ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 30 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 22 : Sutta. Khu. Cūḷaniddeso

          Mettagūmāṇavakapañhāniddeso
   [146] Pucchāmi taṃ bhagavā brūhi me taṃ (iccāyasmā mettagū)
           maññāmi taṃ vedaguṃ 1- bhāvitattaṃ
           kuto nu dukkhā samupāgatāme 2-
           yekeci lokasmiṃ anekarūpā.
   [147] Pucchāmi taṃ bhagavā brūhi me tanti pucchāti 3- tisso
pucchā  adiṭṭhajotanā  pucchā  diṭṭhasaṃsandanā  pucchā  vimaticchedanā
pucchā.
   Katamā adiṭṭhajotanā pucchā . pakatiyā lakkhaṇaṃ añātaṃ 4- hoti
adiṭṭhaṃ  atulitaṃ  atīritaṃ  avibhāvitaṃ  avibhūtaṃ  tassa ñāṇāya dassanāya
tulanāya  tīraṇāya  vibhāvanatthāya  vibhūtatthāya  pañhaṃ  pucchati  ayaṃ
adiṭṭhajotanā pucchā.
   {147.1}  Katamā diṭṭhasaṃsandanā pucchā . pakatiyā lakkhaṇaṃ ñātaṃ
hoti  diṭṭhaṃ  tulitaṃ  tīritaṃ  vibhāvitaṃ  vibhūtaṃ aññehi paṇḍitehi saddhiṃ
saṃsandanatthāya pañhaṃ pucchati ayaṃ diṭṭhasaṃsandanā pucchā.
   Katamā  vimaticchedanā pucchā . pakatiyā saṃsayaṃ pakkhanno hoti
vimatiṃ pakkhanno dveḷhakajāto evaṃ nukho na nukho kinnukho kathaṃ nukhoti
so vimaticchedanatthāya pañhaṃ pucchati ayaṃ vimaticchedanā pucchā . Imā
tisso pucchā.
@Footnote: 1 Ma. vedagū. evamuparipi. 2 Ma. samudāgatā ime. evamuparipi. 3 Ma. pucchāmīti.
@4 Ma. aññātaṃ. evamuparipi.
   Aparāpi tisso pucchā manussapucchā amanussapucchā nimamitapucchā.
   {147.2} Katamā manussapucchā. Manussā buddhaṃ bhagavantaṃ upasaṅkamitvā
pañhaṃ  pucchanti bhikkhū pucchanti bhikkhuniyo pucchanti upāsakā pucchanti
upāsikāyo  pucchanti  rājāno pucchanti khattiyā pucchanti brāhmaṇā
pucchanti  vessā pucchanti suddā pucchanti gahaṭṭhā pucchanti pabbajitā
pucchanti ayaṃ manussapucchā.
   {147.3}  Katamā  amanussapucchā  .  amanussā buddhaṃ bhagavantaṃ
upasaṅkamitvā  pañhaṃ  pucchanti  nāgā  pucchanti  supaṇṇā  pucchanti
yakkhā  pucchanti  asurā  pucchanti  gandhabbā  pucchanti mahārājāno
pucchanti  indā pucchanti brahmāno pucchanti devatāyo 1- pucchanti
ayaṃ amanussapucchā.
   {147.4} Katamā nimmitapucchā . yaṃ 2- bhagavā rūpaṃ abhinimmināti
manomayaṃ  sabbaṅgapaccaṅgaṃ  ahīnindriyaṃ  . so nimmito buddhaṃ bhagavantaṃ
upasaṅkamitvā  pañhaṃ pucchati bhagavā visajjeti . ayaṃ nimmitapucchā .
Imā tisso pucchā.
   {147.5}  Aparāpi  tisso  pucchā attatthapucchā paratthapucchā
ubhayatthapucchā.
   Aparāpi  tisso  pucchā  diṭṭhadhammikatthapucchā samparāyikatthapucchā
@Footnote: 1 Ma. devā. 2 Ma. ayaṃ pāṭho natthi.
Paramatthapucchā.
   Aparāpi  tisso  pucchā  anavajjatthapucchā  nikkilesatthapucchā
vodānatthapucchā.
   Aparāpi tisso pucchā atītapucchā anāgatapucchā paccuppannapucchā.
   Aparāpi   tisso   pucchā   ajjhattapucchā  bahiddhāpucchā
ajjhattabahiddhāpucchā.
   {147.6} Aparāpi tisso pucchā kusalapucchā akusalapucchā abyākatapucchā.
   Aparāpi tisso pucchā khandhapucchā dhātupucchā āyatanapucchā.
   Aparāpi  tisso  pucchā  satipaṭṭhānapucchā  sammappadhānapucchā
iddhipādapucchā.
   Aparāpi tisso pucchā indriyapucchā balapucchā bojjhaṅgapucchā.
   Aparāpi tisso pucchā maggapucchā phalapucchā nibbānapucchā.
   {147.7} Pucchāmi tanti pucchāmi taṃ yācāmi taṃ ajjhesāmi taṃ pasādemi
taṃ kathassu 1- meti pucchāmi taṃ . bhagavāti gāravādhivacanametaṃ .pe.
Sacchikā  paññatti  yadidaṃ  bhagavāti  .  brūhi  me  tanti  brūhi
ācikkhāhi  desehi paññapehi paṭṭhapehi vivarāhi vibhajāhi utānīkarohi
pakāsehīti  pucchāmi  taṃ  bhagavā  brūhi  me  taṃ  . iccāyasmā
mettagūti iccāti padasandhi .pe. Iccāyasmā mettagū.
   [148]  Maññāmi  taṃ vedaguṃ bhāvitattanti vedagūti taṃ maññāmi
@Footnote: 1 Ma. kathayassu.
Bhāvitattoti  taṃ  maññāmi  evaṃ  maññāmi  evaṃ  jānāmi  evaṃ
ājānāmi  evaṃ  vijānāmi  evaṃ  paṭivijānāmi  evaṃ  paṭivijjhāmi
vedagū bhāvitattoti.
   {148.1} Kathañca bhagavā vedagū . Vedo 1- vuccati catūsu maggesu
ñāṇaṃ   paññā   paññindriyaṃ   paññābalaṃ   dhammavicayasambojjhaṅgo
vīmaṃsā vipassanā sammādiṭṭhi . bhagavā tehi vedehi jātijarāmaraṇassa
antagato   antappatto   koṭigato   koṭippatto  pariyantagato
pariyantappatto  vosānagato  vosānappatto  tāṇagato  tāṇappatto
leṇagato   leṇappatto   saraṇagato   saraṇappatto   abhayagato
abhayappatto   accutagato  accutappatto  amatagato  amatappatto
nibbānagato nibbānappatto. Vedanānaṃ vā antagatoti vedagū.
   {148.2} Vedehi vā antagatoti vedagū. Sattannaṃ vā dhammānaṃ
viditattā vedagū . sakkāyadiṭṭhi viditā hoti vicikicchā viditā hoti
sīlabbataparāmāso vidito hoti rāgo doso moho māno vidito hoti.
Viditassa 2- honti pāpakā akusalā dhammā saṅkilesikā ponobbhavikā
sadarā dukkhavipākā āyatiṃjātijarāmaraṇīyā.
        Vedāni viceyya kevalāni (sabhiyāti bhagavā)
        samaṇānaṃ yāni patthi 3- brāhmaṇānaṃ
        sabbavedanāsu vītarāgo
        sabbaṃ vedamaticca vedagū so 4-.
                [5]-
@Footnote: 1 Ma. vedā vuccanti. 2 Ma. viditāssa. 3 Ma. yānīdhatthi. 4 Ma. soti.
@5 Ma. evaṃ bhagavā vedagū.
   {148.3} Kathaṃ bhagavā bhāvitatto . Bhagavā bhāvitakāyo bhāvitasīlo
bhāvitacitto   bhāvitapañño   bhāvitasatipaṭṭhāno  bhāvitasammappadhāno
bhāvitaiddhipādo   bhāvitindriyo   bhāvitabalo   bhāvitabojjhaṅgo
bhāvitamaggo  pahīnakileso  paṭividdhākuppo  sacchikatanirodho  .  dukkhaṃ
tassa  pariññātaṃ  samudayo  pahīno maggo bhāvito nirodho sacchikato
abhiññeyyaṃ   abhiññātaṃ   pariññeyyaṃ   pariññātaṃ   pahātabbaṃ
pahīnaṃ  bhāvetabbaṃ  bhāvitaṃ  sacchikātabbaṃ  sacchikataṃ  .  aparitto
mahanto  gambhīro  appameyyo  duppariyogāḷho bahuratano sāgarūpamo
chaḷaṅgupekkhāya  samannāgato  hoti  .  cakkhunā  rūpaṃ disvā neva
sumano hoti na dummano upekkhako viharati sato sampajāno sotena
saddaṃ sutvā ghānena gandhaṃ ghāyitvā jivhāya rasaṃ sāyitvā kāyena
phoṭṭhabbaṃ  phusitvā  manasā  dhammaṃ  viññāya  neva sumano hoti na
dummano upekkhako viharati sato sampajāno.
   {148.4} Cakkhunā rūpaṃ disvā manāpaṃ [1]- nābhigijjhati nābhipihayati 2-
na rāgaṃ janeti . tassa ṭhitova kāyo hoti ṭhitaṃ cittaṃ ajjhattaṃ susaṇṭhitaṃ
suvimuttaṃ . cakkhunā kho panetaṃ 3- rūpaṃ disvā amanāpaṃ na maṅku hoti
appatiṭṭhīnacitto  ādinamanaso  4-  abyāpannacetaso  .  tassa
ṭhitova kāyo hoti ṭhitaṃ cittaṃ ajjhattaṃ susaṇṭhitaṃ suvimuttaṃ . sotena
saddaṃ  sutvā  ghānena  gandhaṃ  ghāyitvā  jivhāya  rasaṃ  sāyitvā
kāyena   phoṭṭhabbaṃ   phusitvā   manasā   dhammaṃ   viññāya
@Footnote: 1 Ma. rūpaṃ. 2 Ma. nābhihaṃsati. evamuparipi. 3 Ma. paneva. 4 Ma. appatiṭṭhitacitto
@alīnamanaso. evamuparipi.
Manāpaṃ  nābhigijjhati  nābhipihayati  na  rāgaṃ  janeti . tassa ṭhitova
kāyo  hoti  ṭhitaṃ  cittaṃ ajjhattaṃ susaṇṭhitaṃ suvimuttaṃ . manasā 1-
kho panetaṃ 2- dhammaṃ viññāya amanāpaṃ na maṅku hoti appatiṭṭhīnacitto
ādinamanaso abyāpannacetaso . tassa ṭhitova kāyo hoti ṭhitaṃ cittaṃ
ajjhattaṃ  susaṇṭhitaṃ  suvimuttaṃ  . cakkhunā rūpaṃ disvā manāpāmanāpesu
rūpesu  ṭhitova kāyo hoti ṭhitaṃ cittaṃ ajjhattaṃ susaṇṭhitaṃ suvimuttaṃ .
