ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 30 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 22 : Sutta. Khu. Cūḷaniddeso

         Jatukaṇṇīmāṇavakapañhāniddeso
   [388] Sutvānahaṃ vīra akāmakāmiṃ (iccāyasmā jatukaṇṇī)
           oghātigaṃ puṭṭhumakāmamāgamaṃ
           santipadaṃ brūhi sahājanetta 1-
           yathātacchaṃ bhagavā brūhi me taṃ.
   [389]  Sutvānahaṃ  vīra  akāmakāminti  sutvā  suṇitvā
uggahetvā upadhāretvā upalakkhayitvā itipi so bhagavā arahaṃ .pe.
Buddho bhagavāti sutvānahaṃ . vīrāti vīro . bhagavā viriyavāti vīro.
Pahūti vīro . visavīti vīro . alamattoti vīro. Sūro vikkanto abhiru
acchambhī anutrāsī apalāyī pahīnabhayabheravo vigatalomahaṃsoti vīro.
        Virato idha sabbāpāpakehi
        nirayadukkhamaticca viriyavāso
        so viriyavā padhānavā
        vīro tādi pavuccate tathattāti.
Sutvānahaṃ  vīra  .  akāmakāminti  kāmāti uddānato dve kāmā
vatthukāmā  ca  kilesakāmā  ca  .pe.  ime vuccanti vatthukāmā
.pe.  ime  vuccanti  kilesakāmā . buddhassa bhagavato vatthukāmā
pariññātā   kilesakāmā   pahīnā   vatthukāmānaṃ  pariññātattā
@Footnote: 1 Ma. sahajanetta. evamuparipi.
Kilesakāmānaṃ pahīnattā bhagavā na kāme kāmeti kāmā 1- seṭṭhāti
na  kāme pamodati 2- na kāme abhijappati tasmā buddho akāmo
nikkāmo cattakāmo vantakāmo muttakāmo pahīnakāmo paṭinissaṭṭhakāmo
vītarāgo  vigatarāgo  cattarāgo  vantarāgo  muttarāgo pahīnarāgo
paṭinissaṭṭharāgo   nicchāto   nibbuto   sītibhūto   sukhapaṭisaṃvedī
brahmabhūtena  attanā  viharatīti  sutvānahaṃ  vīra  akāmakāmiṃ .
Iccāyasmā  jatukaṇṇīti  iccāti  padasandhi  .pe.  padānupubbakametaṃ
iccāti   .   āyasmāti  piyavacanaṃ  sagāravasappatissādhivacanametaṃ
āyasmāti  .  jatukaṇṇīti  tassa  brāhmaṇassa  gottaṃ  .pe.
Vohāroti iccāyasmā jatukaṇṇī.
   [390]  Oghātigaṃ  puṭṭhumakāmamāgamanti  oghātiganti  oghātigaṃ
oghaṃ  atikkantaṃ  samatikkantaṃ  vītivattanti oghātigaṃ . puṭṭhunti puṭṭhuṃ
pucchituṃ  yācituṃ  ajjhesituṃ  pasādetuṃ . akāmamāgamanti akāmaṃ puṭṭhuṃ
nikkāmaṃ  cattakāmaṃ  vantakāmaṃ  muttakāmaṃ  pahīnakāmaṃ  paṭinissaṭṭhakāmaṃ
vītarāgaṃ [3]- cattarāgaṃ vantarāgaṃ muttarāgaṃ pahīnarāgaṃ paṭinissaṭṭharāgaṃ
āgamhā  āgatamhā  upāgatamhā  sampattamhā  tayā  saddhiṃ
samāgatamhāti oghātigaṃ puṭṭhumakāmamāgamaṃ.
   [391] Santipadaṃ brūhi sahājanettāti santīti ekena ākārena
santipi  santipadaṃpi  taññeva amataṃ nibbānaṃ yo so sabbasaṅkhārasamatho
sabbūpadhipaṭinissaggo     taṇhakkhayo    virāgo    nirodho
@Footnote: 1-2 Ma. ime pāṭhā natthi. etthantare na kāme pattheti na kāme piheti na kāme
@abhijappati. ye kāme kāmenti kāme patthenti kāme pihenti kāme abhijappanti.
@te kāmakāmino rāgarāgino saññāsaññino. bhagavā na kāme kāmeti na kāme pattheti na
@kāme piheti na kāme abhijappati. 3 Ma. vigatarāgaṃ.
