ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 31 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 23 : Sutta. Khu. Paṭisambhidāmaggo

         Paññāvagge pāṭihāriyakathā
   [718]  Tīṇīmāni  bhikkhave  pāṭihāriyāni  katamāni  tīṇi
iddhipāṭihāriyaṃ ādesanāpāṭihāriyaṃ anusāsanīpāṭihāriyaṃ.
   [719]  Katamañca  bhikkhave  iddhipāṭihāriyaṃ  idha  bhikkhave
ekacco  anekavihitaṃ  iddhividhaṃ  paccanubhoti  ekopi  hutvā bahudhā
@Footnote: 1 Ma. viññāṇacariyāya.
Hoti  bahudhāpi  hutvā  eko  hoti  āvibhāvaṃ  tirobhāvaṃ .pe.
Yāva  brahmalokāpi  kāyena  vasaṃ  vatteti  idaṃ  vuccati bhikkhave
iddhipāṭihāriyaṃ.
   [720]  Katamañca  bhikkhave  ādesanāpāṭihāriyaṃ  idha bhikkhave
ekacco  nimittena  ādisati  evampi  te  mano  itthampi  te
mano  itipi  te  cittanti  so  bahuñcepi  ādisati  tatheva  taṃ
hoti  no  aññathā  idha  pana  bhikkhave  ekacco na heva kho
nimittena  ādisati  api  ca  kho  manussānaṃ  vā amanussānaṃ vā
devānaṃ  vā  saddaṃ  sutvā  ādisati  evampi te mano itthampi
te  mano  itipi  te  cittanti  so  bahuñcepi  ādisati tatheva
taṃ  hoti  no  aññathā idha pana bhikkhave ekacco na heva kho
nimittena  ādisati  napi  manussānaṃ  vā  amanussānaṃ  vā devānaṃ
vā  saddaṃ  sutvā  ādisati  api  ca  kho vitakkayato vicārayato
vitakkavicārasaddaṃ  sutvā  ādisati  evampi  te  mano  itthampi
te  mano  itipi  te  cittanti  so  bahuñcepi  ādisati tatheva
taṃ  hoti  no  aññathā idha pana bhikkhave ekacco na heva kho
nimittena  ādisati  napi  manussānaṃ  vā  amanussānaṃ  vā devānaṃ
vā  saddaṃ sutvā ādisati na vitakkayato vicārayato vitakkavicārasaddaṃ
sutvā  ādisati  api  ca kho avitakkaṃ avicāraṃ samādhiṃ samāpannassa
cetasā   ceto  paricca  pajānāti  yathā  imassa  bhoto
Manosaṅkhārā paṇihitā tathā 1- imassa cittassa anantarā amunnāma 2-
vitakkaṃ  vitakkessatīti  3-  so  bahuñcepi  ādisati  tatheva
taṃ hoti no aññathā idaṃ vuccati bhikkhave ādesanāpāṭihāriyaṃ.
   [721]  Katamañca  bhikkhave  anusāsanīpāṭihāriyaṃ  idha  pana
bhikkhave  ekacco  evaṃ  anusāsati  evaṃ  vitakketha  mā  evaṃ
vitakkayittha  evaṃ  manasi  karotha  mā  evaṃ  manasākarittha  idaṃ
pajahatha   idaṃ  upasampajja  viharathāti  idaṃ  vuccati  bhikkhave
anusāsanīpāṭihāriyaṃ imāni kho bhikkhave tīṇi pāṭihāriyāni.
