ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 30 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 22 : Sutta. Khu. Cūḷaniddeso

page258.

Pingiyamanavakapanhaniddeso [511] Jinnohamasmi abalo vivanno 1- (iccayasma pingiyo) netta na suddha savanam na phasu mahampanassam momuho antaraya 2- acikkha dhammam yamaham vijannam jatijaraya idha vippahanam. [512] Jinnohamasmi abalo vivannoti [3]- jinno vuddho mahallako addhagato vayoanuppatto visavassasatiko jatiya . Abaloti dubbalo appabalo appathamo . vivannoti vitavanno vigatavanno [4]- ya sa purima subha vannanibha sa antarahita adinavo patubhutoti jinnohamasmi abalo vivanno . iccayasma pingiyoti iccati padasandhi . ayasmati piyavacanam . Pingiyoti tassa brahmanassa namam .pe. abhilapoti iccayasma pingiyo. [513] Netta na suddha savanam na phasuti netta asuddha avisuddha aparisuddha avodata no tatha cakkhuna rupam 5- passamiti netta na suddha . savanam na phasuti sotam asuddham avisuddham aparisuddham avodatam no tatha sotena saddam sunomiti netta na suddha savanam na phasu. @Footnote: 1 Ma. vitavanno. evamuparipi. 2 Ma. antarava. evamuparipi. @3 Ma. jinnohamasmiti. 4 Ma. vigacchitavanno. 5 Ma. rupe.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page259.

[514] Mahampanassam momuho antarayati maham nassam panassam vinassam . momuhoti avidva 1- avijjagato anani avibhavi duppanno . antarayati tuyham dhammam ditthim patipadam maggam anannaya anavikatva aviditam 2- katva apatilabhitva aphusayitva 3- asacchikatva antarayeva kalam kareyyanti mahampanassam momuho antaraya. [515] Acikkha dhammam yamaham vijannanti acikkha dhammanti adikalyanam majjhekalyanam pariyosanakalyanam sattham sabyanjanam kevalaparipunnam parisuddham brahmacariyam cattaro satipatthane cattaro sammappadhane cattaro iddhipade pancindriyani panca balani satta bojjhange ariyam atthangikam maggam nibbananca nibbanagamininca patipadam acikkha desehi pannapehi patthapehi vivarahi vibhajahi uttanikarohi pakasehiti acikkha dhammam . yamaham vijannanti yamaham janeyyam vijaneyyam pativijaneyyam pativijjheyyam adhigaccheyyam phuseyyam 4- sacchikareyyanti acikkha dhammam yamaham vijannam. [516] Jatijaraya idha vippahananti idheva jatijaramaranassa pahanam vupasamo patinissaggo patippassaddhi amatam nibbananti jatijaraya idha vippahanam. Tenaha so brahmano jinnohamasmi abalo vivanno (iccayasma pingiyo) netta na suddha savanam na phasu @Footnote: 1 Ma. mohamuho. 2 Ma. anadhigantva aviditva. 3 Ma. aphasayitva. 4 Ma. @phasseyyam. evamuparipi.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page260.

Mahampanassam momuho antaraya acikkha dhammam yamaham vijannam jatijaraya idha vippahananti. [517] Disvana rupesu vihannamane (pingiyati bhagava) ruppanti rupesu jana pamatta tasma tuvam pingiya appamatto jahassu rupam apunabbhavaya. [518] Disvana rupesu vihannamaneti rupesuti cattaro ca mahabhuta catunnanca mahabhutanam upadayarupam . satta rupahetu rupapaccaya rupakarana hannanti vihannanti upahannanti upaghatayanti 1- rupe sati vividhakammakarana karenti kasahipi talenti vettehipi talenti addhadandakehipi talenti hatthampi chindanti padampi chindanti hatthapadampi chindanti kannampi chindanti nasampi chindanti kannanasampi chindanti bilangathalikampi karonti sankhamundakampi 2- karonti rahumukhampi karonti jotimalikampi karonti hatthapajjotikampi karonti erakavattikampi karonti ciravasikampi 3- karonti eneyyakampi karonti balisamamsikampi karonti kahapanikampi karonti kharapatacchikampi karonti palighaparivattikampi karonti palalapithakampi karonti tattenapi telena osincanti sunakhehipi khadapenti jivantampi sule uttasenti asina sisam chindanti. @Footnote: 1 Ma. upaghatiyanti. evamuparipi. 2 Ma. sankhamundikampi. 3 Ma. cirakavasikampi.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page261.

