ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 31 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 23 : Sutta. Khu. Paṭisambhidāmaggo

          Paññāvagge mahāpaññākathā
   [659]  Aniccānupassanā  bhāvitā  bahulīkatā  katamaṃ  paññaṃ
paripūreti   dukkhānupassanā   bhāvitā  bahulīkatā  katamaṃ  paññaṃ
paripūreti   anattānupassanā  bhāvitā  bahulīkatā  katamaṃ  paññaṃ
paripūreti   nibbidānupassanā  bhāvitā  bahulīkatā  katamaṃ  paññaṃ
paripūreti   virāgānupassanā  bhāvitā  bahulīkatā  katamaṃ  paññaṃ
@Footnote: 1 Yu. yuganandhā. 2 Ma. lokuttarabalasuññāti.
Paripūreti   nirodhānupassanā  bhāvitā  bahulīkatā  katamaṃ  paññaṃ
paripūreti  paṭinissaggānupassanā  bhāvitā  bahulīkatā  katamaṃ  paññaṃ
paripūreti  .  aniccānupassanā  bhāvitā  bahulīkatā  javanapaññaṃ
paripūreti   dukkhānupassanā   bhāvitā   bahulīkatā  nibbedhikapaññaṃ
paripūreti   anattānupassanā   bhāvitā   bahulīkatā   mahāpaññaṃ
paripūreti  nibbidānupassanā  bhāvitā  bahulīkatā  tikkhapaññaṃ  paripūreti
virāgānupassanā bhāvitā bahulīkatā vipulapaññaṃ paripūreti nirodhānupassanā
bhāvitā   bahulīkatā  gambhīrapaññaṃ  paripūreti  paṭinissaggānupassanā
bhāvitā bahulīkatā assāmantapaññaṃ paripūreti.
   {659.1} Imā satta paññā bhāvitā bahulīkatā paṇḍiccaṃ paripūrenti
imā  aṭṭha  paññā  bhāvitā  bahulīkatā  puthupaññaṃ paripūrenti imā
nava  paññā  bhāvitā  bahulīkatā hāsapaññaṃ paripūrenti . hāsapaññā
paṭibhāṇapaṭisambhidā   tassā   atthavavatthānato   atthapaṭisambhidā
adhigatā  hoti  sacchikatā  phassitā  paññāya  dhammavavatthānato
dhammapaṭisambhidā   adhigatā  hoti  sacchikatā  phassitā  paññāya
niruttivavatthānato   niruttipaṭisambhidā   adhigatā  hoti  sacchikatā
phassitā    paññāya    paṭibhāṇavavatthānato   paṭibhāṇapaṭisambhidā
adhigatā  hoti  sacchikatā  phassitā  paññāya  tassimā  catasso
paṭisambhidāyo adhigatā honti sacchikatā phassitā paññāya.
   [660]  Rūpe  aniccānupassanā  bhāvitā  bahulīkatā  katamaṃ
paññaṃ  paripūreti  .pe.  rūpe  paṭinissaggānupassanā  bhāvitā
bahulīkatā  katamaṃ  paññaṃ  paripūreti . rūpe aniccānupassanā bhāvitā
bahulīkatā  javanapaññaṃ  paripūreti  .pe.  rūpe  paṭinissaggānupassanā
bhāvitā  bahulīkatā  assāmantapaññaṃ  paripūreti  .  imā  satta
paññā  bhāvitā  bahulīkatā  paṇḍiccaṃ  paripūrenti  imā  aṭṭha
paññā  bhāvitā  bahulīkatā  puthupaññaṃ  paripūrenti  imā  nava
paññā bhāvitā bahulīkatā hāsapaññaṃ paripūrenti.
   {660.1}  Hāsapaññā paṭibhāṇapaṭisambhidā tassā atthavavatthānato
atthapaṭisambhidā   adhigatā  hoti  sacchikatā  phassitā  paññāya
dhammavavatthānato  dhammapaṭisambhidā  adhigatā  hoti  sacchikatā  phassitā
paññāya  niruttivavatthānato  niruttipaṭisambhidā  adhigatā hoti sacchikatā
phassitā    paññāya    paṭibhāṇavavatthānato   paṭibhāṇapaṭisambhidā
adhigatā  hoti  sacchikatā  phassitā  paññāya  tassimā  catasso
paṭisambhidāyo   adhigatā  honti  sacchikatā  phassitā  paññāya
vedanāya  saññāya  saṅkhāresu  viññāṇe cakkhusmiṃ .pe. jarāmaraṇe
aniccānupassanā  bhāvitā  bahulīkatā  katamaṃ  paññaṃ  paripūreti .pe.
Jarāmaraṇe  paṭinissaggānupassanā  bhāvitā  bahulīkatā  katamaṃ  paññaṃ
paripūreti  . jarāmaraṇe aniccānupassanā bhāvitā bahulīkatā javanapaññaṃ
paripūreti   .pe.   jarāmaraṇe   paṭinissaggānupassanā  bhāvitā
Bahulīkatā assāmantapaññaṃ paripūreti.
   {660.2}  Imā  satta  paññā  bhāvitā  bahulīkatā paṇḍiccaṃ
paripūrenti  imā aṭṭha paññā bhāvitā bahulīkatā puthupaññaṃ paripūrenti
imā  nava  paññā  bhāvitā  bahulīkatā  hāsapaññaṃ  paripūrenti .
Hāsapaññā    paṭibhāṇapaṭisambhidā    tassā    atthavavatthānato
atthapaṭisambhidā   adhigatā  hoti  sacchikatā  phassitā  paññāya
dhammavavatthānato  dhammapaṭisambhidā  adhigatā  hoti  sacchikatā  phassitā
paññāya  niruttivavatthānato  niruttipaṭisambhidā  adhigatā hoti sacchikatā
phassitā    paññāya    paṭibhāṇavavatthānato   paṭibhāṇapaṭisambhidā
adhigatā  hoti  sacchikatā  phassitā  paññāya  tassimā  catasso
paṭisambhidāyo adhigatā honti sacchikatā phassitā paññāya.
   [661]  Rūpe  aniccānupassanā bhāvitā bahulīkatā katamaṃ paññaṃ
paripūreti  atītānāgatapaccuppanne  rūpe  aniccānupassanā  bhāvitā
bahulīkatā  katamaṃ  paññaṃ  paripūreti  rūpe  dukkhānupassanā  bhāvitā
bahulīkatā  katamaṃ  paññaṃ  paripūreti  atītānāgatapaccuppanne  rūpe
dukkhānupassanā  bhāvitā  bahulīkatā  katamaṃ  paññaṃ  paripūreti  rūpe
anattānupassanā   bhāvitā  bahulīkatā  katamaṃ  paññaṃ  paripūreti
atītānāgatapaccuppanne  rūpe  anattānupassanā  bhāvitā  bahulīkatā
katamaṃ  paññaṃ  paripūreti  rūpe  nibbidānupassanā  bhāvitā  bahulīkatā
katamaṃ  paññaṃ  paripūreti  atītānāgatapaccuppanne rūpe nibbidānupassanā
Bhāvitā  bahulīkatā  katamaṃ  paññaṃ  paripūreti  rūpe  virāgānupassanā
bhāvitā  bahulīkatā  katamaṃ  paññaṃ  paripūreti  atītānāgatapaccuppanne
rūpe  virāgānupassanā  bhāvitā  bahulīkatā  katamaṃ  paññaṃ  paripūreti
rūpe  nirodhānupassanā  bhāvitā  bahulīkatā  katamaṃ  paññaṃ  paripūreti
atītānāgatapaccuppanne  rūpe  nirodhānupassanā  bhāvitā  bahulīkatā
katamaṃ   paññaṃ  paripūreti  rūpe  paṭinissaggānupassanā  bhāvitā
bahulīkatā  katamaṃ  paññaṃ  paripūreti  atītānāgatapaccuppanne  rūpe
paṭinissaggānupassanā bhāvitā bahulīkatā katamaṃ paññaṃ paripūreti.
