ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 30 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 22 : Sutta. Khu. Cūḷaniddeso

         Pingiyamanavakapanhaniddeso
   [511] Jinnohamasmi abalo vivanno 1- (iccayasma pingiyo)
           netta na suddha savanam na phasu
           mahampanassam momuho antaraya 2-
           acikkha dhammam yamaham vijannam
           jatijaraya idha vippahanam.
   [512]  Jinnohamasmi  abalo  vivannoti [3]- jinno vuddho
mahallako  addhagato  vayoanuppatto  visavassasatiko  jatiya .
Abaloti  dubbalo  appabalo  appathamo  .  vivannoti  vitavanno
vigatavanno  [4]-  ya sa purima subha vannanibha sa antarahita
adinavo  patubhutoti  jinnohamasmi  abalo  vivanno . iccayasma
pingiyoti   iccati  padasandhi  .  ayasmati  piyavacanam  .
Pingiyoti   tassa   brahmanassa   namam   .pe.  abhilapoti
iccayasma pingiyo.
   [513]  Netta na suddha savanam na phasuti netta asuddha
avisuddha aparisuddha avodata no tatha cakkhuna rupam 5- passamiti
netta  na  suddha  .  savanam  na  phasuti sotam asuddham avisuddham
aparisuddham  avodatam  no  tatha  sotena  saddam  sunomiti netta
na suddha savanam na phasu.
@Footnote: 1 Ma. vitavanno. evamuparipi. 2 Ma. antarava. evamuparipi.
@3 Ma. jinnohamasmiti. 4 Ma. vigacchitavanno. 5 Ma. rupe.
   [514]  Mahampanassam  momuho antarayati maham nassam panassam
vinassam  .  momuhoti  avidva  1-  avijjagato  anani avibhavi
duppanno  .  antarayati  tuyham  dhammam  ditthim  patipadam  maggam
anannaya anavikatva aviditam 2- katva apatilabhitva aphusayitva 3-
asacchikatva  antarayeva  kalam  kareyyanti  mahampanassam  momuho
antaraya.
   [515]  Acikkha  dhammam  yamaham  vijannanti  acikkha  dhammanti
adikalyanam  majjhekalyanam  pariyosanakalyanam  sattham  sabyanjanam
kevalaparipunnam  parisuddham  brahmacariyam  cattaro  satipatthane cattaro
sammappadhane  cattaro  iddhipade  pancindriyani  panca  balani
satta  bojjhange  ariyam  atthangikam maggam nibbananca nibbanagamininca
patipadam  acikkha  desehi  pannapehi  patthapehi  vivarahi  vibhajahi
uttanikarohi  pakasehiti  acikkha  dhammam  . yamaham vijannanti yamaham
janeyyam   vijaneyyam  pativijaneyyam  pativijjheyyam  adhigaccheyyam
phuseyyam 4- sacchikareyyanti acikkha dhammam yamaham vijannam.
   [516]  Jatijaraya  idha  vippahananti idheva jatijaramaranassa
pahanam  vupasamo  patinissaggo  patippassaddhi  amatam  nibbananti
jatijaraya idha vippahanam. Tenaha so brahmano
            jinnohamasmi abalo vivanno (iccayasma pingiyo)
            netta na suddha savanam na phasu
@Footnote: 1 Ma. mohamuho. 2 Ma. anadhigantva aviditva. 3 Ma. aphasayitva. 4 Ma.
@phasseyyam. evamuparipi.
           Mahampanassam momuho antaraya
           acikkha dhammam yamaham vijannam
           jatijaraya idha vippahananti.
   [517] Disvana rupesu vihannamane (pingiyati bhagava)
           ruppanti rupesu jana pamatta
           tasma tuvam pingiya appamatto
           jahassu rupam apunabbhavaya.
