ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 30 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 22 : Sutta. Khu. Cūḷaniddeso

         Todeyyamāṇavakapañhāniddeso
   [346] Yasmiṃ kāmā na vasanti (iccāyasmā todeyyo)
           taṇhā yassa na vijjati
           kathaṅkathā ca yo tiṇṇo
           vimokkho tassa kīdiso.
   [347]  Yasmiṃ  kāmā  na  vasantīti yasmiṃ kāmā na vasanti
na saṃvasanti na āsavanti [1]- . iccāyasmā todeyyoti iccāti
padasandhi  .pe.  padānupubbakametaṃ  iccāti  .  āyasmāti piyavacanaṃ
garuvacanaṃ  sagāravasappatissādhivacanametaṃ  āyasmāti  .  todeyyoti
tassa   brāhmaṇassa   nāmaṃ  .pe.  abhilāpoti  iccāyasmā
todeyyo.
   [348] Taṇhā yassa na vijjatīti taṇhā yassa natthi [2]- na
saṃvijjati  nupalabbhati  pahīnā  vūpasantā  paṭippassaddhā  abhabbuppattikā
ñāṇagginā daḍḍhāti taṇhā yassa na vijjati.
   [349]  Kathaṅkathā  ca yo tiṇṇoti kathaṅkathā ca yo tiṇṇo
uttiṇṇo   nittiṇṇo   atikkanto   samatikkanto   vītivattoti
kathaṅkathā ca yo tiṇṇo.
   [350]  Vimokkho  tassa  kīdisoti  vimokkho  tassa  kīdiso
kiṃsaṇṭhito  kiṃpakāro  kiṃpaṭibhāgo  icchitabboti  vimokkhaṃ  pucchatīti
@Footnote: 1 Ma. na parivasantīti yasmiṃ kāmā na vasanti. 2 Ma. na sati. evamuparipi.
Vimokkho tassa kīdiso. Tenāha so brāhmaṇo
           yasmiṃ kāmā na vasanti (iccāyasmā todeyyo)
           taṇhā yassa na vijjati
           kathaṅkathā ca yo tiṇṇo
           vimokkho tassa kīdisoti.
   [351] Yasmiṃ kāmā na vasanti (todeyyāti bhagavā)
        taṇhā yassa na vijjati
        kathaṅkathā ca yo tiṇṇo
        vimokkho tassa nāparo.
   [352]  Yasmiṃ  kāmā  na vasantīti yasminti [1]- arahante
khīṇāsave  .  kāmāti  uddānato  dve  kāmā  vatthukāmā  ca
kilesakāmā ca .pe. ime vuccanti vatthukāmā .pe. ime vuccanti
kilesakāmā  .  na  vasantīti  yasmiṃ kāmā na vasanti na saṃvasanti
na āvasantīti [2]- yasmiṃ kāmā na vasanti . todeyyāti bhagavāti
todeyyāti  bhagavā  taṃ  brāhmaṇaṃ  nāmena  ālapati  . bhagavāti
gāravādhivacanametaṃ   .pe.  sacchikā  paññatti  yadidaṃ  bhagavāti
todeyyāti bhagavā.
   [353]  Taṇhā  yassa  na  vijjatīti  taṇhāti  rūpataṇhā
saddataṇhā  gandhataṇhā  rasataṇhā  phoṭṭhabbataṇhā  dhammataṇhā .
Yassāti  arahato  khīṇāsavassa  .  taṇhā yassa na vijjatīti taṇhā
@Footnote: 1 Ma. yasmiṃ puggale. 2 Ma. parivasantīti. evamuparipi.
Yassa   natthi   na   saṃvijjati  nupalabbhati  pahīnā  vūpasantā
paṭippassaddhā   abhabbuppattikā   ñāṇagginā   daḍḍhāti   taṇhā
yassa na vijjati.
   [354]  Kathaṅkathā ca yo tiṇṇoti kathaṅkathā vuccati vicikicchā
dukkhe  kaṅkhā  .pe.  chambhitattaṃ  cittassa  manovilekho  . yoti
yo  so  [1]- khīṇāsavo . kathaṅkathā ca yo tiṇṇoti kathaṅkathā
ca  yo  tiṇṇo  uttiṇṇo  nittiṇṇo  atikkanto  samatikkanto
vītivattoti kathaṅkathā ca yo tiṇṇo.
