ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 30 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 22 : Sutta. Khu. Cūḷaniddeso

         Piṅgiyamāṇavakapañhāniddeso
   [511] Jiṇṇohamasmī abalo vivaṇṇo 1- (iccāyasmā piṅgiyo)
           nettā na suddhā savanaṃ na phāsu
           māhampanassaṃ momuho antarāya 2-
           ācikkha dhammaṃ yamahaṃ vijaññaṃ
           jātijarāya idha vippahānaṃ.
   [512]  Jiṇṇohamasmī  abalo  vivaṇṇoti [3]- jiṇṇo vuḍḍho
mahallako  addhagato  vayoanuppatto  vīsavassasatiko  jātiyā .
Abaloti  dubbalo  appabalo  appathāmo  .  vivaṇṇoti  vītavaṇṇo
vigatavaṇṇo  [4]-  yā sā purimā subhā vaṇṇanibhā sā antarahitā
ādīnavo  pātubhūtoti  jiṇṇohamasmī  abalo  vivaṇṇo . iccāyasmā
piṅgiyoti   iccāti  padasandhi  .  āyasmāti  piyavacanaṃ  .
Piṅgiyoti   tassa   brāhmaṇassa   nāmaṃ   .pe.  abhilāpoti
iccāyasmā piṅgiyo.
   [513]  Nettā na suddhā savanaṃ na phāsūti nettā asuddhā
avisuddhā aparisuddhā avodātā no tathā cakkhunā rūpaṃ 5- passāmīti
nettā  na  suddhā  .  savanaṃ  na  phāsūti sotaṃ asuddhaṃ avisuddhaṃ
aparisuddhaṃ  avodātaṃ  no  tathā  sotena  saddaṃ  suṇomīti nettā
na suddhā savanaṃ na phāsu.
@Footnote: 1 Ma. vītavaṇṇo. evamuparipi. 2 Ma. antarāva. evamuparipi.
@3 Ma. jiṇṇohamasmīti. 4 Ma. vigacchitavaṇṇo. 5 Ma. rūpe.
   [514]  Māhampanassaṃ  momuho antarāyāti māhaṃ nassaṃ panassaṃ
vinassaṃ  .  momuhoti  avidvā  1-  avijjāgato  añāṇī avibhāvī
duppañño  .  antarāyāti  tuyhaṃ  dhammaṃ  diṭṭhiṃ  paṭipadaṃ  maggaṃ
anaññāya anāvikatvā aviditaṃ 2- katvā apaṭilabhitvā aphusayitvā 3-
asacchikatvā  antarāyeva  kālaṃ  kareyyanti  māhampanassaṃ  momuho
antarāya.
   [515]  Ācikkha  dhammaṃ  yamahaṃ  vijaññanti  ācikkha  dhammanti
ādikalyāṇaṃ  majjhekalyāṇaṃ  pariyosānakalyāṇaṃ  sātthaṃ  sabyañjanaṃ
kevalaparipuṇṇaṃ  parisuddhaṃ  brahmacariyaṃ  cattāro  satipaṭṭhāne cattāro
sammappadhāne  cattāro  iddhipāde  pañcindriyāni  pañca  balāni
satta  bojjhaṅge  ariyaṃ  aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ nibbānañca nibbānagāminiñca
paṭipadaṃ  ācikkha  desehi  paññapehi  paṭṭhapehi  vivarāhi  vibhajāhi
uttānīkarohi  pakāsehīti  ācikkha  dhammaṃ  . yamahaṃ vijaññanti yamahaṃ
jāneyyaṃ   vijāneyyaṃ  paṭivijāneyyaṃ  paṭivijjheyyaṃ  adhigaccheyyaṃ
phuseyyaṃ 4- sacchikareyyanti ācikkha dhammaṃ yamahaṃ vijaññaṃ.