   [518]  Disvana  rupesu  vihannamaneti rupesuti cattaro ca
mahabhuta  catunnanca  mahabhutanam  upadayarupam  .  satta  rupahetu
rupapaccaya   rupakarana   hannanti   vihannanti   upahannanti
upaghatayanti  1-  rupe  sati  vividhakammakarana  karenti  kasahipi
talenti   vettehipi   talenti   addhadandakehipi   talenti
hatthampi   chindanti   padampi  chindanti  hatthapadampi  chindanti
kannampi   chindanti   nasampi  chindanti  kannanasampi  chindanti
bilangathalikampi  karonti  sankhamundakampi  2-  karonti  rahumukhampi
karonti   jotimalikampi   karonti   hatthapajjotikampi   karonti
erakavattikampi  karonti  ciravasikampi  3-  karonti  eneyyakampi
karonti  balisamamsikampi  karonti  kahapanikampi karonti kharapatacchikampi
karonti  palighaparivattikampi  karonti  palalapithakampi  karonti tattenapi
telena osincanti sunakhehipi khadapenti jivantampi sule uttasenti
asina sisam chindanti.
@Footnote: 1 Ma. upaghatiyanti. evamuparipi. 2 Ma. sankhamundikampi. 3 Ma. cirakavasikampi.
Evam  satta  rupahetu  rupapaccaya  rupakarana  hannanti  vihannanti
upahannanti  upaghatayanti  .  evam  hannamane  vihannamane disva
passitva tulayitva tirayitva vibhavayitva vibhutam katvati [1]- disvana
rupesu  vihannamane  .  pingiyati  bhagavati  pingiyati  bhagava tam
brahmanam  namena  alapati  .  bhagavati  garavadhivacanametam .pe.
Yadidam bhagavati pingiyati bhagava.
   [519]  Ruppanti  rupesu  jana  pamattati ruppantiti ruppanti
kuppanti  piliyanti  2-  ghattayanti  byatthita  3-  domanassita
honti  cakkhurogena  ruppanti  kuppanti  piliyanti ghattayanti byatthita
domanassita  honti  sotarogena  .pe.  damsamakasavatatapasirimsapa-
samphassehi  ruppanti  kuppanti  piliyanti  ghattayanti  byatthita
domanassita hontiti ruppanti rupesu.
   {519.1}  Athava  cakkhusmim hiyamane hayamane parihayamane
vemane  vigacchamane  antaradhayamane  ruppanti .pe. domanassita
honti  sotasmim  ghanasmim  jivhaya kayasmim rupasmim saddasmim gandhasmim
rasasmim photthabbasmim kulasmim ganasmim avasasmim labhasmim yasasmim pasamsaya
sukhasmim  civarasmim pindapatasmim senasanasmim gilanapaccayabhesajjaparikkharasmim
hiyamane hayamane parihayamane vemane vigacchamane antaradhayamane
ruppanti  kuppanti  piliyanti  ghattayanti  byatthita  domanassita
hontiti  evampi  ruppanti rupesu . janati khattiya ca brahmana
@Footnote: 1 Ma. upahannamane upaghatiyamane. 2 Ma. pilayanti. evamuparipi. 3 Ma. byadhita.
@evamuparipi.
Ca  vessa  ca  sudda  ca  gahattha ca pabbajita ca deva ca
manussa ca.
   {519.2}  Pamattati pamado vattabbo kayaduccarite 1- va
vaciduccarite  va  manoduccarite va pancasu va kamagunesu cittassa
vossaggo  vossagganuppadanam kusalanam va dhammanam bhavanaya [2]-
asataccakiriyata   anatthitakiriyata   olinavuttita  nikkhittacchandata
nikkhittadhurata   anasevana   abhavana  abahulikammam  anadhitthanam
ananuyogo  pamado  yo  evarupo  pamado  pamajjana pamajjitattam
ayam vuccati pamado . imina pamadena samannagata jana pamattati
ruppanti rupesu jana pamatta.
   [520]  Tasma  tuvam  pingiya  appamattoti  tasmati  tasma
tamkarana  tamhetu  tappaccaya  tamnidana evam adinavam sampassamano
rupesuti  tasma  tuvam  pingiya  .  appamattoti  sakkaccakari
sataccakari  .pe.  appamatto  kusalesu  dhammesuti  tasma  tuvam
pingiya appamatto.