Nibbānaṃ  .  vuttañhetaṃ  bhagavatā  santametaṃ  padaṃ  paṇītametaṃ  padaṃ
yadidaṃ  sabbasaṅkhārasamatho  sabbūpadhipaṭinissaggo  taṇhakkhayo  virāgo
nirodho nibbānanti.
   {391.1} Athāparenākārena ye dhammā santādhigamāya santiphusanāya
sacchikiriyāya  1- saṃvattanti seyyathīdaṃ cattāro satipaṭṭhānā cattāro
sammappadhānā  cattāro  iddhipādā  pañcindriyāni  pañca  balāni
satta bojjhaṅgā ariyo aṭṭhaṅgiko maggo ime vuccanti santipadā.
Santipadaṃ  tāṇapadaṃ  leṇapadaṃ  saraṇapadaṃ  abhayapadaṃ  accutapadaṃ  amatapadaṃ
nibbānapadaṃ  brūhi  ācikkhāhi  desehi  paññapehi paṭṭhapehi vivarāhi
vibhajāhi  uttānīkarohi  pakāsehi  .  sahājanettāti nettaṃ vuccati
sabbaññutañāṇaṃ  .  buddhassa  bhagavato nettañca jinabhāvo ca bodhiyā
mūle  apubbaṃ  acarimaṃ  ekasmiṃ  khaṇe  uppanno  tasmā  buddho
sahājanettoti santipadaṃ brūhi sahājanetta.
   [392]  Yathātacchaṃ  bhagavā  brūhi me tanti yathātacchaṃ vuccati
amataṃ  nibbānaṃ  yo  so  sabbasaṅkhārasamatho  sabbūpadhipaṭinissaggo
taṇhakkhayo  virāgo  nirodho  nibbānaṃ . bhagavāti gāravādhivacanametaṃ
.pe.  sacchikā  paññatti  yadidaṃ bhagavāti . brūhi me tanti brūhi
ācikkhāhi  .pe.  pakāsehīti  yathātacchaṃ  bhagavā brūhi me taṃ .
Tenāha so brāhmaṇo
           sutvānahaṃ vīra akāmakāmiṃ (iccāyasmā jatukaṇṇī)
@Footnote: 1 Ma. santisacchikiriyāya.
           Oghātigaṃ puṭṭhumakāmamāgamaṃ
           santipadaṃ brūhi sahājanetta
           yathātacchaṃ bhagavā brūhi me tanti.
   [393] Bhagavā hi kāme abhibhuyya iriyati
           ādiccova paṭhaviṃ tejī tejasā
           parittapaññassa me bhūripañño
           ācikkha dhammaṃ yamahaṃ vijaññaṃ
           jātijjarāya idha vippahānaṃ.
   [394]  Bhagavā  hi  kāme  abhibhuyya  iriyatīti  bhagavāti
gāravādhivacanametaṃ  .pe. sacchikā paññatti yadidaṃ bhagavāti . kāmeti
uddānato  dve kāmā vatthukāmā ca kilesakāmā ca .pe. ime
vuccanti  vatthukāmā  .pe.  ime  vuccanti kilesakāmā . bhagavā
vatthukāme  parijānitvā  kilesakāme  pahāya  abhibhuyya  abhibhavitvā
ajjhottharitvā  pariyādayitvā  madditvā  1-  carati  [2]- iriyati
vatteti pāleti yapeti yāpetīti bhagavā hi kāme abhibhuyya iriyati.
   [395] Ādiccova paṭhaviṃ tejī tejasāti ādicco vuccati suriyo 3-.
Paṭhavī vuccati jarā 4-. Yathā suriyo tejī tejasā 5- tejena samannāgato
paṭhaviṃ  abhibhuyya  abhibhavitvā ajjhottharitvā pariyādayitvā santāpayitvā
sabbaṃ  ākāsagataṃ  [6]-  abhivihacca  andhakāraṃ  vidhamitvā  ālokaṃ
dassetvā  7-  ākāse  antalikkhe  gamanapathe  8-  gacchati
@Footnote: 1 Ma. ayaṃ pāṭho natthi. 2 Ma. viharati. evamuparipi. 3 Ma. sabbattha sūriyo.
@4 Ma. jagatī. 5 Ma. ayaṃ pāṭho natthi. 6 Ma. tamagataṃ. 7 Ma. dassayitvā.