Evam satta rupahetu rupapaccaya rupakarana hannanti vihannanti upahannanti upaghatayanti . evam hannamane vihannamane disva passitva tulayitva tirayitva vibhavayitva vibhutam katvati [1]- disvana rupesu vihannamane . pingiyati bhagavati pingiyati bhagava tam brahmanam namena alapati . bhagavati garavadhivacanametam .pe. Yadidam bhagavati pingiyati bhagava. [519] Ruppanti rupesu jana pamattati ruppantiti ruppanti kuppanti piliyanti 2- ghattayanti byatthita 3- domanassita honti cakkhurogena ruppanti kuppanti piliyanti ghattayanti byatthita domanassita honti sotarogena .pe. damsamakasavatatapasirimsapa- samphassehi ruppanti kuppanti piliyanti ghattayanti byatthita domanassita hontiti ruppanti rupesu. {519.1} Athava cakkhusmim hiyamane hayamane parihayamane vemane vigacchamane antaradhayamane ruppanti .pe. domanassita honti sotasmim ghanasmim jivhaya kayasmim rupasmim saddasmim gandhasmim rasasmim photthabbasmim kulasmim ganasmim avasasmim labhasmim yasasmim pasamsaya sukhasmim civarasmim pindapatasmim senasanasmim gilanapaccayabhesajjaparikkharasmim hiyamane hayamane parihayamane vemane vigacchamane antaradhayamane ruppanti kuppanti piliyanti ghattayanti byatthita domanassita hontiti evampi ruppanti rupesu . janati khattiya ca brahmana @Footnote: 1 Ma. upahannamane upaghatiyamane. 2 Ma. pilayanti. evamuparipi. 3 Ma. byadhita. @evamuparipi.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page262.

Ca vessa ca sudda ca gahattha ca pabbajita ca deva ca manussa ca. {519.2} Pamattati pamado vattabbo kayaduccarite 1- va vaciduccarite va manoduccarite va pancasu va kamagunesu cittassa vossaggo vossagganuppadanam kusalanam va dhammanam bhavanaya [2]- asataccakiriyata anatthitakiriyata olinavuttita nikkhittacchandata nikkhittadhurata anasevana abhavana abahulikammam anadhitthanam ananuyogo pamado yo evarupo pamado pamajjana pamajjitattam ayam vuccati pamado . imina pamadena samannagata jana pamattati ruppanti rupesu jana pamatta. [520] Tasma tuvam pingiya appamattoti tasmati tasma tamkarana tamhetu tappaccaya tamnidana evam adinavam sampassamano rupesuti tasma tuvam pingiya . appamattoti sakkaccakari sataccakari .pe. appamatto kusalesu dhammesuti tasma tuvam pingiya appamatto. [521] Jahassu rupam apunabbhavayati rupanti cattaro ca mahabhuta catunnanca mahabhutanam upadayarupam . jahassu rupanti rupam jahassu rupam pajahassu rupam vinodehi rupam byantikarohi rupam anabhavangamehiti jahassu rupam . apunabbhavayati yatha te rupam idheva nirujjheyya puna patisandhibhavo na nibbatteyya kamadhatuya va rupadhatuya va arupadhatuya va kamabhave va rupabhave va @Footnote: 1 Ma. ... duccaritena .. manoduccaritena. 2 Ma. asakaccakiriyata.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page263.

Arupabhave va sannabhave va asannabhave va nevasannanasannabhave va ekavokarabhave va catuvokarabhave va pancavokarabhave va puna gatiya va upapattiya va patisandhiya va [1]- samsare va vatte va na janeyya na sanjaneyya na nibbatteyya nabhinibbatteyya idheva nirujjheyya vupasameyya attham gaccheyya patippassambheyyati jahassu rupam apunabbhavaya. Tenaha bhagava disvana rupesu vihannamane (pingiyati bhagava) ruppanti rupesu jana pamatta tasma tuvam pingiya appamatto jahassu rupam apunabbhavayati. [522] Disa catasso vidisa catasso uddham adho dasa disa imayo na tuyham adittham asutamutam va atho avinnatam kincinamatthi loke acikkha dhammam yamaham vijannam jatijaraya idha vippahanam. [523] Disa catasso vidisa catasso uddham adho dasa disa imayoti dasa disa na tuyham [2]- adittham asutam amutam avinnatam kinci attattho va parattho va ubhayattho va ditthadhammiko va attho samparayiko va attho .pe. paramattho va natthi @Footnote: 1 Ma. bhave va. evamuparipi. 2 Ma. na tuyham .pe. namatthi loketi.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page264.

