ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 30 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 22 : Sutta. Khu. Cūḷaniddeso

   {505.11}  Yathā naḷo assāro nissāro sārāpagato yathā
ca  eraṇḍo  assāro  nissāro  sārāpagato yathā ca udumbaro
assāro  nissāro  sārāpagato  yathā  ca  setagaccho  assāro
Nissāro  sārāpagato  yathā  ca  pālibhaddako  assāro nissāro
sārāpagato yathā ca pheṇupiṇḍo 1- assāro nissāro sārāpagato
yathā ca pubbulakaṃ 2- assāraṃ nissāraṃ sārāpagataṃ [3]- yathā ca kaddalikkhandho
assāro nissāro sārāpagato
   {505.12}  yathā  ca māyā assārā nissārā sārāpagatā
evameva  rūpaṃ  assāraṃ  nissāraṃ  sārāpagataṃ  niccasārasārena vā
sukhasārasārena  vā  attasārasārena  vā niccena vā dhuvena vā
sassatena  vā  avipariṇāmadhammena  vā  vedanā assārā nissārā
sārāpagatā  saññā  assārā  nissārā  sārāpagatā  saṅkhārā
assārā  nissārā  sārāpagatā  viññāṇaṃ  assāraṃ  nissāraṃ
sārāpagataṃ  niccasārasārena  vā sukhasārasārena vā attasārasārena
vā niccena vā dhuvena vā sassatena vā avipariṇāmadhammena vā.
Evaṃ  tucchasaṅkhārasamanupassanāvasena  suññato  lokaṃ  avekkhati .
Imehi dvīhi kāraṇehi suññato lokaṃ avekkhati.
   {505.13} Apica chahākārehi suññato lokaṃ avekkhati rūpaṃ 4-
anissariyato  akāmakāriyato  aphāsuniyato  avasavattanato  pavuttito
vivittato  avekkhati  vedanaṃ  saññaṃ  saṅkhāre  viññāṇaṃ anissariyato
akāmakāriyato  aphāsuniyato  avasavattanato  pavuttito  vivittato
avekkhati 4- . evaṃ chahākārehi suññato lokaṃ avekkhati . Apica
dasahākārehi  suññato  lokaṃ  avekkhati  rūpaṃ  rittato  tucchato
@Footnote: 1 Ma. pheṇapiṇḍo. 2 Ma. udakapubbuḷaṃ. 3 Ma. yathā ca marīci assārā
@nissārā sārāpagatā. 4 Ma. ime pāṭhā natthi. imasmiṃ ṭhāne aññathā dissanti.
Suññato  anattato  asārakato  vadhakato vibhavato aghamūlato sāsavato
saṅkhatato  avekkhati  vedanaṃ  saññaṃ  saṅkhāre  viññāṇaṃ  [1]-
rittato  tucchato  suññato  anattato  asārakato  vadhakato vibhavato
aghamūlato sāsavato saṅkhatato avekkhati.
   {505.14} Evaṃ dasahākārehi suññato lokaṃ avekkhati. Apica
dvādasahākārehi  suññato  lokaṃ avekkhati rūpaṃ na satto na jīvo
na poso na naro na mānavo na itthī na puriso na attā na attaniyaṃ
na ahaṃ na mama na koci atthi 2- vedanā saññā saṅkhārā viññāṇaṃ
na satto na jīvo na poso na naro na mānavo na itthī na puriso
na attā na attaniyaṃ na ahaṃ na mama na koci atthi 2- . Evaṃ
dvādasahākārehi suññato lokaṃ avekkhati.
   {505.15}  Vuttañhetaṃ  bhagavatā  yaṃ  bhikkhave  na  tumhākaṃ
taṃ  pajahatha  taṃ  vo  pahīnaṃ  dīgharattaṃ hitāya sukhāya bhavissati kiñca
bhikkhave  na  tumhākaṃ  rūpaṃ bhikkhave na tumhākaṃ taṃ pajahatha taṃ vo
pahīnaṃ  dīgharattaṃ  hitāya  sukhāya  bhavissati  vedanā  bhikkhave  na
tumhākaṃ  taṃ  pajahatha  sā  vo  pahīnā  dīgharattaṃ  hitāya  sukhāya
bhavissati  saññā  bhikkhave  na  tumhākaṃ taṃ pajahatha sā vo pahīnā
dīgharattaṃ  hitāya  sukhāya  bhavissati  saṅkhārā  bhikkhave  na tumhākaṃ
te  pajahatha  te  vo  pahīnā  dīgharattaṃ  hitāya sukhāya bhavissanti
viññāṇaṃ bhikkhave na tumhākaṃ taṃ pajahatha taṃ vo pahīnaṃ dīgharattaṃ hitāya
@Footnote: 1 Ma. cutiṃ upapattiṃ paṭisandhiṃ bhavaṃ saṃsāravaṭṭaṃ. 2 Ma. na kassaci.