   [516]  Jātijarāya  idha  vippahānanti idheva jātijarāmaraṇassa
pahānaṃ  vūpasamo  paṭinissaggo  paṭippassaddhi  amataṃ  nibbānanti
jātijarāya idha vippahānaṃ. Tenāha so brāhmaṇo
            jiṇṇohamasmī abalo vivaṇṇo (iccāyasmā piṅgiyo)
            nettā na suddhā savanaṃ na phāsu
@Footnote: 1 Ma. mohamuho. 2 Ma. anadhigantvā aviditvā. 3 Ma. aphasayitvā. 4 Ma.
@phasseyyaṃ. evamuparipi.
           Māhampanassaṃ momuho antarāya
           ācikkha dhammaṃ yamahaṃ vijaññaṃ
           jātijarāya idha vippahānanti.
   [517] Disvāna rūpesu vihaññamāne (piṅgiyāti bhagavā)
           ruppanti rūpesu janā pamattā
           tasmā tuvaṃ piṅgiya appamatto
           jahassu rūpaṃ apunabbhavāya.
   [518]  Disvāna  rūpesu  vihaññamāneti rūpesūti cattāro ca
mahābhūtā  catunnañca  mahābhūtānaṃ  upādāyarūpaṃ  .  sattā  rūpahetu
rūpapaccayā   rūpakāraṇā   haññanti   vihaññanti   upahaññanti
upaghātayanti  1-  rūpe  sati  vividhakammakāraṇā  kārenti  kasāhipi
tāḷenti   vettehipi   tāḷenti   aḍḍhadaṇḍakehipi   tāḷenti
hatthampi   chindanti   pādampi  chindanti  hatthapādampi  chindanti
kaṇṇampi   chindanti   nāsampi  chindanti  kaṇṇanāsampi  chindanti
bilaṅgathālikampi  karonti  saṅkhamuṇḍakampi  2-  karonti  rāhumukhampi
karonti   jotimālikampi   karonti   hatthapajjotikampi   karonti
erakavattikampi  karonti  ciravāsikampi  3-  karonti  eṇeyyakampi
karonti  balisamaṃsikampi  karonti  kahāpaṇikampi karonti khārāpatacchikampi
karonti  palighaparivattikampi  karonti  palālapīṭhakampi  karonti tattenapi
telena osiñcanti sunakhehipi khādāpenti jīvantampi sūle uttāsenti
asinā sīsaṃ chindanti.
@Footnote: 1 Ma. upaghātiyanti. evamuparipi. 2 Ma. saṅkhamuṇḍikampi. 3 Ma. cīrakavāsikampi.
Evaṃ  sattā  rūpahetu  rūpapaccayā  rūpakāraṇā  haññanti  vihaññanti
upahaññanti  upaghātayanti  .  evaṃ  haññamāne  vihaññamāne disvā
passitvā tulayitvā tīrayitvā vibhāvayitvā vibhūtaṃ katvāti [1]- disvāna
rūpesu  vihaññamāne  .  piṅgiyāti  bhagavāti  piṅgiyāti  bhagavā taṃ
brāhmaṇaṃ  nāmena  ālapati  .  bhagavāti  gāravādhivacanametaṃ .pe.
Yadidaṃ bhagavāti piṅgiyāti bhagavā.
   [519]  Ruppanti  rūpesu  janā  pamattāti ruppantīti ruppanti
kuppanti  pīḷiyanti  2-  ghaṭṭayanti  byatthitā  3-  domanassitā
honti  cakkhurogena  ruppanti  kuppanti  pīḷiyanti ghaṭṭayanti byatthitā
domanassitā  honti  sotarogena  .pe.  ḍaṃsamakasavātātapasiriṃsapa-
samphassehi  ruppanti  kuppanti  pīḷiyanti  ghaṭṭayanti  byatthitā
domanassitā hontīti ruppanti rūpesu.