   [521]  Jahassu  rupam  apunabbhavayati  rupanti  cattaro  ca
mahabhuta  catunnanca  mahabhutanam  upadayarupam  .  jahassu  rupanti
rupam  jahassu  rupam  pajahassu  rupam  vinodehi  rupam byantikarohi rupam
anabhavangamehiti  jahassu  rupam  .  apunabbhavayati  yatha  te rupam
idheva  nirujjheyya  puna  patisandhibhavo  na  nibbatteyya kamadhatuya
va  rupadhatuya  va  arupadhatuya va kamabhave va rupabhave va
@Footnote: 1 Ma. ... duccaritena .. manoduccaritena. 2 Ma. asakaccakiriyata.
Arupabhave va sannabhave va asannabhave va nevasannanasannabhave
va  ekavokarabhave  va  catuvokarabhave  va  pancavokarabhave
va  puna  gatiya  va  upapattiya  va  patisandhiya  va [1]-
samsare  va vatte va na janeyya na sanjaneyya na nibbatteyya
nabhinibbatteyya  idheva  nirujjheyya  vupasameyya  attham  gaccheyya
patippassambheyyati jahassu rupam apunabbhavaya. Tenaha bhagava
           disvana rupesu vihannamane (pingiyati bhagava)
           ruppanti rupesu jana pamatta
           tasma tuvam pingiya appamatto
           jahassu rupam apunabbhavayati.
   [522] Disa catasso vidisa catasso
           uddham adho dasa disa imayo
           na tuyham adittham asutamutam va
           atho avinnatam kincinamatthi loke
           acikkha dhammam yamaham vijannam
           jatijaraya idha vippahanam.
   [523]  Disa catasso vidisa catasso uddham adho dasa disa
imayoti  dasa  disa na tuyham [2]- adittham asutam amutam avinnatam
kinci  attattho  va  parattho  va  ubhayattho  va  ditthadhammiko
va  attho  samparayiko  va  attho .pe. paramattho va natthi
@Footnote: 1 Ma. bhave va. evamuparipi. 2 Ma. na tuyham .pe. namatthi loketi.
Na  santi  na  samvijjanti  nupalabbhantiti  na  tuyham adittham asutamutam
va atho avinnatam kinci namatthi loke.
   [524]  Acikkha  dhammam  yamaham  vijannanti  acikkha  dhammanti
adikalyanam  .pe.  nibbanagamininca  patipadam  acikkha  desehi
pannapehi  patthapehi  vivarahi  vibhajahi  uttanikarohi  pakasehiti
acikkha  dhammam  .  yamaham  vijannanti  yamaham  janeyyam  vijaneyyam
pativijaneyyam  pativijjheyyam  adhigaccheyyam  phuseyyam  sacchikareyyanti
acikkha dhammam yamaham vijannam.
   [525]  Jatijaraya  idha  vippahananti idheva jatijaramaranassa
pahanam  vupasamo  patinissaggo  patippassaddhi  amatam  nibbananti
jatijaraya idha vippahanam. Tenaha so brahmano
           disa catasso vidisa catasso
           uddham adho dasa disa imayo
           na tuyham adittham asutamutam va
           atho avinnatam kinci namatthi loke
           acikkha dhammam yamaham vijannam
           jatijaraya idha vippahananti.
   [526] Tanhadhipanne manuje pekkhamano (pingiyati bhagava)
           santapajate jarasa parete
           tasma tuvam pingiya appamatto
          Jahassu tanham apunabbhavaya.
   [527]   Tanhadhipanne   manuje  pekkhamanoti  tanhati
rupatanha   saddatanha   gandhatanha   rasatanha  photthabbatanha
dhammatanha  .  tanhadhipanneti  tanhaadhipanne  [1]-  tanhanugate
tanhanusate  tanhayapanne  abhibhute  pariyadinnacitte  .  manujeti
sattadhivacanam  .  pekkhamanoti pekkhamano dakkhamano olokayamano
nijjhayamano    upaparikkhamanoti    tanhadhipanne    manuje
pekkhamano. Pingiyati bhagava brahmanam namena alapati.