Sotena saddaṃ sutvā ghānena gandhaṃ ghāyitvā jivhāya rasaṃ sāyitvā
kāyena  phoṭṭhabbaṃ  phusitvā  manasā  dhammaṃ viññāya manāpāmanāpesu
dhammesu ṭhitova kāyo hoti ṭhitaṃ cittaṃ ajjhattaṃ susaṇṭhitaṃ suvimuttaṃ.
   {148.5} Cakkhunā rūpaṃ disvā rajanīye na rajjati dosanīye 3- na
dussati  mohanīye na muyhati kopanīye na kuppati madanīye na majjati
kilesanīye na kilissati . sotena saddaṃ sutvā ghānena gandhaṃ ghāyitvā
jivhāya rasaṃ sāyitvā kāyena phoṭṭhabbaṃ phusitvā manasā dhammaṃ viññāya
rajanīye na rajjati dosanīye 3- na dussati mohanīye na muyhati kopanīye
na  kuppati  madanīye  na  majjati kilesanīye na kilissati . diṭṭhe
diṭṭhamatto  sute  sutamatto  mute mutamatto viññāte viññātamatto
diṭṭhe na limpati sute na limpati mute na limpati viññāte na limpati
diṭṭhe  anupayo  4-  anissito  appaṭibaddho  vippamutto visaṃyutto
vimariyādikatena      cetasā      viharati      sute
@Footnote: 1 Ma. manāyeva. 2 Ma. pana. 3 dussanīye. 4 Ma. anūpayo. evamuparipi.
Mute  viññāte  anupayo  anissito  appaṭibaddho  vippamutto
visaṃyutto  vimariyādikatena  cetasā  viharati  .  saṃvijjati  bhagavato
cakkhu  passati  bhagavā  cakkhunā  rūpaṃ  chandarāgo  bhagavato  natthi
suvimuttacitto  bhagavā  .  saṃvijjati  bhagavato  sotaṃ  suṇāti bhagavā
sotena  saddaṃ  chandarāgo  bhagavato  natthi suvimuttacitto bhagavā .
Saṃvijjati  bhagavato  ghānaṃ  ghāyati  bhagavā  ghānena gandhaṃ chandarāgo
bhagavato  natthi  suvimuttacitto  bhagavā  .  saṃvijjati bhagavato jivhā
sāyati  bhagavā  jivhāya rasaṃ chandarāgo bhagavato natthi suvimuttacitto
bhagavā  .  saṃvijjati  bhagavato  kāyo  phusati  bhagavā  kāyena
phoṭṭhabbaṃ chandarāgo bhagavato natthi suvimuttacitto bhagavā.
   {148.6} Saṃvijjati bhagavato mano vijānāti bhagavā manasā dhammaṃ
chandarāgo bhagavato natthi suvimuttacitto bhagavā . Cakkhu rūpārāmaṃ rūparataṃ
rūpasammuditaṃ  bhagavatā 1- dantaṃ guttaṃ rakkhitaṃ saṃvutaṃ tassa ca saṃvarāya
dhammaṃ deseti . sotaṃ saddārāmaṃ saddarataṃ ghānaṃ gandhārāmaṃ gandharataṃ
jivhā  rasārāmā  rasaratā  rasasammuditā  [2]-  bhagavatā  dantā
guttā  rakkhitā  saṃvutā tassa ca saṃvarāya dhammaṃ deseti . kāyo
phoṭṭhabbārāmo   mano   dhammārāmo  dhammarato  dhammasammudito
[3]-  Bhagavatā  danto  gutto  rakkhito saṃvuto tassa ca saṃvarāya
dhammaṃ deseti.
     Dantaṃ nayanti samitiṃ      dantaṃ rājābhirūhati
@Footnote: 1 Ma. bhagavato. evamuparipi. 2 Ma. sā. 3 Ma. so.
     Danto seṭṭho manussesu   yotivākyaṃ titikkhati.
     Varamassatarā dantā      ājāniyāva 1- sindhavā
     kuñjarāva 1- mahānāgā  attadanto tato varaṃ.
     Na hi etehi yānehi      gaccheyya agataṃ disaṃ
     yathāttanā sudantena     danto dantena gacchati.
     Vidhāsu na vikampanti      vippamuttā punabbhavā
     dantabhūmiṃ anuppattā     te loke vijitāvino.
        Yassindriyāni bhāvitāni
        ajjhattañca bahiddhā ca sabbaloke
        nibbijjhimaṃ parañca lokaṃ
        kālaṃ kaṅkhati bhāvito sudantoti 2-.
Evaṃ bhagavā bhāvitattoti maññāmi taṃ vedaguṃ bhāvitattaṃ.
   [149]  Kutonu  dukkhā  samupāgatāmeti  kutonūti  saṃsayapucchā
vimatipucchā  dveḷhakapucchā  anekaṃsapucchā  evaṃ  nukho  na  nukho
kiṃ  nukho  kathaṃ  nukhoti  kutonu  .  dukkhāti  jātidukkhaṃ jarādukkhaṃ
byādhidukkhaṃ   maraṇadukkhaṃ  sokaparidevadukkhadomanassupāyāsadukkhaṃ  [3]-
nerayikaṃ  dukkhaṃ  tiracchānayonikaṃ  dukkhaṃ  pittivisayikaṃ  dukkhaṃ  mānusikaṃ
dukkhaṃ  gabbhokkantimūlakaṃ  dukkhaṃ  gabbheṭhitimūlakaṃ dukkhaṃ gabbhāvuṭṭhānamūlakaṃ
dukkhaṃ   jātassūpanibandhakaṃ   dukkhaṃ  jātassa  parādheyyakaṃ  dukkhaṃ
attūpakkamaṃ   dukkhaṃ   parūpakkamaṃ   dukkhaṃ  dukkhadukkhaṃ  saṃsāradukkhaṃ
@Footnote: 1 Ma. ca. 2 Ma. sa dantoti. 3 Ma. byasanaṃ dukkhaṃ.
Vipariṇāmadukkhaṃ cakkhurogo sotarogo ghānarogo jivhārogo kāyarogo
sīsarogo  kaṇṇarogo  mukharogo  dantarogo  kāso sāso pināso
ḍaho 1- jaro kucchirogo mucchā pakkhandikā sulā 2- visūcikā kuṭṭhaṃ
gaṇḍo  kilāso  soso  apamāro  daddu  kaṇḍu  kacchu  rakhasā
vitacchikā  lohitaṃ  pittaṃ  madhumeho  aṃsā  piḷakā  bhagandalā
pittasamuṭṭhānā  ābādhā  semhasamuṭṭhānā  ābādhā  vātasamuṭṭhānā
ābādhā sannipātikā ābādhā utupariṇāmajā ābādhā visamaparihārajā
ābādhā  opakkamikā  ābādhā  kammavipākajā  ābādhā  sītaṃ
uṇhaṃ jighacchā pipāsā uccāro passāvo
   {149.1}  ḍaṃsamakasavātātapasiriṃsapasamphassadukkhaṃ  mātumaraṇaṃ  dukkhaṃ
pitumaraṇaṃ  dukkhaṃ  bhātumaraṇaṃ  dukkhaṃ  bhaginimaraṇaṃ  dukkhaṃ  puttamaraṇaṃ dukkhaṃ
dhītumaraṇaṃ  dukkhaṃ  ñātibyasanaṃ  dukkhaṃ  bhogabyasanaṃ dukkhaṃ sīlabyasanaṃ dukkhaṃ
diṭṭhibyasanaṃ  dukkhaṃ  .  yesaṃ  dhammānaṃ ādito samudāgamanaṃ paññāyati
atthaṅgamato nirodho paññāyati . kammasannissito vipāko vipākasannissitaṃ
kammaṃ  nāmasannissitaṃ  rūpaṃ  rūpasannissitaṃ nāmaṃ jātiyā anugataṃ jarāya
anusaṭaṃ  byādhinā  abhibhūtaṃ  maraṇena abbhāhataṃ dukkhe patiṭṭhitaṃ atāṇaṃ
aleṇaṃ asaraṇaṃ asaraṇībhūtaṃ ime vuccanti dukkhā . ime dukkhā kuto
samupāgatā  kuto  jātā  kuto  sañjātā  kuto  nibbattā kuto
abhinibbattā  kuto  pātubhūtā  kinnidānā kiṃsamudayā kiṃpabhavāti imesaṃ
dukkhānaṃ     mūlaṃ     pucchati     hetuṃ     pucchati
@Footnote: 1 Ma. ḍāho. 2 Ma. sūlā. evamuparipi.
Nidānaṃ  pucchati  sambhavaṃ  pucchati  pabhavaṃ  pucchati  samuṭṭhānaṃ  pucchati
āhāraṃ pucchati ārammaṇaṃ pucchati paccayaṃ pucchati samudayaṃ pucchati [1]-
yācati ajjhesati pasādetīti kutonu dukkhā samupāgatāme.
   [150]  Yekeci lokasmiṃ anekarūpāti yekecīti sabbena sabbaṃ
sabbathā  sabbaṃ  asesaṃ nissesaṃ pariyādāyavacanametaṃ 2- yekecīti .
Lokasminti  apāyaloke manussaloke devaloke khandhaloke dhātuloke
āyatanaloke  .  anekarūpāti  anekavidhā  nānappakārā  dukkhāti
yekeci lokasmiṃ anekarūpā. Tenāha so brāhmaṇo
           pucchāmi taṃ bhagavā brūhi me taṃ (iccāyasmā mettagū)
           maññāmi taṃ vedaguṃ bhāvitattaṃ
           kutonu dukkhā samupāgatāme
           yekeci lokasmiṃ anekarūpāti
   [151] Dukkhassa ve maṃ pabhavaṃ apucchasi (mettagūti bhagavā)
           tante pavakkhāmi yathā pajānaṃ
           upadhinidānā pabhavanti dukkhā
           yekeci lokasmiṃ anekarūpā.
   [152] Dukkhassa ve maṃ pabhavaṃ apucchasīti dukkhassāti jātidukkhassa
jarādukkhassa   byādhidukkhassa   maraṇadukkhassa   sokaparidevadukkha-
domanassupāyāsadukkhassāti  3-  . dukkhassa ve maṃ pabhavaṃ apucchasīti
maṃ  4-  dukkhassa  mūlaṃ  pucchasi hetuṃ pucchasi nidānaṃ pucchasi sambhavaṃ
@Footnote: 1 Ma. papucchati. 2 Ma. pariyādiyanavacanametaṃ. evamuparipi. 3 Ma. itisaddo
@natthi. 4 Ma. ayaṃ pāṭho natthi.
