ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 30 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 22 : Sutta. Khu. Cūḷaniddeso

       Suttantapiṭake khuddakanikāyassa cūḷaniddeso
             ------------
      namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa.
            Pārāyanavaggo
            vatthugāthā
   [1] Kosalānaṃ purā rammā      agamā dakkhiṇāpathaṃ
      ākiñcaññaṃ patthayāno   brāhmaṇo mantapāragū.
   [2] So assakassa visaye       muḷakassa 1- samāsane
      vasī 2- godhāvarīkūle      uñchena ca phalena ca.
   [3] Tasseva upanissāya       gāmo ca vipulo ahu
      tato jātena āyena      mahāyaññaṃ akappayi.
   [4] Mahāyaññaṃ yajitvāna      puna pāvisi assamaṃ
      tasmiṃ paṭipaviṭṭhamhi       añño āgañchi brāhmaṇo.
   [5] Ugghaṭṭapādo tasito     paṅkadanto rajassiro
@Footnote: 1 Ma. maḷakassa. Yu. aḷakassa. 2 Ma. vasi.
      So ca naṃ upasaṅkamma      satāni pañca yācati.
   [6] Tamenaṃ bāvarī disvā      āsanena nimantayi
      sukhañca kusalaṃ pucchi       idaṃ vacanamabravi.
   [7] Yaṃ kho mamaṃ deyyadhammaṃ     sabbaṃ visajjitaṃ mayā
      anujānāhi me brahme    natthi pañca satāni me.
   [8] Sace me yācamānassa      bhavaṃ nānuppadassati
      sattame divase tuyhaṃ      muddhā phalatu sattadhā.
   [9] Abhisaṅkharitvā kuhako      bheravaṃ so akittayi
      tassa taṃ vacanaṃ sutvā      bāvarī dukkhito ahu.
   [10] Ussussati anāhāro     sokasallasamappito
      athopi evaṃcittassa      jahāne 1- na ramatī mano.
   [11] Utrastaṃ dukkhitaṃ disvā    devatā atthakāminī
       bāvariṃ upasaṅkamma      idaṃ vacanamabravi.
   [12] Na so muddhaṃ pajānāti     kuhako so dhanatthiko
       muddhani muddhādhipāte 2- vā  ñāṇaṃ tassa na vijjati.
   [13] Pahotī 3- carahi jānāti   tamme akkhāhi pucchitā
       muddhaṃ muddhādhipātañca    taṃ suṇoma vaco tava.
   [14] Ahampetaṃ na jānāmi     ñāṇammettha 4- na vijjati
       muddhaṃ muddhādhipāto 5- ca  jinānaṃ heta dassanaṃ 6-.
@Footnote: 1 Ma. jhāne. 2 Ma. muddhapāte. 3 Ma. Yu. bhotī. 4 Ma. ñāṇaṃ mettha.
@5 Ma. muddhādhipāte ca. 6 Ma. hettha dassanaṃ.
   [15] Atha ko carahi jānāti      asmiṃ paṭhavimaṇḍale 1-
       muddhaṃ muddhādhipātañca     tamme akkhāhi devate.
   [16] Purā kapilavatthumhā       nikkhanto lokanāyako
      apacco okkākarājassa    sakyaputto pabhaṅkaro.
   [17] So hi brāhmaṇa sambuddho  sabbadhammāna pāragū
       sabbābhiññābalappatto  sabbadhammesu cakkhumā
       sabbadhammakkhayaṃ 2- patto   vimutto upadhikkhaye.
   [18] Buddho so bhagavā loke     dhammaṃ deseti cakkhumā
       taṃ tvaṃ gantvāna pucchassu   so te taṃ byākarissati.
   [19] Sambuddhoti vaco sutvā     udaggo bāvarī ahu
      sokassa tanuko āsi       pītiñca vipulaṃ labhi.
   [20] So bāvarī attamano udaggo
          taṃ devataṃ pucchati vedajāto
          katamamhi gāme nigamamhi vā pana
          katamamhi vā janapade lokanātho
          yattha gantvā namassemu 3-
          sambuddhaṃ dipaduttamaṃ 4-.