   [355] Vimokkho tassa nāparoti natthi tassa aparo vimokkho
yena  vimokkhena  vimucceyya [2]- kathaṃ tassa vimokkhena karaṇīyanti
vimokkho tassa nāparo. Tenāha bhagavā
           yasmiṃ kāmā na vasanti (todeyyāti bhagavā)
           taṇhā yassa na vijjati
           kathaṅkathā ca yo tiṇṇo
           vimokkho tassa nāparoti.
   [356] Nirāsaso so uda āsasāno
           paññāṇavā so uda paññakappī
           muniṃ ahaṃ sakka yathā vijaññaṃ
           tamme viyācikkha samantacakkhu.
   [357]  Nirāsaso  so  uda  āsasānoti  nittaṇho  so
@Footnote: 1 Ma. arahaṃ. 2 Ma. vimutto so.
Udāhu  sataṇho  rūpaṃ  āsiṃsati sadde gandhe rase phoṭṭhabbe kulaṃ
gaṇaṃ  āvāsaṃ  lābhaṃ  yasaṃ  pasaṃsaṃ  sukhaṃ  cīvarapiṇḍapātasenāsana-
gilānapaccayabhesajjaparikkhāraṃ  kāmadhātuṃ  rūpadhātuṃ  arūpadhātuṃ  kāmabhavaṃ
rūpabhavaṃ   arūpabhavaṃ   saññābhavaṃ  asaññābhavaṃ  nevasaññānāsaññābhavaṃ
ekavokārabhavaṃ   catuvokārabhavaṃ   pañcavokārabhavaṃ  atītaṃ  anāgataṃ
paccuppannaṃ  diṭṭhasutamutaviññātabbe  dhamme  āsiṃsati  icchati  1-
sādiyati pattheti piheti abhijappatīti nirāsaso so uda āsasāno.
   [358]  Paññāṇavā  so  uda  paññakappīti  paññāṇavā soti
paṇḍito  paññavā  buddhimā ñāṇī vibhāvī medhāvī . uda paññakappīti
udāhu   aṭṭhasamāpattiñāṇena   vā   pañcābhiññāñāṇena   vā
micchāñāṇena  vā  taṇhākappaṃ  vā  diṭṭhikappaṃ vā kappeti janeti
sañjaneti   nibbatteti  abhinibbattetīti  paññāṇavā  so  uda
paññakappī.
   [359] Muniṃ ahaṃ sakka yathā vijaññanti sakkāti sakko. Athavā 2-
sakyakulā  pabbajitotipi  sakko . athavā addho mahaddhano dhanavātipi
sakko  .  tassimāni  dhanāni  seyyathīdaṃ  saddhādhanaṃ  sīladhanaṃ hiridhanaṃ
ottappadhanaṃ   sutadhanaṃ   cāgadhanaṃ   paññādhanaṃ   satipaṭṭhānadhanaṃ
sammappadhānadhanaṃ   iddhippādadhanaṃ  indriyadhanaṃ  baladhanaṃ  bojjhaṅgadhanaṃ
maggadhanaṃ   phaladhanaṃ   nibbānadhanaṃ   .   tehi   anekavidhehi
@Footnote: 1 Ma. ayaṃ pāṭho natthi. 2 Ma. ayaṃ saddo natthi.
Dhanaratanehi  addho  mahaddhano  dhanavātipi  sakko  .  athavā  pahu
visavī  alamatto  sūro  vīro  vikkanto  abhiru  acchambhī anutrāsī
apalāyī  pahīnabhayabheravo  vigatalomahaṃsotipi  sakko . muniṃ ahaṃ sakka
yathā vijaññanti yaṃ 1- sakka muniṃ jāneyyaṃ vijāneyyaṃ paṭivijāneyyaṃ
paṭivijjheyyanti 2- muniṃ ahaṃ sakka yathā vijaññaṃ.
   [360]  Tamme  viyācikkha  samantacakkhūti  tanti  yaṃ  pucchāmi
yaṃ  yācāmi  yaṃ  ajjhesāmi  yaṃ pasādemi . viyācikkhāti ācikkha
desehi  paññapehi  paṭṭhapehi  vivarāhi  vibhajāhi  uttānīkarohi
pakāsehi  .  samantacakkhūti  samantacakkhu  vuccati sabbaññutañāṇaṃ .pe.
Tathāgato  tena  samantacakkhūti  tamme  viyācikkha  samantacakkhu .