Pucchasi  pabhavaṃ  pucchasi  samuṭṭhānaṃ  pucchasi  āhāraṃ pucchasi ārammaṇaṃ
pucchasi   paccayaṃ  pucchasi  samudayaṃ  pucchasi  yācasi  ajjhesasi
pasādesīti  dukkhassa  ve maṃ pabhavaṃ apucchasi . mettagūti bhagavā taṃ
brāhmaṇaṃ  nāmena  ālapati  .  bhagavāti  gāravādhivacanametaṃ .pe.
Sacchikā paññatti yadidaṃ bhagavāti mettagūti bhagavā.
   [153] Tante pavakkhāmi yathā pajānanti tante 1- pavakkhāmīti
taṃ  te  dukkhassa  mūlaṃ  pavakkhāmi hetuṃ pavakkhāmi nidānaṃ pavakkhāmi
sambhavaṃ  pavakkhāmi  pabhavaṃ  pavakkhāmi  samuṭṭhānaṃ  pavakkhāmi  āhāraṃ
pavakkhāmi  ārammaṇaṃ  pavakkhāmi  paccayaṃ  pavakkhāmi  samudayaṃ pavakkhāmi
ācikkhissāmi  desissāmi  paññapessāmi  paṭṭhapessāmi  vivarissāmi
vibhajissāmi  uttānīkarissāmi  pakāsessāmīti  tante  pavakkhāmi .
Yathā   pajānanti  yathā  pajānanto  ājānanto  vijānanto
paṭivijānanto paṭivijjhanto na itihitihaṃ 2- na itikirāya na paramparāya
na  piṭakasampadāya  na  takkahetu  na nayahetu na ākāraparivitakkena
na  diṭṭhinijjhānakkhantiyā  sāmaṃ  sayamabhiññātaṃ  attapaccakkhaṃ  dhammaṃ
[3]- Kathayissāmīti [4]- yathā pajānaṃ.
   [154]  Upadhinidānā  pabhavanti  dukkhāti  upadhīti  dasa  upadhī
taṇhūpadhi  diṭṭhūpadhi  kilesūpadhi  kammūpadhi  duccaritūpadhi  āhārūpadhi
paṭighūpadhi  catasso  upādinnadhātuyo  upadhī cha ajjhattikāni āyatanāni
upadhī  cha  viññāṇakāyā  upadhī  sabbaṃpi dukkhaṃ dukkhaṭṭhena 5- upadhi
@Footnote: 1 Ma. tanti. 2 Ma. ītihītihaṃ. evamuparipi. 3 Ma. taṃ. 4 Ma. taṃ te pavakkhāmi.
@5 Ma. dukkhamanaṭṭhena.
Ime  vuccanti  dasa  upadhī  .  dukkhāti  jātidukkhaṃ  jarādukkhaṃ
byādhidukkhaṃ   maraṇadukkhaṃ  sokaparidevadukkhadomanassupāyāsadukkhaṃ  .pe.
Byādhinā  abhibhūtaṃ  maraṇena  abbhāhataṃ  dukkhe  patiṭṭhitaṃ  atāṇaṃ
aleṇaṃ  asaraṇaṃ  asaraṇībhūtaṃ  ime  vuccanti  dukkhā . ime dukkhā
upadhinidānā   upadhihetukā   upadhipaccayā   upadhikāraṇā  honti
sambhavanti  pabhavanti  jāyanti  sañjāyanti  nibbattanti  pātubhavantīti
upadhinidānā pabhavanti dukkhā.
   [155]  Yekeci lokasmiṃ anekarūpāti yekecīti sabbena sabbaṃ
sabbathā  sabbaṃ  asesaṃ  nissesaṃ  pariyādāyavacanametaṃ  yekecīti .
Lokasminti  apāyaloke manussaloke devaloke khandhaloke dhātuloke
āyatanaloke  .  anekarūpāti  anekavidhā  nānappakārā  dukkhāti
yekeci lokasmiṃ anekarūpā. Tenāha bhagavā
           dukkhassa ve maṃ pabhavaṃ apucchasi (mettagūti bhagavā)
           tante pavakkhāmi yathā pajānaṃ
           upadhinidānā pabhavanti dukkhā
           yekeci lokasmiṃ anekarūpāti.
   [156] Yo ve avidvā upadhiṃ karoti
           punappunaṃ dukkhamupeti mando
           tasmā pajānaṃ upadhiṃ na kayirā
           dukkhassa jātippabhavānupassī.
   [157]  Yo  ve avidvā upadhiṃ karotīti yoti yo yādiso
yathāyutto  yathāvihito  yathāpakāro  yaṃṭhānappatto  yaṃdhammasamannāgato
khattiyo  vā  brāhmaṇo  vā  vesso  vā suddo vā gahaṭṭho
vā  pabbajito  vā devo vā manusso vā . avidvāti avidvā
avijjāgato  añāṇī  avibhāvī  duppañño  .  upadhiṃ  karotīti
taṇhūpadhiṃ  karoti  diṭṭhūpadhiṃ  karoti  kilesūpadhiṃ karoti kammūpadhiṃ karoti
duccaritūpadhiṃ  karoti  āhārūpadhiṃ  karoti  paṭighūpadhiṃ  karoti  catasso
upādinnadhātuyo  upadhī  karoti  cha  ajjhattikāni  āyatanāni  upadhī
karoti  cha  viññāṇakāye  upadhī  karoti  janeti  sañjaneti
nibbattetīti avidvā upadhiṃ karoti.
   [158]  Punappunaṃ  dukkhamupeti  mandoti  punappunaṃ  dukkhamupetīti
punappunaṃ  jātidukkhaṃ  jarādukkhaṃ  byādhidukkhaṃ  maraṇadukkhaṃ  sokaparideva-
dukkhadomanassupāyāsadukkhaṃ eti upeti 1- upagacchati gaṇhāti parāmasati
abhinivisatīti  punappunaṃ  dukkhamupeti  .  mandoti  mando  mūḷho
avidvā   avijjāgato  añāṇī  avibhāvī  duppaññoti  punappunaṃ
dukkhamupeti mando.
   [159]  Tasmā pajānaṃ upadhiṃ na kayirāti tasmāti tasmā 2-
taṃkāraṇā  taṃhetu  tappaccayā  taṃnidānā etaṃ ādīnavaṃ sampassamāno
upadhīsūti  tasmā  .  pajānanti  pajānanto  ājānanto vijānanto
paṭivijānanto  paṭivijjhanto  sabbe  saṅkhārā  aniccāti  pajānanto
@Footnote: 1 Ma. samupeti. 2 Ma. ayaṃ pāṭho natthi
Ājānanto   vijānanto   paṭivijānanto   paṭivijjhanto  sabbe
saṅkhārā  dukkhāti  sabbe  dhammā  anattāti  .pe.  yaṅkiñci
samudayadhammaṃ   sabbantaṃ   nirodhadhammanti   pajānanto  ājānanto
vijānanto  paṭivijānanto  paṭivijjhanto . upadhiṃ na kayirāti taṇhūpadhiṃ
na  kareyya diṭṭhūpadhiṃ na kareyya kilesūpadhiṃ na kareyya kammūpadhiṃ 1-
na  kareyya  duccaritūpadhiṃ na kareyya āhārūpadhiṃ na kareyya paṭighūpadhiṃ
na  kareyya  catasso  upādinnadhātuyo  upadhī  na  kareyya  cha
ajjhattikāni  āyatanāni  upadhī  na  kareyya [2]- na janeyya na
sañjaneyya na nibbatteyyāti tasmā pajānaṃ upadhiṃ na kayirā.
   [160]  Dukkhassāti  jātidukkhassa  jarādukkhassa  byādhidukkhassa
maraṇadukkhassa  sokaparidevadukkhadomanassupāyāsadukkhassa  pabhavānupassī  3-
mūlānupassī  hetānupassī  nidānānupassī  sambhavānupassī  pabhavānupassī
samuṭṭhānānupassī   āhārānupassī   ārammaṇānupassī  paccayānupassī
samudayānupassī  .  anupassanā  vuccati  paññā  yā  paññā
pajānanā  .pe.  amoho  dhammavicayo  sammādiṭṭhi  .  imāya
anupassanāya  paññāya  upeto  hoti samupeto upāgato samupāgato
upapanno   samupapanno   samannāgato  so  vuccati  anupassīti
dukkhassa jātippabhavānupassī. Tenāha bhagavā
           yo ve avidvā upadhiṃ karoti
           punappunaṃ dukkhamupeti mando
@Footnote: 1 Ma. ime dve pāṭhā natthi. 2 Ma. cha viññāṇakāye upadhī na kareyya.
@3 Ma. pabhavānupassīti: dukkhassa.
           Tasmā pajānaṃ upadhiṃ na kayirā
           dukkhassa jātippabhavānupassīti.
   [161] Yantaṃ apucchimha akittayī no
           aññaṃ taṃ pucchāma tadiṅgha brūhi
           kathaṃ nu dhīrā vitaranti oghaṃ
           jātijjaraṃ 1- sokapariddavañca
           tamme munī sādhu viyākarohi
           tathā hi te vidito esa dhammo.
   [162]  Yantaṃ  apucchimha  akittayī  noti  yaṃ  taṃ apucchimha
ayācimha ajjhesimha pasādimha . akittayī noti no 2- akitti 3-
taṃ  ācikkhi  taṃ  desesi taṃ paññapi taṃ paṭṭhapi taṃ vivari taṃ vibhaji
taṃ uttānīmakāsi taṃ pakāsi tanti yantaṃ apucchimha akittayī no.
   [163]  [4]- Aññaṃ taṃ pucchāma tadiṅgha brūhi kathaṃ nu dhīrā
vitaranti  oghaṃ  jātijjaraṃ  sokapariddavañcāti  kathaṃnūti  saṃsayapucchā
vimatipucchā  dveḷhakapucchā  anekaṃsapucchā  evaṃ  nukho  na nu kho
kiṃ  nu  kho kathaṃnu khoti kathaṃnu . dhīrāti dhīrā paṇḍitā paññavanto
buddhimanto  ñāṇino  vibhāvino  medhāvino  .  oghanti  kāmoghaṃ
bhavoghaṃ  diṭṭhoghaṃ avijjoghaṃ . jātīti yā tesaṃ tesaṃ sattānaṃ tamhi
tamhi  sattanikāye  jāti  sañjāti  okkanti  nibbatti  abhinibbatti
khandhānaṃ   pātubhāvo   āyatanānaṃ   paṭilābho   .   jarāti
@Footnote: 1 Ma. jātiṃ jaraṃ. 2 Ma. nosaddo natthi. 3 Ma. akittitaṃ pakittitaṃ desitaṃ.
