ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 3 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 3 : Vinaya. Bhikkhunī

   [489] Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane
anāthapiṇḍikassa  ārāme  .  tena  kho  pana samayena chabbaggiyā
bhikkhuniyo  telaṃ  viññāpetvā  bhuñjanti  .  saṅkhepo  .  madhuṃ
viññāpetvā  bhuñjanti  .  phāṇitaṃ  viññāpetvā bhuñjanti . macchaṃ
viññāpetvā  bhuñjanti  .  maṃsaṃ  viññāpetvā  bhuñjanti  .  khīraṃ
viññāpetvā  bhuñjanti  1-  .  dadhiṃ  viññāpetvā  bhuñjanti .
Manussā  ujjhāyanti  khīyanti vipācenti kathaṃ hi nāma bhikkhuniyo dadhiṃ
viññāpetvā  bhuñjissanti  kassa  sampannaṃ  na  manāpaṃ  kassa
@Footnote: 1 pivantīti pāṭhena bhavitabbaṃ.
Sāduṃ  na  ruccatīti  .  assosuṃ  kho  bhikkhuniyo  tesaṃ manussānaṃ
ujjhāyantānaṃ  khīyantānaṃ  vipācentānaṃ  .  yā  tā  bhikkhuniyo
appicchā  .pe.  tā  ujjhāyanti khīyanti vipācenti kathaṃ hi nāma
chabbaggiyā  bhikkhuniyo  dadhiṃ  viññāpetvā  bhuñjissantīti .pe. saccaṃ
kira  bhikkhave  chabbaggiyā  bhikkhuniyo dadhiṃ viññāpetvā bhuñjantīti .
Saccaṃ bhagavāti.
   {489.1} Vigarahi buddho bhagavā kathaṃ hi nāma bhikkhave chabbaggiyā
bhikkhuniyo  dadhiṃ  viññāpetvā  bhuñjissanti netaṃ bhikkhave appasannānaṃ
vā pasādāya .pe. Evañca pana bhikkhave bhikkhuniyo imaṃ sikkhāpadaṃ uddisantu
   {489.2} yā pana bhikkhunī dadhiṃ viññāpetvā bhuñjeyya paṭidesetabbaṃ
tāya bhikkhuniyā gārayhaṃ ayye dhammaṃ āpajjiṃ asappāyaṃ pāṭidesanīyaṃ taṃ
paṭidesemīti.
   {489.3} Evañcidaṃ bhagavatā bhikkhunīnaṃ sikkhāpadaṃ paññattaṃ hoti.
   [490]  Tena kho pana samayena bhikkhuniyo gilānā honti .
Gilānapucchikā  bhikkhuniyo  gilānā  bhikkhuniyo etadavocuṃ kacci ayye
khamanīyaṃ  kacci  yāpanīyanti  . pubbe mayaṃ ayye dadhiṃ viññāpetvā
bhuñjāma 1- tena no phāsu hoti idāni pana bhagavatā paṭikkhittanti
kukkuccāyantā  na  viññāpema  tena  no  na  phāsu  hotīti .
Bhagavato  etamatthaṃ  ārocesuṃ  .pe. anujānāmi bhikkhave gilānāya
bhikkhuniyā  dadhiṃ  viññāpetvā  bhuñjituṃ  .  evañca  pana  bhikkhave
bhikkhuniyo  imaṃ  sikkhāpadaṃ  uddisantu  yā  pana  bhikkhunī  agilānā
@Footnote: 1 Ma. bhuñjimha.
Dadhiṃ  viññāpetvā  bhuñjeyya  paṭidesetabbaṃ tāya bhikkhuniyā gārayhaṃ
ayye dhammaṃ āpajjiṃ asappāyaṃ pāṭidesanīyaṃ taṃ paṭidesemīti.
   [491]  Yā panāti yā yādisā .pe. bhikkhunīti .pe. ayaṃ
imasmiṃ  atthe  adhippetā bhikkhunīti . agilānā nāma yassā vinā
dadhinā  phāsu hoti . gilānā nāma yassā vinā dadhinā na phāsu
hoti  . telaṃ nāma tilatelaṃ sāsapatelaṃ madhukatelaṃ eraṇḍatelaṃ 1-
vasātelaṃ  .  madhu  nāma  makkhikāmadhu  .  phāṇitaṃ nāma ucchumhā
nibbattaṃ . maccho nāma odako vuccati . maṃsaṃ nāma yesaṃ maṃsaṃ kappati
tesaṃ maṃsaṃ . khīraṃ nāma gokhīraṃ vā ajikākhīraṃ vā mahisakhīraṃ vā 2- yesaṃ
maṃsaṃ  kappati  tesaṃ khīraṃ . dadhi nāma tesaññeva dadhi . agilānā
attano   atthāya   viññāpeti  payoge  dukkaṭaṃ  paṭilābhena
bhuñjissāmīti  paṭiggaṇhāti  āpatti  dukkaṭassa  .  ajjhohāre
ajjhohāre āpatti pāṭidesanīyassa.
   [492]  Agilānā  agilānasaññā  dadhiṃ  viññāpetvā  bhuñjati
āpatti  pāṭidesanīyassa  .  agilānā  vematikā dadhiṃ viññāpetvā
bhuñjati  āpatti  pāṭidesanīyassa  .  agilānā  gilānasaññā  dadhiṃ
viññāpetvā   bhuñjati  āpatti  pāṭidesanīyassa  .  gilānā
agilānasaññā  āpatti  dukkaṭassa  .  gilānā  vematikā  āpatti
dukkaṭassa. Gilānā gilānasaññā anāpatti.
@Footnote: 1 Ma. Yu. eraṇḍakatelaṃ. 2 Yu. māhisaṃ vā khīraṃ. Ma. māhiṃsaṃ vā khīraṃ.
   [493]  Anāpatti  gilānāya  gilānā  hutvā  viññāpetvā
agilānā  bhuñjati  gilānāya  sesakaṃ  bhuñjati  ñātakānaṃ  pavāritānaṃ
aññassatthāya attano dhanena ummattikāya ādikammikāyāti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 3 page 260-263. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=3&A=5281              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=3&A=5281              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=3&item=489&items=5              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=3&siri=125              Contents of The Tipitaka Volume 3 https://84000.org/tipitaka/read/?index_3 https://84000.org/tipitaka/english/?index_3

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]