Tenāha so brāhmaṇo
           nirāsaso so uda āsasāno
           paññāṇavā so uda paññakappī
           muniṃ ahaṃ sakka yathā vijaññaṃ
           tamme viyācikkha samantacakkhūti.
   [361] Nirāsaso so na ca āsasāno
           paññāṇavā so na ca paññakappī
           evampi todeyya muniṃ vijāna
           akiñcanaṃ kāmabhave asattaṃ.
   [362] Nirāsaso so na ca āsasānoti nittaṇho so na [3]-
@Footnote: 1-2 Ma. sakka yathāhaṃ muniṃ jāneyyaṃ ājāneyyaṃ vijāneyyaṃ .... evamīdisesu
@ṭhānesu. 3 Ma. so.
Sataṇho  rūpaṃ  1-  nāsiṃsati  sadde  gandhe  .pe.  diṭṭhasutamuta-
viññātabbe  dhamme  nāsiṃsati  na  icchati na sādiyati na pattheti
na piheti nābhijappatīti nirāsaso so na ca āsasāno.
   [363]  Paññāṇavā  so  na  ca  paññakappīti  paññāṇavā
soti  paṇḍito  paññavā  buddhimā  ñāṇī  vibhāvī  medhāvī  . na
ca   paññakappīti   aṭṭhasamāpattiñāṇena  vā  pañcābhiññāñāṇena
vā  micchāñāṇena  vā  taṇhākappaṃ vā diṭṭhikappaṃ vā na kappeti
na  janeti  na  sañjaneti na nibbatteti nābhinibbattetīti paññāṇavā
so na ca paññakappī.
   [364] Evampi todeyya muniṃ vijānāti muninti monaṃ vuccati ñāṇaṃ
.pe.  saṅgajālamaticca so muni . evampi todeyya muniṃ vijānāti
todeyya  evaṃ  muniṃ jāna vijāna 2- paṭivijānāti [3]- evampi
todeyya muniṃ vijāna.
   [365]  Akiñcanaṃ  kāmabhave  asattanti  akiñcananti rāgakiñcanaṃ
dosakiñcanaṃ   mohakiñcanaṃ   mānakiñcanaṃ   diṭṭhikiñcanaṃ  kilesakiñcanaṃ
duccaritakiñcanaṃ   yassete   4-  kiñcanā  pahīnā  samucchinnā
vūpasantā  paṭippassaddhā  abhabbuppattikā  ñāṇagginā  daḍḍhā  4-
so  vuccati  akiñcano . kāmabhaveti 5- kāmāti uddānato dve
kāmā vatthukāmā ca kilesakāmā ca .pe. ime vuccanti vatthukāmā
.pe.  ime  vuccanti  kilesakāmā  .  bhavāti  dve  bhavā
@Footnote: 1 Ma. rūpe. 2 Ma. paṭijāna. 3 Ma. paṭivijjhāti. 4-4 Ma. yassetāni
@kiñcanāni ... daḍḍhāni. 5 ayaṃ pāṭho natthi.
Kammabhavo  ca  paṭisandhiko  ca  punabbhavo  .pe.  ayaṃ  paṭisandhiko
punabbhavo  .  akiñcanaṃ  kāmabhave  asattanti  akiñcanaṃ  kāme  ca
bhave  ca  asattaṃ  alaggaṃ  alaggitaṃ  apalibuddhaṃ  nikkhantaṃ  nissaṭṭhaṃ
vippamuttaṃ  visaṃyuttaṃ  vimariyādikatena  cetasā  viharantanti  akiñcanaṃ
kāmabhave asattaṃ. Tenāha bhagavā
        nirāsaso so na ca āsasāno
        paññāṇavā so na ca paññakappī
        evampi todeyya muniṃ vijāna
        akiñcanaṃ kāmabhave asattanti.
Saha gāthāpariyosānā .pe. Satthā me bhante bhagavā sāvakohamasmīti.
       Todeyyamāṇavakapañhāniddeso navamo.
          ---------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 30 page 169-175. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=30&A=3514              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=30&A=3514              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=30&item=346&items=20              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=30&siri=28              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=30&i=346              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=46&A=860              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=46&A=860              Contents of The Tipitaka Volume 30 https://84000.org/tipitaka/read/?index_30 https://84000.org/tipitaka/english/?index_30

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]