@evamuparipi. 4 Ma. aññaṃ taṃ pucchāma tadiṅgha brūhīti aññaṃ taṃ pucchāma aññaṃ taṃ
@yācāma aññaṃ taṃ ajjhesāma aññaṃ taṃ pasādema uttari taṃ pucchāma. tadiṅgha brūhīti
@iṅgha brūhi ācikkhāhi desehi paññapehi paṭṭhapehi vivarāhi vibhajāhi
@uttānīkarohi pakāsehīti.
Yā  tesaṃ  tesaṃ  sattānaṃ  tamhi tamhi sattanikāye jarā jiraṇatā
khaṇḍiccaṃ  pāliccaṃ valittacatā āyuno saṃhāni indriyānaṃ paripāko .
Sokoti  ñātibyasanena  vā  phuṭṭhassa  bhogabyasanena  vā  phuṭṭhassa
rogabyasanena  vā  phuṭṭhassa  sīlabyasanena vā phuṭṭhassa diṭṭhibyasanena
vā  phuṭṭhassa  aññataraññatarena  vā  byasanena  samannāgatassa
aññataraññatarena  vā  dukkhadhammena phuṭṭhassa soko socanā socitattaṃ
antosoko  antoparisoko  antoḍāho  antopariḍāho  cetaso
parijjhāyanā domanassaṃ sokasallaṃ.
   {163.1}  Paridevoti ñātibyasanena vā phuṭṭhassa bhogabyasanena
vā  phuṭṭhassa  rogabyasanena  vā phuṭṭhassa sīlabyasanena vā phuṭṭhassa
diṭṭhibyasanena  vā  phuṭṭhassa  aññataraññatarena  vā  byasanena
samannāgatassa   aññataraññatarena   vā   dukkhadhammena   phuṭṭhassa
ādevo paridevo ādevanā paridevanā ādevitattaṃ paridevitattaṃ lāpo
palāpo 1- vippalāpo lālappo lālappāyanā lālappāyitattaṃ 2-.
Kathaṃ  nu  dhīrā vitaranti oghaṃ jātijjaraṃ sokapariddavañcāti kathaṃ dhīrā
oghañca  jātijjarañca  sokañca  pariddavañca  taranti  uttaranti
pataranti  samatikkamanti  vītivattantīti  kathaṃ  nu  dhīrā  vitaranti oghaṃ
jātijjaraṃ sokapariddavañca.
   [164]  Tamme  munī  sādhu  viyākarohīti  tanti yaṃ pucchāmi
yaṃ  yācāmi  yaṃ  ajjhesāmi  yaṃ  pasādemi . munīti monaṃ vuccati
@Footnote: 1 Ma. vācā palāpo. 2 Ma. lālappitattaṃ.
Ñāṇaṃ  yā  paññā  pajānanā  .pe.  amoho  dhammavicayo
sammādiṭṭhi   .  bhagavā  tena  ñāṇena  samannāgato  muni
monappatto  .  tīṇi  moneyyāni  kāyamoneyyaṃ  vacīmoneyyaṃ
manomoneyyaṃ.
   {164.1} Katamaṃ kāyamoneyyaṃ . tividhānaṃ kāyaduccaritānaṃ pahānaṃ
kāyamoneyyaṃ  tividhaṃ  kāyasucaritaṃ kāyamoneyyaṃ kāyārammaṇaṃ 1- ñāṇaṃ
kāyamoneyyaṃ    kāyapariññā   kāyamoneyyaṃ   pariññāsahagato
maggo  kāyamoneyyaṃ  kāye  chandarāgassa  pahānaṃ  kāyamoneyyaṃ
kāyasaṅkhāranirodho   catutthajjhānasamāpatti   kāyamoneyyaṃ   idaṃ
kāyamoneyyaṃ.
   {164.2} Katamaṃ vacīmoneyyaṃ . catubbidhānaṃ vacīduccaritānaṃ pahānaṃ
vacīmoneyyaṃ  catubbidhaṃ  vacīsucaritaṃ  vacīmoneyyaṃ vācārammaṇaṃ ñāṇaṃ 2-
vacīmoneyyaṃ  vācāpariññā  vacīmoneyyaṃ  pariññāsahagato  maggo
vacīmoneyyaṃ vācāya chandarāgassa pahānaṃ vacīmoneyyaṃ vacīsaṅkhāranirodho
dutiyajjhānasamāpatti vacīmoneyyaṃ idaṃ vacīmoneyyaṃ.
   {164.3} Katamaṃ manomoneyyaṃ . tividhānaṃ manoduccaritānaṃ pahānaṃ
manomoneyyaṃ  tividhaṃ  manosucaritaṃ manomoneyyaṃ cittārammaṇaṃ 3- ñāṇaṃ
manomoneyyaṃ    cittapariññā   manomoneyyaṃ   pariññāsahagato
maggo  manomoneyyaṃ  citte  chandarāgassa  pahānaṃ  manomoneyyaṃ
cittasaṅkhāranirodho  saññāvedayitanirodhasamāpatti  manomoneyyaṃ  idaṃ
@Footnote: 1 Ma. kāyārammaṇe. 2 Ma. vācārammaṇe. 3 Ma. cittārammaṇe.
Manomoneyyaṃ.
     Kāyamuniṃ vācāmuniṃ 1-      manomunimanāsavaṃ
     muniṃ moneyyasampannaṃ      āhu sabbappahāyinaṃ
     kāyamuniṃ vācāmuniṃ 1-      manomunimanāsavaṃ
     muniṃ moneyyasampannaṃ      āhu ninhātapāpakanti.
Imehi moneyyehi dhammehi samannāgatā cha munayo 2- āgāramunayo
anāgāramunayo  sekkhamunayo  asekkhamunayo paccekamunayo munimunayo .
Katame āgāramunayo . ye te āgārikā diṭṭhapadā viññātasāsanā
ime  āgāramunayo  .  katame  anāgāramunayo  .  ye  te
pabbajitā  diṭṭhapadā  viññātasāsanā  ime  anāgāramunayo .
Satta  sekkhā  sekkhamunayo  .  arahanto  asekkhamunayo .
Paccekasambuddhā   paccekamunayo   .   tathāgatā   arahanto
sammāsambuddhā munimunayo.
     Na monena muni 3- hoti   mūḷharūpo aviddasu
     yo ca tulaṃva paggayha     varamādāya paṇḍito
     pāpāni parivajjeti      sa muni 3- tena so muni
     yo munāti ubho loke    muni tena pavuccati.
        Asatañca satañca ñatvā dhammaṃ
        ajjhattañca bahiddhā ca sabbaloke
        devamanussehi pūjito 4-
@Footnote: 1 Ma. vacīmuniṃ. 2 Ma. munino. evamuparipi. 3 Ma. munī. 4 Ma. pūjanīyo.
        Yo 1- so 2- saṅgajālamaticca so munīti.
   {164.4} Sādhu viyākarohīti sādhu ācikkhāhi desehi paññapehi
paṭṭhapehi vivarāhi vibhajāhi uttānīkarohi pakāsehīti tamme munī sādhu
viyākarohi.
   [165]  Tathā  hi  te vidito esa dhammoti tathā hi te
vidito  ñāto  tulito  tīrito  vibhāvito  vibhūto  esa  dhammoti
tathā hi te vidito esa dhammo. Tenāha so brāhmaṇo
           yantaṃ apucchimha akittayī no
           aññaṃ taṃ pucchāma tadiṅgha brūhi
           kathaṃ nu dhīrā vitaranti oghaṃ
           jātijjaraṃ sokapariddavañca
           tamme munī sādhu viyākarohi
           tathā hi te vidito esa dhammoti.
   [166] Kittayissāmi te dhammaṃ (mettagūti bhagavā)
           diṭṭhe dhamme anītihaṃ
           yaṃ viditvā sato caraṃ
           tare loke visattikaṃ.
   [167]  Kittayissāmi  te  dhammanti ādikalyāṇaṃ majjhekalyāṇaṃ
pariyosānakalyāṇaṃ   sātthaṃ   sabyañjanaṃ   kevalaparipuṇṇaṃ  parisuddhaṃ
brahmacariyaṃ  cattāro  satipaṭṭhāne  cattāro sammappadhāne cattāro
@Footnote: 1-2 Ma. ime dve pāṭhā natthi.
Iddhipāde  pañcindriyāni  pañca  balāni  satta  bojjhaṅge  ariyaṃ
aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ nibbānañca nibbānagāminiñca paṭipadaṃ kittayissāmi [1]-
desissāmi  paññapessāmi  paṭṭhapessāmi  vivarissāmi  vibhajissāmi
uttānīkarissāmi  pakāsissāmīti  kittayissāmi  te dhammaṃ . mettagūti
bhagavā taṃ brāhmaṇaṃ nāmena ālapati.
   [168]  Diṭṭhe  dhamme  anītihanti  diṭṭhe  dhammeti  diṭṭhe
dhamme  ñāte dhamme tulite dhamme tīrite dhamme vibhāvite dhamme
vibhūte  dhamme sabbe saṅkhārā aniccāti .pe. yaṅkiñci samudayadhammaṃ
sabbantaṃ  nirodhadhammanti  diṭṭhe  dhamme  ñāte  dhamme  tulite
dhamme  tīrite  dhamme  vibhāvite  dhamme  vibhūte dhammeti evampi
diṭṭhe  dhamme kathayissāmi . athavā dukkhe diṭṭhe dukkhaṃ kathayissāmi
samudaye  diṭṭhe  samudayaṃ  kathayissāmi  magge  diṭṭhe  maggaṃ
kathayissāmi  nirodhe  diṭṭhe  nirodhaṃ  kathayissāmīti  evampi  diṭṭhe
dhamme  kathayissāmi  .  athavā  diṭṭhe  dhamme  sandiṭṭhikaṃ akālikaṃ
ehipassikaṃ  opanayikaṃ 2- paccattaṃ veditabbaṃ viññūhīti evampi diṭṭhe
dhamme  kathayissāmīti  diṭṭhe  dhamme  .  anītihanti  na  itihaṃ na
itikirāya na paramparāya na piṭakasampadāya na takkahetu na nayahetu na
ākāraparivitakkena  na  diṭṭhinijjhānakkhantiyā  sāmaṃ  sayamabhiññātaṃ
attapaccakkhaṃ dhammaṃ kathayissāmīti diṭṭhe dhamme anītihaṃ.