Na santi na samvijjanti nupalabbhantiti na tuyham adittham asutamutam va atho avinnatam kinci namatthi loke. [524] Acikkha dhammam yamaham vijannanti acikkha dhammanti adikalyanam .pe. nibbanagamininca patipadam acikkha desehi pannapehi patthapehi vivarahi vibhajahi uttanikarohi pakasehiti acikkha dhammam . yamaham vijannanti yamaham janeyyam vijaneyyam pativijaneyyam pativijjheyyam adhigaccheyyam phuseyyam sacchikareyyanti acikkha dhammam yamaham vijannam. [525] Jatijaraya idha vippahananti idheva jatijaramaranassa pahanam vupasamo patinissaggo patippassaddhi amatam nibbananti jatijaraya idha vippahanam. Tenaha so brahmano disa catasso vidisa catasso uddham adho dasa disa imayo na tuyham adittham asutamutam va atho avinnatam kinci namatthi loke acikkha dhammam yamaham vijannam jatijaraya idha vippahananti. [526] Tanhadhipanne manuje pekkhamano (pingiyati bhagava) santapajate jarasa parete tasma tuvam pingiya appamatto

--------------------------------------------------------------------------------------------- page265.

Jahassu tanham apunabbhavaya. [527] Tanhadhipanne manuje pekkhamanoti tanhati rupatanha saddatanha gandhatanha rasatanha photthabbatanha dhammatanha . tanhadhipanneti tanhaadhipanne [1]- tanhanugate tanhanusate tanhayapanne abhibhute pariyadinnacitte . manujeti sattadhivacanam . pekkhamanoti pekkhamano dakkhamano olokayamano nijjhayamano upaparikkhamanoti tanhadhipanne manuje pekkhamano. Pingiyati bhagava brahmanam namena alapati. [528] Santapajate jarasa pareteti santapajateti jatiya santapajate jaraya santapajate byadhina santapajate maranena santapajate sokaparidevadukkhadomanassupayasehi santapajate nerayikena dukkhena santapajate .pe. ditthibyasanena dukkhena santapajate itijate upaddavajate upasaggajateti santapajate . Jarasa pareteti jaraya phutthe parete samohite [2]- jatiyanugate jaraya anusate byadhina abhibhute maranena abbhahate atane alene asarane asaranibhuteti santapajate jarasa parete. [529] Tasma tuvam pingiya appamattoti tasmati tasma tamkarana tamhetu tappaccaya tamnidana evam adinavam sampassamano tanhayati tasma tuvam pingiya . appamattoti sakkaccakari sataccakari .pe. appamatto kusalesu dhammesuti tasma tuvam @Footnote: 1 Ma. tanhanuge. 2 Ma. samannagate.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page266.

Pingiya appamatto. [530] Jahassu tanham apunabbhavayati tanhati rupatanha saddatanha gandhatanha rasatanha photthabbatanha dhammatanha . Jahassu tanhanti tanham jahassu tanham pajahassu tanham vinodehi tanham byantikarohi tanham anabhavangamehiti jahassu tanham . Apunabbhavayati yatha te rupam idheva nirujjheyya puna patisandhibhavo na nibbatteyya kamadhatuya va rupadhatuya va arupadhatuya va kamabhave va rupabhave va arupabhave va sannabhave va asannabhave va nevasannanasannabhave va ekavokarabhave va catuvokarabhave va pancavokarabhave va puna gatiya va upapattiya va patisandhiya va samsare va vatte va na janeyya na sanjaneyya na nibbatteyya nabhinibbatteyya idheva nirujjheyya vupasameyya attham gaccheyya patippassambheyyati jahassu tanham apunabbhavaya . Tenaha bhagava tanhadhipanne manuje pekkhamano (pingiyati bhagava) santapajate jarasa parete tasma tuvam pingiya appamatto jahassu tanham apunabbhavayati. [531] Saha gathapariyosana tena brahmanena saddhim ekacchanda ekappayoga ekadhippaya ekavasanavasita tesam

--------------------------------------------------------------------------------------------- page267.

Anekapanasahassanam virajam vitamalam dhammacakkhum udapadi yankinci samudayadhammam sabbantam nirodhadhammanti tassa ca brahmanassa virajam vitamalam dhammacakkhum udapadi yankinci samudayadhammam sabbantam nirodhadhammanti . Saha cakkhupatilabha 1- ajinajatavakaciradandakamandalukesa ca massu ca antarahita . bhandakasayavatthavasano sanghatipattacivaradharo bhikkhu anvatthapatipattiya panjaliko bhagavantam namassamano nisinno hoti sattha me bhante bhagava savakohamasmiti. Pingiyamanavakapanhaniddeso solasamo. ------------ @Footnote: 1 Ma. cakkhussa patilabha.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 30 page 258-267. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=30&A=5351&modeTY=2&pagebreak=1              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=30&A=5351&modeTY=2&pagebreak=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=30&item=511&items=21              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=30&siri=35              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=30&i=511              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=46&A=2028              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=46&A=2028              Contents of The Tipitaka Volume 30 https://84000.org/tipitaka/read/?index_30 https://84000.org/tipitaka/english/?index_30

First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]