Sukhāya  bhavissati . taṃ kiṃ maññatha 1- bhikkhave yaṃ imasmiṃ jetavane
tiṇakaṭṭhasākhāpalāsaṃ  taṃ  jano  hareyya vā ḍaheyya vā yathāpaccayaṃ
vā  kareyya  apinu  tumhākaṃ  evamassa  amhe  jano  harati
vā ḍahati vā yathāpaccayaṃ vā karotīti. No hetaṃ bhante.
   {505.16} Taṃ kissa hetu . na no evaṃ bhante attā vā
attaniyaṃ vāti . evameva kho bhikkhave yaṃ na tumhākaṃ taṃ pajahatha taṃ
vo pahīnaṃ dīgharattaṃ hitāya sukhāya bhavissati kiñca bhikkhave na tumhākaṃ
rūpaṃ  bhikkhave  na  tumhākaṃ  taṃ  pajahatha  taṃ  vo  pahīnaṃ dīgharattaṃ
hitāya  sukhāya  bhavissati  vedanā  saññā  saṅkhārā  viññāṇaṃ
bhikkhave  na  tumhākaṃ  taṃ  pajahatha  taṃ  vo pahīnaṃ dīgharattaṃ hitāya
sukhāya bhavissatīti. Evampi suññato lokaṃ avekkhati.
   {505.17} Āyasmā ānando bhagavantaṃ etadavoca [2]- suñño
lokoti bhante vuccati kittāvatā nu kho bhante suñño lokoti vuccati.
Yasmā [3]- kho ānanda suññaṃ attena vā attaniyena vā tasmā
suñño  lokoti  vuccati  kiñcānanda  suññaṃ attena vā attaniyena
vā.
   {505.18}  Cakkhu  [4]-  suññaṃ  rūpā  suññā cakkhuviññāṇaṃ
suññaṃ  cakkhusamphasso  suñño  yampidaṃ  cakkhusamphassapaccayā  uppajjati
vedayitaṃ sukhaṃ vā dukkhaṃ vā adukkhamasukhaṃ vā tampi suññaṃ attena vā
attaniyena  vā  sotaṃ  suññaṃ  saddā  suññā  ghānaṃ suññaṃ gandhā
suññā    jivhā    suññā   rasā   suññā   kāyo
@Footnote: 1 Ma. seyyathāpi. 2 Ma. suñño loko .... 3 Ma. ca. 4 Ma. kho.
Suñño   phoṭṭhabbā  suññā  mano  suñño  dhammā  suññā
manoviññāṇaṃ    suññaṃ    manosamphasso    suñño   yampidaṃ
manosamphassapaccayā  uppajjati  vedayitaṃ  sukhaṃ  vā  dukkhaṃ  vā
adukkhamasukhaṃ  vā  tampi  suññaṃ  attena  vā  attaniyena  vā
yasmā  ca  kho  ānanda  suññaṃ  attena  vā  attaniyena  vā
tasmā suñño lokoti vuccatīti.
   {505.19} Evampi suññato lokaṃ avekkhati.
     Suddhaṃ dhammasamuppādaṃ       suddhaṃ saṅkhārasantatiṃ
     passantassa yathābhūtaṃ       na taṃ 1- bhayaṃ hoti gāmaṇi
     tiṇakaṭṭhasamaṃ lokaṃ         yadā paññāya passati
     na aññaṃ patthaye 2- kiñci   aññatra appaṭisandhiyāti.
Evampi suññato lokaṃ avekkhati.