   [169]  Yaṃ  viditvā sato caranti yaṃ viditaṃ katvā tulayitvā
@Footnote: 1 Ma. ācikkhissāmi. 2 Ma. opaneyyayikaṃ.
Tīrayitvā vibhāvayitvā vibhūtaṃ katvā sabbe saṅkhārā aniccāti .pe.
Yaṅkiñci  samudayadhammaṃ  sabbantaṃ  nirodhadhammanti  viditaṃ katvā tulayitvā
tīrayitvā  vibhāvayitvā  vibhūtaṃ  katvā  .  satoti  catūhi kāraṇehi
sato  kāye  kāyānupassanāsatipaṭṭhānaṃ  bhāvento  sato  .pe.
So  vuccati  sato  .  caranti  caranto  vicaranto  iriyanto
vattento pālento yapento yāpentoti yaṃ viditvā sato caraṃ.
   [170] Tare loke visattikanti visattikā vuccati taṇhā yo rāgo
sārāgo  .pe. abhijjhā lobho akusalamūlaṃ . visattikāti kenatthena
visattikā  .  visatāti visattikā . visālāti visattikā . visaṭāti
visattikā  1-  .  visakkatīti  visattikā . visaṃharatīti visattikā .
Visaṃvādikāti  visattikā  .  visamūlāti  visattikā  .  visaphalāti
visattikā . visaparibhogāti visattikā . visālā vā pana sā taṇhā
rūpe sadde gandhe rase phoṭṭhabbe kule gaṇe āvāse lābhe yase
pasaṃse  2-  sukhe cīvare piṇḍapāte senāsane gilānapaccayabhesajja-
parikkhāre  kāmadhātuyā  rūpadhātuyā  arūpadhātuyā kāmabhave rūpabhave
arūpabhave   saññābhave   asaññābhave   nevasaññānāsaññābhave
ekavokārabhave  catuvokārabhave  pañcavokārabhave  atīte  anāgate
paccuppanne  diṭṭhasutamutaviññātabbesu  dhammesu  visaṭā  vitthatāti
visattikā  . loketi apāyaloke manussaloke devaloke khandhaloke
dhātuloke    āyatanaloke    .    tare    loke
@Footnote: 1 Ma. visamāti visattikā. 2 Ma. pasaṃsāya.
Visattikanti  yā sā loke visattikā 1- loke taṃ visattikaṃ sato
tareyya  uttareyya  patareyya  samatikkameyya  vītivatteyyāti  tare
loke visattikaṃ. Tenāha bhagavā
        kittayissāmi te dhammaṃ (mettagūti bhagavā)
        diṭṭhe dhamme anītihaṃ
        yaṃ viditvā sato caraṃ
        tare loke visattikanti.
   [171] Tañcāhaṃ abhinandāmi     mahesī 2- dhammamuttamaṃ
        yaṃ viditvā sato caraṃ       tare loke visattikaṃ.
   [172]  Tañcāhaṃ  abhinandāmīti  tanti tuyhaṃ vacanaṃ byapathaṃ 3-
desanaṃ [4]- anusandhiṃ 5- . abhinandāmīti nandāmi abhinandāmi modāmi
anumodāmi   icchāmi  sādiyāmi  yācāmi  patthayāmi  pihayāmi
abhijappāmīti tañcāhaṃ abhinandāmi.
   [173] Mahesī dhammamuttamanti mahesīti kenatthena mahesī 6-.
Bhagavā mahantaṃ sīlakkhandhaṃ esi gavesi 7- pariyesīti mahesī . Mahantaṃ
samādhikkhandhaṃ   mahantaṃ   paññākkhandhaṃ   mahantaṃ   vimuttikkhandhaṃ
mahantaṃ  vimuttiñāṇadassanakkhandhaṃ  esi  gavesi  pariyesīti  mahesī .
Mahato  vā  tamokāyassa padālanaṃ esi gavesi pariyesīti mahesī .
Mahato  vippallāsassa  pabhedanaṃ  esi  gavesi  pariyesīti mahesī .
Mahato  taṇhāsallassa abbūhanaṃ 8- esi gavesi pariyesīti mahesī .
@Footnote: 1 Ma. loke vesā visattikā. 2 Ma. mahesi. evamuparipi. 3 Ma. byappathaṃ.
@4 Ma. anusāsanaṃ. 5 Ma. anusiṭṭhaṃ. 6 Ma. kiṃ mahesi. 7 Ma. esī gavesī.
@evamuparipi. 8 Ma. abbahanaṃ.
Mahato  diṭṭhisaṅghātassa  vinibbedhanaṃ esi gavesi pariyesīti mahesī .
Mahato  mānaddhajassa  pātanaṃ  esi  gavesi  pariyesīti  mahesī .
Mahato  abhisaṅkhārassa  vūpasamaṃ  esi  gavesi  pariyesīti  mahesī .
Mahato  oghassa  nittharaṇaṃ  esi gavesi pariyesīti mahesī . mahato
bhārassa nikkhipanaṃ esi gavesi pariyesīti mahesī . Mahato saṃsāravaṭṭassa
ucchedaṃ  1-  esi  gavesi pariyesīti mahesī . mahato santāpassa
nibbāpanaṃ  esi  gavesi  pariyesīti  mahesī  .  mahato pariḷāhassa
paṭippassaddhiṃ  2-  esi  gavesi  pariyesīti  mahesī  .  mahato
dhammaddhajassa ussāpanaṃ esi gavesi pariyesīti mahesī.
   {173.1}  Mahante satipaṭṭhāne mahante sammappadhāne mahante
iddhipāde  mahantāni  indriyāni  mahantāni  balāni  mahante
bojjhaṅge  mahantaṃ  ariyaṃ  aṭṭhaṅgikaṃ  maggaṃ  mahantaṃ  paramatthaṃ amataṃ
nibbānaṃ  esi gavesi pariyesīti mahesī . mahesakkhehi vā sattehi
esito gavesito pariyesito kahaṃ buddho kahaṃ bhagavā kahaṃ devadevo
kahaṃ  narāsabhoti  mahesī  .  dhammamuttamanti  dhammamuttamaṃ  vuccati
amataṃ  nibbānaṃ  yo  so  sabbasaṅkhārasamatho  sabbūpadhipaṭinissaggo
taṇhakkhayo  virāgo  nirodho  nibbānaṃ  .  uttamanti aggaṃ seṭṭhaṃ
viseṭṭhaṃ pāmokkhaṃ uttamaṃ pavaraṃ dhammanti mahesī dhammamuttamaṃ.
   [174]  Yaṃ 3- viditvā sato caranti viditaṃ katvā tulayitvā
tīrayitvā vibhāvayitvā vibhūtaṃ katvā sabbe saṅkhārā aniccāti .pe.
@Footnote: 1 Ma. upacchedaṃ. 2 Ma. paṭippassaddhaṃ. 3 Ma. ayaṃ pāṭho natthi.
Yaṅkiñci   samudayadhammaṃ   sabbantaṃ  nirodhadhammanti  viditaṃ  katvā
tulayitvā  tīrayitvā  vibhāvayitvā  vibhūtaṃ  katvā  .  satoti catūhi
kāraṇehi  sato  kāye  kāyānupassanāsatipaṭṭhānaṃ  bhāvento  sato
.pe.  so  vuccati  sato  . caranti caranto vicaranto iriyanto
vattento pālento yapento yāpentoti yaṃ viditvā sato caraṃ.
   [175]  Tare  loke  visattikanti  visattikā  vuccati taṇhā
yo rāgo sārāgo .pe. abhijjhā lobho akusalamūlaṃ . visattikāti
kenatthena  visattikā  .pe.  visaṭā  vitthatāti  visattikā .
Loketi  apāyaloke  .pe.  āyatanaloke  .  tare  loke
visattikanti yā sā loke visattikā 1- loke taṃ 2- visattikaṃ sato
tareyya  uttareyya  patareyya  samatikkameyya  vītivatteyyāti  tare
loke visattikaṃ. Tenāha so brāhmaṇo
           tañcāhaṃ abhinandāmi  mahesī dhammamuttamaṃ
           yaṃ viditvā sato caraṃ    tare loke visattikanti.
   [176] Yaṅkiñci sampajānāsi (mettagūti bhagavā)
           uddhaṃ adho tiriyañcāpi majjhe
           etesu nandiñca nivesanañca
           panujja viññāṇaṃ bhave na tiṭṭhe.
   [177]  Yaṅkiñci  sampajānāsīti  yaṅkiñci pajānāsi ājānāsi
vijānāsi  paṭivijānāsi  paṭivijjhasīti  yaṅkiñci  sampajānāsi  .
@Footnote: 1 Ma. loke vesā visattikā. evamuparipi. 2 Ma. etaṃ.
Mettagūti  bhagavā  taṃ  brāhmaṇaṃ  nāmena  ālapati  .  bhagavāti
gāravādhivacanametaṃ   .pe.  sacchikā  paññatti  yadidaṃ  bhagavāti
mettagūti bhagavā.
   [178]  Uddhaṃ  adho tiriyañcāpi majjheti uddhanti vuccati 1-
anāgataṃ  .  adhoti  atītaṃ  .  tiriyañcāpi majjheti paccuppannaṃ .
Uddhanti  vuccati 1- devaloko . adhoti nirayaloko . tiriyañcāpi
majjheti manussaloko . [2]- uddhanti kusalā dhammā. Adhoti akusalā
dhammā  .  tiriyañcāpi  majjheti  abyākatā  dhammā  .  uddhanti
arūpadhātu  .  adhoti  kāmadhātu . tiriyañcāpi majjheti rūpadhātu .
Uddhanti  sukhā  vedanā  .  adhoti dukkhā vedanā . tiriyañcāpi
majjheti  adukkhamasukhā  vedanā  .  uddhanti  uddhaṃ  pādatalā .
Adhoti  adho  kesamatthakā  .  tiriyañcāpi  majjheti  vemajjheti
uddhaṃ adho tiriyañcāpi majjhe.
   [179]  Etesu  nandiñca  nivesanañca  panujja viññāṇaṃ bhave
na  tiṭṭheti  etesūti  ācikkhitesu desitesu paññapitesu paṭṭhapitesu
vivaritesu  vibhajitesu  uttānīkatesu  pakāsitesu  .  nandi  vuccati
taṇhā  yo  rāgo  sārāgo .pe. abhijjhā lobho akusalamūlaṃ .
Nivesananti  dve  nivesanā  taṇhānivesanā ca diṭṭhinivesanā ca .
Katamā  taṇhānivesanā  .  yāvatā  taṇhāsaṅkhātena  .pe.  ayaṃ
taṇhānivesanā  .  katamā diṭṭhinivesanā . vīsativatthukā sakkāyadiṭṭhi
@Footnote: 1 Ma. ayaṃ pāṭho natthi. 2 Ma. athavā.
