ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 3 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 3 : Vinaya. Bhikkhunī

           Patidesaniyakandam
   ime  kho  panayyayo  attha  patidesaniya  dhamma uddesam
agacchanti.
   [484] Tena samayena buddho bhagava savatthiyam viharati jetavane
anathapindikassa  arame  .  tena  kho  pana samayena chabbaggiya
bhikkhuniyo  sappim  vinnapetva  bhunjanti  .  manussa  ujjhayanti
khiyanti  vipacenti  katham  hi  nama  bhikkhuniyo  sappim vinnapetva
bhunjissanti kassa sampannam na manapam kassa sadum na ruccatiti.
   {484.1} Assosum kho bhikkhuniyo tesam manussanam ujjhayantanam
khiyantanam  vipacentanam . ya ta bhikkhuniyo appiccha .pe. ta
ujjhayanti  khiyanti  vipacenti  katham  hi nama chabbaggiya bhikkhuniyo
sappim  vinnapetva  bhunjissantiti  .pe.  saccam  kira  bhikkhave
bhikkhuniyo  sappim  vinnapetva  bhunjantiti  .  saccam  bhagavati .
Vigarahi  buddho  bhagava  katham hi nama bhikkhave chabbaggiya bhikkhuniyo
sappim  vinnapetva  bhunjissanti  netam  bhikkhave  appasannanam
va  pasadaya .pe. evanca pana bhikkhave bhikkhuniyo imam sikkhapadam
uddisantu
   {484.2}  ya  pana  bhikkhuni  sappim  vinnapetva bhunjeyya
patidesetabbam  taya  bhikkhuniya  garayham  ayye  dhammam  apajjim
asappayam   patidesaniyam   tam   patidesemiti   .   evancidam
Bhagavata bhikkhuninam sikkhapadam pannattam hoti.
   [485]  Tena kho pana samayena bhikkhuniyo gilana honti .
Gilanapucchika  bhikkhuniyo  gilana  bhikkhuniyo  etadavocum  kacci
ayye  khamaniyam  kacci  yapaniyanti  .  pubbe  mayam  ayye sappim
vinnapetva  bhunjama  tena  no phasu hotu idani pana bhagavata
patikkhittanti  kukkuccayanta  na  vinnapema  tena  no  na phasu
hotiti  .  bhagavato etamattham arocesum .pe. anujanami bhikkhave
gilanaya  bhikkhuniya  sappim  vinnapetva  bhunjitum  . evanca pana
bhikkhave bhikkhuniyo imam sikkhapadam uddisantu
   {485.1}  ya  pana  bhikkhuni  agilana  sappim vinnapetva
bhunjeyya  patidesetabbam  taya  bhikkhuniya  garayham  ayye  dhammam
apajjim asappayam patidesaniyam tam patidesemiti.
   [486]  Ya panati ya yadisa .pe. bhikkhuniti .pe. ayam
imasmim  atthe  adhippeta  bhikkhuniti  .  agilana  nama  yassa
vina  sappina  phasu hoti . gilana nama yassa vina sappina
na  phasu  hoti  .  sappi  nama  gosappi  va ajikasappi va
mahisasappi  1-  va  yesam  mamsam  kappati tesam sappi . agilana
attano   atthaya   vinnapeti  payoge  dukkatam  patilabhena
bhunjissamiti   patigganhati   apatti   dukkatassa   ajjhohare
@Footnote: 1 Yu. mahisam va sappi. Ma. mahimsa va sappi.
Ajjhohare apatti patidesaniyassa.
   [487]  Agilana  agilanasanna  sappim  vinnapetva bhunjati
apatti  patidesaniyassa  .  agilana vematika sappim vinnapetva
bhunjati  apatti  patidesaniyassa  .  agilana  gilanasanna  sappim
vinnapetva   bhunjati  apatti  patidesaniyassa  .  gilana
agilanasanna  apatti  dukkatassa  .  gilana  vematika  apatti
dukkatassa. Gilana gilanasanna anapatti.
   [488]  Anapatti  gilanaya  gilana  hutva  vinnapetva
agilana  bhunjati  gilanaya  sesakam  bhunjati  natakanam  pavaritanam
annassatthaya attano dhanena ummattikaya adikammikayati.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 3 page 258-260. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=3&A=5231&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=3&A=5231&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=3&item=484&items=5              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=3&siri=124              Contents of The Tipitaka Volume 3 https://84000.org/tipitaka/read/?index_3 https://84000.org/tipitaka/english/?index_3

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]