   {661.1}  Rūpe  aniccānupassanā bhāvitā bahulīkatā javanapaññaṃ
paripūreti  atītānāgatapaccuppanne  rūpe  aniccānupassanā  bhāvitā
bahulīkatā  javanapaññaṃ  paripūreti  rūpe  dukkhānupassanā  bhāvitā
bahulīkatā   nibbedhikapaññaṃ   paripūreti   atītānāgatapaccuppanne
rūpe  dukkhānupassanā  bhāvitā  bahulīkatā  javanapaññaṃ  paripūreti
rūpe   anattānupassanā   bhāvitā   bahulīkatā   mahāpaññaṃ
paripūreti    atītānāgatapaccuppanne   rūpe   anattānupassanā
bhāvitā  bahulīkatā  javanapaññaṃ  paripūreti  rūpe  nibbidānupassanā
bhāvitā  bahulīkatā  tikkhapaññaṃ  paripūreti  atītānāgatapaccuppanne
rūpe  nibbidānupassanā  bhāvitā  bahulīkatā  javanapaññaṃ  paripūreti
rūpe  virāgānupassanā  bhāvitā  bahulīkatā  vipulapaññaṃ  paripūreti
atītānāgatapaccuppanne  rūpe  virāgānupassanā  bhāvitā  bahulīkatā
Javanapaññaṃ  paripūreti  rūpe  nirodhānupassanā  bhāvitā  bahulīkatā
gambhīrapaññaṃ  paripūreti  atītānāgatapaccuppanne  rūpe  nirodhānupassanā
bhāvitā  bahulīkatā  javanapaññaṃ  paripūreti  rūpe  paṭinissaggānupassanā
bhāvitā   bahulīkatā   assāmantapaññaṃ   paripūreti  atītānāgata-
paccuppanne   rūpe   paṭinissaggānupassanā  bhāvitā  bahulīkatā
javanapaññaṃ  paripūreti  .  imā  satta  paññā  bhāvitā  bahulīkatā
paṇḍiccaṃ  paripūrenti  imā  aṭṭha  paññā  bhāvitā  bahulīkatā
puthupaññaṃ  paripūrenti  imā  nava  paññā  bhāvitā  bahulīkatā
hāsapaññaṃ paripūrenti.
   {661.2}    Hāsapaññā    paṭibhāṇapaṭisambhidā   tassā
atthavavatthānato   atthapaṭisambhidā   adhigatā   hoti   sacchikatā
phassitā   paññāya   dhammavavatthānato   dhammapaṭisambhidā  adhigatā
hoti  sacchikatā  phassitā  paññāya niruttivavatthānato niruttipaṭisambhidā
adhigatā  hoti  sacchikatā  phassitā  paññāya  paṭibhāṇavavatthānato
paṭibhāṇapaṭisambhidā  adhigatā  hoti  sacchikatā  phassitā  paññāya
tassimā   catasso  paṭisambhidāyo  adhigatā  honti  sacchikatā
phassitā   paññāya  vedanāya  saññāya  saṅkhāresu  viññāṇe
cakkhusmiṃ .pe..
   {661.3}  Jarāmaraṇe aniccānupassanā bhāvitā bahulīkatā katamaṃ
paññaṃ  paripūreti  atītānāgatapaccuppanne  jarāmaraṇe  aniccānupassanā
bhāvitā  bahulīkatā  katamaṃ  paññaṃ  paripūreti  .pe.  jarāmaraṇe
Paṭinissaggānupassanā  bhāvitā  bahulīkatā  katamaṃ  paññaṃ  paripūreti
atītānāgatapaccuppanne   jarāmaraṇe  paṭinissaggānupassanā  bhāvitā
bahulīkatā  katamaṃ  paññaṃ  paripūreti  jarāmaraṇe  aniccānupassanā
bhāvitā  bahulīkatā  javanapaññaṃ  paripūreti  atītānāgatapaccuppanne
jarāmaraṇe   aniccānupassanā   bhāvitā   bahulīkatā   javanapaññaṃ
paripūreti  .pe.  tassimā  catasso  paṭisambhidāyo  adhigatā honti
sacchikatā phassitā paññāya.
   [662]  Cattārome  bhikkhave  dhammā  bhāvitā  bahulīkatā
sotāpattiphalasacchikiriyāya  saṃvattanti  katame  cattāro  sappurisasaṃsevo
saddhammassavanaṃ  yonisomanasikāro  dhammānudhammapaṭipatti  ime  kho
bhikkhave  cattāro  dhammā bhāvitā bahulīkatā sotāpattiphalasacchikiriyāya
saṃvattanti.
   {662.1}  Cattārome  bhikkhave  dhammā  bhāvitā bahulīkatā
sakadāgāmiphalasacchikiriyāya saṃvattanti .pe..
   {662.2} Anāgāmiphalasacchikiriyāya saṃvattanti .pe..
   {662.3}  Arahattaphalasacchikiriyāya  saṃvattanti  katame  cattāro
sappurisasaṃsevo  saddhammassavanaṃ  yonisomanasikāro  dhammānudhammapaṭipatti
ime kho bhikkhave cattāro dhammā bhāvitā bahulīkatā arahattaphalasacchikiriyāya
saṃvattanti.
   [663]  Cattārome  bhikkhave  dhammā  bhāvitā  bahulīkatā
Paññāpaṭilābhāya   saṃvattanti   paññābuḍḍhiyā   1-   saṃvattanti
paññāvepullāya  saṃvattanti  mahāpaññatāya  saṃvattanti  puthupaññatāya
saṃvattanti   vipulapaññatāya   saṃvattanti  gambhīrapaññatāya  saṃvattanti
assāmantapaññatāya    saṃvattanti    bhūripaññatāya    saṃvattanti
paññābāhullāya  saṃvattanti  sīghapaññatāya  saṃvattanti  lahupaññatāya
saṃvattanti     hāsapaññatāya    saṃvattanti    javanapaññatāya
saṃvattanti    tikkhapaññatāya    saṃvattanti    nibbedhikapaññatāya
saṃvattanti   katame   cattāro   sappurisasaṃsevo   saddhammassavanaṃ
yonisomanasikāro  dhammānudhammapaṭipatti  ime  kho  bhikkhave cattāro
dhammā   bhāvitā   bahulīkatā   paññāpaṭilābhāya   saṃvattanti
paññābuḍḍhiyā saṃvattanti .pe. Nibbedhikapaññatāya saṃvattanti.
   [664]  Paññāpaṭilābhāya  saṃvattantīti katamo paññāpaṭilābho .