.pe.  Ayaṃ  diṭṭhinivesanā . panujja viññāṇanti puññābhisaṅkhārasahagataṃ
viññāṇaṃ apuññābhisaṅkhārasahagataṃ viññāṇaṃ
āneñjābhisaṅkhārasahagataṃ  viññāṇaṃ  .  etesu  nandiñca  nivesanañca
abhisaṅkhārasahagatañca  viññāṇaṃ  nujja  panujja  nuda  panuda  jaha pajaha
vinodehi   byantīkarohi   anabhāvaṅgamehīti   etesu   nandiñca
nivesanañca  panujja viññāṇaṃ . bhave na tiṭṭheti bhavāti dve bhavā
kammabhavo ca paṭisandhiko ca punabbhavo.
   {179.1} Katamo kammabhavo . puññābhisaṅkhāro apuññābhisaṅkhāro
āneñjābhisaṅkhāro ayaṃ kammabhavo . katamo paṭisandhiko punabbhavo .
Paṭisandhikā rūpā 1- vedanā saññā saṅkhārā viññāṇaṃ ayaṃ paṭisandhiko
punabbhavo . bhave na tiṭṭheti nandiñca nivesanañca abhisaṅkhārasahagatañca
viññāṇaṃ  kammabhavañca  paṭisandhikañca  punabbhavaṃ  pajahanto  vinodento
byantīkaronto  anabhāvaṅgamento  kammabhave  na tiṭṭheyya paṭisandhike
punabbhave  na  tiṭṭheyya  na  santiṭṭheyyāti  panujja viññāṇaṃ bhave
na tiṭṭhe. Tenāha bhagavā
           yaṅkiñci sampajānāsi (mettagūti bhagavā)
           uddhaṃ adho tiriyañcāpi majjhe
           etesu nandiñca nivesanañca
           panujja viññāṇaṃ bhave na tiṭṭheti.
   [180] Evaṃvihārī sato appamatto
@Footnote: 1 Ma. rupaṃ.
           Bhikkhu caraṃ hitvā mamāyitāni
           jātijjaraṃ sokapariddavañca
           idheva vidvā pajaheyya dukkhaṃ.
   [181]  Evaṃvihārī  sato  appamattoti  evaṃvihārīti nandiñca
nivesanañca  abhisaṅkhārasahagatañca  viññāṇaṃ  kammabhavañca  paṭisandhikañca
punabbhavaṃ  pajahanto  vinodento  byantīkaronto  anabhāvaṅgamentoti
evaṃvihārī . satoti catūhi kāraṇehi sato kāye kāyānupassanāsatipaṭṭhānaṃ
bhāvento .pe. so vuccati sato. Appamattoti sakkaccakārī sātaccakārī
aṭṭhitakārī  anolīnavuttī  anikkhittacchando  anikkhittadhuro  appamatto
kusalesu dhammesu kadāhaṃ 1- aparipūraṃ vā sīlakkhandhaṃ paripūreyyaṃ paripūraṃ
vā  sīlakkhandhaṃ  tattha  paññāya  anuggaṇheyyanti  yo tattha chando
ca  vāyāmo  ca ussāho ca ussoḷhī ca appaṭivānī ca sati ca
sampajaññañca  ātappaṃ  padhānaṃ  adhiṭṭhānaṃ  anuyogo  appamādo
kusalesu  dhammesu  kadāhaṃ  aparipūraṃ  vā  samādhikkhandhaṃ  vimuttikkhandhaṃ
vimuttiñāṇadassanakkhandhaṃ  paripūreyyaṃ  paripūraṃ  vā  vimuttiñāṇadassanakkhandhaṃ
tattha  paññāya  anuggaṇheyyanti  yo  tattha  chando  ca vāyāmo
ca  ussāho  ca  ussoḷhī ca appaṭivānī ca sati ca sampajaññañca
ātappaṃ  padhānaṃ  adhiṭṭhānaṃ  anuyogo  appamādo  kusalesu dhammesu
kadāhaṃ  apariññātaṃ  vā  dukkhaṃ  parijāneyyaṃ appahīne vā kilese
@Footnote: 1 Ma. kathāhaṃ. evamuparipi.
Jaheyyaṃ  abhāvitaṃ  vā  maggaṃ  bhāveyyaṃ  asacchikataṃ  vā  nirodhaṃ
sacchikareyyanti  yo  tattha  chando  ca  vāyāmo ca ussāho ca
ussoḷhī  ca  appaṭivānī  ca  sati ca sampajaññañca ātappaṃ padhānaṃ
adhiṭṭhānaṃ  anuyogo  appamādo  kusalesu  dhammesūti  evaṃvihārī
sato appamatto.
   [182] Bhikkhu caraṃ hitvā mamāyitānīti bhikkhūti kalyāṇaputhujjano 1-
vā bhikkhu sekkho vā bhikkhu . caranti caranto vicaranto iriyanto
vattento  pālento  yapento  yāpento  .  mamattāti  dve
mamattā  taṇhāmamattaṃ  ca  diṭṭhimamattaṃ  ca  .pe. idaṃ taṇhāmamattaṃ
.pe.  idaṃ  diṭṭhimamattaṃ  .  taṇhāmamattaṃ  pahāya  diṭṭhimamattaṃ
paṭinissajjitvā  mamatte  hitvā  pariccajitvā  2-  vinodetvā
byantīkatvā anabhāvaṅgametvāti bhikkhu caraṃ hitvā mamāyitāni.
   [183]  Jātijjaraṃ  sokapariddavañca  idheva  vidvā  pajaheyya
dukkhanti  jātīti  yā  tesaṃ tesaṃ sattānaṃ tamhi tamhi sattanikāye
jāti  sañjāti  okkanti  nibbatti  abhinibbatti  khandhānaṃ pātubhāvo
āyatanānaṃ paṭilābho . jarāti yā tesaṃ tesaṃ sattānaṃ tamhi tamhi
sattanikāye  jarā  jiraṇatā  khaṇḍiccaṃ  pāliccaṃ  valittacatā āyuno
saṃhāni  indriyānaṃ  paripāko . sokoti ñātibyasanena vā phuṭṭhassa
bhogabyasanena  vā  phuṭṭhassa  rogabyasanena vā phuṭṭhassa sīlabyasanena
vā  phuṭṭhassa  diṭṭhibyasanena  vā  phuṭṭhassa  aññataraññatarena  vā
@Footnote: 1 Ma. puthujjanakalyāṇako. 2 Ma. jahitvā cajitvā pajahitvā.
Byasanena  samannāgatassa  aññataraññatarena  vā  dukkhadhammena phuṭṭhassa
soko  socanā  socitattaṃ  antosoko  antoparisoko antoḍāho
antopariḍāho cetaso parijjhāyanā domanassaṃ sokasallaṃ . paridevoti
ñātibyasanena  vā  phuṭṭhassa bhogabyasanena vā phuṭṭhassa rogabyasanena
vā  phuṭṭhassa  sīlabyasanena  vā phuṭṭhassa diṭṭhibyasanena vā phuṭṭhassa
aññataraññatarena  vā  byasanena  samannāgatassa  aññataraññatarena
vā  dukkhadhammena  phuṭṭhassa ādevo paridevo ādevanā paridevanā
ādevitattaṃ  paridevitattaṃ  lāpo  palāpo  vippalāpo  lālappo
lālappāyanā  lālappāyitattaṃ  .  idhāti  imissā  diṭṭhiyā .pe.
Imasmiṃ  manussaloke . vidvāti vidvā 1- vijjāgato ñāṇī vibhāvī
medhāvī . dukkhanti jātidukkhaṃ .pe. Sokaparidevadukkhadomanassupāyāsadukkhaṃ.
Jātijjaraṃ  sokapariddavañca  idheva  vidvā  pajaheyya dukkhanti vidvā
vijjāgato  ñāṇī  vibhāvī  medhāvī idheva jātijarañca sokaparidevañca
pajaheyya  vinodeyya  byantīkareyya  anabhāvaṅgameyyāti  jātijjaraṃ
sokapariddavañca idheva vidvā pajaheyya dukkhaṃ. Tenāha bhagavā
           evaṃvihārī sato appamatto
           bhikkhu caraṃ hitvā mamāyitāni
           jātijjaraṃ sokapariddavañca
           idheva vidvā pajaheyya dukkhanti.
@Footnote: 1 Ma. ayaṃ pāṭho natthi.
   [184] Etābhinandāmi vaco mahesino
           sukittitaṃ gotama nūpadhīkaṃ
           addhā hi bhagavā pahāsi dukkhaṃ
           tathā hi te vidito esa dhammo.
   [185]  Etābhinandāmi  vaco mahesinoti etanti tuyhaṃ vacanaṃ
byapathaṃ  desanaṃ  anusandhiṃ  .  abhinandāmīti  1- nandāmi abhinandāmi
modāmi  anumodāmi  icchāmi  sādiyāmi  yācāmi patthayāmi pihayāmi
abhijappāmi  . mahesinoti 2- bhagavā mahantaṃ sīlakkhandhaṃ esi gavesi
pariyesīti  mahesī  .pe.  kahaṃ  narāsabhoti  mahesīti etābhinandāmi
vaco mahesino.
   [186]  Sukittitaṃ  gotama  nūpadhīkanti  sukittitanti  sukittitaṃ
suācikkhitaṃ   sudesitaṃ  supaññapitaṃ  supaṭṭhapitaṃ  suvivaritaṃ  suvibhajitaṃ
suuttānīkataṃ  supakāsitanti  sukittitaṃ  .  gotama  nūpadhīkanti  upadhi
vuccanti  kilesā  ca  khandhā  ca  abhisaṅkhārā  ca . upadhipahānaṃ
upadhivūpasamaṃ   upadhipaṭinissaggaṃ  upadhipaṭippassaddhiṃ  amataṃ  nibbānanti
sukittitaṃ gotama nūpadhīkaṃ.
   [187]  Addhā hi bhagavā pahāsi dukkhanti addhāti ekaṃsavacanaṃ
nissaṃsayavacanaṃ    nikkaṅkhāvacanaṃ   advejjhavacanaṃ   adveḷhakavacanaṃ
niyyānavacanaṃ  3-  apaṇṇakavacanaṃ  avatthānavacanametaṃ  addhāti .
Bhagavāti  gāravādhivacanametaṃ .pe. sacchikā paññatti yadidaṃ bhagavāti .
@Footnote: 1 Ma. ayaṃ pāṭho natthi. 2 Ma. kiṃ mahesi bhagavā. evamuparipi. 3 Ma. nirodhavacanaṃ.