   {505.20}   Vuttañhetaṃ bhagavatā evameva bhikkhave bhikkhu rūpaṃ
samannesati  yāvatā rūpassa gati vedanaṃ samannesati yāvatā vedanāya
gati  saññaṃ  samannesati  yāvatā  saññāya gati saṅkhāre samannesati
yāvatā  saṅkhārānaṃ  gati  viññāṇaṃ  samannesati  yāvatā viññāṇassa
gati tassa bhikkhuno 3- rūpaṃ samannesato yāvatā rūpassa gati vedanaṃ
samannesato  yāvatā  vedanāya  gati  saññaṃ  samannesato  yāvatā
saññāya  gati  saṅkhāre  samannesato  yāvatā  saṅkhārānaṃ  gati
viññāṇaṃ  samannesato  yāvatā  viññāṇassa  gati  yampi  yassa 4-
hoti   ahanti   vā   mamanti   vā   asmīti   vā
@Footnote: 1 Ma. ayaṃ pāṭho natthi. 2 Ma. patthayate. 3 Ma. ayaṃ pāṭho natthi.
@4 Ma. yampissa taṃ.
Tampi tassa na hotīti. Evampi suññato lokaṃ avekkhati.
   {505.21}  Suññato lokaṃ avekkhassūti suññato lokaṃ avekkhassu
paccavekkhassu  tulehi  tīrehi vibhāvehi vibhūtaṃ karohīti suññato lokaṃ
avekkhassu.
   [506] Mogharāja sadā satoti mogharājāti bhagavā taṃ brāhmaṇaṃ
nāmena  ālapati . sadāti sabbakālaṃ .pe. pacchime vayokhandhe .
Satoti  catūhi  kāraṇehi  sato  kāye  kāyānupassanāsatipaṭṭhānaṃ
bhāvento sato .pe. So vuccati satoti mogharāja sadā sato.
   [507]  Attānudiṭṭhiṃ ūhaccāti attānudiṭṭhi vuccati vīsativatthukā
sakkāyadiṭṭhi  .  idha  assutavā  puthujjano  ariyānaṃ  adassāvī
ariyadhammassa  akovido  ariyadhamme  avinīto  sappurisānaṃ  adassāvī
sappurisadhammassa  akovido  sappurisadhamme  avinīto  rūpaṃ  attato
samanupassati  rūpavantaṃ  vā  attānaṃ  attani  vā  rūpaṃ rūpasmiṃ vā
attānaṃ  vedanaṃ  saññaṃ  saṅkhāre  viññāṇaṃ  attato  samanupassati
viññāṇavantaṃ  vā  attānaṃ  attani  vā  viññāṇaṃ  viññāṇasmiṃ
vā  attānaṃ  yā  evarūpā diṭṭhi diṭṭhigataṃ diṭṭhigahanaṃ diṭṭhikantāro
diṭṭhivisūkāyikaṃ   diṭṭhivipphanditaṃ   diṭṭhisaṃyojanaṃ  gāho  paṭiggāho
abhiniveso  parāmāso  kummaggo  micchāpatho  micchattaṃ  titthāyatanaṃ
vipariyesaggāho      viparītaggāho      vippallāsaggāho
Micchāgāho  ayāthāvakasmiṃ  yāthāvakanti  gāho  yāvatā  dvāsaṭṭhī
diṭṭhigatāni  ayaṃ  attānudiṭṭhi  . attānudiṭṭhiṃ ūhaccāti attānudiṭṭhiṃ
ūhacca  samūhacca  uddharitvā samuddharitvā uppāṭayitvā samuppāṭayitvā
pajahitvā  vinodetvā  byantīkatvā  anabhāvaṅgametvāti  attānudiṭṭhiṃ
ūhacca.
   [508] Evaṃ maccuttaro siyāti evaṃ maccumpi 1- tareyyāsi
jarampi  2-  tareyyāsi  maraṇampi  tareyyāsi  uttareyyāsi [3]-
samatikkameyyāsi vītivatteyyāsīti evaṃ maccuttaro siyā.
   [509]  Evaṃ  lokaṃ  avekkhantanti  evaṃ  lokaṃ avekkhantaṃ
paccavekkhantaṃ  tulayantaṃ  tīrayantaṃ  vibhāvayantaṃ  vibhūtaṃ  karontanti
evaṃ lokaṃ avekkhantaṃ.