   {519.1}  Athavā  cakkhusmiṃ hīyamāne hāyamāne parihāyamāne
vemāne  vigacchamāne  antaradhāyamāne  ruppanti .pe. domanassitā
honti  sotasmiṃ  ghānasmiṃ  jivhāya kāyasmiṃ rūpasmiṃ saddasmiṃ gandhasmiṃ
rasasmiṃ phoṭṭhabbasmiṃ kulasmiṃ gaṇasmiṃ āvāsasmiṃ lābhasmiṃ yasasmiṃ pasaṃsāya
sukhasmiṃ  cīvarasmiṃ piṇḍapātasmiṃ senāsanasmiṃ gilānapaccayabhesajjaparikkhārasmiṃ
hīyamāne hāyamāne parihāyamāne vemāne vigacchamāne antaradhāyamāne
ruppanti  kuppanti  pīḷiyanti  ghaṭṭayanti  byatthitā  domanassitā
hontīti  evampi  ruppanti rūpesu . janāti khattiyā ca brāhmaṇā
@Footnote: 1 Ma. upahaññamāne upaghātiyamāne. 2 Ma. pīḷayanti. evamuparipi. 3 Ma. byādhitā.
@evamuparipi.
Ca  vessā  ca  suddā  ca  gahaṭṭhā ca pabbajitā ca devā ca
manussā ca.
   {519.2}  Pamattāti pamādo vattabbo kāyaduccarite 1-
vacīduccarite  vā  manoduccarite vā pañcasu vā kāmaguṇesu cittassa
vossaggo  vossaggānuppadānaṃ kusalānaṃ vā dhammānaṃ bhāvanāya [2]-
asātaccakiriyatā   anaṭṭhitakiriyatā   olīnavuttitā  nikkhittacchandatā
nikkhittadhuratā   anāsevanā   abhāvanā  abahulīkammaṃ  anadhiṭṭhānaṃ
ananuyogo  pamādo  yo  evarūpo  pamādo  pamajjanā pamajjitattaṃ
ayaṃ vuccati pamādo . iminā pamādena samannāgatā janā pamattāti
ruppanti rūpesu janā pamattā.
   [520]  Tasmā  tuvaṃ  piṅgiya  appamattoti  tasmāti  tasmā
taṃkāraṇā  taṃhetu  tappaccayā  taṃnidānā evaṃ ādīnavaṃ sampassamāno
rūpesūti  tasmā  tuvaṃ  piṅgiya  .  appamattoti  sakkaccakārī
sātaccakārī  .pe.  appamatto  kusalesu  dhammesūti  tasmā  tuvaṃ
piṅgiya appamatto.
   [521]  Jahassu  rūpaṃ  apunabbhavāyāti  rūpanti  cattāro  ca
mahābhūtā  catunnañca  mahābhūtānaṃ  upādāyarūpaṃ  .  jahassu  rūpanti
rūpaṃ  jahassu  rūpaṃ  pajahassu  rūpaṃ  vinodehi  rūpaṃ byantīkarohi rūpaṃ
anabhāvaṅgamehīti  jahassu  rūpaṃ  .  apunabbhavāyāti  yathā  te rūpaṃ
idheva  nirujjheyya  puna  paṭisandhibhavo  na  nibbatteyya kāmadhātuyā
vā  rūpadhātuyā  vā  arūpadhātuyā vā kāmabhave vā rūpabhave vā
@Footnote: 1 Ma. ... duccaritena .. manoduccaritena. 2 Ma. asakaccakiriyatā.
Arūpabhave vā saññābhave vā asaññābhave vā nevasaññānāsaññābhave
vā  ekavokārabhave  vā  catuvokārabhave  vā  pañcavokārabhave
vā  puna  gatiyā  vā  upapattiyā  vā  paṭisandhiyā  vā [1]-
saṃsāre  vā vaṭṭe vā na janeyya na sañjaneyya na nibbatteyya
nābhinibbatteyya  idheva  nirujjheyya  vūpasameyya  atthaṃ  gaccheyya
paṭippassambheyyāti jahassu rūpaṃ apunabbhavāya. Tenāha bhagavā
           disvāna rūpesu vihaññamāne (piṅgiyāti bhagavā)
           ruppanti rūpesu janā pamattā
           tasmā tuvaṃ piṅgiya appamatto
           jahassu rūpaṃ apunabbhavāyāti.