Pahāsi   dukkhanti  jātidukkhaṃ  jarādukkhaṃ  byādhidukkhaṃ  maraṇadukkhaṃ
sokaparidevadukkhadomanassupāyāsadukkhaṃ   pahāsi   pajahi   vinodesi
byantīkarosi anabhāvaṅgamesīti addhā hi bhagavā pahāsi dukkhaṃ.
   [188] Tathā hi te vidito esa dhammoti tathā hi te vidito
ñāto  1- tulito tīrito vibhāvito vibhūto esa dhammoti tathā hi
te vidito esa dhammo. Tenāha so brāhmaṇo
           etābhinandāmi vaco mahesino
           sukittitaṃ gotama nūpadhīkaṃ
           addhā hi bhagavā pahāsi dukkhaṃ
           tathā hi te vidito esa dhammoti.
   [189] Te cāpi nūna pajaheyyu 2- dukkhaṃ
           ye tvaṃ munī aṭṭhitaṃ ovadeyya
           tantaṃ namassāmi samecca nāgaṃ
           appeva maṃ bhagavā aṭṭhitaṃ ovadeyya.
   [190] Te cāpi nūna pajaheyyu dukkhanti te cāpīti khattiyā
ca  brāhmaṇā  ca  vessā  ca  suddā ca gahaṭṭhā ca pabbajitā
ca  devā ca manussā ca pajaheyyuṃ . dukkhanti jātidukkhaṃ jarādukkhaṃ
byādhidukkhaṃ  maraṇadukkhaṃ  sokaparidevadukkhadomanassupāyāsadukkhaṃ  pajaheyyuṃ
vinodeyyuṃ  byantīkareyyuṃ  anabhāvaṅgameyyunti  te  cāpi  nūna
pajaheyyu dukkhaṃ.
@Footnote: 1 Ma. ayaṃ pāṭho natthi. 2 Ma. nanū nappajaheyyu.
   [191]  Ye  tvaṃ  munī  aṭṭhitaṃ ovadeyyāti yeti khattiye
ca  brāhmaṇe  ca vesse ca sudde ca gahaṭṭhe ca pabbajite ca
deve  ca  manusse  ca  . tvanti bhagavantaṃ bhaṇati . munīti monaṃ
vuccati  ñāṇaṃ  .pe.  saṅgajālamaticca  so  muni  .  aṭṭhitaṃ
ovadeyyāti  sakkaccaṃ  ovadeyya  abhiṇhaṃ  ovadeyya  punappunaṃ
ovadeyya anusāseyyāti ye tvaṃ munī aṭṭhitaṃ ovadeyya.
   [192]  Tantaṃ  namassāmi  samecca  nāganti  tanti  bhagavantaṃ
bhaṇati  .  namassāmīti kāyena vā namassāmi cittena vā namassāmi
anvatthapaṭipattiyā   vā   namassāmi  dhammānudhammapaṭipattiyā  vā
namassāmi sakkaromi garukaromi 1- mānemi pūjemi. Sameccāti samecca
abhisamecca  samāgantvā  abhisamāgantvā  sammukhā  taṃ  namassāmi .
Nāganti nāgo [2]- . bhagavā āguṃ na karotīti nāgo. Na gacchatīti
nāgo. Na āgacchatīti nāgo.
   {192.1} Kathaṃ bhagavā āguṃ na karotīti nāgo. Āgū vuccanti pāpakā
akusalā  dhammā  saṅkilesikā  ponobbhavikā  sadarā  dukkhavipākā
āyatiṃjātijarāmaraṇīyā.
        Āguṃ na karoti kiñci loke
        sabbasaṃyoge visajja bandhanāni
        sabbattha na sajjatī vimutto
        nāgo tādi pavuccate tathattāti.
@Footnote: 1 Ma. garuṃ karomi. evamīdisesu padesu. 2 Ma. ca bhagavā.
Evaṃ bhagavā āguṃ na karotīti nāgo.
   {192.2} Kathaṃ bhagavā na gacchatīti nāgo. Bhagavā na chandāgatiṃ gacchati
na  dosāgatiṃ  gacchati  na  mohāgatiṃ gacchati na bhayāgatiṃ gacchati na
rāgavasena  gacchati  na  dosavasena gacchati na mohavasena gacchati na
diṭṭhivasena  gacchati na mānavasena gacchati na uddhaccavasena gacchati na
vicikicchāvasena  gacchati  na  anusayavasena gacchati na vaggehi dhammehi
yāyati niyyati vuyhati saṃhariyati 1- evaṃ bhagavā na gacchatīti nāgo.
   {192.3} Kathaṃ bhagavā na āgacchatīti nāgo. Sotāpattimaggena ye
kilesā  pahīnā te kilese na puneti na pacceti na paccāgacchati
sakadāgāmimaggena  anāgāmimaggena  ye kilesā pahīnā te kilese
na  puneti  na pacceti na paccāgacchati arahattamaggena ye kilesā
pahīnā  te  kilese  na puneti na pacceti na paccāgacchati evaṃ
bhagavā na āgacchatīti nāgoti tantaṃ namassāmi samecca nāgaṃ.
   [193]  Appeva  maṃ bhagavā aṭṭhitaṃ ovadeyyāti appeva maṃ
bhagavā  aṭṭhitaṃ  ovadeyya  sakkaccaṃ  ovadeyya  abhiṇhaṃ ovadeyya
punappunaṃ  ovadeyya  anusāseyyāti  appeva  maṃ  bhagavā  aṭṭhitaṃ
ovadeyya. Tenāha so brāhmaṇo
          te cāpi nūna pajaheyyu dukkhaṃ
          ye tvaṃ munī aṭṭhitaṃ ovadeyya
          tantaṃ namassāmi samecca nāgaṃ
@Footnote: 1 Ma. saṃharīyati.
          Appeva maṃ bhagavā aṭṭhitaṃ ovadeyyāti.
   [194] Yaṃ brāhmaṇaṃ vedaguṃ abhijaññā
           akiñcanaṃ kāmabhave asattaṃ
           addhā hi so oghamimaṃ atāri
           tiṇṇo ca pāraṃ akhilo akaṅkho.
   [195]  Yaṃ  brāhmaṇaṃ  vedaguṃ  abhijaññāti  brāhmaṇanti
sattannaṃ  dhammānaṃ  bāhitattā  brāhmaṇo  .  sakkāyadiṭṭhi bāhitā
hoti   vicikicchā  bāhitā  hoti  sīlabbataparāmāso  bāhito
hoti  rāgo  bāhito  hoti doso bāhito hoti moho bāhito
hoti māno bāhito hoti. Bāhitassa 1- honti pāpakā akusalā dhammā
saṅkilesikā ponobbhavikā sadarā dukkhavipākā āyatiṃ jātijarāmaraṇīyā.
        Bāhetvā sabbapāpakāni (sabhiyāti bhagavā)
        bhagavā vimalo sādhusamāhito ṭhitatto
        saṃsāramaticca kevalī so
        anissito 2- tādi pavuccate brahmā 3-.
   {195.1}  Vedagunti vedo vuccati catūsu maggesu ñāṇaṃ .pe.
Sabbavedamaticca 4- vedagū soti . abhijaññāti abhijāneyya ājāneyya
vijāneyya  paṭivijāneyya  paṭivijjheyyāti  yaṃ  brāhmaṇaṃ  vedaguṃ
abhijaññā.
@Footnote: 1 Ma. bāhitā tassa. 2 Ma. asitto. 3 Ma. sabrahmā. 4 Ma. sabbaṃ vedamaticca.
   [196]   Akiñcanaṃ   kāmabhave   asattanti   akiñcananti
rāgakiñcanaṃ   dosakiñcanaṃ   mohakiñcanaṃ   mānakiñcanaṃ   diṭṭhikiñcanaṃ
kilesakiñcanaṃ  duccaritakiñcanaṃ  .  yassete kiñcanā pahīnā samucchinnā
vūpasantā   paṭippassaddhā   abhabbuppattikā   ñāṇagginā  daḍḍhā
so vuccati akiñcano . kāmāti uddānato dve kāmā vatthukāmā
ca kilesakāmā ca .pe. ime vuccanti vatthukāmā .pe. Ime vuccanti
kilesakāmā . bhavāti dve bhavā kammabhavo ca paṭisandhiko ca punabbhavo
.pe. ayaṃ kammabhavo .pe. ayaṃ paṭisandhiko punabbhavo. Akiñcanaṃ [1]-
kāmabhave  asattanti  akiñcanaṃ  kāmabhave  asattaṃ  alaggaṃ  alaggitaṃ
apalibuddhanti [2]- akiñcanaṃ kāmabhave asattaṃ.
   [197]  Addhā  hi so oghamimaṃ atārīti addhāti ekaṃsavacanaṃ
.pe.  avatthānavacanametaṃ  3-  addhāti . oghanti kāmoghaṃ bhavoghaṃ
diṭṭhoghaṃ  avijjoghaṃ  .  atārīti  atāri  uttari  patari  samatikkami
vītivattīti addhā hi so oghamimaṃ atāri.
   [198]  Tiṇṇo  ca  pāraṃ akhilo akaṅkhoti tiṇṇoti kāmoghaṃ
tiṇṇo  bhavoghaṃ  tiṇṇo  diṭṭhoghaṃ  tiṇṇo avijjoghaṃ tiṇṇo uttiṇṇo
nittiṇṇo  4-  atikkanto  vītivatto  so  vuṭṭhavāso  ciṇṇacaraṇo
gataddho  gatadiso  gatakoṭiko  pālitabrahmacariyo  uttamadiṭṭhippatto
bhāvitamaggo pahīnakileso paṭividdhākuppo
@Footnote: 1 Ma. puggalaṃ. 2 Ma. nikkhantaṃ nissaṭaṃ vimuttaṃ visaññutaṃ vimariyādikatena cetasā
@viharantanti. 3 Ma. avatthāpanavacanametaṃ. evamuparipi. 4 Ma. nitthiṇṇo.
Sacchikatanirodho  .  dukkhaṃ  tassa  pariññātaṃ  samudayo pahīno maggo
bhāvito  nirodho  sacchikato  abhiññeyyaṃ  abhiññātaṃ  pariññeyyaṃ
pariññātaṃ   pahātabbaṃ  pahīnaṃ  bhāvetabbaṃ  bhāvitaṃ  sacchikātabbaṃ
sacchikataṃ  .  so  ukkhittapaligho  saṅkiṇṇaparikkho  abbūḷhesiko
niraggaḷo  ariyo  pannaddhajo  pannabhāro  visaṃyutto pañcaṅgavippahīno
chaḷaṅgasamannāgato  ekārakkho  caturāpasseno  panuṇṇapaccekasacco
samavayasaṭṭhesano  anāvilasaṅkappo  passaddhakāyasaṅkhāro  suvimuttacitto
suvimuttapañño kevalī vusitavā uttamapuriso paramapuriso paramappattippatto.