Catunnaṃ  maggañāṇānaṃ  catunnaṃ  phalañāṇānaṃ  catunnaṃ  paṭisambhidāñāṇānaṃ
channaṃ  abhiññānaṃ  tesattatīnaṃ  ñāṇānaṃ  sattasattatīnaṃ  ñāṇānaṃ lābho
paṭilābho   patti   sampatti  phassanā  sacchikiriyā  upasampadā
paññāpaṭilābhāya saṃvattantīti ayaṃ paññāpaṭilābho.
   {664.1}  Paññābuḍḍhiyā  saṃvattantīti  katamā  paññābuḍḍhi .
Sattannañca  sekkhānaṃ  puthujjanakalyāṇakassa  ca  paññā  vaḍḍhati
arahato  paññā  vaḍḍhati  vaḍḍhanā  2-  paññābuḍḍhiyā  saṃvattantīti
@Footnote: 1 Yu. paññābuddhiyā. 2 Ma. vaḍḍhitavaḍḍhanā.
Ayaṃ paññābuḍḍhi.
   {664.2}  Paññāvepullāya  saṃvattantīti katamaṃ paññāvepullaṃ .
Sattannañca  sekkhānaṃ  puthujjanakalyāṇakassa  ca  paññā  vepullaṃ
gacchati  arahato  paññā  vepullatā 1- paññāvepullāya saṃvattantīti
idaṃ paññāvepullaṃ.
   [665]  Mahāpaññatāya  saṃvattantīti  katamā  mahāpaññā .
Mahante   atthe  pariggaṇhātīti  mahāpaññā  mahante  dhamme
pariggaṇhātīti   mahāpaññā   mahantā   niruttiyo  pariggaṇhātīti
mahāpaññā   mahantāni   paṭibhāṇāni   pariggaṇhātīti  mahāpaññā
mahante   sīlakkhandhe   pariggaṇhātīti   mahāpaññā   mahante
samādhikkhandhe  pariggaṇhātīti  mahāpaññā  mahante  paññākkhandhe
pariggaṇhātīti  mahāpaññā  mahante  vimuttikkhandhe  pariggaṇhātīti
mahāpaññā   mahante   vimuttiñāṇadassanakkhandhe   pariggaṇhātīti
mahāpaññā  mahantāni  ṭhānāṭṭhānāni  pariggaṇhātīti  mahāpaññā
mahantā    vihārasamāpattiyo    pariggaṇhātīti    mahāpaññā
mahantāni   ariyasaccāni   pariggaṇhātīti   mahāpaññā   mahante
satipaṭṭhāne   pariggaṇhātīti  mahāpaññā  mahante  sammappadhāne
pariggaṇhātīti   mahāpaññā   mahante  iddhipāde  pariggaṇhātīti
mahāpaññā   mahantāni   indriyāni   pariggaṇhātīti  mahāpaññā
mahantāni  balāni  pariggaṇhātīti  mahāpaññā  mahante  bojjhaṅge
@Footnote: 1 Ma. Yu. vepullagatā.
Pariggaṇhātīti  mahāpaññā  mahantaṃ  ariyamaggaṃ  1-  pariggaṇhātīti
mahāpaññā   mahantāni  sāmaññaphalāni  pariggaṇhātīti  mahāpaññā
mahantā   abhiññāyo   pariggaṇhātīti   mahāpaññā   mahantaṃ
paramaṭṭhaṃ   nibbānaṃ   pariggaṇhātīti   mahāpaññā   mahāpaññatāya
saṃvattantīti ayaṃ mahāpaññā.
   [666]  Puthupaññatāya  saṃvattantīti  katamā  puthupaññā .
Puthunānākhandhesu   ñāṇaṃ   pavattatīti   puthupaññā  puthunānādhātūsu
ñāṇaṃ  pavattatīti  puthupaññā  puthunānāāyatanesu  ñāṇaṃ  pavattatīti
puthupaññā    puthunānāpaṭiccasamuppādesu    ñāṇaṃ    pavattatīti
puthupaññā   puthunānāsuññatamanulabbhesu   2-   ñāṇaṃ   pavattatīti
puthupaññā   puthunānāatthesu   ñāṇaṃ   pavattatīti   puthupaññā
puthunānādhammesu   ñāṇaṃ   pavattatīti  puthupaññā  puthunānāniruttīsu
ñāṇaṃ   pavattatīti   puthupaññā   puthunānāpaṭibhāṇesu   ñāṇaṃ
pavattatīti   puthupaññā   puthunānāsīlakkhandhesu   ñāṇaṃ   pavattatīti
puthupaññā   puthunānāsamādhikkhandhesu   ñāṇaṃ  pavattatīti  puthupaññā
puthunānāpaññākkhandhesu    ñāṇaṃ    pavattatīti    puthupaññā
puthunānāvimuttikkhandhesu   ñāṇaṃ  pavattatīti  puthupaññā  puthunānā-
vimuttiñāṇadassanakkhandhesu  ñāṇaṃ  pavattatīti  puthupaññā  puthunānā-
ṭhānāṭṭhānesu  ñāṇaṃ  pavattatīti  puthupaññā  puthunānāvihārasamāpattīsu
ñāṇaṃ   pavattatīti   puthupaññā   puthunānāariyasaccesu   ñāṇaṃ
@Footnote: 1 Ma. mahante ariyamagge. 2 Ma. Yu. ... manupalabbhesu.
Pavattatīti   puthupaññā   puthunānāsatipaṭṭhānesu   ñāṇaṃ  pavattatīti
puthupaññā   puthunānāsammappadhānesu   ñāṇaṃ  pavattatīti  puthupaññā
puthunānāiddhipādesu  ñāṇaṃ  pavattatīti  puthupaññā  puthunānāindriyesu
ñāṇaṃ   pavattatīti  puthupaññā  puthunānābalesu  ñāṇaṃ  pavattatīti
puthupaññā   puthunānābojjhaṅgesu   ñāṇaṃ   pavattatīti   puthupaññā
puthunānāariyamaggesu   ñāṇaṃ   pavattatīti   puthupaññā  puthunānā-
sāmaññaphalesu   ñāṇaṃ   pavattatīti  puthupaññā  puthunānāabhiññāsu
ñāṇaṃ  pavattatīti  puthupaññā  puthujjanasādhāraṇe dhamme samatikkamma 1-
paramaṭṭhe  nibbāne  ñāṇaṃ  pavattatīti  puthupaññā  puthupaññatāya
saṃvattantīti ayaṃ puthupaññā.
   [667]  Vipulapaññatāya  saṃvattantīti  katamā  vipulapaññā .
Vipule   atthe   pariggaṇhātīti   vipulapaññā  vipule  dhamme
pariggaṇhātīti   vipulapaññā   vipulā   niruttiyo   pariggaṇhātīti
vipulapaññā   vipulāni   paṭibhāṇāni   pariggaṇhātīti   vipulapaññā
vipule  sīlakkhandhe  pariggaṇhātīti  vipulapaññā  vipule  samādhikkhandhe
pariggaṇhātīti   vipulapaññā  vipule  paññākkhandhe  pariggaṇhātīti
vipulapaññā   vipule   vimuttikkhandhe   pariggaṇhātīti  vipulapaññā
vipule    vimuttiñāṇadassanakkhandhe   pariggaṇhātīti   vipulapaññā
vipulāni   ṭhānāṭṭhānāni   pariggaṇhātīti   vipulapaññā   vipulā
vihārasamāpattiyo    pariggaṇhātīti    vipulapaññā    vipulāni
@Footnote: 1 Ma. atikkamma.
