ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 31 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 23 : Sutta. Khu. Paṭisambhidāmaggo

   [85]  Tattha katamaṃ dukkhanirodhagāminī paṭipadā ariyasaccaṃ ayameva
Ariyo  aṭṭhaṅgiko  maggo  seyyathīdaṃ  sammādiṭṭhi  sammāsaṅkappo
sammāvācā   sammākammanto   sammāājīvo   sammāvāyāmo
sammāsati sammāsamādhi.
   {85.1} Tattha katamā sammādiṭṭhi dukkhe ñāṇaṃ dukkhasamudaye ñāṇaṃ
dukkhanirodhe  ñāṇaṃ  dukkhanirodhagāminiyā  paṭipadāya  ñāṇaṃ ayaṃ vuccati
sammādiṭṭhi.
   {85.2}   Tattha  katamo  sammāsaṅkappo  nekkhammasaṅkappo
abyāpādasaṅkappo avihiṃsāsaṅkappo ayaṃ vuccati sammāsaṅkappo.
   {85.3} Tattha katamā sammāvācā musāvādā veramaṇī pisuṇāya
vācāya veramaṇī pharusāya vācāya veramaṇī samphappalāpā veramaṇī ayaṃ
vuccati sammāvācā.
   {85.4}  Tattha  katamo  sammākammanto pāṇātipātā veramaṇī
adinnādānā  veramaṇī  kāmesu  micchācārā  veramaṇī  ayaṃ vuccati
sammākammanto.
   {85.5} Tattha katamo sammāājīvo idha ariyasāvako micchāājīvaṃ
pahāya sammāājīvena jīvikaṃ kappeti ayaṃ vuccati sammāājīvo.
   {85.6}  Tattha katamo sammāvāyāmo idha bhikkhu anuppannānaṃ
pāpakānaṃ  akusalānaṃ  dhammānaṃ  anuppādāya  chandaṃ  janeti  vāyamati
viriyaṃ  ārabhati  cittaṃ  paggaṇhāti  padahati  uppannānaṃ  pāpakānaṃ
akusalānaṃ  dhammānaṃ  pahānāya  .pe.  anuppannānaṃ kusalānaṃ dhammānaṃ
Uppādāya   .pe.   uppannānaṃ   kusalānaṃ  dhammānaṃ  ṭhitiyā
asammosāya  bhiyyobhāvāya  vepullāya  bhāvanāya  pāripūriyā  chandaṃ
janeti  vāyamati  viriyaṃ ārabhati cittaṃ paggaṇhāti padahati ayaṃ vuccati
sammāvāyāmo.
   {85.7}  Tattha katamā sammāsati idha bhikkhu kāye kāyānupassī
viharati  ātāpī  sampajāno  satimā vineyya loke abhijjhādomanassaṃ
vedanāsu  .pe. citte .pe. dhammesu dhammānupassī viharati ātāpī
sampajāno  satimā  vineyya  loke  abhijjhādomanassaṃ  ayaṃ  vuccati
sammāsati.
   {85.8} Tattha katamo sammāsamādhi idha bhikkhu vivicceva kāmehi vivicca
akusalehi  dhammehi  savitakkaṃ  savicāraṃ vivekajampītisukhaṃ paṭhamajjhānaṃ 1-
upasampajja  viharati  vitakkavicārānaṃ  vūpasamā  ajjhattaṃ  sampasādanaṃ
cetaso  ekodibhāvaṃ avitakkaṃ avicāraṃ samādhijampītisukhaṃ dutiyajjhānaṃ 2-
upasampajja  viharati  pītiyā  ca  virāgā  upekkhako  ca  viharati
sato  ca  sampajāno  sukhañca  kāyena  paṭisaṃvedeti  yantaṃ ariyā
ācikkhanti  upekkhako  satimā sukhavihārīti tatiyajjhānaṃ 3- upasampajja
viharati  sukhassa  ca pahānā dukkhassa ca pahānā pubbeva somanassa-
domanassānaṃ   atthaṅgamā   adukkhamasukhaṃ   upekkhāsatipārisuddhiṃ
catutthajjhānaṃ  4-  upasampajja  viharati  ayaṃ vuccati sammāsamādhi idaṃ
vuccati  dukkhanirodhagāminī  paṭipadā  ariyasaccaṃ . taṃ ñātaṭṭhena ñāṇaṃ
@Footnote: 1 Ma. paṭhamaṃ jhānaṃ. 2 Ma. dutiyaṃ jhānaṃ. 3 Ma. tatiyaṃ jhānaṃ. 4 Ma. catutthaṃ jhānaṃ.
Pajānanaṭṭhena  paññā  tena  vuccati  idaṃ  dukkhaṃ  ariyasaccaṃ  idaṃ
dukkhasamudayo   ariyasaccaṃ   idaṃ   dukkhanirodho  ariyasaccaṃ  idaṃ
dukkhanirodhagāminī  paṭipadā  ariyasaccanti  sotāvadhānaṃ  taṃpajānanā
paññā sutamaye ñāṇaṃ evaṃ sotāvadhāne paññā sutamaye ñāṇaṃ.
                 --------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 31 page 58-61. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=31&A=1153              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=31&A=1153              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=31&item=85&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=31&siri=14              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=31&i=85              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=47&A=3890              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=47&A=3890              Contents of The Tipitaka Volume 31 https://84000.org/tipitaka/read/?index_31 https://84000.org/tipitaka/english/?index_31

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]