@8 Ma. gaganapathe.
Evameva  bhagavā  ñāṇatejī  ñāṇatejena  samannāgato  sabbaṃ
abhisaṅkhārasamudayaṃ   .pe.   kilesatamaṃ   avijjandhakāraṃ  vidhamitvā
ñāṇālokaṃ   dassetvā   vatthukāme  parijānitvā  kilesakāme
pahāya   abhibhuyya   abhibhavitvā   ajjhottharitvā   pariyādayitvā
madditvā  carati iriyati vatteti pāleti yapeti yāpetīti ādiccova
paṭhaviṃ tejī tejasā.
   [396]  Parittapaññassa  me  bhūripaññoti  ahamasmi parittapañño
omakapañño  [1]-  jatukapañño  2-  tvaṃpi  mahāpañño  puthupañño
hāsapañño   javanapañño   tikkhapañño   nibbedhikapañño   bhūri
vuccati  paṭhavī  tāya  paṭhavīsamāya  paññāya  vipulāya  vitthatāya
samannāgatoti parittapaññassa me bhūripañño.
   [397]  Ācikkha  dhammaṃ  yamahaṃ  vijaññanti  ācikkha  dhammanti
ādikalyāṇaṃ  majjhekalyāṇaṃ  pariyosānakalyāṇaṃ  sātthaṃ  sabyañjanaṃ
kevalaparipuṇṇaṃ  parisuddhaṃ  brahmacariyaṃ  cattāro  satipaṭṭhāne  .pe.
Nibbānañca   nibbānagāminiñca   paṭipadaṃ   ācikkhāhi   desehi
paññapehi  paṭṭhapehi  vivarāhi  vibhajāhi  uttānīkarohi  pakāsehīti
ācikkha  dhammaṃ  .  yamahaṃ  vijaññanti  yamahaṃ  jāneyyaṃ  vijāneyyaṃ
paṭivijāneyyaṃ  paṭivijjheyyaṃ  adhigaccheyyaṃ  phuseyyaṃ 3- sacchikareyyanti
ācikkha dhammaṃ yamahaṃ vijaññaṃ.
   [398] Jātijjarāya idha vippahānanti idheva jātiyā jarāmaraṇassa
@Footnote: 1 Ma. lāmakapañño. 2 Ma. chatukapañño. 3 Ma. phasseyyaṃ. evamīdisesu padesu.
Pahānaṃ  vūpasamo  paṭinissaggo  paṭippassaddhi  amataṃ  nibbānanti
jātijjarāya idha vippahānaṃ. Tenāha so brāhmaṇo
           bhagavā hi kāme abhibhuyya iriyati
           ādiccova paṭhaviṃ tejī tejasā
           parittapaññassa me bhūripañño
           ācikkha dhammaṃ yamahaṃ vijaññaṃ
           jātijjarāya idha vippahānanti.
   [399] Kāme vinaya gedhaṃ (jatukaṇṇīti bhagavā)
           nekkhammaṃ daṭṭhu khemato
           uggahitaṃ nirattaṃ vā
           mā te vijjittha kiñcanaṃ.
   [400]  Kāmesu  vinaya  gedhanti  kāmesūti uddānato dve
kāmā vatthukāmā ca kilesakāmā ca .pe. ime vuccanti vatthukāmā
.pe.  ime  vuccanti  kilesakāmā  .  gedhanti  gedho  vuccati
taṇhā  yo  rāgo  sārāgo .pe. abhijjhā lobho akusalamūlaṃ .
Kāmesu  vinaya  gedhanti  vinaya paṭivinaya pajaha vinodehi byantīkarohi
anabhāvaṅgamehīti  kāmesu  vinaya  gedhaṃ  .  jatukaṇṇīti  bhagavā  taṃ
brāhmaṇaṃ  gottena  ālapati  .  bhagavāti gāravādhivacanametaṃ .pe.
Sacchikā paññatti yadidaṃ bhagavāti jatukaṇṇīti bhagavā.
