āpatti  dukkaṭassa  .  gilānā  vematikā  āpatti
dukkaṭassa. Gilānā gilānasaññā anāpatti.
   [488]  Anāpatti  gilānāya  gilānā  hutvā  viññāpetvā
agilānā  bhuñjati  gilānāya  sesakaṃ  bhuñjati  ñātakānaṃ  pavāritānaṃ
aññassatthāya attano dhanena ummattikāya ādikammikāyāti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 3 page 258-260. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=3&A=5231              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=3&A=5231              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=3&item=484&items=5              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=3&siri=124              Contents of The Tipitaka Volume 3 https://84000.org/tipitaka/read/?index_3 https://84000.org/tipitaka/english/?index_3

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]