Ariyasaccāni   pariggaṇhātīti   vipulapaññā   vipule  satipaṭṭhāne
pariggaṇhātīti   vipulapaññā  vipule  sammappadhāne  pariggaṇhātīti
vipulapaññā   vipule   iddhipāde   pariggaṇhātīti   vipulapaññā
vipulāni  indriyāni  pariggaṇhātīti  vipulapaññā  vipulāni  balāni
pariggaṇhātīti   vipulapaññā   vipule   bojjhaṅge  pariggaṇhātīti
vipulapaññā   vipule   ariyamagge   pariggaṇhātīti   vipulapaññā
vipulāni   sāmaññaphalāni   pariggaṇhātīti   vipulapaññā   vipulā
abhiññāyo  pariggaṇhātīti  vipulapaññā  vipulaṃ  paramaṭṭhaṃ  nibbānaṃ
pariggaṇhātīti   vipulapaññā   vipulapaññatāya   saṃvattantīti   ayaṃ
vipulapaññā.
   [668]  Gambhīrapaññatāya  saṃvattantīti  katamā  gambhīrapaññā .
Gambhīresu   khandhesu  ñāṇaṃ  pavattatīti  gambhīrapaññā  gambhīrāsu
dhātūsu   ñāṇaṃ  pavattatīti  gambhīrapaññā  gambhīresu  āyatanesu
ñāṇaṃ   pavattatīti   gambhīrapaññā   gambhīresu   paṭiccasamuppādesu
ñāṇaṃ  pavattatīti  gambhīrapaññā  gambhīresu  suññatamanulabbhesu  1-
ñāṇaṃ  pavattatīti  gambhīrapaññā  gambhīresu  atthesu  ñāṇaṃ  pavattatīti
gambhīrapaññā  gambhīresu  dhammesu  ñāṇaṃ  pavattatīti  gambhīrapaññā
gambhīrāsu   niruttīsu  ñāṇaṃ  pavattatīti  gambhīrapaññā  gambhīresu
paṭibhāṇesu  ñāṇaṃ  pavattatīti  gambhīrapaññā  gambhīresu  sīlakkhandhesu
ñāṇaṃ   pavattatīti   gambhīrapaññā   gambhīresu   samādhikkhandhesu
@Footnote: 1 Ma. Yu. ... manupalabbhesu.
Ñāṇaṃ   pavattatīti   gambhīrapaññā   gambhīresu   paññākkhandhesu
ñāṇaṃ   pavattatīti   gambhīrapaññā   gambhīresu   vimuttikkhandhesu
ñāṇaṃ  pavattatīti  gambhīrapaññā  gambhīresu  vimuttiñāṇadassanakkhandhesu
ñāṇaṃ   pavattatīti   gambhīrapaññā   gambhīresu   ṭhānāṭṭhānesu
ñāṇaṃ   pavattatīti   gambhīrapaññā   gambhīrāsu   vihārasamāpattīsu
ñāṇaṃ   pavattatīti  gambhīrapaññā  gambhīresu  ariyasaccesu  ñāṇaṃ
pavattatīti  gambhīrapaññā  gambhīresu  satipaṭṭhānesu  ñāṇaṃ  pavattatīti
gambhīrapaññā   gambhīresu   sammappadhānesu   ñāṇaṃ   pavattatīti
gambhīrapaññā  gambhīresu  iddhipādesu  ñāṇaṃ  pavattatīti  gambhīrapaññā
gambhīresu  indriyesu  ñāṇaṃ  pavattatīti  gambhīrapaññā  gambhīresu
balesu  ñāṇaṃ  pavattatīti  gambhīrapaññā  gambhīresu  bojjhaṅgesu
ñāṇaṃ   pavattatīti  gambhīrapaññā  gambhīresu  ariyamaggesu  ñāṇaṃ
pavattatīti   gambhīrapaññā   gambhīresu   sāmaññaphalesu   ñāṇaṃ
pavattatīti  gambhīrapaññā  gambhīrāsu   abhiññāsu  ñāṇaṃ  pavattatīti
gambhīrapaññā   gambhīre  paramaṭṭhe  nibbāne  ñāṇaṃ  pavattatīti
gambhīrapaññā gambhīrapaññatāya saṃvattantīti ayaṃ gambhīrapaññā.
   [669]  Assāmantapaññatāya  saṃvattantīti  katamā  assāmanta-
paññā  .  yassa  puggalassa  atthavavatthānato  atthapaṭisambhidā
adhigatā   hoti  sacchikatā  phassitā  paññāya  dhammavavatthānato
Dhammapaṭisambhidā   adhigatā  hoti  sacchikatā  phassitā  paññāya
niruttivavatthānato  niruttipaṭisambhidā  adhigatā  hoti sacchikatā phassitā
paññāya   paṭibhāṇavavatthānato  paṭibhāṇapaṭisambhidā  adhigatā  hoti
sacchikatā  phassitā  paññāya  tassa  atthe ca dhamme ca niruttiyā
ca paṭibhāṇe ca na 1- añño koci sakkoti abhisambhavituṃ anabhisambhāvanīyo
ca   so  aññoti  2-  assāmantapaññā  puthujjanakalyāṇakassa
paññā  aṭṭhamakassa  paññāya  dūre  vidūre  suvidūre  nasantike
nasāmantā  puthujjanakalyāṇakaṃ  upādāya  aṭṭhamako  assāmantapañño
aṭṭhamakassa  paññā  sotāpannassa  paññāya  dūre  vidūre  suvidūre
nasantike   nasāmantā   aṭṭhamakaṃ   upādāya   sotāpanno
assāmantapañño
   {669.1}  sotāpannassa  paññā  sakadāgāmissa  paññāya
dūre  vidūre  suvidūre  nasantike  nasāmantā  sotāpannaṃ upādāya
sakadāgāmī    assāmantapañño    sakadāgāmissa    paññā
anāgāmissa  paññāya  dūre  vidūre  suvidūre  nasantike nasāmantā
sakadāgāmiṃ   upādāya  anāgāmī  assāmantapañño  anāgāmissa
paññā  arahato  paññāya dūre vidūre suvidūre nasantike nasāmantā
anāgāmiṃ  upādāya  arahā  assāmantapañño  arahato  paññā
paccekabuddhassa  paññāya  dūre  vidūre suvidūre nasantike nasāmantā
arahantaṃ  upādāya  paccekabuddho  assāmantapañño  paccekabuddhañca
sadevakañca  lokaṃ  upādāya  tathāgato  arahaṃ  sammāsambuddho
@Footnote: 1 Ma. nasaddo natthi. 2 Ma. Yu. aññehīti.