   [401]  Nekkhammaṃ  daṭṭhu  khematoti  nekkhammanti sammāpaṭipadaṃ
Anulomapaṭipadaṃ   apaccanīkapaṭipadaṃ   anvatthapaṭipadaṃ   dhammānudhammapaṭipadaṃ
sīlesu  paripūrikāritaṃ  indriyesu  guttadvārataṃ  bhojane  mattaññutaṃ
jāgariyānuyogaṃ   satisampajaññaṃ  cattāro  satipaṭṭhāne  cattāro
sammappadhāne  cattāro  iddhipāde  pañcindriyāni  pañca  balāni
satta  bojjhaṅge  ariyaṃ  aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ nibbānañca nibbānagāminiñca
paṭipadaṃ  khemato  tāṇato  leṇato  saraṇato  saraṇībhūtato  abhayato
accutato  amatato  nibbānato  daṭṭhuṃ  passitvā tulayitvā tīrayitvā
vibhāvayitvā vibhūtaṃ katvāti nekkhammaṃ daṭṭhu khemato.
   [402]  Uggahitaṃ  nirattaṃ  vāti  uggahitanti  taṇhāvasena
diṭṭhivasena  gahitaṃ  parāmaṭṭhaṃ  abhiniviṭṭhaṃ  ajjhositaṃ  adhimuttaṃ .
Nirattaṃ  vāti  nirattaṃ  vā  muñcitabbaṃ  1-  pajahitabbaṃ vinodetabbaṃ
byantīkātabbaṃ anabhāvaṅgametabbanti uggahitaṃ nirattaṃ vā.
   [403]  Mā  te  vijjittha  kiñcananti rāgakiñcanaṃ dosakiñcanaṃ
mohakiñcanaṃ   mānakiñcanaṃ  diṭṭhikiñcanaṃ  kilesakiñcanaṃ  duccaritakiñcanaṃ
idaṃ  kiñcanaṃ  tuyhaṃ  mā  vijjittha  mā  pavijjittha  mā saṃvijjittha
pajaha  vinodehi  byantīkarohi  anabhāvaṅgamehīti  mā  te  vijjittha
kiñcanaṃ. Tenāha bhagavā
        kāmesu vinaya gedhaṃ (jatukaṇṇīti bhagavā)
        nekkhammaṃ daṭṭhu khemato
        uggahitaṃ nirattaṃ vā
@Footnote: 1 Ma. vijahitabbaṃ.
        Mā te vijjittha kiñcananti.
   [404] Yaṃ pubbe taṃ visosehi    pacchā te māhu kiñcanaṃ
       majjhe ce no gahessasi   upasanto carissasi.
   [405] Yaṃ pubbe taṃ visosehīti atīte saṅkhāre ārabbha ye kilesā
uppajjeyyuṃ  te  kilese sosehi visosehi sukkhāpehi visukkhāpehi
avījaṃ  1-  karohi  pajaha  vinodehi  byantīkarohi  anabhāvaṅgamehīti
evampi yaṃ pubbe taṃ visosehi . athavā ye atītā kammābhisaṅkhārā
vipakkavipākā  2- te kammābhisaṅkhāre sosehi visosehi sukkhāpehi
visukkhāpehi avījaṃ karohi pajaha vinodehi byantīkarohi anabhāvaṅgamehīti
evampi yaṃ pubbe taṃ visosehi.
   [406]  Pacchā  te  māhu kiñcananti pacchā vuccati anāgataṃ
kiñcanaṃ  3-  anāgate  saṅkhāre  ārabbha  rāgakiñcanaṃ  dosakiñcanaṃ
mohakiñcanaṃ   mānakiñcanaṃ  diṭṭhikiñcanaṃ  kilesakiñcanaṃ  duccaritakiñcanaṃ
idaṃ kiñcanaṃ tuyhaṃ mā ahu mā ahosi mā janehi 4- mā sañjanehi
mā  nibbattehi  pajaha vinodehi byantīkarohi anabhāvaṅgamehīti pacchā
te māhu kiñcanaṃ.
   [407]  Majjhe ce no gahessasīti majjhe vuccati paccuppannaṃ
rūpaṃ  vedanā  saññā  saṅkhārā  viññāṇaṃ  paccuppanne  saṅkhāre
taṇhāvasena  diṭṭhivasena  no gahessasi na gaṇhissasi na parāmasissasi
na  nandissasi  [5]-  na  ajjhosissasi abhinandanaṃ [6]- ajjhosānaṃ
@Footnote: 1 Ma. abījaṃ. evamuparipi. 2 Ma. avipakkavipākā. 3 Ma. dve pāṭhā natthi.