   [722]  Nekkhammaṃ  ijjhatīti  iddhi  kāmacchandaṃ  paṭiharatīti
pāṭihāriyaṃ  ye  tena  nekkhammena  samannāgatā  sabbe  te
visuddhicittā  anāvilasaṅkappāti  ādesanāpāṭihāriyaṃ  taṃ  kho  pana
nekkhammaṃ  evaṃ  āsevitabbaṃ  evaṃ  bhāvetabbaṃ  evaṃ bahulīkātabbaṃ
evaṃ   tadanudhammatāsati   upaṭṭhāpetabbāti   anusāsanīpāṭihāriyaṃ
abyāpādo  ijjhatīti  iddhi  byāpādaṃ  paṭiharatīti  pāṭihāriyaṃ  ye
tena   abyāpādena  samannāgatā  sabbe  te  visuddhicittā
anāvilasaṅkappāti  ādesanāpāṭihāriyaṃ  so  kho  pana  abyāpādo
evaṃ  āsevitabbo  evaṃ  bhāvetabbo  evaṃ  bahulīkātabbo evaṃ
tadanudhammatāsati     upaṭṭhāpetabbāti     anusāsanīpāṭihāriyaṃ
ālokasaññā  ijjhatīti  iddhi  thīnamiddhaṃ  paṭiharatīti  pāṭihāriyaṃ
ye  tāya  ālokasaññāya  samannāgatā  sabbe  te  visuddhicittā
@Footnote: 1 Ma. tathāsaddo natthi . 2 Ma. Yu. amukaṃ nāma . 3 Ma. vitakkayissatīti.
Anāvilasaṅkappāti  ādesanāpāṭihāriyaṃ  sā  kho  pana ālokasaññā
evaṃ  āsevitabbā  evaṃ  bhāvetabbā  evaṃ  bahulīkātabbā evaṃ
tadanudhammatāsati   upaṭṭhāpetabbāti  anusāsanīpāṭihāriyaṃ  avikkhepo
ijjhatīti  iddhi  uddhaccaṃ paṭiharatīti pāṭihāriyaṃ ye tena avikkhepena
samannāgatā   sabbe   te   visuddhicittā   anāvilasaṅkappāti
ādesanāpāṭihāriyaṃ  so  kho  pana  avikkhepo evaṃ āsevitabbo
evaṃ  bhāvetabbo  evaṃ  bahulīkātabbo  evaṃ  tadanudhammatāsati
upaṭṭhāpetabbāti   anusāsanīpāṭihāriyaṃ   .pe.   arahattamaggo
ijjhatīti iddhi sabbakilese paṭiharatīti pāṭihāriyaṃ
   {722.1}  ye  tena arahattamaggena samannāgatā sabbe te
visuddhicittā  anāvilasaṅkappāti  ādesanāpāṭihāriyaṃ  so  kho  pana
arahattamaggo evaṃ āsevitabbo evaṃ bhāvetabbo evaṃ bahulīkātabbo
evaṃ   tadanudhammatāsati   upaṭṭhāpetabbāti   anusāsanīpāṭihāriyaṃ
nekkhammaṃ  ijjhatīti  iddhi  kāmacchandaṃ  paṭiharatīti pāṭihāriyaṃ yā ca
iddhi  yañca  pāṭihāriyaṃ  idaṃ  vuccati  iddhipāṭihāriyaṃ  abyāpādo
ijjhatīti  iddhi  byāpādaṃ  paṭiharatīti  pāṭihāriyaṃ  yā  ca  iddhi
yañca  pāṭihāriyaṃ  idaṃ  vuccati  iddhipāṭihāriyaṃ  ālokasaññā
ijjhatīti   iddhi   thīnamiddhaṃ   paṭiharatīti   pāṭihāriyaṃ   .pe.
Arahattamaggo   ijjhatīti   iddhi   sabbe  kilese  paṭiharatīti
pāṭihāriyaṃ yā ca iddhi yañca pāṭihāriyaṃ idaṃ vuccati iddhipāṭihāriyanti.
Pāṭihāriyanti.
          Pāṭihāriyakathā niṭṭhitā.
               ---------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 31 page 616-620. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=31&A=12399              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=31&A=12399              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=31&item=718&items=5              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=31&siri=85              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=31&i=718              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=48&A=8137              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=48&A=8137              Contents of The Tipitaka Volume 31 https://84000.org/tipitaka/read/?index_31 https://84000.org/tipitaka/english/?index_31

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]