Aggo    assāmantapañño    paññāpabhedakusalo   pabhinnañāṇo
adhigatapaṭisambhido   catuvesārajjappatto   dasabaladhārī   purisāsabho
purisasīho   purisanāgo  purisājañño  purisadhorayho  anantañāṇo
anantatejo  anantayaso  aḍḍho  mahaddhano  dhanavā  netā vinetā
anunetā paññapetā nijjhāpetā pekkhatā pasādetā so hi bhagavā
anuppannassa   maggassa   uppādetā   asañjātassa   maggassa
sañjānetā  1-  anakkhātassa  maggassa  akkhātā maggaññū maggavidū
maggakovido maggānugā 2- ca pana 3- etarahi sāvakā viharanti
   {669.2} pacchāgatā 4- so hi bhagavā jānaṃ jānāti passaṃ passati
cakkhubhūto ñāṇabhūto dhammabhūto brahmabhūto vattā pavattā atthassa ninnetā
amatassa  dātā  dhammasāmī  tathāgato  natthi tassa bhagavato aññātaṃ
adiṭṭhaṃ  aviditaṃ  asacchikataṃ  aphassitaṃ  paññāya  atītānāgatapaccuppannaṃ
upādāya   sabbe   dhammā  sabbākārena  buddhassa  bhagavato
ñāṇamukhe  āpāthaṃ  āgacchanti  yaṅkiñci neyyaṃ nāma atthadhammaṃ 5-
jānitabbaṃ attattho vā parattho vā ubhayattho vā diṭṭhadhammiko vā
attho  samparāyiko  vā  attho  uttāno  vā  attho gambhīro
vā  attho  guḷho  vā  attho  paṭicchanno vā attho neyyo
vā  attho  nīto  vā  attho  anavajjo vā attho nikkileso
vā  attho  vodāno  vā  attho paramaṭṭho vā attho sabbantaṃ
antobuddhañāṇe  parivattati  sabbaṃ  kāyakammaṃ buddhassa ñāṇānuparivattati
@Footnote: 1 Ma. sañjanetā. 2 Ma. Yu. maggānugāmī. 3 Ma. ca panassa. 4 Ma. pacchā
@samannāgatā. Yu. ... sammannāgatā. 5 Ma. atthi. aparaṃpi evaṃ ñātabbaṃ.
Sabbaṃ   vacīkammaṃ   buddhassa  ñāṇānuparivattati  sabbaṃ  manokammaṃ
buddhassa   ñāṇānuparivattati   atīte   buddhassa   appaṭihataṃ
ñāṇaṃ   anāgate   buddhassa   appaṭihataṃ   ñāṇaṃ  paccuppanne
buddhassa  appaṭihataṃ  ñāṇaṃ  yāvatakaṃ  neyyaṃ  tāvatakaṃ  ñāṇaṃ
yāvatakaṃ   ñāṇaṃ   tāvatakaṃ   neyyaṃ   neyyapariyantikaṃ   ñāṇaṃ
ñāṇapariyantikaṃ  neyyaṃ  neyyaṃ  atikkamitvā  ñāṇaṃ  nappavattati
ñāṇaṃ  atikkamitvā  neyyapatho  natthi  aññamaññaṃ  pariyantaṭṭhāyino
te  dhammā  yathā  dvinnaṃ  samuggapaṭalānaṃ  suphassitānaṃ  1-
heṭṭhimasamuggapaṭalaṃ    uparimaṃ    nātivattati    uparimasamuggapaṭalaṃ
heṭṭhimaṃ nātivattati aññamaññaṃ pariyantaṭṭhāyino
   {669.3}  evamevaṃ  2- buddhassa bhagavato neyyañca ñāṇañca
aññamaññaṃ  pariyantaṭṭhāyino  te  dhammā  yāvatakaṃ  neyyaṃ  tāvatakaṃ
ñāṇaṃ  yāvatakaṃ  ñāṇaṃ  tāvatakaṃ  neyyaṃ neyyapariyantikaṃ ñāṇaṃ ñāṇa-
pariyantikaṃ  neyyaṃ  neyyaṃ  atikkamitvā  ñāṇaṃ  nappavattati  ñāṇaṃ
atikkamitvā  neyyapatho  natthi  aññamaññaṃ  pariyantaṭṭhāyino  te
dhammā  sabbadhammesu  buddhassa  ñāṇaṃ pavattati sabbe dhammā buddhassa
bhagavato   āvajjanapaṭibaddhā   ākaṅkhāpaṭibaddhā  manasikārapaṭibaddhā
cittuppādapaṭibaddhā  sabbasattesu  buddhassa  [3]-  ñāṇaṃ  pavattati
sabbesaṃ sattānaṃ buddho āsayaṃ jānāti anusayaṃ jānāti cariyaṃ 4- jānāti
adhimuttiṃ  jānāti  apparajakkhe  mahārajakkhe  tikkhindriye mudindriye
@Footnote: 1 Ma. phusitānaṃ. 2 Ma. evameva. evamuparipi. 3 Ma. bhagavato. 4 Ma. caritaṃ.
Svākāre   dvākāre  suviññāpaye  duviññāpaye  bhabbābhabbe
satte pajānāti sadevako loko samārako sabrahmako sassamaṇabrāhmaṇī
pajā  sadevamanussā  antobuddhañāṇe  parivattati  yathā  ye  keci
macchakacchapā  antamaso  timitimiṅgalaṃ  upādāya  antomahāsamudde
parivattanti  evamevaṃ  sadevako  loko  samārako  sabrahmako
sassamaṇabrāhmaṇī    pajā    sadevamanussā    antobuddhañāṇe
parivattati  yathā  ye  keci  pakkhino  antamaso  garuḷaṃ venateyyaṃ
upādāya ākāsassa padese parivattanti
   {669.4} evamevaṃ yepi te sārīputta sattā paññavanto 1- tepi
buddhañāṇassa  padese  parivattanti  buddhañāṇaṃ devamanussānaṃ pañhaṃ 2-
pharitvā  atighaṃsitvā  tiṭṭhati yepi te khattiyapaṇḍitā brāhmaṇapaṇḍitā
gahapatipaṇḍitā  samaṇapaṇḍitā  nipuṇā  kataparappavādā bālavedhirūpā 3-
te  4-  bhindantā paññā 5- caranti paññāgatena diṭṭhigatāni te
pañhañca  6-  abhisaṅkharitvā  tathāgataṃ upasaṅkamitvā pucchanti guḷhāni
ca paṭicchannāni ca kathitā vissajjitā ca 7- te pañhā ca 8- bhagavatā
honti  niddiṭṭhikāraṇā 9- upakkhittakā 10- ca 11- te bhagavato
sampajjanti  atha  kho bhagavā 12- tattha abhirocati yadidaṃ paññāyāti
aggo   assāmantapañño   assāmantapaññatāya  saṃvattantīti  ayaṃ
assāmantapaññā.
@Footnote: 1 Sī. sammappaññāya. Ma. sārīputtasamā paññāya. 2 Ma. Yu. paññaṃ.
@3 Ma. Yu. vāla .... 4 Ma. vo. 5 Ma. Yu. paññe. 6 Ma. Yu. pañhaṃ.
@7 Yu. va. 8 Ma. Yu. casaddo natthi. 9 Ma. Yu. niddiṭaṭhakāraṇā. 10 Sī.
@dakkhittabhāvato. 11 Yu. casaddo natthi. 12 Yu. bhagavāva.
   [670]  Bhūripaññatāya  saṃvattantīti  katamā  bhūripaññā .