   {198.1} So neva ācināti na apacināti apacinitvā ṭhito neva
pajahati na upādiyati pajahitvā ṭhito neva visineti na ussineti visinetvā
ṭhito neva vidhūpeti na sandhūpeti dhūpetvā 1- ṭhito asekkhena sīlakkhandhena
samannāgatattā ṭhito asekkhena samādhikkhandhena asekkhena paññākkhandhena
asekkhena   vimuttikkhandhena   asekkhena  vimuttiñāṇadassanakkhandhena
samannāgatattā  ṭhito  sabbaṃ  paṭipādayitvā  2-  ṭhito  evaṃ 3-
samatikkamitvā  ṭhito  kilesaggiṃ  pariyādayitvā  ṭhito  aparigamanatāya
ṭhito  kaṭaṃ  4-  samādāya ṭhito vimuttipaṭisevanatāya ṭhito mettāya
pārisuddhiyā  ṭhito  karuṇāya  muditāya  upekkhāya pārisuddhiyā ṭhito
accantapārisuddhiyā  ṭhito  akammaññatāya  ṭhito  vimuttattā  ṭhito
santacittatāya  ṭhito  khandhapariyante  ṭhito  dhātupariyante  ṭhito
āyatanapariyante ṭhito
@Footnote: 1 Ma. vidhūpetvā. 2 Ma. saccaṃ sampaṭipādayitvā. 3 Ma. ejaṃ. 4 Ma. kathaṃ.
Gatipariyante  ṭhito  upapattipariyante  ṭhito  paṭisandhipariyante  ṭhito
bhavapariyante  ṭhito  saṃsārapariyante  ṭhito  vaṭṭapariyante  ṭhito
antimabhave ṭhito antimasamussaye ṭhito antimadehadharo arahā.
      Tassāyaṃ pacchimako bhavo    carimoyaṃ samussayo
      jātijarāmaraṇasaṃsāro 1-   natthi tassa punabbhavoti.
   {198.2} Tiṇṇo ca pāranti pāraṃ vuccati amataṃ nibbānaṃ yo so
sabbasaṅkhārasamatho  sabbūpadhipaṭinissaggo  taṇhakkhayo  virāgo  nirodho
nibbānaṃ  .  so  pāragato  pārappatto  antagato  antappatto
koṭigato  koṭippatto  pariyantagato  pariyantappatto  vosānagato
vosānappatto   tāṇagato  tāṇappatto  leṇagato  leṇappatto
saraṇagato   saraṇappatto   abhayagato   abhayappatto   accutagato
accutappatto  amatagato  amatappatto nibbānagato nibbānappatto so
vuṭṭhavāso  ciṇṇacaraṇo  .pe.  jātijarāmaraṇasaṃsāro  natthi  tassa
punabbhavoti tiṇṇo ca pāraṃ.
   {198.3} Akhiloti rāgo khilo doso khilo moho khilo kodho khilo
upanāho khilo .pe. sabbākusalābhisaṅkhārā khilā . yassete khilā
pahīnā   samucchinnā   vūpasantā   paṭippassaddhā  abhabbuppattikā
ñāṇagginā  daḍḍhā  so  vuccati akhilo . akaṅkhoti dukkhe kaṅkhā
dukkhasamudaye   kaṅkhā   dukkhanirodhe  kaṅkhā  dukkhanirodhagāminiyā
paṭipadāya  kaṅkhā  pubbante kaṅkhā aparante kaṅkhā pubbantāparante
kaṅkhā idappaccayatāpaṭiccasamuppannesu
@Footnote: 1 Ma. jātīmaraṇasaṃsāro. evamīdisesu padesu.
Dhammesu  kaṅkhā  yā evarūpā kaṅkhā kaṅkhāyanā kaṅkhāyitattaṃ vimati
vicikicchā  dveḷhakaṃ  dvedhāpatho  saṃsayo  anekaṃsaggāho āsappanā
parisappanā  pariyogāhanā  chambhitattaṃ  cittassa  manovilekho .
Yassetā  1-  kaṅkhā  pahīnā  samucchinnā  vūpasantā paṭippassaddhā
abhabbuppattikā  ñāṇagginā  daḍḍhā  so  vuccati  akaṅkhoti  tiṇṇo
ca pāraṃ akhilo akaṅkho. Tenāha bhagavā
           yaṃ brāhmaṇaṃ vedaguṃ abhijaññā
           akiñcanaṃ kāmabhave asattaṃ
           addhā hi so oghamimaṃ atāri
           tiṇṇo ca pāraṃ akhilo akaṅkhoti.
   [199] Vidvā ca yo vedagū naro idha
           bhavābhave saṅgamimaṃ visajja
           so vītataṇho anigho nirāso
           attāri so jātijaranti brūmi.
   [200] Vidvā ca yo vedagū naro idhāti vidvāti vijjāgato
ñāṇī vibhāvī medhāvī . yoti yo yādiso .pe. manusso vā .
Vedagūti  vedo  vuccati  catūsu maggesu ñāṇaṃ .pe. sabbavedamaticca
vedagū  soti  2- . naroti satto naro mānavo poso puggalo
jīvo jātu 3- jantu indagū manujo . idhāti imissā diṭṭhiyā .pe.
@Footnote: 1 yassete. 2 Ma. itisaddo natthi. 3 Ma. jāgu. evamuparipi.
Imasmiṃ manussaloketi vidvā ca yo vedagū naro idha.
   [201]  Bhavābhave  saṅgamimaṃ  visajjāti  bhavābhaveti  bhavābhave
kammabhave  punabbhave  kāmabhave  kammabhave  kāmabhave  punabbhave
rūpabhave  kammabhave  rūpabhave  punabbhave arūpabhave kammabhave arūpabhave
punabbhave  punappunaṃ  bhave  punappunaṃ  gatiyā  punappunaṃ  upapattiyā
punappunaṃ  paṭisandhiyā  punappunaṃ  attabhāvābhinibbattiyā  .  saṅganti
satta  saṅgā rāgasaṅgo dosasaṅgo mohasaṅgo mānasaṅgo diṭṭhisaṅgo
kilesasaṅgo  duccaritasaṅgo  .  visajjāti  saṅge vossajjitvā vā
visajja  . athavā saṅge bandhe ābandhe lagge laggite palibuddhe
bandhane mocayitvā 1- vā visajja . yathā ca yānaṃ vā vayhaṃ vā
rathaṃ  vā  sakaṭaṃ  vā  sandamānikaṃ  vā  sajjaṃ  visajjaṃ  karonti
vikopenti  evameva  te  saṅge  vossajjitvā  visajja  athavā
saṅge  bandhe  ābandhe  lagge  laggite  palibuddhe  bandhane
mocayitvā 1- vā visajjāti bhavābhave saṅgamimaṃ visajja.
   [202] So vītataṇho anigho nirāso attāri so jātijaranti
brūmīti  taṇhāti  rūpataṇhā  saddataṇhā  gandhataṇhā  rasataṇhā
phoṭṭhabbataṇhā  dhammataṇhā  .  yassesā  taṇhā pahīnā samucchinnā
vūpasantā   paṭippassaddhā   abhabbuppattikā   ñāṇagginā  daḍḍhā
so  vuccati  vītataṇho  cattataṇho vantataṇho muttataṇho pahīnataṇho
@Footnote: 1 Ma. phoṭayitvā.
Paṭinissaṭṭhataṇho vītarāgo cattarāgo vantarāgo muttarāgo pahīnarāgo
paṭinissaṭṭharāgo   nicchāto   nibbuto   sītibhūto   sukhapaṭisaṃvedī
brahmabhūtena  attanā  viharatīti  so  vītataṇho  . anighoti rāgo
nīgho doso nīgho moho nīgho kodho nīgho upanāho nīgho .pe.
Sabbākusalābhisaṅkhārā  nīghā  .  yassete  nīghā pahīnā samucchinnā
vūpasantā   paṭippassaddhā   abhabbuppattikā   ñāṇagginā  daḍḍhā
so vuccati anīgho . nirāsoti āsā vuccati taṇhā yo rāgo sārāgo
.pe. Abhijjhā lobho akusalamūlaṃ.
   {202.1} Yassesā āsā taṇhā pahīnā samucchinnā vūpasantā
paṭippassaddhā  abhabbuppattikā  ñāṇagginā  daḍḍhā  so  vuccati
nirāso . jātīti yā tesaṃ tesaṃ sattānaṃ tamhi tamhi sattanikāye jāti
sañjāti  okkanti  nibbatti  abhinibbatti  khandhānaṃ  pātubhāvo
āyatanānaṃ paṭilābho . jarāti yā tesaṃ tesaṃ sattānaṃ tamhi tamhi
sattanikāye  jarā  jiraṇatā  khaṇḍiccaṃ  pāliccaṃ  valittacatā āyuno
saṃhāni  indriyānaṃ  paripāko  . maraṇanti yā tesaṃ tesaṃ sattānaṃ
tamhā  tamhā  sattanikāyā  cuti  cavanatā bhedo antaradhānaṃ maccu
maraṇaṃ  kālakiriyā  khandhānaṃ bhedo kaḷevarassa nikkhepo jīvitindriyassa
upacchedo.
   {202.2} So vītataṇho anigho nirāso attāri so jātijaranti
brūmīti yo so vītataṇho ca anīgho ca nirāso ca so [1]- jātijarāmaraṇaṃ [2]-
attāri    patari    samatikkami    vītivattīti    brūmi
@Footnote: 1 Ma. kho. 2 uttari.
Ācikkhāmi desemi paññapemi paṭṭhapemi vivarāmi vibhajāmi uttānīkaromi
pakāsemīti so vītataṇho anigho nirāso attāri so jātijaranti brūmi.
Tenāha bhagavā
        vidvā ca yo vedagū naro idha
        bhavābhave saṅgamimaṃ visajja
        so vītataṇho anigho nirāso
        attāri so jātijaranti brūmīti.
Saha  gāthāpariyosānā  .pe.  satthā  me  bhante  bhagavā
sāvakohamasmīti.
        Mettagūmāṇavakapañhāniddeso catuttho.
               -------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 30 page 67-107. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=30&A=1389              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=30&A=1389              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=30&item=146&items=57              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=30&siri=23              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=30&i=146              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=46&A=444              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=46&A=444              Contents of The Tipitaka Volume 30 https://84000.org/tipitaka/read/?index_30 https://84000.org/tipitaka/english/?index_30

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]