   [510] Maccurājā na passatīti [4]- māropi maccurājā maraṇampi
maccurājā . na passatīti maccurājā na passati na dakkhati nādhigacchati
na  vindati  na  paṭilabhati  .  vuttañhetaṃ  bhagavatā  seyyathāpi
bhikkhave  āraññako  5-  migo araññe pavane caramāno vissattho
gacchati  vissattho  tiṭṭhati  vissattho  nisīdati  vissattho  seyyaṃ
kappeti  taṃ  kissa  hetu  anāpāthagato bhikkhave luddassa evameva
kho  bhikkhave  bhikkhu  vivicceva  kāmehi  vivicca akusalehi dhammehi
savitakkaṃ  savicāraṃ  vivekajaṃ  pītisukhaṃ  paṭhamaṃ  jhānaṃ upasampajja viharati
ayaṃ  vuccati  bhikkhave  bhikkhu  andhamakāsi  māraṃ  apadaṃ  vadhitvā
@Footnote: 1 Ma. maccupi. 2 Ma. jarāpi. 3 Ma. patareyyāsi. 4 Ma. maccupi maccurājā.
@5 Ma. araññiko.
Māracakkhuadassanaṃ  1-  gato  pāpimato  puna  caparaṃ  bhikkhave bhikkhu
vitakkavicārānaṃ  vūpasamā  ajjhattaṃ  sampasādanaṃ  cetaso  ekodibhāvaṃ
avitakkaṃ  avicāraṃ  samādhijaṃ  pītisukhaṃ  dutiyaṃ jhānaṃ tatiyaṃ jhānaṃ catutthaṃ
jhānaṃ  upasampajja  viharati ayaṃ bhikkhave bhikkhu andhamakāsi māraṃ apadaṃ
vadhitvā  māracakkhuadassanaṃ  gato  pāpimato  puna  caparaṃ  bhikkhave
sabbaso   rūpasaññānaṃ   samatikkamā   paṭighasaññānaṃ   atthaṅgamā
nānattasaññānaṃ  amanasikārā  ananto  ākāsoti  ākāsānañcāyatanaṃ
upasampajja  viharati  ayaṃ  vuccati  bhikkhave  bhikkhu  andhamakāsi māraṃ
apadaṃ vadhitvā māracakkhuadassanaṃ gato pāpimato
   {510.1}  puna caparaṃ bhikkhave bhikkhu sabbaso ākāsānañcāyatanaṃ
samatikkamma   anantaṃ   viññāṇanti   viññāṇañcāyatanaṃ  upasampajja
viharati   sabbaso  viññāṇañcāyatanaṃ  samatikkamma  natthi  kiñcīti
ākiñcaññāyatanaṃ   upasampajja  viharati  sabbaso  ākiñcaññāyatanaṃ
samatikkamma  nevasaññānāsaññāyatanaṃ  upasampajja  viharati  sabbaso
nevasaññānāsaññāyatanaṃ  samatikkamma  saññāvedayitanirodhaṃ  upasampajja
viharati  paññāya  cassa disvā āsavā parikkhīṇā honti ayaṃ vuccati
bhikkhave  bhikkhu andhamakāsi māraṃ apadaṃ vadhitvā māracakkhuadassanaṃ gato
pāpimato  tiṇṇo  loke  visattikaṃ  so vissattho gacchati vissattho
tiṭṭhati  vissattho  nisīdati  vissattho seyyaṃ kappeti taṃ kissa hetu
anāpāthagato bhikkhave pāpimatoti maccurājā na passati.
   {510.2} Tenāha bhagavā
@Footnote: 1 Ma. māracakkhuṃ adassanaṃ. evamuparipi.
     Suññato lokaṃ avekkhassu    mogharāja sadā sato
     attānudiṭṭhiṃ ūhacca       evaṃ maccuttaro siyā
     evaṃ lokaṃ avekkhantaṃ       maccurājā na passatīti.
Saha  gāthāpariyosānā  .pe.  satthā  me  bhante  bhagavā
sāvakohamasmīti.
       Mogharājamāṇavakapañhāniddeso paṇṇarasamo.
          --------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 30 page 249-257. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=30&A=5190&w=pubbula              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=30&A=5190              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=30&item=505&items=6              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=30&siri=16              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=30&i=490              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=46&A=1754              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=46&A=1754              Contents of The Tipitaka Volume 30 http://84000.org/tipitaka/read/?index_30

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com