Rāgaṃ   abhibhuyyatīti   bhūripaññā   abhibhavitāti  bhūripaññā  dosaṃ
abhibhuyyatīti  bhūripaññā  abhibhavitāti  bhūripaññā  mohaṃ  abhibhuyyatīti
bhūripaññā   abhibhavitāti   bhūripaññā   kodhaṃ   .pe.  upanāhaṃ
makkhaṃ  paḷāsaṃ  issaṃ  macchariyaṃ  māyaṃ sāṭheyyaṃ thambhaṃ sārambhaṃ mānaṃ
atimānaṃ madaṃ pamādaṃ sabbe kilese sabbe duccarite sabbe abhisaṅkhāre
.pe.  sabbe  bhavagāmikamme  abhibhuyyatīti  bhūripaññā  abhibhavitāti
bhūripaññā  rāgo  ari  taṃ ariṃ maddanipaññāti 1- bhūripaññā doso
ari taṃ ariṃ maddanipaññāti bhūripaññā
   {670.1}  moho ari taṃ ariṃ maddanipaññāti bhūripaññā kodho
.pe.  upanāho  makkho  paḷāso issā macchariyaṃ māyā sāṭheyyaṃ
thambho  sārambho  māno  atimāno  mado pamādo sabbe kilesā
sabbe  duccaritā  sabbe  abhisaṅkhārā  .pe. sabbe bhavagāmikammā
ari taṃ ariṃ maddanipaññāti bhūripaññā bhūri vuccati paṭhavī tāya paṭhavīsamāya
vitthatāya  vipulāya  paññāya  samannāgatoti  bhūripaññā  api  ca
paññāya   metaṃ   adhivacanaṃ  bhūri  medhāpariṇāyikāti  bhūripaññā
bhūripaññatāya saṃvattantīti ayaṃ bhūripaññā.
   [671] Paññābāhullāya saṃvattantīti katamaṃ paññābāhullaṃ.
@Footnote: 1 Sī. sabbattha mandanipaññāti.
   {671.1} Idhekacco paññāgaruko hoti paññācarito paññāsayo
paññādhimutto  paññādhajo  paññāketu  paññādhipateyyo  vicayabahulo
pavicayabahulo okkhāyanabahulo sampekkhāyanabahulo sampekkhāyanadhammo 1-
vibhūtaviharitaccarito  2-  taggaruko  tabbahulo  tanninno  taṃpoṇo
taṃpabbhāro  3-  tadadhimutto  tadādhipateyyo  yathā gaṇagaruko vuccati
gaṇabāhulikoti   cīvaragaruko   vuccati  cīvarabāhulikoti  pattagaruko
vuccati  pattabāhulikoti  senāsanagaruko  vuccati  senāsanabāhulikoti
evamevaṃ  idhekacco  paññāgaruko  hoti  paññācarito  paññāsayo
paññādhimutto    paññādhajo    paññāketu    paññādhipateyyo
vicayabahulo   pavicayabahulo   okkhāyanabahulo   sampekkhāyanabahulo
sampekkhāyanadhammo   vibhūtaviharitaccarito   taggaruko   tabbahulo
tanninno   taṃpoṇo   taṃpabbhāro   tadadhimutto   tadādhipateyyo
paññābāhullāya saṃvattantīti idaṃ paññābāhullaṃ.
   [672]  Sīghapaññatāya  saṃvattantīti  katamā  sīghapaññā  . sīghaṃ
sīghaṃ  sīlāni  paripūretīti  sīghapaññā  sīghaṃ  sīghaṃ  indriyasaṃvaraṃ
paripūretīti  sīghapaññā  sīghaṃ  sīghaṃ  bhojane  mattaññutaṃ  paripūretīti
sīghapaññā  sīghaṃ  sīghaṃ  jāgariyānuyogaṃ  paripūretīti  sīghapaññā  sīghaṃ
sīghaṃ  sīlakkhandhaṃ  paripūretīti  sīghapaññā  sīghaṃ  sīghaṃ  samādhikkhandhaṃ
paripūretīti   sīghapaññā   sīghaṃ   sīghaṃ  paññākkhandhaṃ  paripūretīti
@Footnote: 1 Ma. samokkhāyanabahlo sapekkhāyanabahulo. evamuparipi. 2 Ma. vibhūtavihārī
@taccarito. evamuparipi. 3 Sī. Ma. tappoṇo tappabbhāro. evamuparipi.
Sīghapaññā  sīghaṃ  sīghaṃ  vimuttikkhandhaṃ  paripūretīti  sīghapaññā  sīghaṃ
sīghaṃ   vimuttiñāṇadassanakkhandhaṃ  paripūretīti  sīghapaññā  sīghaṃ  sīghaṃ
ṭhānāṭṭhānāni  paṭivijjhatīti  sīghapaññā  sīghaṃ  sīghaṃ  vihārasamāpattiyo
paripūretīti   sīghapaññā   sīghaṃ   sīghaṃ  ariyasaccāni  paṭivijjhatīti
sīghapaññā  sīghaṃ  sīghaṃ  satipaṭṭhāne  bhāvetīti  sīghapaññā  sīghaṃ
sīghaṃ  sammappadhāne  bhāvetīti  sīghapaññā  sīghaṃ  sīghaṃ  iddhipāde
bhāvetīti  sīghapaññā  sīghaṃ  sīghaṃ  indriyāni  bhāvetīti  sīghapaññā
sīghaṃ  sīghaṃ  balāni  bhāvetīti  sīghapaññā  sīghaṃ  sīghaṃ  bojjhaṅge
bhāvetīti  sīghapaññā  sīghaṃ  sīghaṃ  ariyamaggaṃ  bhāvetīti  sīghapaññā
sīghaṃ  sīghaṃ  sāmaññaphalāni  sacchikarotīti  sīghapaññā  sīghaṃ  sīghaṃ
abhiññāyo  paṭivijjhatīti  sīghapaññā  sīghaṃ  sīghaṃ  paramaṭṭhaṃ  nibbānaṃ
sacchikarotīti   sīghapaññā   sīghapaññatāya   saṃvattantīti   ayaṃ
sīghapaññā.
   [673]  Lahupaññatāya  saṃvattantīti  katamā  lahupaññā .
Lahuṃ  lahuṃ  sīlāni  paripūretīti  lahupaññā  lahuṃ  lahuṃ  indriyasaṃvaraṃ
paripūretīti  lahupaññā  lahuṃ  lahuṃ  bhojane  mattaññutaṃ  paripūretīti
lahupaññā  lahuṃ  lahuṃ  jāgariyānuyogaṃ  paripūretīti  lahupaññā  lahuṃ
lahuṃ  sīlakkhandhaṃ  .pe.  samādhikkhandhaṃ  paññākkhandhaṃ  vimuttikkhandhaṃ
vimuttiñāṇadassanakkhandhaṃ   paripūretīti   lahupaññā   lahuṃ   lahuṃ
ṭhānāṭṭhānāni  paṭivijjhatīti  lahupaññā  lahuṃ  lahuṃ  vihārasamāpattiyo
Paripūretīti   lahupaññā   lahuṃ   lahuṃ  ariyasaccāni  paṭivijjhatīti
lahupaññā  lahuṃ  lahuṃ  satipaṭṭhāne  bhāvetīti  lahupaññā  lahuṃ
lahuṃ  sammappadhāne  bhāvetīti  lahupaññā  lahuṃ  lahuṃ  iddhipāde
bhāvetīti  lahupaññā  lahuṃ  lahuṃ  indriyāni  bhāvetīti  lahupaññā
lahuṃ  lahuṃ  balāni  bhāvetīti  lahupaññā  lahuṃ  lahuṃ  bojjhaṅge
bhāvetīti  lahupaññā  lahuṃ  lahuṃ  ariyamaggaṃ  bhāvetīti  lahupaññā
lahuṃ  lahuṃ  sāmaññaphalāni  sacchikarotīti  lahupaññā  lahuṃ  lahuṃ
abhiññāyo  paṭivijjhatīti  lahupaññā  lahuṃ  lahuṃ  paramaṭṭhaṃ  nibbānaṃ
sacchikarotīti   lahupaññā   lahupaññatāya   saṃvattantīti   ayaṃ
lahupaññā.