   [522] Disā catasso vidisā catasso
           uddhaṃ adho dasa disā imāyo
           na tuyhaṃ adiṭṭhaṃ asutāmutaṃ vā
           atho aviññātaṃ kiñcinamatthi loke
           ācikkha dhammaṃ yamahaṃ vijaññaṃ
           jātijarāya idha vippahānaṃ.
   [523]  Disā catasso vidisā catasso uddhaṃ adho dasa disā
imāyoti  dasa  disā na tuyhaṃ [2]- adiṭṭhaṃ asutaṃ amutaṃ aviññātaṃ
kiñci  attattho  vā  parattho  vā  ubhayattho  vā  diṭṭhadhammiko
vā  attho  samparāyiko  vā  attho .pe. paramattho vā natthi
@Footnote: 1 Ma. bhave vā. evamuparipi. 2 Ma. na tuyhaṃ .pe. namatthi loketi.
Na  santi  na  saṃvijjanti  nupalabbhantīti  na  tuyhaṃ adiṭṭhaṃ asutāmutaṃ
vā atho aviññātaṃ kiñci namatthi loke.
   [524]  Ācikkha  dhammaṃ  yamahaṃ  vijaññanti  ācikkha  dhammanti
ādikalyāṇaṃ  .pe.  nibbānagāminiñca  paṭipadaṃ  ācikkha  desehi
paññapehi  paṭṭhapehi  vivarāhi  vibhajāhi  uttānīkarohi  pakāsehīti
ācikkha  dhammaṃ  .  yamahaṃ  vijaññanti  yamahaṃ  jāneyyaṃ  vijāneyyaṃ
paṭivijāneyyaṃ  paṭivijjheyyaṃ  adhigaccheyyaṃ  phuseyyaṃ  sacchikareyyanti
ācikkha dhammaṃ yamahaṃ vijaññaṃ.
   [525]  Jātijarāya  idha  vippahānanti idheva jātijarāmaraṇassa
pahānaṃ  vūpasamo  paṭinissaggo  paṭippassaddhi  amataṃ  nibbānanti
jātijarāya idha vippahānaṃ. Tenāha so brāhmaṇo
           disā catasso vidisā catasso
           uddhaṃ adho dasa disā imāyo
           na tuyhaṃ adiṭṭhaṃ asutāmutaṃ vā
           atho aviññātaṃ kiñci namatthi loke
           ācikkha dhammaṃ yamahaṃ vijaññaṃ
           jātijarāya idha vippahānanti.
   [526] Taṇhādhipanne manuje pekkhamāno (piṅgiyāti bhagavā)
           santāpajāte jarasā parete
           tasmā tuvaṃ piṅgiya appamatto
          Jahassu taṇhaṃ apunabbhavāya.
   [527]   Taṇhādhipanne   manuje  pekkhamānoti  taṇhāti
rūpataṇhā   saddataṇhā   gandhataṇhā   rasataṇhā  phoṭṭhabbataṇhā
dhammataṇhā  .  taṇhādhipanneti  taṇhāadhipanne  [1]-  taṇhānugate
taṇhānusaṭe  taṇhāyāpanne  abhibhūte  pariyādinnacitte  .  manujeti
sattādhivacanaṃ  .  pekkhamānoti pekkhamāno dakkhamāno olokayamāno
nijjhāyamāno    upaparikkhamānoti    taṇhādhipanne    manuje
pekkhamāno. Piṅgiyāti bhagavā brāhmaṇaṃ nāmena ālapati.
   [528]  Santāpajāte jarasā pareteti santāpajāteti jātiyā
santāpajāte  jarāya  santāpajāte  byādhinā santāpajāte maraṇena
santāpajāte    sokaparidevadukkhadomanassupāyāsehi   santāpajāte
nerayikena  dukkhena  santāpajāte  .pe.  diṭṭhibyasanena  dukkhena
santāpajāte  ītijāte upaddavajāte upasaggajāteti santāpajāte .