@4 Ma. janesi. evamuparipi. 5 Ma. nābhinandissasi. 6 Ma. abhivadanaṃ.
Gāhaṃ  parāmāsaṃ  abhinivesaṃ  pajahissasi  vinodessasi  byantīkarissasi
anabhāvaṅgamessasīti majjhe ce no gahessasi.
   [408] Upasanto carissasīti rāgassa santattā 1- upasanto [2]-
dosassa  santattā  upasanto  mohassa  santattā upasanto kodhassa
upanāhassa  .pe.  sabbākusalābhisaṅkhārānaṃ santattā samitattā [3]-
vūpasamitattā  vijjhātattā nibbāpitattā 4- vigatattā paṭippassaddhattā
santo  upasanto  vūpasanto  nibbuto  paṭippassaddho  carissasi
vicarissasi  vattissasi  pālessasi  yapessasi  yāpessasīti  upasanto
carissasi. Tenāha bhagavā
     yaṃ pubbe taṃ visosehi    pacchā te māhu kiñcanaṃ
     majjhe ce no gahessasi   upasanto carissasīti.
   [409] Sabbaso nāmarūpasmiṃ   vītagedhassa brāhmaṇa
     āsavassa 5- na vijjanti   yehi maccuvasaṃ vaje.
   [410]  Sabbaso  nāmarūpasmiṃ vītagedhassa brāhmaṇāti sabbasoti
sabbena  sabbaṃ  sabbathā  sabbaṃ  asesaṃ  nissesaṃ pariyādāyavacanametaṃ
sabbasoti . nāmanti cattāro arūpino khandhā . rūpanti cattāro ca
mahābhūtā  catunnañca mahābhūtānaṃ upādāyarūpaṃ . gedho vuccati taṇhā
yo  rāgo  sārāgo .pe. abhijjhā lobho akusalamūlaṃ . sabbaso
nāmarūpasmiṃ  vītagedhassa  brāhmaṇāti  sabbaso  nāmarūpasmiṃ vītagedhassa
vigatagedhassa cattagedhassa vantagedhassa
@Footnote: 1 Ma. samitattā. 2 Ma. carissasi. 3 Ma. upasamitattā. 4 Ma. nijjhātattā
@nibbutattā. 5 Ma. āsavāssa. evamuparipi.
Muttagedhassa    pahīnagedhassa    paṭinissaṭṭhagedhassa   vītarāgassa
vigatarāgassa  cattarāgassa  vantarāgassa  muttarāgassa  pahīnarāgassa
paṭinissaṭṭharāgassāti sabbaso nāmarūpasmiṃ vītagedhassa brāhmaṇa.
   [411]  Āsavassa  na  vijjantīti āsavāti cattāro āsavā
kāmāsavo  bhavāsavo  diṭṭhāsavo  avijjāsavo  . assāti arahato
khīṇāsavassa  .  na  vijjantīti  ime āsavā tassa natthi na santi
na   saṃvijjanti   nupalabbhanti   pahīnā   samucchinnā  vūpasantā
paṭippassaddhā   abhabbuppattikā   ñāṇagginā  daḍḍhāti  āsavassa
na vijjanti.
   [412] Yehi maccuvasaṃ vajeti yehi āsavehi maccuno vā vasaṃ
gaccheyya maraṇassa vā vasaṃ gaccheyya mārapakkhassa vā vasaṃ gaccheyya
te  āsavā  assa  natthi  na  santi  na  saṃvijjanti  nupalabbhanti
pahīnā   samucchinnā   vūpasantā   paṭippassaddhā  abhabbuppattikā
ñāṇagginā daḍḍhāti yehi maccuvasaṃ vaje. Tenāha bhagavā
     sabbaso nāmarūpasmiṃ     vītagedhassa brāhmaṇa
     āsavassa na vijjanti     yehi maccuvasaṃ vajeti.
Saha  gāthāpariyosānā  .pe.  satthā  me  bhante  bhagavā
sāvakohamasmīti.
       Jatukaṇṇīmāṇavakapañhāniddeso ekādasamo.
          ---------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 30 page 187-196. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=30&A=3882              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=30&A=3882              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=30&item=388&items=25              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=30&siri=30              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=30&i=388              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=46&A=921              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=46&A=921              Contents of The Tipitaka Volume 30 https://84000.org/tipitaka/read/?index_30 https://84000.org/tipitaka/english/?index_30

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]