   [674]  Hāsapaññatāya  saṃvattantīti  katamā  hāsapaññā .
Idhekacco  hāsabahulo  vedabahulo  tuṭṭhibahulo  pāmujjabahulo sīlāni
paripūretīti   hāsapaññā   hāsabahulo   vedabahulo   tuṭṭhibahulo
pāmujjabahulo   indriyasaṃvaraṃ  paripūretīti  hāsapaññā  hāsabahulo
vedabahulo  tuṭṭhibahulo  pāmujjabahulo  bhojane  mattaññutaṃ paripūretīti
hāsapaññā   hāsabahulo   vedabahulo  tuṭṭhibahulo  pāmujjabahulo
jāgariyānuyogaṃ   paripūretīti  hāsapaññā  hāsabahulo  vedabahulo
tuṭṭhibahulo   pāmujjabahulo   sīlakkhandhaṃ   .pe.   samādhikkhandhaṃ
paññākkhandhaṃ   vimuttikkhandhaṃ   vimuttiñāṇadassanakkhandhaṃ   paripūretīti
hāsapaññā    ṭhānāṭṭhānāni   paṭivijjhatīti   vihārasamāpattiyo
Paripūretīti   ariyasaccāni   paṭivijjhatīti   satipaṭṭhāne  bhāvetīti
sammappadhāne   bhāvetīti   iddhipāde   bhāvetīti   indriyāni
bhāvetīti  balāni  bhāvetīti  bojjhaṅge  bhāvetīti  ariyamaggaṃ
bhāvetīti   sāmaññaphalāni   sacchikarotīti  hāsapaññā  hāsabahulo
vedabahulo   tuṭṭhibahulo   pāmujjabahulo  abhiññāyo  paṭivijjhatīti
hāsapaññā   hāsabahulo   vedabahulo  tuṭṭhibahulo  pāmujjabahulo
paramaṭṭhaṃ   nibbānaṃ   sacchikarotīti   hāsapaññā   hāsapaññatāya
saṃvattantīti ayaṃ hāsapaññā.
   [675]  Javanapaññatāya  saṃvattantīti  katamā  javanapaññā .
Yaṅkiñci  rūpaṃ  atītānāgatapaccuppannaṃ  ajjhattaṃ  vā  bahiddhā  vā
oḷārikaṃ  vā sukhumaṃ vā hīnaṃ vā paṇītaṃ vā yandūre santike vā
sabbaṃ  rūpaṃ  aniccato  khippaṃ  javatīti  javanapaññā  dukkhato  khippaṃ
javatīti  javanapaññā  anattato  khippaṃ  javatīti  javanapaññā  yā
kāci  vedanā  .pe.  yā  kāci  saññā  ye  keci saṅkhārā
yaṅkiñci  viññāṇaṃ  atītānāgatapaccuppannaṃ  ajjhattaṃ  vā  bahiddhā
vā  oḷārikaṃ vā sukhumaṃ vā hīnaṃ vā paṇītaṃ vā yandūre santike
vā   sabbaṃ  viññāṇaṃ  aniccato  khippaṃ  javatīti  javanapaññā
dukkhato  khippaṃ  javatīti  javanapaññā  anattato  khippaṃ  javatīti
javanapaññā   cakkhuṃ   .pe.   jarāmaraṇaṃ   atītānāgatapaccuppannaṃ
aniccato  khippaṃ  javatīti  javanapaññā  dukkhato  khippaṃ  javatīti
Javanapaññā   anattato   khippaṃ   javatīti   javanapaññā   rūpaṃ
atītānāgatapaccuppannaṃ  aniccaṃ  khayaṭṭhena  dukkhaṃ  bhayaṭṭhena  anattā
asārakaṭṭhenāti  tulayitvā  tīrayitvā  vibhāvayitvā  vibhūtaṃ  katvā
rūpanirodhe  nibbāne  khippaṃ  javatīti  javanapaññā  vedanā  saññā
saṅkhārā  viññāṇaṃ  cakkhuṃ  .pe.  jarāmaraṇaṃ  atītānāgatapaccuppannaṃ
aniccaṃ  khayaṭṭhena  dukkhaṃ  bhayaṭṭhena  anattā  asārakaṭṭhenāti
tulayitvā tīrayitvā vibhāvayitvā vibhūtaṃ katvā jarāmaraṇaṃ rūpanirodhe 1-
nibbāne  khippaṃ  javatīti  javanapaññā  rūpaṃ  atītānāgatapaccuppannaṃ
aniccaṃ  saṅkhataṃ  paṭiccasamuppannaṃ  khayadhammaṃ  vayadhammaṃ  virāgadhammaṃ
nirodhadhammanti  tulayitvā  tīrayitvā  vibhāvayitvā  vibhūtaṃ  katvā
rūpanirodhe  nibbāne  khippaṃ  javatīti  javanapaññā  vedanā  saññā
saṅkhārā  viññāṇaṃ  cakkhuṃ  .pe.  jarāmaraṇaṃ  atītānāgatapaccuppannaṃ
aniccaṃ  saṅkhataṃ  paṭiccasamuppannaṃ  khayadhammaṃ  vayadhammaṃ  virāgadhammaṃ
nirodhadhammanti  tulayitvā  tīrayitvā  vibhāvayitvā  vibhūtaṃ  katvā
jarāmaraṇanirodhe   nibbāne   khippaṃ   javatīti   javanapaññā
javanapaññatāya saṃvattantīti ayaṃ javanapaññā.
   [676]  Tikkhapaññatāya  saṃvattantīti  katamā  tikkhapaññā .
Khippaṃ   kilese   bhindatīti   tikkhapaññā  uppannaṃ  kāmavitakkaṃ
nādhivāseti   pajahati   vinodeti  byantīkaroti  anabhāvaṅgametīti
tikkhapaññā  uppannaṃ  byāpādavitakkaṃ  nādhivāseti  pajahati  vinodeti
@Footnote: 1 Ma. Yu. jarāmaraṇanirodhe.
Byantīkaroti  anabhāvaṅgametīti  tikkhapaññā  uppannaṃ  vihiṃsāvitakkaṃ
nādhivāseti .pe. uppannuppanne pāpake akusale dhamme nādhivāseti
pajahati  vinodeti  byantīkaroti  anabhāvaṅgametīti  tikkhapaññā uppannaṃ
rāgaṃ  nādhivāseti  pajahati  vinodeti  byantīkaroti  anabhāvaṅgametīti
tikkhapaññā  uppannaṃ  dosaṃ  .pe.  uppannaṃ  mohaṃ  uppannaṃ
kodhaṃ  upanāhaṃ  makkhaṃ  paḷāsaṃ  issaṃ macchariyaṃ māyaṃ sāṭheyyaṃ thambhaṃ
sārambhaṃ  mānaṃ atimānaṃ madaṃ pamādaṃ sabbe kilese sabbe duccarite
sabbe  abhisaṅkhāre  .pe. sabbe bhavagāmikamme nādhivāseti pajahati
vinodeti   byantīkaroti   anabhāvaṅgametīti  tikkhapaññā  ekamhi
āsane  cattāro  ca ariyamaggā cattāri ca sāmaññaphalāni catasso
ca  paṭisambhidāyo  cha  abhiññāyo adhigatā honti sacchikatā phassitā
paññāyāti   tikkhapaññā   tikkhapaññatāya   saṃvattantīti   ayaṃ
tikkhapaññā.