   [21] Sāvatthiyaṃ kosalamandire jino
          pahūtapañño varabhūrimedhaso
          so sakyaputto vidhuro anāsavo
@Footnote: 1 Ma. pathavimaṇḍale. Sī. puthavimaṇḍale. 2 Ma. sabbakammakkhayaṃ.
@3 Ma. passemu. 4 Ma. sabbattha dvipaduttamaṃ.
         Muddhādhipātassa vidū narāsabho.
   [22] Tato āmantayī sisse    brāhmaṇe mantapārage 1-
       etha māṇavā akkhissaṃ    suṇotha vacanaṃ mama.
   [23] Yasseso dullabho loke   pātubhāvo abhiṇhaso
      svājja lokamhi uppanno sambuddho iti vissuto
      khippaṃ gantvāna sāvatthiṃ   passavho dipaduttamaṃ.
   [24] Kathaṃ carahi jānemu        disvā buddhoti brāhmaṇa
       ajānataṃ no pabrūhi      yathā jānemu taṃ mayaṃ.
   [25] Āgatāni hi mantesu     mahāpurisalakkhaṇā
       dvattiṃsā ca byākhyātā 2-  samattā anupubbaso.
   [26] Yassete honti gattesu   mahāpurisalakkhaṇā
       duveva 3- tassa gatiyo     tatiyā hi na vijjati.
   [27] Sace agāraṃ āvasati      vijeyya paṭhaviṃ imaṃ
      adaṇḍena asatthena     dhammenamanusāsati 4-.
   [28] Sace ca so pabbajati      agārā anagāriyaṃ
       vivaṭacchado 5- sambuddho  arahā bhavati anuttaro.
   [29] Jātiṃ gottañca lakkhaṇaṃ   mante sisse punāpare
       muddhaṃ muddhādhipātañca    manasāyeva pucchatha.
   [30] Anāvaraṇadassāvī       yadi buddho bhavissati
      manasā pucchite pañhe    vācāya vissajessati 6-.
@Footnote: 1 Ma. mantapāragū. 2 Ma. dvattiṃsāni ca byākkhātā. 3 Ma. dveyeva.
@4 Ma. dhammena anusāsati. 5 Sī. vivattacchaddo. Ma. vivaṭṭacchado.
@6 Ma. visajjissati.
   [31] Bāvarissa vaco sutvā     sissā soḷasa brāhmaṇā
       ajito tissametteyyo    puṇṇako atha mettagū.
   [32] Dhotako upasīvo ca       nando ca atha hemako
       todeyyakappā dubhayo    jatukaṇṇī ca paṇḍito.
   [33] Bhadrāvudho udayo ca      posālo cāpi brāhmaṇo
       mogharājā ca medhāvī     piṅgiyo ca mahāisi.
   [34] Paccekagaṇino sabbe     sabbalokassa vissutā
       jhāyī jhānaratā dhīrā     pubbavāsanavāsitā.
   [35] Bāvariṃ abhivādetvā      katvā ca naṃ padakkhiṇaṃ
       jaṭājinadharā sabbe      pakkāmuṃ uttarāmukhā.
   [36] Muḷakassa 1- patiṭṭhānaṃ    purimaṃ māhissatiṃ 2- tadā
       ujjeniñcāpi gonaddhaṃ    vedisaṃ vanasavhayaṃ.
   [37] Kosambiñcāpi sāketaṃ    sāvatthiñca puruttamaṃ
       setabyaṃ kapilavatthuṃ       kusinārañca mandiraṃ.
   [38] Pāvañca bhoganagaraṃ       vesāliṃ māgadhaṃ puraṃ
      pāsāṇakaṃ cetiyañca      ramaṇīyaṃ manoramaṃ.
   [39] Tasito vudakaṃ sītaṃ         mahālābhaṃva vāṇijo
       chāyaṃ ghammābhitattova     turitā pabbatamāruhuṃ.
   [40] Bhagavā ca 3- tamhi samaye   bhikkhusaṅghapurakkhato
       bhikkhūnaṃ dhammaṃ deseti      sīhova nadatī vane.
