ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 3 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 3 : Vinaya. Bhikkhunī

   [489] Tena samayena buddho bhagava savatthiyam viharati jetavane
anathapindikassa  arame  .  tena  kho  pana samayena chabbaggiya
bhikkhuniyo  telam  vinnapetva  bhunjanti  .  sankhepo  .  madhum
vinnapetva  bhunjanti  .  phanitam  vinnapetva bhunjanti . maccham
vinnapetva  bhunjanti  .  mamsam  vinnapetva  bhunjanti  .  khiram
vinnapetva  bhunjanti  1-  .  dadhim  vinnapetva  bhunjanti .
Manussa  ujjhayanti  khiyanti vipacenti katham hi nama bhikkhuniyo dadhim
vinnapetva  bhunjissanti  kassa  sampannam  na  manapam  kassa
@Footnote: 1 pivantiti pathena bhavitabbam.
Sadum  na  ruccatiti  .  assosum  kho  bhikkhuniyo  tesam manussanam
ujjhayantanam  khiyantanam  vipacentanam  .  ya  ta  bhikkhuniyo
appiccha  .pe.  ta  ujjhayanti khiyanti vipacenti katham hi nama
chabbaggiya  bhikkhuniyo  dadhim  vinnapetva  bhunjissantiti .pe. saccam
kira  bhikkhave  chabbaggiya  bhikkhuniyo dadhim vinnapetva bhunjantiti .
Saccam bhagavati.
   {489.1} Vigarahi buddho bhagava katham hi nama bhikkhave chabbaggiya
bhikkhuniyo  dadhim  vinnapetva  bhunjissanti netam bhikkhave appasannanam
va pasadaya .pe. Evanca pana bhikkhave bhikkhuniyo imam sikkhapadam uddisantu
   {489.2} ya pana bhikkhuni dadhim vinnapetva bhunjeyya patidesetabbam
taya bhikkhuniya garayham ayye dhammam apajjim asappayam patidesaniyam tam
patidesemiti.
   {489.3} Evancidam bhagavata bhikkhuninam sikkhapadam pannattam hoti.
   [490]  Tena kho pana samayena bhikkhuniyo gilana honti .
Gilanapucchika  bhikkhuniyo  gilana  bhikkhuniyo etadavocum kacci ayye
khamaniyam  kacci  yapaniyanti  . pubbe mayam ayye dadhim vinnapetva
bhunjama 1- tena no phasu hoti idani pana bhagavata patikkhittanti
kukkuccayanta  na  vinnapema  tena  no  na  phasu  hotiti .
Bhagavato  etamattham  arocesum  .pe. anujanami bhikkhave gilanaya
bhikkhuniya  dadhim  vinnapetva  bhunjitum  .  evanca  pana  bhikkhave
bhikkhuniyo  imam  sikkhapadam  uddisantu  ya  pana  bhikkhuni  agilana
@Footnote: 1 Ma. bhunjimha.
Dadhim  vinnapetva  bhunjeyya  patidesetabbam taya bhikkhuniya garayham
ayye dhammam apajjim asappayam patidesaniyam tam patidesemiti.
   [491]  Ya panati ya yadisa .pe. bhikkhuniti .pe. ayam
imasmim  atthe  adhippeta bhikkhuniti . agilana nama yassa vina
dadhina  phasu hoti . gilana nama yassa vina dadhina na phasu
hoti  . telam nama tilatelam sasapatelam madhukatelam erandatelam 1-
vasatelam  .  madhu  nama  makkhikamadhu  .  phanitam nama ucchumha
nibbattam . maccho nama odako vuccati . mamsam nama yesam mamsam kappati
tesam mamsam . khiram nama gokhiram va ajikakhiram va mahisakhiram va 2- yesam
mamsam  kappati  tesam khiram . dadhi nama tesanneva dadhi . agilana
attano   atthaya   vinnapeti  payoge  dukkatam  patilabhena
bhunjissamiti  patigganhati  apatti  dukkatassa  .  ajjhohare
ajjhohare apatti patidesaniyassa.
   [492]  Agilana  agilanasanna  dadhim  vinnapetva  bhunjati
apatti  patidesaniyassa  .  agilana  vematika dadhim vinnapetva
bhunjati  apatti  patidesaniyassa  .  agilana  gilanasanna  dadhim
vinnapetva   bhunjati  apatti  patidesaniyassa  .  gilana
agilanasanna  apatti  dukkatassa  .  gilana  vematika  apatti
dukkatassa. Gilana gilanasanna anapatti.
@Footnote: 1 Ma. Yu. erandakatelam. 2 Yu. mahisam va khiram. Ma. mahimsam va khiram.
   [493]  Anapatti  gilanaya  gilana  hutva  vinnapetva
agilana  bhunjati  gilanaya  sesakam  bhunjati  natakanam  pavaritanam
annassatthaya attano dhanena ummattikaya adikammikayati.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 3 page 260-263. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=3&A=5281&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=3&A=5281&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=3&item=489&items=5              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=3&siri=125              Contents of The Tipitaka Volume 3 https://84000.org/tipitaka/read/?index_3 https://84000.org/tipitaka/english/?index_3

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]