   [677]  Nibbedhikapaññatāya saṃvattantīti katamā nibbedhikapaññā .
Idhekacco   sabbasaṅkhāresu  ubbedhabahulo  hoti  uttāsabahulo
ukkaṇṭhānabahulo  hoti  aratibahulo  anabhiratibahulo  bahimukho na ramati
sabbasaṅkhāresu    anibbiddhapubbaṃ   appadālitapubbaṃ   lobhakkhandhaṃ
nibbijjhati    padāletīti    nibbedhikapaññā    anibbiddhapubbaṃ
appadālitapubbaṃ  dosakkhandhaṃ  nibbijjhati  padāletīti  nibbedhikapaññā
anibbiddhapubbaṃ  appadālitapubbaṃ  mohakkhandhaṃ  nibbijjhati  padāletīti
Nibbedhikapaññā   anibbiddhapubbaṃ   appadālitapubbaṃ   kodhaṃ  .pe.
Upanāhaṃ  makkhaṃ  paḷāsaṃ  issaṃ macchariyaṃ māyaṃ sāṭhayyaṃ thambhaṃ sārambhaṃ
mānaṃ  atimānaṃ  madaṃ pamādaṃ sabbe kilese sabbe duccarite sabbe
abhisaṅkhāre  .pe.  sabbe  bhavagāmikamme  nibbijjhati  padāletīti
nibbedhikapaññā    nibbedhikapaññatāya    saṃvattantīti    ayaṃ
nibbedhikapaññā imā soḷasa paññāyo.
   [678]  Imāhi  soḷasahi  paññāhi  samannāgato  puggalo
paṭisambhidappatto  .  dve  puggalā  paṭisambhidappattā  eko
pubbayogasampanno  eko  na pubbayogasampanno yo pubbayogasampanno
so  tena  atireko hoti adhiko hoti viseso hoti tassa ñāṇaṃ
pabhijjatīti   1-   dve   puggalā   paṭisambhidappattā  dvepi
pubbayogasampannā  eko  bahussuto  eko  na  bahussuto  yo
bahussuto  so  tena  atireko  hoti  adhiko  hoti  viseso
hoti  tassa  ñāṇaṃ  pabhijjatīti  dve  puggalā  paṭisambhidappattā
dvepi  pubbayogasampannā  dvepi  bahussutā  eko  desanābahulo
eko  na  desanābahulo  yo  desanābahulo  so tena atireko
hoti  adhiko  hoti  viseso  hoti  tassa  ñāṇaṃ  pabhijjatīti
dve  puggalā  paṭisambhidappattā  dvepi  pubbayogasampannā  dvepi
bahussutā  dvepi  desanābahulā  eko  garūpanissito  eko  na
@Footnote: 1 Ma. Yu. itisaddo natthi. evamuparipi.
Garūpanissito  yo  garūpanissito  so  tena  atireko hoti adhiko
hoti  viseso  hoti  tassa  ñāṇaṃ  pabhijjatīti  dve  puggalā
paṭisambhidappattā   dvepi   pubbayogasampannā  dvepi  bahussutā
dvepi  desanābahulā  dvepi  garūpanissitā  eko  vihārabahulo
eko  na  vihārabahulo  yo  vihārabahulo  so  tena  atireko
hoti  adhiko  hoti  viseso  hoti  tassa  ñāṇaṃ pabhijjatīti dve
puggalā   paṭisambhidappattā   dvepi   pubbayogasampannā  dvepi
bahussutā  dvepi  desanābahulā  dvepi  garūpanissitā  dvepi
vihārabahulā eko paccavekkhaṇābahulo eko na paccavekkhaṇābahulo
   {678.1}  yo  paccavekkhaṇābahulo so tena atireko hoti
adhiko  hoti  viseso  hoti  tassa ñāṇaṃ pabhijjatīti dve puggalā
paṭisambhidappattā   dvepi   pubbayogasampannā  dvepi  bahussutā
dvepi  desanābahulā  dvepi garūpanissitā dvepi vihārabahulā dvepi
paccavekkhaṇābahulā    eko   sekkhapaṭisambhidappatto   eko
asekkhapaṭisambhidappatto  yo  asekkhapaṭisambhidappatto  so  tena
atireko  hoti  adhiko  hoti viseso hoti tassa ñāṇaṃ pabhijjatīti
dve   puggalā   paṭisambhidappattā   dvepi   pubbayogasampannā
dvepi  bahussutā  dvepi  desanābahulā  dvepi  garūpanissitā
dvepi   vihārabahulā   dvepi   paccavekkhaṇābahulā   dvepi
asekkhapaṭisambhidappattā   eko   sāvakapāramippatto   eko
Na  sāvakapāramippatto  yo  sāvakapāramippatto so tena atireko
hoti  adhiko  hoti  viseso  hoti  tassa  ñāṇaṃ pabhijjatīti dve
puggalā   paṭisambhidappattā   dvepi   pubbayogasampannā  dvepi
bahussutā dvepi desanābahulā dvepi garūpanissitā dvepi vihārabahulā
dvepi  paccavekkhaṇābahulā  dvepi  asekkhapaṭisambhidappattā  eko
sāvakapāramippatto  eko  paccekasambuddho  yo  paccekasambuddho
so  tena  atireko hoti adhiko hoti viseso hoti tassa ñāṇaṃ
pabhijjatīti  paccekabuddhañca  sadevakañca  lokaṃ  upādāya  tathāgato
arahaṃ  sammāsambuddho  aggo  paṭisambhidappatto  paññāpabhedakusalo
pabhinnañāṇo      adhigatapaṭisambhido      catuvesārajjappatto
dasabaladhārī  purisāsabho  purisasīho  .pe.  yepi  te khattiyapaṇḍitā
brāhmaṇapaṇḍitā    gahapatipaṇḍitā    samaṇapaṇḍitā    nipuṇā
kataparappavādā  bālavedhirūpā  te 1- bhindantā paññā 2- caranti
paññātatena  diṭṭhigatāni  te  pañhañca  abhisaṅkharitvā  tathāgataṃ
upasaṅkamitvā  pucchanti  guḷhāni  ca  paṭicchannāni  ca  kathitā
vijsajjitā  ca  3-  te  pañhā  bhagavatā  honti niddiṭṭhikāraṇā
upakkhittakā  ca 4- te bhagavato sampajjanti atha kho bhagavā tattha
abhirocati yadidaṃ paññāyāti aggo paṭisambhidappattoti.
           Mahāpaññākathā
              --------
@Footnote: 1 Ma. vo. 2 Ma. maññe. Yu. paññe. 3 Yu. va. 4 Yu. casaddo natthi.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 31 page 562-588. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=31&A=11295              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=31&A=11295              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=31&item=659&items=20              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=31&siri=80              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=31&i=659              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=48&A=6492              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=48&A=6492              Contents of The Tipitaka Volume 31 https://84000.org/tipitaka/read/?index_31 https://84000.org/tipitaka/english/?index_31

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]