@Footnote: 1 Ma. maḷakassa. 2 Ma. puramāhissatiṃ. 3 Ma. casaddo natthi.
   [41] Ajito addasa sambuddhaṃ 1- vītaraṃsiṃva 2- bhāṇumaṃ
      candaṃ yathā paṇṇarase     pāripūriṃ 3- upāgataṃ.
   [42] Athassa gatte disvāna    paripūrañca byañjanaṃ
       ekamantaṃ ṭhito haṭṭho     manopañhe apucchatha.
   [43] Ādissa jammanaṃ brūhi     gottaṃ brūhi salakkhaṇaṃ
       mantesu pāramiṃ brūhi     kati vāceti brāhmaṇo.
   [44] Vīsaṃ vassasataṃ āyu       so ca gottena bāvarī
      tīṇassa 4- lakkhaṇā gatte  tiṇṇaṃ vedāna pāragū.
   [45] Lakkhaṇe itihāse ca      sanighaṇḍusakeṭubhe
       pañcasatāni vāceti      sadhamme pāramiṃ gato.
   [46] Lakkhaṇānaṃ pavicayaṃ       bāvarissa naruttama
      taṇhacchida pakāsehi      mā no kaṅkhāyitaṃ ahu.
   [47] Mukhaṃ jivhāya chādeti      uṇṇāssa bhamukantare
      kosohitaṃ vatthaguyhaṃ      evaṃ jānāhi māṇava.
   [48] Pucchaṃ hi kañci 5- asuṇanto  sutvā pañhe viyākate
      vicinteti jano sabbo     vedajāto katañjali 6-.
   [49] Ko nu devova 7- brahmā vā indo vāpi sujampati
       manasā pucchite pañhe    kametaṃ paṭibhāsati.
   [50] Muddhaṃ muddhādhipātañca    bāvarī paripucchati
      taṃ byākarohi bhagavā      kaṅkhaṃ vinaya no ise.
@Footnote: 1 Ma. buddhaṃ. 2 Ma. pītaraṃsiṃva. 3 Ma. paripūraṃ. 4 Ma. tīṇissa.
@5 Ma. kiñci. 6 Ma. katañjalī. 7 Ma. devo vā.
   [51] Avijjā muddhāti jānāhi   vijjā muddhādhipātinī
       saddhāsatisamādhīhi       chandaviriyena 1- saṃyutā.
   [52] Tato vedena mahatā       santhambhitvāna 2- māṇavo
       ekaṃsaṃ ajinaṃ katvā       pādesu sirasā pati.
   [53] Bāvarī brāhmaṇo koto   saha sissehi mārisa
       udaggacitto sumano      pāde vandati cakkhuma.
   [54] Sukhito bāvarī hotu       saha sissehi brāhmaṇo
      tvañcāpi sukhito hohi     ciraṃ jīvāhi māṇava.
   [55] Bāvarissa ca tuyhaṃ vā     sabbesaṃ sabbasaṃsayaṃ
       katāvakāsā pucchavho    yaṅkiñci manasicchatha.
   [56] Sambuddhena katokāso     nisīditvāna pañjali 3-
       ajito paṭhamaṃ pañhaṃ       tattha pucchi tathāgataṃ.
          Vatthugāthā niṭṭhitā.
             [4]-
           -------------
@Footnote: 1 Ma. sabbattha chandavīriyena. 2 Ma. santhambhetvāna. 3 Ma. pañjalī. evamupari.
@4 Ma. etthantare ajitamāṇavapucchāya paṭaṭhāya yāva parāyanānugītigāthāpariyosānā sabbesaṃ
@māṇavakānañceva buddhassaca pañhāpucchāvisajjanaṃ atthi. syāmapoṭṭhake panetaṃ natthi.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 30 page 1-7. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=30&A=1              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=30&A=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=30&item=1&items=56              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=30&siri=1              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=30&i=1              Contents of The Tipitaka Volume 30 https://84000.org/tipitaka/read/?index_30 https://84000.org/tipitaka/english/?index_30

แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]