Jarasā pareteti jarāya phuṭṭhe parete samohite [2]- jātiyānugate jarāya
anusaṭe  byādhinā  abhibhūte  maraṇena  abbhāhate  atāṇe aleṇe
asaraṇe asaraṇībhūteti santāpajāte jarasā parete.
   [529]  Tasmā  tuvaṃ  piṅgiya  appamattoti  tasmāti  tasmā
taṃkāraṇā  taṃhetu  tappaccayā  taṃnidānā evaṃ ādīnavaṃ sampassamāno
taṇhāyāti  tasmā  tuvaṃ  piṅgiya  .  appamattoti  sakkaccakārī
sātaccakārī  .pe.  appamatto  kusalesu  dhammesūti  tasmā  tuvaṃ
@Footnote: 1 Ma. taṇhānuge. 2 Ma. samannāgate.
Piṅgiya appamatto.
   [530]  Jahassu  taṇhaṃ  apunabbhavāyāti  taṇhāti  rūpataṇhā
saddataṇhā  gandhataṇhā  rasataṇhā  phoṭṭhabbataṇhā  dhammataṇhā .
Jahassu  taṇhanti  taṇhaṃ  jahassu  taṇhaṃ  pajahassu  taṇhaṃ  vinodehi
taṇhaṃ  byantīkarohi  taṇhaṃ  anabhāvaṅgamehīti  jahassu  taṇhaṃ .
Apunabbhavāyāti  yathā  te  rūpaṃ idheva nirujjheyya puna paṭisandhibhavo
na  nibbatteyya  kāmadhātuyā  vā  rūpadhātuyā  vā  arūpadhātuyā
vā  kāmabhave  vā  rūpabhave  vā  arūpabhave vā saññābhave vā
asaññābhave  vā  nevasaññānāsaññābhave  vā  ekavokārabhave vā
catuvokārabhave  vā pañcavokārabhave vā puna gatiyā vā upapattiyā
vā paṭisandhiyā vā saṃsāre vā vaṭṭe vā na janeyya na sañjaneyya
na  nibbatteyya  nābhinibbatteyya  idheva  nirujjheyya  vūpasameyya
atthaṃ  gaccheyya  paṭippassambheyyāti  jahassu  taṇhaṃ  apunabbhavāya .
Tenāha bhagavā
        taṇhādhipanne manuje pekkhamāno (piṅgiyāti bhagavā)
        santāpajāte jarasā parete
        tasmā tuvaṃ piṅgiya appamatto
        jahassu taṇhaṃ apunabbhavāyāti.
   [531]  Saha  gāthāpariyosānā  tena  brāhmaṇena  saddhiṃ
ekacchandā  ekappayogā  ekādhippāyā  ekavāsanavāsitā  tesaṃ
Anekapāṇasahassānaṃ  virajaṃ  vītamalaṃ  dhammacakkhuṃ  udapādi  yaṅkiñci
samudayadhammaṃ  sabbantaṃ nirodhadhammanti tassa ca brāhmaṇassa virajaṃ vītamalaṃ
dhammacakkhuṃ  udapādi  yaṅkiñci  samudayadhammaṃ  sabbantaṃ  nirodhadhammanti .
Saha  cakkhupaṭilābhā  1-  ajinajaṭāvākacīradaṇḍakamaṇḍalukesā  ca  massū
ca   antarahitā  .  bhaṇḍakāsāyavatthavasano  saṅghāṭipattacīvaradharo
bhikkhu  anvatthapaṭipattiyā  pañjaliko  bhagavantaṃ  namassamāno  nisinno
hoti satthā me bhante bhagavā sāvakohamasmīti.
        Piṅgiyamāṇavakapañhāniddeso soḷasamo.
           ------------
@Footnote: 1 Ma. cakkhussa paṭilābhā.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 30 page 258-267. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=30&A=5351              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=30&A=5351              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=30&item=511&items=21              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=30&siri=35              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=30&i=511              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=46&A=2028              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=46&A=2028              Contents of The Tipitaka Volume 30 https://84000.org/tipitaka/read/?index_30 https://84000.org/tipitaka/english/?index_30

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]