   [528]  Santapajate jarasa pareteti santapajateti jatiya
santapajate  jaraya  santapajate  byadhina santapajate maranena
santapajate    sokaparidevadukkhadomanassupayasehi   santapajate
nerayikena  dukkhena  santapajate  .pe.  ditthibyasanena  dukkhena
santapajate  itijate upaddavajate upasaggajateti santapajate .
Jarasa pareteti jaraya phutthe parete samohite [2]- jatiyanugate jaraya
anusate  byadhina  abhibhute  maranena  abbhahate  atane alene
asarane asaranibhuteti santapajate jarasa parete.
   [529]  Tasma  tuvam  pingiya  appamattoti  tasmati  tasma
tamkarana  tamhetu  tappaccaya  tamnidana evam adinavam sampassamano
tanhayati  tasma  tuvam  pingiya  .  appamattoti  sakkaccakari
sataccakari  .pe.  appamatto  kusalesu  dhammesuti  tasma  tuvam
@Footnote: 1 Ma. tanhanuge. 2 Ma. samannagate.
Pingiya appamatto.
   [530]  Jahassu  tanham  apunabbhavayati  tanhati  rupatanha
saddatanha  gandhatanha  rasatanha  photthabbatanha  dhammatanha .
Jahassu  tanhanti  tanham  jahassu  tanham  pajahassu  tanham  vinodehi
tanham  byantikarohi  tanham  anabhavangamehiti  jahassu  tanham .
Apunabbhavayati  yatha  te  rupam idheva nirujjheyya puna patisandhibhavo
na  nibbatteyya  kamadhatuya  va  rupadhatuya  va  arupadhatuya
va  kamabhave  va  rupabhave  va  arupabhave va sannabhave va
asannabhave  va  nevasannanasannabhave  va  ekavokarabhave va
catuvokarabhave  va pancavokarabhave va puna gatiya va upapattiya
va patisandhiya va samsare va vatte va na janeyya na sanjaneyya
na  nibbatteyya  nabhinibbatteyya  idheva  nirujjheyya  vupasameyya
attham  gaccheyya  patippassambheyyati  jahassu  tanham  apunabbhavaya .
Tenaha bhagava
        tanhadhipanne manuje pekkhamano (pingiyati bhagava)
        santapajate jarasa parete
        tasma tuvam pingiya appamatto
        jahassu tanham apunabbhavayati.
   [531]  Saha  gathapariyosana  tena  brahmanena  saddhim
ekacchanda  ekappayoga  ekadhippaya  ekavasanavasita  tesam
Anekapanasahassanam  virajam  vitamalam  dhammacakkhum  udapadi  yankinci
samudayadhammam  sabbantam nirodhadhammanti tassa ca brahmanassa virajam vitamalam
dhammacakkhum  udapadi  yankinci  samudayadhammam  sabbantam  nirodhadhammanti .
Saha  cakkhupatilabha  1-  ajinajatavakaciradandakamandalukesa  ca  massu
ca   antarahita  .  bhandakasayavatthavasano  sanghatipattacivaradharo
bhikkhu  anvatthapatipattiya  panjaliko  bhagavantam  namassamano  nisinno
hoti sattha me bhante bhagava savakohamasmiti.
        Pingiyamanavakapanhaniddeso solasamo.
           ------------
@Footnote: 1 Ma. cakkhussa patilabha.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 30 page 258-267. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=30&A=5351&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=30&A=5351&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=30&item=511&items=21              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=30&siri=35              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=30&i=511              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=46&A=2028              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=46&A=2028              Contents of The Tipitaka Volume 30 https://84000.org/tipitaka/read/?index_30 https://84000.org/tipitaka/english/?index_30

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]